• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

31 March 2020, 22:01:12

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10348 Posts

Шишман
1431 Posts

Panzerfaust
287 Posts

Лина
240 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
  • Total Members: 72
  • Latest: Gergana
Stats
  • Total Posts: 12960
  • Total Topics: 1235
  • Online Today: 96
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 2
Guests: 47
Total: 49

avatar_Hatshepsut

Древната Българска цивилизация

Started by Hatshepsut, 26 August 2018, 06:28:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Предсказания за България от Петър Осоговеца, богомилски жрец

"...А в четвъртия ден Господ създаде звездите - да красят твърдта небесна - и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният - и седем области на небето им повери.

И вложи Творецът седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел по един от седемте народа - да го ръководи.

И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела - един да го води, а друг да го пази.

Слънцето разпери криле над Египет, Месечината - над Междуречието, Вечерницата се спря над Елада, Звездата на Посланника покри с лъжи Юдея, Звездата на Бранника - Рим, а Звездата на Отшелника - Византия. А народите се не бяха още родили на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Премъдрост.

И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух. Само над България тъмнееше мрачина - и звезден ангел не развя криле над нея.

И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух-другар да му даде. Та се смили над него Творецът, ала нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановение Млечния път да властва над България...

И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха...

Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсегда, а България като Огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде...

...Защото гаснат звездите една по една, ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечният път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена..."


Из "За съдбата на народите" - 956 година
 (публикувано в том 2-2000 на сп. "Български писмена – Les lettres bulgares")

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/istoriya/454-osogoveca

Hatshepsut

Първата цивилизация е по нашите земи


Най-старото земеделие в Европа; най-ранната каменна архитектура на Стария континент; най-ранната металургия на медта и златото; най-древната в Европа солодобивна индустрия; най-старото в света обработено злато; най-ранният добив и обработката на полускъпоценни минерали; първата писменост, предшестваща с около 2000 години другите системи за писане; първите в света стандартни единици за измерване; най-ранните в Европа центрове от градски тип с развита жилищна и обществена архитектура; първите портрети – реалистични човешки изображения с индивидуални черти. Най-старата човешка цивилизация се е зародила преди повече от 8 хилядолетия в района около Черно море и долното течение на Дунав и е процъфтявала по нашите земи.

Изложбата ,,Познанието на най-древната цивилизация", посветена на постиженията й, можете да видите до 15 юни в галерия ,,Credo Bonum" в София (ул. ,,Славянска" 2). В експозицията са включени знакови археологически находки, открити на територията на днешна България, които илюстрират как зората на световното познание е свързана с нашите земи. И повдигат въпроса каква е съдбата на тази цивилизация.На изложбата могат да се видят находки от археологически обекти, доказващи, че по нашите земи за първи път в Европа се е развивала произвеждащата икономика – земеделие и скотовъдство.,,Езерният град" в Дуранкулашкото езеро – първата каменна архитектура в Европа

Къснонеолитното селище на остров в Дуранкулашкото езеро е от втората половина на VІ хилядолетие пр. Хр. Основано е от първите земеделци в Европа. Пластовете на възникналата по-късно селищна могила, единствената обитавана през цялото V хилядолетие пр. Хр. (каменно-медната епоха) в Южна Добруджа, илюстрират живота по времето на една от най-високо развитите култури в праисторическия свят, която достигнала своя апогей с културата Варна. Най-старата каменна архитектура на нашия континент е открита именно тук. Проучените къщи имали внушителна и за днешните представи за дом площ от 150 до 170 кв. м. Ориентирани по посоките на света, те оформяли и най-древните улици в Европа. Тук е изследван и най-големият праисторически некропол в света, функционирал непрекъснато от късния неолит (5300-5250 г. пр. Хр.) до края на енеолита (4150-4100 г. пр. Хр.).

Провадия – първата солодобивна индустрия

Праисторическата селищна могила Провадия е най-ранният регистриран в Европа солодобивен център и най-ранното укрепено с каменни стени, бастиони и ров селище. Добивът на сол започва там още около 5400 г. пр.Хр. (в късния неолит), а след средата на следващото пето хилядолетия придобива мащаби, които днес бихме определили като индустриални. Солта – ,,бялото злато", била защитена от най-древното каменно укрепление, откривано досега в Европа. Цялата произведена сол била изнасяна на много далечни разстояние, а срещу нея били получавани луксозни изделия и злато. Част от златото във Варненския некропол е купено точно с тази ,,бяла валута".

Варненският некропол – първото обработено злато в света

Откриването на Варненския халколитен некропол през 1972 г. е една от най-големите археологически сензации на ХХ в., която предизвиква революция в дотогавашните представи за появата и развитието на най-ранните цивилизации.
Количеството злато, намерено във Варненския некропол, не само надвишава като брой и тегло, взети заедно, всичкото праисторическо злато от същата епоха, намерено по света, но е и най-старото технологично обработено злато в света.

Сред откритите предмети има такива, които показват изключителни познания  в областта на математиката и астрономията, използването на еталони на числова, ъглова и линейна метрика и за хармонично съответствие.Първите рудари

Първите  метали, употребявани от човека, са мед и злато. А първата и най-активна зона в света,  в която се добивало голямо количество мед, разпространявано в обширния Балкано- Карпатски ареал, възникнала през 5-то хилядолетие  пр. Хр (епохата на халколита).  През втората половина на халколита мед е била добивана от около 60 рудника на българска територия и от находища в съседните земи. Едно от най-значимите е в местността Ай бунар на 8 км северозападно от Стара Загора. Изчисленията на изследователите сочат, че в добива на медна руда там са били ангажирани над 3000 мъже.

Първите бижутери

Находки от ключови археологически обекти свидетелстват, че в древните български земи през неолитната и енеолитната епоха (края на VII - края на V хил. пр. Хр.) се е развил най-ранният в света добив и масово и целенасочено обработване на ювелирни минерали. Откриваните в праисторическите некрополи предмети, предимно накити и амулети, били изработвани от нефрит, жадеит, гагат (декоративни черни въглища) малахит, бледозелен антигоритов серпентинит, карнеол, тюркоаз, хелиотроп (зелен яспис с червени петна) и др. Времето на най-древната цивилизация било и период на създаването на най-ранните бижутерийни стандарти. Нефритът, обработван от ранния неолит до края на халколите е повод да се говори за Балканска "нефритова култура". От него се изработвали тесли, разпределители, игли и зооморфни амулети. Тюркоаз, хелиотроп (зелен яспис с червени петна) и други минерали били не само добивани в Източните Родопи. Праисторическите халколитни селища Орлово и Върхари били свързани с първото за Европа масово производство на мъниста от ювелирни минерали.Дунавската  писменост - най-древната в света

Дунавска – така изследователите наричат най-старата писменост в света. Тя предшества с около 2 хилядолетия другите системи за писане и е с висока степен на логична и абстрактна мисъл, геометричен подход в изразяването на мислите. Сред най-популярните, знакови образци на тази писменост са известната плочка от Градешница от края на неолитната епоха, печатът от Караново, табличките от с. Татария в днешна Румъния  и др.

Тази писменост възникнала в естествената среда на едно развито със свои знания и идеология общество, което наред с иновациите  в областта на металургията, стандартите, градоустройството, архитектурата и други направило и този цивилизационен принос. Най-ранните й паметници се отнасят към VІ хилядолетие пр.Хр. Оригиналните форми на най-древната - Дунавска писменост, се развили от по-ранните декоративни мотиви. Те били нанасяни върху предмети със символичен характер. Постепенно тази писменост се разпространила на северозапад до Голямата Унгарска равнина, на запад до Адриатика, на юг към Македония и Тесалия, на изток- към Украйна. Процъфтявала до края на ІV хилядолетие пр. Хр.

Много изтъкнати изследователи са се занимавали с Дунавската писменост. Те предполагат, че сложните комбинации от прости геометрични единици върху глинените таблички вероятно изразявали вече абстрактни мисли, чувства, митове, а може би дори и представи за преходността. Има предположения, че изчезването на най-древната писменост е повлияла при формирането на по-късните писмености на древния свят, появили се в долината на Нил и Близкия Изток около 2 хилядолетия по-късно.

Краят на най-древната цивилизация и Черноморският потоп

Краят на най-древната цивилизация от нашите земи се свързва с изчерпването на възможностите за по-нататъшен икономически растеж на тогавашното общество и с появата на ново население. Но и с дълбоки климатични промени и природни катаклизми от края на 5-то хилядолетие пр.Хр. Черно море, което дотогава било сладководно езеро, било препълнено от нахлуващите води на Средиземно море, скъсали сухоземната преграда на Босфора. Нивото му се покачвало стремглаво и прогонило обитателите на бреговете му далеч навътре в сушата. Дали тези факти са свързани с легендата за всемирния потоп? Тръгнала ли е тя от нашите земи, за да я открием в по-късни времена в шумерския епос за Гилгамеш, а после и в библейския разказ за потопа? Отговорите и на тези въпроси могат да се потърсят на изложбата.Изложбата в галерия Credo Bonum не случайно се открива в навечерието на 24 май. ,,Идеята е да се проследи колко древни са корените на писмеността. Първата е Дунавската от петото хилядолетие преди Христа, появила се в разцвета на първата човешка цивилизация, в контекста на високи достижения на технологиите, високо развито знание и абстрактното мислене.  Целта ни беше с изложбата да се допринесе и за популяризирането на постиженията на българските учени, чрез които древното познание да се превърне в част от мисленето за света на съвременния човек ", обясни консултантът на изложбата проф. Диана Гергова от Националния археологически институт с музей на БАН.

Цветелина Бориславова – председател на фондация Credo Bonum,  поздрави присъстващите на откриването като съмишленици на организаторите в голямата идея да се възроди знанието за тази цивилизация, за нейните познания и енергията й, защото миналото, настоящето и бъдещето ни са едно. ,,Трябва да се върнем към великото познание от нашите земи, където знанията са събирани повече от 8000 години. Изложбата разказва не само за това колко древна е тази цивилизация, а и че нашите земи са били технологично най-напредналият район в света по онова време. Учените са предизвикани да пренапишат историята. А наш дълг е да представим на света познанието, че тук е земята на най-древната цивилизация. И да помним, че в древното ни минало се коренят основите на нашата вяра и идентичност, но и на нашето бъдеще", каза на откриването на изложбата госпожа Бориславова.

https://spisanie8.bg/

Hatshepsut

Преди 8000 години цивилизацията в древна Варна е ползвала мистериозни технологии
Пълна мистерия е как е ставало снаждането на един златен лист с друг при това без да личи. Шевовете могат да се видят само под микроскоп.

,,Това е била една изключително загадъчна цивилизация. Има едни биконични гривни, които не са ляти като цяло, а са изковавани като лист, който е снаждан с изчукване. Така единият слой прониква в другия слой – разказа пред ,,168 часа" историкът от Варненския музей Валери Кинов. – Моето мнение е, че това е ставало на молекулярно ниво, защото снадката и шевът не се виждат. Трябва да го гледаш на микроскоп, за да го видиш."

Според него златото е много чиста проба и затова е било изключително трудно за обработка.

,,Откривателят на Варненския некропол, моят приятел, покойният Иван Иванов ми каза, че за някои от предметите е викал 13 отлични златари – допълни Кинов. – Идеята му била да установят дали могат да постигнат това ниво на изработка. Само двама са казали, че могат да го направят. Това е изключително трудно, защото златото е почти 24 карата и е много меко."

Другата технология, която предизвиква недоумението на учените са мънистата от червен планински кристал.

,,Той е изключително твърд – казва Кинов. – Освен че са шлифовани, десетки стотици мъниста са и пробити."

Според него версията, че древните са го правили с медна игла като са въртели мънистото в пясък, не издържа.

,,Това означава, че цялото племе, за да пробие не десетки стотици такива дупки, а само сто, е трябвало по цял ден да пробива дупки – казва Кинов. – На смени. То не е трябвало да се грижи нито за храна, нито за лов, за нищо."

Според него това означава, че цивилизацията ,,Варна" е имала други технологи за да пробие планинския кристал, с които съвременната наука все още не е наясно.

,,Далеч съм от мисълта, че са познавали лазерни технологии, но при всички случаи не са въртели денонощно мънистата в пясък, за да може в един момент да ги пробият", казва Кинов.

Учените и до днес продължават да изследват технологиите и свастиката от глинената чиния със златно покритие.

,,Свастиката е на соларен символ, срещан в неолита – казва Кинов. – Много странен знак, може и да е на 9 хил години. Някои го свързват с двете пръчки, с които доскоро се смяташе, че е открит огъня. По научен път доказахме, че това е ставало когато лък се завърта с корда, прави се нещо като първобитен стан, след което се завърта една пръчка и тя разпалва огъня." Кинов посочи че след като експериментът е направен, той е показан и в учебния музей.
Предметите показват, че тази свастика има различно движение – в някои случаи се знакът се движи наляво, в други надясно.

,,В източните религии се говори, че зависи от посоката, в която се върти свастиката. В едната е позитивната сила, а в другата – тъмната. Неслучайно Хитлер избира тъмната. Самата свастика символизира въртенето на галактиката," казва Кинов.

Той е убеден, че древните са били наясно с движението на небесните тела. В пещера във Франция има стенописи на 40 хил. години, на чийто таван е изрисувано цялото съзвездие от онова време.

,,Има загадки, които съвременната наука не може да обясни. Tрябва да се простим с мисленето си, че онези, които не са имали коли, са по-тъпи от нас, много често ние сме на по-ниско ниво от тях", казват археолози.

В артефактите се откриват и предмети от метал, който е смес между злато и сребро. В природата се намира изключително рядко.

Предизвикателство пред учените е да установят как древните са знаели къде какви камъни да копаят, как да ги разтопят, за да извлекат тези ценни метали от тях. Според проф. Иван Маразов жреците са притежавали тайното знание, което се е предавало по наследство. Само ограничена загадъчна каста е знаела как да обработва рудата, за да я трансформира в ценен метал.

Древно съкровище скрито под Аладжа манастир

Валери Кинов от 20 години проучва легендите за Аладжа манастир, недалеч от Варненския некропол. Братя Шкорпил пишат, че там са заровени несметните съкровища на Аладжа манастир и на още 12 манастира.

,,Те били скрити там заради турските нашествия", казва историкът. Според него е естествено за такова място под покровителството на боговете в трудни времена хората да крият най-ценните си неща.

,,Така те ще бъдат съхранени от боговете и предпазени от разграбване – казва Кинов. – Оттам започна и моят интерес към тези легенди."

Досега учените нямат яснота точно къде са тези лабиринти. Самият манастир е построен върху огромна скала.
Затова той се е заел с амбициозната задача древните тайни, до които се докосва, да представи в комикс. Главен герой в него е мистичният покровител на Аладжа манастир Рим Папа.

Според легендите той живее от хиляди години в подземията под манастира. Събужда се веднъж в годината, напролет и тръгва из околността. На всеки срещнат той задавал няколко въпроса: ,,Има ли още пръчки за каране на коне? Жените раждат ли още? Кравите телят ли се?" Когато му казвали, че това го има, покровителят на манастира казвал: ,,Има още време." След това той отново потъвал в подземните лабиринти.

Кръстници на манастира стават гагаузите, които са християни, но говорят турски.
,,Вероятно именно те пренасят легендата във времето", допуска Кинов.

http://www.168chasa.bg/article/980020

Hatshepsut

Изгубеният свят на прадедите ни от Варна


Помните ли книгата на Артър Конан Дойл ,,Изгубеният свят"? Западняците обичат да цитират това заглавие в различни контексти. Друго любимо тяхно клише е за най-добре пазената тайна. На Индия, Мексико, а в случая ... на Източна Европа. Ние пък по нашите ширини ползваме други клишета – обичаме все да ни е ,,уникално", обичаме българското да е в центъра на света. Но без сянка от лицемерие ще кажа – всички тези определения са абсолютно верни за съществувалата някога Варненска цивилизация.

Ще ви разкажем за последните резултати от изследванията на международния екип учени, които изследват Варненското златно съкровище от халколитния некропол. На различни места в България, Румъния и Молдова учените са открили влияние на феноменалната култура Варна в поселищата и погребенията, но златните находки от Варненският некропол са кулминацията на намереното досега.

,,Изгубеният свят на Стара Европа. Дунавската долина 5000 – 3500 г. пр. Хр." – така е наречена изложбата с най-старото злато, пропътувала през 2010 г. хиляди километри между Ню Йорк, Великобритания и Гърция. Тя е организирана от Института за изследване на древния свят към университета в Ню Йорк в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния с участието на Варненския археологически музей и Националния музей по археология и история на Молдова.

Първо изложбата гостува в Ню Йорк, след това в Оксфорд и Атина. В Оксфордския музей Ashomolean museum изложбата бе от 20 май до 15 август. Бяха представени 250 артефакти от 20 български, румънски и молдовски музеи. Те включват 40 керамични скулптурки и фигурки, 43 предмети от златни бижута, 35 красиво декорирани керамични съда, 13 гривни и огърлици от мидени черупки, 12 медни бижута, 10 медни брадвички, 11 керамични печата и 3 архитектурни модела.  Финансово изложбата бе подкрепена от фондацията ,,Леон Леви".

1000 години по-древна от първите градове в Месопотамия, ,,Стара Европа" е между най-напредналите и изискани за времето си места в света, пишат историци и журналисти, рекламирайки експонатите. Кулминацията на изложбата е най-старото злато в света от некропола във Варна, но не по-малко забележителни са антропоморфните фигурки, страхотната рисувана керамика и медните предмети.

Въпреки че археологическата работа в Югоизточна Европа започва от края на ХІХ век, западни журналисти твърдят, че публиката знае твърде малко за това праисторическо културно наследство. Според тях причините са Студената война и Желязната завеса. В действителност не е така, защото още през 70-те години малко след откриването на Варненското злато, съкровището е представено в Британския музей. Това заяви специално за списание ,,Осем" д-р Джон Чапман от международния екип, който проучва находките. Д-р Чапман  заедно със съпругата му д-р Бисерка Гайдарска, работят по темата в университета в Дърам, Северна Англия. Днес познанието за ранната праистория на югоизточна Европа навлиза в нова вълнуваща ера.


Тайните на Златната цивилизация

След 1972 г. разкопките на Варненския некропол са провеждани в продължение на 15 години от покойния археолог Иван Иванов. На обща площ от 7 500 кв. метра са разкрити 294 гроба с повече от 3 000 златни предмета. Общото им тегло е повече от 6 кг.

В момента екипът, който изследва находките, е с ръководител д-р Владимир Славчев от Варненския музей. Гл. ас. д-р Владимир Славчев от Регионалния исторически музей – Варна втора година работи с Хумболтова стипендия в Берлин и заедно с колеги от Германия, Франция и Англия проучва находки от Варненския халколитен некропол. Д-р Чапман и съпругата му д-р Бисерка Гайдарска са в екипа, който публикува резултатите от тези проучвания. Датирането е според резултатите от изследването с радиоактивния въглероден изотоп С-14 в лаборатория в Оксфорд. Досега се смяташе, че съкровището е от края на късномедната епоха, но

се оказва, че е доста по-старо –

от началото на късномедната епоха, каза за списание ,,Осем" д-р Чапман. Проучванията сочат, че енигматичната култура Варна е от началото на процеса на разгръщане на тази цивилизация. Тъй като обаче няма пик на артефактите, заключението е, че Варна не достига края на процеса на съществуването й, уверява британският учен. 

Датирането сочи, че некрополът е съществувал около 200 години. Той е от средата на пето хилядолетие пр. Хр. Интересно е, че някои от най-богатите гробове с украшенията от мидени черупки и много злато, са и най-ранни – от 4600 - 4550 г. пр. Хр. Радиоактивният метод е изследвал човешки кости от намерените скелети, но това датиране не е достатъчно, тъй като не във всеки гроб има човешки кости. Затова в момента се изследват животински кости, подчерта д-р Чапман.

Според археолога от университета в Дърам екипът е сигурен, че начинът, по който се е развивал некрополът, не е традиционният. Обикновено едно гробище започна да се разширява от единия си край към другия. Най-ранните гробове са в единия край. В случая ,,Варна" не е така – ранните гробове са разхвърляни в различни места на некропола. Вероятно разширяването става около тях, на членове на тези фамилии.
Варненският некропол е

много, много по-древен от Пирамидите и Стоунхендж

Стоунхендж е отпреди 5000 г., а египетските пирамиди са на 6000, докато културата ,,Варна" е на 7000 години, припомни д-р Чапман. Новото датиране на английските учени чрез радиовъглеродния метод, тестван в Оксфордския университет свидетелства, че златната култура ,,Варна" е съществувала по същото време, когато в Бретан, Франция шества мегалитната култура. Археологът Джон Чапмън от университета в Дърам смята, че това не е съвпадение. Бретанските строители на мегалити са знаели за българското злато според него. Намерено е каменно копие на едно от златните украшения в мегалитна гробница във Франция.

Интересното е, че в епохата на Варненската цивилизация, която е земеделска, по същото време в Англия земеделието изобщо не е  било развито, твърди още ученият. Според него тогава на Острова хората са били в ловни дружини и са се придвижвали от място на място. Поселения на ловци са типични за тогавашното британско общество. В същото време културата ,,Варна" сочи едно по-високо развито от социална гледна точка уседнало население, което се занимава със земеделие и има формирана сложна йерархия. Варненските фермери са много по-стари от египетските.

Находките от селищна могила от село Хотница, Търновско, както и некропола край Дуранкулак са от същата епоха ,,Варна". Някои учени са класифицирали тази култура като предцивилизация, а защо, не е ясно. Напротив – според мнозина е ясно, че това е доста развита цивилизация и е всъщност първата в света.Колелото измислено на Черноморския бряг?

Английското престижно списание ,,BBC History Magazine" обърна огромно внимание на Варненското злато и съпътстващите го артефакти от изложбата в Оксфордския музей. Журналистът Дейвид Кийс вярва, че културата ,,Варна" не само е създала първите златни артефакти в историята на човечеството, но е и открила колелото. Той се основава на твърденията на доц. Руслан Костов от МГУ. Според д-р Чапман обаче все още се дискутира кога и къде е открито колелото. Най-ранното доказателство в Европа е културата Кукутени в североизточна Румъния и Молдавия от 4 хилядолетие преди Хр.

Дейвид Кийс подчертава, че това е най-мистериозната цивилизация в Европа и първата в света, работила с метала злато. Кийс съобщава, че учените от университетите в Оксфорд и Дърам за първи път я датират акуратно. Проучванията им сочат, че това откритие е по-старо отколкото се смяташе доскоро – между  6600 и 6450 г. Тази варненска култура е играла изключително важна роля за  икономическата търговска система, опираща се на  размяна, в Европа. Европейската международна търговия започва преди около 7300 години. Тогава континентът е луд по екзотичните егейски мидени черупки и Варна на черноморския бряг е ключов дистрибуционен център. Черупките са транспортирани с лодки от Егейско до Черно море - до Варна, после транспортирани по Дунав и с речни лодки до останалата Европа. Мидените черупки били обожавани от праисторическите вождове и украсяват гробовете им в България, Румъния, Сърбия, Унгария, Австрия и Германия, както и северна Франция, Дания и Полша.

Изследване на френските археолози от екипа на брадвички от некропола във Варна сочи, че те са от северозападна Италия. Двете брадвички са направени от минерала жадеит и са намерени в два богати гроба в некропола. Френските археолози открили, че варненци са правили медни брадвички, чийто дизайн е същия като на френско-италианските от жадеит. 

Според Кийс културата Варна е една от най-старите напредничави култури – по отношение на мерителната система на тежести, вероятното изнамиране на колелото /макар и не за транспорт, технологията за обработка на злато и сложното йерархически общество – това е първата подобна цивилизация. Засега е открито само гробището /некропола/, а не самото селище или град. Затова археолозите имат ограничено данни за останалите аспекти от начина на живот на местните жители. Джон Чапман и Бисерка Гайдарска обаче не мислят, че около Варна е съществувало голямо селище, каквато е тезата на няколко български археолози. 

Новите изследвания в Англия и България продължават да попълват пъзела на праисторическа Варна. На Острова Джон Чапман и Бисерка Гайдарска проучват технологичното и културно развитие във Варна и Европа, използвайки резултатите от радиокарбонното датиране. В България, доц. Руслан Костов от МГУ в София смята, че хората от праисторическа Варна са използвали механично приспособление, вероятно колело, за да обработват и полират скъпоценни камъни. Първите в света фасетни скъпоценни камъни са от карнеол и фасетите са широки едва по 1,5 мм. Скъпоценните камъни от карнеoл са почти винаги с 32 фасети. Доц. Руслан Костов пък вярва ,че е открил доказателство за съществуваща система от теглови мерки, тъй като много от малките златни мъниста съвпадат с тези от карнеoл по тегло. Сега той търси още доказателства за тегловните еталони. Д-р Чапман смята, че тази теория може да е вярна, а може и да не е. Според него наистина има някои предмети с еднакво тегло, но не са много. Те може да не са предмети теглилки, а предмети от същата система на производство. 

Култура Варна, чиито артефакти са открити на територията на днешна България и Румъния е произвела една от най-хубавите керамики, едни от най-страхотните керамични статуетки и едни от най-красивите бижута. Керамиката е ръчна, без помощта на грънчарското колело, а някои съдове са само 4 мм тънки. Те са перфектно пропорционални и са фино декорирани.

Една от теориите за Варна е, че Хората от неолита на Балканите са били първите в Европа, които са усвоили нов тип икономика, основана на земеделието и животновъдството. И това се случва преди седем милениума!! И маркира радикално начина, по който хората общуват със обкръжаващата ги среда. След милиони години номадски живот, по време на който няма особени промени, хората се установяват в постоянни поселения и започват да усвояват нови умения и модели на социално поведение. Д-р Чапман и Бисерка Гайдарска обаче твърдят, че смесеното фермерство (земеделие и животновъдство) започва доста по-късно на териториите в Гърция, България, Македония и Сърбия. Любопитно е, че точно на черноморски бряг то се появява по-късно. Или поне такива са досега археологическите материали. В бъдеще може да се открият нови доказателства за една или друга теория.

По време на петото хилядолетие преди Христа, невероятната цивилизация на Балканите е най-напреднала в Стария свят – със значително населени поселения, сложна система от социална йерархия, високо символични култови ритуали, комплексни мрежи за размяна на големи разстояния и невероятна индустрия за обработка на мед и злато.

Но по средата на четвъртото хилядолетие този свят изчезва

Причините не са ясни. Инвазия? Климатични промени? Свръхексплоатация на природни ресурси? Тези няколко идеи се дискутират от археолозите. Едната теза, поддържана от Хенриета Тодорова, е за промени в климата, драстично засушаване и затопляне. Няма обаче доказателства в полза на тази идея, каза д-р Чапман. Втората идея е, че тогавашните земеделци са преексплоатирали земята и така се е стигнало до ерозиране на почвата след късномедната епоха. За това има добър пример около Нова Загора, където това се е случило около 25-те праисторически селища. Но почвата около Варна не е изследвана. Третата теория е за инвазия, но тя е доста старомодна, смята още д-р Чапман. Той и Бисерка Гайдарска донякъде се придържат към втората теза за преексплоатацията на земята. Но двамата британски археолози имат своя концепция, че социалните проблеми, които се появяват в подобно сложно организирано общество като това на културата ,,Варна" са причина за изчезването. Според двамата учени не е лесно да се контролира процесът на интеграция, конкурентност и осигуряване на благосъстояние на обществото, твърди д-р Чапман. Според него в късномедната епоха е създадено общество с правила , но без съмнение и с вътрешни проблеми, които вероятно също са имали значение за колапса на ,,Варна". Твърде сложно е да се ръководи такова социално комплицирано общество, каза за списание ,,Осем" д-р Чапман. 
1000 години преди установяването на първите градове в Месопотамия ,  Варненската цивилизация е първата в Европа, вероятно и в света с толкова напреднали технологии и общество със сложна социална структура.

https://spisanie8.bg/