• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

23 September 2019, 02:35:46

Login with username, password and session length

Theme Selector

Members
  • Total Members: 47
  • Latest: tzviata
Stats
  • Total Posts: 10125
  • Total Topics: 1155
  • Online Today: 19
  • Online Ever: 296
  • (29 July 2019, 04:32:47)
Users Online
Users: 0
Guests: 11
Total: 11

Легитимна ли е Македонската азбука?

Started by Hatshepsut, 14 October 2018, 14:13:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Началото на македонизма започва с подмяната на Кирилицата. Датата е 16 май 1945 година. Президиумът на АСНОМ разпорежда / ,,Министерството ви изпраща решение"/ замяна на Кирилицата с Вуковица!
Ето решението / написано е на български език и на Кирилица / :

Изчезнали са типичните букви от Кирилицата / като ъ,й, я и пр. / и е създадена компилация от сръбски букви / њ и љ / , латински / j /, а буквата џ е  заимствана от румънски ръкописни книги от 17 и 18 век.
Наследниците на Яне и Гоце, Левски, Ботев, Паисий са унижени до крайност - Азбуката, на която са писани Прокламацията на най-голямото въстание в историята на България е подменена жалка компилация от буквообразни драсканици на шепа комунисти.
Ето с каква азбука нашите деди написаха Прокламацията за началото на Илинденско-Преображенското  въстание, подписана в Ресен. / Може да я мащабирате и да я прочетете /.
Тя я  написаха на чист български език - с Кирилица, а не на драсканиците, с които пишат сърбокомунистите във ФИРОМ-ия!
 
Източник - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Ilinden-Preobrazhenie-proclamation.jpg

Наследниците на деди, пред чийто мъжество е треперела Османската империя, сега чинно прекланят глави пред фалшива хартийка от десетина реда текст!
Аз бих се срамувал да пиша на тази азбука!
 Как тъй наследниците на Паисий биха писали неговите слова с подобна азбучна компилация?
,,О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречиш Болгарин?...Или не са имали Болгаре царство и господарство? Ти, Болгарино, не прелщайся, знай свой род и язик..."

Ако внимателно разгледаме хартийката от 16 май 1945 год. ще забележим, че т.нар. ,,Македонска азбука" влиза в сила от деня на обнародвенето й.
Това е много важен момент!

И още - забележете, че липсват подписите на Председатела на народната влада и на Министърът на просветата. Обърнете внимание и на неясния мокър печат и липсата на мокър печат върху името на председателя на Народната влада! Няма абсолютно никаква индикация, че Председателят на Народната влада - Лазар Колишевски /Лазар Панев Колишев/ е виждал този ,,документ"!

А Първата народна влада на Федерална Македония е приета само месец по-рано - 16 април 1945 год. след разпадането на АСНОМ / Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония /, на третото си събрание!
Македонската вуковица е  съставена в интервала 16 април  до 3 май 1945 год. с пряката намеса на Кремъл.
- Изключително важен момент!!!

В този интервал от време НЕ Е ИМАЛО СЪБРАНИЕ на Народната Влада на Македония. Следователно, Лазар Колишевски не е могъл да разпише закон за азбуката, защото такъв не е представен във върховния законодателен орган на Македония - Народната влада.
 За излизане от ситуацията сърбокомунистите налагат приемането на азбуката НЕ СЪС ЗАКОН, а с РЕШЕНИЕ на правителството! И това решение не е подписано от Лазар Колишевски, защото той не участва в изпълнителната власт. За ,,замазване" очите на хората е поставено неговото име, но без положен подпис и печат.

 Най-голям принос за съставянето на Македонската азбука има  черногорецът Милован Джилас. Той се оказва по-голям ,,македонец" дори и от недоучилият в България  Благой Конев / по-известен като Блаже Конески /. Точно Джилас предлага използването на Вуковицата, премахва "българизмът" Ъ и въвежда ненужната графема S !
За това най-правилно е Македонската азбука да се нарича "Македонска Джиласовица"!

Решението на правителството е публикувано в празничния брой на вестник "Нова Македония" от 5,6,7.V.1945 г.

И още - Печатът в горния ляв ъгъл с надпис ,,Президиум на АСНОМ" няма никаква юридическа стойност, защото същата тази организация е престанала да съществува точно един месец по-рано - на 16 април 1945 год и е заменена с Народната влада на Македония! Двете организации - Народната Влада и Президиум на АСНОМ не могат да съществуват едновременно.

Това е смехотворен  политически гаф! Само това е достатъчно, за да качем, че в македония е в сила все още Кирилицата!
,,Документа" няма необходимите атрибути за легитимност, а има сигурни белези за фалшификат!

Това прави това решение напълно нелигитимно /нищожно / .

Знаят ли македонците за подмяната на Кирилицата си от 15 май 1945г. и честват ли този бележит празник на Македонските букви?
Това обаче не е всичко ...
...
През следващия месец на 7 юни 1945 год. в Скопие, същият този Презодиум на АСНОМ взема решение за правописа в Македонския език.

Решението за правописа на македонския език е прието от министерството на просветата.
Въпреки, че е приета Вуковицата / Джиласовицата/ за официална азбука в Македония, това решение на министерството на просветата, учудващо защо е НАПИСАНО ОТНОВО НА КИРИЛИЦА!

Юридически това е напълно не само нелигитимно и скандално - Правителството не спазва собственните си разпоредби и пише на друга азбука. А защо изисква от хората  да ги спазват?
Забележете - тук вече има подпис на Министърът на просветата. Имаме всички атрибути за легитимност на документа, с изключение на това, че ,,документа" е написан на нелегитимна  /според разпоредбите на министерството /  вече азбука в Македония - Кирилицата!

И още - Законът за Народната влада, на който се позовават от Министерството на просветата е написан в този момент също на Кирилица / азбука, която вече би трябвало да не се ползва /. Освен това, в този ,,закон" са правени корекции на ръка, и то точно в член шести, на който се позовава Министърът на Просветата.

Източник - тук

И още - забележете, че документите са само решения и не са закони!
Забележете - и в двата ,,документа" Македонската азбука НЕ Е НАРЕЧЕНА Кирилица! Така, че правилно според законите на самите македонци, азбуката им да НЕ СЕ НАРИЧА Кирилица!

На каква азбука трябва да пишат все пак македонците?

Hatshepsut

Сърбизирането на ''македонския'' език след 1945г.:


Hatshepsut

От нашата Download-секция може да свалите книгата на Иван Кочев и Иван Александров "Съчиняването на т.нар. Македонски книжовен език":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=tpmod;dl=item132

Hatshepsut

,,Македонскиот язик" - неразделна част от българското езиково наследство


Манастирът Прохор Пчински, където е измислен македонският език

Учените определят скопската регионална норма на Република Македония като писмена регионална норма на българския език. Той е създаден изкуствено с декрет на Коминтерна на 2 август 1944 година

ДОЦ. Д-Р АНА КОЧЕВА

В навечерието на подписването на Договора за добросъседство между Р България и Р Македония темата за ,,езика" активно се превъртя в пространството, артикулирана от сведущи и недотам политици, общественици, журналисти... Днес министърът на външните работи Екатерина Захариева леко повдигна завесата именно по отношение на т.нар. ,,езикова клауза", пояснявайки: ,,Нямаме намерение никакви преговори повече да водим, това е договорът, който правителството на България ще подпише, надявам се да бъде подкрепен и от парламента. Езиковата клауза е ясна от 1999 година. Тя не е променяна. Договорите по принцип не признават нито езици, нито народи, а езиковата клауза е ясна още от 1999 година. Подписваме договора с Македония на официалните езици".

Формулировката ,,официален език" според Конституцията на Македония по никакъв начин не ангажира българската наука с темата за ,,признаването" на скопската норма. Тя е другото име на т.нар. ,,македонски език".

Българският език и особено диалектите му, поради причини от извънезиков характер, днес се откриват както във, така и извън държавните граници на България в трите историко-географски области: Мизия, Тракия и Македония. Този факт не е безпрецедентен феномен, характерен е за редица европейски езици, напр. немски.

Официалният език на Република Македония е конструиран с декрет на Коминтерна на 2 август 1944 година (Илинден) в манастира ,,Прохор Пчински", а основната цел на неговите създатели е била максималното му и изкуствено отдалечаване от българския език. Този факт е изтъкван многократно от редица учени.

Създаването и налагането на ,,македонския" език става в изпълнение на по-общ план - етнополитическата доктрина, носеща името македонизъм и водеща началото си от края на 19-и век. Националните езици в Европа се създават през епохата на Ренесанса и през Възраждането. На Балканите, в това число и у нас, тези процеси протичат през XVIII - XIX в. Официалният език в Република Македония е явление-чудо в европейската лингвистична действителност от средата на ХХ век, нямащо нищо общо с нормалното възникване и развитие на останалите книжовни езици на континента. За разлика от тях ,,македонският език" е създаден изкуствено от група хора, нарекли се езикова комисия,:

1) на определена дата,

2) на определено място и

3) с определен декрет.

Говорите от диалектния континуум на българския език, обхващащи географските области Мизия, Тракия и Македония, са наследници на старобългарския език. Общите им фонетични, морфологични, синтактични и лексикални черти показват единството на българския език, който функционира чрез тях.

Диалектите на територията на Република Македония са единни по отношение на най-ярките си морфологични особености, които споделят с останалите говори от българското езиково землище и с книжовния български език. Няма нито една структурна отлика в типологичните особености - разширяването на аналитизма в именната система (използване на предлози за изразяване на семантични отношения вместо падежи), употребата на задпоставена членна морфема, конструкции за образуване на бъдеще време с неизменяема частица и форми за сегашно време на глаголите, липса на инфинитив и др.

Всичко това, както и много други лингвистични факти, дават основание на учените да определят писмената регионална норма на Република Македония като писмена регионална норма на българския език.

След създаването на официалния език на Народна република Македония през 1945 г. се правят и редица опити за създаване на негова история. Тази история повтаря почти дословно най-важните лингвистични трудове на българската езиковедска наука, но носи етикета ,,македонски". Мнения, категорично защитаващи българския характер на диалектите от географската област Македония, неведнъж са изказвани от редица чужди учени: Селищев определя езика на Кирил и Методий като ,,език на българите славяни".

От редица изследвания на чужди лингвисти личи, че диалектите на територията на република Македония, а следователно и писмената норма, възникнала въз основа на централната част от тези диалекти, е свързана с типологичните особености на българския език и споделя българската езикова история през вековете. Тук могат да бъдат посочени имената на едни от най‒големите представители на световната славистика, а също така и на редица автори на старобългарски граматики и изследвания, подчертаващи ролята на България и на българския език (Аванесов 1973; Андреев 1987; Белодед 1883; Бернштейн 1957; Бернштейн 1937; Бернштейн 1961; Бернштейн 1977; Билярский 1858; Бодянский 1843; Булаховский 1952; Булич 1893; Венелин 1849; Бирнбаум 1985; Ван‒Вейк 1957; Верещагин 1982; Виноградов 1958; Виноградов 1967; Виноградов 1973; Винокур 1945; Горшков 1963; Горшков 1984; Гутшмидт 1983; Державин 1914; Державин 1945; Державин 1946; Дёмина 1983; Eлкина 1960; Иванова 1977; Ильинский 1909; Иречек 1929; Истрин 1930; Исаченко 1963; Карский 1962; Климовская 1974; Копецкий 1974; Кривчик и Можайко 1968; Кульбакин 1907; Кульбакин 1911: 9‒10, 12‒15; Ларин 1975: 37; Литаврин 1983: 71; Лихачов 1973; Логачев 1985; Майборода 1975; Мещерский 1981; Матвеева‒Исаева 1958; Милев 1966; Никифоров 1952; Никитин 1976; Норман 1980; Обнорский 1946; Охридски 1931; Полевой 1900; Погорелов 1914; Селищев ____G__1957; Селищев 1968; Соболевский 1891; Соболевский 1903; Сперанский 1920; Станивьский 1964; Супрун 1977; Толковый словарь русского языка 1940; Улуханов 1972; Ушаков 1840; Филин 1981; Филин 1983; Филин 1984; Хабургаев 1984; Черных 1951; Чешко 1970; Чейка и Лампрехт 1965; Шахматов 1915; Шахматов 1916; Шахматов 1941; Щепкин 1899: I‒ІІ; Щепкин 1899: IХ‒ Х; Щепкин 1967; Щепкин 1967; Шмелёв 1977; Aizetmüler 1978; Arumaa 1964; Bräuer 1952; Boué 1840; Boehme 1904; Diels 1932; Griesbach 1841; Geitler 1875; Dobrovsky 1947; Havrànek 1963; Kiparski 1963; Kiepert 1876; Lamouche 1931; Leskien 1871; Rosenkranz 1955; Guillou 1984; Petr 1986; Popovič 1960; Siatkowski 1983; Słаwski 1983; Słoński 1950; Vraz 1974; Weigand 1924; Wondrák 1912 и др.).

Изредих ги съвсем съзнателно, без да ги изчерпвам, за да се види ясно, че голяма част от тези учени са руски (по-рано съветски), независимо че официалната наука в Русия предпочита да употребява, заченатия от Коминтерна, скопски термин ,,македонски език".

Що се отнася до българската лингвистика, тя, отчитайки обективните исторически и съвременни факти, убедено стои зад становището, че официалният език на Република Македония по същество представлява писмено-регионална норма на българския език, свързвана с българското езиково наследство, редом с останалите български говори от Мизия, Тракия и Македония.

https://breaking.bg/analizi/македонскиот-язик-неразделна-час/