• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

01 April 2020, 05:08:52

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10348 Posts

Шишман
1431 Posts

Panzerfaust
287 Posts

Лина
241 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
  • Total Members: 72
  • Latest: Gergana
Stats
  • Total Posts: 12961
  • Total Topics: 1235
  • Online Today: 48
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 32
Total: 32

avatar_Long time ago

Божии или човешки доктрини

Started by Long time ago, 10 December 2019, 11:11:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Long time ago

За тези, които се вълнуват от въпросите на вярата, винаги изясняването помага и осветлява.
Не всеки разбира от всичко. Не всеки знае всичко. Не всеки може всичко. Затова и сме наречени части от едно тяло, като главата е Христос.
Попадат ми чудесни пояснения от наши сънародници, които понякога предлагам и на другите.
Заслужава си. Защото всичко има пряко отношение към живота ни като общество и народ.
-----------------
Ако се замислим ще открием с удивление колко много от убежденията ни по много въпроси са формирани, не от написаното в Библията, а от църковната доктринална традиция и инерция в която сме се заквасили от самото начало. Писанието обаче ако постоянстваме в прочитането и изучаването му има силата да обнови ума ни и да го промени относно всяка лъжлива и човешка доктрина и традиция.

От самото начало нас са ни учили по църквите, че понеже сме в последните времена, нечестивите ще властват все повече и повече, а християните ще бъдат повече и повече мачкани. И когато това се случва - християните приемат това, като най-нормалното нещо и не оказват никаква духовна съпротива на нарастването на злото и увеличаването на властта на нечестивите.

Когато обаче човек чете Писанията той придобива съвсем друга картина. Начина по който Божиите мъже са вярвали преди нас е диаметрално противоположен на това, което днес се преподава по църквите в това отношение. Затова в тази тема аз искам да сложа един голям списък с Библейски пасажи, които говорят за съдбата на нечестивите и какво трябва да бъде нашето отношение, молитви и очакване спрямо властта на нечестивите. Прочитайки един след друг този огромен списък и осмисляйки го човек може да преживее съвсем реално, това което Библията нарича обновяване на ума. По този начин освен обновяването на ума по тази тема се демонстрира и библейския принцип и метод на обновяване на ума въобще.

Първо искам да обърна внимание на следния пасаж:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

Днешното учение завладяло умовете на християните по църквите, че е най-нормалното нещо нечестивите да властват и да мачкат хората е превърнало църквите и християните именно в това, което този пасаж казва - мътен извор и развален източник. Те са изгубили своята роля на светлина и сол, която спира развалата и разпространението на злото. Праведните са спрели да се противят на разпространението на злото и не просто отстъпват пред нечестивите, но са възприели цяла доктринална философия на отстъпление пред нечестивите. Резултата от това го виждаме всички.

Затова нека се потопим в тази поредица от библейски текстове, които да ни покажат Божия начин на мислене и отношение към нечестивите,тяхното настъпление и тяхното бъдеще. Много християни си мислят, че нечестивите ще бъдат отблъснати и наказана едва при Божия съд след тяхната смърт. Но Писанието описва съвсем друга картина. Нека да видим каква е тя.

/следва/

Long time ago

Няколко пасажа и текстове засягащи тази тема. Количеството на тези пасажи е огромно.
Много от тези пасажи представляват директен пример и наставление как да се молим относно нечестивите и тяхното настъпление против праведните.
Затова този огромен масив от библейски текстове може да послужи не само като средство за обновяване на ума, но също така и като наръчник за молитва и духовно воюване.

книгата Йов:

20:4
Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята,
20:5
Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?
20:6
Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците.
20:7
Пак той ще се изрине за винаги, както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат, Где е той?
20:8
Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.
20:9
Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече.
20:27
Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се повдигне против него.
20:28
Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее.
20:29
Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство.
----------
18:5
Наистина светлината на нечестивия ще угасне, И пламъкът на огъня му няма да свети.
18:6
Светлината ще бъде мрак в шатъра му, И светилникът при него ще изгасне,
18:7
Силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят.
18:8
Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, И ходи върху примки.
18:9
Клопка ще го улови за петата, Примка ще го хване.
18:10
Въжето му е скрито в земята, И примката на пътя му.

Long time ago

Разликата
-------
Каква драстична разлика има между това, което четем там, от очакванията и надеждата, която хора като цар Давид са имали и това, което днешните християни вярват и очакват.

Да вземем например първи псалом, който е цитиран по-горе, там се казва, че праведните ще благоуспяват във всичко що вършат, а нечестивите ще бъдат отвеяни като плявата.
Много от евангелистите обаче вярват точно в обратното. Те вярват, че понеже сме "последни времена" то нечестивите ще благоуспяват във всичко що вършат, а праведните ще бъдат отвеяни от всякакви гонения и злини.

Това е удивителен контраст.
Всичко е обърнато надолу с главата.
Затова в тази тема аз искам един по един да цитирам от Псалмите онова, което праведните хора са вярвали, очаквали, на какво са се надявали и как са се молили по отношение на своята съдба и съдбата на нечестивите.

И нека не забравяме, че това не са просто нечии надежди и молитви, а че това е Божие Слово вдъхновено от Святия Дух. Затова когато прочитаме написаното в Божието Слово, и разсъждаваме върху него, ние ще можем да започнем да изтрезняваме от ученията насадени по църквите, и да започнем да обновяваме умовете си чрез онова, което Божието Слово казва.
--------------------------------------
Първи псалм

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;

Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;

Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Long time ago

Псалом 64:

Пс. 64:1  Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля.
Пс. 64:2  Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците,
Пс. 64:3  Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели,
Пс. 64:4  За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят.
Пс. 64:5  Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види?
Пс. 64:6  Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

По днешните църкви се говори, че така трябва да бъде, че нечестивите трябва да успяват повече и повече, защото били последни времена и няма какво друго да става. Но Писанието казва нещо съвсем друго. Нека да продължим да четем продължението на псалома:

Пс. 64:7  Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени.
Пс. 64:8  Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.
Пс. 64:9  И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му.
Пс. 64:10  Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.

Бог няма да остави нечестивите да успяват в кроежите си, в скритите си и тайни намерения. Бог ще ги устрели внезапно, изненадващо плановете им ще се провалят и рухнат. И не само ще го направи, но и ще го направи по такъв начин, че всички човеци да се убоят, както се убояха като видяха как Бог уби Ирод заради нечестието му. И ще започнат да разказват за делото на Бога, защото ще разберат действието му.

А праведните ще се развеселят в Бога и ще уповават на Него.

Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин. Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.

Шишман


Шишман

За това - Православие или смертъ, останалото е от дявола 

Long time ago

На небето и на земята

Когато Исус учеше как да се молим, Той казваше:
"А вие се молете така:...
Да бъде Твоята воля както на Небето, така и на земята."

И каква е волята Му на Небесата?
Там има ли неправда, насилие и грабеж от властта над хората? Грабежи и измами от едни хора към други?

Очевидно Исус учеше учениците си като оправят поглед и молитва към Небесния баща да викат към него за спиране на всяка неправда, несправедливост, нечестие и насилие на земята, защото точно така е на Небесата.
--------
Да не бъдем безразлични към беззаконието около нас.
Не можем да приветстваме неправдите или да се правим,че не ги забелязваме. Често обаче нещо неприятно се случва далеч от нас и няма как да повлияем на събитията, намираме се далече. Но можем да се помолим Божията сила и мощ да се намеси, да възвести и донесе правдата от Бога. В епохата на комуникациите можем да заявим ясна позиция в подкрепа на Божията воля и правда.

Не се страхувайте!
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Голяма сила има усърдната молитва на праведния!
------------------------------

Шишман


Шишман

КАК ЩЕ СЕ РАЗПРАВЯТ С ЦЪРКВАТА

Нанася се съществен удар по Църквата. Вече е изнамерен начинът за прекратяване на дейността й: чрез налагане на карантина. При това забраната за извършване на богослужения и Тайнства се посреща с разбиране и даже с одобрение не само от нецърковни или мало-църковни хора, но дори и от църковни йерарси. Да повторим, смъртността от коронавируса е около 2.5%. А какво ще стане с Църквата, ако се появи вирус с ниво на смъртност от 50%, като еболата, например, която се предава чрез слюнка и срещу която, впрочем, и досега няма ефективна ваксина? Това значи ли да забравим изобщо за Причастието? Църквата може да преживее без храмове, без държавна регистрация и така нататък, но Тя не може да живее без отслужване на Божествена Литургия, без съединяване на вярващите с Бога. А именно това могат да й забранят. Днес това вече не звучи като неправдоподобна фантазия. В Светото писание е казано: "Там ще се уплашат те от страх, дето няма страх" (Пс. 13, 5).""