• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Other Sections

Welcome to Guest. Please login or sign up.

21 January 2021, 15:35:18

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12217 Posts

Шишман
4131 Posts

Panzerfaust
662 Posts

Лина
650 Posts

sekirata
264 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 19333
  • Total Topics: 1318
  • Online Today: 94
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 2
Guests: 58
Total: 60

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Филипчовите чардаци

Ганка мама си думаше:
- Мамо мо, стара мамо мо,
лошава съня сънувах,
лошава съня сънувах
събота срещу неделя

Силни вятрове веяха,
силни вятрове веяха,
силни дъждове валяха,
ударят мамо, събарят
Филипчовите чардаци

Сал* една дъска устана,
на нея бяха кацнали
дор два ми сиви гълъба,
те бяха мамо вързани
със два ми златни синджиря

Ганкина мама думаше:
- Съня ти й мама на хубаво,
гълъби ти са сватове,
гълъби ти са сватове,
а синджирите - пътища

*сал = само

Изпълнява Иван Кремов:


Hatshepsut

Тинка е болна легнала

Тинка е болна легнала,
никому не е казала,
само е лелки си казала:
- Болна съм лелко, ша умра,

пуста ма глава сболева,
кайно* му не е болела,
лоша ма трьоска разтриса,
дали ма чума чукнала...

- Молчи ми Тинке ле, не плачи,
я си ти зная лошконо,
ти не си Тинке ле легнала,
от сивдьо* още за сивдьо

Утрин на сирьен* ша дойдат
горни и долни момчета,
та тебе ша си углавим,
тогаз щеш борже оздравеш

*кайно = както, като
*сивдьо = любов
*сирьен = веселба на открито, събор, хоро

Изпълнява Бойка Присадова:


Hatshepsut

Ходих долу, ходих горе

Ходих долу, мамо, ходих горя,
нийде село мамо не намерих
Като село Марийкино,
Марийкино мамо, Мариново /2

Марийчица мамо по двор ходи,
по двор ходи мамо, хоро води
Применена, накитена,
по ризчица мамо копринена /2

Кат я видях мамо, каил* станах,
сведох клонче мамо, свързах конче
Че се хванах на хорото,
на хорото мамо, при Марийка /2

Че го лопнах мамо, че го тропнах,
а Марийка ми говори:
- Не ми лопай, не ми тропай,
че ми опраши момко, желти чейли
че ми опраши желти чейли,
желти чейли момко, шити поли

*каил ставам = съгласявам се

Изпълнява Георги Горелски:


Hatshepsut

Севдице, пиле шеряно

Севдице, пиле шеряно*,
ти си ми сбираш, торнуваш*

Ти си ми сбираш, торнуваш,
а мене кому оставеш?

А мене кому оставеш,
чьорни си очи да плача?

*шеряно = шарено
*торнуваш = тръгваш

Изпълнява Паун Кушлев:


Hatshepsut

06 July 2020, 22:51:42 #1309 Last Edit: 06 July 2020, 22:53:49 by Hatshepsut
Шетнала се бела Вела

Шетнала се леле бела Вела,
достум* достум леле, бела Вело /2

От сарая леле до бунаро*
достум достум леле, бела Вело /2

Изгубила леле коджа* нещо,
достум достум леле, бела Вело
Загубила леле коджа нещо,
достум достум леле, бела Вело

Коджа нещо леле - криво перо,
достум достум леле, бела Вело /2

Срещнало я леле едно момче,
достум достум леле, бела Вело
Найдело* го леле едно момче,
достум достум леле, бела Вело

Едно момче леле, ябанджийче*
достум достум леле, бела Вело /2

Ти ми найде леле криво перо,
достум достум леле, бела Вело /2

*достум = мила моя
*бунар = кладенец
*коджа = голямо
*найдело = намерило
*ябанджийче = чужденец, другоселец


Hatshepsut

Маринчице, гиздава девойко

Маринчице, гиздава девойко,
ще те питам, право да ми кажеш,
ще те питам, право да ми кажеш,
да ми кажеш, да не ме излъжеш:

- Пило ли е мойто стадо вода,
пило ли е, подминало ли е?
- Ката питаш право ще ти кажа,
ще ти кажа, няма да те лъжа...

Вчера минах преди изгрев слънце,
минах любе покрай река Арда,
двеста пиха, триста подминаха,
а хилядо на брега стояха

Изпълнява Иван Пънев:


sekirata
Цв Виденов Марко кралевити
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

Hatshepsut

Гълъби гукат над село

Гълъби гукат над село,
над село - наше Дряново,
Милкана двори метеше
и си нагоре погледна

Като гълъби видяла,
тя на гълъби думаше:
- Гълъби, сиви хубави,
като фърчите високо,

като фърчите високо,
не видяхте ли, гълъби,
моята стара майчица,
майчица, миличък тейно*,

че са ме дали далеко -
през девет села в десето...
Гълъби думат Милкана:
- Милкано, булка хубава!

Вчера над вази минахме,
майка ти двори метеше -
метени недометени,
тебе най-жално жалеше

Баща ти къщи градеше -
градени, недоградени,
и той за тебе жалеше
Милкана дума гълъби:

- Над нази като идете,
на мойта майка кажете,
скоро на гости ша ида,
за мене да не жалеят

*тейно = татко, баща

Изпълнява Йонка Василева:


Hatshepsut

Питат ме мале в селото

Питат ме мале в селото мъри,
защо съм бяла и червена,
защо съм бяла и червена мъри,
защо съм тънка и висока

Пък я мале ле им реках мъри -
когат ме майка раждала,
когат ме майка раждала мъри,
за топола съ й държала

За топола съ й държала мъри,
към ябълка е гледала,
вишни, чюряши едяла мъри,
с паричка уста рязала

Вишни, чюряши едяла мъри,
с паричка уста рязала,
затуй съм бяла и червена мъри,
затуй съм тънка и висока

Изпълнява Жечка Сланинкова:


Hatshepsut

Рано е ранила Стана

Рано е ранила Стана
мари Стано хубава,
рано за вода отишла
мари Стано гиздава

Да полива росно цвете
мари Стано хубава,
да полива и нарича
мари Стано гиздава

- Расти ми расти невенко
мари Стано хубава,
да те берат малки моми
мари Стано гиздава

Да те берат малки моми
мари Стано хубава,
да те дават на момците
мари Стано гиздава

На момците ябанджии*
мари Стано хубава,
да се пукат нашенците
мари Стано гиздава /2

*ябанджии = другоселци

Изпълнява Димка Владимирова:


Hatshepsut

Облаци се вият, Янке ле

Облаци се вият, Янке ле, облаци се вият,
над гора зелена, Янке ле, над поле широко,
над гора зелена, Янке ле, над поле широко

Дъждец да завали, Янке ле, дъждец да завали,
трева да поникне, Янке ле, трева да поникне,
пауни да пасат, Янке ле, пауни да пасат

Пауни да пасат, Янке ле, пауни да пасат,
пера да си ронят, Янке ле, пера да си ронят,
моми да ги берат, Янке ле, моми да ги берат

Моми да ге берат, Янке ле, моми да ге берат,
китки да си редят, Янке ле, китки да си редят,
момци да си кичат, Янке ле, момци да си кичат

Изпълнява Дора Ангелова:


Hatshepsut

Стара майкя две радости прави

Стара майкя две радости прави,
черка* дава, снаа доводи*.
Черка дава у Будима града*,
снаа зима* от Будима града.
Че седнала е насред равни двори.

Че седнала насред равни двори,
та си вие дор два ми венеца.
Първи венец от ранен карамфил,
първи венец от ранен карамфил,
втори венец от жълти жълтици.
Втори венец от жълти жълтици.

А до нея нойна* мила черка,
па я пита, пита и запита:
,,Леле мале, леле стара мале.
На кого йе венец от жълтици,
на кого йе венец от карамфил?"
Отговара  нойна стара майкя:

,,Леле черко, леле мила черко.
Та що си е венец от карамфил,
та он* си е за милата черка.
Та що си е венец от жълтици,
та он си е за моята снаа.
Та он си е за моята снаа.

*Черка = щерка, дъщеря
*Снаа доводи = снаха довежда
*Будима/Будина града = става въпрос за град Буда. Заедно с град Пеща, днес формират унгарската столица – Будапеща. Често срещано в старинните български народни песни.
*зима = взима
*нойна = нейна
*он = той

Изпълнява Иванка Николова:


Hatshepsut

Севдо мори

Севдо, Севдо, мори, Севделино леле,
чула ли си Севдо или не си,
че се сбират Севдо, арамии*, леле,
арамии Севдо, триста души

Севдо, Севдо, мори, Севделино, леле,
ситна, росна, Севдо, детелино!
Айде Севдо мори да бегаме, леле,
дорде гора Севдо, шума има

Дорде поле Севдо, сенка има, леле,
а Севда му мори говореше:
Бегай, бегай, лудо, яз не бегам, леле,
платно имам лудо на разбойо*

Остави го Севдо, на майка ти, леле,
нека ткае* Севдо, нека плаче
Айде Севдо мори, да бегаме!
Бегай, бегай, лудо, яз не бегам,

чорап имам лудо, на иглите, леле
Остави го Севдо, на сестра ти,
нека плете Севдо, нека плаче, леле,
ние със теб Севдо, ке се земем

*арамия = хайдутин
*разбой = стан за тъкане
*ткае = тъче

Изпълнява Стоянка Бонева:


Hatshepsut

Мари Мандо

- Мари Мандо, Мандо, Алтън* Мандо,
от дето минеш Мандо, нам задаваш,
нам задаваш Мандо, дерт* развяваш

Снощи мина Мандо, покрай наш'те двори,
нам зададе Мандо, дерт ни развя,
нам зададе Мандо, дерт ни развя

- А бре Коста, Коста, Коста първо любе,
ужених са Коста, задомих са,
но ми сърце Коста не прилегна

*алтън = злато, златна
*дерт = яд

Изпълнява Янка Рупкина:


Hatshepsut

Кирчо на чардак седеше

Кирчо на чардак седеше,
алено сукно държеше,
със златен ми метър мереше

От долу иде Калинка,
тя си на Кирча думаше:
- Кирчо льо, любе, Кирчо льо!

Кирчо льо, любе, Кирчо льо,
аз дойдох да те попитам,
кога ще ни бъде сватбата?

Кирчо Калинка продума:
- Калинке, любе Калинке,
твоята сватба със мен минала,
за друго се любе ожених

Изпълнява Иван Георгиев: