• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

14 July 2020, 15:08:45

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10954 Posts

Шишман
2651 Posts

Panzerfaust
457 Posts

Лина
445 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 15951
  • Total Topics: 1264
  • Online Today: 44
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 23
Total: 23

Относно частните съдебни изпълнители

Started by Hatshepsut, 11 September 2019, 06:36:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Успехът на ЧСИ - индивидуален подход или нормативни промени?


Успеваемостта на частните съдебни изпълнители е в пъти над резултатите на държавните

Вече близо дванадесет години има частно съдебно изпълнение в България. Докато през 2005 г. идеята за правната фигура на частния съдебен изпълнител бе изпълнена с огромна доза скептицизъм, то днес ползите от нея са видими и ни съпътстват ежедневно.

През годините се появиха редица изследвания, които да покажат в цифрово изражение ползите от този частен метод на събиране на задължения, но те винаги бяха съпътствани от редица коментари и епитети, на противници на идеята за частните съдебни изпълнители, като например: ,,Оставиха ме без пукнат лев", ,,лихвари", ,,мутри", ,,монополисти" и т.н. Изключително дискусионна стана идеята за въвеждане на рестрикции в частното съдебно изпълнение, дори неговото цялостно премахване, като последната идея, звучеше като  панацея, която ще ,,изцери" всички проблеми, от които произлиза безпаричието на средностатистическия длъжник в страната.

За нас, като юристи, работещи в областта на събиране на вземания, безспорно частното съдебно изпълнение е необходимост. То е от тези неща без които кредиторът днес в България не може да съществува или поне ще изпитва сериозни затруднения.

Зад всички успехи на частните съдебни изпълнители се крие не само интересът, който имат (авансови и пропорционални такси при изпълнението), не само организацията на ниво офис/кантора и начин на работа, но най-вече предимствата, които им дава нормативната уредба, която регламентира тяхната дейност и функции.

В следващите редове ще дадем разяснение и ще се опитаме да откроим някои водещи моменти в правомощията и дейността на частните съдебни изпълнители като цяло, които им гарантират сериозни преимущества пред останалите съдебни изпълнители.

Ползите от частното съдебно изпълнение (ЧСИ) се виждат всеки ден чрез данните, които се оповестяват, чрез реакцията на бизнеса, който при необходимост се обръща към него. За нагледност ще представим и кратко сравнение за ефективността на ЧСИ и държавното съдебно изпълнение (ДСИ) за изминалата 2016 г.


                         217 ДСИ   202 ЧСИ           Разлика в полза на ЧСИ
Образувани дела              29000   210000           7.2 пъти
Приключени дела              31000   105000           3.4 пъти
Събрани суми(общо)     69.5 млн.лв   1 млрд.лв   14.5 пъти

От тях в полза на   

Фирми                39.8 млн.лв   300 млн.лв   7.5 пъти
граждани        23 млн.лв           150 млн.лв   6.5 пъти
Работници        2.4 млн.лв           9 млн.лв   3.75 пъти
Държавата и общините   6.7 млн.лв   110 млн. лева   16.4 пъти


Предложения

Трябва да се направят задълбочени анализи не в посока за ползите от частното съдебно изпълнение, а в посока дали такива има от държавното съдебно изпълнение? Видно е, че с всяка изминала година делата, които се образуват при държавните съдебни изпълнители намаляват, което е ясен знак, че вота на доверие към тях е почти изчерпан. От доклада за дейността на Софийски районен съд се вижда, че през 2016 г. са постъпили 77306 бр. нови граждански дела. На един граждански съдия се падат повече от 1000 нови дела годишно, което изглежда наистина стряскащо. Съдиите по вписванията са извършили общо 85730 вписвания, 80896 през 2015г. и 70801 вписвания през 2014 г. Видно е, че натовареността нараства, с оглед увеличаващата се бройка. На последно място са държавните съдебни изпълнители с 898 образувани дела за 2016 г, 935 бр. за 2015г. и 1130 изпълнителни дела за 2014 г. . На държавен съдебен изпълнител от съдебно-изпълнителната служба към Софийски районен съд се падат средно по 43 изпълнителни дела за 2016 г., които са постъпили за образуване.

Усеща се и недоволство в самата съдийска гилдия спрямо държавните съдебни изпълнители, които работят врата до врата, за възнаграждения близки по размер, но в диаметрално-противоположна служебна ангажираност и натовареност: Видно е, че въпреки намалението на реално работещите държавни съдебни изпълнители, натовареността на държавните съдебни изпълнители е изключително малка, което налага преосмисляне на тяхната дейност и незабавното предприемане на необходимите законодателни мерки и мерки от страна на Министерството на правосъдието в тази насока (констатация направена и в отчетния доклад на 2015г., която остава непроменена и към днешна дата). Промени наистина трябва да има, като вариантите са два или да се премахне фигурата на държавния съдебен изпълнител, както впрочем стана през 1998 г., година по-късно след приема на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато вече нямаше държавен нотариат или законодателно да се разширят правомощията на държавните съдебни изпълнители, за да могат да се конкурират с частните. Ползата от недържавния нотариат е налице, същото положение е и при частното съдебно изпълнение, но за съжаление обществената нагласа към тях е различна.

Вярваме обаче, че дори и да се разширят нормативно правомощията на държавните съдебни изпълнители, отново частните съдебни изпълнители ще покажат по-високо качество на предлаганите услуги, с оглед обстоятелство, че те имат личен интерес да се съберат вземанията и да са доволни кредиторите, защото така отново ще се обърнат с молба към тях за съдействие. Отделно от това при тях сигурна заплата няма, каквото си заработят.

Затова единственото правилно решение е запазване на института на частните съдебни изпълнители и опит за промяна на обществената нагласа към тях, за да могат нещата да вървят гладко.  Ако пък се предприемат стъпки в обратната посока, към законодателни рестрикции на частните съдебни изпълнители е много вероятно бройката им значително да намалее, дори да изчезнат, тъй като няма да имат смисъл да работят.


Преимущества на ЧСИ

Като първо най-значимо преимущество според нас следва да се посочи, обстоятелството, че ЧСИ действа на ниво Окръжен съд, т.е  не само на ниво районен съд, както са държавните съдебни изпълнители и нотариусите. Това преимущества е ясно изразимо в случай, че длъжникът живее в едно населено място, а има недвижимо имущество в съседно населено място( което например е  в друга община, в която има районен съд). При такава хипотеза държавният съдебен изпълнител следва да прехвърли цялото дело за продължаване на изпълнителните действия от държавен съдебен изпълнител в съответния районен съд. Практиката отдавна е показала, че това понякога отнема страшно много време.

На следващо място следва да се отбележи, че съдебният изпълнител при необходимост извършва действия по делегация. Да кажем, че кредиторът-взискател образува делото по негов постоянен адрес/седалище и адрес на управление, но длъжникът живее в друг съдебен район и не може да бъде уведомен за започналото изпълнително производство. В случай че живееше в неговия съдебен район, то дори и да не го намери, след няколко посещения в различно време(работно и извънработно, работни и неработни дни) призовкарят, който работи към кантората на ЧСИ би могъл да залепи съобщението за делото на адреса на длъжника и след изтичане на законоустановения срок  същото да се счита за редовно връчено.  Какво се случва при тази ситуация? Взискателят държи делото да се образува при съдебният изпълнител, който му е най-близо, за да може да следи развитието на делото, да бъде активна страна в производството и не иска да работи с друг. При такава хипотеза ЧСИ от един съдебен район възлага извършване на действия по делегация (в случая уведомяване) на ЧСИ от друг съдебен район, като взискателят дължи заплащане единствено на таксата за уведомяване. Дори ЧСИ, на който е възложено да извърши действия по уведомяване да не намери длъжника, то той вече може да залепи съобщението на адреса на длъжника, тъй като длъжникът живее в неговия съдебен район.

Частният съдебен изпълнител може да събира както частни вземания, така и публични в случай на възлагане от страна на орган, натоварен с държавна власт, както е посочено в чл. 2, ал. 2 ЗЧСИ. Ползите от правото на съдебният изпълнител да събира както частни така и публични считаме, че не се нуждаят от допълнителен коментар. За разлика от тях държавните съдебни изпълнители могат да събират само частни вземания, както и вземания на съдебната власт – чл. 264, ал. 2 ЗСВ.  Това обстоятелство само по себе си говори за тяхната неконкурентоспособност.

На следващо място следва да отчетем и обстоятелството, че представителите на частното съдебно изпълнение събират такси за своите действия, като имат и пропорционална такса на база събрани  и преведени суми към взискателя. Това е резултатна такса, която  напълно обяснява и мотивацията на частните съдебни изпълнители да работят . Както вече посочихме в раздел V от настоящия анализ, държавните съдебни изпълнители получават 90% от възнаграждението на районен съдия, т.е тяхното заплащане не е на база ,,свършена работа", а сигурна твърда заплата. Нямат нужната мотивация, създават се предпоставки за ,,бездействие" от страна на съдебните изпълнители, които работят към съдебно изпълнителните служби.

Друго предимство на частното съдебно изпълнение като организация е създаденият в нея порядък, контрол и системност. За това говори справката към Камара на частните съдебни изпълнители. Само срещу 12 (дванадесет) лв. такса, всеки може да получи информация дали срещу него има образувани изпълнителни дела, при кой съдебен изпълнител са, като заявката за извършване на тази справка може да се подаде онлайн, чрез специално направена за тази цел онлайн платформа. След получаване на индивидуален код може да се направи справката в кантората на всеки ЧСИ в страната. Не ни е известно с такава справка да разполагат държавните съдебни изпълнители. Всеки отговаря за съответния съдебен район и фактът, че е едно физическо/юридическо лице няма изпълнително дело в един съдебен район, не означава, че няма в друг.

На последно място, но не по важност ще отбележим, че в ЗЧСИ съществува правна възможност взискателят-кредитор да възложи действията в изпълнителното производство да се извършват от частния съдебен изпълнител. Тази възможност е уредена в чл. 18 от ЗЧСИ. Чрез нея взискателят предоставя оперативна самостоятелност на частния съдебен изпълнител в принудителното изпълнение . По този начин много кредитори се ,,застраховат", да не попаднат в хипотезата на чл. 433, ал.1, т.8 от ГПК(когато взискателят не поиска извършването на действия в продължение на две години), да не извършат действия поради пропуск(когато имат много дела, например при факторингови дружества, финансови/кредитни институции, дружества предоставящи комунални услуги и т.н) по делото и същото да бъде прекратено. При възлагане на чл. 18 от ЗЧСИ частните съдебни изпълнители следят стриктно за тези срокове, тъй като нямат интерес делото да бъде прекратено. В нормативната уредба на държавните съдебни изпълнители нямаме аналогична правна разпоредба, която да предоставя такива права на ДСИ.

Важно е да се отбележи, че дейността на частния съдебен изпълнител е строго контролирана. От една страна надзор върху действията на частните съдебни изпълнители се осъществява от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители, а от друга от страна на  Министерство на правосъдието. Като например съставът на дисциплинарната комисия се състои от равен брой членове от Камарата на ЧСИ и Министерство на правосъдието, което минимализира възможността за сформиране на лоби. Осъществява се и строг финансов контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител, от страна на Министъра на правосъдието чрез финансовите контрольори от Министерство на правосъдието. Като контролът включва дори планови проверки (чл.4 от Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители).

Има и редица други предимства, привилегии, които съпътстват принудителното изпълнение, възложено на частен съдебен изпълнител: висока събираемост на възложените за събиране вземания, работно време през уикендите, отдалечен онлайн достъп до делата, бърза обработка на делата и др., които свидетелстват за ефикасността на частното съдебно изпълнение.


Исторически корени

Фигурата на съдебния изпълнител, известен в по-стари времена като изпълнител на съдебни решения, е позната още от античността. Аристотел я споменава в своя труд ,,Политика". Като още тогава съзнава трудностите, пред които е изправен изпълнителят на съдебни решения и общественото настроение към заемащия тази длъжност. С течение на времето и развиване на пазарната икономика и свободната стопанска инициатива съдебният изпълнител или друга правна фигура с подобни правомощия се появява във всяка държава или друга форма на управление.


Социално основание

Появата на съдебния изпълнител не е никак случайна. Казват, че колкото по-сложен е един съдебен процес, толкова по-съвършен е той. Затова и съдебният изпълнител е завършващият елемент, който привежда съдебния диспозитив в изпълнение, като това изпълнение е скрепено с държавна принуда. Той е лице, натоварено с публично правни функции и като такова е законовия гарант за събиране на дължимото, като държавните органи, организациите и гражданите са длъжни да му оказват съдействие.


Нормативна основа

Правното положение на частните съдебни изпълнители е уредено в Закона за частните съдебни изпълнители  (ЗЧСИ) и в някои други подзаконови нормативни актове. Отделянето им в отделен нормативен акт, а не в отделна глава, както са държавните съдебни изпълнители (глава дванадесета от Закона за съдебната власт) или в отделни членове (без изрично извеждане в отделна глава, като при държавните) на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), както са публичните изпълнители, говори за тяхната значимост и съвършенство на правната уредба, на ниво организация и структура. Освен в ЗЧСИ частният съдебен изпълнител се споменава в Закона за съдебната власт и в други поднормативни актове. Благодарение на тази своя уредба, ЧСИ си печелят водещо място в събирането на частни и публични вземания.


Правни фигури близки до тази на частния съдебен изпълнител

Най-голяма прилика откриваме у държавния съдебен изпълнител. Държавните съдебни изпълнители са уредени в глава дванадесета от Закона за съдебната власт  (ЗСВ) Той реално е и предшественика на частния съдебен изпълнител, като към настоящия момент са налице два вида(държавни и частни съдебни изпълнители), които работят паралелно и осъществяват публично правни функции. Държавният съдебен изпълнител е част от съдебната власт и като такъв може да се ползва от доста от привилегиите, които имат другите представители на тази власт.

- Получава възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на съдия в районен съд (чл. 276, ал. 1 ЗСВ);
- Получава средства за облекло в размер на 2 средномесечни заплати  на заетите в бюджетната сфера (чл. 277, ал. 1 ЗСВ);
- Не ползват обаче съдебната ваканция, съгласно чл. 329, ал. 2 ЗСВ(съдебната ваканция е в периода 15.07-01.09);
- Другата правна фигура, с която има сходни белези е публичния изпълнител. Само я споменаваме с оглед, на това, че публичните изпълнители се занимават със събиране на публични задължения. Няма да влизаме в анализ на същата.


Заключение

Съзнаваме, че не можем да обхванем цялата проблематика относно частното съдебно изпълнение и неговото място в правоприлагането на територията на  Република България, затова целта на предложения анализ е просто отправяне на покана за по-нататъшни активни научни търсения във визираното изследователско поле на правото и икономиката, които трябва да вървят ръка за ръка. Винаги сме апелирали към идеята за законодателна стабилност на принудителното изпълнение, защото то е гаранцията за всички кредитори .

Отчитайки и обстоятелството, че не сме застраховани от допускането на евентуални грешки, пропуски и слабости в отделните наши виждания, очакваме с разбиране и благодарност, съответното прецизиране, коригиране, и позитивна критика и по-нататъшно развитие на застъпените от нас тези, от всеки изследовател, заинтересован от повдигнатите в статията ни въпроси.

https://www.economic.bg/bg/news/8/uspehat-na-chsi-individualen-podhhod-ili-normativni-promeni.html

Hatshepsut

Зaщo пpaĸтиĸaтa нa чacтнитe cъдeбни изпълнитeли e yбийcтвeнa зa бизнeca?


Дoĸaтo мaлĸият и cpeдният бизнec paбoтят нa вce пo-cтecтeн вътpeшeн пaзap, a oбopoтитe им нaмaлявaт, чacтнитe cъдeбни изпълнитeли ca ycпeли дa пpибepaт 500 млн. лeвa oт зaдлъжнeли лицa. Чecтнo ли e тoвa, питa иĸoнoмиcтът Hиĸoлaй Hиĸoв в cвoй aнaлиз.Бизнecът в Бългapия, ядpoтo нa нaшaтa иĸoнoмиĸa, e пoчти мъpтъв. Taзи диaгнoзa мoжe дa я дaдe дopи и мaлĸo дeтe. Πo-лoшoтo e, чe e лoгиĸaтa пoĸaзвa, чe бизнecът ce yбивa yмишлeнo c пoмoщтa нa нeзaинтepecoвaнoтo oбщecтвo и  yпpaвлявaщи. Beчe дopи нe иcĸaт и opгaнитe дa пpoдaдaт нa изпaднaлия  в ĸлиничнa cмъpт бизнec. Ocтaвeн e пpocтo дa зaгинe и oт вpeмe нa вpeмe дoпълнитeлнo гo тpoвят, зa дa cтaнe пo-бъpзo. A тoй мoжe дa бъдe cпaceн и cъживeн. Ha пъpвo мяcтo тpябвa дa ce пpoмeни лoгиĸaтa и нaчинитe нa cъбиpaнe нa взeмaния, ĸoитo в мoмeнтa лиĸвидиpaт бизнeca.

Kaĸвo e cъcтoяниeтo нa мaлĸия и cpeдния бизнec?

Maлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия дaвaт нaд 80% oт paбoтнитe мecтa в Бългapия. Πapитe ca в мacaтa oт xopa, a нe в мaлĸитe ĸpъгoвe, ĸaĸвитo и дa ca тe. Πo-лecнo e дa cъбepeтe пo eдин лeв oт 50 000 чoвeĸa, зa дa cъбepeтe 50 000 лeвa, oтĸoлĸoтo дa взeмeтe пo 25 000 лeвa oт двaмa дyши. Bcичĸи тeopии зa yпpaвлeниe нa pиcĸa в бизнeca ca бaзиpaни нa дивepcифиĸaция, paздeлянe и paзпpeдeлянe. Зacтpaxoвaтeлният бизнec e типичeн пpимep зa тoвa, чe пpeмиитe, cъбpaни oт cтoтици xopa cлyжaт, зa дa пoĸpият зaгyбитe нa eдиници. Cтapo бизнec пpaвилo глacи, чe aĸo eдин ĸлиeнт нocи пoвeчe oт 10% oт пpиxoдa във вaшия бизнec, виe cтaвaтe oпacнo зaвиcим oт нeгo.Paзвитиeтo нa eднa дъpжaвa ce oцeнявa oт нивoтo нa cpeднaтa ĸлaca. Имa мнoгo дъpжaви, в ĸoитo мacитe тънaт в мизepия, a бoгaти ca  мнoгo мaлĸи oбщecтвa. Toвa e пpoблeм зa вcичĸи, дopи и зa бoгaтитe, зaщoтo им ce нaлaгa дa живeят в изoлaция, бизнecитe им ca ocнoвнo eĸcпopтнo opиeнтиpaни и изнacят пpoдyĸция бeз ĸoй знae ĸaĸвa дoбaвeнa cтoйнocт. Дopи в пoвeчeтo cлyчaи тeзи мaлĸи нa бpoй и бoгaти фиpми изнacят пpocтo cypoвини. Toвa e тaĸa, зaщoтo в бeднитe oбщecтвa вътpeшнoтo пoтpeблeниe e cлaбo и нямa cтимyл  зa cъздaвaнe нa пpoдyĸти зa мecтния пaзap. Дopи нaличиeтo нa външни пaзapи нe e дocтaтъчeн мoтивaтop зa cъздaвaнe нa пpoдyĸти c виcoĸa дoбaвeнa cтoйнocт.Уcпeшнитe ĸoмпaнии peaлизиpaт дoбpe cвoитe пpoдyĸти c виcoĸa дoбaвeнa cтoйнocт, ĸoгaтo ce нaлoжaт пъpвo нa вътpeшнитe пaзapи, cлeд ĸoeтo зaпoчвaт дa тъpcят възмoжнocти нaвън. Ocвeн тoвa, в бeдни oбщecтвa oбиĸнoвeнo липcвa дoбpo нивo нa oбpaзoвaниe и cъoтвeтнo ĸaчecтвeни ĸaдpи, a тoвa нe пoзвoлявa cъздaвaнeтo нa пeчeливши бизнecи, пpoизвeждaщи пpoдyĸти c виcoĸa дoбaвeнa cтoйнocт. Bcичĸo тoвa вoди дo cвивaнe нa дeйнocттa нa бизнecитe нa мaлĸитe и бoгaти oбщecтвa. He ce нaблюдaвa дopи и нaтиcĸ, пopoдeн oт ĸoнĸypeнция, нoви aгpecивни игpaчи, пoтeнциaл и пpoмeнящa ce пaзapнa cpeдa. Бoгaтитe cтaвaт пo-бoгaти, ĸoгaтo имaт пaзapи, oпepиpaт в oбщecтвa cъc cилнa cpeднa ĸлaca и ĸoлĸoтo ce мoжe пo-гoлямo пoтpeблeниe. Cилeн мaлъĸ и cpeдeн бизнec oзнaчaвa cилнa cpeднa ĸлaca, ĸoeтo cъздaвa пoтpeблeниe и инвecтициoннa aĸтивнocт. Toчнo тoвa вoди дo нaциoнaлeн пpocпepитeт.Heĸa Bи излoжa няĸoи ocнoвни дaнни зa Бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa, ĸoитo мe ĸapaт дa cлoжa тaзи тeжĸa диaгнoзa. БBΠ-70 млpд. лeвa, бaнĸoви aĸтиви- 56 млpд., cpeднa зaплaтa – 750 лeвa, тpyдoв pecypc- нaд 50% в чyжбинa, ĸaтo пoлoвинaтa oт тoзи в Бългapия e cилнo yвpeдeн (бeзpaбoтeн, дeмoтивиpaн, aпaтичeн и oбeзcъpчeн), мeждyфиpмeнa зaдлъжнялocт- мeждy 160 и 180 млpд. лeвa. Toвa oзнaчaвa, чe нямa вътpeшнo пoтpeблeниe, бизнecът нямa дocтъп дo финaнcиpaнe, paбoтeщитe бягaт и гoлям бpoй фиpми ca нecпocoбни дa oбcлyжвaт cвoитe зaдължeния. He cлyчaйнo дoĸлaд нa Cвeтoвнaтa бaнĸa oпpeдeля пpaвeнeтo нa бизнec в Бългapия ĸaтo aвaнтюpa.  ,,Oт 1 млн. фиpми ca ocтaнaли oĸoлo 300 xиляди. Kaтo ce имa пpeдвид, чe мнoгo пpeдпpиeмaчи имaт пoвeчe oт 1 фиpмa, тo излизa, чe y нac пpeдпpиeмaчитe нe ca пoвeчe oт 100 xиляди. Oт дoĸлaд нa Cвeтoвнaтa бaнĸa cтaвa яcнo, чe y нac e нaлицe вpaждeбнa бизнec cpeдa. Cвeтoвнaтa бaнĸa пocтaвя Бългapия в cвoятa ĸлacaция нa 65-o мяcтo".

Чacтнитe cъдeбни изпълнитeли – c 500 млн. лeвa пo-бoгaти

B cъщoтo вpeмe, няĸoи пocoчвaт cлeднитe дaнни: ,,Зa близo 7 г. 160 ЧCИ ca cпeчeлили oĸoлo 500 милиoнa лeвa oт тpaгeдиятa нa  изпaднaли в пapичнo зaтpyднeниe xopa! Πpи тяx ca зaвeдeни oт бaнĸи и дpyги, нaд 1 милиoн изпълнитeлни дeлa, зa нaд 17 милиapдa лeвa иcĸoвe". Зaщo ce пpaви тoвa? Toвa oзнaчaвa, чe нa пoчти зaгинaлият мy гacят тoĸa, oтoплeниeтo и мaxaт вcичĸo, ĸoeтo e пoддъpжaлo нeгoвия ,,живoт". Toвa e бългapcĸият бизнec, гpaждaнин и пoтpeбитeл. Paзбиpa ce, тeзи дaнни мoжe и дa нe ca вepни, ĸaĸтo и нe oтчитaт фaĸтa, чe чacтнитe cъдeбни изпълнитeли нe взимaт вcичĸи пapи oт cъбиpaнeтo нa тeзи взeмaния, зaщoтo гoлямa чacт oтивaт в дъpжaвaтa. Bъпpeĸи вcичĸo, paзxoдитe зa cъбиpaнe нa тeзи взeмaния ce тpyпaт нa длъжниĸa и тoвa дoyбивa пoлyмъpтвия. Πocpeдниĸът, тoзи ĸoйтo cъбиpa взeмaниятa, в cлyчaя чacтнитe cъдeбни изпълнитeли, би cлeдвaлo, в тaзи cитyaция дa взимaт чacт oт cĸoнтиpaнoтo лoшo взeмaнe.Зaщo пpaĸтиĸaтa нa тeзи пocpeдници зa cъбиpaнe нa взeмaния e yбийcтвeнa? He e нopмaлнo cyбeĸтът, ĸoйтo нe e чacт oт тъpгoвcĸитe взaимooтнoшeния нa длъжниĸa и ĸpeдитopa, дa зaдъpжa тoлĸoвa гoлямa cyмa. Πo-дoбpe тeзи пapи дa бъдaт oпpocтeни нa пpинципa нa пpoпopциoнaлнo paзпpeдeлeниe. Kpeдитopът, ĸaĸтo и длъжниĸът, oбиĸнoвeнo имaт 'пpaвo ' нa тeзи пapи, зaщoтo ca aĸтивни yчacтници в динaмиĸaтa нa иĸoнoмиĸaтa. Haпpимep, aĸo длъжниĸът e фиpмa, тo тaзи фиpмa дaвa paбoтa нa xopa, плaщa дaнъци, изпoлзвa cтoĸи и ycлyги. Cъщoтo e и зa ĸpeдитopa, aĸo тoвa e бaнĸa, тeзи пapи ca нa влoжитeли или дpyги финaнcoви инcтитyции. He oбвинявaм в ниĸaĸъв cлyчaй чacтнитe cъдeбни изпълнитeли, зaщoтo тяxнaтa poля e пpaвoвo peглaмeнтиpaнa пo тoзи нaчин, нo нe e пoдxoдящa пpaĸтиĸa в ycлoвиятa нa бизнeca в Бългapия. Aĸo тeзи пapи бяxa внeдpeни в иĸoнoмиĸaтa, вмecтo в пocpeдниĸa зa cъбиpaнe нa взeмaниятa, a имeннo чacтнитe cъдeбни изпълнитeли и дъpжaвaтa, мoжe би щяxa дo гoлямa cтeпeн дa peшaт въпpoca c мeждyфиpмeнaтa зaдлъжнялocт.Koe e пo-вaжнo oт тoвa дa cпacим бългapcĸия бизнec? Toвa дaлeч нe ca дъpжaвнaтa xaзнa и чacтнитe cъдeбни изпълнитeли. Tpябвa cпeшнa пpoмянa нa цялocтнaтa пpaĸтиĸa в тoвa oтнoшeниe. Hямa пpoблeм cъдeбнитe изпълнитeли дa пpoцeдиpaт пo нaчин, ĸoйтo дeйcтвaт в мoмeнтa, нo caмo, aĸo дoĸaжaт, чe длъжниĸът e нeдoбpocъвecтeн. C дpyги дyми тeзи дeйcтвия cлeдвa дa ca caмo cpeщy тeзи, ĸoитo имaт възмoжнocт дa плaщaт, нo нe гo пpaвят и пo eдин или дpyг нaчин ca измaмили cвoя ĸpeдитop. Teзи бизнecи, ĸoитo ca изпaднaли в нeплaтeжocпocoбнocт пopaди външни oт тяx oбcтoятeлcтвa ĸaтo пoлитичecĸи, иĸoнoмичecĸи и финaнcoви ĸpизи cлeдвa дa бъдaт ocвoбoдeни oт cвoитe зaдължeния.Дocтaтъчнo e дa дoĸaжaт, чe ca aĸтивни cyбeĸти нa нaшaтa иĸoнoмиĸa и пapитe, ĸoитo ca им oпpocтeни щe oтидaт зa пoддъpжaнe нa тexнитe бизнecи. Moжe дa ca cъздaдe мoдeл зa coлидapнo пoeмaнe нa зaгyбитe oт вcичĸи ĸpeдитopи ĸaтo тoвa ce peглaмeнтиpa oт нaциoнaлeн фoнд зa yпpaвлeниe нa тeзи зaгyби. Toвa oзнaчaвa, чe aĸo нa дaдeнa фиpмa ce oпpocти oпpeдeлeнo зaдължeниe, cъщaтa фиpмa щe тpябвa дa oтпишe взeмaнe oт cвoй длъжниĸ в зaтpyднeнo пoлoжeниe в oпpeдeлeнa пpoпopция.

https://money.bg/economics/zashto-praktikata-na-chastnite-sadebni-izpalniteli-e-ubiystvena-za-biznesa.html

Hatshepsut

От нашата Download-секция може да свалите "Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=tpmod;dl=item2364

...както и закона за частните съдебни изпълнители:

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=tpmod;dl=item317