• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

05 July 2020, 07:07:28

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10911 Posts

Шишман
2561 Posts

Panzerfaust
442 Posts

Лина
417 Posts

Theme Select

thumbnail

Recent

Members
Stats
  • Total Posts: 15757
  • Total Topics: 1262
  • Online Today: 28
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 20
Total: 21

Божии или човешки доктрини

Started by Long time ago, 10 December 2019, 11:11:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Long time ago

Ако апостолите се бяха наговорили да излъжат...
Ако всеки от тях е утвърждавал една лъжа...
По времето, когато християнството е било гонено, поне един от тях под заплахата от мъчения, или което е по-лошо – поради съблазънта от светски облаги,
беше признал своето лъжесвидетелство,
то цялата постройка на християнството би рухнала.
В случая ние обаче имаме твърдото свидетелство на десетки мъже.

Блез Паскал
1623-1662
френски математик, физик, философ, теолог и писател

Long time ago

Благодаря на Бог много за следващия материал, много:
--------------------------------
Кой е Исус?

Много пъти и в една и съща деноминация, и дори една и съща местна, че дори и домашна църква, християните в нея вярват в напълно различен Исус.

Причината за това нещо е че тези хора са приели различно благовестие. Според апостол Павел вярването в "друг Исус" е свързано с приемането на "друго благовестие".

2Кор. 11:4  Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.

Дори хора повярвали чрез апостол Павел, и след това поучавани от него могат да се подхлъзнат след друго благовестие и друг Исус, което в крайна сметка води до приемането на друг дух, който не е Христовия Дух. А сам апостол Павел предупреждава, че:

Римл. 8:9  ... ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

Самото Благовестие по своята същност представлява разкриването на същността на Исус от Назаерет, Който е Месия (Христос) и Божий Син. За да разбере и познае някой КОЙ е Исус, той трябва да вникне в същността на истинското Благовестие. Приемане на всякакво друго благовестие, различно от онова, което апостолите са проповядвали води до приемането на друг Исус, и друг дух, различен от Христовия Дух.

И тук стигаме до един от най-главните проблеми, които причиняват разпространението на друго благовестие, а именно мисионерстването.

Никъде в Библията не се говори за мисионери и мисионерстване.  Говори се за апостоли изпратени от Бога след задълбочен период на обучение, изпитване и одобрение. И никой човек не е в контрол над този процес, но той е изцяло под контрола на Святия Дух.
------
--------
А това, което се прави днес от всякакви проповедници самозванци е че се проповядват всякакви лъжливи благовестия, които водят до това, че масово хората вярват в друг Исус и приемат в себе си друг дух и са лишени от Духа на Истината.

Това са плевелите посяти на нивата сред житото, за които Исус говори в една от Своите притчи. Затова и има толкова разделения и разцепления сред християните, защото е невъзможно другояче, когато се проповядват толкова други благовестия и хората вярват в някакъв друг Исус, който да отговаря на техните желания и страсти. Затова апостола казва:

1Кор. 11:19  защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви

Затова, ако някой някога въобще е започнал да разбира Писанията, то той ще е разбрал, че процеса на познаване на Бога, Неговия път и Неговата истина не е базиран на някаква формула, като да изрецитираш написана от някого "молитва за покаяние" и да следваш "четирите духовни закона", а това е процес на ежедневно търсене на Бога, който процес трае цял живот.

Исус не каза, че ето всичко ви е дадено на тепсия, вземете го и ще познаете кой съм и каква е истината. Но вместо това каза:

Мат. 7:7  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Мат.  7:8  защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
-------------
Ако попитаме 5 човека, които ме познават коя съм аз, всеки по отделно ще ме опише с определени харектеристики и ако хората не се познават един друг тогава все едно са описали 5 различни човека, защото всеки ме описва според неговото възприемане за нещата.

Та как да сме сигурни, че познаваме кой е истинския Исус? за да знаем дали и нашето покаяние е истинско или дали учим децата си на истинския Исус или на този от нашете представи? Ясно е, че трябва да търсим и искаме от Бог и наготово нещата не стават, но ти би ли споделил какво си открил до сега?
--------------
Има един много важен пасаж, който мнозина пропускат, и се заблуждават, че можеш да познаеш Исус като четеш някакви си неща, или вземеш евангелизационна брошура или гледаш християнско предаване или проповед по телевизията. И Библията да четеш, това не означава, че ще познаеш Бога и Христос.

Ето какво казва този пасаж:

Лука 10:22  ... освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.

Познаването на Сина е тайна, която е в ръцете на Бога и участници в тази тайна могат да станат само тези на които Бог благоволи да я открие. Това не е евтино познание, което може да стане чрез брошури, евангелизации или ТВ програми. На кого Бог ще открие Своя Син е изцяло в ръцете на Бога и има определени условия, които Бог изисква за да открие Сина си на някого.

Днешните проповедници представят вярата в Исус като нещо евтино и просто. Те принизяват онова, което Бог е възвишил. Затова и е пълно с толкова фалшиви и лъжливи представи за това кой е Исус. Затова хората вярват в друг Исус, защото им е представен един евтин образ. Освен Отец НИКОЙ не знае кой е Синът. Ето какво още казва сам Исус:

Йоан 6:44  Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.
Йоан 6:45  Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

По-горе писах, че има определени условия човек да може да познае кой е Сина. В този пасаж виждаме две от тези условия.

Първото е човек да бъде привлечен от Бога. Не от човеци, проповедници, евангелизатори или мисионери а ОТ БОГА. Днес по църквите е пълно с "вярващи" привлечени от човеци, затова и вярата им е човешка, в един измислен от човеци Исус.

Второто условие е човек да чуе от Бога и да се научи от Него, само така може да познае истинския Исус.

Не да чуе от човеци, а да чуе от Бога, от Небесния Баща. Апостол Павел потвърждава това, като се обръща към вярващите от Ефес с думите:

Еф. 4:21  понеже сте чули, и сте научили от Него

Не съществува на земята човек, който да може да ни отвори очите за истината. Само директно чуване от Бога може да ни разкрие кой е Бог и кой е Неговия Син. Затова и в Римляните се описва процеса на повярване по следния начин:

Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римл. 10:16  Но не всички послушаха благовестието; Защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"?
Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Тук виждаме няколко ключови момента, които не са много очевидни за повечето хора, които четат и препрочитат този пасаж.

Първия ключов момент е че никой проповедник няма силата да проповядва така, че хората наистина да се покайват и да придобиват истинска вяра, ОСВЕН АКО НЕ БЪДЕ ПРАТЕН. Не пратен от човеци, от разни мисионерски организации, които са събрали пари и мислят, че с тия пари сега ще пращат проповедници по света, а пратени от Бога. Това би трябвало да е по-очевидно от втория ключов момент, но понеже християните толкова силно са приели лъжливата мисионерска инерция, че те не виждат какво точно се казва в този пасаж. Дори го използват в подкрепа на своите мисионерствания. Но Писанието е категорично, че без човек да бъде изпратен от Бога, той няма право да проповядва, защото на такъв човек думите ще падат на земята като червиви круши и неговото говорене ще носи смърт, а не живот на слушателите.

Втория много важен и ключов момент тука се крие в думите "вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово". Чувал съм много проповедници папагалски да повтарят че тука ставало въпрос да слушаш проповеди или да слушаш четенето на Библията. Разбира се както често се случва преводачите са направили всичко възможно за да скрият истинското значение на този пасаж.

Първо оригиналния текст казва не "Христовото слово", а "ρηματος θεου", което се превежда "говоренето на Бога", т.е вяра човек може да придобие само когато чуе сам Бог да говори.

Затова и апостол Павел казва "сте чули, и сте научили от Него" и Исус казва "който е чул от Отца".

Ето защо е толкова жизнено важно проповедниците да БЪДАТ ПРАТЕНИ ОТ БОГА, защото само пратен от Бога човек може да говори така, че слушащите да започнат да чуват не от човеци, а директно от Бога.

Именно наличието или липсата на този процес на чуване от Бога определя дали човек е повярвал в истинския Исус или в някакъв друг лъжлив Исус, измислен от човеци. Няма как човек да ви разкрие кой е Исус, само Бог може да направи това. И Бог ще го направи за онези, които Го търсят с цялото си сърце, ум, душа и воля.
------------------------------
възможно е продължение...

Long time ago

Quote from: Long time ago on 15 June 2020, 15:38:46Цитираното по-долу е най-вече по повод проповедите и претенциите, които навлязоха от запад /америка, швеция/ преди време и много тукашни християнски събрания копираха едно към едно както начина на тълкуване на Писанието, така и начин на протичане на службите им, даренията и всичко. И немалко християни им вярват все още,че са най-близо до истините от Библията.
-------------------------------
Божие слово и "лично откровение"

Термини като "лично откровение", "личен спасител", "личен лекар" и прочие произлизат от англосаксонския индивидуализъм, който няма нищо общо с учението на Писанията, които фокусират на Бога, на Царството и на Тялото, а не на индивида (отделната личност). Когато веднъж посетих американска банка на излизане банковия служител ми даде визитката си - и като погледнах на нея пишеше името на служителя и отдолу пишеше "личен банкер". Тогава започнах да осъзнавам, че същия квас, който стои зад терминологията на банкера, стои и зад терминологията на американизираното християнство.

Ако изследваме в Писанието какво представлява значението и практиката на "слушането на Божия глас" ще видим, че това включва различни неща, като всяко от тях е с пълна сила и тежест гласа на самия Бог:

- Слушане на думите на пророците. Да послуша някой гласа на истински пророк е да послуша гласа на самия Бог. Когато някой чуе думите на пратен от Бога пророк, той не получава "лично откровение" - а получава инструкции от Бога предназначени за целия народ. Авраам не беше някой си вярващ воден от лични откровения, Авраам беше пророк (Бит. 20:7). А словото и примера на пророка - са Божият глас за всички, без да има нужда от "лично откровение". Никъде в Писанието няма свидетелство, когато пророк говори, Бог да очаква хората да получат "лично откровение" и АКО го получат тогава да последват думите на пророка. Точно обратното, ако някой презре и не послуша думите на пророка - това бележи съдбата му завинаги.

- Следване на думите и ученията на Писанията. С течение на времето думите на пророците вече са утвърдени като - свещено Писание, което съдържа Божият глас и фундаментални принципи на живот.
Чрез Писанията ние се научаваме да познаваме Бога и да чуваме Неговия глас, чрез това, което Той ВЕЧЕ е казал. Ако Бог е изяснил Своята воля за живота на праведните, то презирането на учението на Писанието с оправданието че се чака "лично откровение" е не само абсурдно, но и изключително арогантно.
Не е нужно човек да чака "лично откровение" за да спре да прелюбодейства. Това е ясна заповед и е неразделна част от "Божият глас". Прелюбодейството обаче не е само с чужда жена, заплитането в и зависимостта от светската система е също прелюбодейство (Як. 4:4).

- Подбуждение на духа. Подбуждението на духа на човека може да стане от Божият Дух или друг дух, но когато е от Божият Дух, това става в изпълнение на Божията воля. Затова ако човек приеме подбуждение от Бога за нещо конкретно това е равносилно на следване на Божият глас.
Това не означава, че човека непременно чува глас или получава "лично откровение" - а означава, че в духа му се формира силно и недвусмислено убеждение за определени действия, които трябва да предприеме. Човек трябва добре да познава Бога и Писанията за да може да изпитва дали подбужденията, които идват към него са от Бога, защото Бог не би подбудил праведния да направи неща, които нарушават писаното Слово, нито би го карал да чака "подбуждение" или "откровение" за да изпълни онова, което е ясно написано за всички.
/следва/
- Свръхестествена комуникация. Ако и този метод да е по-скоро рядък и по-характерен за пророците, то Писанието свидетелства, че Бог говори на хората Си и чрез сънища, видения, ангели, изстъпления, знамения както и чрез чуване на глас идващ от нематериалния свят. В тази група можем да поставим и свръхестествената комуникация идваща от Бога чрез дарбите на Духа. За съжаление мнозина считат, че този вид комуникация е единственото, което се счита за "слушане на Божият глас" докато това е най-рядко срещаната форма на чуване от Бога. От друга страна има хора сред християнските среди, които считат че тази форма на комуникация от Бога е напълно престанала след написване на Писанията. Това разбира се е изцяло човешко учение, което предполага, че Бог се е променил или е изменил пътищата Си. Лично аз нямам никакво основание да считам, че след като Бог е комуникирал с народа си по този начин през историята, то Той няма да продължи да използва същите начини винаги. Бог е същия вчера, днес и довека. И така имаме две групи хора, едните искат да подменят Писанията със свръхестествени методи на комуникация от Бога (най често наричани "откровения"), а другите искат да подменят свръхестествения начин на комуникира не на Бог с народа си чрез Писанията. Истината е че когато Бог комуникира свръхестествено (например чрез разкритото чрез пророците и апостолите) - Той ни насочва да изследваме Писанията, а когато изследваме Писанията - ние биваме научени да очакваме и такъв начин на комуникация от Бога.

- Разбиране на пътищата на мъдростта и разума. Бог е Бог на мъдрост и здрав разум. Бог на благоразумие и разсъдителност. Цялата книга Притчи поставя фундамент на това, как Бог очаква човек да развие своя ум и как да умъдри своето сърце. Здравата мъдрост и разум са един от каналите на комуникация от Бога (Пр. 4:7). Цялата Притчи 8-ма глава говори за това, че Бог говори чрез думите на мъдростта и че презирането на гласа на мъдростта и разума е равносилно да презиране на Божият глас имащо абсолютно същите трагични последствия. Слушането на гласа на мъдростта като самия глас на Бога е също добре застъпено в Пр. 1:20-33. От друга страна книгата Притчи предупреждава, че ако и човек да придобива мъдрост и разум, той пак не трябва да уповава на тях, но да се бои от Бога винаги и да уповава на Неговата милост, а не на това, че е придобил добро знание и разбиране за нещата. С други думи, мъдростта, знанието и разума могат да се превърнат в идол, който да погуби човека и да го отдели от Бога. Мъдрост, знание и разум обаче, които са примесени със страх от Бога и упование на Божията благодат са равносилни на чуване и следване на Божият глас.

Както се вижда от казаното по-горе - Божият начин на комуникация с нас не е едностранчив и елементарен, но разкрива едно огромно богатство от начини по които Бог ни води и учи. Склонността към наблягане на един или два от начините са сметка на останалите е пресичане на живителни връзки идващи от Бога. Ние имаме нужда от цялата благодат, цялата милост и цялата комуникация, която Бог е предвидил за народа Си. В същото време ние трябва да видим как Божиите хора в Писанието са балансирали тези начини на комуникация. Например Авраам, ако и да беше пророк през периода на живота му, който е описан в Библията, от излизането от Ур халдейски до смъртта му (това вероятно е период обхващащ повече от 50 години) ние виждаме че реално Авраам е получил свръхестествена комуникация от Бога 4 или 5 пъти. Но понеже ние прочитаме история простираща се повече от 50 години само за няколко минути, ние оставаме с впечатление, че едва ли не Бог е говорил на Авраам всяка минута. Например когато Авраам вдигна ръката си преди битката с враговете на Содом, че няма да вземе нищо от плячката, не се казва, че Бог му е заповядал или говорил така, но се вижда ясно, че Авраам постъпи така движен от мъдростта, която беше придобил през годините на живот като праведен човек. Ето защо ако искаме да научим Божиите пътища ние трябва внимателно да изследваме живота на Божиите светии за които Писанието свидетелства и да вникнем в това как са живели и как са ходили с Бога, давайки си сметка както за историческите периоди, така и за историческия контекст в които техния живот ни е представен в Библията.

Long time ago

30 June 2020, 21:53:55 #33 Last Edit: 30 June 2020, 21:56:05 by Long time ago
Какви хора са нужни за управлението на едно общество
---------------------
---------------------
След излизането от Египет на израелтяните преди няколко хиляди години,
Мойсей е този, който е ангажиран с почти всяка област на управление на тяхната общност.
Тъстът му го съветва с думи, които са впечатляващи:
--
А Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за людете, рече:
Що е това, което правиш с людете?
Защо седиш сам и всичките люде стоят около тебе от заран до вечер?
А Моисей рече на тъста си:
Защото людете дохождат при мене да се допитват до Бога.
Когато имат дело, дохождат при мене;
и аз съдя между единия и другия,
и пояснявам им Божиите повеления и закони.
Но Моисеевият тъст каза:
Това, което правиш, не е добро.
Непременно и ти ще се изнуриш и тия люде, които са с тебе, защото това е много тежко за тебе; не можеш го върши сам.

Сега послушай думите ми; ще те посъветвам, и Бог да бъде с тебе. Та предстоявай между людете и Бога, за да представяш делата пред Бога;
и поучавай ги в повеленията и законите и показвай им пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат.

Но при това измежду всичките люде
ИЗБЕРИ СИ СПОСОБНИ МЪЖЕ,
КОИТО СЕ БОЯТ ОТ БОГА,
ОБИЧАТ ИСТИНАТА
И МРАЗЯТ НЕСПРАВЕДЛИВАТА ПЕЧАЛБА
и постави над людете такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници;
и те нека съдят людете всякога, всяко голямо дело нека донасят пред тебе,
а всяко малко дело нека съдят сами;
така ще ти олекне, и те ще носят товара заедно с тебе.
...
И Моисей послуша думите на тъста си и стори всичко що му рече.

Моисей избра способни мъже измежду целия Израил, които постави началници над людете - хилядници, стотници, петдесетници и десетници.
Те съдеха людете на всяко време; мъчните дела донасяха на Моисея, а всяко малко дело съдеха сами.
-----------------
Нека да го повторим и прочетем отново:

"...поучавай ги в повеленията и законите и показвай им пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат.
...избери си способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба..."
------------------
Върху такива хора е Божието благоволение и днес.
Божието Слово не се променя.
Христос е същия,вчера, днес и до века
и затова ние живеем И ДНЕС!
-------------
повече за четене
Изход 18
-------------
Божията милост да бъде над народа ни!

Шишман

Quote from: Long time ago on 30 June 2020, 21:53:55Способни хора, които имат боязън от Бога.

Те точно това го няма у тебе.

Long time ago

Всеки има в какво да напредва и да усъвършенства в себе си.
-------------
Днес наби ли някого?

Funny Funny x 2 View List

Шишман

Quote from: Long time ago on 30 June 2020, 22:05:38Всеки има в какво да напредва и да усъвършенства в себе си.
То при тебе е за пълна промяна, а не за усъвършенстване.

Quote from: Long time ago on 30 June 2020, 22:05:38Днес наби ли някого?


Днес - не, но тренирах как да набия някого  :mad:

Long time ago

30 June 2020, 22:16:55 #37 Last Edit: 30 June 2020, 22:19:24 by Long time ago
Колко повърхностно да определяш кой какъв е, 30 години се наслушах на анализатори и съветници...и мъдростите, които постваш не ти помагат. Не ги разбираш, препирливият дух не те напуска. Гледаш на хората като на враг, успокой се бе човек, животът е и хубав, не е само битки. Отпусни нервите, позарадвай се на нещо. Поусмихни се на светлината на деня и на свежия въздух. Зарадвай се на живота, че минава бързо, бързо. Стига си гонил рекордите на гинес с публикациите в собствените си теми  :lol:
Много се напрягаш. Излишно. Освободи душата си от напрежението.
Послушай батко си.
Пусни си лека музичка и сънувай сладки сънища.
Хайде нани.
Agree Agree x 1 View List

Шишман

Quote from: Long time ago on 30 June 2020, 22:16:55Колко повърхностно да определяш кой какъв е, 30 години се наслушах на анализатори и съветници...и мъдростите, които постваш не ти помагат. Не ги разбираш, препирливият дух не те напуска. Гледаш на хората като на враг, успокой се бе човек, животът е и хубав, не е само битки. Отпусни нервите, позарадвай се на нещо. Поусмихни се на светлината на деня и на свежия въздух. Зарадвай се на живота, че минава бързо, бързо. Стига си гонил рекордите на гинес с публикациите в собствените си теми  :lol:
Много се напрягаш. Излишно. Освободи душата си от напрежението.
Послушай батко си.
Пусни си лека музичка и сънувай сладки сънища.
Хайде нани.
Ако обичаш не ми нареждай, какво да правя. Гледай себе си не другите, грижи се за тебе си , а не за мене.. Тъпата еврейска психоанализа не ми я пробутвай на мене.

Long time ago

Това е отговор на твоето досаждане. Свиквай, нали така казваш на другите?

еврейска психоанализа :lol: