• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

27 May 2020, 15:12:49

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10631 Posts

Шишман
1938 Posts

Panzerfaust
343 Posts

Лина
293 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14117
  • Total Topics: 1248
  • Online Today: 86
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 2
Guests: 27
Total: 29

avatar_Hatshepsut

Секуларната държава

Started by Hatshepsut, 01 August 2018, 21:17:50

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Секуларната държава

"Секуларна държава" е тази, в която религиите са отделени от държавата и свободни от нейното влияние, респективно и обратното. Тук е уместен въпросът за взаимоотношенията между религия и държава. Религията и държавата имат различни цели, функции и сфери на влияние. Задача на религията е чрез проповядване, поучение, пример и служение да призовава и насочва хората към вяра и към живот, който е основан на ясни и неотменими принципи - като любов към ближния, простителност, толерантност. Задача на държавата е да гарантира мира на обществото и спазването на правата и отговорностите на нейните граждани чрез система от наказателни мерки спрямо евентуални нарушители на този ред. И тъй като средствата за постигане на техните цели са различни, всяко смесване на религия и държава води до доминиране на едното и обезличаване на другото.

http://philosophy.log.bg/article.php?article_id=9037

Какво е секуларизация според Българския тълковен речник?

Секуларизацията е процес, в резултат на който различни области на социалния живот (като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се освобождават от контрола на християнската религия и стават независими от църковните институции.

http://rechnik.info/секуларизация


Секуларизъм


Джордж Джейкъб Холиоук, който е въвел термина секуларизъм

Секуларизъм е концепцията, че политическото управление, институции и прочее трябва да стоят и да действат независимо от религията и/или религиозните вярвания. Секуларизмът предполага религиозна неутралност на държавата и свобода от налагане на някакви религиозни догми върху обществото от страна на държавната политика, както и че политическите действия трябва да се базират на доказателствата и фактите, а не на религиозно вмешателство.

В най-известната си форма, секуларизмът е критичен към религиозната ортодоксалност и поддържа, че религията спира човешкия прогрес (тази теория възниква в Европа особено по отношение на християнството, така че уточнението може би трябва да е, християнската религия, но същото се отнася и до исляма - идеологията на Кемал Ататюрк), защото се фокусира върху суеверията и догмата, повече отколкото на разума и научния метод.

Съвременният секуларизъм води началото си от съчиненията на античните философи Епикур и Марк Аврелий, средновековните ислямски мислители (Ибн Рушд), философите от епохата на Просвещението (Дидро, Волтер, Джеферсон) и др.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Секуларизация

https://ru.wikipedia.org/wiki/Секуляризм


Според Конституцията на Република България, нашата държава е светска. Религиозните институции са отделени от държавните, не се допускат политически партии на религиозна основа:

Чл. 13.
 (1) Вероизповеданията са свободни.
 (2) Религиозните институции са отделени от държавата.
 (3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
 (4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

http://parliament.bg/bg/const

Hatshepsut

Държа да подчертая, че аз съм привърженик на секуларната държава.
Религиозните общности трябва да бъдат отделени от държавата. Религиозни дейци не трябва да заемат държавни длъжности (президент, министри, областни управители, кметове, съдии, прокурори и т.н.).
Образованието трябва да е светско, в училищата да не се извършва религиозна пропаганда.
Ролята на държавата трябва да е законодателна и регулираща - да създаде закони и правила за регистрацията на религиозните общности, така че да не допуска създаването на секти, опасни за личността и обществото.
От друга страна, държавата не трябва да се меси в избора на ръководителите на религиозните общности.