• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

27 May 2020, 15:30:37

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10631 Posts

Шишман
1938 Posts

Panzerfaust
343 Posts

Лина
293 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14117
  • Total Topics: 1248
  • Online Today: 86
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 61
Total: 61

avatar_Hatshepsut

За или против аборта?

Started by Hatshepsut, 14 August 2018, 06:53:23

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

За или против аборта?

ЗА аборта (без ограничения)
0 (0%)
ПРОТИВ аборта (без изключения)
0 (0%)
Зависи от ситуацията
2 (66.7%)
Само по изключение (по медицински показатели)
1 (33.3%)
Нямам мнение по въпроса
0 (0%)

Total Members Voted: 3

Hatshepsut

За или против абортаОтчитането на бременността започва винаги от първия ден на последната редовна менструация.

Продължителността на бременността е 280 дни – 10 месеца по 28 дена или 40 седмици по 7 дена

Седмицата по време на бременност се нарича гестационна седмица. Няма разлика между гестационната и календарната седмица.

от 1 до 4 г.с. = 1 лунарен месец
от 5 до 8 г.с. = 2 лунарен месец
от 9 до 12 г.с. = 3 лунарен месец
от 13 до 16 г.с. = 4 лунарен месец
от 17 до 20 г.с. = 5 лунарен месец
от 21 до 24 г.с. = 6 лунарен месец
от 25 до 28 г.с. = 7 лунарен месец
от 29 до 32 г.с. = 8 лунарен месец
от 33 до 36 г.с. = 9 лунарен месец
от 37 до 40 г.с. = 10 лунарен месец

Първи триместър (1-ва – 12-та гестационна седмица)
Втори триместър (13-та – 28-ма гестационна седмица)
Трети триместър (29-та – 40-а гестационна седмица)

Аборт

Абортът е преждевременно прекъсване на бременността чрез изхвърляне или отстраняване на ембриона от матката, резултиращо на или предизвикващо смъртта на ембриона. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен. Спонтанният аборт е резултат от усложнения по време на бременността, а изкуственият може да бъде предизвикан при хората и при някои животни. Терапевтичен аборт е аборт, предизвикан с цел да се запази живота и здравето на бременната майка. Другият вид аборт се нарича аборт, който е избирателен. В медицината прекъснатата бременност се счита за аборт, а резултиращия от усложнение е спонтанен аборт (на английски например думата за този вид аборт е различна misscariage, за разлика от abortion - аборт).

Абортът има дълга история и може да бъде предизвикан от билкови абортификанти, остри сечива, физическа травма и други традиционни методи. Съвременната медицина използва медицински средства като лекарства и хирургически процедури за прекъсване на бременността.

Правното приемане, разпространението, и културните и обществени нагласи към аборта варират в различните общества и страни. Все пак благодарение на контрацептивните средства абортирането е намаляло в някаква степен в световен мащаб.

Темата за моралната страна на изкуствено предизвиканите аборти по желание на майката е обект на непрекъснати дебати и спорове.

Спонтанен аборт

Спонтанен аборт или разговорно ,,помятане" е налице когато се прекъсва бременността без външна намеса. Като спонтанни аборти се означават случаите на прекъсване на бременността преди 20 до 22 гестационна седмица. Границата между спонтанен аборт, преждевременно раждане и мъртвородено дете се различават значително според законодателството на различните държави. Обикновено се счита, че живородено дете малко преди 37-мата гестационна седмица е преждевременно раждане, а не спонтанен аборт. Когато фетуса умира в матката или при самото раждане, но има налице родов процес се говори за мъртвородено дете, но не и за аборт. Разликите в момента в който се извършва раждането и жизнеспособността на плода, диференцират спонтанния аборт от преждевременното раждане или от раждането на мъртво дете. Едва около 30% до 50% от зачеванията продължават отвъд първият триместър. Огромно количество от спонтанните аборти в първия триместър протичат без жената да разбере, че е бременна. Едва 15 до 30% от спонтанните аборти остават забелязани, като процента зависи от възрастта и здравословното състояние на жената.

Множество са причините, които могат да доведат до спонтанен аборт. Когато това става на ранните етапи от бременността, обикновено причината са хромозомни аномалии в ембриона или фетуса, които водят до отхвърлянето му. Това е причината за около 50% от ранните спонтанни аборти. Сред останалите причини са биологична несъвместимост на плода и майката, недоразвитост на детеродните органи, здравословното състояние на бременната жена — последици от травма (физическа или психическа), при системно недохранване, хормонални проблеми и последици от заразни, инфекциозни и други болести. Напредването на възрастта повишава риска от спонтанен аборт.

Изкуствен аборт

Изкуствено предизвиканият аборт е във вид на медикаментозна или хирургическа намеса. Прилага се до 12-та седмица от бременността, по-късен аборт крие голяма опасност за живота на майката и е в по-голяма степен морално неприемлив поради израстването на ембриона (начална форма - зародиш на живот във фетус) до плод с индивидуални белези. До предизвикан аборт може да се стигне поради медицински показания в интерес на здравето на жената, при доказано нежизнеспособен зародиш или по желание.

Статистика

По статистически данни в САЩ за 2000-та година са направени 1,31 милиона аборта. Според проучване направено през 2000 година сред жени в 27 държави до изкуствен аборт водят следните причини:

25,5% – Желаят да отложат раждането на дете
21,3% – Не могат да издържат дете
14,1% – Имат проблемна връзка или партньорът не желае деца
12,2% – Са твърде млади, за да бъдат родители
10,8% – С раждането би се прекъснало обучение или професионална реализация
7,9% – Не желаят деца или вече имат и не желаят повече
3,3% – Поради вероятност от ненормално (нездраво) развитие на ембриона
2,8% – Поради риск за здравето на майката
2,1% – Бременността е вследствие изнасилване, кръвосмешение или друго

В българското право

До навършване на пълнолетие на майката, абортът се извършва само със съгласието на родителите й по установения законов ред.

Всяка изкуствено прекъсната бременност чрез хирургическа намеса, извършена извън специализирано болнично заведение, носи риск от смърт или други тежки здравословни последици за майката (безплодие, инфекции и др.), поради което се преследва от закона и се нарича криминален аборт. Престъпен е и абортът, извършен след края на третия месец на бременността, без да има медицински причини, които да го налагат.

Медикаментозен аборт

Този вид аборт е забранен в България и не се практикува от нито едно болнично заведение.

Хирургически аборт

След необходимите изследвания и доказване на бременността, се постъпва в специализирана акушеро-гинекологична клиника. Самата процедура се извършва под анестезия (с локална или обща упойка) и трае около 10 минути. В зависимост от имунната система и здравословното състояние на жената общата работоспособност може да се възвърне и до 24 часа. След манипулацията, пациентът не се хоспитализира за повече от няколко часа.

Здравно разглеждане

В много страни като граница за прекъсване на бременността се приема 7-та до 9-та седмица. Такава ранно оперативна намеса се смята за по-безопасна от самото раждане, ако е извършена преди 16-тата седмица. Ако бременността се прекъсне по-късно, освен прекъсване живота на плода се увеличава и риска за здравето на жената.

Чести причини за решение за аборт са болестите, които могат да се предадат на бебето след раждането като вродената токсоплазмоза, спин, синдром на Даун, хемофилията и др. Има и други заболявания от страна на майката като рубеола, епилепсия, апендицит. В България някои от тези болести се използват понякога и като претекст за аборт, но не в други европейски страни.

Психично здраве

Последните 10 години има много повече изследвания в САЩ и Европа за възможни психически последствия от преминат аборт, при наличие на съпътстващи фактори като слаба социална подкрепа, емоционална привързаност по време на бременността, предишни психични заболявания или смущения или твърде консервативни политически убеждения, които могат да предизвикат негативни усещания след аборта.

През 1990 Американската Психологическа Асоциация (АПА) отчита, че психичните затруднения след аборт са редки и еквивалентни на всеки стрес от нормалния живот. Същото е потвърдено през 2008.

Немедицински аборт

Немедицинският аборт се смята за изключително опасен за здравето на майката, той се извършва в нехигиенични, несигурни в медицински аспект условия или от лица, които нямат необходимите медицински познания и в 13 процента води до смъртта на майката.

Полово селективен аборт

Сонографията и други методи за установяване пола на бебето е довело до селективно абортиране на женски ембриони, особено в страни с политика, ограничаваща ражданията (Китай).

За живота / за избора

Разделението в мненията спрямо аборта на две големи течения - "за живота" и "за избора" (pro-life и pro-choice). Първото се корени в разбирането (не задължително религиозно) за висшата ценност на живота и за недопустимостта той да бъде отнеман, дори на най-ранен стадий от неговото развитие. Привържениците на течението "pro-choice" поставят акцента върху правото на майката да се разпорежда с тялото си. Възгледът се заражда в средите на феминистичните движения. Според него, плодът няма самостоятелно съществуване и ценност извън тялото на майката и следователно отношението към него може да бъде като към всяка друга част или орган от тялото.

Някои негативни психични усещания след аборта са предложени от привържениците на pro-life като състояние наречено "пост-абортивен синдром" (чувство за вина, неврози, смущения в сексуалната област), но този синдром не е признат от АПА, и някои pro-choice защитници твърдят, че това е тактически политически ход на pro-life привържениците.

Аборт и религия

Няма единно мнение в Будизма по отношение на аборта. Все пак традиционните будистки текстове казват, че животът започва със зачеването, и следователно абортът, независимо ранен или късен е предумишлено прекратяване на живот и следователно е отхвърлено. Все пак модерните будистки учители приемат, че ако бременността е от опасност за майката, това може да е приемливо оправдание за аборта, макар че все пак ще доведе до неприятни кармични последствия.

В исляма няма общо становище дали абортите са приемливи или не, но пък се споделя възгледа, че след 4 месец абортът е неприемлив.

Хиндуистите имат различни мнения за аборта, според някои личността започва да се развива след 3-тия или след 5-тия месец, и по този начин приемат аборта преди това. Други смятат, че абортивните хапчета представляват сериозна крачка към правата на жените.

От християнските изповедания, най-систематично учение против аборта е развила Католическата църква. Поради спецификата на организацията на Православната църква, там би било трудно създаването на единно и цялостно становище по въпроса. Все пак, по различни начини и на различни нива Православието също е изразявало своята позиция в защита на неродените деца, като специфичното в православното третиране на въпроса е едно по-чувствително отношение и към майката.


Източници:

- https://bg.wikipedia.org/wiki/Аборт
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus
- http://www.mama.no-meat.org/link_pregnancy/gest_weeks/

Hatshepsut

Ембрионите са безчувствени до 24-ата гестационна седмица


Фетус, https://ru.wikipedia.org/wiki/Плод_(анатомия)

Ембрионите са безчувствени до 24-ата гестационна седмица. До този извод са стигнали британски изследователи от Кралския колеж по акушерство и гинекология.

Медиците са установили, че до шестия месец на бременността нервните окончания в мозъка още не са се формирали напълно и неродените бебета нямат никакви усещания. Мозъчните гънки и неврони започват да се развиват светкавично едва през 26-ата гестационна седмица, като същевременно с тяхното развитие, расте и мозъчната активност. Това е и времето когато на бъдещото дете вече може да се гледа като на човешко същество, категорични са изследователите.

 Проучването е проведено с цел да опровергае един от аргументите на организациите против абортите, според които ембрионът усеща и прекъсването на бременността му причинява огромна болка и страдание. Експертите са категорични, че ембрионът е в естествено седирано (спокойно) състояние и в безсъзнание докато е в утробата на майката.

http://www.hospital.bg/news-80-embrionite-sa-beztchuvstveni-do-24-ata-gestatsionna-sedmitsa.html

Hatshepsut

Как е уреден въпроса за абортите по света:[llll]     Разрешен.
[llll]     Разрешен при изнасилвания, по социалноикономически фактори, медицински показания, при изразена патология на майката и плода.
[llll]     Забранен, с изключение на: изнасилвания, изразена патология на майката и плода, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, с изключение на: изнасилвания, изразена патология на майката, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, с изключение на: изразена патология на майката и плода, по медицински показания, и/или наличие на психически разстройства.
[llll]     Забранен, без изключения.
[llll]     Различно, в зависимост от региона.
[llll]     Няма информация.

В Унгария, според приетата в 2011 г. Конституция животът на човека започва със зачатието, което фактически приравнява аборта с убийство.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аборт

Hatshepsut

Полово селективният аборт - нещо изключително грозно  :crying:

Аборти по полов признак на Балканите


Женски зародиши нарочно се убиват не само в Индия и Китай, но и в Албания, Косово, Черна гора и Македония, а увеличаващият се брой на мъжете в тези общества може да има драматични последствия.

Това се казва в статия на германския вестник ,,Зюддойче цайтунг", цитиран днес от македонският вестник "Вечер".

В статията на германското издание се посочва, че в Албания на сто новородени момичета има 112 момчета, каквато е ситуацията в Индия, където този проблем с години представлява сериозен социален проблем.

Става дума за прекратяване на бременността под натиск на съпруга или неговото семейство, в случай, когато се потвърди, че става дума за женски зародиш. Има обаче случаи и на убиване на новородени бебета. Ситуацията не е по-добра и в другите балкански държави, пише вестникът.

В Косово на 100 момичета има 110 момчета. В Черна гора - 109, а в Македония - 106. Средното световно съотношение е 100 момичета на 105 момчета, което обаче се компенсира от по-високата смъртност сред момчетата.

Основно абортите по полов признак са характерни за териториите, населени предимно с албанци. "Желанието за мъжки наследници е специфичен албански културен белег. Този стремеж, между другото, не е характерен само за мюсюлманите, но и за католиците и православните", смята Кристоф Гилмото от Университета Париж-V: Рене Декарт.

Според него половото неравенство на Балканите е силно тревожно, защото все по-често се случва мъже в зряла възраст да не могат да си намерят партньорка. Този дефицит на жени обаче не води до по-голяма загриженост от страна на мъжете, а точно обратното - насилието над жени расте.

https://balkani.actualno.com/Aborti-po-polov-priznak-na-Balkanite-news_411785.html#ixzz2IFXfun00

Hatshepsut

Безумието в Полша – затвор за аборт. Жените не са инкубатори

100 хиляди жени в Полша се включиха в масова стачка срещу плановете на правителството да забрани абортите.
В рамките на акцията участничките в нея под различни предлози отказаха да отидат на работа и да пратят дъщерите си на училище.

В израз на своята съпричастност ,,Терминал 3" публикува текста на Янина Пекаж, публикуван първоначално във ,,Вита Морена,,.

Да започнем с фактите.
Полша е една от двете страни в Европа, където абортите са забранени. Прекъсване на бременността се допуска само в три случая:
1. При сериозна деформация на зародиша.
2. При пряка опасност за живота на майката.
3. Когато бременността е в резултат на изнасилване. Популярното име на този закон в Полша е ,,Компромисът".

Комбинацията от настоящото законодателство и силно религиозното общество (изучаването на религия в училище е задължително) води до много нисък брой на извършени легални аборти и огромно количество криминални аборти, както и до специфичен вид ,,абортен туризъм" в Германия и Чехия.

През 2016 година в правителството бяха внесени два граждански проекта.

Единият се наричаше ,,Да спасим жените" и предлагаше въвеждане на сексуално обучение в училищната програма, комплексна медицинска грижа по време на бременност, както и възможност за прекъсване на бременността до 12-ата седмица. Този проектозакон бе отхвърлен на първо четене.

Вторият, изготвен от религиозно-юридическата фондация ,,Ордо Юрис", предлага пълна забрана на прекъсването на бременността без никакви изключения.

Проектозаконът предвижда до 5 години затвор за умишлено и до 3 години за неумишлено прекъсване на брeменността във всеки неин етап. Този проектозакон бе приет от парламента за по нататъшна работа.

Какво означава това за нас, полските жени?

Изнасилена тийнейджърка ще е задължена да износи плода девет месеца и да роди детето. Ако прекъсне бременността, я очаква затвор. Максималната присъда, която може да получи изнасилвачът, ако го хванат, е 12 години, но 33% от присъдите за изнасилване в Полша са условни.

Според един политик момичето ще обикне това дете, щом почувства сърцето му да бие. Идилично? Не мисля.

Никой лекар няма да помогне на жените с извънматочна бременност, защото ще рискува да влезе в затвора. Ще кървят безмълвно.

Няма да се допускат амниопункции – рискът за спонтанен аборт при тях е около 1%. Няма да се провеждат вътреутробни операции, даже медицината да познава лечение. За операции на бременните трябва да забравим изцяло.

Ако направите спонтанен аборт, прокуратурата ще може да почука на вратата ви и да поиска обяснение, подозирайки неумишлено нарушение на закона. Може би сте носили твърде тежка кутия или сте работили прекалено дълго? Е, чакат ви 3 години затвор. Дано да има кой да ви гледа по-голямото дете вкъщи, докато си излежавате присъдата.

Бременна сте и знаете, че зародишът е необратимо увреден и няма шанс да живее след раждането? Ще трябва да доизносите плода и да го родите само за да видите как бебето ви умира. Геройство щяло да бъде, достойно щяло да бъде.

Законът е немислимо варварски за жените. Но за да разберете защо днес, на 3 октомври 2016 година, полските жени обявиха национална ефективна стачка, трябва да знаете, че това не е самостоятелен акт, а част от цялостна политика.

Откакто правителството на ,,Право и справедливост" дойде на власт, бе спряно финансирането за ин витро процедури и нов проектозакон предвижда ограничаването му.

Правителството ще дискутира и забраната на хормоналната контрацепция – както превантивната, така и т.нар. ,,на следващия ден". Добавете към това политици, които казват, че коремите на жените принадлежат на държавата, и лесно ще разберете защо сме бесни.

Националната телевизия е зависима от правителството и или не показва протестите, или ги представя като разходки на луди феминистки. Частните телевизии не са много по-ориентирани – една от тях вчера (2.10 – бел. ред.) организира дебат за правата на жените. В студиото имаше седем мъже и нито една жена.

Много от полските жени чувстват, че нямат избор, а останалите им права ще изчезнат всеки момент. Политиците и медиите дискутират жените, но без тях.

,,Бесни сме! – викаха днес хиляди облечени в черно жени по улиците на Полша и добавиха: ,,Мъртви няма да родим деца."

Днес ще викаме цял ден с надеждата да ни чуят и да усетят липсата ни на работните места. Надяваме се да постигнем това, което постигнаха исландките с тяхната национална стачка на жените през 1975 година, която послужи за вдъхновение.

Идеята се появи преди няколко седмици във виртуалното пространство, но набра сила, когато я предложи публично актрисата Кристина Янда, тази от култовия филм ,,Човек от желязо".

Както казва Мая Анджелу:

,,Всеки път, когато една жена се бори за себе си, даже без да го знае, без да претендира, се бори за всички жени."

http://terminal3.bg/bezumieto-v-polsha-zatvor-za-abort-zhenite-ne-sa-inkubatori/

Similar topics (2)