• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

10 August 2020, 02:07:10

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
11154 Posts

Шишман
2950 Posts

Лина
519 Posts

Panzerfaust
507 Posts

Long time ago
502 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 16568
  • Total Topics: 1276
  • Online Today: 33
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 25
Total: 26

Национализъм, патриотизъм, родолюбие

Started by Hatshepsut, 10 October 2018, 06:41:54

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

"Национализмът е съзнателно чувство на принадлежност към дадена нация и съзнателна подкрепа на националната държава и/или на националната доктрина. Национализмът е идеология, ориентирана към запазване или подкрепяне на съществуването на дадена нация и е тясно свързан с идеята за държавността. Националистите смятат формирането на нация и съответно на национална държава като висша стъпка и крайна цел на развитието на народа, към който принадлежат."

Повече трябва ли ни?

Hatshepsut

РОД:
Род e група от хора, свързани помежду си с кръвна или брачна връзка. Те се наричат роднини и имат общ родоначалник независимо дали носят неговото фамилно име или не.

НАЦИЯ (лат. "народ"):
Исторически саздала се устойчива общност от хора, възникнала върху базата на общността на езика, територията, икономиката и психическото устройство, което се проявява в общността на културата.

Патриотизъм (на гръцки: πατριώτης - съотечественик, πατρίς - отечество) означава любов, обич към родината и желанието за опазването му. Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции. Патриотизмът на дело изисква безкористна и всеотдайна работа за въздигане на народа и родината.

Hatshepsut

Според Български тълковен речник:
1. патриотизъм =  Любов и преданост към отечеството; родолюбив.
2. национализъм =  1. Идеология и политика на поставяне на една нация в привилегировано положение, чрез което се потискат едни народи и се поражда национална вражда. 2. Движение на зависимите страни към свобода и независимост.

Според уикипедия(https://bg.wikipedia.org/) Национализмът е преди всичко идеология, която включва следните елементи:

А.  Съществуването на нацията. Национализмът постулира, че човечеството, по законите на природата се дели на фундаментални единици — автономни и самодостатъчни нации, които се отличават една от друга чрез набор от определени обективни характеристики.
Б.  Суверенно право на самоопределение. Националните проекти могат да се осъществяват само в собствената държава. Нацията има право да образува своя държава, която трябва да включва в себе си всички членове на нацията. За всяка постоянна териториално-административна единица политическите граници трябва да съвпадат с културно-етническите. По този начин, нацията притежава висшата (суверенна) власт над ясно очертана територия, в пределите на която живее достатъчно еднородно население.
В.  Първичност на нацията в държавообразуващия процес. Нацията се явява източник на цялата политическа власт. Единственият легитимен тип правителство е националното самоуправление. Всеки член на нацията има право непосредствено да участва в политическия процес. По този начин, национализмът символично се приравнява народа с елита.
Г.  Национално самоопределение. Национализмът счита за необходимо единството на езика и културата за цялото население в рамките на административно-териториалната единица. Хората се отъждествяват с нацията заради свобода и самореализация. От друга страна, нацията гарантира членство и самоидентификация даже на тези, които не се чувстват част от никаква друга група.
Д.  Солидарност. Единството се постига за сметка на обединяването на хората въз основа на любов и братство, а не чрез налагане на определена култура. Важно е членовете на нацията да почувстват ползата от солидарността и да действат не поотделно, а заедно, съобразявайки своите усилия със стремежите на другите.
Е.  Нацията като висша ценност. Предаността на индивида към националната държава превишава индивидуалните или груповите интереси. Задачата на гражданите е да поддържат легитимността на своята държава. Укрепването на националната държава е главно условие за всеобща свобода и хармония.
Ж.  Всеобщо образование. Хората, съставляващи нацията, трябва да имат достъп до образование, което е необходимо за участието в живота на съвременното общество.
Национализмът подчертава различията, колорита и индивидуалността на нацията. Тези отличителни черти носят културно-етнически характер. Националното самосъзнание способства за идентификацията на съществуващите външни влияния в областта на културата и за рационалния анализ на перспективите за продължаващо заимстване от други култури в полза на своята нация.

Освен това, национализмът разглежда нацията като еквивалент на индивида, като социологически организъм. Равенството на хората пред закона, независимо от социалния им статус или произход, е аналогичен на равенството на нациите независимо от размера или силата им, от гледна точка на международното право.

Hatshepsut

Разсъждения за национализма

Според Съвременна българска енциклопедия Национализмът е човешко чувство, определящо съзнателно, активно и съпричастно отношение на личността към националните ценности, идеали и исторически стремежи, изграждащи съдържанието на националното съзнание, способност да се обосновават и защитават тези ценности, идеали и стремежи. Национализмът е антипод на националния нихилизъм и космополитизма, реакция срещу войнстващия интернационализъм и настъпващия глобализъм. Изразява непокорството и непримиримостта на човека срещу обезличаването и загубата на национална идентичност.

Общите черти на национализма се свеждат до следното:

- любов и привързаност към общата територия, език, култура, исторически традиции, идеали и стремежи;
- стремеж към политическа независимост, суверенна държава, духовно и политическо единство на нацията, издигане и утвърждаване на престижа й;
- убеждение и вяра в необходимостта от развитие, обогатяване и усъвършенстване на Отечеството и действия за изпълнението на това.
Национализмът е придружен от духовното укрепване на личността, създаващо условия за физическо здраве и нравствено съвършенство и след това за реални действия в практиката.

Икономическа основа на национализма, на любовта към Отечеството е собствеността. Собствеността прави човека свободен и го мотивира в неговите чувства, мисли и действия. Съществува утвърдена през вековете причинно-следствена връзка: собственост – отговорност – морал – човек – общество. Общество, лишено от частна собственост е обречено и не може дълго да просъществува. Високо нравствени могат да бъдат само хората-собственици. Само те могат да бъдат истински и достойни граждани-националисти, да живеят, работят и служат на Отечеството и на неговите идеали. Когато се говори за душевността на българите се имат предвид българите-собственици.. За съжаление, нашите съвременици много се различават от нашите деди и прадеди.

Георги Кокеров

Hatshepsut

Еднакви понятия ли са... патриот, националист и родолюбец?

Аз мисля, че това са различни понятия, въпреки че много хора ги отъждествяват.
Патриотизъм значи любов към Родината или държавата. Родолюбието е любов към своя народ (имам предвид етническа общност от хора с един език, обща история и традиции), а национализмът представлява по-скоро политическия аспект на родолюбието.
Патриотизъм може да има и в една многонационална държава, примерно САЩ или бившите СССР и Югославия. В последните два случая националните движения и национализмът на съставните народи бяха насочени срещу централната власт и доведоха до разпадането им и формирането на нови, национални държави. Значи национализмът не само че може да не съвпада с патриотизма, а и да бъде насочен срещу него.

Шишман

Разликите между националисти и родолюбци

На пръв поглед не би трябвало да има такива разлики, но всъщност има и те са наистина големи.
Родолюбците са съсредоточени в българските обичаи и култура, и наблягат главно на тях и много малко на каквото и да е чуждо. Докато националистите са повече повлияни политически и са привърженици на западни идеологии, като всъщото време не наблягат толкова на българската си култура и обичаи.
Естествено може и да греша, поправете ме там където виждате че не съм прав.

Към кои принадлежа лично аз? Това все още си изяснявам сам за себе си.

Шишман

Разликите между т.н. националисти и родолюбците стават все по-големи. Докато първите са ориентирани към всичко западно, дори и когато зад това седят либерали и соросоиди.: то родолюбците държат само на българското и понякога на руското, но до определено ниво и  са срещу запада и либерализма. Тези различия са   доста явни и правят едните и другите противници.

Hatshepsut

Quote from: Шишман on 04 September 2019, 09:27:09Разликите между т.н. националисти и родолюбците стават все по-големи. Докато първите са ориентирани към всичко западно, дори и когато зад това седят либерали и соросоиди.: то родолюбците държат само на българското и понякога на руското, но до определено ниво и  са срещу запада и либерализма. Тези различия са  доста явни и правят едните и другите противници.

Такива "родолюбци" дето държат на руското са ми напълно ясни, виждам ги всеки ден във фейсбук, сложили снимки на Путин и руски знамена на профилите си, по мои наблюдения те са със славянско самосъзнание, а на някои от тях  и соц-носталгията не им е чужда... за мен те са по-скоро руски, отколкото български родолюбци. Да не пропусна и тези, които развяват руски знамена на 3 март, те са си горе-долу същите като гореизброените. Лошото е, че има и политически партии с такива забежки, като "Атака" и отчасти "Възраждане"  :whistle:

А по отношение на Запада според мен един български националист трябва да постави твърди разграничителни линии, а именно тотално неприемане на гей-парадите, гей-браковете, осиновяването на деца от гей-двойки, легализацията на наркотиците, т.е. на всичко онова, което напоследък се предствя като ценност, а всъщност става дума за извращенията на материално задоволеното и преситено западно общество. Същото се отнася и за нелегалната миграция от Азия и Африка, отхвърлянето ѝ е просто задължително.
Значи да поясня, не всичко което идва от Запада е добро, трябва да подхождаме с критично мислене и отчитайки нашия български национален интерес.

А по отношение същността на темата и разграничаването на понятията национализъм, патриотизъм и родолюбие, то когато става дума за България и българщината, за мен тези понятия се припокриват, те в никой случай не са антагонистични и могат да бъдат в хармония помежду си.
Аз самият се самоопределям и като националист, и като патриот, и като български родолюбец. Е, трудно ми е да посоча кое е на първо място, ако кажа, че всичко е по 1/3, горе-долу ще съм обективен  :smile-1:

Шишман

Quote from: Hatshepsut on 04 September 2019, 09:53:13Такива "родолюбци" дето държат на руското са ми напълно ясни, виждам ги всеки ден във фейсбук, сложили снимки на Путин и руски знамена на профилите си, по мои наблюдения те са със славянско самосъзнание, а на някои от тях  и соц-носталгията не им е чужда... за мен те са по-скоро руски, отколкото български родолюбци. Да не пропусна и тези, които развяват руски знамена на 3 март, те са си горе-долу същите като гореизброените. Лошото е, че има и политически партии с такива забежки, като "Атака" и отчасти "Възраждане"  :whistle:
Всъщност повечето от тези даже не ползват израза родо-любец за себе си . Атакистите даже се наричат националисти. Отделно не са смятани за такива от истинските родолюбци. Това са политиканстващи хора. Докато родолюбците седят доста далеко от политиката и са по-скоро културно явление.

Quote from: Hatshepsut on 04 September 2019, 09:53:13А по отношение същността на темата и разграничаването на понятията национализъм, патриотизъм и родолюбие, то когато става дума за България и българщината, за мен тези понятия се припокриват, те в никой случай не са антагонистични и могат да бъдат в хармония помежду си.
Аз самият се самоопределям и като националист, и като патриот, и като български родолюбец. Е, трудно ми е да посоча кое е на първо място, ако кажа, че всичко е по 1/3, горе-долу ще съм обективен  :smile-1:
За тебе тези понятия се припокриват и би трябвало да е така, но за съжаление не е така при другите  и има разлики и то доста големи. А че ти се определяш като такъв е добре. В крайна сметка в тебе най-вероятно ще натделее родолюбието.

Шишман

Друга съществена разлика на която искам да се спра е че: 80% от наричащите се родо-любци имат народна носия или четническо въстаническа униформа.

Шишман

Ето и още една разлика: родолюбците , както се вика умират за такива неща, а националистите не ги харесват и даже ги презират. Това е и една от причините да не искам да съм националист.
Националистите си харесват западното, докато ние родолюбците: само и единствено българското.

Similar topics (5)