• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

08 May 2021, 14:15:46

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12750 Posts

Шишман
4936 Posts

Panzerfaust
792 Posts

Лина
710 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 21092
  • Total Topics: 1331
  • Online Today: 120
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 44
Total: 45

Археологически находки във Врачанска област

Started by Hatshepsut, 17 September 2018, 21:36:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutЗдравейте,
Днес ще Ви представим един изключително ценен и древен артефакт, който е открит при археологическите разкопките в с. Градешница от ст.н.с Богдан Николово.
Това е глинен идол от новокаменната епоха, който представлява Богинята Майка в напреднала бременност. Фигурата има добре изразена инкрустирана украса, която представлява татуировка, а върху центъра на тялото има изобразен знак, символизиращ всевиждащото око.
Фигурката е открита в двуделно жилище, заедно с Плочката от Градешница, глинен модел на храм, както и два глинени съда с врязани пиктограмни знаци върху дъната им. Находките имат сигурни стратиграфски и хронологически позиции. Липсват данни за по-късни нарушения или размествания на пластовете, които биха внесли известни съмнения относно датировката им. Смята се, че жилището е имало култови и представителни функции. Тези находки датират от началото на каменно-медната епоха, или първата половина на V хил.пр. Хр. Това е време на кулминация в развитието на праисторическата аграрна цивилизация.
Проявите на духовен живот са изразени най-добре в идолната пластика, предметите свързани с култа. Фигурката представя едно учудващо майсторство, родено в зората на първите човешки цивилизации.
Този ценен и загадъчен артефакт е част от нашата експозиция и може да се види в специална витрина, която е разположена непосредствено преди зала ,,Рогозенско съкровище".

https://www.facebook.com/regionalhistoricalmuseumvratsa/

Hatshepsut

Регионален исторически музей - Враца

Здравейте, днес ще ви представим една много интересна и малко позната находка, която може да се види в нашата експозиция.
В края на 70-те години на ХХ в. при разкопките на късноантичната и ранновизантийска крепост "Калето" край с. Хърлец, Врачанско, археологът Спас Машов попаднал на интересна находка, изработена от кост. За повече от три десетилетия след откриването му, паметникът не предизвика сериозен изследователски интерес. Едва в последните години се появиха някои аналитични работи, чиито основен фокус беше насочен към средновековния костюм на народите на Евразия. Едни и същи детайли от изображенията върху лицевата повърхност на костния амулет бяха привлечени в аргументация на противоречащи си хипотези, които "намираха" широки аналогии сред различни, а и разновременни  култури - от Близкия Изток през Северен Кавказ и до Централна Азия. Достигна се до две етнокултурни интерпретации: едната, че българският средновековен мъжки костюм заимства елементи от костюма на "средноазиатските народи и Сасанидска Персия", а другата - че облеклото на персонажите е част от тюркската традиция и че именно костният амулет се явява важно доказателство "в уточняването на тюркските влияния върху българската аристократична прослойка" и то от периода на създаването на Дунавска България.
Артефактът е изработен от разклонението на еленов рог. В нея, след като е старателно оформена и изгладена са гравирани изображенията. Втората част следва естествената форма на еленовия рог с две разклонения без допълнителна механична обработка. Лявото разклонение е отчупено в миналото, но може с известна сигурност да се възстанови в симетрична на другата конфигурация форма, макар, че изтъненият и остър край може да е бил оформен изкуствено. Отделен остава въпросът, дали на него не е гравирана някаква различна от горните две сцена.  Вече споменатото износване на повърхността на амулета, обаче показва, че той е носен открит, а не затворен в калъф/торбичка.
Изображението върху кръглата част на паметника представлява човешка фигура, коленичила на дясното си коляно в профил на ляво, леко приведена напред. Лявата ръка е издадена напред, като в основата си дланта слабо се опира на левия крак, без да достига коляното. Изпод леко свитите пръсти на ръката излиза тънка линия, която напред се раздвоява и продължава на значително разстояние. Остава впечатлението, че образувалата се ивица изобразява ремък, края на който държи ръката, може би и двете ръце.
Облечена е в сложен комплект от парадна дреха и съставно защитно въоръжение, предадени с максимално възможни детайли. Ходилата са в обувки или ботуши, чиито кончови остават под полите на дрехата. Предпазното въоръжение е съставено от шлем, броня и ризница. Останалата долна половина от тялото е покрита от широкопола дреха. Тя закрива колената и пада свободно до глезените. Долу обикаля широк бордюр – две тесни ивици, между които на равен интервал се повтарят кръгчета. Същият бордюр следва полата, повдигната от свитото коляно. Украсата и начина на затваряне, както и това, че се носи под ризница, подсказват, че дрехата е била много плътна и най-вероятно представлява кафтан. Краката под ръба на полата са в т.нар. меки обувки или ботуши от кожа.
Изображението върху дясното разклонение на рога представлява лодка, в която през равно разстояние са представени, съдейки по въоръжението им, трима войни, също в профил на ляво. И трите човешки изображения са показани в профил, схематично, с несъразмерно издаващи се напред чела и носове. Три щита скриват изцяло телата на войните до брадичката, имат еднаква кръгла форма, с маркирано умбо в центъра. Единствено третият е декориран с широк бордюр от две тънки, свързани със ,,спици", ивици, а умбото е много по-голямо от това на останалите. От края на този щит излиза кормилното весло. Между носа на лодката и първия войн е поставено изправено късо копие с ромбовиден връх, през който минава вертикалната ос на дръжката.
Предварително е ясно, че поради своите характеристики, нашият паметник няма пряк и конкретен паралел, както по композиция, така и по образография. Това затруднява изключително много неговия коментар, независимо от наличието на немалко характерни детайли, които подлежат на идентификация. Стратиграфските наблюдения на неговия откривател и според последните отсечени монети с категоричност показват terminus post quem 581/582 г. Насочващи за хронологията, а от тук и възможните ареали за издирване на паралели, са следните две обстоятелства: наличието на ранносредновековно българско селище предполага, че и кухненската керамика и амулетът, намерени в южната кула, се отнасят към времето след началото на Първото българско царство на Долен Дунав през 680/681 г.; последните обобщени данни за селищната (и демографска) картина на Централните и Западните Балкани показват, че тази обширна територия засега изглежда напълно обезлюдена през целия седми век. Следователно амулетът би могъл да попадне в широките граници на VIII в., а при прецизиране на относителната хронология на кухненската керамика от механичния пласт - не е изключено и IX в. От територията, която заема ядрото на Първото българско царство в днешна Североизточна България и Югоизточна Румъния, подобни паметници не са известни. Оскъдни за този период са и данните за въоръжението с ясен археологически контекст.
Костни предмети с гравирана повърхност, носени или окачвани като амулети, са известни от различни части на Централна и Източна Европа. Т.нар. реликварии също са изработени обикновено от рог с отрязани разклонения, така че в оставената най-широка част се оформя кухина, в която е поставяно съдържимо със сакрален за приносителя си характер. Най-близки във времето обаче са костните реликварии от Русия и по-конкретно - районите на Долен Дон, Северски Донец и Средна Волга.
Няколко са характеристиките, които обединяват всички дотук изброени костени паметници, като част от тях се отнасят и за амулета от Хърлец: попадат в хронологическия диапазон средата на VII - средата на VIII в., основните персонажи са тежко въоръжени войни, които заемат централно място в сцени, предаващи (само отделни моменти от) епически сюжети. В тях са налице митични - разказаната история и обективни реалии - елементите на облеклото и въоръжението на персонажите.
При опитите за реконструкция на тези сюжети и последвалите ги интерпретации, авторите достигат до заключението, че те се явяват "междинно звено между изкуството на азиатските номади и това на Сасанидски Иран", "съчетават различни традиции от народите на Кавказ на запад, до Китай - на изток и до Средна Азия на юг", "отнасят се към числото на общотюркските сюжети", зад които стоят митологични схващания, календарен цикъл, космическа или друга символика.
Горните примери показват, че сцената от амулета, намерен при Хърлец, следва епически сюжет и представя края на битка. Тържествената поза на едно коляно с протегната напред длан (длани) над коляното сочи най-вероятно обред свързан с триумфа, чиято сакралност се прехвърля върху амулета и носи мощта на победата. Противникът липсва, защото е унищожен, а може би е  присъствал (подходящо представен) на другия симетричен край на рога. Речната лодка с войните сочи мястото на тази битка и победа, свързана с плавателна вода. Сцената явно следва реално случили се исторически събития, пресъздадени, както е обичайно за един мит .
Известно е, че релефът от Так и Бостан се отнася към последните десетилетия от управлението на династията на Сасанидите. Отделни детайли от снаряжението на ездача продължават да функционират в различна етнокултурна среда и за различен период от време- в съседните Грузия, Византия, Армения, а също и сред ранните араби. Може би ключ към отговора на така поставения въпрос е един детайл от снаряжението на изобразения на амулета от Хърлец войн и това е сабята, която вероятно не е била ,,съгласувана" предварително с костюма. Отсъстват скоби и други детайли, които да покажат нейното окачване на колана, няма щанга, остава само дръжката на чиито край кръгчето сочи характерен детайл топка или халка. Сплесканите топки са характерни за мечовете от развитото средновековие примерно след XI в. За това предполагаме, че кръгчето всъщност изобразява халка, каквато има меча от Малое Перешчепино, идентифициран като парадно оръжие на Кубрат, владетеля на Велика България. Той е най-луксозният паметник сред цяла серия мечове с халки на дръжката от средноаварски период известен ,,като хоризонт Кунбабони-Боча" от втората половина на VII в.
Според горното предположение, ако зад епическия сюжет стоят реално случили се събития, то те би трябвало да са се състояли през втората половина на VII в. В този динамичен отрязък от време попада и образуването на Първото българско царство след битката край дунавските прагове от 680 г., но не само... Колкото и примамлива да изглежда тази възможност, към нея трябва са се прояви сдържан скептицизъм, също като и към идеята, че войнът от Хърлец дава представа за облика на прабългарската аристокрация. Трябва да се вземе предвид, че етнокултурната идентификация на въоръжението и снаряжението през ранното средновековие е изключително трудна и в много отношения условна. Възможната принадлежност  на паметника от Хърлец към прабългарската културна среда, не означава, че той представя аристокрацията като цяло, а само определена категория войни.
Схематичният похват, с който са предадени войните с тяхното снаряжение в облодънна лодка, прави в известен смисъл интерпретацията умозрителна. Трудно може да се отговори, дали плиткият борд се отнася към вида на лодката или се дължи на очевидното обстоятелство, че е поместена върху разклонението на рога, което е съвсем тясно. Каквито и да са вариантите на нейното реконструиране, тя несъмнено е предназначена за речно плаване.  Статичната поза на тримата войни, както и изправеното, подобно на някакъв жезъл,  копие също имат тържествено-сакрален характер и изразяват общия триумф от победата. 
         След всички разсъждения и предположения, остават редица въпроси по интерпретацията на костния амулет от Хърлец. Преди всичко, въпреки нашите старания, остана неизвестно, дали този паметник е оригинален, в смисъл дали не копира традиционна форма. Същото се отнася и за сцената – логичното обяснение на нейния триумфално-обреден характер не дава отговор на въпроса, самият майстор ли ,,сюжетира" събитието и неговия мит или пък следва старо предание.  Освен това ,,източните" елементи на изображението не могат да се абсолютизират, защото такива вече са проникнали в ранновизантийската култура. Не може да се каже, че в представително-бойния костюм на война от Хърлец има нещо ,,специфично тюркско" , като изключим предполагаемият перчем или плитка в калъф, както и нещо специфично прабългарско, защото познатите ни ,,специфики" (например облицованите със сребро колани) също липсват. В края на краищата, каквито и приноси да има, коментарът на всеки паметник винаги оставя открити въпроси, които дълго чакат своя отговор.


Hatshepsut

Сребърна монета на цар Георги I ТертерВъв фонда на Регионален исторически музей – Враца се съхранява един екземпляр от сребърното монетосечене на българския цар Георги I Тертер (1280 – 1292 г.). Това са първите български сребърни монети сечени с плоски ядра. До неговото управление са сечени корубести монети. Сребърното издание се доближава в стилово и сюжетно отношение до венецианските матапани. Разликата е в двата кръгови надписа "ГEWРГНЕ", заменили имената на венецианския дож и Св. Марко, запазена е титлата "DUX", която не е характерна за България и за Византия. Сребърното монетосечене на Георги I Тертер се различава от сребърните издания на следващите български царе, както и от монетите сечени в търновските монетарници. В сюжетно отношение се доближава до сребърните монети на Михаил Шишман Асен, сечени в нелокализирани монетарници в Северозападна България и Сърбия. От тук следва изводът, че сребърните монети на Георги Тертер не са сечени в Търново. Екземплярите, които са намерени са малко на брой и насочват към разпространение в Западна България. Една от основните отличителни характеристики на сребърното монетосечене на този български владетел  е изписването на титлата DUX, между фигурите на царя и Св. Георги, на реверса е изобразен Христос с нимб, седнал на трон с високо облегало, върху коленете си държи евангелие. Според проф. К.  Дочев, изписването на титлата DUX най-вероятно е свързано със събитията от 1280 – 1282 г. и участието на Георги I Тертер в антивизантийска коалиция, сформирана заради опита на неаполитанския крал Карл Анжуйски, да отвоюва Константинопол и да възстанови Латинската империя. Начинът на изработка и иконографските особености на сребърните издания на Георги I Тертер насочват към един тип ,,дипломатическо монетосечене", издадено в Сърбия или Дубровник, за поласкаване личността на българския владетел.
Монетата постъпва във фонда на РИМ-Враца като дарение.

Материалът е подготвен с любезното съдействие на Йоана Нанкова – уредник в отдел ,,Етнография" при РИМ-Враца.

Hatshepsut

Интересни находки откриха археолозите в местността Градище край Враца

Нови интересни находки откриха археолозите в рамките на 14-я археологически сезон в местността Градище край Враца. "В момента проучваме пространството, разположено пред входа на ранновизантийската църква. Разкрили сме няколко помещения с интересни находки, които са безспорно свидетелство за съществуването на поселищен живот през VI век", разказа за БТА ръководителят на археологическия екип доц. д-р Нарцис Торбов. "Едни от най-интересните ни находки са монети от времето на император Юстиниан (527-565), ключове, инструменти от желязо, а така също и фрагменти от стъклени съдове, които са типични за времето си и са безспорно доказателство за съществуването на внос, най-вероятно от Константинопол. Досега бяхме откривали отделни фрагменти от стъклени съдове, които са от стените им, но този път успяхме да открием отделните дръжки, които свидетелстват за една много фина и добра изработка на изделия от стъкло. Сред находките има и екзагии (тежести за везна). През годините сме откривали доста екзагии, които са били използвани като тегловни мерки, но през този археологически сезон открихме също кука и верижка от везна, което според мен е доказателство за съществуването на търговска дейност в помещенията, които са разположени пред входа църквата", допълни още доц. Торбов. Археологическите разкопки в м. Градище край прохода Вратцата започват през 2007 година и се провеждат вече 14 години. Първите сведения за обитаването на района са от времето на траките. След това е създадено малко римско селище, което продължава да съществува някъде до петото столетие. Разцветът на поселищния живот започва по времето на ранна Византия, когато е създадена доста голяма църква с дължина 18 метра. В момента ние разкриваме и помещения, които са верижно свързани точно с тази култова сграда, допълни още доц. Торбов. По думите му след това поселищният живот бележи разцвет по време на Средновековието, когато окончателно е изградена една голяма укрепителна система. И следите от местното съществуване, от местните занаяти свидетелстват за това, което се говори непрекъснато, че в крайна сметка съвременният град Враца е възникнал точно тук, на това място до прохода Вратцата, където се намира и местността Градище, обобщава доц. Торбов.


Hatshepsut

Мистичен жезъл откриха в Мездра


Мистичен жезъл на жрец бе открит в крепостта Калето в Мездра. Находката е уникална в световен мащаб и започва сериозно изследване на точното й предназначение.

"Откритието наистина е много интересно. Става въпрос за предмет от слонова кост с цилиндрична форма, който има дълбок жлеб за поставянето на дръжка. Категорично отхвърлям версията това да е част от меч, тъй като е много крехък. В крепостта е имало голямо езически култов комплекс, в който са правени жертвоприношения и този жезъл вероятно е използван по време на тези ритуали", разказа пред "България Днес" доц. д-р Сергей Торбатов от Националния археологически институт с музей при БАН, който проучва културния пласт от римската епоха (II-IV в.).

Археологът обясни, че работата му на терен приключва днес и следва дълго търсене из литературата, за да се потвърдят хипотезите. "Ще се разровя в книгите дали някъде по света е имало нещо идентично. Както се казва - находката още не е измита, а сериозната работа тепърва предстои, за да се установи точното предназначение на жезъла", добави Торбатов. На въпрос как предмет от слонова кост е бил по нашите земи, той поясни, че това е нещо нормално за безкрайната Римска империя и материалът е бил внесен от далечни земи.

Още в началото на археологическата есен 2020 археологът, за когото това е единайсети сезон на обекта, попадна на интересни находки. Сред тях са над 20 късноримски монети от началото на III век - сребърни денарии и билонови антониниани (видове монети), както и провинциални бронзови монети, за които се предполага, че са сечени в Сердика (дн. София) или в Улпия Пауталия (дн. Кюстендил).

Античните артефакти се допълват от добре запазен архитектурен детайл от каменен капител с орнаменти и изображение на човешко лице, фрагмент от бронзова фибула (вид украса за дреха), оловни тежести за риболов и силно компрометиран бронзов съд, използван по всяка вероятност за жертвоприношение.

https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/623417


Възобновени са археологическите проучвания на крепостта "Калето" в Мездра

След двегодишно прекъсване в началото на октомври бяха възобновени археологическите разкопки на античната и средновековна крепост "Калето" в гр. Мездра. Те се извършват с целеви средства, отпуснати от Министерство на културата по Програма за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация 2020 г. за проект, изготвен от Регионален исторически музей (РИМ) - Враца и одобрен за финансиране ок културното ведомство.
В момента на многослойния обект работи доц. д-р Сергей Торбатов от Националния археологически институт с музей при БАН, който продължава проучването на културния пласт от римската епоха (II-IV в.) в югозападната част на скалния рид.
Помагат му петима работници, които това лято са били ангажирани в ежегодните разкопки на раннонеолитния обект ,,Оходен - Валога". В близките дни към доц. Торбатов ще се присъедини и неговата колежка Биляна Иванова, докторант по археология.
Още в началото на Археологическа есен 2020 доц. Торбатов, за когото това е единайсти сезон на обекта, попадна на интересни находки. Сред тях са над 20 късноримски монети от началото на III век - сребърни денарии и билонови антониниани, както и провинциални бронзови монети, за които се предполага, че са сечени в Сердика (дн. София) или в Улпия Пауталия (дн. Кюстендил).
Любопитство буди също костен накрайник, най-вероятно от жречески жезъл, какъвто археологът намира за втори път на този обект след 2007 г.
Античните артефакти се допълват от добре запазен архитектурен детайл от каменен капител с орнаменти и изображение на човешко лице; фрагмент от бронзова фибула, която кореспондира със сребърни и бронзови фибули, намерени при предишните проучвания на крепостта; оловни тежести за риболов и силно компрометиран бронзов съд, използван по всяка вероятност за жертвоприношение.
От началото на другата седмица до края на октомври на обекта ще работи археологът Георги Ганецовски, директор на РИМ - Враца, който ще продължи проучванията на праисторическите пластове от развитието на "Калето".
Както и досега, археологическите разкопки се подпомагат и от Община Мездра, по чиято инициатива през 2003 г. бе възобновено проучването на античната и средновековна крепост, съществувала в миналото на левия бряг на река Искър.

Hatshepsut

Загадъчни археологически находки в Оходен

Интересни и любопитни находки откри екипът археолози, ръководени от директора на РИМ-Враца Георги Ганецовски, по време на 19-ия археологически сезон в местността Валога край врачанското село Оходен. През тази година археолозите съсредоточиха усилията си върху жилище, което е с площ от около 30 кв. метра. Намираме голямо количество археологически депозит - керамични фрагменти, каменни инструменти, оръдия от кремък, инструменти от кост, каза за БТА Георги Ганецовски. Това, което най-много ни впечатлява тази година е, че извадихме 4 остриета от обсидиан. Това е вулканично стъкло, което има свойството да се цепи лесно. Рационално устроените ранни земеделци веднага са използвали това свойство, за да си правят остри режещи ръбове от него. Нашите изследвания показаха, че този обсидиан е доставен от района на Западните Карпати. Интересното е, че тази суровина е доставяна на повече от 400 километра разстояние. Нещо, което отново променя нашите представи за нивото и на развитие на тези ранни човешки земеделски общности. Една от загадките за периода на неолита сред находките е трапецовиден микролит. При него интересното е, че древните майстори толкова фино са направили ретушите, че ние трябва да ги гледаме с оптика, а те не са разполагали с такава, обясни още археологът. Най-интересният предмет, който Ганецовски е намерил и според него буди изненада, е фосил или вкаменелост на т.нар. морски таралеж - същество, живяло преди около 40 милиона години тук, по нашите географски ширини. Любопитното е, че той е открит в контекста на ранно неолитното селище, намерен е в един от двата големи рова, което ни дава основание да мислим, че тези древни земеделци са проявявали също толкова голямо любопитство и интерес към еко средата и към останките от още по-древни епохи, че са го запазили. Така че нищо чудно началото на колекционерството да датира още от тогава. Друго любопитно, което сподели Георги Ганецовски, са резултатите от направените радиовъглеродни анализи на проби, взети от структура олтар с еленови рога, който бе открит през 2011 г., а понастоящем е експониран в музея. Тези резултати са от лаборатория в Глазгоу, Шотландия, тъй като първите проби от този олтар, бяха изследвани в независима лаборатория в Познан /Полша/. Оказа се, че в обекта има още един по-ранен пласт от времето на финала на средно-каменната епоха или както го наричаме още мезолит. Това е от ключово значение, тъй като в България до момента няма подобен открит обект, в който под ранно-неолитните пластове да се откриват останки и структури от предшестващ период. Това дава рядка възможност да проследим ключовия момент на преход на тези човешки общности - от събирачество и лов към уседналост и земеделие, допълва Ганецовски. Ако ранно-неолитният период е в 6000-5900 г. пр. н.е., тези дати ни връщат 1000 години по-назад във времето, тоест селището в местността Валога е на 9000 години. На финала Ганецовски обясни, че то представлява едно нормално обиталище, както всички хора си създават такива на определено място, но любопитното при него са няколкото гроба, които определено показват ритуален характер заради начина, по който са конструирани самите гробове, формата им и разположението на човешките останки в тях. Друго интересно от археологическия обект са двете сакрални светилища - едното е наречено светилище на Слънцето, а другото - светилище на огъня, заради откритите в него няколко жертвени клади.


Hatshepsut

Продължава разбулването на тайните на ,,Калето" в Мездра


Археологът Георги Ганецовски проучва праисторическите пластове, които разкриват останките от най-ранното заселване на скалния рид на левия бряг на река Искър

http://www.desant.net/show-news/54500

Започна вторият етап от археологическите разкопки на античната и средновековна крепост ,,Калето" в Мездра, които бяха възобновени в началото на октомври след няколкогодишно прекъсване, съобщават от местната общинска администрация.

Първата седмица на обекта работи доц. д-р Сергей Торбатов от Националния археологически институт с музей при БАН, акцентирайки върху културния пласт от римската епоха (II-IV в.). В момента неговият колега - археологът Георги Ганецовски, директор на Регионален исторически музей (РИМ) – Враца, продължава проучването на праисторическите пластове, които разкриват останките от най-ранното заселване на скалния рид на левия бряг на река Искър.

Разкопките се извършват с целеви средства, отпуснати от Министерство на културата по Програма за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация 2020 г. за проект, изготвен от РИМ – Враца и одобрен за финансиране ок културното ведомство.

При тазгодишните разкопки Ганецовски проучва два сондажа с обща площ около 40 кв. м в западната част на крепостта.

,,В първия попаднахме на останки от опожарено жилище от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.). Над него се натъкнахме на ритуално съоръжение от тракийския период, в което открихме силно увреден бронзов накит от 30-на части" - разказва археологът.

В другия сондаж е разкрит пласт от финалния халколит (първата половина на IV хил. пр. Хр.), когато започва генезиса на траките, с характерна керамика и много специфични находки. Най-интересната от тях е двоен каменен чук (скиптър) със зачатък на перфорация. Това говори, че евентуалният му приносител не е успял да го довърши, най-вероятно поради случили се в средата на IV хил. пр. Хр. военни действия, които са предизвикали драматични събития.

,,Доказателство за горното е и един великолепен керамичен връх на стрела, който намерихме на същото място" - допълва Ганецовски.

Всичко това дава възможност на археолозите да разкрият нови, неизвестни страници от историята на укрепеното селище, което е съществувало тук 500-600 години преди появата на първите египетски пирамиди, категоричен е археологът, за когото това е 15-и сезон на този обект.

Намерението на екипа и на ръководството на Община Мездра е догодина разкопките в тази част на крепостта да бъдат окончателно финализирани. Идеята е през следващите две години да се реализира вторият етап от проекта за реставрация и консервация на ,,Калето", а през 2023 г. да бъде отбелязана официално 50-годишнината от началото на научните проучвания на този кръстопът на цивилизациите – юбилей, с който могат да се похвалят малко археологически обекти в България.

Hatshepsut