• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

15 July 2020, 14:12:02

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10957 Posts

Шишман
2666 Posts

Panzerfaust
457 Posts

Лина
448 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 15987
  • Total Topics: 1265
  • Online Today: 41
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 2
Guests: 13
Total: 15

Ирански бог ли е Митра?

Started by Hatshepsut, 19 August 2018, 21:34:36

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

19 August 2018, 21:34:36 Last Edit: 15 May 2020, 06:35:05 by Hatshepsut
ИРАНСКИ БОГ ЛИ Е МИТРА ?!

  Митра, наричан още Непобедимото Слънце е древен бог почитан от много народи. Името му е споменато в свещените книги Риг Веда и Зенд Авеста. Неговите храмове са разпръснати върху едно огромна територия - от Армения и Сирия до Испания и Фанция, от Шотландия и Белгия до Египет и Либия. На три континента различни хора са се кланяли на мистичното божество облечено с тракийски дрехи.

Днес се смята, че през  I-ви век войници от V-ти легион на император Веспасиян са пренесли култа към Митра от Мала Азия в ...нашата Добруджа (C.A.Wauters, Mithras, стр. 25).По-късно служещи от VIII-ми легион, в Мизия биват стационарини в Германия и така вярата в богът на светлината е била разпространена на нашия континент... ( F.Cumont, Mysteries of Mithra, London, 1093, стр. 52)
                                   


 Преди около хиляда и седемстотин години поклонниците на Митра  са били повече отколкото тези на Христос. Благодарение на високата си популярност сред войниците на Римската Империя, култът към слънчевото божество преживява своя апогей. Всъщност не е имало особена разлика в добродетелите на митраизма и християнството. Това е станало причина за техния бърз синтез, денят на Митра –двадесет и пети декември, бива приет за дата на рождеството на Спасителя. Вярата в победата на доброто и светлината намират продължение в следването на Христовото учение, което проповядва любов и милосърдие както и митраизма...

 
Как и кога обаче се е зародил митраизма, кой е първия народ имащ култ към Митра, какво означава името на това божество? Повечето хора смятат митраизма за източна религия, Митра дори е обявен за ирански бог...дали е така обаче? Да оставим на страна различните мнения и да погледнем фактите.

Първото споменаване на бог Митра (под името Митрасил) е станало не в Иран, или Индия, а в Мала Азия обитавана от траки още в най-дълбока древност. До нас е достигнал един древен документ – мирния договор между хетския цар Супилилиума и митанския владетел Шативаза. Текстът е датиран 1400-1380 пр. Христа (C.A.Wauters, Mithras, Anks-Hermes BV, 1985, p. 13). Митра (Митрасил) е почитан от митаните, които са били най-добрите бойци-колесничари и коневъдци (както и траките). При тях името на бога на слъцето е документирано повече от хиляда години по-рано отколкото в най-ранните санскритски и авестийски писания. Някои смятат, че митаните са индо-арийци, дошли в Мала Азия от Индия, но това е невъзможно защото нито по печатите на Мохенджо Даро, Лотал, Харапа, нито по скали и т.н. има изображения на коне, или пък са намерени останки от коне ( в периода 2100-1700 пр.Христа)...а както вече отбелязахме митаните (чийто бог е Митра) са конен народ и то един от най-силните за времето си. Не трябва да забравяме, че конят е опитомен в черноморските степи, а не в Индия. Пак в черноморските степи са най-ранните могилни погребения като тези на арийците... Най-ранното изображение на свастиката –арийски слънчев символ, е намерено в...България, Варненския некропол – пето хилядолетие преди Христа...

Известния езиковед Б. Хрозни отъждествява имената митани и меди (мидийци) в Ancient History of Western Asia, India and Crete, Artia, 1952, p.113. Това обяснава твърдението на К.Ваутерс, че името на Митра не е персийско, а принадлежи на медите (C.A.Wauters, Mithras, р,19). За този древен народ, от чиито среди произхожда великия Заратустра се знае твърде малко и поради това някои смятат медите за азиаци по произход. Това обаче не отговаря на истината, тези хора само са оказали културно и езиково влияние върху редица азиатски народи. Според Херодот старите перси са били покорени от медите в далечното минало ( История I-102). Като всеки подвластен народ дедите на иранците са взаимствали много неща от медите, на които по право принадлежи култа към Митра.

Нека видим чии роднини са медите. Плиний Стари свидетелства, че медите са предци на сарматите ( Естествена История, VI-v-19). Прокопий пък допълва, че сарматите принадлежат на семейството на гетите (История на Войните III-ii-2-3). Гетите обаче са тракийски народ, който през VII-ми  век се свързва в съюз със своите близки роднини мизите (наречени още българи) и така независимостта на Дунавска България е извоювана.

За мнозина звучи странно, нали? Трудно е да се възприеме веднага, че ние имаме връзка със сарматите, а и с медите, чийто бог е Митра. Нека разгледаме обаче още едно свидетелство на Херодот. Бащата на историята твърди, че на север от река Дунав, чак до Адриатическия залив (днешна Словения) земите били обитавани от хора наречени сигини, те били от рода на медите и били облечени като тях

( История -V-9). В описания регион  топонимите и хидронимите са обясними на тракийски  език. Намиращите се на север от Дунав селища и реки като Руси Дава, Аки Дава, Бури Дава, Пата Виса, На Бари(с), са сродни на локализираните на юг от Дунав- Капи Дава, Бреге Дава, Виса, Темон Бари...Материалната култура от делтата на Дунава до Адриатическия залив е тракийска, погребенията също са от тракийски тип. Това е доказателство, че медите и произхождащите от тях сигини принадлежат на тракийската общност. Това, че някои тракийски племена са мигрирали в Азия не ги прави автоматично азиатци по произход.

Да се върнем на Митра и да разгледаме по-подробно особеностите около него. В договора на Шативаза и Супилилиума се споменават и други богове, а именно Варуна. В "Риг Веда" Митра е почти винаги заедно с Варуна, говори се даже за Митра-Варуна. В двадесет и четири песни на "Риг Веда" Митра е споменат заедно с Варуна, и един път сам ( H.W. Obbink, Cybele, Isis, Mithras, De Erven F.Bon N.V. 1965, p. 95-96). За името на Варуна са правени много спекулации, свързват го с дъжда, водата, покритие...но забравят, че се касае за аспект на слънцето. Варуна се обяснява прекрасно със старобългарската дума ВАРЪ – жега, горещина. Жегата и горещината пасват съвсем логично на слънцето. Наставката УНА във Варуна е също наша, тя отговаря на УНЪ в Гостунъ (стар български княз), среща се също и в български лични имена като Баткун, Благун, Драгун, Славун, Добрун, Перун, Ярун, Белуна, Братуна...Виждаме, че не само етимологията, но и морфологията на името Варуна са български.

 Какво би било тълкуването на името на Митра тогава...то трябва също да отговаря на някакво качество на слънцето понеже както Митра, така и Варуна са имена, аспекти на слънцето. Името Митра означава светлия, чистия и е изведено от старобългарските думи МЫТИ – мия, правя чист, почиствам, МЫТО-награда, дар, заплащане ...в злато – сияен метал( мидха е индо-арийската дума за награда, заплащане). Абсолютно същата семантика притежава и едно друго индо-арийско име на слънцето - Читра Аркис. Читра означава чист, сияен, светъл, а аркис отговаря на яркост.
 
Митра е едно от най-древните тракийски имена на слънцето. Не случайно този бог се изобразява с тракийски дрехи,  такива каквито са носили гетите и фригите, които са почитали божеството на светлината под името Митра Бата - Господаря Митра. (фригийски надпис Nphr. – 48).Ето как са изглеждали траките от племето фригиА ето и представител на тракийското племе гетиСледва да се отговори на въпроса – След като Митра е по произход тракийско божество как култа към него попада в Персия и Индия? Отговора е лесен, има доста исторически извори свидетелстващи за тракийски поход към Индия. Старите автори   Филострат,  Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Ноний, Плиний и др. говорят за това. Ариан дори приписва на тракиеца Дионис създаването на индийската цивилизация, като добавя, че Дионис дал и религия на индийците. Религията на индийците е запечатана във Ведите където са споменати Митра и Варуна. (Обърнете внимание, че веда е тъждествено на старобългарската ведь-знание).

От Херодот пък знаем, че медите (сродни на тракийските гети) са покорили персите в древността и са ги повлияли значително. Персийската сатрапска система на управление била взаимствана от медите ( История – I- 134).Ето, никак не е трудно да се обясни как вярата  в древното тракийско божество попада сред перси и индийци.

Някои ще попитат -Защо тогава Митра не е известен като тракийски бог? В интерес на истината и археолози, и езиковеди знаят прекрасно, че Митра е тракийски бог, знае се много добре, че фригите са почитали слънцето под името Митра Бата. Името на тракийския бог се чете пределно ясно на надпис Nphr. – 48. Епитетът Бата обаче май е неудобен за някои личности понеже показва връзка с българските лични имена Бат, Бато, Батой..( Бат Баян означава господаря Баян). Премълчаването на тези изключително важни подробности определено не е научен метод. С укриването на тези данни се създава една изкривена и неверна историческа картина...

Има и други фактори допринесли за слабата известност на факта, че траките са почитали Митра много преди римляните, и др. европейски народи. Не трябва да забравяме, че култа към Непобедимото Слънце първоначално не е бил всенародна религия, а мистерия предназначена за ограничен брой хора. Това е основната причина да се знае твърде малко за ранното почитане на Митра в Тракия. Всъщност на Софокъл е било известно, че слънцето е върховен тракийски бог ( Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Издат. Лик, София, 2010, стр.98)...По неизвестни причини по-късните автори премълчават това...

Ето и нещо друго, през V-ти век преди Христа Херодот смята, че траките имат малко богове: Арес, Дионис, Артемида и Хермес (История, IV-7). Благодарение на посветителски надписи, а и сведения на други стари автори става ясно, че предците ни са почитали много други божества. Според Владимир Георгиев до втората половина на 20-ти век са изследвани около 160 тракийски теонима.( V.Georgiev, La Religion Thrace, Noi Tracii, XII-104-105, Iulie –Aug. 1983, s. 9-14). Тези данни показват колко малко са знаели гърци, римляни и др.  за религията на нашите предци. Напълно естествено е, че след като култа към Митра е бил мистерия, той  е останал дълго време незабелязан.

Още един пример може да се даде със Сбелсурд. Херодот изобщо не споменава този тракийски бог, Тукидит, Страбон, Плиний, Мела също не са го забелязали, но е факт, че Сбелсурд е тракийско божество, чийто култ е преминал дори при келтите (A.Holder, Altkeltischer Sprachschatz- Belsurdos).

Влиянието на траките върху европейските народи е огромно. Тракийските Арес, Дионис, Атис, Бендида, Кибела, Земела, Сбелсурд, Берекинтия са почитани от гърци, римляни, етруски и келти. Иполит дори твърди, че религията на келтските друиди е основана върху учението на тракиеца Залмоксис. Щом толкова много тракийски божества, а и доктрини са били приети от други народи, то какво пречи Митра да е бил приет от перси и индийци?

Прочели написаното до тук, вярвате ли още на лъжата, че Митра е ирански бог? Уверихте ли се колко много е премълчано, колко информация е скрита? Всеки  непредубеден изследовател би определил Митра за древно тракийско божество, чийто култ е приет от индийци и перси благодарение на тракийските миграции в Средна Азия.

 
1.Имаме исторически извори за  тракийски поход към земите на перси и индийци.

 2.Има историческо свидетелство, за това, че траки дават религия на индийците.

 3.Има исторически извор за това, че принадлежащите на тракийската общност меди са повлияли персите.

 4.Съществуват археологически находки от Средна Азия имащи прототипи в Тракия. Това показва, че историческите извори отговарят на истината.

 5.Името на Митра не е персийско, а медийско, този народ пък е сроден на траките.

 6.Митра е представян като тракиец, облечен е с тракийски дрехи.

 7.Траките го почитат под името Митра Бата, като частицата бата означава господар.

 8.В митраистките мистерии се жертва бик, а при персите това е нещо непознато. За сметка на това тракийските култове познават тавроктонията.

 9.Софокъл свидетелства за това, че слънцето е върховния бог на траките.


 
Могат да се добавят още неща, но това не е необходимо. Всеки може сам за себе си да сравни и да отсъди дали това, което е знаел е било верно и дали не е редно да бъде внесена промяна в дадени твърдения? Новите данни би трябвало да доведат до нови изводи, това е принципът на науката, в нея няма място за догми и закостенели вярвания.

 
Осъзнавам много добре, че официално признание за тракийските корени на Митра няма да дойде скоро. Основния проблем се състои в това, че митраизма е повлиял много други религии, а с това и народите изповядващи ги...Кой ще даде просто ей така на нас българите заслуженето признание, а и уважение? Ние сами трябва да си го поискаме и да го заслужим борейки се упорито за истината. Няма лесни неща на тоя свят, без усилия не се постига нищо. Важното е да знаем, че имаме нужната сила, тя трябва само да се фокусира в правилната насока. Да започнем да търсим какво ни обединява, не това, което ни дели. Да пазим това, което е общо за нас, а не да се кланяме на чуждото. Живеем в трудни времена, но и на предците ни не е било леко. Земята ни е опожарявана, ограбвана, хората прогонвани на далеч...и все пак предците ни са се съвземали отново и отново. Те са успели да го направят защото са имали силна духовност.Били са хора на светлината, били са БългАРИ! Нека бъдем и ние такива!

http://sparotok.blog.bg/politika/2011/07/21/iranski-bog-li-e-mitra.787437

Hatshepsut

24 February 2019, 09:07:32 #1 Last Edit: 20 April 2020, 06:06:12 by Hatshepsut
От нашата Download-секция може да свалите книгата на Франц Кюмон "Мистериите на Митра":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=481

Hatshepsut

Мраморен релеф на бог Митра

Регионален исторически музей – София, постоянна експозиция
Мраморният релеф на бог Митра е находка с важно научно значение, тъй като подобни открития са рядкост.
От едната половина, която е намерена, е видно, че в центъра на изображението е бог Митра, поставен в кръгъл медальон. С левия си крак той е притиснал бик, готвейки се да пререже гърлото му и да го принесе в жертва. От двете страни на бога има по една гола мъжка фигура – двамата факлоносци. Необичайното тук е липсата на облекло – по принцип те са изобразявани в къси дрехи. Под централните фигури са разположени скорпион, змия, три жертвеника и куче, което се опитва да захапе бика за врата. Под медальона има фронтално изсечена седнала човешка фигура, а от двете й страни по една полегнала женска и мъжка фигура (персонификации на речни божества).
Релефът е открит преизползван, а не в оригиналния си контекст. По тази причина датирането му е силно затруднено, все пак може да се постави около III в.