• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

10 August 2020, 05:24:30

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
11154 Posts

Шишман
2950 Posts

Лина
519 Posts

Panzerfaust
507 Posts

Long time ago
502 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 16568
  • Total Topics: 1276
  • Online Today: 33
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 16
Total: 16

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Султан на Кольо думаше

Султан на Кольо думаше:
- Кольо льо, грамотниче ле,
Кольо льо, грамотниче ле,
тебе ти, Кольо, не мяза
с криво орало да ореш,
дълга копраля* да носиш

Тебе ти мяза, Кольо льо,
алкушяк вестник да носиш
с половин кило чер пискюл
Кольо на султан думаше:
- Аз ще се, султан, потурча,
ако ми, султан, харижеш*,

ако ми, султан, харижеш
твоите петтях харема
със твойте бели ханъмки
и Султан Селим джамийка
със дванайсито викала,
с тринайсет златни кандила

*копраля = остен и копраля са дървени прътове, обикновено завършващи с метално острие, с които се подкарва впрегатният добитък. Остенът е по-къс от копралята и е повече за ежедневна употреба, докато копралята е по-дълга и се употребява главно при оран или когато животните са повече от две (четири или повече).
*харижеш = подариш

Изпълнява Янка Георгиева:


Hatshepsut

Радо, бяла Радо

Радо, бяла Радо, мъри,
мънинка девойко,
мънинка девойко, мъри,
пуща ли те тебе,

пуща ли те тебе, мъри,
тебе, твойта майка,
вечер за водица, мъри,
с крива кобилица?

- Пуща мене пуща, мъри
и снощи ме пусна,
и снощи ме пусна, мъри,
пусна и наръча

Изпълнява Комня Стоянова:


Hatshepsut

Бисеро керко

Бисеро керко* мори, Бисеро леле,
не зимай керко мори комита,
олеле керко мори комита

Он ке те итро керко излаже,
со благи думи керко прелаже,
он ми ке те керко отведе

Ако е от Бога мале писано, леле,
ако е от люде мале, речено,
либе комита мале, ке зема

Либе комита мале ке зема леле,
со чета в планина ке шетам,
на либе пушка ке носам

*керка = дъщеря, керко = дъще

Изпълнява Илия Аргиров:


Hatshepsut

Димитрио, сине Митре

Димитрио, сине Митре,
мамино единче,
Димитрио, сине Митре,
мамино будало

Три години, сине Митре,
како болна лежам,
зер* не видиш, сине Митре,
че те жена лаже

А́ко* майко, а̀ко майко,
барем* е убава,
а̀ко майко, а̀ко майко,
барем е гиздава

*зер = нима
*а̀ко = нищо че; въпреки това
*барем = поне

Изпълняват сестри Аджови:


Hatshepsut

Видем та севдим познавам

Видем та севдим* познавам,
че немаш мерак на мене,
че немаш мерак на мене,
меракат ти е изминал

Меракат ти е изминал
през напрежноно галене*,
през напрежноно галене,
през авелското* мамене

Ти другош га ми дойдеше,
бел беше червен трендафил,
бел беше червен трендафил,
сега си чоран почернел

Сега си чоран почернел,
та та белило не бели,
та та белило не бели,
та та червило не черви

*севда = любов, севдим = любе
*галене = обич (от галя = обичам)
*авелско (евелско) = предишно, някогашно (от евел = преди, някога)

Изпълнява Бойка Присадова:


Hatshepsut

Бавна песен

Чувайте, мало и голямо:
Имало село Карагьоз,
там се родили, раснали
Гьорги и Ганка двамата
Любят се Гьорги и Ганка
от малки та до големи

Кога големи станали,
двамата се посгодили
В петък се холан сгодили,
в събота сгодени ходеха,
в неделя сватба вдигнаха,
голяма сватба българска

Че са калеска* пуснали,
цялото село калесали
да идат да ги венчаят
във Ичме село голямо,
във Ичме на черковата

Рано са холан тръгнали
и са се рано венчали
Кога се назаде върнали,
до средя пътя стигнали,
до една голяма поляна

Каруците си поспрели,
конете да си починат,
сватбари вино да пият
Гайди и кавали свиреха,
момите песни пееха,
момците се изпровикваха,
зълвите с кърпа играят
пред кума и пред кумица

Тогаз ги е Тосун превардил -
тоз Тосун, тоз черкезина
Голям им карез* имаше
отпреди девет години:
Кога си село нападнал,
тогаз го холан ранили,
на лице рана сторили,
на лице, още на сърце

Девет години ги вардил,
сега му на ръка паднали
Той си на кума думаше:
- Ченалла куме ченалла,
ти като редиш сватбата
и като водиш булката,
може ли булка да дари
моята вярна дружина,
най-подир мене да дари
със бяла риза ленена,
ленена, та копринена,
със тънка кърпа везана?
Ако ми дара дарува,
кареза ще си забравя,
голям ще бакшиш да ѝ дам -
пълна ми шепа алтъни*
Ако ли холан не може,
къс по къс ще ви направя

Почнала булка да дари,
ала ѝ дари не стигат
дружина да си издари,
дор тристамина дружина
Сватбари ризи сваляха,
скришом ги булка даваха,
дано ѝ стигнат дарите

Дарявала що е дарявала,
до Тосун главатар стигнала,
за него дари нямаше,
ни бяла риза ленена,
ни тънка кърпа везана

Много се Тосун ядоса,
нишан* на лице потрепна,
остра си сабя извади,
булката на две разсече,
булката и младоженика

И днеска тая поляна
затуй се холан нарича,
затуй се холан нарича
"Булкинските гробища"

*карез = злоба, омраза
*алтъни = жълтици
*нишан = белег

Изпълнява Атанас Георгиев:


Hatshepsut

31 March 2020, 19:04:24 #1281 Last Edit: 31 March 2020, 19:29:17 by Hatshepsut
Научила се Тодорка

Научила са Тодорка
вечер за вода да ходи,
сутрин ми рано пред зора,

сутрин ми рано пред зора
и тази сутрин подрани
на студен бистър кладенец

На студен бистър кладенец,
на хайдушката поляна,
там си Тодорка завари,

там си Тодорка завари,
Чакър ми млада войвода
Чакър Тодорка превари,

а и на Тодорка думаше:
-Тодорке, алтън* хубава,
има ли в село боляри?

*алтън = жълтица, злато

Изпълнява Пенка Петкова:


Hatshepsut

Мома Яница

Раснала девойка, мома пораснала
със тънка снага, с китна премяна,
румена, засмяна
Момче я хареса, хареса, бендиса*
и се полуди, и се зачуди
как да я излъже

Хей, хей, хубавица,
хей, бре гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
сърце да спечели
на мома Яница?

Хей, хей хубавица,
хей, бре, гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
хубост да премери,
мома да спечели?

Давам ти коланче, алтън* герданче
Мома ги пази, зеде* чапрази*,
дойде ми у нази

Ще те позлатя, джанъм, посребря -
с двори широки, много имоти,
чардаци високи

Хей, хей хубавица,
хей, бре, гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
сърце да спечели
на мома Яница?

Хей, хей хубавица,
хей, бре, гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
хубост да премери,
мома да спечели?

Нe ти ща дворите, дворите, къщите
Клетва съм дала и обещала
с любов да пристана
С китка ме закичи, с хубост ме заплени
С любов голяма, любов за двама,
двама завинаги

Хей, хей хубавица,
хей, бре, гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
сърце да спечели
на мома Яница?

Хей, хей хубавица,
хей, бре, гълъбица,
мома Яница
Кой ще се намери
хубост да премери,
мома да спечели?

*бендиса = хареса
*алтън = злато, златно
*зеде = взе
*чапраз = украсена метална тока на женски колан


Hatshepsut

Легнала мома, заспала

Легнала мома, заспала
край тихи бели Дунаве,
под това дърво маслено

Тихи ми ветре подухна,
ситен ми дъждец завяла,
та се момата пробуди

Мома го люто кълнеше:
- Ветре ле, не надухал се,
дъждо льо, не навалел се

Изпълнява Асенка Янева:


Hatshepsut

Сине мамино

Роди си майкя и си отчува*
едно ми сине мамино /2
Па го момите нектея* оти*
он* си без майкя не може /2

Учи го майкя [...] го леле,
како момите да лъже /2
Дано се мома прелъже леле,
за него да се ожени /2

Нада* се майкя, пренада леле,
снаица* да ю доведе /2
Па си години миная леле,
па си е Стоян застарел /2

Я ойди* сине в Граовско село,
па фани мома граовка /2
Она* че ти е лика-прилика,
децата че ти отчува /2

Стоян си леле граовка нече*,
все си косурье* намира /2
Па си остана старо ергенче,
старо ергенче до мама /2

*отчува = отгледа
*нектея = не искаха
*оти = защото
*он = той
*нада = надява се
*снаица = снаха
*ойди = отиди
*она = тя
*нече = не иска
*косури (кусури) = недостатъци

Изпълнява Боряна Василева:


cekupamasekirataGrozde ne nabrah niova versia A.H.T. sekirata cekupama
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

cekupamasekirata

ХУМОРИСТИЧНА ПЕСЕН- текст и изпълнение А.Х.Т. sekirata cekupamasekirata Ukroti si zlobata i zavistta i si vij draskanicite suratia

sekirata Razsurdila se bulka Rosa poetesa bosa

На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

cekupamasekirata

Хумористична народна песен -текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupamasekirata Zaspala e baba Rosa
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

cekupamasekirata
sekirata reche i otseche

А.Х.Т.sekirata cekupama -мой текст и изпълнение по народна песен Море чича рече да ме жени -шопска народна песен
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

cekupamasekiratasekirata Edna be kopucha

шопска народна песен -А.Х.Т.sekirata cekupama
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

Similar topics (5)