• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Other Sections

Welcome to Guest. Please login or sign up.

21 January 2021, 16:13:16

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12217 Posts

Шишман
4131 Posts

Panzerfaust
662 Posts

Лина
650 Posts

sekirata
264 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 19333
  • Total Topics: 1318
  • Online Today: 94
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 54
Total: 54

avatar_к-н Петко

Русия плати за Съединението и независимостта на България

Started by к-н Петко, 23 August 2018, 21:50:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

к-н Петко

Русия плаща българската независимост с 80 милиона златни франка, тогава равни на 674 тона злато. България никога не връща "заема". 674 тона злато, платени за свободата на чужд народ, който "обяви" освободителите си за врагове...

На 6-ти септември 1885 г. Захари Стоянов прочита една прокламация в Пловдив и това се смята за Деня на българ­ското Съединение. Честваме го тържествено, честваме го с много казионни прояви. Какво се опитвахме да съединим през 1885 г. ? Не знам дали отго­ворът на този въпрос се търси. Когато съм присъствал на по­добни тържества, не съм чувал някой български политик да говори всъщност защо имаше Съединение. Говори се, че това е акт на българска идентичност, на българска самостоятелност, че това сме го направили въпреки или против великите сили, което не е така, но така се говори за повдигане на националния дух. Няма лошо. Хубаво. Нека да си казваме, че някога сме направили нещо със собствени сили. Макар, че то не е съвсем така.

Който познава историята знае много добре, че Съединението е позволено от великите сили, защото Русия плаща цената за него. Ние се съединяваме с т.нар. Източна Румелия през 1885 г. Княжество България е една оря­зана територия от Санстефан­ска България, за която пледира граф Игнатиев, за която пледира руският цар, руското правител­ство, а това, което получаваме реално на Берлинския конгрес през 1878 г., няма нищо общо с истинските етнически граници на България. Получаваме едно орязано парче земя между Дуна­ва и Стара планина, което бива наречено Княжество България. То не е суверенно княжество, а е подчинено на султана, на Ви­соката порта. Всъщност получа­ваме попечителство на султана над Княжеството. Източна Ру­мелия или южната част от Бъл­гария, и то не цялата остава като провинция, в която има българ­ски управници, но е изцяло под администрацията и контрола на Турция.

Съединяването между Кня­жеството и Източна Румелия става, защото на Берлинския конгрес дядовците на днешни­те лидери в Европейския съюз седнаха и нарязаха България като баница. Ей така, насякоха поне минимум пет парчета, след което многострадалния българ­ски народ тръгна да обединява себе си. Сръбско-българската война от същата 1885 г. е пър­вата война, която младата бъл­гарска държава води. Спечелва я успешно, с героизма на своите съвсем млади офицери и вой­ници. Това е причината Съеди­нението да бъде оставено без последици, да няма военна на­меса на Турция и ново разкъс­ване на България.

България побеждава, но е ос­тавена така, защото Русия пла­ща цената. Също една дребна подробност в историята, която се прескача от днешните писа­чи на учебници, тъй като не е политически коректно. Трябва да се каже, че независимостта на България идва чак през 1908 г., когато в султанска Турция се прави един масонски преврат на младотурците. Да, но младотур­ци-немладотурци, те тогава ис­кат контрибуция. Контрибуция е заплащане като обезщетение срещу нанесени щети.

Тогава през 1908 г., за да при­ключи сагата с независимостта и Съединението на поне две части от България, Османска­та империя поставя на масата едно изискване – 125 милиона златни франка. Да й се платят за това, че България обявява неза­висимост.. Ако не – война. Кой спасява положението? Велико­британия?! Франция?! Италия?! Германия?! Не. Русия спасява България, като опрощава взема­нията, които има да получава от Турция, заради Руско-Турската освободителна война. Т.е. Ру­сия плаща за независимостта на България. Това го казвам за сведение на патологичните ру­софоби, които в момента упра­вляват България, които препода­ват в университетите като Нов български, които учат подра­стващите студенти на неверни глупости за историята на Бъл­гария и които внушават омраза към Русия – Освободителката на България.

Един от грешните изводи, които се набиват и които днес се учат и се вкарват в съзнание­то на младите хора, е, че Вели­кобритания тогава е подкрепила нашето Съединение. Ще кажа само, че тази същата Велико­британия, за която се казва, че защитила България, всъщност представя българите като ди­вашко племе, което не заслужа­ва въобще да получава разшире­ние на юг от Балкана. Пише го в английската книга ,,Българите такива каквито са". Издадена в Лондон през 1885 г.

Какво пише в тази книга? В нея пише, че българите са вар­вари, дивашки племена, които са дошли в територии, които се владеят от великите гърци, тъй като Гърция дава цивилизация­та на целия свят и това, което се нарича Източна Румелия, всъщност принадлежи на Гър­ция, казват англичаните. В тази книга пише още също така, че българите са едно дивашко пле­ме, което е правило какви ли не зулуми и диващини на Балкани­те, докато дошли турците, кои­то въвели ред и хармония сред населението по тези земи. Ред и хармония са въвели турците! Това го пишат англичани през годината на нашето Съедине­ние. Турците са били една пре­красна цивилизована раса, така се изразяват авторите на книга­та, която е наложила ред и се е отразила много благотворно на дивашките племена като бълга­рите.


Напоследък се убеждавам, че много често трябва да припом­ням азбучни истини на някои папагали тук, на някои излъс­кани мозъци в България, които продължават да твърдят, че Уин­стън Чърчил е велик политик. Този дегенерат-алкохолик често е казвал, че България трябва да се затрие. Той какво е повтарял? Повтарял е същите тези от тази книга. Той е повтарял същите виждания на английския елит спрямо България.

Хайде, продължавайте да обяснявате, че Англия била за­щитила България. Защитила я е на кукуво лято. Англия винаги е играла срещу България. Англия, основният фактор, който удъл­жава турското робство на Бъл­гария с поне 50 години.

Проектираната от Англия Гърция още от 1828-ма годи­на получава автономия. Защо? Защото над нея е английският политически чадър, защото Ос­манската империя е абсолютно послушна спрямо Великобрита­ния, става нейна колония и слу­ша всичко каквото й се каже от­там. Защото всичко това трябва да работи срещу основната, ог­ромната, единствената, право­славна империя, тогава царство Русия. Всичко, което работи срещу Русия, е добре за Англия.

Западна Европа, тогавашни­ят европейският съюз Англия – Австро-Унгария – Франция – Германия нарязаха България по един дивашки, варварски начин. Кои са диваците и варварите? Англичаните, французите, гер­манците, австро-унгарците. Те са диваците. Те са варварите на Европа. Ние сме цивилизатори­те на Европа. Ето това трябва да се учи в учебниците, но то ще се учи в учебниците, когато изхвърлим националните преда­тели от политиката и когато Бъл­гария се управлява от наистина мислещи и познаващи истинска­та история хора. Защото на мен ми омръзна от невежи бездарни­ци, които претендират да са по­литици и които искат да забра­вим това, което е било. Искат да не узнаем каква е истината.

Русия винаги е стояла зад нас и е била готова и да ни освободи и да ни защитава, освен, ако раз­бира се, не се държим идиотски и кретенски, както сега го прави поредното българско правител­ство кабинетът ,,Борисов 2", президентът ,,Плевнелиев 1". / Коментар на Волен Сидеров

1. След Съединението Австро-Унгария насъсква сърбите срещу нас; а когато българската армия побеждава и стига до Пирот, австро-унгарците заявяват, че трябва да спре, иначе ще се бие с австро-унгарски войски. Пише го във всеки учебник по история, но на русофобите не им изнася.
2. Стефан Стамболов настоява руските инструктори да напуснат България. Русия уважава желанието на българския премиер и руските инструктори напускат България. Интересно, как така русофобите настояват руски инструктори да са останели? Та нали са били ,,окупатори"?
3. Никой не поставя в изолация България след Съединението. Ако има някой да се опитва да я изолира, това е Сърбия.
4. Бунтовете срещу Батенберг са извършени от патриотични български офицери, които са недоволни от слабото му и безволево управление.
5. Князът се оттегля от престола поради собствената си некадърност, защото не се справя нито с вътрешната, нито с външната политика.
6. След Балканската война (няма Първа балканска война) Фердинанд нарежда да нападнем бившите си съюзници. В отговор всички ни нападат, румънски войски стигат до Враца и само намесата на Русия спасява България от пълна окупация от страна на Гърция, Сърбия и Румъния.
7. България нахлува в Добруджа през Първата световна война. Тогава Добруджа е румънска според Букурещкия мирен договор от 1913 г. и румънците просто си я защитават, подпомогнати от руснаците, на които са съюзници. А България няма доблестта дори да нахлуе самостоятелно в Добруджа, а го прави, като подчинява армията си на германския корпус на генерал Макензен.
8. Никой не открадва целия златен резерв на България. Това са поредните русофобски измислици.
9. Половината парламент (ако е толкова) е наказан съвсем справедливо, защото обявява война на САЩ и Великобритания.
10. И допълнително: през 1908 г. Русия плаща компенсация на Турция, за да не нападне Турция България след обявяване на българската независимост. Компенсацията е 80 милиона златни франка, което по тогавашния курс на франка е 674 тона злато. България никога не връща "заема".
Dumb Dumb x 1 View List

генерал Жеков

Гаден комунистически манипулатор!
Руските интереси винаги са били анти-български,не само спрямо нашето Съединение.Не принизявай и този форум с твоята гнусна и анти-българска пропаганда.Руските окупатори са били един истински бич за нашия народ,като дори и тогавашните руски подметки са признали,че монголците не са донесли НИЩО добро на нашия народ.
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Hatshepsut

Редно беше да се посочи автора на текста и източника на информация - авторът е Любомир Чолаков:

https://bultimes.com/rusiya-plati-za-saedinenieto-i-nezavisimostta-na-balgariya/


Статията му вони на крайна русофилия и е откровено антибългарска. Освен тоза забелязах в нея явни фактологически грешки - Стефан Стамболов не е бил министър-председател през 1885г., той става такъв след избора на княз Фердинанд. През 1885г. министър-председател е бил Петко Каравелов, който със сигурност не е бил русофоб, а по-скоро е умерен русофил.
Интересно защо се премълчава ролята на Русия след Съединението, по-конкретно подстрекаването на русофилските бунтове, грубото отношение на Каулбарс, военните демонстрации, подлярската ѝ политика при избора на нов български княз след абдикацията на Александър Батенберг. Руснаците упражняват натиск върху датския принц Валдемар да откаже българския престол, а пък после предлагат кандидатурата на кавказката мижитурка Николай Мингрели  :devil:  Чест прави на нашите предшественици, че не са се поддали на руския натиск.

Истина е, че Русия до 1878г. подкрепя гърците, а след 1878г. - сърбите в ущърб на българските интереси. Така че не ми се вярва руснаците да са били на страната на българите по време на сръбско-българската война.
В статията се споменава и че руснаците са платили 674 тона злато за българската независимост. Не съм запознат с валутните курсове по това време, но количеството на златото ми се стува колосално  :whistle:

Най-отвратителната част на статията обаче е нейния финал, оправдаващ унизителния Букурещки договор от 1913г. и отричащ българския характер на Добруджа и правото на България да воюва за собствените си земи. А пък в същото време се оправдава руската агресия в Добруджа  :dont:
Освен това в точка 9 от заключителната част се оправдава и "народния съд", който е избил българските депутати (и не само тях), а това показва, че авторът на статията не само е краен русофил, но е и комунист, това съчетание изобщо не ме учудва  :ama:


P.S. Ще изчакам мнението и на другите членове на форума, но според мен мястото на тази тема е в раздела "Стари съобщения"  C:-)

генерал Жеков

Според мен-мястото на автора не е във форума,след като е премахван повече от веднъж в стария форум.
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

к-н Петко

Не съм посочил източника умишлено, нарочно и напълно преднамерено - защото ми омръзна да чета глупостите и исторически лъжливите коментари на този англосаксонски слуга, трол и жалък плагиат - и аз мога да пълня форума с крадени "копи-пейст" текстове :dont:

генерал Жеков

Това,което пишеш е доста странно.Наричаш се български националист,а не уважаваш своята страна и другите български националисти.Няма как да си български националист,да се смяташ за родолюбец,а да говориш само за величието на Русия и някаква "помощ",която сме получили от тази държава.

Петко,аз не съм слуга на никого.Ти,обаче,много точно можеш да се впишеш в образа на руски и путински слуга.Нямам представа кой и защо те е изпратил в нашия форум,но ще ти кажа,че това,което правиш не е никак добро за България и прави нашия национализъм още по-смешен в очите на хората.Такива славяни и путински тролове,като теб,не трябва да имат място в Български Националистически Форум.
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Panzerfaust

Мястото на този жалък антибългарски пасквил е в коша - "Стари съобщения".
Мястото на автора на темата също определено не е тук. Дори му се чудя защо е тук, освен явно да дразни и провокира.