Блог

Относно Истанбулската конвенция

За щастие, в България Истанбулската конвенция не беше приета, поради вдигнатия шум и обществения натиск. Значи българите не са чак толкова заспали, колкото се опитват да ги представят някои хора 🙂 Надявам се тази конвенция изобщо да не бъде приета и за в бъдеще.

Причината за негативното ми мнение за конвенцията не е че подкрепям семейното насилие и в частност насилието срещу жените и момичетата. Даже напротив, мнението ми е, че срещу насилниците трябва да се предприемат много по-строги мерки, най-вече ефективни присъди. Негативното ми мнение се дължи на нещо друго – защитата на жените от насилие не е основното в тази конвенция, това е само маска, смокинов лист, който прикрива нейната същност. Главното в тази конвенция е пропагандата на джендър-идеологията и нейното натрапване от т.нар. НПО (неправителствени организации). Всъщност тези организации се водят неправителствени, а реално са надправителствени (или си поставят такава цел). Тук става дума не само за фамозния „български“ хелзински комитет (БХК), а и за заинтересованите среди от гей-лобито (т.нар. ЛГБТИ… последния да затвори вратата).

Та така, според конвенцията, в училищата ще се пропагандира джендър-идеологията, а някакви заинтересовани гей и „правозащитни“ организации ще упражняват контрол и ще ни казват колко е часа. Това е не само унизително за българското общество и българската образователна система, но е и изключително вредно за моралните ценности на българите. Да, ние българите по принцип не сме толерасти и либерасти, това се опитват да ни го натрапват политиканите и журналистите, и това че не сме толерасти показва че сме стъпили здраво на земята и не се поддаваме на вятърничавата пропаганда на културния марксизъм…

Представям на вашето внимание няколко статии по въпроса:

Истанбулската конвенция вреди на жените!

Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията

Какво е джендър-идеологията

Българи и/или славяни?

Ето мнението ми по въпроса дали българите са славяни или не.
Та така, според мен българите не са славяни. Аз не съм привърженик на автохтонната теория за произхода на българите, според която траки, българи и славяни е едно и също, не съм и от тези, които въобще отричат наличието на славянска народност или пък отричат заселването на славяни по българските земи.
Разбира се, историческите извори потвърждават заселването на славянските племена на Балканите от средата на 6-ти век насетне. Аз не приемам обаче тезата за т.нар. славянско море, видите ли че едва ли не славяните са били преобладаващата част от населението на полуострова. Данните от антропологията и генетиката изключват подобна хипотеза, славянските гени в днешните българи не надвишават 20% 🙂
Ще засегна въпроса за българския език, който е най-щекотливия. Според филологията, българският език принадлежи на славянската езикова група, но между него и останалите славянски езици има различия – в него няма падежи, присъства един звук, който го няма в другите славянски езици – звукът Ъ, освен това в българския език има задпоставен член (т.е. определителният член се поставя зад съществителното или прилагателното, а не пред него). Тези особености се дължат най-вече на влиянието на палеобалканския субстрат, т.е. на завареното местно население на Балканите.
Езикът обаче не е основен етноопределящ фактор, веднага давам два примера: английският език е от германската езикова група, но англичаните не се самоопределят като германци, а негрите в САЩ говорят на английски език, но не са англичани.Средновековната българска народност се формира постепенно при сливането на трите етнически групи – Аспаруховите българи, завареното местно население и славяните. Обявяването на старобългарския език за официален става на Преславския събор през 893г. Значи славяните са само една от етническите общности, формирали днешните българи и не би трябвало да се отъждествяваме само с нея и да игнорираме останалите.Всичко написано от мен в предходните редове е отдавна и добре известно, но най-важен е въпросът за самоопределението, всеки от нас трябва сам да определи как се чувства – като българин, славянин или и двете.
Аз лично се самоопределям като българин, но не и като славянин. Никак не се отъждествявам със ранносредновековната славянска култура, която е била на примитивно ниво – наколните жилища, медовината, лодките еднодръвки, подсечното земеделие и землянките… А пък славянската керамика е била по-примитивна и от неолитната керамика на древното население по българските земи… Като се замисля, май само славянската религия е била на ниво. Въпреки всичко, днешните български езичници не избират славянските богове и богини, за разлика от руснаците, украинците или поляците. От психологическа гледна точка това означава, че на подсъзнателно ниво българите не се чувстват славяни. Когато реших да се ориентирам към езичеството, аз също не избрах славянските божества, те са ми далечни и чужди и с нищо не ме привличат.
От трите етнически групи, формирали българската народност, най-близо до мен чувствам завареното местно население на Балканите, аз не ги наричам траки, защото през късната античност местното население е било доста нехомогенно. Е, ако някога си направя генетичен тест, ще мога да бъда по-сигурен, разбира се 🙂
Политическия аспект ще го оставя на последно място. Отъждествяването на българите и славяните автоматично означава, че останалите славянски народи са ни братски, а това води до по-лоши последици, които са добре известни – взаимоотношенията между малкия брат и големия брат не са равноправни, а понеже българите са в ролята на малкия брат, за нас се предвижда да сме от подчинената страна… А за мен като българин и български националист това е неприемливо. Пред нас е и примера на бивша Югославия, в която уж всички славянски народи бяха равни, а комай сърбите бяха по-равни…
Когато стана дума за братски чувства, нима може да се игнорира личното отношение? Как така някой ще ми казва, че сърбите са ми братя, когато аз не ги чувствам като такива? За мен те не са братя, а само съседи, и то злонамерени съседи. Да, аз мразя сърбите и по този повод и друг път съм писал статуси, сръбският език за мен е почти неразбираем, и сръбската кирилица е твърде далеч от нашата, а пък за взаимоотношенията между българите и сърбите през вековете фактите са много добре известни.
Та си мисля, че ние българите нямаме нужда от такива братя, които да ни командват и да ни казват колко е часа.

Нов дизайн на сайта

Това е новия дизайн на сайта „Български Националисти“, базиран на WordPress. Старият сайт не ми допадаше, а и нямах възможност да го редактирам, защото покойният администратор Калоян Харалампиев не ми беше дал паролата. Ето защо се реших на тази стъпка и създадох нов сайт. Все още съм в началото, а и нямам необходимия опит, но с течение на времето всичко ще си дойде на мястото. Надявам се сайтът да се хареса на потребителите 🙂