• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

25 September 2020, 11:51:06

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
11499 Posts

Шишман
3268 Posts

Лина
563 Posts

Panzerfaust
533 Posts

Long time ago
503 Posts

Theme Select

Members
Stats
  • Total Posts: 17319
  • Total Topics: 1284
  • Online Today: 60
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 41
Total: 41

Кабала

Started by Hatshepsut, 16 September 2018, 09:33:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

16 September 2018, 09:33:47 Last Edit: 16 September 2018, 14:57:51 by Hatshepsut
Кабала


,,Portae Lucis" (Дверите на светлината) от Joseph ben Abraham Gikatilla (1248 – 1305)
Мъж, който държи дърво с 10 Sephiroth (10-те божествени еманации в кабалисткото дърво на живота)

Кабалата (от иврит קבלה: ,,получаване") е мистична традиция. ,,Зохар" (The Zohar) е най-важната книга, обясняваща Библията дума по дума и посланията ѝ. Съществуват Кабала центрове по цял свят, най-големият е в Лос Анджелис, най-близките до България групи за изучаването на Кабала са в Анкара, Истанбул, Атина и Букурещ. Кабалата не е религия, последователите ѝ изповядват юдаизъм, християнство, будизъм и други религии. Кабалата е учение, смятано за мистично, като основната идея е, че всеки човек е свързан с Бог и че трябва да работи върху различни аспекти на своята душа за да постигне хармония. Кабалата учи, че преди Големия взрив всички човешки души са били едно цяло, една светлина. След Големият взрив, единната енергия се разделя и се появява вселената и материалния свят. Всеки човек се стреми да се свърже обратно със светлината. Световноизвестни последователи на Кабала са Мадона и още много други.

Последователите на Кабала носят червен конец на китката си, предпазващ от ,,злото око".

Кабала и сходните ѝ окултни науки, като нумерология и астрология се практикуват и в мистични неюдейски кръгове още от първите векове след Христа. (Християнската църква като цяло заклеймява кабалистичните учения и практики като еретични. Въпреки това мнозина бележити християнски просветители са я използвали и практикували.)

Като цяло Кабала почива върху специфично тълкувание на текстовете на Тора (петте книги на Мойсей или Закона в Стария завет), в съвременните си преводи и публикации на български език книгите са известни като ,,Битие", ,,Изход", ,,Левит", ,,Числа" и ,,Второзаконие". При своето тълкувание на тези текстове Кабала се спира върху ,,особения мистичен смисъл" на значението на буквалния прочит на думите. Според изследователите, които не са пряко свързани с Кабала като традиция, тя се е зародила като древно гадателско изкуство, което постепенно е прераснало в огромна религиозно-философска окултна система. Последователите на Кабала смятат, че тя е шифърът, който мистично разкрива смисъла и значението на Словото Божие.

Определение

Еднозначно определение за Кабала не може да се даде. Определенията варират в зависимост от гледната точка и отношението на определящия. Тези мнения обаче могат да бъдат събрани в две основни групи. В първата попадат привържениците на Кабала, според които тя не е религиозно учение или система, а просто ключ за правилното разбиране на свещените текстове. Дори практиките, свързани с изучаването на някое от кабалистичните учения (Кабала е само основен принцип, върху който се изграждат множество системи на тълкуване), се възприемат като съпътстващи и условни. Критиците от своя страна твърдят, че кабалистите твърде условно тълкуват буквалния смисъл на Свещените писания, а от друга, че на базата на това тълкуване, изграждат свои, твърде условни системи. В този смисъл и отчитайки голямото историческо и обществено значение на Кабала, трябва да се спрем на неутралното определение, според което Кабала и изградените върху принципа ѝ учения, са важна съставна (не и безспорна) част от духовно-теоретичното наследство на човечеството.

Трябва да се отчете, че според критиците, Кабала е философско-религиозно мистическо учение, изградило се на базата на юдаизма. Според някои от самите кабалисти, тя има по-дълбоки исторически корени, които се търсят още в Древен Египет, без това да омаловажава преклонението им към свещения текст на Тора.

Възникване и ранна история

Идеологически Кабала възниква на основата на предположението, че освен буквалното значение на текста на Свещеното писание съществува и тайно учение, достъпно за малцина избраници. В ранния писмен паметник ,,Трета книга на Ездра" (която присъства в изданието на Св. Писание на св. Синод) се говори, че Бог е поръчал на пророк Ездра да напише книги, от които една част да направи достояние на всички, а останалите да запази само за мъдрите. Подобни разкази имаме и в каноничните старозаветни книги, което говори, че вярата в тайното предание е била широко разпространена. Първите адепти на учението на Кабала предполагат, че всъщност тези тайни книги се съдържат в самия каноничен текст и чрез съответни методи той може да бъде разчетен. Така Кабала може да бъде определена като опит (успешен или не) за разчитане на този смисъл.

Изграждане на Кабала като самостойна мирогледна система

В началните етапи от развитието си Кабала е просто начин на тълкуване на свещените текстове. Едва в началото на ранното средновековие и във връзка с все по-широкото навлизане на Талмуда и окончателното фиксиране (също не безспорно) на старозаветния текст, отделните групи, привърженици на кабалистичната трактовка се обединяват. Именно 5-6 век и периодът, когато са ,,канонизирани" текстовете на ,,Сефер Йецира" и ,,Зохар", които преди това са имали локално значение. От този етап нататък Кабала започва да се изгражда като самостоятелно учение с всичките подобаващи атрибути – космогония, антропогония, етика.

Учение

Последователите на Кабала развиват всеобхватно учение, което трудно може да бъде обобщено, но има някои определяеми главни акценти. Всички те са обединени от тезата, че Бог твори света чрез своето слово (да не се бърка с християнския ,,Логос") и по такъв начин правилното тълкуване на библейските текстове, най-вече на ,,Тора", може да доведе до проникновено разбиране на дълбоките истини на мирозданието.

Космогенезис

За адептите на Кабала е безспорно, че светът е сътворен от Бог. Сред самите тях обаче съществува спор по какъв начин именно Бог сътворява света и най-вече по повод, доколко се намесва той в бъдещото му развитие. Класическата Кабала възприема, че Бог е принципен създател на определени сфери, като е заложил в тях божествения принцип на съзиданието. Тези сфери са десет:

Кетер – ,,Корона"
Хохма – ,,Мъдрост"
Бина – ,,Разбиране", ,,Градеж", ,,Разум"
Хесед – ,,Доброта"
Гевура – ,,Строгост", ,,Смелост"
Тиферет – ,,Красота"
Нецах – ,,Слава", ,,Победа"
Ход – ,,Величие", ,,Блясък", ,,Тайнство"
Йесод – ,,Основа"
Малхут – ,,Царство"

Тези сфери са пряко свързани със ,,сефирите" – чистите числа и заедно с тях и с 22-те букви на еврейската азбука са основните понятия, които могат да тълкуват същността и проявата на Единичното (Бога). Тези елементи са и в основата на тълкуването според Кабала.Антропогенезис

За Кабала човек е отражение на ,,първия Адам". Адам, сътворен от Бога, съдържа в себе си хармонията на изброените сфери, но след грехопадението, тази хармония е нарушена. Смисълът на човешкото съществуване е именно във възстановяването на тази хармония. Самият човек се разглежда като микрокосмос, отразяващ и взаимно тъждествен с макрокосмоса. При хармонизирането на микрокосмоса може да се постигне хармонията и отъждествяването с макрокосмоса.

Етика

Според Кабала, човешката съдба е предопределена. Човешката личност може да я промени, като размести значенията на основополагащите елементи – сфери, букви и чисти числа. Това може да се осъществи както чрез мистично разместване на тези елементи, така и чрез житейското поведение, доколкото всяка активна промяна, според Кабала, води до промяна в съотношението на тези основни елементи.

Методи

Тъй като Кабала изследва скрития смисъл на Свещените писания, тя използва методи, които от гледна точка на съвременната наука са просто мистификация. Сред тях по-важните са:

- Изследване на численото значение на думата, или обратно – изследване на число, за да се определи думата, която води към него.
- Анализ на личните имена и търсенето на мистичен (не етимологичен) смисъл в тях. От особено значение за Кабала е анализът на имената на Бога.
- Твърде разнообразна методика за съотнасяне на данните, получени по първите два метода.

Съвременни суеверия, свързани с Кабала

От самото си начало Кабала е оказвала силно влияние върху мисленето на хората, които по един или друг начин са се докосвали до нейното учение или практика. Така например още в първите векове на християнството, при анализа на числото на звяра (666) от ,,Апокалипсиса", се използва една от най-разпространените кабалистични практики – търсенето на скрит смисъл зад думите в числената стойност на буквите, които ги съставят. Така някои от християните са виждали скрито зад това число името на римския император Нерон, чието име в числено изражение, при съответните интерпретации, дава точно 666. Във въведението на романа си ,,Под игото" Иван Вазов, описва една практика, възхождаща към Кабала, с анализа от страна на литературните герои на годината и асоциациите между цифрови и буквени значения на писмените знаци.

Модерните суеверия, свързани с Кабала, могат основно да бъдат групирани в две основни направления:

- На първо място това са учения, които търсят корените си именно в Кабала и имат претенциите, че са преки носители на нейното наследство. Обикновено такива учения в основната си част се разминават с основната кабалистична традиция и посвоему ,,узурпират" названието Кабала, за да прокарват тезите си. Характерно за подобни учения е дълбокото познаване на принципите на Кабала и умелото познаване на терминологията ѝ.
- По-неизяснени като характер и по-трудни за систематизиране, но и доста по-разпространени са суеверията, при които методите на Кабала са само част от общата еклектика, която те възприемат. В повечето случаи те възприемат от Кабала анализа на личните имена и съпоставката им, цифровото изражение на тези имена, годината на раждане и т.н. В този контекст те се свързват с методологията на нумерологията, астрологията и др. Като правило тези суеверия, дори да имат известно разбиране, познават Кабала само повърхностно.

Класически трудове

Сред многобройната кабалистична литература, могат да бъдат откроени два основни труда:

- Сефер Йецира (на иврит- ספר היצירה) – ,,Книга на творението (изграждането)". Кабалистите търсят произхода и още при старозаветния патриарх Авраам, т. е. около 15 в. пр. Хр. Съвременната наука обаче вижда произхода на тази книга не по-рано от 8 век сл. Хр. Съществуват обаче факти, които говорят, че някои от частите могат да се отнасят към значително по-голяма древност.
- Зохар (на иврит – זוהר) – ,,Сияние". Написана е през 2-3 век от Симон бен Йохай. Именно тази книга кабалистите смятат за основна за своите учения.
- Последващите авторитетни книги са основно тълкувания на първите две и не се приемат еднозначно от различните кабалистични школи.

https://bg.wikipedia.org/

Hatshepsut

Кабала – наука за творението


Напоследък това учение се разпространи във всички социални пластове на човешкото общество. Защо през XX в. вратите на Кабала се отвориха за всички? Какво представлява всъщност Кабала?

Кабала е наука и същевременно с това учение за постигане на божественото, от което произлиза всичко на този свят. Чрез Кабала, човек може да се докосне до истината и да разбере причините за всичко ставащо в света, може да овладее сили и знания, за да управлява своята съдба, достигайки абсолютното и всеобхватно познание.

Много хора са чували, че Кабала е тайно учение. Именно тази скритост и тайнственост е причина за възникване около Кабала на много слухове, невежи разсъждения и изводи. Чак в края на ХХ в. е получено разрешение за разкриване на знанията в науката Кабала.

Кабала се занимава само с духовни понятия, т.е. само с това, което става по-високо от нашия свят, което е неосезаемо от нашите пет сетива и се намира извън тях във висшия свят. Но имената на обектите, силите и действията във висшия свят Кабала взима от нашия земен език. Това се налага поради факта, че ние нямаме думи да изразим неземните понятия. Но тъй като всеки обект от висшия свят слиза, като сила в нашия свят и поражда обект в нашия свят, кабалистът, който живее едновременно в двата свята, виждайки тази връзка описва висшия свят, използвайки имената на обектите от нашия свят.

За тези, които не са едновременно в двата свята, описанията на кабалистите им изглеждат, като описания на земни действия, въпреки, че  Кабала описва само духовния свят.
Използването на непознати думи - понятия води до неправилни представи и въображения. По тази причина Кабала ни забранява да си представяме, каквато и да било връзка между обектите в нашия свят и техните духовни корени. Това е  причината Кабала да бъде забранена толкова много години та чак до наши дни: развитието на човека е било недостатъчно, за да може той да престане да си представя всякакви духове, вещици, ангели и т.н., там където се говори за съвършено други неща.

Стълба на развитие на човешките желания, която обуславя нивото, до което сме достигнали и дали сме готови за Кабала.

Желанията на човека са разделени на пет стъпала:

- първични желания - секс, храна.
- втория етап на развитие на желанията - това е стремежа към богатство.
- третия етап на развитие на желанията - стремеж към власт и слава.
- четвъртия етап на развитие на желанията - стремеж към знания.
- петия етап на развитие на желанията - стремеж към духовното, към Твореца.

Необходимостта от секс и храна в Кабала се определят, като животински потребности, тъй като те се изпитват и от животните. Даже намирайки се напълно изолиран от други хора човека изпитва глад и стремеж към продължение на рода.

Желанията за богатство, власт и знания това са вече човешки желания. За да може да удовлетвори тези свои желания на човека му е необходимо да се намира сред себе подобни - в човешко общество.

Човекът се ражда и започва процеса на развитие на животинските му и човешки желания. Идва момент, когато той разбира, че реализирайки тези желания той не се чувства удовлетворен. Подсъзнателно той усеща, че трябва да се стреми, към нещо друго, но какво точно той не може да осъзнае веднага, защото то се намира извън границите на осезаемия от него свят.

В Кабала това ниво на желанията се нарича-желание за духовна светлина или душа на човека.

Предмета на изследване на науката Кабала е общата душа наречена "Адам". Тази духовна конструкция се състои от 600 000 частички, като всяка от тях се дели на още много частици, които съдържат в себе си земни желания.

Кабала учи човека, как да получи висшата светлина и с нея да изпълни изцяло душата си т.е. всичките си желания, както сърдечни така и духовни.
Това е възможно, тъй като всички наши желания са създадени от самата светлина. Само непосредственото напълване със светлина е в състояние да ни удовлетвори.

https://horoskop.rozali.com/zagadki/p10573.html

Hatshepsut

Какво точно е Кабала?


Според равин Хаим Рихман:

Учението за езотеричната страна на юдаизма Кабала днес е широкодостъпно. Има информация в интернет, много книги са написани по въпроса. Темата доби популярност чрез световноизвестни звезди като Мадона, например, казва той.

По въпроса какво представлява Кабала има голяма доза неразбиране. Някои хора мислят, че става дума за черна магия, други пък смятат, че е коментар върху фундаментални въпроси. Думата Кабала се асоциира с дума на иврит, която означава ,,да получа". Цялата концепция на Кабала се свежда до това, че човек трябва да получи мъдростта от Бог. Трябва да получи познанието чрез традиция, която му се предава от друг човек. И трябва да иска това да стане, което се свързва с потискане на егото. В този смисъл, с каквото и да се занимава Мадона, не е Кабала.

Кабала се смята за път на светостта, свързва се с разбирането на жизнената връзка, която има Създателят с всеки аспект във вселената. Кабала се свързва с отговорността на всеки човек, учи на това, как всяко наше действие влияе на цялата вселена. Същността на Кабала е пряката връзка на Създателя с неговата творба. Връзка, които всички ние имаме помежду си и с Вселената.

Противно на западните схващания, че всичко е позволено дотолкова, доколкото не пречиш на някой друг, Кабала учи, че всяко действие, дори всяка изречена дума, дори всяка мисъл, която човек може да има, отива някъде и оказва ефект върху цялото мироздание. Според Кабала, ние всички сме обвързани заедно в духовен смисъл. Затова всяко негативно действие, дума или мисъл, която човек може да има тегли надолу цялата тъкан на вселената.

В последните години съществува някаква нова ,,ню ейдж" Кабала култура, популяризирана от известни личности, която обаче няма много общо с традицията на Тората, казва равин Рихман. Истинската Кабала е система, която има толкова дълбок ефект върху човека, който я изучава, че би предизвикала фундаментална промяна у него. Тя учи, че има само един Бог, който е създател на всичко. Всичко е комплексно свързано и е податливо на влияние, дори чупливо.

И така: каква е класическата дефиниция на Кабала? Бог целенасочено е оставил вселената недовършена. По забележителен начин Бог е дал ключа от вселената на човека, създаден по негов образ и подобие и така е дал на човечеството възможността да завърши творбата му. Всъщност да партнира в създаването, с приноса си за стабилността на Света и евентуално с изкуплението на живота на Земята чрез своята позитивна енергия и чрез придържането към Божията воля и следването на неговия път.

Става дума за това, човек да бъде не наблюдател, а участник в цялата прекрасна сага за хората. Цялото учение бива дефинирано и като ,,езотеричната наука на равините" или като ,,вътрешните измерения на Тората", но не е култ, не става дума за черна магия, а за това как се става по-добър човек, по – чувствителен към реалността на живота.


Другата гледна точка:

От дълго време светът се управлява и контролира от комплексна мрежа елитни съветници, тайни общества и организации. Това твърдение почива на документирани в историята факти от заслужаващи доверие хора като американските президенти Линкълн и Кенеди например.

Капитан Бил Купър е друг човек, който се е борил да разобличи тази зла сила, преди да бъде застрелян от полицията в дома си в Аризона. Той е напуснал военноморските сили на САЩ, за да разпространи откритията си, но е бил атакуван и дискредитиран от ЦРУ, преди да бъде убит:

,,Разучавах тайните общества и Библията, казва той, (аз съм християнин, не мислете, че подривам религията ви) и открих, че най-твърдото, най-вътрешното ядро на тези тайни общества е Кабала. Кабала е древният еврейски мистицизъм. Това е метод за разкодиране на информация чрез система от числа и математика. Това е част от най-древното познание, което човекът някога е притежавал. То е било държано тайно и давано само на онези, които са се доказвали достойни в процеса на инициация. Никой не знае от къде е дошло, само ви казвам, че е било там много преди евреите да се появят. Те просто са го взели и съхранили. Защото това е сърцето и ядрото на тайно познание, метафизиката, истинската наука, за която никой от нас не знае нищо. Хората, които принадлежат към тайните общества, никога не са написали нито ред, на нито един език, от това което знаят, защото някой може да го открадне и тогава с тайната ще е свършено. Затова използват тайна система за разкодиране на тайните на вековете, скритото познание, окултното. Окултно не означава зло, не означава дявол, означава скрито. И така, те взели познанието и го направили окултно чрез система за кодиране и криптиране. Част от нея е математическа – числата, друга е архитектурна. Защо има тайна организация на свободните масони – зидари – да не мислите, че строят стени? Може да се обзаложите, че е така: всяка стена, която издигат е предназначена да пази тайни, закодирани в архитектурата и мерките на сградите и в математическите формули, използвани за определяне на геометрията и формата на сградите."

Кабала е еврейската книга за мистицизма, изучавана в наши дни от много холивудски звезди. И свободните масони, и сатанистите споделят голяма част от ученията и ритуалите на Кабала. Тези окултни практики представляват ,,по-тъмната страна на магията" и включват черна магия, кървави ритуали и човешки жертвоприношения.

Кабала е колекция от еврейски магически текстове, дадени на хората от архангел Разиел. Разиел е от падналите ангели, които служат на Луцифер. Кабала описва множество ангели и демони, населяващи духовния мир. Кабала дава на кабалистите пътна карта, наречена ,,дърво на живота", която описва как се комуникира с тези мощни духове.

Магическата информация в Кабала произхожда от древен Вавилон и древен Египет. Кабала стига до Европа през 11 и 12 век в писмена форма. Обемът на информацията в тайните книги на Кабала е само няколко хиляди думи, но те съдържат комплексни описания на сферичната земя, на паралелни вселени и атомното естество на материята – идеи, които стават общоприета доктрина за модерните учени, физици и астрономи.

Как е възможно такава комплексна информация да се съдържа в древните текстове, незначително по-големи от едно средностатистическо списание? Отговорът е, че Кабала е написана в кодове. Кодове, които крият многопластова информация и на по-късен етап ще бъдат изучавани от алхимиците. Сър Исак Нютон, както и много други водещи учени, са изучавали окултни науки, сред които и Кабала. В онези времена мистицизмът, религията, алхимията, астрономията и астрологията са изучавани като една, кабалистично базирана обща традиция.

https://megavselena.bg/kakvo-tochno-e-kabala/

Hatshepsut

"Без формат" - Мъдростта на Кабала

Кабала е великата съкровищница на еврейското окултно познание. Изучаването на Кабала е едно увлекателно пътешествие, изменящо из основи погледа върху света и разкриващо вътрешни аспекти от начина, по който се възприема обкръжаващата действителност. Това издание на предаването предлага интервю с астролога и кабалиста Гал Сасон.