• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

26 May 2020, 22:40:45

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10627 Posts

Шишман
1931 Posts

Panzerfaust
339 Posts

Лина
291 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14089
  • Total Topics: 1248
  • Online Today: 71
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 5
Guests: 37
Total: 42

avatar_Hatshepsut

Цар Михаил III Шишман (1323-1330)

Started by Hatshepsut, 23 October 2018, 12:25:14

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

23 October 2018, 12:25:14 Last Edit: 23 October 2018, 12:29:10 by Hatshepsut
Цар Михаил III Шишман (1323-1330)


Монограм на цар Михаил Шишман, снимка: https://abritvs.com/

,,Цар Михаил Шишман произхождал от български и кумански род."

Баща му деспот Шишман управлявал Видинска­та област като самостоятелен владетел още в края на XIII век; мощта му била толкова голяма, че някои домашни доку­менти го величаят направо като български цар. По майчина линия Михаил Шишман е издънка на Асеневия род – по всяка вероятност майка му е внучка на цар Иван Асен II. Михаил Шишман е роден след 1280 г. В самия край на столетието се оженил за Анна-Неда, дъщеря на сръбския крал Стефан Милутин. Бракът имал политически мотиви и трябвало да заз­драви съюзните връзки между деспот Шишман и сръбския крал. Към 1308 г., след смъртта на баща си, ,,българският деспот Михаил, господарят на Видин" се смятал за един от най-силните балкански владетели. Той получил деспотската си титла от българския цар Теодор Светослав, който бил негов братовчед – родството им е по мъжка линия.

Когато в края на 1322 г. младият Тертер починал, без да остави мъжки наследник, ,,българските велможи извикали и обявили за цар Михаил и му предадоха Търново, където бяха техните дворци и цялата останала власт" – разказва визан­тийският историк Йоан Кантакузин. Сигурно за овакантения български престол е имало и други кандидати – например от Смилецовия род, но те се дискредитирали с връзките си с Византия. В този критичен момент от съществуването на дър­жавата българската аристокрация проявила неочаквана поли­тическа прозорливост – единствено видинският деспот бил в състояние да усмири страстите и да обедини страната. Не по- малко значение имало обстоятелството, че с избора на Миха­ил властта в държавата отново преминала към Асеневата ди­настия – новият цар приел името Асен, за да подчертае леги­тимността на своята власт.

Още при вестта за смъртта на младия Тертер градовете между Сливен и Месемврия признали властта на императора – става дума за крепостите Ямбол, Лардея, Ктения, Русокастро, Анхиало, Созопол и Агатопол. Бедата, надвиснала над бъл­гарските граници, се усилила от действията на Войсил, най- малкия брат на цар Смилец – с византийска помощ той под­чинил родовите си владения между Сливен и Копсис. Лично Андроник III възглавил армията, която трябвало да превземе Пловдив. Въпреки продължителната обсада българският гарнизон отблъснал многобройните атаки – не помогнала и не­обикновената обсадна машина (тя била на 16 колела, 5 етажа и побирала 100 войници), с която ромеите се надявали да все­ят паника сред защитниците на крепостта.

Когато Михаил Шишман заел престола (пролетта на 1323 г.), България загубила всичките си владения на юг от Балкана. Затова българският владетел побързал да прехвърли войските си в Тракия и започнал кампания за отвоюване на български­те градове. Предвид на това, че византийските войски били съсредоточени около Пловдив, Михаил Шишман избрал за цел на похода си земите на Югоизточна Тракия и не след дълго тамошните градове се предали под неговата власт.


Сребърна монета на цар Михаил Шишман, снимка: https://abritvs.com/

Разтревожен, император Андроник III снел обсадата на Пловдив и побързал да се притече на помощ на заплашените градове – в похода трябвало да вземе участие и Войсил с подчинената му 3000-дна войска. Но българският ренегат не успял да пристигне навреме и Андроник III проумял, че сам не ще успее да срази българските войски. Михаил Шишман разположил лагера си на удобно място, обградил го с ров. Той имал и отлични стрелци, способни да поразяват отдалеч неприятелските редици. Императорът трябвало да се завърне безславно назад и да се примири със загубата на градовете от Югоизточна Тракия. Малка била утехата, че благодарение на щастливия случай неговият стратег Георги Вриений успял из­ненадващо да превземе Пловдив. Неуспехът при Пловдив не отклонил цар Михаил Шишман от плановете му за ликвиди­рането на византийската власт в Тракия. На първо време той притиснал здраво Войсил и обсадил крепостите, които призна­вали властта му – заедно с Копсис те били пет. Войната про­дължила цяла година и въпреки византийската помощ Войсил бил напуснат от привържениците си, избягал във Византия, а подвластните му градове се предали на Михаил Шишман – лятото на 1324 г.

В началото на юли Михаил Шишман предприел поход дъл­боко във византийска територия – той продължил 12 дни и войските на българския цар стигнали до долното течение на Марица. Император Андроник III не бил в състояние да се противопостави на нашествието и станал свидетел на оплячкосването на областта. Безсилен да повлияе на събитията, той изпратил пратеници до Михаил Шишман, припомнял на бъл­гарския цар за рицарските времена и го заклевал да излезе на двубой, от чийто изход да се реши на кого да принадлежи Тракия. Присмехът, с който Михаил Шишман отговорил на нелепото предложение, се изразил в следния отговор: ,,Безу­мен би бил ковачът, който вместо да вземе с клещи нагоре­щеното желязо, го поеме с ръка. Сам той би допуснал прис­меха на българите, ако рискува не с голямата си и силна войска, а със собственото си тяло." Византийският историк Йоан Кантакузин, който е участник в преговорите, бележи, че при този достоен отговор Андроник III бил обхванат от силен гняв, ,,тъй като Михаил го надхитрил в играта". Византийски­ят император получил заслужен урок за средствата, с които трябва да се решават проблемите за войната и мира, и напом­нянето, че личната храброст не е стратегия, нито пък е дос­тойна за възхищение, когато е придружена от евтини деклара­ции и показна чувствителност. Накрая цар Михаил Шишман казал на византийските пратеници, че нямало да измине мно­го време и те двамата с императора щели да се свържат със здраво приятелство и ще воюват съвместно срещу противни­ците. Загатванията на българския владетел дават да се разбе­ре, че той бил готов да започне мирни преговори, които да утвърдят завоеванията на българското оръжие. След това Ми­хаил Шишман се оттеглил, като оставил империята в тревож­но очакване относно бъдещето на българо-византийските от­ношения. В Константинопол било свикано специално съвеща­ние относно отношението спрямо българите. Въпреки произ­несените речи, пълни с ,,благороден гняв" спрямо варварите от север, и напомнянето, че е време българите ,,да се научат, че не е полезно да нахлуват в ромейска земя", надделяло ста­новището на стария император за мирни преговори с Михаил Шишман. Надеждата за скорошен мир се подхранвала от слу­ховете, че българският цар бил готов да изгони първата си съпруга и да се ожени за вдовицата на Теодор Светослав – византийката Теодора, сестра на император Андроник III.

Наскоро след това в Константинопол пристигнали прате­ници на Михаил Шишман, които съобщили, че българският цар действително ,,извършил определените за брака обреди" и се оженил за сестрата на императора. Редно било при това положение двете страни да премахнат всякакъв повод за войни, да се сприятелят завинаги и да сключат траен мир.

Много е изписано по повод причините, които довели до разтрогването на брака между Михаил Шишман и сръбкинята Анна-Неда – междувременно първородният й син бил обявен за цар и съуправител на своя баща. Просто не си струва да привеждаме обясненията на византийските историци, според които ,,след като станал господар на българите, Михаил веднага бил обзет от желанието за по-знатен брак". Сигурно един потомък на славния Асенев род ще е имал достатъчно само чувствие, за да се ласкае от мисълта, че бракът му със сестрата на византийския император (и бивша българска царица) би спомогнал за повишаването на неговия авторитет. От друга страна, Теодора била вече около 35-годишна, следователно връзката й с Михаил Шишман едва ли почивала на сантиментални причини. При това положение решението на Михаил Шишман трябва да се обясни с политически мотиви и да се постави във връзка с влошаването на българо-сръбските отношения. Поводът трябва да се търси в проникването на сърби те в югозападните български земи, които Михаил Шишман смятал за свое изконно владение. Царица Анна-Неда трябвало да напусне Търново и заедно със синовете си била заточена и провинцията.

Нуждата от съюзник срещу сърбите накарала Михаил Шишман да бъде по-сговорчив при преговорите за мир с империята – решено било границата между двете държави да минава по линията Пловдив – Черномен – Созопол. Окончателното споразумение било подписано в началото на август 1324 г.

Междувременно българо-сръбските отношения се влошили още повече. Тогавашните сръбски историци вменяват като грях на българския владетел не само изгонването на Анна-Неда, но и зложелателното поведение на цар Михаил към сръбския крал Урош III и помощта, която българският владетел оказал на претендента за сръбския престол Владислав. През пролетта на 1324 г. крал Урош III проводил делегация в Търново, която трябвало да убеди Михаил Шишман да прекъсне помощта си за Владислав.

Следващите три години Михаил Шишман прекарал в мир със съседите си. В началото на 1327 г. България била въвле­чена в конфликта между Андроник II и Андроник III. Старият император спечелил на своя страна сръбския крал, а Андроник III своевременно се погрижил да затвърди връзките си с българския цар. През 1327 г. двамата се срещнали при Черномен, близо до българо-византийската граница. Преговорите трябвало да бъдат запазени в тайна, затова бил използуван благовидният предлог, че императрицата майка желаела да ви­ди своята дъщеря (съпругата на Михаил Шишман), с която не се била виждала от 23 години; от същото желание бил обхва­нат уж и император Андроник III. Кантакузин, който присъствувал на срещата, прикрива съзнателно истинския й характер – това било уж частна среща, в която били разисквани лични въпроси и след като владетелите се ,,повеселили", всеки се завърнал в своята страна. Всъщност срещата при Черномен имала съвсем друг характер – тя продължила цели 8 дни и преминала при разискването и договарянето на ,,общи тайни неща". Владетелите се срещали много пъти ,,частно", т.е. на­саме, и ,,официално" – заедно с придружаващите ги делегации. Накрая било постигнато споразумението взаимно да се подпо­могнат срещу враговете си – стария император и сръбския крал. В случай че Андроник III станел едноличен владетел, трябвало да отстъпи като зестра на Михаил Шишман нови земи и ромейски градове и да му заплати голяма сума. Съ­щевременно съюзниците се договорили и за съвместни военни действия срещу Сърбия – няма съмнение, че за това настоявал българският владетел. Договорът бил подписан през лятото на 1327 г. и скрепен с клетви от двете страни.

Опрян на съюза си с Михаил Шишман, Андроник III ус­пял за кратко време да подчини цяла Македония и да завла­дее Солун. Успехите му довели до преориентиране на полити­ката на Михаил Шишман – намеренията на българския владе­тел всъщност били по възможност да раздухва междуособица­та във Византия и в подходящ момент да пристъпи към крайна­та цел на политическата си програма: да завладее византийс­ката столица и да създаде българска държава ,,от Византион до Истър", т.е. от Константинопол до Дунав. Първа стъпка в осъществяването на тази амбициозна задача били преговорите, които Михаил Шишман започнал със стария император. Той изпратил пратеници при Андроник II с предложение за съюз­ни действия. Преговорите се водели в голяма тайна – за тях знаели само двама или трима от най-доверените хора на им­ператора. Андроник II се задължавал да отстъпи на българите всички погранични земи и да заплати много злато. В замяна на това Михаил Шишман трябвало да изпрати военна помощ в Константинопол и да обяви открито скъсването си с младия император. Явно и двете страни били неискрени в намерени ята си. Цар Михаил Шишман разчитал да превземе с изненада Константинопол, да погуби императора и да си присвои власт та над ромеите. За целта той съсредоточил в Тракия големи сили. Лагерът му бил в околностите на Ямбол, а съюзната татарска войска се разположила при Русокастро. От Ямбол Михаил Шишман изпратил отряд от 3000 конници (под командуването на русина Иван) към Константинопол, където съгласно с предварителната договореност той трябвало да заеме императорския дворец и да охранява Андроник II. Този план бил внушен на цар Михаил Шишман от ромейски изгнаник, който водел преговорите със стария император. Когато Андроник III узнал за придвижването на българските войски, по бързал да предупреди дядо си за опасността, като го заклевал да не допуска в никакъв случай българите в двореца, и то въоръжени. Внушенията му подействували и отрядът на Иван бил настанен на около 60 км от столицата. Същевременно Андроник III изпратил пратеници до Михаил Шишман, като го заклевал да спазва договорите и заплашвал с война в слу­чай, че не оттегли войските си от Константинопол. Нямало съмнение, че планът на Михаил Шишман за овладяването на византийската столица е провален. При Иван били изпратени вестоносци със заповед незабавно да оттегли войските си – същевременно Михаил Шишман наредил да му връчат перо, опърлено на огън, което (съгласно с българския обичай) озна­чавало, че всичко трябва да се извърши с най-голяма бързина. Заповедта на царя била изпълнена и отрядът на Иван се от­теглил към границата.

Опитът на цар Михаил Шишман да завладее византийска­та столица не представлява някаква отчаяна авантюра, както са склонни да го преценяват някои модерни историци. Фак­тът, че след оттеглянето на българите Андроник III завладял Константинопол, свалил дядо си от престола и се провъзгла­сил за едноличен владетел (24 май 1328 г.), свидетелствува, че при благоприятно стечение на обстоятелствата грандиозният план на Михаил Шишман можел да се осъществи. Друг е въпросът, че при създалата се благоприятна обстановка бъл­гарският владетел не действувал с присъщата му целеустременост. Възцаряването на Андроник III променило първоначал­ните планове на Михаил Шишман – идеята за създаването на империя от Дунав до Константинопол била изоставена за смет­ка на решението да се извлекат ограничени териториални при­добивки. През юни 1328 г. Михаил Шишман нахлул с войските си в Тракия, прехвърлил Странджа и започнал да опусто­шава околностите на град Виза. С малка войска Андроник III се приготвил да посрещне опасността, но бил измамен: Миха­ил Шишман му съобщил, че е готов да даде решително сра­жение на следващия ден, но през нощта войските му се оттег­лили към българската граница. Византийският историк Канта- кузин обяснява оттеглянето със страха на Михаил от импера­тора – всъщност действията на българския владетел трябва да се обяснят с опасенията му, че се намира във враждебна стра­на, и с богатите дарове, които получил от Андроник III.


Църквата ,,Свети Георги" в Старо Нагоричане, където е погребан цар Михаил III Шишман Асен

Само след 60 дни Михаил Шишман отново се появил в околностите на Одрин – този път той се готвел за продължи­телна война, тъй като постоянно получавал свежи подкрепле­ния от север. Андроник III установил лагера си в Одрин, без да предприеме някакви действия срещу българите. Уплахата сред императорското обкръжение била голяма, тъй като ,,ромейската държава се намирала в голяма опасност и била об­зета от голям страх". Императорът си давал вид, че е готов да приеме сражение, но намеренията му били далеч от ,,разу­ма и здравия смисъл". Противниците престояли един срещу друг 30 дни и когато изглеждало, че сблъсъкът е неминуем, императрицата майка станала посредник на мира, ,,понеже би­ла майка и на двамата и смело могла да укорява двамата, както намери за добре". Условията, поставени от цар Михаил Шишман, предвиждали той да получи онези територии, които му били обещани още през 1327 г. – формално те трябвало да се смятат като зестра на съпругата му. В крайна сметка се стигнало до споразумение – Михаил Шишман трябвало да се откаже от мечтите си за териториално разширение по посока на Константинопол и да се задоволи с голяма сума пари – октомври 1328 г.

Примирието, сключено през есента, нямало траен харак­тер, тъй като в началото на следващата година Михаил Шишман поискал лична среща с императора, за да се уговорят окончателните условия на мира. Срещата се състояла на ,,мяс­тото, наречено Кримни" (между Созопол и Анхиало) – там бил подписан ,,здравият мир и вечният съюз" между двамата владетели. Като основа за сближението им послужили плано­вете за съвместна война срещу Сърбия.

Кризата във взаимоотношенията между България и Сър бия имала дълга история – при обяснението й трябва да се абстрахираме от наивните декларации на средновековните хронисти, според които всичко започнало от ,,враждебността" на цар Михаил Шишман или с желанието на сръбския крал ди накаже българина заради поругаването на Анна-Неда. Най-добре е вникнал в същността на нещата Григорий Цамблак: ,,Българският цар Михаил, възгордян от многото си успехи и цар ска слава, се надигна срещу сръбското царство и се стремеше да го подчини под своята власт. Ако не дойде (става дума за сръбския крал Стефан Дечански) до сутринта, когато слънцето се появи, и не падне пред мен, за да стъпя на врата му с краката на нашата непобедима държава, ще изпратя да го доведат позорно свързан." Думите на старобългарския книжовник свидетелствуват, че намеренията на Михаил Шишман не се ограничавали само с прогонването на сърбите от Македония – опрян на съюза си с императора, той се надявал да ликвидира сръбската държава. Според уверенията на сръбски те летописи Михаил Шишман заявявал, че ще ,,пороби сърбите и завладее отечеството им", дори се хвалел, че ще ,,постави престола си сред сръбската земя".

В началото на 1330 г. Михаил Шишман и Андроник III уговорили окончателно плановете си за войната срещу Сър­бия; приготовленията завършили в началото на пролетта. Ми­хаил Шишман привлякъл за съюзници влашкия войвода Иванко Басараб, владетелите на Молдавия и Черна Татария – сръбските извори твърдят, че българският владетел имал помощта на четирима царе. А по-късно Стефан Душан заявява горделиво, че през 1330 г. сръбското кралство успяло да разгроми коалицията на седем (!) царе.

Пръв потеглил срещу сърбите император Андроник III – в началото на лятото той съсредоточил войските си в окол­ностите на Битоля. Цар Михаил Шишман потеглил с войските на 19 юни 1330 г. Според уверенията на сръбските летописи войската му наброявала 80 000 души. Далеч по-приемлива е цифрата, която сочат византийските историци – цар Михаил Шишман имал под знамената си 12 000 българи и 3000 татари, власи и яси. Малко странен изглежда пътят на българския владетел: от Търново той се отправил към Видин, след това свърнал на югозапад и през София стигнал в околностите на средновековния Велбъжд (Кюстендил). Този странен маньовър още не е получил задоволителното си обяснение. Твърдението, че маршът към Видин целял съединяването с пристигащите през Дунав съюзници, е най-малкото несериозно – едва ли било необходимо да се изтощава армията с толкова изморите­лен път; при това помощта била незначителна. Изглежда, че първоначалните планове на Михаил Шишман предвиждали нах­луването в сръбските земи да започне от Видин. Впоследствие (неизвестно защо) Михаил Шишман се отказал от намерени­ята си и свърнал на юг, за да се съедини с войските на им­ператор Андроник III.

Междувременно крал Стефан Дечански разположил войс­ките си в близост до българите – лагерът му бил при река Каменча на удобно и мъчнодостъпно място. Кралят започнал преговори не защото желаел мира, а тъй като изчаквал прис­тигането на нови сили под командуването на сина си Стефан Душан. Стигнало се до споразумение за еднодневно примирие – Михаил Шишман също очаквал нови войски, пък и продо­волствието на войската му било на привършване.

Нощта срещу сражението Стефан Дечански прекарал в го­рещи молитви, с които призовавал божията благодат над сръб­ското войнство. В събота сутринта пристигнали закъснелите му части със Стефан Душан. Главният отряд наброявал 1000 каталански наемници, облечени целите в желязо – с тях сръб­ската армия достигала 15 000 човека. Към обед, когато сръб­ският крал се убедил, че по-голямата част от българската войс­ка била разпръсната да търси провизии, заповядал настъпле­ние. Под звуците на бойните тръби сгъстените сръбски реди­ци, сред които се откроявал отрядът на испанските наемници, командуван от Стефан Душан, нападнали изненаданите бълга­ри. Въпреки суматохата цар Михаил Шишман направил опит да въоръжи войските си и да ги построи в боен ред. Първи поели вражеския удар татарите, но те не могли да задържат неговия устрем. Сърбите стигнали до главните български си­ли, преди те да са стегнали бойните си редици. Това решило изхода на сражението – на 28 юли 1330 г. водите на река Струма почервенели от кръв и сърбите спечелили голямата си победа при Велбъжд.

Според византийския историк Йоан Кантакузин българс­кият цар бил смъртоносно ранен в сражението. Пленен от сърбите, той бил отнесен в лагера им, където не след дълго починал. Друг византийски извор уточнява, че раненият Миха­ил Шишман ,,живял още три дни, без да е в състояние да схване нещастието си, и починал на четвъртия ден, понеже не могъл да понесе смъртоносните рани".

В различен вариант предават края на Михаил Шишман сръбските източници: при сражението конят на Михаил Шишман ,,сплел крака", царят паднал и ,,съкрушил тялото си" (т.е. пострадал тежко), и притичалите сръбски воини го убили 0 мечовете си. След това го качили на друг кон и го закарали пред краля, който пролял сълзи пред тялото на Михаил Шишман, но не пропуснал да го укори, че предпочел войната пред мира. Под влияние на този разказ в сръбските летописи се появило и твърдението, че цар Михаил Шишман бил убит от ръката на Стефан Дечански, но това не бива да се тълкува в буквален смисъл.

Други извори свързват смъртта на цар Михаил Шишман с името на престолонаследника Стефан Душан. Българският книжовник Григорий Цамблак твърди: ,,Българският цар беше за ловен от сръбски войници и заведен при царевия син Стефан (Душан), проявил тогава в битката голяма храброст, и там бе лишен безславно от живота си." В своя ,,Законник" Стефан Душан заявява с апломб: ,,... и на Михаила, царя български, с меч отсякох главата". Тези твърдения, които нямат нищо общо с истината, са послужили за първооснова на разказа на един османски извор от XV век, където се твърди, че след пленявансто на цар Михаил Шишман Стефан Душан уредил пир в чест на победата и убил пленника по време на тържес­твото.

Критичното съпоставяне на тези противоречиви сведения позволява да се възстановят подробностите около трагичната гибел на цар Михаил Шишман – няма съмнение, че най-обективно предават събитията византийските извори. Когато сър­бите разстроили българските редици, Михаил Шишман паднал от коня и се наранил смъртоносно. Полумъртъв, той бил за­несен пред щастливия победител, където скоро починал от раните си. Тялото на българския цар било погребано в църквата ,,Св. Георги" при село Старо Нагоричене, Кумановско – там все още личи издълбаният по този повод надгробен надпис.

Няма съмнение, че цар Михаил Шишман е най-забележителният владетел през нещастния за българите XIV век. Този далечен потомък на Асеневци притежавал в най-голяма сте­пен много от качествата на забележителните си предци – ,,вра­говете не могли да издържат погледа му, нападал необуздано и ги притискал с голям устрем". От недоброжелателите му четем признанията за мощта на ,,силния цар Михаил" и ,,не­победимата му държава". Той бил на път да осъществи вечно живата мечта на българите да завладеят Константинопол, да създаде империя, която да се простира от Дунав до ,,царицата на градовете".

Самочувствието на цар Михаил Шишман било подкрепено от съзнанието за собствената му политическа мощ – не слу­чайно заявявал на Андроник III, че съдбата на императорския престол е в български ръце. Впрочем това е засвидетелствувано и от поведението на императора, който винаги оказвал на Михаил Шишман ,,блестящи почести и уважение".

На цар Михаил Шишман Асен не било съдено да реали­зира докрай амбициозните си планове и да постави ,,златния си престол" сред една обширна империя, която да включва всички български земи в Мизия, Тракия и Македония. Той, който не вярвал на никакви клетви и обещания, се предоверил на задълженията, поети от сръбския крал, и допуснал да бъде измамен при Велбъжд. Нелепият случай лишил Михаил Шиш­ман от живот, а българите – от бляновете за политическо и народностно обединение.

ЛИТЕРАТУРА:

Бурмов, А. История на България през времето на Шишмановци  (1323-1396). – В:  Избрани произведения. Т. 1, С-, 1968, 229-263; История на България Т. 3, С., 1982, 323-332; Божилов, И. фамилията  на Асеневци. С., 1985, 119-134.

Hatshepsut

Амбициите на Михаил III Шишман Асен и крахът в битката при Велбъжд


След неочакваната смърт на младия цар Георги II Тертер през 1323 г., последният представител на Тертеровата династия, търновските боляри преценили, че трябва по най-бързия начин да се сложи край на междуцарствието и да се заздрави държавата. Георги II не оставил мъжки наследник и ето защо изборът се спрял върху влиятелния видински деспот – Михаил Шишман. Бъдещето ще покаже, че това е било правилното решение. Още повече, че по този начин Видинското деспотство се връщало обратно в рамките на Българското царство, което довело до укрепване на държавното единство и политическата мощ.

Цар Михаил III Шишман (1323 – 1330) се оказва един от най-амбициозните български владетели на Второто българско царство. Той бил син на деспот Шишман и далечен правнук на някогашния български цар Иван Асен II, като стремежът му към слава е бил закодиран в кръвта му. Енергичен и дързък, през 1324 г. без да губи време, Михаил Шишман се заел да възстанови българската власт в градовете от Тракия, отнети от византийския император Андроник III Палеолог (1328 – 1341). Намеренията му в голяма степен се сбъдват, като единствено Пловдив остава в ромейски ръце. В тази операция Копсиското деспотство също било завладяно. След големите военни успехи  в Тракия, Михаил Шишман проявил и типичните за цар Иван Асен II дипломатични качества.

Възползвайки се от поредната гражданска война във Византия между ,,стария император" Андроник II (1282 – 1328) и неговия внук Андроник III, българският цар решил да се намеси и взел страната на доскорошния си враг от бойното поле – младият претендент Андроник III. Така през май 1327 г. двамата владетели се срещнали край град Черномен (именно тук 44 години по-късно ще се проведе битката при Черномен) и след осемдневни преговори подписали мирен договор. Този договор узаконявал българската власт в земите между Сливен и Месемврия и предвиждал брак между Михаил Шишман и бившата съпруга на стария цар Тодор Светослав – Теодора Палеологина, която била и сестра на Андроник III.

Промяната в личния живот на търновския цар носела две големи последствия. От една страна тази женитба затвърждавала позициите на царя на престола, сродявайки се с предишната управлявала династия на Тертерите. Също така царят си запазвал и възможност за допълнително разширение на държавните граници в Тракия, което Андроник обещал като зестра на сестра си. От друга страна, при това положение Михаил Шишман трябвало да се разведе с първата си съпруга – Анна-Неда, сестра на сръбския крал Стефан Дечански, което означавало обтягане на отношенията със Сръбското кралство. С Черноменския договор на практика се оформят две големи коалиции – първата на крал Стефан Дечанкси и стария император Андроник II и втората – на цар Михаил Шишман и младия василевс Андроник III.

През 1328 г. обаче нещата се променили, като станало ясно, че ромеите няма да спазят договора. Търновският цар решил, че пред него се е открила уникална възможност да направи нещо, което дори Симеон Велики не успял – а именно да превземе Константинопол и да се коронова за римски и български император. За целта Михаил Шишман решил да се съюзи с доскорошните си врагове и предложил на стария василевс Андроник II една българска войска, която да влезе в Константинопол и да помогне на императора да задържи властта. Под този претекст войската трябвало да влезе в града и да го предаде на българския цар. Младият Андроник III обаче, съзирайки тайния план на българите, решил да остави настрана враждата с дядо си, като го посъветвал да не се доверява на царя. Андроник II послушал съвета и така амбицията на Михаил Шишман да седне на трона на римските императори била осуетена.

Междувременно гражданската война във Византия била решена в полза на младия василевс, който през лятото на 1328 г. влязъл в Константинопол и принудил дядо си Андроник II да абдикира. Стабилизацията във вътрешните работи на Византия накрала Михаил Шишман да се откаже от бъдещи конфликти в Тракия. Българският цар насочил вниманието си на запад, където Сръбското кралство в продължение на 40 години почти безпрепятствено разширявало границите си за сметка на Византийска и Българска Македония.

Така в началото на 1329 г. Михаил Шишман подновил договора от Черномен с Андроник III и започнал подготовка за голям съвместен поход срещу сръбския крал Стефан Дечански. Според Иван Божилов Михаил Шишман искал не само да спре сръбското настъпление в Македония и да върне северозападните български земи, но и целял пълното унищожаване на Сръбското кралство, в чиято подялба щяла да участва и Византия. Византийският император и историограф Йоан Кантакузин в своята ,,История" твърди, че планът на съюзниците бил ромеите да нападнат от юг, а българите – от запад. През юли 1330 г. Андроник III започнал с изпълнението на плана, навлязъл с войската си в Западна Македония и превзел крепостите Вучим, Деврица, Добрун, Каваларион и Сидерокастрон. След първоначалния успех императорът се установил край Битоля и зачакал действията на българския цар.


Смъртта на цар Михаил в битката при Велбъжд ® Дж. Х. Валда

В това време, според Никифор Григора, на 19 юли 1330 г. Михаил Шишман напуснал Търново и през Искърския пролом се отправил към Средец и горното течение на р. Струма, където завзел град Земен. За това свидетелства и сръбският архиепископ Данило в произведението си ,,Животите на сръбските крале и архиепископи". Що се отнася до мястото, където се установява българският лагер, Тома Томов прави подробно изследване на местната топонимия. Според едно местно предание българският стан се намирал в местността Шишманица между селата Шишковци, Копиловци и Скриняно, а обозът – в района на с. Дворище. В това време Стефан Дечанки се установил на лагер край Велбъжд (дн. Кюстендил). Той все още не бил събрал цялата си войска, тъй като чакал елитните си каталански наемници и затова поискал еднодневно примирие. Тома Томов застъпва тезата, че българската войска била разделена, като обозът все още се бавел, ето защо Михаил Шишман се съгласил на примирието. Според разказа на Йоан Кантакузин българският цар използвал времето и изпратил част от войската си да събира обоз от съседните селища:

,,Тъй като не достигала храна в лагера на мизите, царят Михаил решил, че трябва да изпрати отбрана войска за храна в деня на примирието".

Числеността на войските е спорна, като варира в различните източници. По всяка вероятност и двете армии наброявали около 15 000 души, което е било максимумът за периода. Никифор Григора твърди, че Михаил Шишман разполагал с 12 000 българи и 3 000 наемници – власи и татари, предвождани от воеводата Иванко Бесараб. За сръбската войска пък византийският историограф казва, че кралят разполагал със ,,силна войска" и 1 000 ,,келти" (каталански наемници). Според Йоан Кантакузин обаче наемниците били 300 тежковъоръжени ,,аламани".


Карта на военните действия

Как протича битката?

Докато българският цар бил изпратил ,,отбрана войска" да събира обоз, за негово нещастие в сръбския лагер се появили очакваните от сърбите подкрепления. Това станало на 28 юли, събота 1330 г. Стефан Дечанки решил да се възползва от този дар на Фортуна и дал заповед за атака над българските позиции по обяд. Една сръбска част, под командването на краля, заела височината Спасовица, а друга, начело с младия крал и бъдещ сръбски цар Стефан Душан, се насочила по долината на р. Драговищица към с. Шишковци, където в местността Божурица (между с. Шишковци и височината Спасовица) се разиграло сражението. Западните каталански наемници били ударната сила на сръбското нападение. Междувременно цар Михаил III Шишман подредил малкото войска, която била в лагера и лично повел сражението. Според изворите българският цар бил тежко ранен, пленен и отведен в сръбския лагер, където по-късно починал от раните си. Той бил погребан в църквата  ,,Свети Георги" в Старо Нагоричане.

За битката при Велбъжд архиепископ Данило пише, че била толкова ожесточена, че водите на Струма почервенели от кръвта на убитите. След сражението сърбите преминали Конявска планина, навлезли в българските предали при местността Мраката и завзели крепостта Извор. В това време братът на Михаил Шишман – Белаур и ловешкият болярин Иван Александър пристигнали с другата част от българската войска и започнали преговори за мир. Крал Стефан Дечански нямал никакви намерения да навлиза в България поради две причини. От една страна неговите сили не били достатъчни за една военна кампания дълбоко в българските земи. От друга страна поражението на българите край Велбъжд не било голямо от гледна точка на жива сила.


Битката при Велбъжд

Тъй като от изворите знаем, че в деня на битката най-опитните български части били извън лагера и събирали обоз, можем да заключим, че само наемниците татари и власи били останали в лагера. Така на преговорите било взето решение българите да върнат превзетата крепост Земен, като границата, както смята Тома Томов, преминавала по долината на Треклянска река, след това през Мраката и нейните села, следвайки линията Пещера и Ореховския манастир ,,Св. Никола"– Жаблян – Извор – Житуша – Жедна – Кондофрей, откъдето през Владимир и Долна Диканя, по горното течение на р. Арката,  достигала до планината Верила.

Политическите последствия обаче били по-тежки. На българския престол в Търново под натиска на Стефан Дечански бил поставен първородният син на Михаил Шишман от първата му жена Анна-Неда – Иван Стефан. Това решение означавало, че сръбското влияние в страната се увеличавало. Победата на сърбите край Велбъжд легитимирала и тяхното териториално разширение в Македония и поставяла началото на възхода на сръбската държава по времето на Стефан Душан.

Междувременно втората жена на Михаил III Шишман Теодора Палеологина трябвало да бяга при брат си Андроник III. Новата ситуация в България налагало и промяна на византийската политика. Андроник решил да оттегли войските си от Македония, тъй като без българската подкрепа една война със Сърбия би била безсмислена, и да ги обърне срещу доскорошния си съюзник. Загубите, които ромейските войски нанесли на Иван Стефан в Тракия, утежнили и без това тежкото му положение на престола. През зимата на 1331 г. срещу него бил организиран преврат и начело на престола в Търново се възкачил племенникът на Михаил Шишман – Иван Александър (1331 – 1371).

Безспорно цар Михаил III Шишман Асен остава в историята като един от най-амбициозните български владетели, сядали някога на търновския престол.

За седемгодишното си управление той сменя три пъти съюзите си с византийските императори, сключва династичен брак с ромейска принцеса и дори се опитва да превземе царския град Константинопол. Неговата енергичност не стига до тук. Той е първият български владетел, който съзира сръбската опасност за българските интереси в Македония и решава да се справи с проблема недвусмислено.

Планът му да унищожи Сръбското кралство се проваля само заради неспазеното еднодневно примирие в тази далечна събота на 28 юли 1330 г. Оттук насетне, до падането под османско робство, Българското царство никога повече няма да разгърне мощта си със същия размах и енергия, както по времето на Михаил Шишман.,

https://bulgarianhistory.org/tsar-mihail-shishman-i-krahut-na-bitkata-pri-velbujd/

Hatshepsut

Неустрашимият цар Михаил III Шишман и плановете му за Велика България на Балканите


Четиринадесетото столетие приключва със залеза на средновековното Българско царство. Започва турското владичество по българските земи и нашата страна е изправена пред най-тежкото до този момент историческо изпитание. Тъкмо през последните десетилетия от свободното политическо съществуване на средновековна България на историческата сцена стъпва един бележит и необикновен владетел. За него в историческите извори се казва: ,,Враговете не могли да издържат на погледа му, нападал необуздано и ги притискал с голям устрем."

Това е последният наш владетел със собствена имперска програма. Тя включва завоюването на цяла Сърбия и покоряването на Византия. Целта е да се създаде една Велика България на Балканите – от Дунав до Цариград. Името на този изключителен владетел е Михаил Шишман Асен.

Ето какво разказват неговите съвременници за намеренията му. През есента на 1327 г., когато във Византия се води гражданска война, византийският историк Никифор Григора свидетелства за решимостта на българския цар да се възползва от благоприятната за него обстановка. ,,Българската войска щяла да постави под властта на своя владетел една държава от Византион (Цариград) до Истър (Дунав)."

След май 1328 г., когато гражданската война във Византия приключва с възцаряването на Андроник III, византийският император заявява на българския цар, че го счита за свой ,,сънаследник" и ще му предаде във владение някои от крепостите в Тракия. Но преди това българинът ще трябва да му засвидетелства почитта си: ,,да бъде и да се нарича роб на василевса." На което Михаил Шишман гордо отвръща, че бидейки сам василевс, не му подхожда да бъде под властта на друг василевс.

Българският цар счита себе си за равен по чест на византийския император. Още повече че, поради брака си със сестрата на императора – Михаил Шишман, претендира върху ,,бащиното си наследство", т.е. приема, че някои от византийските територии така или иначе по право принадлежат на българската корона, като зестра към брака му.

Разбира се, че постъпките и намеренията на Михаил Шишман спрямо Византийската империя не са особено почтени. Обаче те са в пряка връзка с темперамента му на неустрашим владетел. Освен това амбициите му за военна и политическа хегемония на България на Балканите неизбежно ще доведат до сблъсък с чуждите интереси.

Имперската политическа програма на Михаил Шишман го прави достоен продължител на делото на Симеон, Калоян и Иван Асен II. Самочувствието на този наш цар е имперско. Особено личи това в отношението му към сърбите и Сръбското кралство. Желанието му е не просто да накаже този народ или да завладее земите му, а направо да ликвидира държавата му. Михаил Шишман казва, че ще пороби сърбите, ще завладее отечеството им и ще ,,постави престола си сред сръбската земя".

Заплашва, че ако сръбският цар Стефан Дечански ,,не дойде до сутринта, когато от изток слънцето се появи, и не падне пред мене, та да стъпя на врата му с крака на нашата непобедима държава, ще изпратя да го доведат позорно вързан." Това разказва старобългарският писател Григорий Цамблак в житието на Стефан Дечански. ,,Българският цар Михаил, възгордял се от многото успехи и царска слава, се вдигна срещу сръбското царство и се стремеше да го подчини под своя власт." (Григорий Цамблак).

Нека се кажат няколко думи относно възцаряването на Михаил Шишман на българския трон, както и по-важните събития, свързани с управлението му. Византийският историк Йоан Кантакузин разказва, че след смъртта на Георги II Тертер (края на 1322 г. – началото на 1323 г.) българските велможи ,,извикаха и сложиха за свой цар Михаил, господар на Видин", произхождащ ,,от български и кумански род".

Според водещия изследовател, баща му Шишман е български първенец от кумански произход. Той е женен за дъщерята на Теодора-Анна (дъщеря на цар Иван Асен II от брака му с Ирина Комнина). От това следва, че Михаил Шишман принадлежи и към династията на Асеневци по майчина линия. Той е най-сериозният претендент за българския трон, принадлежащ към тази фамилия. Избирайки го за цар, болярите връщат царската власт на най-славния род от Второто българско царство – Асеневци.

Във венециански документ от 1313 г. сред водещите балкански владетели се съобщава за ,,Михаил, български деспот и господар на Видин". По онова време Михаил е зет на сръбския крал Стефан Урош II Милутин. По-късно ще се разведе със сръбкинята Анна-Неда, за да се ожени за византийката Теодора.

Възцарявайки се на трона, той наследява една разклатена във вътрешно и във външнополитическо отношение страна. България е лишена от всичките си територии на юг от Стара планина. В рамките на една година – от 1323 до лятото на 1324 г. – Михаил Шишман успява да се справи с византийското протеже Войсил, брат на Смилец, и си връща българските владения в Тракия.

Следва намеса на Михаил Шишман във византийските междуособици за трона, прераснали в гражданска война. Във Византия спорят Андроник II и внука му Андроник III. Отначало българският цар избира да се конфронтира с младия Андроник (1324 г.). Българската и византийската армии се изправят една срещу друга в Тракия. Тогава се случва нещо неочаквано. Византиецът предлага спорът между враждуващите армии да се реши, без да се пролива кръв, с рицарски двубой – между него и българския цар. Михаил Шишман обаче ловко се измъква от ситуацията, отвръщайки: ,,Безумен би бил ковачът, който, вместо да вземе с клещи нагорещеното желязо, го поеме с ръка". С този достоен отговор българският цар ,,надхитря в играта" византийския император и го посрамва пред войниците му.

След разни перипетии Михаил Шишман накрая прекратява споровете си с византийците и се споразумява с тях за общи военни действия срещу Сърбия. Както вече стана дума, българският цар подхожда много самоуверено и се надява да разгроми сърбите в предприетата по негова инициатива военна кампания. Плановете му се провалят, той бива надхитрен на бойното поле, което му струва и живота. В битката при Велбъжд (28-ми юли 1330 г.) Михаил Шишман, ,,той, който не вярвал на никакви клетви и обещания, се предоверил на обещанията, поети от сръбския крал, и допуснал да бъде измамен."Според гръцките историци Йоан Кантакузин и Никифор Григора, българският цар бива наранен смъртоносно в битката. Пленен е от сърбите и скоро след това почива от раните си. От историческата сцена слиза един достоен приемник на цар Симеон – продължител на българската завоевателна политика, непримирим воин и голям храбрец. Враговете дълго след смъртта му ще говорят за ,,непобедимата държава" на ,,силния цар Михаил".

https://www.bulgarkamagazine.com/

Similar topics (5)