• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

22 February 2020, 01:40:35

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10075 Posts

Шишман
1024 Posts

Panzerfaust
239 Posts

Лина
211 Posts

Theme Select

thumbnail

Recent

Members
Stats
  • Total Posts: 12141
  • Total Topics: 1223
  • Online Today: 48
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 30
Total: 30

avatar_Hatshepsut

Покръстването на българите при княз Борис I

Started by Hatshepsut, 06 October 2018, 09:48:58

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Покръстването на българите при княз Борис I


Oтговорите на папа Николай I до допитването на българите и част от гения на цар Борис I

През първата половина на IX век българските ханове Крум, Омуртаг, Маламир и Пресиян успяват да увеличат територията на страната от Средният Дунав до Беломорието и между р. Днепър и дн. Албания. В българската държава преобладаващ етнически елемент стават славяните. Това налага промени в управлението й. България е разделена на териториално –административни области начело с хански наместници, въведените от хан Крум закони заменят обичайното право на славяни и прабългари и превръщат цялото население в поданици единствено на хана. Правомощията на славянските князе са премахнати. С тези действия са положени основите на централизация на българската държава, тя става основен политически фактор в Европейският югоизток. Въпреки тези постижения България не се числи към кръга на културно развитите християнски държави –изповядвайки езическа религия тя е гледана с пренебрежение и недоверие като варварска държава. Това се променя по късно през управлението на хан Борис I, който извършва християнизацията на българската държава. Много и разнородни са историческите извори за това време от българската история. Те се делят на домашни, византийски и западни. Темата на нашият коментар е латинският извор"Отговорите на папа Николай I до допитването на българите", но преди това нека да разгледаме накратко историческата картина и събитията който се случват около и в България в навечерието на покръстването й.

През 800г. папа Лъв III коронова франкския крал Карл Велики за "свещен римски император" и по този начин прави пробив във византийският универсализъм. След това събитие започва съперничеството между Константинополската патриаршия и Римското папство за религиозно-културно предастоятелство в християнският свят. Проводници на техните интереси стават двете водещи християнски политически сили-Византия и Немското кралство. През средата на IX век славянските държави по Средният Дунав започват борба срещу немските мисионери. Византия се намесва на страната на славяните преследвайки ясно начертана цел-да отнеме първенството на Римската църква в тези земи. На фона на тази общоевропейска политика започва управлението на хан Борис I(852-889). Възкачването му на българският престол го изправя пред една изключително трудна обстановка. Предшествениците му завладяват македонската и родопската области населени със славяни, но това са територии от Византийската империя. Това е причината за враждебната политика на Византия спрямо България. На северозапад България граничи с Немското кралство, Великоморавия и Хърватско.

Заобиколена с такива съседи държавата на хан Борис е изправена пред сложния възел на политически взаимоотношения, тя става реален съперник на двете християнски империи за надмощие над славянският свят. През 853 г. българският владетел сключва военен съюз с великоморавският княз Ростислав насочен срещу Немското кралство и стремежите му за политическо завладяване на среднодунавските славяни. Съюзник на Немското кралство в този момент е Хърватско. Борис привлича като съюзник франкският крал-Карл Плешиви. Българските войски търпят тежко поражение в хърватските земи. От северозапад нахлуват немски войски. Хан Борис се отказва от съюза с Великоморавия и преминава на страната на Немското кралство. С тази постъпка Борис възпира по нататашното нашествие на немците в северозападните български земи. Следват няколко мирни години, Великоморавия укрепва позициите си в среднодунавските земи. Това засяга интересите на България и Немското кралство които сключват нов военен съюз. През 863 година българи и немци нападат Великоморавия. Княз Ростислав търси за съюзник Византийската империя. Водена от своите интереси Византия влиза във войната на страната на Великоморавия. Към това решение я подтиква и една друга причина - бидейки съюзник на Немското кралство хан Борис обявява че ще приеме християнството от Рим, а това е крайно не допустимо за Империята, чийто стремеж е да установи своето духовно господство над българската държава. Внезапният поход срещу България през есента на 863 г. изправя хан Борис пред твърде напрегната обстановка. За кратко време византийските войски се озовават във вътрешните български земи. Българите са разбити и в сражение със сръбският княз Мутимир. Целта на византийското нападение над България е не толкова завземането на български територии колкото отклоняването на хан Борис от съюза му с немците и сключване на договор задължаващ българският владетел да приеме покръстването от Константинопол. Такъв договор е подписан през есента на 863 г.

На България е върната отново областта Загоре. Значението което отдава Византия на този договор е огромно - поставяйки българите под църковната власт на Патриаршията те ги поставят и под своето политическо настойничество. Хан Борис губи няколко важни битки на бойното поле, но във водите на дипломацията се оказва добър плувец. В приемането на християнството той вижда утвърждаването на неограничената власт на владетеля, а от там и на суверенитета на България спрямо останалите европейски християнски държави. С поемането на задължението да се приобщи към християнството и Константинополската църква Борис подобно на византийският император иска да се сдобие с църква, която да бъде подчинена на висшата светска власт и да се превърне в нейн крепител. Българските пратеници в Константинопол са покръстени-за България заминават византийски духовници начело с епископ. Хан Борис със близкото си обкръжение е покръстен пръв и приема името на своя кръстник-византийския император Михаил III (842-867). Борис изоставя ханския титул и го заменя със славянската титла "княз". Княжеската титла макар и неравностойна с ханската в политическата терминология на раннославянските езици единствено се доближава до идеята за върховна власт. Около покръстването на българският владетел и причините за това негово решение са разпространени няколко предания. Според едно от тях Борис узрява за християнската вяра след беседи със собствената си сестра приела християнството по време на заложничеството си в Константинопол. Според друго предание Борис, като почитател на лова заповядва в двореца му да бъде изобразена ловна сцена която да впечатлява и същевременно да излъчва респект. Художникът изографисва една картина на Второто пришествие и Страшният съд от християнската религия. Хан Борис преосмисля живота си и решава да покръсти себе си и своите поданици. Каквито и да са сантименталните причини за покръстването на българският владетел не може да се отрече неговият далновиден поглед на конкретната историческа обстановка. Приемайки християнството българите стават равноправни с другите народи в развития християнски свят. Но сега започват новите предизвикателства за българският държавник и народа му. Проповедта на гръцки език не позволява на обикновеното население да вникне в смисъла на християнските тайнства, а старите езически вярваня си остават широко разпространени. Византийските свещеници извършват прости обреди като кръщение и черкуване. Голяма част от висшата българска аристокрация вижда в новата религия заплаха за индентичността на България. Назрява бунт срещу покръстването жестоко потушен от княз Борис-Михаил. Избити са 52ма боляри заедно с целите си семейства. В българските земи проповядват представители и на други религии разпространяват се различни направления от християнството заклеймени от официалната църква като ереси.

Религиозният хаос и бунтът срещу покръстването принуждават княз Борис да помисли за бързо уреждане на въпроса за статута на българската църква. Липсата на българска църковна организация може да бъде сериозна заплаха за независимостта и сигурността на държавата. По силата на сключения мир с Византия Борис се обръща към константинополския патриарх Фотий с молба да му разясни кога и как България би могла да се сдобие със своя църква. Вместо ясен отговор Борис получава обширно послание за това какъв трябва да бъде християнският владетел. Не се споменава нито дума за статута на бъдеща българска църква. Княз Борис решава да потърси отговорите на своите въпроси от папският Рим. В края на август 866г. за Рим заминава българско пратеничество-кавхан Петър и боилите Йоан и Марин. Те връчват на папата 115-те въпроса на българският владетел отнасящи се до християнизацията на народа-вяра, морал, обреди, организация на църковния живот, християнско законодателство и т. н. Едновременно с пратеничеството до Рим княз Борис изпраща други пратеници до крал Людвик Немски с молба да му осигури епископи и свещеници. По този начин Борис желае да си осигури подкрепата на немският крал в преговорите му с Рим. Папа Николай I натоварва с изготвянето на отговорите на българските въпроси Анастасий Библиотекар. Под ръководството на папата опитният канонист и историк съставя"Отговорите на папа Николай I до допитването на българите" В България те са донесени от римско пратеничество начело с епископите Формоза Портуенски и Павел Популонски и са връчени на княз Борис на 13 ноември 866 г. Те са едно своеобразно огледало на състоянието на вътрешно държавният живот в навечерието на покръстването и непосредствено след това. Съдържанието им показва че във въпросите на Борис до папата доминират три основни теми: за юридическият статут на Българската църква; за позицията на владетеля спрямо своите поданици, които все още почитат езичеството; за това как трябва да се отнася спрямо някои изискваня и нововъведения на гръцкото духовенство, които предизвикват съмнения и недоволство от страна на новопокръстените българи.

"И тъй много добре и похвално е, дето заявявате на първо място в своите въпроси, че вашият княз иска християнски закон. Но ако се опитаме да го изложим по подробно трябва да напишем безбройно много книги; за да ви покажем пък накратко в какво предимно се състои християнският закон трябва да знаете че той почива на вярата и добрите дела."

В този тон започват отговорите на папа Николай I на въпросите на българският княз. Впоследствие са изложени разяснения относно няколко християнски ритуала свързани с кръщението и бракосъчетанието:

"Човек е длъжен така да обича оня, който го възприеме от светия купел, както обича баща си; дори колкото повече духът превъзхожда плътта, толкова повече духовният син трябва да обича във всяко отношение духовният си баща, понеже онова възприемане е духовно попечителство и осиновяване съгласно бога..."

Разяснени са нормите и морала при встъпване в брак според приетите в християнството положения. Описан е целият ритуал на християнската сватба. Всички неща придаващи тържественост на брачния съюз.

"...Това са свадбените права това са обичайните уговаряния на браковете покрай други, които сега не ни минават през ума. Ние обаче не твърдим че е грешно, ако всички тия неща не се намесят в брачния съюз, както вие казвате че гърците ви поучават, особено когато обикновено такава голяма липса на средства гнети някои между вас, та нищо не може да им помогне да си подготвят тия неща; и за това нека да бъде достатъчно според законите само съгласието на ония за чието свързване става дума..."

Всички разточителства и харчове свързани със сватбата могат да бъдат спестени ако младоженците нямат средства за това. Достатъчно е само тяхното съгласие за женитба. Тук откриваме различие между римските и византийските норми в бракосъчетанието, макар и дребни на вид но съществени при оглед на това от коя прослойка са бракосъчетаващите се. По нататък срещаме разяснения относно спазването на християнският пост:

"Колко време или дни в течение на годината трябва да се въздържаме от месо – считаме че е излишно да ви излагаме подробно тъй като сте неопитни и някък твърде млади във вярата. Но при все това на първо време трябва да се въздържате по всякакъв начин от яденето на месо в дните на постите, в които трябва да просим милост от бога чрез въздържане и плач на разкаяние...именно в Четиридесетницата, която е преди Пасхата, в поста след Петдесетницата, в поста пред празника Успение на света Богородица и на приснодева Мария, владичица наша, а също и в поста пред празника Рождество на господа наш Исуса Христа-пости които светата Римска църква е възприела и пази. Обаче в петъка на всяка седмица и във всички бдения на бележити празници трябва да се въздържаме от месо и да се отдаваме на постене, та наистина да можем да кажем с псалмописеца: Вечерта ще се въдвори плач, а на заранта радост."

Относно почивните дни: "В деня господен наистина трябва да се въздържате от полски труд и да се отдавате по всякакъв начин на молитва та каквато небрежност сторите в продължение на шестте дена да я изкупите с молитва в деня на Възкресението господне..."

Освен свързаните с вярата пояснения Княз Борис I се нуждае и от светски закони съобразени с новата религия. Този негов интерес е заложен във въпросите му до папа Николай I.

"A между въпросите и допитванята вие казвате, че искате светски закони. Затова ние бихме ви изпратили на драго сърце книги, които както бихме могли да си помислим засега ви са необходими, ако знаехме че у вас се намира някой който би могъл да ви ги изтълкува. Но ако сме дали на пратениците си някои книги от светския закон то не искаме, като се върнат пратениците, там да останат книгите, за да не ви ги изтълкува някой превратно или да ги изопачава."

Както вече споменахме по-горе с въвеждането на християнството като държавна религия Княз Борис се сблъсква с крайно сложната обстановка в България. Решен твърдо да отстоява своите възгледи той не се поколебава да използва силата на меча срещу своите противници. Но въпреки това той носи върху съвестта си бремето на тия убийства – въпроси в тая посока той отправя към римският папа. Николай I не спестява порицанието си за извършените убийства, но деликатно оправдава действията на българският владетел.

"Обаче защото вие сте съгрешили по-скоро от ревност към християнската вяра и от незнание, отколкото от друг порок, вие добивате затова опрощение и милост по благоволението на Христа, щом последва от ваша страна покаяние."

Много и от разнообразен характер са допитванята на българите към Римският папа-свързани с християнските обреди, с ежедневието на правоверният християнин с обичайте изпълнявани по време на война и мир, с въпроси от общ характер засягащи функционирането на държавната система според християнската етика и морал.

"Вие заявявате че искате да знаете какво трябва да направите с ония които се отрекат от християнският закон....""Какво трябва да се отсъди за свободният човек който се е изплъзнал чрез бягство от отечеството си, ако бъде хванат...""Относно ония които удрят на бяг, когато влезете в сражение с неприятеля...""Какво трябва да претърпи отцеубиецът....""За ония които предаде на смърт другаря си..." "За оня който неволно убие човек ..."

От настоящият исторически извор разбираме за живият интерес на българите да подредят законите си спрямо християнските норми, засегнати са въпроси с деликатен характер от бита им преди покръстването. Срещаме допитване и относно това какво трябва да бъде облеклото на приелите новата вяра: "Каквото питате за гащите смятаме че е излишно; защото ние желаем да се промени у вас не външният вид на дрехите ви, но нравите на вътрешният човек и не придиряме в какво друго се обличате, освен в Христа..."

Един от най-важните въпроси вълнуващи българите и техният княз си остава въпросът за самостоятелна българска църква и български патриарх. Може би това е и основната причина Борис да потърси Рим и папата, след като Константинопол се измъква от това питане.

"Вие питате дали е позволено да ви се ръкоположи патриарх. Но за това нищо определено не можем да ви отговорим, преди да се върнат нашите пратеници, които заедно с вас изпращаме, и ни съобщат какво множество и единодушие на християните има у вас. Обаче на първо време вие трябва да имате епископ и когато с увеличението на божията благодат у вас се разшири християнството и бъдат ръкоположени в отделните църкви епископи, тогава трябва да се избере между тях един, който трябва да се нарече, ако не патриарх, то поне архиепископ, та към него всички да се обръщат и да чакат неговия съвет в по-важни случаи, защото апостолските правила предписват същото и казват: На епископите на отделните племена подобава да знаят кой из между тях да се счита за пръв, когото те да смятат за свой глава, и да не вършат нищо по–важно без негово знание и пр.
 
Вие обаче питате от кого трябва да се ръкополага патриархът. И затова знайте, че в място, дето никога не е бил поставян патриарх или архиепископ, трябва за пръв път да се назначи от по –големия, защото съгласно апостола по-малкия се благославя от по-големия, а след като получи разрешение и се ползува от палиум, той сам си ръкополага по-нататък епископи, които са властни да ръкоположат негов приемник. Все пак било че искате да ви бъде ръкоположен патриарх, било архиепископ, било епископ, не можете да искате по уместно от никого другиго такъв да ви бъде ръкоположен, освен от първосвещеника на престола на блажения Петър от когото си е получило началото и епископството, и апостолството. Но в такъв случай трябва да се спази този ред, именно от предстоятеля на апостолическия престол да ви бъде ръкоположен епископ, който ако народът на Христа порасте с негово съдействие, да получи от нас правата на архиепископство; и едва тогава да си постави епископи, които след смъртта му да му избират приемник. И поради дългият път да не дохожда вече тука за ръкополагане оня който е избран но да го настанят като такъв епископите които от починалия архиепископ са ръкоположени, като се съберат заедно; на първо време, разбира се, като не сяда на трон и не освещава нищо друго освен тялото на Христа докато не получи палиум от римския престол, по какъвто именно начин всички архиепископи в галските земи, в Германия и в други области се утвърждават в своята дейност."


Както се вижда от горния цитат папа Николай I отговаря изчерпателно на основният въпрос в "допитванята". Ако не патриарх, то поне архиепископ може да оглави българската църква. Това се смята от българската историография за голям успех за княз Борис и българската държава. Друг е въпросът обаче че папата така подрежда нещата – всичко да зависи от волята на Рим. По това време в България пристига и немско пратеничество, което скоро напуска страната защото там вече е папското духовенство. То започва повторно покръстване на населението, а византийските духовници са прогонени. В енциклика до източните църкви константинополският патриарх Фотий осъжда поведението на Рим. В папските отговори до допитванята на българите срещаме и пояснение за първенството на църквите.

"Вие желаете да узнаете колко са истинските патриарси. Истински патриарси трябва да се считат ония които заемат апостолски престоли като приемници на първосвещениците, т. е. които стоят на чело на ония църкви, които както е доказано са учредили апостолите, именно Римската, Александрийската и Антиохийската- Римската, която са учредили със своята проповед първоапостолите Петър и Павел..... Цариградският обаче предстоятел и ерусалимският, макар и да се наричат патриарси, все пак нямат такова значение каквото по-горните. Защото нито някой от апостолите е учредил Цариградската църква, нито Никейския събор който е по знаменит и по свещен от всички събори изобщо я поменува...."

На лице е вече един доста наболял конфликт между Рим и Константинопол. На фона на всичките тези спорове е и стремежът на двата християнски центрове да привлекат българите към своето лоно. Княз Борис подразбира това и умело преследва своите интереси. Папа Николай I предлага да ръкоположи за български епископ свое протеже. Княз Борис изисква той да посочи името на главата на българската църква. Последователят на Николай I -Адриан II също отказва за архиепископ на България да бъде ръкоположено лице посочено от българският владетел. Борис I влиза в преговори с Константинопол. Византия е склонна на отстъпки. От 5 октомври 869г. до 4 март 870г. в Константинопол заседава VIII Вселенски събор. На него са въведени и българските пратеници и в присъствието на официалните представители на всички християнски църкви – патриарсите на Константинопол, Ерусалим, Александрия и Антиохия, както и пратеници на Римският папа -император Василий I Македонец поставя за разглеждане въпроса за юрисдикцията на българската църква. Съборът взима решение България да премине под върховенството на Константинополската патриаршия, но да бъде обособена като автономна архиепископия. Патриарх Игнатий ръкополага за пръв български архиепископ –Йосиф. Зависимостта на българската църква от Константинопол е формална. Следващите и предстоятели се избират от клира на българският епископат с одобрението на владетеля. Като пълновластен и суверенен владетел княз Борис макар и да няма формално признание на юридическите си права има възможност да влияе върху избора на българският църковен глава. От цялата ловка игра с Рим и Константинопол българският владетел извлича максимални дивиденти. "Отговорите на папа Николай I до допитването на българите" са ценен съветник за новопокръстеният български народ. В 106 отговора на папата са засегнати теми от широко спектърно естество касаещи християнското изповедание, правилата, нормите изискванията, обредите в новата за българите религия. Имайки ги в ръцете си Княз Борис лесно може да съпостави източното и западното християнско вероизповедание. Приемайки християнството от Рим той би се обрекъл на твърдия папоцезаризъм-претенциите на главата на католическата църква за светско господство над покръстените народи. В този случай той едва ли би получил автономия за българската църква, но нещо повече –могъл е да изпадне в политическа зависимост от Римският папа.

"Най-сетне вие коленопреклонно ни умолявате да поднесем и на вас както сме поднесли на други племена истинско и съвършено християнство, което да няма петно или бръчка както твърдите, `че в отечеството ви са дошли от разни места християни които своеволно разправят много и различни неща, т. е. гърци, арменци и хора от други места......Но чуйте оня който е казал това какво казва другаде: А от скверни празнословия избягвай защото много подтикват към безчестие и тяхното слово разяжда като живеница. Все пак във всичко това милосърдието божие ще помага на нашите пратеници и на бъдещия ви епископ та да ви просвещават и обилно поучават какво трябва да вършите; но и те било сега, било сетне ще запитват по обичая винаги в случаи на недоумение и в особено важни работи апостолическия престол на цялата църква и поучени от него ще ви поучават в онова което е потребно и ще ви просвещават с прилежна проповед в онова което е божие.

Това именно отговорихме на подсещанията или запитванията ви както бог ни внуши, не колкото можахме но колкото счетохме, че може да бъде достатъчно. А когато по божия милост добиете от управата на предстоятелството ни епископ той ще ви поучи във всичко което засяга неговата длъжност и ако има неща които не ще знае той ще ги научи от решението на апостолическия престол. Обаче бог които е проявил във вас най-великото дело на спасението нека го довърши, затвърди и до край укрепи и засили. Амин."


Така завършват отговорите на папа Николай I до допитванята на българите. Един безценен исторически извор показващ много аспекти от историческата картина в България през втората половина на IX век. Този латински извор представлява доказателство за важността на българският въпрос по време на покръстването за водещите християнски центрове Рим и Константинопол. По късно в 1054 г. при окончателният разкол между Източната и Западната църкви един от проблемите върху които се спори е кой е покръстил българите. Похвална е ролята на княз Борис I прозрял в християнизацията на България фактор с основно значение за формирането на българската народност. Приемането на християнството води до един общ за цялото население на страната светоглед и морал. Малко по-късно имайки шанса да разполага със знанията на Кирило-Методиевите ученици и със славянската писменост княз Борис превръща християнството в могъщо средство за духовно обединение на разнородните етноси в своята държава.

Hatshepsut

Предаването "Час по България" по ТВ СКАТ с водещ проф.Пламен Павлов от 2 май 2014 г. за княз Борис-Михаил, гост - акад. Васил Гюзелев:

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=7137

Hatshepsut

За мен личността и делото на цар Борис I Михаил са противоречиви.
Започвам с отрицателните аспекти. Налагането на християнството за мен е един насилствен акт, който не мога да оправдая. Всеки човек, който притежава качествата на личност (а не на индивид) има право сам да избира в какво да вярва и в какво да не вярва. Спускането на вяра "отгоре" е една от проявите на средновековното мракобесие. Веднага давам за сравнение езическите религии в древността, които са се разпространявали по мирен начин. Това важи за египетските култове, митраизма, както и за останалите вярвания, които са били разпространени по нашите земи.
Друга отрицателна проява на Борис I е ослепяването на неговия син Владимир Расате.

А за положителните аспекти в неговото управление - той е успял да минимизира загубите от налагането на християнството, като е постигнал автономен статут на БПЦ и богослужение на български език, така е било предотвратено погърчването на българите.
Друго положително в неговата дейност е радушния прием на учениците на Кирил и Методий в България, довело да създаването на българска национална просвета и култура, както и до разпространението на българската азбука и литература в съседните държави.

Hatshepsut

Княз Владимир Расате – владетелят, чието име българските извори не споменаха

Княз Владимир-Расате, син на Борис-Михаил I Покръстител и владетел на българите в края на IX век, е сред личностите, които и до днес будят разгорещени дебати сред историческата общност и публичното пространство. Причината, разбира се, е, че управлението му неизбежно се свързва с последния отпор на българското езичество срещу християнизацията на България през втората половина на IX век. В настоящата студия ще се спрем на изворите, които отправят своите тежки обвинения срещу възкресилия според тях езическите обичаи в България владетел, както и върху причините, които според поколения български историографи подтикват Расате към тези действия.

На първо място в нашето изследване трябва да се спрем върху онези данни, които предхождат възшествието на Расате върху българския престол. И така, какво знаем за княза, който остава в историята на българското християнство като ,,черна овца"? Преди всичко нека се спрем върху името му – Расате. Смятано от години в българската историография за езическото название на този владетел, днес постепенно започва да набира поддръжници хипотезата, че Расате не е име, а просто прозвище на българския престолонаследник.

Подобно заключение се подкрепя от византийските, източнофранкските и българските източници, които споменават княза единствено като Владимир. Названието ,,Расате" се упоменава в един-единствен извор – приписка към прочутото Чивидалско евангелие, в което намираме подробно описание на семейството на княз Борис I, наред с имената и семействата на българските пратеници, участвали в делегацията до римския папа Николай I през 867 г. Нов подход към тълкуванието на името ,,Расате" намираме в предположението, че думата е прозвище, придобито по време на военни действия срещу сърбите за провеждането на които научаваме от извора ,,За управлението на империята" на Константин Багренородни.

Според византийския василевс в хода на този конфликт, за чието датиране все още се водят спорове, Владимир предвожда български военен отряд, в съставa на който се намират и дванадесет велики боили. Предполага се, че названието ,,Расате", с което той става известен впоследствие, произлиза от името на граничещата със сръбските земи българска крепост Рас, откъдето вероятно тръгва оглавявания от българския престолонаследник боен отряд.

Поверяването на военен контингент в ръцете на Расате обикновено се тълкува от историографите и като доказателство за неговото пълнолетие по време на конфликта. Това от своя страна се изтъква като аргумент в полза на твърдението, че Владимир е роден много преди акта на покръстването през 863-864 г. и за разлика от по-малкия си брат Симеон е отраснал и възпитан в духа на старите езически обичаи, които, вече като български владетел, се опитва да възроди.

Войната със сърбите за която говори в своя труд Константин Багренородни е с неясен завършек – според ромейския василевс Владимир и неговият боен отряд са пленени от силите на сръбския княз Мутимир, което в крайна сметка налага личното ангажиране на княз Борис във военните действия. Изглежда че сключеният мир все пак е бил в полза на българите, защото Константин Багренородни споменава, че Борис приема ,,пактон" ( данък ) от сърбите. Вследствие на намесата на българския владетел, синът му е освободен от сръбски плен, а княз Мутимир гарантира мира чрез изпращането на знатни пленници в България.

И така, вече разгледали някои проблематични въпроси около името и възрастта на Владимир-Расате се насочваме към момента, в който той застава начело на българската държава през 889 г. Както е известно след внушителните 37 години на управление, Борис I решава да абдикира от светския си ръководен пост и да се отдаде на духовни дела като се замонашва и оттегля в манастир. Повечето исторически източници твърдят, че оттеглянето на княза покръстител от властта е вследствие на собственото му желание за духовно уединение, въпреки че византийският философ Теофилакт Охридски споменава неизвестна тежка болест, която поваля българския владетел в края на 80-те години на IX в. и налага неговата абдикация. До този момент унаследяването на властта в България е от баща към син, като мястото на Борис на българския трон е заето от Владимир.

Преди да се задълбочим в управлението на новия владетел е уместно да отбележим някои особености на неговата фамилия в контекста на които Владимир е разглеждан и осъждан от своите съвременници. Отдадеността на новата за България християнска вяра е забележително силна в целия род на Борис и тъкмо затова враждебното отношение на княз Владимир-Расате към нея толкова ярко контрастира на фона на преклонението на роднините му към нея. От вече споменатото Чивидалско евангелие получаваме ценна информация за фамилията на Борис I и за читателя вероятно ще е интересно да научи колко много от членовете на тази фамилия решават да се посветят на духовни дела.

Според въпросния документ наследниците на българския владетел, споменати вероятно по реда на своята възраст, са Расате, Гавраил, Симеон, Яков, Пракси (Евпраксия) и Анна. И докато по-младите синове и дъщери на Борис очебийно имат старозаветни или християнски имена, престолонаследникът явно е единственият, който не променя името си, тъй като самото название ,,Владимир" не е с християнски корени. Макар да не е напълно известно каква е съдбата на Гавраил и Яков, дъщерите на Борис стават отдадени християнки, като и двете се замонашват в даден етап от живота си. Доколкото може да се съди от фреските на Охридския манастир ,,Св. Архангел Михаил" кръстник на една от Борисовите дъщери става самият св. Наум. Откритият през 1965 г. надгробен каменен надпис на княгиня Анна в Преслав разкрива, че тя става ктитор на две църкви и завършва живота си като монахиня.

Смята се, че към монашески живот се е насочил и един от братята на Борис на име Докс. Косвено потвърждение за подобна хипотеза някои изследователи като проф. Васил Златарски откриват в произведението на Константин Преславски ,,Небеса", където българският литературен деец заявява, че бил подтикнат към написването на творбата си от ,,честния човек Дукс, черноризец (монах)". Още една следа в тази насока откриваме и в названието на друг български творец от тази епоха – Тудор, черноризец Доксов. Към новата вяра се обръща и сестрата на Борис – Анна, която приема християнството още по време на своето пленничество в Константинопол преди акта на самото покръстване на българската държава да се е състоял. Както е известно самият цар Симеон преди своя възход към владетелския престол се подготвя да оглави новоизградената българска църковна институция като първосвещеник.

След изброяването на този пантеон от дълбоко духовни роднини на княз Владимир Расате, неговата антипатия към християнството вероятно буди недоумение. Често пъти като обяснение за действията му срещу покръстителската политика на баща му Борис I, в историческата литература са представени ,,тежненията", които Владимир изпитвал към предишната вяра. Под този доста мъгляв термин, историографите обикновено намекват, че като най-възрастен от наследниците на Борис той става съзнателен свидетел на жертвите, които баща му прави в името на покръстването на българския народ, включително безмилостната екзекуция на 52-та болярски рода, които му се противопоставят. Кръвта, платена за възцаряването на мирната религия, може би е преследвала бъдещия владетел до момента на неговия възход на престола.

Домашните български източници дават изключително завоалирани данни за управлението на княз Владимир до 893 г. Всъщност по-голямата част от официалните книжовни паметници, като поменици на владетели, синодици и пр., въобще не споменават името на ,,княза-отстъпник", сякаш за техните автори той никога не е съществувал. Макар и индиректно все пак има извори, които загатват за гонения срещу християните и вярата им в България, отнасящи се вероятно до управлението на княз Владимир. Такъв източник например е 43-тата беседа на ,,Учително евангелие" на Константин Преславски според която трябва:

,,...да славим Бога, без да се боим от царя, без да се свеним от князете, нито да се срамуваме от велможите, но дори и ако ни заплашва гонение, ако предстоят мъки, ако насилие ни притиска, да не се боим и да не се отлъчваме от Неговата любов, но с дръзновение да проповядваме и да му се молим... Да си спомним и светите мъченици – не бяха ли всички от нашия род, не предадоха ли телата си на мъка: на огън, зверове, на смърт, за да не отпаднат от любовта му, за да не се отрекат от него. Нека и ние да го обичаме, без да отстъпваме....". Въпросната творба е написана именно по време на управлението на княз Владимир. 

Далеч не толкова дискретен в своите обвинения е латинския абат Регинон, чийто сведения са един от най-често цитираните източници за управлението на Владимир Расате и неговата антихристиянска политика:

,,Между това неговият (на Борис) син, когото той поставил за крал и който далеч отстъпвал на баща си по ревност и деятелност, почнал да върши грабежи, да прекарва времето си в пиянство, пиршества и разврат и с всички средства да възвръща новопокръстения народ към езическите обреди."

След подобно красноречиво описание на средновековния хронист не му е било никак трудно да извика в читателското въображение сцената на страховита вакханалия, съпътствала управлението на княз Владимир и да представи неговата личност като същински втори владетел на Содом. Въпросът, разбира се е, доколко подобна представа би отговаряла на истината? На първо място е силно неясен начинът, по който според абат Регинон князът се е заел ,,с всички средства да възвръща новопокръстения народ към езическите обреди".

Едва ли можем да смятаме, че Владимир Расате е свикал някакъв събор на който да заклейми новата религия и да върне старата вяра, защото подобно нещо не би убягнало на тогавашните летописци и би било упоменато надлежно. Като логично се налага заключението, че Расате не се е стремял пряко да върне България към езичеството, а вероятно е създавал обструкции за продължаващото покръстване на българите.

Както е известно, цялостната християнизация на България е процес, измерващ се в десетилетия в своята продължителност и дори в края на IX в., както е споменавано в житията на св. Климент Охридски и св. Наум, все още в българската държава имало общности, които тепърва трябвало да бъдат приобщени. Въпреки сведенията на някои по-късни извори, че Расате започва изграждането на нови езически капища, подобни твърдения не намират подкрепа в археологическите проучвания на територията на столицата Плиска.

Като цяло всички по-късни извори по темата се базират единствено на хрониката на абат Регинон. С оглед на археологическите находки и историческите сведения далеч по-вероятно е князът да се противопоставял не толкова на християнството, колкото на едни от неговите разпространители в България – византийското духовенство. В подкрепа на подобна хипотеза бихме могли да посочим завоя в българската външна политика, насочен към сближаване с Източнофранкското (Немското) кралство и участието му в антивеликоморавската коалиция на крал Арнулф.

През 892 г., с благословията на папа Формоза, Арнулф начело на голяма войска от франки, алемани, баварци и маджари нахлува на територията на Великоморавия, където нанася поредица от тежки поражения на великоморавския владетел Светополк. През септември същата година кралят изпраща делегати при княз Владимир, чиято цел е да привлекат българския владетел към коалицията и да затвърдят добросъседските взаимоотношения между двете държави. Според Фулденските анали пратениците достигат безпрепятствено българските земи през територията на Хърватско и са радушно и благосклонно приети от Расате.

Вследствие на немското пратеничество е оформен съюзен българо-немски пакт, насочен срещу Великоморавия. Наред с обещанието за военна помощ, княз Владимир се съгласил и с поставянето на търговски рестрикции на българския износ към великоморавското княжество, което се лишавало от каменната сол, добивана в контролираните от българите солни мини в Карпатите. Паралелно с протичащото сближаване между България и Немското кралство се охлаждали отношенията между българската държава и Византия. За Източната Римска империя едва ли е било приемливо усилването на немското влияние в България, зад което стояли интересите на влиятелния папа Формоза. Можем само да предполагаме дали ,,дълбокият мир" сключен от Борис с Византия през 863 г. е щял да устои на обтягането на отношенията между двете държави. Едва няколко месеца след сключването на българо-немския договор обаче, през есента на 893 г. се случило нещо, описано красноречиво от абат Регинон:

,,Когато баща му (Борис) узнал това (възраждането на езичеството от Владимир), възпламенен от силен гняв, свалил монашеската дреха, отново препасал военния пояс, облякъл царските дрехи и като взел със себе си тия, които се бояли от Бога, опълчил се срещу сина си. Скоро без особено затруднение той го заловил, извадил му очите и го пратил в затвора..."

Причините за внезапната и решителна намеса на абдикиралия Борис в светските дела на българската държава са дебатирани обстойно в българската историография. Естествено, средновековните хронисти определят като водеща религиозната ревност на бившия владетел, но по-всяка вероятност Борис съвсем не е бил така неосведомен за случващото се в България, че да са му били нужни цели четири години за да пристъпи към действие. По-вероятно е намесата му да е била продиктувана от съображения от по-светски характер, свързани с изместването на курса на българската външна политика към сближение с Немското кралство.

Така или иначе, след пряк сблъсък със собствения си син, Борис свиква събор, на който определя съдбата на България за следващото столетие. На първо място, променяйки изначалния закон за унаследяване от баща на син, Борис повелява престолонаследието да става и от брат на брат. След като сваля от трона непокорния си син Владимир, Борис обявява за нов български владетел Симеон. Възпитан и израснал в духа на новата вяра, получил византийско образование и пребивавал в Константинопол години наред, Симеон на пръв поглед бил перфектният избор за съхранението на мира с Византийската империя и опазването на покръстителското дело.

Иронията, че скоро след възхода на новия владетел върху българския престол, Византия намира в негово лице един от най-свирепите си и непримирими врагове не е подмината от историята. След като съборът постановил и преместването на столицата от Плиска в Преслав, Първата Българска държава окончателно скъсвала с всички свои езически корени, пристъпвайки в зората на следващото столетие под знамената на новия Златен век.

Приключвайки с държавните дела на великия събор, Борис отново се връща към своето духовно уединение. Смъртта на княза-покръстител е засвидетелствана до година, месец и дори ден от седмицата, което е голяма рядкост сред данните, с които историографията разполага за други български владетели. Тази биографична справка дължим на вече споменатия Тудор, черноризец Доксов:

,,В годината 907 на 2 май в събота вечерта почина божият раб, бащата на княз Симеон, живеещ в чистата вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Исус Христос. Това бе великият, честният и благоверният наш господар, княз български, на име Борис, чието християнско име бе Михаил. В името на Отца и Сина и Светия дух – амин!"

А какво станало с Владимир-Расате, князът отстъпник, владетелят, който според редица хронисти и източници за малко не върнал новопокръстения български народ към езичеството? След ослепяването и затварянето му сигурните данни за него свършват. Естествено, чисто хипотетично бихме могли да изведем от българската история друг подобен пример в който престолонаследникът е лишен от трона за сметка на по-младия син.

Такъв е случаят с Енравота, синът на Омуртаг, който заради вярата си в християнския Бог е затворен и владетел на България става Маламир. Както е известно Маламир дава на брат си прост избор – да се откаже от вярванията си или да бъде екзекутиран. Избирайки втората опция Енравота става първият български християнски светец-мъченик. Не е нереалистично да предположим, че след овластяването си Симеон дава същия избор на по-големия си брат. А предвид на факта, че Владимир Расате изчезва от историческите извори след своето затварянето говори, че изходът за него е бил подобен на този на Енравота.

https://bulgarianhistory.org/kniaz-vladimir-rasate/