• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

22 February 2020, 03:41:15

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10075 Posts

Шишман
1024 Posts

Panzerfaust
240 Posts

Лина
211 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 12142
  • Total Topics: 1223
  • Online Today: 48
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 38
Total: 38

avatar_Hatshepsut

Сектата "Свидетели на Йехова"

Started by Hatshepsut, 30 October 2018, 19:28:25

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Свидетели на Йехова


Това е един от най-рекламираните и в известен смисъл най-проспериращият култ днес. Произхожда от адвентизма. За негов създател се счита Чарлз Тейт Ръсел (Charles Taze Russell, 1852-1916), роден на 16 февруари 1852 г. в град Алегени, близо до Питсбърг, Пенсилвания. Своята активна мисионерска и организаторска дейност той започва още като юноша - през 1870 г. Ръсел убедил учениците от своя библейски курс, че е техният пастор, а после намерил и други последователи. През 1879 г. започва издаването на "Стражевата кула на Цион" и "Пратеник на Христовото присъствие", които предхождат списанието му "Стражева кула", а през 1881 г. полага основите на дружеството "Общество на Стражевата кула", чиито приемник от 1931 г. е известен с името "Свидетели на Йехова".

Трябва да признаем, че размахът на неговата дейност е наистина впечатляващ. Според последователите си, до своята смърт на 31 октомври 1916 г., Ръсел е пропътувал повече от 1.000.000 мили, провел е повече от 30.000 служби и изписал повече от 50.000 страници! Именно той е авторът на 6 тома изложение, с което фактически оформя доктрината си, но делото му е продължено от следващите президенти - Джоузеф Ръдърфорд (до 1942 г), Натан Кнор (до 1977 г.) и Фредерик Франц (досега).

Оттогава организацията е проникнала в много страни, независимо че в много от тях е гледана с лошо око от официалните власти. Точният брой на членовете е предполагаем, но според броя на сп. "Стражева кула" от 1 януари 1991 г. това са 4553721 "активни свидетели" в 63061 паства от 212 страни. От тях 21 % живеят в САЩ. Главната квартира на организацията е в Бруклин, като ръководството е от 18-членна колегия, която включва и един президент. Последния се избира за едногодишен мандат. По начало ротационният принцип, въведен през 1972 г., е характерен за ръководните органи (за да се избегнел култът към личността). Основно "подразделение" на сектата е местното паство (братство) от 10 до 120 членове, които се делят на глашатаи, служители и старейшини, наричани още наблюдатели. Петима наблюдатели образуват колегия, в която един от тях е и президент, филиалите във всяка отделна страна също така имат свои комитети от наблюдатели.

Официално свещената книга на организацията е Библията. Тя обаче е тълкувана от президентите и в крайна сметка се оказва съществено изменена, ако не и изопачена. Вече казахме, че още Тейт Ръсел написал 7 тома коментар, шест от които оформил лично, а последният бил съставен от негови последователи след смъртта му. Приемниците му продължават тази практика на върховно тълкуване, което подчинените им са длъжни да приемат безпрекословно.

Относно религията им може да се каже, че Свидетелите изповядват общия за много сектанти възглед за човешката същност на Иисус, който Бог е превърнал в свой говорител и по този начин отричат светата Троица.

Тук трябва да направим едно задължително отклонение. По начало въпросът за "бащинството" на Иисус, съответно за неговата "единосъщност" с Бога е един от възловите в отношенията между отделните течения в християнството още от самото му начало. Самата идея, че Бог може да има син е кощунствена както за юдаизма и исляма, така и за много от сектите и обособилите се църкви в Християнството (арменска, несторианска и прочие). Още първата крупна ерес - арианството, отхвърля тезата за божественост на Човешкия син. По-късно същото гледище ще застъпват богомилите и катарите, чиито учения някой автори считат за най-сериозните предизвикателства към средновековното християнство. Те разглеждат Иисус като смъртен човек, който обаче е говорил от името на Бог поради духовната им близост. Ето защо Дева Мария е не Богородица, а Христородица. Подобно гледище от съвременните култове имат и муунистите. По начало и днес въпросът за същността на Иисус Христос продължава да бъде "легитимацията" на много, ако не и на всички изповедания и секти в християнството.

Оттук свидетелите отричат и Възкресението - според техните тълкувания тяло и душа са идентични и смъртта на едното неминуемо би довела до края и на другото. Поради тази причина Христос не е възкръснал след смъртта си, а е "възстановен" от Бога. Самият Христос всъщност не бил единосъщен с Господа (което противоречи на Библията), а е самият архангел Михаил, който се превърнал в човек, а след смъртта си отново се "превръща" в дух, т. е. пак в архангел. (Следователно и Бог няма нищо общо с този свят!)

Както казахме, това не е новост, но няма съвременна секта, която да е толкова последователна в отрицанието на Света, в това число и Държавата като част от него. Това не е просто религиозен догмат, а и принцип на цялостното поведение за всеки отделен член. Оттук можем да изведем някои особености в отношението им към света: отказ от носене на военна служба, неотдаване почест на държавни знамена и химни, отказ от държавна служба и дори отказ от медицинско обслужване, дал повод за не един скандал, в т. ч. и в България. Щом Христос е могъл да каже, че не е от този свят, следователно и вярващият не бива да се обвързва с него! (Подобна самоизолация обаче неминуемо влече конфронтацията, и е логично в един момент тя да придобива все по-остри форми.) По-популярен сред широката общественост обаче е отказът на Свидетелите от кръвопреливане, както и консумацията на продукти, съдържащи кръв (бифтек, кървавица и др.). Това правило се извежда от Библията, където във Левит 7:26 се забранява яденето на птича и добича кръв. Счита се, че душата на човек била в кръвта му и следователно приемането на кръв означавало да се приеме и част от душата на някой друг - възглед, граничещ с магьосничеството. (В главата за магията специално ще говорим за същността на подобна забрана.) Само Господ знае колко са жертвите на този безсмислен постулат! Самите Свидетели на Йехова обаче се считат за ортодоксални тълкуватели на Библията и продължават да упорстват в отказа си от кръвопреливането, независимо от заплахата за смърт при първото сериозно нараняване на всеки отделен член, в това число и на собствените си деца.

Като своя основна цел и тази секта посочва подготовката на света за предстоящо идване на Христос - битката при Армагедон, в която ще бъде унищожено царството на Сатаната, като самите Свидетели ще живеят в материалния свят, а 144000 избраници ще отидат в Рая.

Освен със своята непримиримост по отношение на светската власт, Свидетелите са пословични с мащабният си прозелитизъм, в т. ч. посещения по домовете - "от врата на врата", което е един от поводите за многото съдебни процеси срещу тях. Това едва ли не "агресивно мисионерство" се обяснява с една особеност на съвременните секти, която вече споменахме в статията за мормоните. Причината е, че за тези култове приемането на вярата не е достатъчно условие за спасението на човека и се иска потвърждаването на вярата му с дела. Т. е. спасението е поставено в зависимост от усъвършенстването на душата на човека, в което се включва:

- да познае Христос, чрез придобиването на знания за него и ролята му на земен цар;

- да се покорява на Божиите закони;

- да е свързан с неговата организация като единствен "канал" на това знание

- и "... Бог изисква от бъдещите членове на своето царство да подкрепят неговото управление, като проповядват правилата на царството на другите." (The Watchtower, february 15, 1983, р.12).

С други думи, евентуалното спасение зависи и от броя на хората, които си спечелил за вярата си. Не знам дали такива "мисионери" си дават сметка колко близо са до онези насилия над друговерците, известни ни от "Време разделно". Друг въпрос е дали това се извършва само с ятагани. В тази връзка искаме да цитираме откъс от писмо, изпратено до съда на гр. Лил (франция) от жена, поискала развод след 15 години живот със съпруга си, член на сектата.

"Ваше Сиятелство, напуснах съпруга си и нашия 14-годишен син, без да дочакам края на процедурата по развода. Трябваше да избирам между три възможности - психиатрична болница, смърт или ... накъдето ми видят очите.

Животът със Свидетел на Йехова е ежеминутно психическо насилие и морално мъчение. Тези хора са слабоумни, слабохарактерни и напълно смазани от фанатизма.

Дъщеря ми се роди с хидроцефалия ... Без да ме уведоми, мъжът ми се посъветвал най-напред със Свидетели на Йехова. Потъпквайки моите права и майчини чувства, той отхвърли каквато и да било хирургическа намеса заради преливането на кръв. Аз се съпротивлявах тялом и духом. В края на краищата операцията беше направена, тъй като за щастие във Франция съществува Закон за защита на детето. Дъщеричката ми обаче почина на 5 години. ...

Синът ми беше още бебе, когато баща му започна да го води по събрания. От единайсетгодишна възраст системно го обработвал... Сега синът ми е толкова фанатизиран, че предпочита Свидетелите на Йехова пред собствената си майка. Реши да остане при баща си. Нямам никакви права върху образованието му ...

Свидетелите на Йехова нямат приятели извън сектата. Навсякъде съзират зло и мръсотия."

"Гоненията" на администрацията обаче, както и враждебното отношение на околните нямат съществен ефект, доколкото това само засилва убедеността на Свидетелите в тяхната богоизбраност. Те се приравняват на християнските мъченици от началото на нашата ера и продължават делото си.

За разлика от сектите, които споменахме до тук, Свидетелите на Йехова са единствените, разгръщали сериозна дейност в България още преди 9 септември 1944 г. Твърди се, че през 1926 г. броят им е бил вече 326 души. Бончо Асенов обаче счита това за преувеличено. Първото им сдружение у нас е регистрирано през 1938 г. След Втората световна война дейността им е силно ограничена. В марксическата литература от този период ги определят като фанатична секта, работеща за международния империализъм и чуждото разузнаване. Улеснени от процесите на демократизацията йеховистите възобновяват регистрацията си на 17 юли 1991 г. по реда на Закона за лицата и семействата, а през юни 1994 г. 300 от тях вече участват в международния йеховистки конгрес в Солун, Гърция. През август с. г. в Хасково се провежда Третия национален конгрес, на който присъстват 400 души. С Решение N255 от 28 юни 1994 г. им е отказана пререгистрация, което става повод за дела между Свидетелите и Държавата пред Международния съд в Страсбург. Главните аргументи на министерския съвет са проповядваните от сектата отказ от кръвопреливане и от носене на военната служба. През 1997 г. страната бе посетена от френският адвокат Ален Гаре, с чието посредничество бе постигнат компромис - оттегляне на жалбата пред съда в Страсбург и разрешаване на кръвопреливането срещу регистрация на организацията.

Доколкото не се упражнява някакъв особен контрол върху дейността на йеховистите, трудно е да се говори за броя им. Като цяло обаче учението им не е популярно у нас.

Николай Ангелов
из "Книга за сектите", "Габрово принт" ЕООД, 1998 година

http://www.pravoslavieto.com/inoverie/jehovah_s_witnesses/index.htm

Hatshepsut

Свидетелите на Йехова: как живеят и какво проклинат


Никакъв секс преди брака, единствено четиво - Библията. Правилата за принадлежащите към сектата "Свидетели на Йехова" са железни, включително за младите, които биват сватосвани само с членове на сектата

Съборите и конгресите на сектата "Свидетели на Йехова" са, наред с другото, средища за сватосване. Точно затова младата жена е добре издокарана, с лакирани нокти, нова рокля, грижливо сресани коси. "Хубаво ли изглеждам, мамо?" "Да, мила!" Момичето е на 17 години, на 14 е посветена в сектата. Като много други млади хора е дошла на този ден тук, в Дортмунд, заедно със семейството си.

Библията определя целия им живот

Всички присъстващи са членове на сектата. Събрали са се за "Връхната точка на годината" - така наричат областния си конгрес Свидетелите на Йехова в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. "Това е нашият голям семеен празник", казва Михаел Кренцер, говорител на сектата в Дортмунд. И тъй като семейството непрестанно трябва да се разраства, на събора много млади хора търсят и намират бъдещите си брачни партньори.


Така ги кръщават

В 12 провинции в Германия Свидетелите на Йехова са получили статут на обществено-правна корпорация - имат с други думи същия правен статут, какъвто има и протестантската църква. В Берлин съборите им се организират на колодрума, в Мюнхен - в Олимпийския стадион. Обществеността обаче не им обръща внимание. В Дортмунд се провежда най-големият областен конгрес на Свидетелите на Йехова в Германия. Повечето от членовете са от Рурската област - гъсто населена, с висок процент безработица.

В Германия има около 165 хиляди членове на "Свидетели на Йехова". Библията за тях е светиня, тя определя целия им живот. В нея се казва какво бива и какво не бива да се прави. Свидетелите смирено и строго следват каквото е казано. Децата им - също. Мнозина обаче страдат в тази общност, която им обещава Рая, а се превръща в Ада.

Самозадоволяването - дяволско проклятие!

Студент, бивш член на сектата, казва: "Не искам повече да съм на това бунище". От дете го мъкнели по събори и конгреси, в училище другите деца му се присмивали, бащата прогонил първата му приятелка, на 18 години той завинаги напуснал дома си. Цената на придобитата свобода - завинаги е загубил семейството си.

В брошура под заглавие: "Въпроси на младите хора - практически съвети" младите Свидетели на Йехова могат да прочетат например, че хомосексуализмът е забранено нещо, а самозадоволяването - дяволско проклятие. В брошурата има и специални напътствия как младият член на сектата да провери дали е намерил верния партньор в живота. Един от съветите гласи: "Четете заедно Библията и добре внимавайте дали партньорът ви ревностно слуша проповедите и участва в съборите."

https://www.dw.com/

Hatshepsut

СВИДЕТЕЛКАТА: За най-голямата секта в България

,,Свидетелите на Йехова" е името на една от най-големите секти в света. От няколко години съмнителното религиозно учение застигна България и набира все повече популярност. Това се случи благодарение на международния съд в Страсбург, където сектата пусна жалба срещу България, за да се регистрира. Мерси, ЕС, полезен, както винаги! След регистрацията, техните проповденици плъзнаха из цялата страна и повлякоха със себе си няколко хиляди българи.

Биография на ,,свидетелите"

Сектата датира от 19 век, като по данни на организацията в момента има над 8,2 милиона активни Свидетели по света. В много държави са забранени, но заради ЕС ние не сме сред тях. Вероизповеданието се основава на Библията, но не тази, която (вероятно) сте чели – те имат своя версия, в която Бог се казва Йехова. Отличителните черти на последователите му е, че не почитат Кръста, не приемат кръвопреливане, не празнуват рождени, имени дни и национални празници.

Сред принципите им е да не изпълняват военна служба, както и да не почитат държавните символи. Те живеят, за да служат на Йехова.

По света има регистрирани случаи на самоубийства, провокирани или извършени от Свидетел на Йехова. Безброй са случаите, в които хора умират, защото отказват преливане на кръв.

Вероятно сте се сблъсквали с някой свидетел по улиците на родния ви град, който е искал да ви заговори. Възможно е и да са звъняли на вратата ви, за да ви подарят безплатна библия. Те са изключително напористи, дори досадни, но някой все пак им се връзва. Изключително добре обучени са и знаят как да омаят всеки, готов да ги изслуша.Експериментът: Приобщаването

Реших да действам на принципа ,,С техните камъни по тяхната глава". И вместо да ги чакам да почукат на вратата ми, аз почуках на тяхната.

Посетих най-голямото събитие за йеховистите - Възпоменанието на смъртта на Исус. Това за тях е нещо като Великден и Коледа, взети заедно.

Тази година Възпоменанието бе на 23 март. По този повод ,,Свидетелите на Йехова" наеха шикозна зала в един от най-скъпите хотели в София – Шератон.  За да спиш там, трябва да си продадеш бъбрека, та какво остава за организацията на събитие...

Шокиращо е, че секта, която Българската православна църква трябва да обяви за еретическа, провежда пропагандната си дейност в центъра на столицата ни съвсем необезспокоявано.

И то под надслов ,,Вървиш ли по пътя към вечен живот?".

За да проверя накъде вървя, станах Свидетел за няколко часа.

Свидетел на ,,Свидетелите"

Малко преди 20.00 ч. влязох в залата, където щеше да се състои Възпоменанието – изискана,светска, в стил, напомнящ на дворец, а не на място за празнуване на нечия смърт, било то и Христовата.

Още с прекрачването на прага свидетелите ме сканираха от глава до пети. Хищниците надушват прясната плът отдалеч. Всички бяха изтупани с костюми, рокли, сака. Личеше си, че са сложили най-хубавите дрехи за голямото събитие. Разговаряха оживено помежду си, но не пропускаха да огледат всеки непознат.

Намерих си място, но хората около мен ме зяпаха натрапчиво. В залата имаше около стотина души. Още преди да съм се настанила, до мен кацна дребна брюнетка под 30-те.

,,Здравейте, добре дошли!" каза тя с широка усмивка. По акцента й разбрах, че не е българка. Оказа се италианка на име Лойде, която след едноминутен разговор ми даде номера си, за да се видим и да ми разкаже повече за Йехова. Беше мила с мен, фалшиво мила – усмихваше се насила, очите й бяха лукави. Тя помоли жената, до която бях седнала, да се премести, за да седне до мен.

Събитието започна и завърши с песен за възхвала на Бог.

През останалото време елегантен японец обясняваше на български защо Исус е умрял, какъв е смисълът от смъртта и как да живеем вечно.

Всички имаха библии, било то на таблет или на хартиен носител. Аз нямах.

Лойде ми даде нейната си, която изглеждаше странно – беше с водоустойчив калъф с цип, така че да оцелее при всякакви метеорологични условия.

По-шокиращо обаче бе друго – тя познаваше съдържанието на книгата като дланта на ръката си! Когато японецът четеше някакъв цитат, на нея й отнемаше секунда да намери същия стих и да ми даде да го прочета. А това са над 1760 страници.

Всяка дума в проклетото четиво бе с отбелязано ударение, за да може да се прочете правилно на глас. Това означаваше, че италианката е я е чела хиляди пъти, дума по дума, ред по ред и помнеше всичко. Всичко!

На корицата не пишеше Нов завет, а ,,Превод на новия свят на свещеното писание". Попитах каква е разликата между тази и нормалната Библия, тя ми заяви, все така усмихната, че разлика нямало, просто тази била написана ,,модерно" и е по-разбираема.

Абсолютни глупости, защото съдържанието е съвършено различно.

Цялата ситуация първоначално ми се струваше комична – залата, темата на събитието, визията на хората. Но смехът ми секна, когато видях как присъстващите кимаха одобрително, докато слушаха проповедта на японеца. Гледаха го с обожание и клатеха глави в знак на съгласие, сякаш животът им току що бе придобил смисъл.

По едно време жената пред мен каза на съседа си: ,,Усещам присъствието на Йехова в ежедневието си, усещам го постоянно. Искам да ида при него! Дори да съм овца в стадото му, само да съм при него..."

Настръхнах. Сърцето ми се сви.

В залата имаше всякакви хора – млади, стари, мъже, жени, деца, двойки, необвързани, българи, цигани, чужденци... И те всички бяха толкова изгубени, толкова самотни, толкова отчаяни, че единствената им възможност да се почувстват като част от нещо бе да се включат в тази ужасяваща машина за пропаганда. А пропагандата бе на ниво – през цялото време се говореше за смъртта, как не бива да се страхуваме от нея, как светът ще свърши, но Йехова ще го превърне в рай и ще възкреси праведните... Тогава те ще живеят вечно и ще управляват с него.

Тези обещания сигурно звучат примамливо за хора, които са загубили смисъла в живота си. Всеки има нужда да вярва в нещо. А те изглежда вярват, че ако са послушни и са част от тази секта, ще станат полубогове. С това оправдават безсмисленото си съществуване и кротко чакат деня, в който ще настъпи Апокалипсис, ще измрем, но после те ще заживеят нов живот.

А ние, неправедните, ще бъдем унищожени от Бога.Циркът продължи около час и половина.

След края му отново си пролича кои са новобранци като мен и кои са онези ,,в правия път". Свидетелите веднага налазиха непознатите, всички бяха досущ като Лойде – с широки усмивки, но подли погледи.

Побързах да си тръгна, но преди това италианката, която очевидно искаше да ме вербува, ми подари библия и се уговорихме да се видим.

Разделихме се с прегръдка.

Свидетелка за освидетелстване

Срещнах се с Лойде след ден. Отидохме у тях.  Живее с още едно момиче от ,,Свидетелите на Йехова", само че българка. Докато вървяхме към дома й, я разпитах как се е озовала в България. Разказа, че дошла да помогне за разпространение на вярата у нас, тъй като тук, по думите й, имало малко –  2300 свидетели. Такава била ролята им – когато опознаят вярата, те трябва да я разпространят, защото това е волята на Бог.

Лойде е новият Исус.

Влязохме в апартамента й, приятен, спретнат, изключително подреден. Заведе ме в нейната стая и изкара две библии – на италиански и на български. Започнах да задавам въпроси, но адекватен разговор нямаше, тя отговаряше само с цитати от Библията  или пък ми пускаше клипче от сайта им.

Не мислеше, не разсъждаваше, на всяка моя дума или критика тя отвръщаше със стих, който откриваше за секунди.

Когато я попитах например дали са секта, тя ми прочете стих за апостол Павел:

,,Установихме, че този мъж е опасен, подклажда размирици сред всички юдеи по света и предвожда сектата на назаряните".

С това искаше да докаже, че и християнството в началото е смятано за секта, но този стих изобщо не присъства в истинската Библия. Попитах и какво ще стане с хората, които не вярват в Йехова, щом светът свърши.

Пак получих стихове в отговор: ,,Онези, които вършат зло, ще бъдат унищожени, а онези, които се надяват на Йехова ще наследят земята"... ,,Ръцете на неправедните ще бъдат счупени, а Йехова ще подкрепи праведните".

Йерархия на сектантите

Свидетелите на Йехова разделят вярващите на две класи:  класата на помазаните - 144 хиляди на брой, и класата на овцете – всички останали членове на организацията.

144 000-те ще бъдат ще бъдат възкресени от Исус като духовни същества и ще властват с него.

В предстоящата според тях битка между "добрите" и "лошите",  ще бъдат унищожени всички, които се противопоставят на Бога, включително и християнската църква.

Единствените, които ще останат живи, са свидетелите на Йехова.

Гледах и слушах Лойде внимателно. Никой никога не би предположил, че в главата на тази млада, красива жена, има промит мозък.

В началото се чудех дали тя наистина вярва в небивалиците, които ми говори, или просто се опитва да ме върже.

В края на срещата ни вече бях сигурна – това нежно създание ще пропилее живота си в служба на една голяма манипулация. Очите й всъщност не бяха лукави, бяха безизразни. Като робот, програмиран да говори едно и също на всички, да повтаря до припадък колко е велик Йехова и как трябва да го следваме. Стана ми жал за нея.

Как да се спасим от ,,Свидетелите на Йехова"?
Не разговаряйте с тях. Няма смисъл да влизате в полемики, защото ще попаднете в моята ситуация. А те са невероятни оратори!

На моменти дори и мен разколебаваха, макар да знаех що за стока са. Говорете на близките си за тях. Те се целят в самотни хора, които имат нужда от вяра, но нямат религия.

Пазете се, най-силното ви оръжие са информацията и знанията.

Идеите на тази деструктивна религиозна общност могат да ви убият.

Или по-лошо – да ви оставят живи, но подчинени на една голяма лъжа. Като Лойде.

https://www.lentata.com/page_8534.html