• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

20 August 2019, 00:11:00

Login with username, password and session length

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 9681
  • Total Topics: 1127
  • Online Today: 24
  • Online Ever: 296
  • (29 July 2019, 04:32:47)
Users Online
Users: 0
Guests: 17
Total: 17

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Песен за Хаджи Димитър

Събрали ми се, набрали
в Сливен града голяма,
горе ми, в горната махала,
в Иванчовото дюгенче*
дванайсетмина дружина
и със тях Хаджи Димитър

Всички на крака ставаха,
всичките дума думаха,
най-подир Хаджи Димитър
Той на дужина думаше:
- Дванайсетмина дружина,
нещо ша да ви прикажа...

,,Мене ми веке омръзна
да гледам турчин да владее
над бащино ми огнище,
над бащини ми дворове
Дето ма видат, гонят ма,
Дето ма срещнат, бият ма
Ази си веке решавам,
всичко имане продавам,
на пари ша го направя
Ша купя пушка бойлия
и остра сабя френгия,
бунтовник братя ще стана,
по тая Стара планина,
по Сливенските балкани,
по Котленските боази*
Ша сбирам млади комити,
на турци ше отмъщавам"

Хай гиди Хаджи Димитър,
щом рече и го направи
Най-напред пазар пазари,
нивята - триста уврата,
три воденици на вода,
седем дарака вълнени
За нищо му не дожаля,
а най му жално дожаля,
кога дюгеня продаде,
дюгеня кундурджийския,
със седемдесет чирака
Продава, цена не дири,
пешким* парите прибира
и ги в кемера* запасва,
па купи пушка бойлия
и остра сабя френгия
Често Балкана поглежда
Отде го холан видяла,
Тота ми млада сливенка,
сливенка, баш* учителка
Тя на Димитра думаше:
- Хаджи Димитре, Димитре,
нали се годеж годихме,
таз зима сватба да правим?
Често Балкана поглеждаш,
а мене в Сливен оставяш,
при клети турци робиня,
на люти гърци слугиня...

Хаджи Димитър, Димитър,
той си на Тота думаше:
- Не плачи, Тоте, не тъжи,
тебе та в Сливен оставям,
от сърце не те забравям
Като в балкана отида,
ше сбера млади комити,
вечер във Сливен ша додим,
тебе от Сливен ша вземем,
в балкана ша те изведем

Хай гиди Хаджи Димитър,
като към Балкан потегли,
от де го холах зачуха,
до седемдесет сливенци,
еснафи и кундурджии
и тий със него отвадат

Хаджи Димитър думаше:
- Еснафи и кундуржии,
вий са назаде върнете,
то не е шега работа,
там няма бели дюгени,
там няма вино и ракия,
там няма майка, ни баща,
там няма булка и дечица

За майка - пушка бойлия,
невеста - сабя френгия,
дечица - ситни патрони
зелена трева - постелка,
ситни камъни - възглавка,
букова шума - покривка...

*дюген = дюкян
*боаз = проход
*пешким = опитно, сръчно
*кемер = кожен пояс с прегради за носене на пари, който се запасва около кръста
*баш = главен, главна

Изпълнява Петкана Захариева:


Hatshepsut

Синко, Стояне, Стояне

Синко, Стояне, Стояне,
елате мама при мен.....
че са е мама зачула
за зла и черна чума,
лови мамо все млади
все млади синко като теб

Стоян майце си продума:
- Мамо ле, стара майчице,
тя ма е мамо хванала,
тя ма е мамо хванала,
на три ма страни удрила,
една ми на бяло гърло,
втора ми по десни места,
трета ми на клето сърце,
майно ле стара майчице,
тя ще ме мамо умори.

Изпълнява Пена Грозева:


Hatshepsut

Мама Петранка думаше

Мама Петранка думаше:
- Петранке, мила мамина,
Петранке, мила мамина,
еднаж се и ти да решиш!

Вече ми, мама, омръзна,
омръзна и ме досрамя,
от годежари срещанье,
срещанье и па връщанье

Петранка дума мама си:
- Посрещай, мале, изпращай,
дорде съм, мале, при тебе,
дотога че си весела

Та че се, мале, оженим
през девет села в десето
и нема, мале, да дойдем
цели ти девет години

Самичка, мале, че останеш,
за мене пишман* че станеш,
че си ме, мале, ругала,
ругала и се карала

Устата че те заболя
от пътниците питанье,
очите че те заболя
от друмовете гледанье!

*пишман = разочарован, пишман ще стане = ще съжалява

Изпълнява Божурка Тупанкова:


Hatshepsut

Слънце ле мило, мамино

Слънце ле мило, мамино,
нали ти мама заръча
до пладня слънце - да грееш,

от пладня в облак да влезеш,
че изгоряха, изгоряха,
момите по чакъмите*,

момците по чардаците
със вакли овни и овци,
слънце ле мило мамино,

и още мама, изгоряха
младите булки над люлки,
във люлки дребни дечица

*чакъм = жътварска дружина

Изпълнява Стайка Гьокова:


Hatshepsut

Трандафилко, разговорко

- Трандафилко, разговорко,
като цъфтиш бял и червен,
като цъфтиш бял и червен,
бял и червен и миризлив,

като цъфтиш бял и червен,
бял и червен и миризлив,
можеш ли ма разговори,
разговори - развесели?

- Моме, мъри, малка моме,
що не дойде през май месец,
тогаз бих та разговорил,
разговорил, развеселил

Изпълнява Ева Георгиева:


Hatshepsut

Викала й Станка меджия

Викала й Станка меджия*,
голяма меджа на влашка*,
цялото село момите,
момите и момчетата

Всичките чуле, отишле,
на тъва меджа голяма
И Петко згада да поде*,
на тъва меджа голяма

*меджия = безплатна работа като взаимопомощ
*влашка = царевица (странджански диалект)
*поде = отиде

Изпълнява Тома Янчев:


Hatshepsut

Вино пия мамо, у София града

Вино пия мамо, у София града,
а люта ракия мамо на Демир капия* /2

Страх ме беше мамо, да не се опия,
че ми конче мила мамо, малко аджамия* /2

Я го карам мамо по пътя да ходи,
то отива мила мамо, към момини двори /2

Момините двори равни, пометени,
равни, пометени мамо, двори наредени /2

И на стол седеше една малка мома,
две я булки тъкмят мамо, за булче я стягат /2

Не ма питат мамо: "Момко гладен ли си?",
най ма питат мила мамо: "Момко, женен ли си?" /2

*Демир капия - град в днешна Македония, разположен на десния бряг на река Вардар
*аджамия = неопитен

Изпълнява Георги Горелски:


Hatshepsut

Дженда на пътя седеше

Дженда на пътя седеше,
на пътя на пътна врата,
бяла къделя предеше

Мустафа иде отдолу,
отдолу от към Цариград,
хранено конче яздеше

Мустафа Дженда думаше:
-Джендо ли бяла българко,
ставаш ли бяла ханъма?

Дженда Мустафа думаше:
ази ханъма не ставам,
и си вярата не давам

Изпълнява Вълкана Стоянова:


Hatshepsut

Мама на Янка думаше

Мама на Янка думаше:
Янке мо мама, Янке мо,
не са белисвай, червисвай,
не си веждите курдисвай

В пустата наша махала
имаме много душмани,
ше вземат да те задяват,
задяват мама, одумват

Янка мама си думаше:
- Мамо ма мила мамо ма,
днес са ме, мамо, канили
на сватба мамо, да ида

Аз ще се мамо, пременя
с най-хубавата премяна
и ще се мамо, нагиздя
и на сватбата ще ида

И Стоян мамо ще дойде,
Стоян с кавала ще свири,
пък аз ще мамо, да пея,
да пея, да му отпявам...

Изпълнява Радка Радева: