• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

27 May 2020, 18:46:36

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10633 Posts

Шишман
1949 Posts

Panzerfaust
344 Posts

Лина
293 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14139
  • Total Topics: 1248
  • Online Today: 86
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 48
Total: 49

avatar_Long time ago

Божии или човешки доктрини

Started by Long time ago, 10 December 2019, 11:11:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Long time ago

За тези, които се вълнуват от въпросите на вярата, винаги изясняването помага и осветлява.
Не всеки разбира от всичко. Не всеки знае всичко. Не всеки може всичко. Затова и сме наречени части от едно тяло, като главата е Христос.
Попадат ми чудесни пояснения от наши сънародници, които понякога предлагам и на другите.
Заслужава си. Защото всичко има пряко отношение към живота ни като общество и народ.
-----------------
Ако се замислим ще открием с удивление колко много от убежденията ни по много въпроси са формирани, не от написаното в Библията, а от църковната доктринална традиция и инерция в която сме се заквасили от самото начало. Писанието обаче ако постоянстваме в прочитането и изучаването му има силата да обнови ума ни и да го промени относно всяка лъжлива и човешка доктрина и традиция.

От самото начало нас са ни учили по църквите, че понеже сме в последните времена, нечестивите ще властват все повече и повече, а християните ще бъдат повече и повече мачкани. И когато това се случва - християните приемат това, като най-нормалното нещо и не оказват никаква духовна съпротива на нарастването на злото и увеличаването на властта на нечестивите.

Когато обаче човек чете Писанията той придобива съвсем друга картина. Начина по който Божиите мъже са вярвали преди нас е диаметрално противоположен на това, което днес се преподава по църквите в това отношение. Затова в тази тема аз искам да сложа един голям списък с Библейски пасажи, които говорят за съдбата на нечестивите и какво трябва да бъде нашето отношение, молитви и очакване спрямо властта на нечестивите. Прочитайки един след друг този огромен списък и осмисляйки го човек може да преживее съвсем реално, това което Библията нарича обновяване на ума. По този начин освен обновяването на ума по тази тема се демонстрира и библейския принцип и метод на обновяване на ума въобще.

Първо искам да обърна внимание на следния пасаж:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

Днешното учение завладяло умовете на християните по църквите, че е най-нормалното нещо нечестивите да властват и да мачкат хората е превърнало църквите и християните именно в това, което този пасаж казва - мътен извор и развален източник. Те са изгубили своята роля на светлина и сол, която спира развалата и разпространението на злото. Праведните са спрели да се противят на разпространението на злото и не просто отстъпват пред нечестивите, но са възприели цяла доктринална философия на отстъпление пред нечестивите. Резултата от това го виждаме всички.

Затова нека се потопим в тази поредица от библейски текстове, които да ни покажат Божия начин на мислене и отношение към нечестивите,тяхното настъпление и тяхното бъдеще. Много християни си мислят, че нечестивите ще бъдат отблъснати и наказана едва при Божия съд след тяхната смърт. Но Писанието описва съвсем друга картина. Нека да видим каква е тя.

/следва/

Long time ago

Няколко пасажа и текстове засягащи тази тема. Количеството на тези пасажи е огромно.
Много от тези пасажи представляват директен пример и наставление как да се молим относно нечестивите и тяхното настъпление против праведните.
Затова този огромен масив от библейски текстове може да послужи не само като средство за обновяване на ума, но също така и като наръчник за молитва и духовно воюване.

книгата Йов:

20:4
Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята,
20:5
Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?
20:6
Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците.
20:7
Пак той ще се изрине за винаги, както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат, Где е той?
20:8
Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.
20:9
Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече.
20:27
Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се повдигне против него.
20:28
Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее.
20:29
Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство.
----------
18:5
Наистина светлината на нечестивия ще угасне, И пламъкът на огъня му няма да свети.
18:6
Светлината ще бъде мрак в шатъра му, И светилникът при него ще изгасне,
18:7
Силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят.
18:8
Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, И ходи върху примки.
18:9
Клопка ще го улови за петата, Примка ще го хване.
18:10
Въжето му е скрито в земята, И примката на пътя му.

Long time ago

Разликата
-------
Каква драстична разлика има между това, което четем там, от очакванията и надеждата, която хора като цар Давид са имали и това, което днешните християни вярват и очакват.

Да вземем например първи псалом, който е цитиран по-горе, там се казва, че праведните ще благоуспяват във всичко що вършат, а нечестивите ще бъдат отвеяни като плявата.
Много от евангелистите обаче вярват точно в обратното. Те вярват, че понеже сме "последни времена" то нечестивите ще благоуспяват във всичко що вършат, а праведните ще бъдат отвеяни от всякакви гонения и злини.

Това е удивителен контраст.
Всичко е обърнато надолу с главата.
Затова в тази тема аз искам един по един да цитирам от Псалмите онова, което праведните хора са вярвали, очаквали, на какво са се надявали и как са се молили по отношение на своята съдба и съдбата на нечестивите.

И нека не забравяме, че това не са просто нечии надежди и молитви, а че това е Божие Слово вдъхновено от Святия Дух. Затова когато прочитаме написаното в Божието Слово, и разсъждаваме върху него, ние ще можем да започнем да изтрезняваме от ученията насадени по църквите, и да започнем да обновяваме умовете си чрез онова, което Божието Слово казва.
--------------------------------------
Първи псалм

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;

Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;

Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Long time ago

Псалом 64:

Пс. 64:1  Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля.
Пс. 64:2  Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците,
Пс. 64:3  Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели,
Пс. 64:4  За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят.
Пс. 64:5  Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види?
Пс. 64:6  Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

По днешните църкви се говори, че така трябва да бъде, че нечестивите трябва да успяват повече и повече, защото били последни времена и няма какво друго да става. Но Писанието казва нещо съвсем друго. Нека да продължим да четем продължението на псалома:

Пс. 64:7  Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени.
Пс. 64:8  Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.
Пс. 64:9  И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му.
Пс. 64:10  Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.

Бог няма да остави нечестивите да успяват в кроежите си, в скритите си и тайни намерения. Бог ще ги устрели внезапно, изненадващо плановете им ще се провалят и рухнат. И не само ще го направи, но и ще го направи по такъв начин, че всички човеци да се убоят, както се убояха като видяха как Бог уби Ирод заради нечестието му. И ще започнат да разказват за делото на Бога, защото ще разберат действието му.

А праведните ще се развеселят в Бога и ще уповават на Него.

Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин. Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.

Шишман


Шишман

За това - Православие или смертъ, останалото е от дявола 

Long time ago

На небето и на земята

Когато Исус учеше как да се молим, Той казваше:
"А вие се молете така:...
Да бъде Твоята воля както на Небето, така и на земята."

И каква е волята Му на Небесата?
Там има ли неправда, насилие и грабеж от властта над хората? Грабежи и измами от едни хора към други?

Очевидно Исус учеше учениците си като оправят поглед и молитва към Небесния баща да викат към него за спиране на всяка неправда, несправедливост, нечестие и насилие на земята, защото точно така е на Небесата.
--------
Да не бъдем безразлични към беззаконието около нас.
Не можем да приветстваме неправдите или да се правим,че не ги забелязваме. Често обаче нещо неприятно се случва далеч от нас и няма как да повлияем на събитията, намираме се далече. Но можем да се помолим Божията сила и мощ да се намеси, да възвести и донесе правдата от Бога. В епохата на комуникациите можем да заявим ясна позиция в подкрепа на Божията воля и правда.

Не се страхувайте!
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Голяма сила има усърдната молитва на праведния!
------------------------------

Шишман


Шишман

КАК ЩЕ СЕ РАЗПРАВЯТ С ЦЪРКВАТА

Нанася се съществен удар по Църквата. Вече е изнамерен начинът за прекратяване на дейността й: чрез налагане на карантина. При това забраната за извършване на богослужения и Тайнства се посреща с разбиране и даже с одобрение не само от нецърковни или мало-църковни хора, но дори и от църковни йерарси. Да повторим, смъртността от коронавируса е около 2.5%. А какво ще стане с Църквата, ако се появи вирус с ниво на смъртност от 50%, като еболата, например, която се предава чрез слюнка и срещу която, впрочем, и досега няма ефективна ваксина? Това значи ли да забравим изобщо за Причастието? Църквата може да преживее без храмове, без държавна регистрация и така нататък, но Тя не може да живее без отслужване на Божествена Литургия, без съединяване на вярващите с Бога. А именно това могат да й забранят. Днес това вече не звучи като неправдоподобна фантазия. В Светото писание е казано: "Там ще се уплашат те от страх, дето няма страх" (Пс. 13, 5).""   

Long time ago

..целият свят лежи в лукавия...
Когато за първи път преди немалко години прочетох тези думи..."целият свят лежи в лукавия"...и се замислих за света в който живеем и си казах:прекалено е казано, чак пък толкова.

С годините обаче човек трупа опит. Опит от вярването си, опит от впечатления, опит от преживяното, опит от срещи с различни йерархии, опит от всичко. Дори обикновено казано житейски опит.

Днес виждаме как светската власт и институции иска да е господар на човешкия живот, едва ли не на всеки един живот. Не само в нашата страна. Постига се един ефект, народите да се управляват от телевизора. От една кутия с картинки и звук.
Това едва ли са можели да си пожелаят древни тирани.
Днес е почти безспорен факт.

Не бъдете от тези, които сляпо вярват на телевизора.
Бъдете смели Божии чеда. Търсете истините от Бога.
В усамотение слушайте Божия глас. Нека да говори Той.
Всички земни владетели са в ръката на Господа.
Той осуетява безумните им намерения,
Той смирява горделивите.

Бог се гневи всеки ден на нечестивите, които угнетяват без причина праведния или сиромаха.
На Бог вярвайте, на Него се уповавайте, след Него вървете.
Това е превъзходният път, на който сме призовани да стъпим и тръгнем.

Божията сила, Божията благодат, милост и мир да бъдат с всички нас!
Амин!
---------------------
Първо послание на Йоан 5 гл.

Знаем, че ние сме от Бога;
и целият свят лежи в лукавия.
Знаем още, че Божият Син е дошъл
и ни е дал разум да познаваме истинния Бог;
и ние сме в истинния,
сиреч в Сина Му Исуса Христа.

Това е истинският Бог и вечен живот.
Дечица, пазете себе си от идоли.

Шишман

Ходи на църква и уважавай свещениците, иначе си към Лукавият.

Long time ago

13 May 2020, 11:19:57 #11 Last Edit: 13 May 2020, 11:26:25 by Long time ago
Quote from: Шишман on 13 May 2020, 11:05:45Ходи на църква и уважавай свещениците, иначе си към Лукавият.
Миналата седмица ти писах ясно в другата тема, помислих,че ме разбра защо не ходя.
Ще го повторя: Когато намеря подходящо обяснение за избиването на болярски родове през 9 век от властта при приемане на християнството-тогава може и да тръгна на църква.
Свещеници уважавам, други не. Такива особено, които награждават политици.
Ходенето на църква не те прави християнин. Ако аз вляза в гаража, не ставам автомобил или автомонтьор.

Малко досаден ставаш, усети се.

Шишман

Quote from: Long time ago on 13 May 2020, 11:19:57Миналата седмица ти писах ясно в другата тема, помислих,че ме разбра защо не ходя.
Ще го повторя: Когато намеря подходящо обяснение за избиването на болярски родове през 9 век от властта при приемане на християнството-тогава може и да тръгна на църква.
Свещеници уважавам, други не. Такива особено, които награждават политици.
Ходенето на църква не те прави християнин. Ако аз вляза в гаража, не ставам автомобил или автомонтьор.

Малко досаден ставаш, усети се.
То това беше и последният път  който ти го казвам. То е казано до 3-и пъти и ги остави да правят, каквото знаят.
Избити са ма не болярски родове, а пограничните. Четете то си пише. Пограничните родове не са били знатните и болярските. Причината за избиването им не е религиозна, а политическа: тръгнали са на бунт срещу владетеля ! Какво искаш , да ги покани на по ракия ли за предателството им ?

Long time ago

Quote from: Шишман on 13 May 2020, 12:37:27То това беше и последният път  който ти го казвам. То е казано до 3-и пъти и ги остави да правят, каквото знаят.
Избити са ма не болярски родове, а пограничните. Четете то си пише. Пограничните родове не са били знатните и болярските. Причината за избиването им не е религиозна, а политическа: тръгнали са на бунт срещу владетеля ! Какво искаш , да ги покани на по ракия ли за предателството им ?
Има сънародници, които намират тия действия за причина за дългите години робство, които са ни сполетели като народ. След доста сериозни изследвания на събитията и Писанията.
Проклетия не постига без причина е писано в Писанията.

Тежка няколко вековна съдба е имал народа ни.

Нищо не искам аз, просто търся отговори, доколкото е възможно да се намерят за събития случили се толкова отдавна.

И на хора, с които не съм общувал на живо никога, не им казвам какво да правят и какво не.

Long time ago

Святост според Писанията

В Новия Завет се използват няколко гръцки думи за "нечист" една от основните думи превеждана като нечист е дума, която буквално означава "общ". Например в Деяния - Петър използва две от основните гръцки думи за "нечист" като синоними:

Деян. 10:14  А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.

Думата преведена като "мръсно" е гръцката дума за "общо". Идеята е че когато едно нещо е за обща употреба то става нечисто от тази обща употреба. Да вземем например една кърпа за ръце поставена в една обществена тоалетна за обща употреба. Сами можете да се сетите какво ще се случи с тази кърпа само след няколко часа. Тя ще се превърне в синоним за нечистота. Във варненския край например има специална дума за такава кърпа за обща употреба - това е думата "пачавра". Тази дума обаче е по-известна с употребата й по отношение на един определен вид леки жени, които не са осветили (отделили) себе си за един мъж, но биват употребявани от много мъже. Същия вид жени освен "пачаври" биват наричани и "мръсници".

Отделен е диаметрално противоположното на общ. Понеже самата същност на отделянето се състои в това, че едно нещо се избира от общия куп и се посвещава (заделя) за специална употреба.  Ако вие отделите да речем един чифт обувки за специална употреба (примерно само за ходене на сватби) то безспорно те ще останат много по-чисти от обувките за обща употреба.

Точно в това отделяне от общото е същността на библейския термин "свят". Точно затова и Бог е свят, свят, свят. Т.е Бог е трижди отделен от света, неговите пътища, неговата мъдрост и неговия вървеж. Бог не е на разположение на всеки. Кой да е няма достъп до Бога. Бог е заделен настрана от общата човешка маса и се открива само на малцината, които Го потърсят с цялото си сърце, ум и сила. Можем да се запитаме дали Бог присъства на всяко събрание, което претендира да е християнско и размахва Библии от амвона.

Днес така наречените християни само чакат някой да им каже нещо от рода на "дал бог добро" и те са готови да отговарят радостно с амин, амин. Понеже те смятат, че Бог е за обща употреба от всеки който си реши да използва името Му. Подобно отношение е типично езическа повърхностност лишена от всякакво разбиране за Божията святост (отделеност). В тази връзка еврейското мислене няма нищо общо с паганската християнизирана култура, но евреина се кланя на един отделен Бог, който не се споделя от останалите необрязани народи. Запомнил съм сцена от един исторически филм в който един човек влиза в един еврейски дом и поздравява мъжа в къщата с "мир на вас от Бога" - а евреина му отговори така както подобава да отговаря всеки истински християнин който е вярва в един отделен (свят) Бог, който не е достъпен за всеки: "Не знам за кой бог говориш, понеже те гледам че не приличаш на юдеин,  а на езичник." Евреина не може да приеме поздрава на езичника в името на някой си бог, без да е сигурен, че пред него стои отделен от езичниците човек, който се кланя на единствения Бог, който е отделен от всичките нечисти езически божества и идоли лесно достъпни за всички хора. Защото само отделения човек може да познава отделения Бог. И само отделения народ има за свой Бог, отделения (святия) Бог.

Когато човек вникне в същността на думите и намери в тях пълнотата и смисъла вложени от Твореца, тогава всичко в Писанията става много ясно, логично и неразривно свързано. Но противника е посял сред вярващите множество фалшифицирани понятия, които държат милиони хора в тъмнина и мрак, без значение колко усърдно четат Библията.