• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

07 July 2020, 00:26:41

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10918 Posts

Шишман
2572 Posts

Panzerfaust
443 Posts

Лина
417 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 15783
  • Total Topics: 1262
  • Online Today: 30
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 26
Total: 27

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Дилберино моме

Майка дилбер* ситно прела /2
Дилберино моме малка й моме /2

Ситно прела и думала /2
Дилберино моме малка й моме /2

Като идеш на нивата /2
Дилберино моме малка й моме /2

Ниско жъни до земята /2
Дилберино моме малка й моме /2

*дилбер = гиздав, хубав

Изпълнява Мариана Георгиева:


Hatshepsut

Сещаш ли са, любе

Сещаш ли са, любе, или са не сещаш,
защо преминавам през вашине двори?

Сещам си са любе, как да са не сещам,
ам си имам любе, майка касканджийка*,

ам си имам любе, майка касканджийка,
тя ма мен не пуска за вода да ида

*касканджия = завистник

Изпълнява Каньо Бедров:


Hatshepsut

Се ма яд мамо, се ма яд

Се ма яд мамо, се ма яд,
дето ма малка ожени,
ожени, та ме зачерни

А пък аз мамо, горката,
не можих да се находя
на мойта хубост и младост

Не можих да се нанося
на мойте ризи и сукмани,
нашите вакли престилки

Изпълнява Вълкана Стоянова:


Hatshepsut

Нападнаха, надойдоха, Даймяно, арнаути

Нападнаха, надойдоха, Даймяно хубава,
голи, боси арнаути, Даймяно хубава,
де двамина, де троица, Даймяно хубава,
в Даймянини девят души, Даймяно хубава

Те Даймяна проговарят, Даймяно хубава:
- Опери ни тънки ризи, Даймяно хубава,
с два калъпа рéки сапун*, Даймяно хубава,
два кладенца студна вода, Даймяно хубава

Простри ги на два саръка*, Даймяно хубава,
два саръка срядногорски, Даймяно хубава,
Отговаря им Даймяна, Даймяно хубава:
- Ой ви вази арнаути, Даймяно хубава

Де ще взема два калъпа, Даймяно хубава,
два калъпа рéки сапун, Даймяно хубава,
де ще взема два саръка, Даймяно хубава,
два саръка срядногорски, Даймяно хубава

Отговарят арнаути, Даймяно хубава:
- Твойте ръце - два калъпа, Даймяно хубава,
твойте очи - два кладенца, Даймяно хубава,
твойте вежди - два саръка, Даймяно хубава

*рéки сапун (раки сапун) = сапун, внасян от Турция и от островна Гърция
*сарък = дълъг тънък кол

Изпълнява Стайка Гьокова:


Hatshepsut

Недо ле, арна девойко

- Недо ле, арна* девойко,
що късно снощи седохте,
на врати петли пееа,
три пъти вино точеа?

- Ой леле, лудо, та младо,
като ме питаш ке кажа -
снощи от Стамбул аз дойдох,
дебела книга донесох

Дебела книга донесох,
от стари баби писана,
от стари баби писана,
от млади невести кажена /2

От стари баби писана,
от млади невести кажена -
двамина млади що се любят,
грех било да се не вземат
Двамина млади що се любят,
грех било да се не вземат

*арна = хубава, добра

Изпълняват Венета Цветкова и Татяна Сърбинска:


Hatshepsut

Кондисал ми е Караджа

Кондисал* ми е Карадже
Кара кадию на двори
Та му откраде два сина -
два сина, два челебия*

Та чи Карадже порочал:
- Носите здраве кадию
и на кадия кажете
да ми кадия проводи

мандова* кожа с грошове,
мечкина кожа с алтоне
да си му върна два сина,
два сина, два челебия

*кондисал = настанил се
*челебии = знатни младежи турци
*мандова = биволска

Изпълнява Дочо Гечков:


Hatshepsut

Сьоднал ми е млад терзие

Сьоднал ми е млад терзие*,
млад терзие - абаджие
Та лю* крои, та лю шие
момин фустан гевезиен* /2

Отдол иде малка мома,
Та лю върви, та лю гльода*,
та лю върви, та лю гльода,
та лю пита млад терзие:

- Кому шиеш фустан чекан,
фустан чекан гевезиен?
Млад терзие отговаря:
- Теб го шия, малка моме!

- Да го носиш, малка моме,
да са гиздиш, да са кичиш,
да са гиздиш, да са кичиш,
да са пукат душманине!

*терзия (терзия) = шивач
*лю = току
*гевезиен = тъмночервен
*гльода = гледа

Изпълнява Росица Пейчева:


Hatshepsut

Мома из пътя вървеше

Мома из пътя вървеше,
из пътя, из равно поле,
отдолу идва ергенче,
ергенче, младо пъдарче

То на мома тихом дума:
- Мари моме, малка моме,
дал' си от небе паднала,
ил' си в градинка никнала?

Марийка дума ергенче:
- Ергенче, младо пъдарче,
ни съм от небе паднала,
ни съм в градинка никнала

'Ко съм от небе паднала,
щях да падна в ваш'те двори,
'ко съм в градинка никнала,
щях да никна в ваш'та градинка

Изпълнява Груйчо Дочев:


Hatshepsut

Излез Фатминко вънка на двори

Излез Фатминко вънка на двори,
за да ти видем белото лице

Юначе лудо, лудо и младо,
не си ли виждал белоно млеко?

Не си ли виждал белоно млеко,
мойто е лице дваж-триж по-бело

Излез Фатминко вънка на двори,
за да ти видем чьорните очи

Юначе лудо, лудо и младо,
не си ли виждал чьорноно грозде?

Не си ли виждал чьорноно грозде,
мойте са очи, дваж-триж по-чьорни

Излез Фатминко вънка на двори,
за да ти видем тьонката снажка

Юначе лудо, лудо и младо,
не си ли виждал тьонкине ели?

Не си ли виждал тьонкине ели,
мойта е снажка е дваж-триж по-тьонка

Изпълнява Радка Харитева:


cekupamasekirata

С КОЛ Е БАБА ВРАТА ЗАПИНЯЛА

шопска народна песен
 
изпълнява Анита Христова Трифонова sekirata cekupamaНа злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

cekupamasekirata

ДЕН МИНА, РАДОсинбек  изпълнява - А.Х.Т.sekirata cekupama
На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

САМО БОГ МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

А.Х.Т. cekupama sekirata
sekirata cekupama

Hatshepsut

Жална майкя, коя сина нема

Жална майкя, коя сина нема,
ощ по-жална коя е родила,
роди майкя девет мили сина,
родила ги е у тежки годин,
чуждо прела, та ги е ранила

Сите девет майкя оженила,
одимала девет унучета,
па са дошли турски еничари,
синовете роби заробили,
унуците еничари взели

Изпълнява Валентина Деспотова:


Hatshepsut

Събрали ми се, отбрали

Събрали ми се, отбрали
до седемдесе юнака /2
До седемдесе и седем,
ала си нямат войвода /2

Един си други думаха:
- Хайде та да отмериме /2
Трийсе разкрача надълго
сабя на нишан* да турим /2

Който сабята умери,
куршум на две да разсечи /2
Той ще ни стане войвода,
че са хайдути станали /2

Фърляли и префърляли,
не могли да я умерят /2
Бре гиди Недка, Недке ле,
Недка отстрани стоеше /2

[??] пушка държеше,
държеше, сеир струваше* /2
Като се Недка изтири*,
коляно в земя удари /2

Пушка на око помери,
куршум се на две разсечи /2
Че стана Недка войвода,
че си юнаци поведе,
че си юнаци поведе,
горе в Балкана заведе

*нишан = знак, белег, цел, мишена
*сеир струвам = гледам, наблюдавам
*изтири = изтича

Изпълнява Мита Стойчева:


Hatshepsut

Седнал Марко с майкя да вечера

Море седнал Марко с майкя ле да вечера,
с майкя ле да вечера
Море согледа го Марковата майкя:
- Марко ле мили сину,

Море що си Марко толку ле натажено,
Марко ле мили сину?
Море отговара Марко ле на макя си:
- Майко ле стара майко!

Море снощи дойде телеграм од Стамбул,
телеграм од Стамбул:
,,Море чини що ли чиниш ле ти Елено,
пашата те вика

Море да кажуваш, Елено невесто,
Елено невесто,
каде Марко шета, Марко ле прилепчанин,
Марко ле прилепчанин"

Изпълнява Костадин Гугов:


Hatshepsut

Станувай Дойке, станувай

Станувай Дойке, станувай,
заплети ситно плетене,
заплети ситно плетене,
облечи руба* везана

Заплети ситно плетене,
облечи руба везана,
закорпи корпа алена,
закичи китка шерена

Че Василчова ша дойде,
със големата сюрия*,
със двеста вакли шилета,
със триста вакли овена

Та ще на порти почука,
почука, кротко изрука*:
- Излизай Дойке, посрещай,
посрещай стадо големо

*руба = горна вълнена женска дреха
*сюрия = голямо стадо; множество, голямо количество
*изрука = извика

Изпълнява Бойка Присадова:


Similar topics (5)