• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Мѣстни избори 2023

Започната отъ Hatshepsut, 04 Сеп 2023, 20:39:13

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

Местни избори 2023: Партиите и коалициите ще се регистрират до 13 септември


Местни избори 2023: Партиите и коалициите ще се регистрират до 13 септември

ЦИК работи активно по организацията на местните избори. Приели сме указанието към избиратели и кандидати какво значи изискването за уседналост. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева.

"Приели сме и срока за регистрацията на партии и коалиции, която започва на 4 септември и ще приключи на 13 септември. 160 общински избирателни комисии са назначени, които са съгласувани с политическите сили. Започнали сме разяснителна кампания, имаме рубрика въпроси и отговори я раздел местни избори 2023 г.", каза още Матева.

Тя поясни, че софтуерът на машините трябва да бъде надграден. "Непрекъснато сме в кореспонденция със създателя на софтуера, изпратили сме техническите ни изисквания, очакваме отговор в рамките на 10 дни както и каква ще бъде цената", заяви говорителят на ЦИК.

Камелия Нейкова, която е председател на ЦИК, подчерта, че на 29 октомври гражданите ще имат възможност да гласуват за избор на кмет на община, общински съветници, кмет на кметства и районни кметове на София, Варна и Пловдив.

"Тези избори са свързани с мащабна подготовка, тъй като се назначават 265 общински избирателни комисии на територията на всяка община", каза Нейкова.

Тя поясни, че подготовката върви спокойно съобразно плана, изготвен от ЦИК, информира БНР.

"До момента сме приели множество решения, за да може навреме всички участници в изборите да имат необходимата информация, както и избирателите да се запознаят с частта от избирателния процес, която ги интересува", посочи Нейкова.

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/317665-mestni-izbori-2023-partiite-i-koalitsiite-shte-se-registrirat-do-13-septemvri

Hatshepsut

Местни избори '23 - какво трябва да знаем


На 29 октомври предстои да направим нов избор за кметове и общински съветници. Това ще се случи по правилата на изменения инфарктно от 48-ото Народно събрание Изборен кодекс, като засега депутатите не дават индикации, че мислят за нов ремонт на правилата. Т.е. ще гласуваме смесено - и с машина, и с хартиена бюлетина, а броенето и от двата вида избори ще се случва ръчно.

Какво е важно да знаем за Местни избори '23 - Централната избирателна комисия публикува отговори на въпросите, които най-често получава като запитване от гражданите.

В кои населени места ще има избори за кмет на кметство?

Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България – имат население над 100 души с постоянен адрес.

Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция ,,Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кои български граждани имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

Съгласно чл. 396 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс през 2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

са навършили 18 години към изборния ден включително;
не са поставени под запрещение;
не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община, а
в избори за кмет на кметство – на територията на кметството.
а) в избори за общински съветници и кметове на общини:

Българските граждани трябва да имат:

и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в България или:
към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред съответната общинска администрация по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
б) в избори за кметове на кметства:

Българските граждани трябва да имат:

и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или:
постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или:
към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Как да се разбира изразът българските граждани ,,да са живели в съответното населено място"?

Законовото определение на израза ,,живял в съответното населено място" е посочено в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Съгласно тази разпоредба в местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата 6 месеца преди датата на изборите в това населено място, както и да отговарят на условията, посочени по-горe.

Къде може да гласува в местните избори през 2023 г. български гражданин с настоящ адрес извън страната?

При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори.

Актуални данни за постоянен и настоящ адрес могат да се проверят в съответните общински администрации.

Имат ли право в местните избори през 2023 г. да гласуват българските граждани с двойно гражданство?

Българските граждани с двойно гражданство, които нямат настоящ адрес извън страната, ако отговарят на условията, могат да гласуват в местните избори през 2023 г.

Кои граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

В местните избори през 2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:

навършили са 18 години към изборния ден включително;
не са поставени под запрещение;
не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;
имат статут на постоянно или продължително пребиваване в България, удостоверен с валиден документ;
имат адрес на пребиваване в България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:
а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:

в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;

б) при избори за кметове на кметства:

на територията на кметството, в което ще гласуват;
подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. или
са били вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства.
Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.

https://clubz.bg/139871

Hatshepsut

58 партии и 9 коалиции се регистрираха за местните избори


ЦИК регистрира 58 партии и 9 коалиции за изборите за местна власт. На седем от подалите документи е отказана регистрация заради нарушения с подписката, заяви пред БНТ говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева.

На шест от партиите регистрациите са заличени заради недостатъчен брой подписи - например на партия "Българска пролет" не достигат 31 подписа от нужните 2500. 37 пък не са достигнали на партия ДОСТ.

Седмата - "Народна партия свобода и достойнство" е заличена защото не отговаря на изискванията на ЦИК за нужните документи. Иначе, регистрираните формации и коалиции имат срок до понеделник да предадат документите си в Общинските избирателни комисии. Кандидатските листи за общински съветници ще се регистрират пред Общинските комисии до 26 септември, а ден по-късно в ЦИК ще изтеглят чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината.

https://faktor.bg/bg/articles/58-partii-i-9-koalitsii-se-registriraha-za-mestnite-izbori

FELDMARSCHALL

От "Възраждане" още не са представили кандидатите за кметове в някои от големите ключови градове, вкл. и моя. :laugh:

Hatshepsut

С кой номер гласуваме на местните избори на 29 октомври


Председателката на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване на местните избори на 29 октомври.

За вота за кметове и общински съветници са регистрирани общо 58 партии и 9 коалиции в ЦИК.

Ето и номерата, с които партиите и коалициите ще бъдат отбелязани в бюлетината в деня на изборите:

1 - КП ,,БСП за България"

2 -ПП ,,Земеделски народен съюз"

3 - ПП ,,Средна европейска класа"

4 - ПП ,,ВМРО – Българско национално движение"

5 - ПП ,,Български съюз за директна демокрация"

6 - ПП ,,Национално движение за стабилност и възход"

7 - ПП ГЕРБ

8 - ПП ,,Политическо движение социалдемократи"

9 - КП ,,Съединени за Пловдив"

10 - ПП ,,Български демократичен съюз ,,Радикали"

11 - ПП ,,Справедлива България обединени родолюбци" – ,,СБОР"

12 - ПП ,,Български гласъ"

13 - КП ,,Заедно за силна община"

14 - КП ,,Граждани за общината"

15 - ПП ,,Движение България на гражданите"

16 - ПП ,,Пряка демокрация"

17 - ПП ,,Правото"

18 - ПП ,,Български социалдемократи"

19 - ПП ,,Български демократически форум"

20 - ПП ,,Български възход"

21 - ПП ,,Има такъв народ"

22 - ПП ,,Консервативно обединение на десницата" - КОД

23 - ПП ,,Български земеделски народен съюз"

24 - КП ,,Алтернативата на гражданите"

25 - ПП ,,Съюз на демократичните сили"

26 - ПП ,,Партия на Зелените"

27 - ПП ,,Национално движение единство"

28 - КП ,,Левицата!"

29 - ПП ,,Развитие за Септември и региона"

30 - ПП ,,Ние идваме"

31 - ПП ,,Съюз за Пловдив"

32 - ПП ,,Обединени земеделци"

33 - ПП ,,Движение Гергьовден"

34 - ПП ,,Движение за просперитет на Перник"

35 - ПП ,,Бъдеще за родината"

36 - ПП ,,Българска прогресивна линия"

37 - ПП ,,Българска социалдемократическа партия"

38 - ПП ,,Общество за нова България"

39 - ПП ,,Евророма"

40 - ПП ,,Море"

41 - ПП ,,Обединен блок на труда български лейбъристи"

42 - ПП ,,Възраждане"

43 - ПП ,,Социалдемократическа партия"

44 - ПП ,,Съюз на свободните демократи"

45 - КП ,,България на регионите"

46 - ПП ,,Партия консервативна България"

47 - ПП ,,Българска социалдемокрация – ЕВРОЛЕВИЦА"

48 - ПП АТАКА

49 - ПП ,,Свобода"

50 - ПП Съюз на патриотичните сили ,,Защита"

51 - ПП Земеделски съюз ,,Александър Стамболийски"

52 - ПП ,,Българска нова демокрация"

53 - ПП Социалистическа партия ,,Български път"

54 - ПП ,,Движение напред България"

55 - ПП ,,Движение нашият град"

56 - ПП ,,Спаси София"

57 - ПП ,,Движение за права и свободи"

58 - ПП ,,Новото време"

59 - ПП ,,Воля"

60 - ПП ,,Национално движение за права и свободи"

61 - КП ,,Неутрална България" (,,Комунистическа партия на България", ,,Българска комунистическа партия", ,,Партия на българските комунисти", ,,Нова сила", ,,Русофили за възраждане на отечеството")

62 - ПП ,,Движение демократично действие – Д3"

63 - ПП ,,Мир"

64 - ПП ,,Глас народен"

65 - ПП ,,Ред, законност, справедливост"

66 - КП ,,Продължаваме промяната – Демократична България"

67 - ПП ,,Величие"

https://www.svobodnaevropa.bg/a/nomer-partii-mestni-izbori/32612294.html

Hatshepsut

Започва предизборната кампания за местните избори


Официално започва предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври.

Кампанията ще продължи до полунощ на 27 октомври.

В случаите на втори тур на територията на дадена община, район или кметство предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите от Общинската избирателна комисия и приключва в 24 часа на деня преди предизборния ден.

За участие в местния вот в ЦИК са регистрирани 58 партии и 9 коалиции. В сряда ЦИК определи номерата в бюлетината на политическите формации. Номерата на местните коалиции и независими кандидати в бюлетината следват номерата на партиите и коалициите, съгласно поредността на вписване на заявленията в регистъра на общинските избирателни комисии.

Предизборната кампания се води на български език, е записано в решението на ЦИК.

Гражданите, партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

 Кандидатите за общински съветници и за кметове и партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Предизборните събрания са публични, като за реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на Изборния кодекс, се посочва в решението на ЦИК.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали, като на всеки материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

Предизборната агитация се забранява 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

До приключването на изборите се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред. Освен това се забранява публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението; агитационни материали, които накърняват добрите нрави и накърняват честта и доброто име на кандидатите.

Забраняват се агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; предизборна агитация от служители на вероизповеданията; поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването; в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева, цитирана от БНР, призова:
"Да провеждат една толерантна кампания, да спазват изискванията на Избирателния кодекс и на решенията на ЦИК и да представят своите визии по начин, който не води до необходимостта да бъдат санкционирани. Наистина се нядяваме на толерантна кампания"

https://faktor.bg/bg/articles/zapochva-predizbornata-kampaniya-za-mestnite-izbori

Hatshepsut

Кой спечели (от) местните избори: Разговор с Геновева Петрова и Полина Паунова

Гледайте във видеоот специалното студио на "Дневник" "Кой спечели (от) местните избори", в което анализирахме данните от първия тур на вота с управителя на социологическата агенция "Алфа Рисърч" Геновева Петрова и журналиста от "Капитал" Полина Паунова.


Hatshepsut

Окончателно: Васил Терзиев е новият кмет на София


Инфарктното чакане на окончателните резултати в София приключи. Васил Терзиев е новият кмет на столицата, обяви общинската избирателна комисия.

4536 гласа е разликата между Терзиев и Ваня Григорова при 99,78% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, сочат данните на ЦИК.

174 321 души са гласували за Терзиев, а 169 785 - за Григорова, това означава, че кандидатът на ПП-ДБ и "Спаси София" взема 48,17%, а Григорова - 46,92%.

Избирателната активност в столицата е впечатляващо ниска. При 1 056 319 избиратели с право на глас и малко над 344 хил. гласували, тя е 32%.

Във Варна кандидатът на ГЕРБ Иван Портних губи втория тур, показва пълното преброяване на гласовете. Той получава 41,52% и новият кмет на морската столица е кандидатът на ПП-ДБ Благомир Коцев. Коцев получава 53,06%.

ГЕРБ си запазва Пловдив - там също има окончателни резултати от ЦИК. Костадин Димитров печели с 54,15%, а Ивайло Старибратов остава с 41,68%.

В Благоевград окончателното преброяване потвърди, че Методи Байкушев е новият кмет. Кандидадът на ПП-ДБ взе 50,21%, а подгласникът му Илко Стоянов получи 47,24%.

Във Велико Търново Даниел Панов (ГЕРБ) ще бъде кмет четвърти мандат с 53,20% от гласовете на втори тур. Кандидатът на ПП-ДБ Йордан Терзийски получи 42,30% от вота.

Във Видин също преизбраха кмета си - Цветан Ценков от СДС (НДСВ, Новото време) получава 57,28% от вота на избирателите на втория тур. Кандидатът на ГЕРБ Александър Матеев получи 39,92%.

Таня Христова е новият стар кмет на Габрово от ГЕРБ. Тя получи 66,58% от гласовете, а кандидатът на "Възраждане" Даниел Петров остана с 28,86%.

В Добрич балотажа печели досегашният кмет Йордан Йорданов, издигнат от ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД. Той получава 50,72% пред Красимир Николов (ГЕРБ), който остава втори с 45,04%.

Партия на Зелените ще има кмет на Кюстендил. Там при 100% преброени гласове изборите печели Огнян Атанасов (68,63%), а сегашният кмет Петър Паунов получи само 29,61%.

Страцимир Петков - кандидат на ИТН, печели втория тур в Ловеч с 51,76%. Валентина Недялкова от ГЕРБ остана втора с 45,60%.

ПП-ДБ ще има кмет на Пазарджик - Петър Куленски получи 53,94%, а кандидатът на "Новото време" и дългогодишен кмет Тодор Попов губи с 43,95%.

ГЕРБ печели Плевен - Валентин Христов има 63,62%, а Георг Спартански, управлявал два мандата, отпада с 33,51%.

ПП-ДБ изгуби балотажа в Разград - новият кмет на града е Добрин Добрев, който печели втория тур с 54% пред кандидата на ПП-ДБ Мирослав Грънчаров (42,98%).

БСП запазва Русе - досегашният кмет Пенчо Милков печели с 63% балотажа пред Иван Иванов (ГЕРБ), който получава 31,58%.

Независимият Александър Сабанов получи трети мандат в Силистра. Той има 56,21% от гласовете на втори тур пред 41,27% за кандидата на ГЕРБ Иван Иванов.

Стефан Радев ще управлява Сливен и през следващите 4 години. Кандидатът на ГЕРБ печели нов мандат с 59,33% от гласовете пред Пламен Стоянов ("Пряка демокрация"), който получава 37,89%.

Николай Мелемов от ГЕРБ ще управлява Смолян за четвърти мандат. Тук и двамата кандидати са с под 50% на балотажа - Мелемов с 48,63%, а Стефан Сабрутев от Движение "Нашият град" има 47,47%. Разликата е в 149 гласа.

Станислав Дечев от ГЕРБ печели балотажа в Хасково с 60,37%. Това ще е нов мандат за Дечев начело на града. Независимият Николай Ставрев получи 37,37%.

В Шумен Христо Христов от БСП за България получава един от най-отчетливите резултати на балотажа - 71,38%. Вторият кандидат - Георги Колев (ГЕРБ), има 25,88%.

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/okonchatelno-vasil-terziev-e-noviyat-kmet-na-sofiya

FELDMARSCHALL

Рекордно ниска избирателна активност, откакто се отчита в статистиката този показател. :laugh:

Panzerfaust

Тия избори си бяха пълна апатия! Дори в София, въпреки драмата накрая, почти нямаше горещи страсти както преди години. Аз също съм така - преди се палех много, вече не ми пука особено.

Similar topics (5)

2138

Отговори: 5
Прегледи: 87

1540

Отговори: 350
Прегледи: 37560

1796

Отговори: 26
Прегледи: 643

1646

Отговори: 35
Прегледи: 1742

1911

Отговори: 22
Прегледи: 403

Powered by EzPortal