• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

12 November 2019, 21:50:11

Login with username, password and session length

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 10760
  • Total Topics: 1179
  • Online Today: 41
  • Online Ever: 296
  • (29 July 2019, 04:32:47)
Users Online
Users: 1
Guests: 31
Total: 32

Дискриминация на българи за сметка на цигани и турци

Started by Hatshepsut, 29 October 2018, 06:34:48

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Тази информация е от 2010г.

Сдружение Български Човешки Права

На пръв поглед самото създаване на организация за защита на  българите в България звучи абсурдно, но то е симптоматично за абсурдното положение на нещата в родната ни страна.

Противоконституционните привилегии за не-българските етнически групи в България  вече пораждат мощно, но неорганизирано обществено недоволство сред българите.  Подчертано дискриминационен характер имат съществуващите привилегии за циганите, които масово не плащат електроенергия и вода, возят се безплатно в градския транспорт  и имат неписаната привилегия безнаказано да тероризират българското население особено в селата и по-малките градове. Същият неприкрит расизъм прозира и зад тенденцията на държавни постове в общинските администрации и централните държавни ведомства да се назначават некомпетентни лица, само заради техния турски етнически произход и принадлежността им към турската националистическа партия ДПС.  Всичко това показва различните форми на дискриминация спрямо етническите българи в България, въпреки разпоредбите на Конституцията, международните норми и влезлия в сила от 1 януари 2004 г. Закон за защита от дискриминацията.

Нещо повече, през последните години в резултат на демографските процеси в България се оформят райони и селища, където българското население става малцинство. Повече от 1 милион българи живеят в такива райони. Вече се оформят

5 кризисни района в България,

където българското население става малцинство. Тези кризисни райони реално имат статут на полу-автономни области, където българското малцинство е подложено на различни форми на дискриминация, етническо прочистване и терор.


Първите три кризисни района условно могат да бъдат наречени "турски автономни области." Става въпрос за Лудогорието, Източните Родопи (Кърджалийско) и "полумесеца" между Якоруда и Доспат, където мнозинството от населението са българи-мохамедани. "Турските автономни области" се контролират от ДПС, в тях общинската администрация негласно третира етническите българи като "гяури", т.е. хора втора ръка и българи почти не се допускат  на постове в администрацията или в предприятията. В "турските автономни области" активно се води политика на асимилация на не-турски етнически общности (напр., сред българите мохамедани, част от циганските общности, къзълбашите-алиани, татарите и др.). Това са реалните измерения на защитавания от Ахмед Доган "етнически модел".

Другите два кризисни района условно могат да бъдат наречени "цигански автономни области." Става въпрос за Северозападна България (особено триъгълника Лом-Монтана-Козлодуй) и Сливенска област.   В "циганските автономни области" реалната власт е в ръцете на босовете на циганската организирана престъпност. По места циганската организирана престъпност достига мащаби на геноцид и прикрито етническо прочистване срещу българското малцинство. Съществуват и няколко други по-малки зони, където циганското население е мнозинство и подлага на геноцид българското малцинство. Най-ярки примери в това отношение са кв.Столипиново, Пловдив, смесените квартали в някои по-малки градове като Самоков, Нова Загора и Ботевград; и  някои села в Плевенска област.

Българските малцинства в петте кризисни района нямат никаква защита от страна на държавата. Същевременно съществуващите "правозащитни" организации не обръщат никакво внимание на многобройните случаи на нарушаване правата на етническите българи у нас.

На този фон напълно логично бе

създаването на правозащитното дружество "Български човешки права"


през пролетта  на 2004 г. Основната цел на БЧП е да защитава правата на етническите българи в България, особено в райони, селища и махали, където българското население е малцинство.    Другата важна задача на дружеството е да се бори за ефективното прилагане на чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България. Съгласно чл.6, ал.2 от Конституцията ни, "всички граждани са равни пред закона; не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия и т.н.". Реално чл.6, ал.2 от Конституцията не се прилага ефективно и в много сфери на обществения живот има дискриминация  спрямо етническите българи в България.

БЧП е патриотична правозащитна организация. Дружеството е експертна група, която  събира и анализира деликатна информация за случаи на нарушаване правата на българите в България. Събраната от БЧП информация ще бъде обобщавана в Бюлетина на БЧП и в годишен Доклад, който ще се предоставя на различни български и международни организации, като напр., Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Бюлетинът ще бъде достъпен за всички и на уеб-страницата на БЧП  в Интернет.

В случаите, когато пострадали българи имат желание да защитават правата си по съдебен път, БЧП  ще им оказва юридическа подкрепа.  Дружеството има намерение да води съдебни дела за дискриминация спрямо българи и в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 

БЧП е група за граждански натиск. Чрез Жалби и Протестни декларации дружеството ще сигнализира компетентните държавни институции и чуждите дипломатически представителства. Освен това БЧП ще информира обществеността за прояви на антибългарски екстремизъм чрез националните и местни медии. По този начин дружеството ще работи за укрепването на българската държавност и за подобряването на етническия мир в страната ни.         

Правозащитната дейност - ключов елемент от модерния национализъм

През последните 2 години в публичното пространство започва да се утвърждава терминът "модерен национализъм." Модерният национализъм е контратеза, от една страна, на налагания отвън либерален глобализъм, а, от друга - на прекалено обърнатия с лице към миналото национализъм на повечето български родолюбиви организации.

Модерният български национализъм най-ясно е формулиран в последната редакция на проекта за Българска национална доктрина на Научния център за българска национална стратегия от 2004 г. Според авторите на Доктрината, модерният национализъм означава искрена и дълбока привързаност към идеологията и философията на нацията, към националната ценностна система и националната държава.  Модерният национализъм е постоянно отстояване на националната идея чрез патриотизъм и родолюбие в действие.

Модерният национализъм има и силно изразени икономически измерения. Той акцентира върху защитата и всестранната подкрепа на националния капитал и родното българско производство особено в контекста на интеграцията на България в Европейския съюз.

Същевременно модерният национализъм задължително включва в своята идеология защитата на правата на човека. Борбата за човешки права и свободи на етническите българи в България неизбежно ще бъде включена в дейността на всяка организация и партия, претендираща, че изповядва модерен български национализъм.  Именно акцентът върху защитата на правата на човека и в частност на българите в България е скромният принос на БЧП в изграждането на модерния български национализъм. Прекалено дълго българските патриотични организации  бяха фиксирали погледа си сред българските общности далеч извън границите на България. А е крайно време да забележим нарушенията срещу фундаменталните човешки права на българите в някои райони на самата България.

В политически план модерният национализъм  по всяка вероятност ще заеме съществено място в лютата битка по време на парламентарните избори пряз лятото на 2005 г. Според социологически проучвания, между 15 и 30% от избирателите биха гласували за сериозна българска националистическа партия.  С голяма доза вероятност може да се предположи, че на следващите парламентарни избори пробният тест за всяка политическа сила, претендираща да спечели националистическия вот, ще бъде отношението й към най-деликатния въпрос - въпросът за правата на етническите българи в смесените райони на България. Политическата сила, която съумее да мобилизира в своя подкрепа поне част от българското население, подложено на дискриминация и терор в смесените райони, по всяка вероятност ще влезе в следващия Парламент.

Hatshepsut

Тази информация е от 2010г.

4 г. затвор за журналисти, които подбуждат към дискриминация?

Проектът е подготвен от МВР и правосъдното министерство
Затвор за журналисти, които подбуждат към всякакъв вид дискриминация, предлага правителството.

Министрите приеха поправки в Наказателния кодекс, които предвиждат решетки до 4 г., глоба между 5000 и 10 000 лв. и обществено порицание за този, който чрез средства за масова информация или електронни информационни системи подбужда към дискриминация, насилие, омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност или на всякакви други признаци, пише в ."Труд".

В сегашния Наказателен кодекс (НК) също имаше подобен текст, който обаче криминализираше само подбудителите към расова дискриминация.

Сега затвор заплашва и журналистите, проповядващи всякакви признаци на дискриминация, установени в закон или международен договор.

Според българския Закон за защита от дискриминация тя може да бъде полова, религиозна, образователна, по политическа принадлежност, увреждане, семейно положение, сексуална ориентация или имуществено положение.

Това означава, че авторите на публикации, обидни за гейовете, възрастните хора, неграмотните, бедните или богатите, могат да се озоват зад решетките.

Законопроектът е подготвен от МВР и правосъдното министерство.


До живот за убийство на расова основа

Убийството и причиняването на телесна повреда на расови основа или ксенофобски подбуди вече ще се наказват с по-тежки присъди. Това предвиждат промени на Наказателния кодекс, които бяха приети на вчерашното заседание на правителството. Така за убийството на ром по расови подбуди например се предвиждат решетки от 15 до 20 г. или дори

най-тежкото наказание, предвидено от закона у нас а именно до живот без право на замяна.


До 15 г. затвор при причиняване на тежка телесна повреда чакат расистите. Проповядването или подбуждането към дискриминация от медиите, сайтовете и дори личните страници в интернет ще се наказва с до 4 г. зад решетките, от 5000 до 10 000 лв. глоба, както и с обществено порицание. Причините за увеличаване на наказанията е европейска директива, която страната ни трябва да приложи.

Ако пък някой попадне под ударите на закона у нас и вече има присъда в страна от ЕС за престъпление, предвидено и в българския НК, решението на чуждите съдии ще бъде вземано предвид и у нас.

Тези, които набират и обучават членове за терористични организация пък, ще отнасят от 2 до 10 г. затвор. (Само толкова!!!)

Досега НК не уреждаше в конкретен текст присъдата за подобно деяние.

Hatshepsut

Има ли дискриминация спрямо българската нация?

В последните няколко години на прехода усещам как държавата провежда една анти-народна политика на унищожение и дискриминация на българския народ. На някой ще му се стори пресилено и лековерно, но фактите говорят съвсем друго. Там където имаме ромско и турско население се провежда анти-българска политика. Защо, мисля така ли? Ще ви отговоря.

В един голям град се строят къщички, които се дават за почти- безвъзмезно  ползване на роми срещу символичен наем. Питам аз, кой плаща данъци в тази държава повече? Българи или роми? Естествено, че българите, но за тях къщички няма нали?

В друг голям град ромите не плащат ток и вода, закъсняват с плащанията в много редки случаи когато изобщо плащат и не им ги спират. Но ако си българин и закъснееш освен, че ще ти го спрат ще платиш и наказателна лихва за просрочено задължение. Е, това не е ли дискриминация?

Миналата година имаше проучване на БТВ относно търсенето на работа. Оказа, се че един ром в пъти по-лесно и по-бързо го назначават на работа от един българин. И това го правят държавните институции, на които ние плащаме заплатите, за да бъдем отново пренебрегвани.

Навсякъде се тръби за правата на ромите, турциите, да им се разрешава да се молят по тротоарите на улиците, а никой не се интересува, че се погазват правата на другия основен за момента етнос - българите. На тези роми никои не им обяснява, че освен права имат и задължения като да си плащат тока, водата, да си пращят децата на училище, да работят и т.н.

Когато ние българите сме пренебрегвани от собствениците си държавни институции, управляващи, какво остава, за чуждите инвеститори. Преди няколко седмици водеща германска компания обяви, че желае да инвестира в райони с ромско население, но при условие на данъчно облекчение.

Днес например българин от град Пловдив е осъдил ЕВН за дискриминация, защото таксата за включване на тока е 3 пъти, по-ниска от тази в кв. Столипиново - 6.50 срещу цели 19.00лв. Не стига, че не плащат ток и вода, данъци, строят на поразия палати, ами са и облекчени. От ЕВН отвърнали, че причината била защото в кв. Столипиново били монтирани електромери с дистанционно отчитане, а в останалите райони обикновени. Защо питам аз? Това си е жива дискриминация по етнос от австрийска страна. За ромите може евтино включване и по-нови и по- хубави електромери, а българите кучета ги яли? Това е да бъдеш имигрант в собствената си държава и никой да не ти защитава eлементарните човешки права.  Как да ни уважават чуждите инвеститори, когато собсвените ни политици се подиграват с нас като народ и същият този народ ги издига на власт? Е кой е тъпанар в случая?

http://megafon.blog.bg/politika/2011/06/01/ima-li-diskriminaciia-spriamo-bylgarskata-naciia.757486

Hatshepsut

Тази информация е от 2012г.

Социалните помощи само за циганите


Правилата са измислени така, че почти всички средства да отиват при циганите

След последното поскъпване на тока средностатистическият българин съвсем логично насочи поглед към доскоро уж по-евтиния вариант за отопление с дърва и въглища. И ако въглища на този етап все още могат да се намерят, то да се сдобиеш с дърва за огрев е нужно доста повече усилие. За българите те не достигат, с предимство се ползва съседна Гърция. Защото там се продават на двойна цена.

Иначе на Софийската стокова борса цената на един кубик върви в момента по 60 лева. С още 30 лв. се оскъпява, ако клиентът иска количеството да бъде доставено до дома му. Преди дни премиерът Бойко Борисов заяви, че дървата ще се продават по 36 лв. на кубик в горските стопанства, т. е. близо два пъти по-евтино, отколкото на пазара. Наши читатели обаче твърдят, че дори и да се намери такава цена, после разликата си я доплащат за транспорт.

Така че и тази правителствена ,,промоция" е само привидна. Остава ни да се надяваме, че ще влезем в дългия списък на нуждаещи от помощи на Министерството на труда и социалната политика.

Според последната заповед, която издаде министърът на въпросното ведомство Тотю Младенов, целевата помощ за отопление за сезон 2012/2013 г. е в размер на 65.72 лева месечно или общо 328.60 лв за целия сезон. За сравнение, миналата зима най-бедните се ,,радваха" на 289.60 лв. целево подпомагане. ,,Голямото" увеличение (няма и 40 лева) обаче е малка утеха след драстичното поскъпване на тока с 13 процента от 1 юли т. г.
По предварителни данни от Социалното министерство, броят на закъсалите и изпаднали в тежка финансова криза домакинства е около 300 000. За тях правителството е приготвило общо едни 11 млн. лв.

При кого ще отидат обаче парите?
И какво разбират управляващите под ,,социално слаби хора и семейства"? ,,Десант" потърси отговорите на тези въпроси.
Правила има. Оказа се обаче, че те оставят нуждаещите се български семейства извън схемата. За сметка на циганите.
Например, има ред условия (освен ниския доход), на които трябва да отговарят кандидатстващите за енергийна помощ. Свързани са с възрастта, семейното положение, имотното състояние и др. Къде е уловката? (виж карето)

Преди време ви разказахме историята на семейство от бургаското село Твърдица, което нямаше право не само на тези, но и на никакви други помощи, защото са продали единственото си парче земя. Никой не ги е питал, че парите са отишли за покриване на дългове в размер на повече от половина от получената сума. Жалката сделка се оказа достатъчно основание на чиновниците да ги лишат от помощи за 5 години! Наша проверка установи, че всъщност и една самотна майка, чието детенце е освидетелствано от ТЕЛК, няма право да ползва ,,привилегията" от 65 лв. на месец, защото... има работа, а заплатата й е малко над минималната за страната.

Ако пък майката е безработна, но си позволява лукса да отскача зад граница за лекарства или прегледи на същото това дете, пак няма право да се реди на опашка с бедните цигани. Основание за дискриминирането й е пък печатът в задграничния паспорт. Без значение, че средствата за лечението на детето й са събирани от близки и приятели. И така се оказва, че всъщност ,,охолството" да си позволиш да не работиш, да не живееш в собствено жилище и да не напускаш страната в България могат да си позволят само многодетните семейства - в днешно време циганите, които чакат 20-о число на месеца (когато превеждат детските надбавки), за да си напазаруват - цигари, бира и т. н.

Интересно е каква е логиката в социалната ни политика, при условие че е всеизвестен фактът, че болшинството от тях не плащат сметки за ток и вода.
Всяка година голяма част от тях пък продават ваучерите си за отопление, които са им подарени и заплатени от нашите данъци. Един пример - през 2010 г. само в Пловдив 7138 семейства са били одобрени за тази помощ, като 430 от тях са продали своите придобивки. Единственото, което социалните правят в такива случаи, и то при условие че докажат измамата, е да лишат злоупотребилите с това преимущество през следващата година.

В края на януари т. г. медиите начело с БНР разпространиха информация, която гласи, че само малка част от ромите у нас живеят от социални помощи (?!)
Проучването било осъществено по международен проект за включване на ромското население. Изследването сочи още, че само 4,3 процента от представителите на малцинството получавали обезщетения за майчинство и детски надбавки за деца до 1 г. , а само 13 на сто от интервюираните ни сънародници от ромски произход ползвали помощи за отопление. Данните изнесе Боян Захариев от институт ,,Отворено общество" (сещате се кой е Джордж Сорос, нали?).

И не само това, ами през последните 10 години циганите, казват още от антибългарската фондация, се чувствали дискриминирани.
Няколко месеца след изнасянето на тази скандална статистика се оказва, че само в последния ден на август т. г. повече от 200 роми обсадиха социалната служба в ,,Столипиново", за да подадат молбите си за помощи за отопление. Заради което пък служителите в социалната служба се наложи да работят под полицейска охрана.

Та в най-големия ромски квартал в Пловдив се оказа, че желаещите да получат помощи за отопление са хиляди.
За да запазят реда си на опашката, немалко от тях дори прекарват по няколко нощи на открито, тъй като повечето семейства от квартала отговарят на критериите за социалната помощ. Хамалогията е пълна, защото вместо за всяко домакинство да чака по един човек, пред службата се редят по 10-15 души от фамилия.

Как така в останалите райони приемът на документи протича без километрични опашки? Означава ли това, че законът е приспособен да обслужва само определени интереси? Зададохме въпроса и на Министерството на труда и социалната политика, от там обаче отговориха, че статистика относно пол, раса и други дискриминационни характеристики не се води.

Наше проучване показа обаче, че във Врачанско например, желаещите да получат помощи за отопление към момента са повече от 8 000 души. Много от тях ще получат отказ заради това, че са им били повишени пенсиите и така много бедни български пенсионери, макар и с малко, надскачат допустимите прагове за доход.

В началото на тази седмица (от 10 септември) Българският червен кръст също започна да раздава помощи на най-бедните хора, под формата на хранителни продукти. За целта са отпуснати 21 млн. евро от фондовете на ЕС по програмата ,,Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за нуждаещите се лица". До европейските боб, брашно, вафли и др. обаче ще се доредят предимно тези, които вече са получили и помощите за отопление за предходния отоплителен сезон.

Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 350 квтч електроенергия (250 квтч дневна + 100 квтч нощна). Лицата или семействата трябва да отговарят и на следните условия:  Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни); Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5 г.; Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца; Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.


Глас в пустиня

От дирекция ,,Социално подпомагане" в Пловдив са предложили няколко варианта, за да се справи правителството с безотговорните и неблагодарни получатели на помощи, защото злоупотребите не са само с дървата, а и с безплатните винетки за хора с увреждания, които въведоха преди две години.

Един от коронните номера на недобросъвестните изпаднали в нужда цигани е, че кандидатстват за помощи и след това излизат в чужбина. От пловдивското ,,Социално подпомагане" казват, че те обикновено не притежават недвижимо имущество на свое име, не работят на договор и така законът връзва ръцете на тяхната служба.

В момента ситуацията е такава, че ако лицето дължи 2000 лева за социални помощи, то по други канали Дирекцията продължава да му дава пари. Което си е чиста липса на закони и наличие на обслужващи циганските интереси правила.
Като основна пречка за въвеждането на по-крути мерки изтъкват стратегията на ЕС за интеграция на ромите, според която държавата няма право да им отнема всички помощи.

През юли в Пловдив се развихри и друг скандал - с бум на деца с увреждания в квартала. Досега тези случаи са били ,,скрити", тъй като освидетелстваните от ТЕЛК малчугани не са посещавали детски или учебни заведения. В същото време едва смогващи самотни майки или социално слаби български семейства, които отглеждат деца със сериозни заболявания, не получават право на пари за тях и лишават децата си от елементарни неща.

http://www.desant.net/show-news/25441

Hatshepsut

Тази информация е от 2012г.

Правната уредба на България бе адаптирана към съвременните реалности. От три месеца в Наказателния кодекс са дефинирани по-подробно престъпленията, предизвикани от омраза

Това заяви заместник-министър Веселин Вучков при откриването на еднодневен семинар за противодействие на този вид престъпленията. Това е първото по рода си обучение от подобен тип сред държавите на Балканския полуостров,,Уважението на човешките права, основните свободи, демокрацията и правовата държава са в основата на концепцията за сигурност на България като държава-членка на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа".  С тези думи заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков даде началото на проект за обучение на служители за противодействие на престъпления, предизвикани от омраза. Еднодневният семинар се провежда в Академията на МВР в София. ,,Отчитаме необходимостта от сътрудничество за ефективна борба с този вид престъпни прояви, най-вече загрижени от данните от доклада за престъпления от омраза в региона на ОССЕ, публикуван неотдавна", допълни заместник вътрешният министър. Проектът се реализира за първи път на Балканския полуостров. Обучението ще обхване на първо време ръководни служители от областните дирекции на МВР, а в последствие ще бъдат подготвени и обучители. Те ще бъдат запознати с практиките за противодействие на престъпления, предизвикани от омраза, от двама лектори от Офиса за демократични изследвания и права на човека /ОДИПЧ/ към ОССЕ. ,,По този начин ще имаме инструктори и преподаватели по тази изключително важна тематика, която не е чужда на много от държавите от Балканския регион. Обучените в рамките на тези семинари хора ще бъдат обучители и ръководители по отношение противодействието и най-вече разследването на това изключително опасно и грозно явление", обясни още заместник-министър Вучков. Той припомни, че през месец февруари т.г. между Министерството на вътрешните работи и Офиса за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа бе подписан Меморандум за разбирателство, който регламентира организирането на обучение в областта на престъпленията от омраза. Настоящият семинар е стъпка в посока на изпълнение на отговорностите и готовността на България за създаване на общи подходи за противодействие на тероризма. Правилното поставяне на проблемите, свързани с престъпленията от омраза и сътрудничеството между полиция, съдебна власт и неправителствен сектор е условие за ефективно противодействие на тези престъпления. Разпознаването на престъпленията от омраза, разследването и адекватното водене на статистика, както и подпомагането на жертвите зависят от изграждането на капацитет и полагане на усилия за обучение на правоохранителните органи. С направените изменения в Наказателния кодекс, в сила от 27 май т.г. , законодателят дефинира по-подробно някои престъпления с признаци, които включват прояви на ксенофобия или расизъм. Към първия основен състав е за убийство по хулигански подбуди е добавен признакът ,,расистки или ксенофобски подбуди". Вторият много важен състав гласи, че този, който, чрез слово, печат или други средства за масова информация, проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от 5000 до 10 000 лв. А този, който употреби насилие срещу друг или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и глоба от 5000 до 10 000 лв., както и с обществено порицание. ,,Досега нещата се приравняваха до хулигански подбуди, което не е едно и също. Трябва да бъдем сигурни, че противодействието на престъпленията, предизвикани от омраза ще бъде на съответното, адекватно ниво, което е полезно за доброто функциониране на гражданското общество през XXI век.", подчерта заместник вътрешният министър.
Форумът продължи с презентации на добри практики и представяне на разработената от ОДИПЧ програма за обучение, адаптирана за България със съдействието на български експерти. ,,Промяната преминава през много болка засегнатите от този тип престъпления, и много критики, отправени към правоохранителните органи. Не работим по този въпрос само от политическа коректност, не искаме да поучаваме хората. Ние вярваме, че трябва да бъдат използвани всички налични инструменти, за да се борим срещу престъпленията от омраза", бяха категорични Назрин Кан, старши съветник в отдел ,,Толерантност и недискриминация" в Офиса, и Джоана Пери от ОДИПЧ, която ще представи и ключовите понятия и определения по отношение на престъпленията от омраза.


1104 полицаи преминаха обучение за разследване на престъпления от омраза
14 май 2012 | 10:50 | Агенция "Фокус"
Начало / Полиция
София. 1104 полицаи преминаха обучение за разследване на престъпления от омраза, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Обучението бе проведено в рамките на подписания от заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи и Офиса за демократични институции и права на човека /ОДИПЧ/ към ОССЕ. Работна група под ръководството на комисар Милчо Енев, директор на ГД ,,Охранителна полиция", изготви програма за обучение на служители на охранителна и криминална полиция за разследване на престъпления от омраза.
По време на втория етап от програмата за реализиране на Меморандума, който бе проведен през месец април, обучители от българската страна предадоха опита си на служители от СДВР и областните дирекции в страната. Разследващите полицаи бяха запознати с понятието ,,престъпление от омраза" и със специалните състави на чл. 162-164 от Наказателния кодекс. Разгледани бяха и законодателните промени, свързани с този вид престъпления. Акцент бе поставен върху опасностите, които крият престъпленията от омраза, и върху негативни последици от тяхното пренебрегване. Участниците бяха запознати с обществените схващания по темата, многообразието в обществото, въздействието на престъпленията от омраза и ролята на полицията за предотвратяването им.
В хода на обучителния процес, обхващащ всички модули от Наръчника за обучение, бяха проведени дискусии по основните трудности при установяването и разследването на конкретни престъпления, мотивирани от омраза.
Съгласно програмата на Меморандума за разбирателство предстоят още два етапа на обучение на разследващи полицаи от охранителна и криминална полиция.
Представителите на ОДИПЧ ще имат възможност да оценят провеждането на подготовката, както и необходимостта от допълнително адаптиране на програмата в България.
Първият етап от обучителния процес бе проведен в периода 26-30 март. В него се включиха 50 служители от СДВР и областните дирекции в страната, които бяха подготвени за обучители. Лектори от ОДИПЧ илюстрираха работата на полицейските служители по престъпления от омраза с лекции, дискусии по конкретни казуси и практически упражнения. На всеки участник бе предоставен Наръчник на обучителя.
Подготвянето на обучители беше първата стъпка от прилагането в България на цялостната програма на ОДИПЧ за реакция при престъпленията от омраза. Осъществяването й ще утвърди водещата роля на България сред балканските страни в областта на опазване правата на човека.

В МВР стартира пилотно обучение по правата на човека
Целта е създаване на обучителна мрежа по проблемите на недискриминационното поведение в полицейската дейност


През септември 2011г. започна изпълнението на проект HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001454 ,,Европейска полиция и човешки права" по специфичната програма на Европейската комисия ,,Превенция и борба с престъпността" (ISEC 2010).  Проектът, който ще продължи 18 месеца, се реализира в партньорство между Главна дирекция ,,Охранителна полиция", Академията на МВР, Института по психология на МВР, Комисията за защита от дискримнация, Българския Хелзинкски Комитет, Центъра за изследване на демокрацията, Белгийската федерална полиция, Германската полиция /провинция Баден-Вюртемберг/ и Полската полиция /Варшавска градска полиция/. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е създаване на обучителен модел за последващо полицейско обучение с европейски измерения.
Дейностите в изпълнение на проекта обхващат: оценка на състоянието в полицейската дейност в България и държавите партньори - Белгия, Полша, Германия  по спазване правата на човека, с акцент върху недискриминационно поведение; разработване на методика за обучение; изготвяне и издаване на наръчници за обучители и обучаеми.
Новаторството в проекта е в разработването и прилагането на съвременна методика за обучение на възрастни с цел мултиплициране на обучението по правата на човека. Ще се търси повече гъвкавост на обучението, което ще позволява на базата на периодични обзори от полицейската практика да се провеждат тематични обучения, както и актуализация на учебните модули. Основната характеристика на обучението е интерактивният и интердисциплинарен подход, базиран на ситуативно модулно обучение - по казуси от полицейската практика. 
Разработените методика и наръчници ще бъдат предоставени на  CEPOL за ползване от полицейските служби на страните от ЕС и страните - кандидатки. Към момента започва пилотно обучение на обучители в СДВР и ОДМВР Перник и Пазарджик. През предстоящите три месеца от февруари до април 2012 г. ще се проведе последващо обучение на полицейски служители в трите дирекции. През септември ще стартира обучението на обучители в други 10 областни дирекции на МВР в страната. Така в българската полиция ще бъде изградена мрежа от 280 обучители по проблемите на недискриминационното поведение в полицейската дейност.

Hatshepsut

Тази информация е от 2013г.

Биха шута на социална работничка, отказала помощи на цигани


Социална работничка от Пловдив беше принудена да напусне, след като спази закона и отказа помощи на роми [цигани]. Ангелина Петрова е била заплашвана и тормозена физически по време на проверки в една от пловдивските махали. Според началниците на Ангелина, тя сама си е виновна.
Една година жената работи като социален работник две от ромските [циганските] махали в Пловдив. През този период отхвърля 26 от 56 молби за месечни помощи, заради което ромите [циганите] я нападат.

 ,,Едно от потърпевшите лица просто хукна към нас и ме дърпаше за косата," разказа тя пред bTV. Нападнаха ме, защото си вършех работата, допълва Ангелина. Според нея преценката й е обективна и тя съвсем правилно им е отказала помощ. Условията, в които живеели някои от ромите [циганите], искащи помощи, били направо луксозни.

 След нападението Ангелина заявява в социалната мрежа, че системата, за която работи, толерира безпринципно даване на помощи на не толкова нуждаещи се. Тя обвинява и конкретни служители от дирекцията ,,Социално подпомагане" в Пловдив.

 По думите на Ангелина Петрова, в града има хора от малцинствата, които признават, че дават пари, за да им бъдат отпуснати помощи. Началникът на службата Галина Качелова категорично отхвърля такива ,,намеци за корупция".

https://www.blitz.bg/

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Дискриминация


Как кмета и общински съветници във Варна дискриминират българите в полза на циганите...

Варна - епицентър на ,,ромската" [циганската] интеграция, с любезното съдействие на варненските общинари и няколко десетки милиона лева.

Днес на страницата на община Варна се появи следният документ ,,Проект за приложение към План на Община Варна за интегриране на българските граждани от ромски [цигански] произход и други български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите [циганите] ситуация /2014 - 2020г./ - 09.04.2015 г. "

Целта на този прелюбопитен ,,интеграционен" документ е да построи за сметка на нас, останалите български граждани, безплатни жилища за обитателите на циганския катун в Аспарухово. Същите тези, които в голяма степен са отговорни за унищожителното наводнение, което отне невинни човешки животи. Заради незаконните им строежи, унищожили и запушили отводнителните системи, заради варварски изсечената гора, чиято коренна система в миналото е задържала водата в почвата.

И сега като награда за тези им деяния, кметът на района, кметът на общината, в съучастие с общинските съветници, смятат да им построят блок, забележете с част от даренията, събрани от българските граждани в помощ на всички пострадали, а не само на обитателите на катуна.

Общинският съвет и администрацията на Варна извършват явна и чиста дискриминация по етнически признак. Открито. Над български граждани, в полза на обитателите на катуна. Предвиждат социални придобивки и благини, като безплатни жилища, на основата на произход. На лица, които администрацията и общинските съветници определят като ,,роми". Видимо от самото заглавие.

Няма информация за това, кой е ,,интеграторът", изготвил този план, не може да се намери на страницата, няма и връзка към протокол или решение на Общинския съвет, за да се види кой съветник е предложил и кои са подкрепили приемането на този план и кой е изготвил проектът за това скандално приложение към него.

Според публикувания проект изграждането на "социален" блок, в който ще бъдат настанени ромските [циганските] семейства ще струва 3 595 190 лв. Честито на всички останали български граждани, млади семейства и прочее, които нямат жилище и са принудени да теглят 30-годишен кредит, или да плащат наем, отделяйки от доходите си за това. Администрацията и Общинския съвет във Варна мислят и се грижат за интеграцията на ,,ромите" [циганите].

,,Планът" е разделен на 6 главни приоритета: "Образование", "Здравеопазване", "Жилищни условия", "Заетост и социално включване", "Върховенство на закона и недискриминацията" и ,,Култура и медии".

Любопитна точка в "Култура и медии" е: "Обучение на журналисти в антидискриминация, чувствителност към проблемите на ромите [циганите] и елиминиране на езика на омразата в медийните публикации". Това според мен е чиста цензура.

,,Проектът" предвижда още :

 
·        ,,Подобряване на жизнената среда в квартали с преобладаващо ромско [циганско] население", чрез ,,Изграждане на канализация, пътна инфраструктура и електропреносна мрежа в квартали с преобладаващо ромско население след одобряване на ПУП" и ,,Изработване на устройствени планове на жилищни райони с преобладаващо ромско [циганско] население." На ,,Уязвими, социално слаби граждани на общината, с фокус върху ромите " [циганите];

·        Осигуряване на временна или дългосрочна заетост за граждани от ромски [цигански] произход и други малцинствени групи в общински предприятия, общински структури и отделни общински дейности, в рамките на изпълнение на определен проект или дейност.

·        Назначаване на трудов договор, на пълен работен ден в община Варна на експерт по етническите и интеграционни въпроси.

·        Обучение на ромски [цигански] административни медиатори по разработена методика и назначаването им в три района на община Варна.

·        Съхранение, развиване и промоция на ромски [цигански] традиционни занаяти! ОСОБЕНО ЦЕННО за варненските общинари, явно.

·        Откриване и поддържане на ромски [цигански] информационни и културни центрове/РИК/ в квартали с компактно ромско [циганско] население: кв.Аспарухово, кв.Вл.Варненчик, кв.Младост, на терени и в обекти-общинска собственост, предоставени за безвъзмездно съвместно ползване от НПО, общински дирекции, културни институти, образователни центрове и др. за реализиране на нестопански обществено полезни дейности с ромската [циганската] общност.

·        Изграждане на положителен образ на ромите [циганите] в медиите, чрез ,,Обучение на журналисти в антидискриминация, чувствителност към проблемите на ромите [циганите] и елиминиране на езика на омразата в медийните публикации".

·        Подпомагане участието на ромски [цигански] фолклорни групи, културни дейци, произведения на литературата и изкуството в местни и международни фестивали и изяви;

·        Осигуряване, чрез заплащане на седмична страница в местен печатен всекидневник, посветена на въпросите на интеграцията на малцинствата, с фокус върху ромите [циганите], като ,,Платена седмична страница в местен печатен ежедневник, където НПО и община Варна съвместно ще публикуват материали по въпросите на интеграцията на малцинствата".

Това е само една малка част от предвидените от варненските общинари ,,интеграционни" мерки. Предвидените средства, в размер на десетки милиони, ще дойдат от бюджета на града и по ,,програми". Епизод пореден от наглата кражба, наречена ,,интеграция".

Преди дни бях в Аспарухово, по покана на местен инициативен комитет, който е събрал близо 5000 подписа на хора от квартал "Аспарухово", които са "срещу" построяването на този "социален" блок. Хората бяха отвратени и омерзени от лицемерието и празното дрънкане на администрация и общинските си съветници.

От празните обещания и откровените лъжи на ,,избраниците" си, които в Интернет се борят с ,,циганизацията", а на практика подкрепят политиката на администрацията и строежа на този ,,социален" блок за циганите от махалата.

От това, че няма кой да им обърне внимание и да се съобрази с исканията им. От съучастието на администрация и съветници в ,,интеграцията". И в проекта за построяване на ,,социален" блок и още три къщи, на празно място, току под балконите на хората.   

Обвиняват всички без изключение - районен кмет, кмет, общински съветници. Без изключение. Защото всички са отговорни и ,,виновни" този дискриминационен проект, който предвижда харченето на десетки милиони левове, общи пари, за фалшива ,,интеграция". В това, че с плана си ограбват останалите български граждани, млади семейства и стимулират безотговорното поведение и родителство на обитателите на махалите. Че смятат да преместят част от циганите от ,,Максуда" в Аспарухово.

Защото идеята да построиш ,,социален" блок на обитателите на катуна, само за да направиш хоризонталното гето вертикално е малоумна, крадлива и дискриминационна. Защото обитателите на катуна нямат проблем да си качат коня и на петия етаж. Доказали са го.

Тук вече не е виновен, този който яде баницата, а този, който му я подарява. Поднася на тепсия. А това са варненските общински съветници и цялата администрация, решила да похарчи десетки милиони за тази фалшива ,,интеграция". За ,,обучения", ,,антидискриминационно говорене", назначения, устройствени планове, ромска култура, ромски занаяти, ромски традиции и прочее и прочее.

Явно на варненските общинари им е важно да ги пазят, след като предвиждат харченето на огромни суми за това. Независимо какво драскат из нета. Това поведение на ,,общинарите" е образец за лицемерие, лъжа и двуличие, тип ,,не ме гледай какво правя, слушай, какво говоря".

Тъй като варненските общински нотабили са се сврели в миши думи и няма никакви коментари по деянието им, смятам да ги уведомя писмено, че намирам планът им дискриминационен и антибългарски.

След което смятат да поискам проектите за подробните устройствени планове на ,,ромските"(по терминологията на ВОС) махали, както и сметките и разчетите за харчовете. От ,,медиаторите", ,,ромски занаяти", през ,,интеграторите", та до количествено-стойностните сметки на ,,социалния" им блок.

След това смятам да уведомя прокуратурата и ЕК за този дискриминационен и антинационален ,,план" на варненските общинари.

https://www.lentata.com/page_7029.html

Hatshepsut

ГЕРБ дават безплатни жилища на цигани, а на българите ги взимат


Hatshepsut

Социален работник: Ромите са обучени да източват държавата


"Ромите са обучени да източват държавата. Има цели организации, които се занимават с това всеки циганин да знае законите за помощите, които трябва да получи и да ги цитира, когато някой им каже, че няма право на помощи."

Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия бившият социален работник Ангелина Петрова, която е една от малкото осмелили се да отнемат социални помощи на ромски семейства.

Тези нейни действия обаче са ѝ коствали работата и здравето ѝ - когато отнела помощите на цигански семейства в пловдивската махала "Столипиново", тя е била уволнена, а ромите в квартала са я скубали и влачили.

Темата на разговора бе провокирана от репортаж на Миролюба Бенатова от циганската махала в Сливен. В материала на няколко пъти ромчета със средни пръсти пред устите викат и крещят "българите на кайма".

"Има пропуски и нефункционираща система. Не са виновни обаче нито ромите, нито социалният работник, който е притиснат в работата си", сподели Петрова.

В студиото бяха още евродепутатът от Патриотичния фронт Ангел Джамбазки и бившият кмет и настоящ депутат от ДПС Янко Янков.

"Безспорно ромите у нас се използват политически, в това число и от ДПС. Да, няма държавност - има цели територии в България, които са автономни цигански райони. Те знаят какво да говорят на социалните, пред камерите, знаят как да си искат правата, но въпреки това казват, че законите важат за българите и държавата плаща пари. Това е целенасочено подклаждане на расизъм в малцинството", заяви Джамбазки.

"Тези хора нямат представа от това какво значи българин, български гражданин. При тях емоциите са доста по-интензивни. Там расте поколение, което не е образовано. Ние многократно бием тревога по тези въпроси. Езикът на омразата показва, че липсва държавност", каза пък Янко Янков.

https://offnews.bg/obshtestvo/romite-sa-obucheni-da-iztochvat-darzhavata-484136.html


Преди години случаят със социалния работник от Пловдив Ангелина Петрова скандализира обществото, защото тя беше уволнена, понеже е спряла помощите на десетки семейства, смятайки, че не заслужават да получават помощи. Стигна се дотам, че ромите, на които бяха спрени помощите, ѝ посегнаха - тя бе скубана и влачена в "Столипиново".


Социален работник: Ромите са обучени да източват държавата

"Ромите са абсолютно наясно с правата и законите и са обучени по какъв начин да източват държавата", заяви в ,,Здравей, България" Ангелина Петрова.

"Ако никой не отиде на място и не провери какво е декларирано по молбите им за помощи, може да се раздават просто ей така едни пари. Малко социални работници го правят, защото се страхуват да влизат по домовете. Отидох в една къща, в която има телевизор за 2000 лева, луксозно обзаведена, на два етажа. Видно беше, че хората живеят добре. В друга пък имаха магазин, а хората обясняваха, че не е техен", разказа Петрова.

Според нея има пропуски и неправилно функционираща система.

"За напрежението, което се създава, нито ромите са виновни, нито социалните работници, които в един момент са притиснати и не могат да си свършат добре работата", на мнение е тя.

https://nova.bg/

Hatshepsut

Дискриминация на българския етнос - бавно, но сигурно затриване на една нация!

10.12.2011 10.26
Дискриминацията не е явление нито от вчера, нито от днес. Тя датира с развитието на първите човешки общности зародили се в днешна Източна Африка преди около 4 милиона години. Преселението и първата миграция на хора от Азия към Европа започва преди 1,6 милиона години през Балканския полуостров. Най-ранното обитаване на хора в този регион е установено в днешните български земи.
Преди около 13-14 хиляди години в Предна Азия настъпва голяма стопанска промяна, която полага основата на съвременната цивилизация: от ловци и събирачи на храна хората стават нейни производители - появяват се първите земеделци и скотовъдци в света.

Новата икономика завладява постепенно Европа през втората половина на VІІ хил. пр. Хр., като цели земеделски общности се преселват от Мала Азия в Тесалия и в долините на реките Струма и Места. За няколко столетия Югоизточна Европа се колонизира, а новата икономика се разпростира и в останалите части на континента. В Централните и Източните Балкани се поставят основите на първата европейска цивилизация, която според археолозите и историците обхваща новокаменната и каменно - медната епоха (неолит и халколит - VІІ-ІV хил. пр. Хр.).

Развитието на икономиката във вид на земеделие и скотовъдство и класовите различия водят до нееднакво отношение към различните групи от хора в обществото. От което изводът е, че двигателят и тласъкът към дискриминация е борбата за икономическо надмощие.

Понятието "нов световен ред", което звучи все по-често в устата на политолози, философи, медии и други не е нещо ново. В XII век пр.Хр. Вавилонското царство се превръща в първата велика империя, натрапваща властта си навсякъде из тогавашния цивилизован свят. Известни са също мидяните и персийците със създаването на огромни империи, на гърците (при Александър Македонски) и римляните, които на свой ред се стремили към световно господство. А надмощие няма как да се получи без да има дискриминация, унищожение, прочистване на дадена група от хора или дори цяла нация.

Дискриминирането само по себе си, се изразява в ограничаване правата на група от хора или предоставяне на права и предимства, който са само за определен кръг индивиди.

Сега в наши дни картинката не е по различна. Световните икономическите рецесии водят до увеличаване на дискриминацията, расизма и ксенофобията не само в Европа, но и по целия свят. Въпреки, че Европейското законодателство забранява дискриминирането във всичките му форми, то тя съществува поради факта, че дискриминираните не търсят правата си. Всичките видове дискриминация обхващат сфери, като например образованието, кариерата, социалното осигуряване, здравеопазване и достъп до стоки, услуги и жилища.

Ето какво се случва в България 22 години след падането на Желязната завеса: пълна дискриминация на българският етнос водеща до неговото унищожение. Някой ще кажат, това са много силни думи, да така е, но е факт. България е в челната десятка с най-възрастно население не само в ЕС, но и в света според направен доклад на демографският отдел на ООН. През 2007 година страната беше седма по застаряване, като само за три години стана пета. Според прогнозите на ООН към 2015 година България ще е страната с най-остарялото население в цял свят. При това българите живеят с осем - девет години по-малко от останалите европейци и страдат много по-често от социално-психични заболявания. Това, което се случва с българският етнос е без паралел в световната история.

Визирам етнос, защото българското население от мнозинство ще се превърне в малцинство в собствената си родина. За сметка на това прирастът на малцинствата (роми и турци) се увеличава и удвоява. Тоест, прирастът на малцинствата скоро ще доведе и до подмяна на името на държавата от България на Мангалия.

България не просто остарява, тя изчезва. Всяка година българския народ намалява с около петдесет хиляди души на година, което означава, че всяка година един град като Добрич изчезва от картата й.

Измеренията на демографската катастрофа в България имат и чисто географски проекции - през 2009 г. 39 села бяха заличени от списъка на населените места, защото са останали без нито един жител. Това е реалността от 22 години насам. Всяка година българското население намалява тоест, накратко в България се губи население в мирно време годишно три пъти повече, отколкото ако има война
За това можем да си зададем няколко простички въпроси. Кой има сметка от това и как е редно да наречем този процес?

За него има две наименования: природен процес или етническа дискриминация (прочистване).
Но, природен процес е тогава, когато няма човешка намеса в него и нещата следват своя природен ход, а в реалност българите измират със скорост 50 000 на година.
Истината е, че това можем да го наречем само етническа дискриминация. Защото етническа дискриминация е, ако някой целенасочено подкрепя, развива, поддържа и разпалва този процес - във вреда на едни етноси и в полза на други.

За жалост няма как да наречем измирането и намалението на раждаемостта при българите природен процес. Защото в човешкото общество всички процеси са резултат от положителни или отрицателни действия на групи от хора и на отделни личности. Защото всяко общество или отделни личности преследват някакви цели. Целите не винаги са еднопосочни, от където се стига и до конфликти.
Когато обаче конфликтът на различните цели води до унищожението на цял един етнос в собствената му държава и заместването му с друг етнос - това вече е не само дискриминация, а геноцид.

Тук може да се изкажат възражения от рода, че няма такова нещо и никой официално не е обявявал геноцид. На пръв поглед това е така, но кой е казал, че един геноцид и изтребление се води само с огнестрелно оръжие и концлагери?

Всяко унищожение си има цел, а целта на етническото заличаване е да прочисти дадена територия от даден етнос. В конкретният случай: да бъде прочистена територията на България от българския етнос. И естествено, ако тази цел може да бъде постигната с други средства, като икономическа зависимост и икономическо робство, защо е необходимо пилеенето на скъпи боеприпаси за население колкото един мегаполис. . "Най-сигурният начин да се разруши една нация, това е като се разложи нейната парична система".

Да не пропуснем, че една типичен геноцид с явно изтребване и унищожение винаги предизвиква общественото внимание, започват да се задават неудобни въпроси и т. н. Друго си е, когато всичко стане тихомълком, без шокиращи факти в медиите. От време на време се промъкват информации за убийства, грабежи и катастрофи - но това бива представяно като «битови конфликти и инциденти». На тях се обръща особено повече внимание, за да покажат на общественото мнение ,,действителността" в по-голямата част от територията на страната, тоест да се прикрие истинския тотален проблем на разрушението и унищожението на нацията.

Прочистването на територия от даден народ без класическа военна намеса не е нещо ново и си има специален наименование в политическите похвати, т. нареченото «създаване на некомфортни условия за живот». Зад това прикрито словосъчетание се гнезди не толкова лицеприятни неща. Ще изброим някой от тях и ще разпознаем в съвременната българска действителност, наличието на етническа дискриминация.

Първото, което се разполага като основа за прилагане на политическата стратегия е «създаване на некомфортни условия на живот» и създаването на неприязън до степен на враждебност към обществено-писохологическа атмосфера спрямо даден етнос.

На този етнос от екраните на телевизорите, от ефира на радиата, от страниците на вестникарските медии се внушава, че той има историческа грешка в своето минало.
Един от основните и на първо място подходи за създаване на «некомфортни условия за живот» е изопачаване на историческите събития и факти на дадена нация. През последните 22-е години на прехода българския етнос се начете и наслуша на доста безсрамия по този повод - като се започне от подмяната на термина «турско робство» с невинното «присъствие», та се свърши с опита да се оправдаят зверствата и масовите убийства на българите по време на Априлското възстание и най-вече така нареченият «мит Батак», диктаторският характер на комунистическите, националсоциалистическия и фашисткия режим.

Ето така у етноса, набелязан за прогонване, прочистване и унищожение от лицето на земята, се създава чувство за историческа несигурност.

Оказва се, че историческото му минало е лъжа и измислица, незаслужаваща внимание и уважение. Откъснат от историческите си корени и останал без опора в своята памет, изгубил смисъла на миналото, етносът не намира перспективата си за бъдещето.

Отделната единица в етноса престава да се чувства част от нещо по-голямо, значимо и кръвно. Така останал без морална и духовна подкрепа на общността, се затваря в собствения си малък личен свят. Спира да споделя с другите и за какво му е необходимо? След като нито исторически е свързан здраво с тях чрез общите дела на миналото, нито в днешния ден си заслужава да бъде част от този етнос, който е толкова «виновен» пред другите? И ето, целта донякъде е постигната - етносът е разбит на отделни единици, а оттам вече до подмяната на религията (чрез пропаганда - излъчване в най-гледаното ефирно време по националните телевизии на турски сериали), на етническото съзнание, на местоживеенето (чрез прогонване в емиграция).

Друг подход за етническо прочистване и дискриминация, който е много ефикасен, че редица политолози се прекланят пред него, като тиха ,,революция" е унищожението на семейството като единица клетка на обществото. Това неменуемо води до отрицателно влияние върху демографския прираст и до т. нар. демографска катастрофа.
"Разрушете семейството и цялото общество ще изпадне в колапс".

Всъщност, сривът на демографския прираст е един от основните преследвани резултати в замаскираната етническа дискриминация. Да бъде снижена раждаемостта на прочиствания етнос е една от главните цели по пътя към неговото окончателно прогонване от дадената територия или направо физическото му изтриване от лицето на земята.
В ход се пускат всякакви средства: разрушаване на традиционното семейство и замяната му с мнимо такова или сурогати, като се стигне чак до т. нар. «еднополови семейства». Масово разпространение и налагане на порнографията и превръщането на сексуалното удоволствие в самоцел. Осмиването на религиозни ценности, насочени към запазване на семейството, въвеждането на т. нар. «граждански брак», стремеж да бъде узаконена проституцията, пропаганда на хомосексуализма и педофилията, издигането на кариерата и личното благополучие.

Разбира се, тези подходи се прилагат не от сега и не само в България. Такъв метод е мислил да приложи и самият Хитлер след завладяването на славянските държави. В негова реч той пропагандира, че ,,в тези завладени славянски територии на всяка автобусна спирка трябва да има будка за алкохол и за порнографски списания, за да бъдат сринати моралните устои и по този начин съкратен броя на населението им".

Друх подход за етническа дискриминация и по лесно маниполиране на дадена нация е сриването на образователната система. Постепенното разяждане, наслояване на безпереспективност на кариера и развитие, образованието в България рязко понижи интелигентността на средния гражданин на тази страна и това не е случайност. Обучението в България и крайните резултати от работата на обществените училища се понесе стремглаво надолу в последните 22-е години, защото това беше планирано да стане така.

Пределно ясно е, че стремежът е не да се произвеждат "академици" от средата на работническата класа, а работниците да бъдат тренирани по такъв начин, че никога да не мислят дори за самите себе си. Преследвайки тази цел, така целенасочено се опустошиха мозъците на гражданите на България чрез:

- финансиране на университети и учени, които да провеждат унищожението на обществената образователна система на България в частност и интелигенцията на страната като цяло;

- разработване на стратегии за промиване на мозъци, основани главно на ефективно използване на всички видове медии, но най-вече на телевизията;

- налагане на лъжеобразователни и промиващи мозъците методи с цел да се разруши способността на гражданите на България да мислят за просперитет и сигурност;

- подчиняване на общественото образование на България на серии провалени експерименти - от техниката на четене "погледни и прочети";

- превръщане на образованието в обикновена подготовка на бъдещи покорни роби
Друг метод за прогонване на етнос от територията на собствената му държава, е трудни, дори невъзможни условия за придобиване на жилища.

Също така раздаване на социални помощи за майчинство нееднакво за всички етноси, без да се отчита кой точно етнос е заплашен от измиране и кой няма нужда от подобни помощи, за да се размножава.

Или запазени «етнически» квоти при приемането на кандидат-студенти във висшите учебни заведения - независимо от успеха им в средното училище се приемат определен брой студенти от етноса, който бива подстрекаван от «неправителствените» организации към агресивно поведение спрямо онзи, които трябва да бъде «прочистен».
Успоредно с това етносът, набелязан за прочистване, прогонване или направо унищожаване, бива обвиняван редовно в медиите и публичното пространство в «расизъм» и «дискриминация» към други - по този начин, освен че продължава създаването на враждебна психологическа атмосфера спрямо него, се постига и превантивен ефект: замаскира се фактическата агресия на расистка и дискриминационна основа против този етнос. Тоест - прикрива се наличието на етническа дискриминация против него.

Една от най-ефикасните техники за етническа дискриминация е влиянието на съответни «неправителствени» организации върху органите на полицията и съдебната власт. Тези организации защитават, прикриват и слагат често не просто идеологически, а директно политически чадър върху криминални престъпници от «привилегирования» етнос - това става както чрез неоправдано снизходителни наказания за престъпления, характерни за «привилегирования» етнос, така и чрез директни опити за оправдаване на съответните престъпници.

Проблемът е, че една етническа дискриминация преминаваща към геноцид, независимо от нейната форма - с класически оръжия или с оръжията на съвременните политтехнологии за психологически натиск срещу групи хора, не се води от единични индивиди. Тази дискриминация се води от цели държави - или по-точно, от групи хора, които управляват държави. Когато е с класически оръжия, там всичко е ясно - самолетите излитат от самолетоносачите, хвърлят бомбите, изстрелват ракетите и се връщат.

Когато обаче поради различни причини употребата на класически оръжия е нежелателна, се използват т. нар. «неправителствени» организации.

Тоест - механизмът на «неправителствените» организации се превърна в класическо «правителствено» оръжие. Разбира се, не е необходимо членуващите в тях да подозират това, техните мотиви са различни: от обикновен идеализъм до обикновени пари. Най-често - обикновени пари. И ако искате да разберете за кое правителство работи дадена «неправителствена» организация - просто проверете кое правителство я финансира. Нещата стават ясни веднага.
В случая с етническата дискриминация в България обаче, дори няма нужда да се проверява финансирането на «неправителствените» организации, които я водят, разпалват, поддържат и подстрекават. Едно, че за повечето от тях това не е никаква тайна, а дори гордо изтъквано обстоятелство, друго, че също така гордо се публикуват отчети за расовата и етническа дискриминация спрямо българския етнос. Ето само един-единствен откъс от такъв отчет, за да подтвърдим изложеното по-горе:
«На 4.04.2011г. посланик Джеймс Уорлик връчи награда на г-жа Станка Байчева медицинска сестра, за нейните изключителни постижения в областта на здравеопазването. Наградата ,,Златна Хипократова клетва II" се връчва ежегодно на роми със значителен принос за българското здравеопазване. Посланикът на Република Унгария г-жа Юдит Ланг и д-р Миладин Апостолов, председател на Балканската асоциация по история и философия на медицината връчиха награди на двама други представители на ромския етнос с изключителен принос в областта на българското здравеопазване.»

Въобще няма никакво съмнение, че въпросната медицинска сестра от цигански произход заслужава награда, както и «другите двама представители» на същия етнос. Нека ги наградят!

Но защо като «роми», а не просто като добри специалисти?
Та за самите тях е оскърбително, че ги награждават не просто като добри специалисти , а именно защото са добри специалисти- но цигани.

Ако бяха българи - нямаше да ги наградят, както и никой никъде няма да види българи, наградени, защото са българи. Я си представете следната информация: «Наградиха еди-коя си медицинска сестра, защото е етническа българка и със сериозен принос към българското здравеопазване...»?
Абсурд, нали? Веднага цяла Европа начело с вездесъщия Уорлик ще разгърмят навред, че в България се дават награди на етнически признак, че това признак на расизъм, сегрегация и дискриминация!

Но това е само един от случаите. Всеки може да влезе в Интернет, и да види огромния брой случаи, когато западни посланици делят България на «роми» и други - но в същото време никой от тях не повдига най-жестокия и болезнен за страната въпрос: измирането на българите със 50 000 годишно. Това, че други етноси нямат здравеопазване, образование и работа наистина е проблем. А измирането на българите като етнос явно не е проблем!

И когато се замислите кои ли са идеолозите на сегрегацията, расизма и дискриминацията в България, не мислете кой знае колко много, а си припомнете имената на посланиците на двете най-могъщи държавни картела в света: САЩ и на ЕС. Те стоят зад разделението на хората на небългари и българи, на цигани и други, както е в конкретния случай, насъскват, подстрекават и разпалват етническата дискриминация в България.

Естествено, веднага възниква въпросът: защо? След като въпросните посланици все така си остават посланици и никой не ги отзовава, ясно е, че тези техни акции не са спонтанни и индивидуални прояви, а израз на държавна политика. Какъв е обаче интересът на ЕС и на САЩ от етническото прочистване на българите от България?
Целта е глобална, по тази причина беше прочистена и Югославия. Западът иска територията на Балканите за плацдарм срещу Близкия изток и през Черно море срещу Русия. А за да съществува плацдарм, той трябва да бъде очистен от всякакви други, дори симпатизанти на страната, която ще бъде атакувана.

Поради религиозни и исторически причини православното християнско население на Балканите е свързано с Русия - Гърция, например, до последно се съпротивляваше на бомбардировките над Сърбия през 1999 г. Затова и трябва да бъде очистено от полуострова, по-ясно казано, полуостровът трябва да бъде «очистен» от него. А повечето управляващи клики в западните държави са просто антихристиянски, да не говорим за антиправославно, настроени.

Ето защо етническата дискриминация и геноцид в България е и религиозна дискриминация - колкото и на българите да не им се иска да е така , те не могат да избягат от този факт.

Какъв е изходът?

Първо: всички българи в България трябва да разберат, че както тяхното бъдеще, така и бъдещето на децата и внуците им е заложено на карта. Вече в България се раждат повече деца от небългарски, отколкото от български произход. Има региони, където хляб не можеш да си купиш, ако го поискаш на български. Бъдещите българи просто ще останат без държава.

Второ: информацията за всичко, свързано с етническата дискриминация, водена срещу етническите българи в България, трябва да бъде разпространявана интензивно - съвременните комуникационни средства, най-вече социалните мрежи от типа на «Фейсбук» позволяват това, видяхме силата и възможностите им в Северна Африка.

Трето: етническите българи в България трябва да поставят пред управляващите въпросът за физическото оцеляване на българския етнос. Как е възможно за запазването на диви животни, за съхраняването на изчезващи видове насекоми да се организират национални каузи - а за запазването на българите като народ да няма такава кауза?

Четвърто: пред лицето на неминуемата гибел на нацията трябва временно да се загърбят дребнавите политически различия. Защото измират всички българи: комунисти и демократи, леви и десни, русофили и русофоби, центристи и монархисти, земеделци и негласуващи.

Пето: очевидно е, че е необходимо изграждането на национална, може би политическа структура, ангажирана единствено и само с предотвратяването на последиците от етническата война срещу етническите българи в България, с преодоляването на резултатите от демографската катастрофа.

Ерата на Интернет позволява сравнително бързото и оперативно изграждане на такава структура.

Шесто: всички специалисти в областта на демографията, ангажирани отговорно с изследването на този смъртоносен процес, са единодушни, че България разполага с не повече от десетина години, за да направи опит да го преодолее.
Ако не успее - край на държавата!

Седмо: всички трябва да разберат една проста истина - България загива, бавно, но сигурно.

Бонка Живкова /Дарик радио
Използвани източници: Новинарски електронни издания