• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

27 May 2020, 15:25:42

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10631 Posts

Шишман
1938 Posts

Panzerfaust
343 Posts

Лина
293 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14117
  • Total Topics: 1248
  • Online Today: 86
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 62
Total: 63

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Синко, Стояне, Стояне

Синко, Стояне, Стояне,
елате мама при мен.....
че са е мама зачула
за зла и черна чума,
лови мамо все млади
все млади синко като теб

Стоян майце си продума:
- Мамо ле, стара майчице,
тя ма е мамо хванала,
тя ма е мамо хванала,
на три ма страни удрила,
една ми на бяло гърло,
втора ми по десни места,
трета ми на клето сърце,
майно ле стара майчице,
тя ще ме мамо умори.

Изпълнява Пена Грозева:


Hatshepsut

Мама Петранка думаше

Мама Петранка думаше:
- Петранке, мила мамина,
Петранке, мила мамина,
еднаж се и ти да решиш!

Вече ми, мама, омръзна,
омръзна и ме досрамя,
от годежари срещанье,
срещанье и па връщанье

Петранка дума мама си:
- Посрещай, мале, изпращай,
дорде съм, мале, при тебе,
дотога че си весела

Та че се, мале, оженим
през девет села в десето
и нема, мале, да дойдем
цели ти девет години

Самичка, мале, че останеш,
за мене пишман* че станеш,
че си ме, мале, ругала,
ругала и се карала

Устата че те заболя
от пътниците питанье,
очите че те заболя
от друмовете гледанье!

*пишман = разочарован, пишман ще стане = ще съжалява

Изпълнява Божурка Тупанкова:


Hatshepsut

Слънце ле мило, мамино

Слънце ле мило, мамино,
нали ти мама заръча
до пладня слънце - да грееш,

от пладня в облак да влезеш,
че изгоряха, изгоряха,
момите по чакъмите*,

момците по чардаците
със вакли овни и овци,
слънце ле мило мамино,

и още мама, изгоряха
младите булки над люлки,
във люлки дребни дечица

*чакъм = жътварска дружина

Изпълнява Стайка Гьокова:


Hatshepsut

Трандафилко, разговорко

- Трандафилко, разговорко,
като цъфтиш бял и червен,
като цъфтиш бял и червен,
бял и червен и миризлив,

като цъфтиш бял и червен,
бял и червен и миризлив,
можеш ли ма разговори,
разговори - развесели?

- Моме, мъри, малка моме,
що не дойде през май месец,
тогаз бих та разговорил,
разговорил, развеселил

Изпълнява Ева Георгиева:


Hatshepsut

Викала й Станка меджия

Викала й Станка меджия*,
голяма меджа на влашка*,
цялото село момите,
момите и момчетата

Всичките чуле, отишле,
на тъва меджа голяма
И Петко згада да поде*,
на тъва меджа голяма

*меджия = безплатна работа като взаимопомощ
*влашка = царевица (странджански диалект)
*поде = отиде

Изпълнява Тома Янчев:


Hatshepsut

Вино пия мамо, у София града

Вино пия мамо, у София града,
а люта ракия мамо на Демир капия* /2

Страх ме беше мамо, да не се опия,
че ми конче мила мамо, малко аджамия* /2

Я го карам мамо по пътя да ходи,
то отива мила мамо, към момини двори /2

Момините двори равни, пометени,
равни, пометени мамо, двори наредени /2

И на стол седеше една малка мома,
две я булки тъкмят мамо, за булче я стягат /2

Не ма питат мамо: "Момко гладен ли си?",
най ма питат мила мамо: "Момко, женен ли си?" /2

*Демир капия - град в днешна Македония, разположен на десния бряг на река Вардар
*аджамия = неопитен

Изпълнява Георги Горелски:


Hatshepsut

Дженда на пътя седеше

Дженда на пътя седеше,
на пътя на пътна врата,
бяла къделя предеше

Мустафа иде отдолу,
отдолу от към Цариград,
хранено конче яздеше

Мустафа Дженда думаше:
-Джендо ли бяла българко,
ставаш ли бяла ханъма?

Дженда Мустафа думаше:
ази ханъма не ставам,
и си вярата не давам

Изпълнява Вълкана Стоянова:


Hatshepsut

Мама на Янка думаше

Мама на Янка думаше:
Янке мо мама, Янке мо,
не са белисвай, червисвай,
не си веждите курдисвай

В пустата наша махала
имаме много душмани,
ше вземат да те задяват,
задяват мама, одумват

Янка мама си думаше:
- Мамо ма мила мамо ма,
днес са ме, мамо, канили
на сватба мамо, да ида

Аз ще се мамо, пременя
с най-хубавата премяна
и ще се мамо, нагиздя
и на сватбата ще ида

И Стоян мамо ще дойде,
Стоян с кавала ще свири,
пък аз ще мамо, да пея,
да пея, да му отпявам...

Изпълнява Радка Радева:


Hatshepsut

Тръгнал ми Яне Сандански

Тръгнал ми Яне Сандански леле,
по тая Пирин планина
Насреща срещнал овчарче леле,
Яне го пита, запита:

- Овчарче младо чобанче леле,
не си ли видел четата,
не си ли видел четата леле,
на дедо Яне Сандански?

Изпълнява Роза Петкова:


Hatshepsut

Три пъти майка рожби близнила

Бре де се чуло, чуло и видяло,
три пъти майка рожби да близни

Три пъти дор по три момчета,
че са станали дор девят братя

Най подир мама щерка добила,
една дъщеря - малка Петкана

Изпълнява Стайка Гьокова:


Hatshepsut

Огън ми гори Брезово

Огон ми горит Брезово, Македонийо /2
турците палат селата, Македонийо,
турците горат кукьите*

Ордан дружина говори, Македонийо /2
- Ставайте бракя*, не спийте, Македонийо,
Брезово огон го гори

- Ставайте бракя, не спийте, Македонийо /2
фърлайте бомби, куршуми, Македонийо,
с душмани ке се биеме

- Ставайте бракя, не спийте, Македонийо /2
го зазедохме* Брезово, Македонийо,
го зазедохме Брезово

*кукьи = къщи
*бракя = братя
*зазедохме = превзехме

Изпълнява Костадин Гугов:Песен посветена на Йордан Силянов Пиперката, демирхисарски войвода който още приживе надхвърля представите на легендарното. Той е един от най-прославените революционери в песенния фолклор, съперничещ си в това отношение само с Гоце Делчев.
Йордан Силянов Пиперката е роден на 13/23 юни 1870г. в село Козица, Кичевско, Вардарска Македония. Израства в много бедно семейство и не успява да завърши Битолската гимназия. Още млад отива в България, където работи във фурна.
В София се запознава с харамии, доброволци и участници в Кресненско-Разложкото въстание от 1878-1879г. Заедно с войводата Дончо Златков влиза за първи път в Пиринско. В 1895г. участва в Четническата акция на Въховния Македонски комитет в четата на Стоян войвода и Кочо Лютата. После влиза във ВМОРО през 1897г. в Кичевската чета на Дуко Тасев.
През 1901 г. е четник на Никола Русински, като след школовката при него става войвода на чета в Демирхисарско, в която влизат Гюрчин Наумов, Андрей Петров, Миале от Валмевци, Веле от Илино и Стрезо от Демирхисарските села.
До началото на Илинденско-Преображенското въстание обикаля също районите на Кичево и Крушево, в Брезово води голямо сражение, тогава негов подвойвода е Христо Стойков, а секретар му е Лечо Настев. След март 1902г. го инспектират Георги Попхристов и Христо Узунов, заради оплаквания срещу своеволията му, но всичко му е опростено.
На Смилевския конгрес Йордан Пиперката и Димитър Матлиев са представители на Демирхисарския революционен район. По време на Илинденско-Преображенското въстание с 900 души въстаници напада албанското село Прибилци, после води бой и в местността Гюрчейца, Кичевско.
След опожаряването на село Цер Йордан Пиперката с още трима четници отива да разузнае района на изгорялото село. При турска засада на 28 август 1903г. Йордан Пиперката пада поразен от турски куршум. Заедно с четниците си е погребан тържествено в село Велмевци. След смъртта на Йордан Пиперката неговото място заема първия му помощник Димитър Дечев. Йордан Пиперката остава в спомените на народа, като за него се пеят много песни.

Hatshepsut

Гоце ми отиде во Солуна града

Гоце ми отиде во Солуна града,
во Солуна града, во ладна меяна
Ми го служеше убава солунка,
убава девойка, лична македонка
Гоце ми беше многу угайлено*,
чаша му стои полна со ракия

Па го прашува убава солунка:
-Защо си, бре Гоце, чаша не подигаш?
Дали ти е, Гоце, пушка омръзнала,
или ти е, Гоце, сабя ръгьосала*?

- Ей мори моме, убаво девойче,
щом ме прашаш, моме, право ке ти кажам
Сношти поминав во Кукуша града
и си поминах во Чучук маала,
там си я видох моята майка,
моята майка в църно облечена
Моята майка живо ме жали,
мене ме жали за моята младост

Мойот стари татко небричен* оди,
мене живо жали за моята младост,
моите бракя* нагани си стегат,
в планина ке одат, борба да водат,
борба да водат за Македония,
за Македония да я ослободат

*угайлено = угрижено
*ръгьосала = ръждясала
*небричен = небръснат
*бракя = братя

Изпълнява Теди Еротеева:


Hatshepsut

Лy врит ги галем

Лy врит ги галем чернине очи,
аднека галем самоно сърце (аднека - на един)
Какно го галем, кy го не зема -
ни щеа са главеа, ни щеа са женеа

Ни щеа са главеа, ни щеа са женеа,
се щеа си ходем мома лефтера,
се щеа си ходем мома лефтера,
мома лефтера, неоженеана

Дей гиди лyдо, сархощияно (сарахощи - пияница)
казала ти сам не аднаж - не дваж:
Нимой ма гали, нимой ма следи,
заложено йе белоно лице

Заложено йе белоно лице,
продадени са чернине очи
Лy врит ги галем чернине очи,
аднека галем самоно сърце

Изпълнява Методи Бозев:


Hatshepsut

29 September 2019, 07:07:01 #1228 Last Edit: 29 September 2019, 07:08:34 by Hatshepsut
Песен за патрикот (1762 лето)

Хиляда и седимстотин шестдесет и второ лето
в Охрида от Цариграда дошъл салаор
Се представил пред Арсеня наша патрика* честнаго
и му рекъл слово горко, слово жалостно,
eй, слово жалостно:

"Царска воля е да тръгнеш денеска за Цариграда,
на тебе от върли гърци голем поплак е"

Събрал патрик свое стадо в църква святий Климентова,
благослов му дал последен, ръце заплетил
Дълго време хлипал старец во мълчение всенародно
и по бела брада ронил сълзи горещи,
ей, сълзи горещи

"Слушайте ме, мили чеда, яз ке ида в Цариграда,
на мене от върли гърци голем поплак е
Гръцки Патрик ке ни строши славна Охридска столица
и мене до смърт ке държи в заточение,
ей, в заточение

Ке прати владици гърци – лицем светци, сърцем вълци,
ке ве дават, ке ве стрижат, ке мълзат* до кръв
Между народа ке сеят несъгласие и раздори,
да се мрази син со татка и со брата брат,
ей, и со брата брат

И ке викнете до бога, и крило не ке найдете,
смирени ке наведете глава до земи
Ке ми бидете сираци, така било написано:
елайте ми да ве гушна за последен път,
ей, за последен път"

Чърна тъга поразила старо, младо, мъжи, жени,
вси со ръце заплетени сълзи проливат
Той ги гушка, тие тъжни му целиват десна ръка,
и от ръка како извор сълзи се леят,
ей, сълзи се леят

Вяхнал патрик бърза коня и неволно упътил се
Тогаз гръмкий плач народен небо процепил
Умилил се честний патрик, свалил шапка навезана,
погледнал на небо сино, луто прокълнал,
ей, луто прокълнал:

"Ох! послушай, милий боже! Хаир никогаж да немат
Стамче бей и Буяр Лигдо, Нейко челеби."

Милостивий Бог послушал патришка гореща клетва:
слава нихна*, семе нихно погуби със шум
па сега во кукьи нихни ткае* паяк паяжина,
а на пусти стрехи нихни хукат хутове*,
ей, хукат хутове,
ей, хукат хутове

*патрик = патриарх
*мълзат = доят
*нихна = тяхна
*ткае = тъче
*хукат хутове = бухат бухали (?)


Hatshepsut

Седнала е Димка

Седнала е Димка в цветна градинка,
седнала е Димка в цветна градинка
да си шие Димка нова премяна,
нова премяна с бели ръкави

Димкината майка, тя на Димка дума,
Димкината майка, тя на Димка дума:
- Я стани ми Димке вичеря да готвиш,
вичеря да готвиш за майка и татко

Майка ти да види от чедо отмяна,
майка ти да види от чедо отмяна
Димка мами дума:
- Мале, стара майко,
аз сега си шия дреха годежарска

Аз сега си шия дреха годежарска,
аз сега си шия дреха годежарска,
че ще дойдат мале млади годежари,
млади годежари, се вакли овчари

Изпълнява Веселин Савов:


Similar topics (5)