• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Other Sections

Welcome to Guest. Please login or sign up.

18 January 2021, 13:00:25

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12198 Posts

Шишман
4126 Posts

Panzerfaust
653 Posts

Лина
648 Posts

sekirata
264 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 19296
  • Total Topics: 1318
  • Online Today: 174
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 2
Guests: 33
Total: 35

avatar_Шишман

Васил Иванов Кунчев - Левски

Started by Шишман, 18 August 2019, 19:05:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Шишман


Шишман

 НАЧИНЪ НА КЛЕТВАТА 
         Новооглашениятъ ще се изправи предъ една маса, на която ще има сложено едно евангелие или единъ кръстъ, единъ ножъ и единь пищовъ, ще си тури лъвата рѫка на сърдцето, а дѣсната ще си вдигне нагоре и ще следва да дума следващитѣ думи
Заклевамъ се своеволно въ честьта си и въ отечеството си, предъ Бога и предъ честното събрание на съзаклятието, че отъ всичко, което ми се яви, нѣма да кажа и открия никому нѣщо, до смърть и до гробъ.
    Заклевамъ се и обещавамъ, какво ще работя съ всичкитѣ си способности за освобождение на отечеството си България.
    Заклевамъ се и обещавамъ, какво полагамъ за Светата тази щель животъ и имотъ.
   Заклевамъ се и обещавамъ безусловна покорность на законитѣ и заповѣдитѣ на Съзаклятия Тайния Централенъ Български Комитетъ, съвършено мълчание и тайность на дѣлата.
    А въ противенъ случай, ако бѫда предатель или престѫпникъ, съгдасявамъ се да блда прободенъ отъ орѫжието на това съзаклятие, което има длъжность да ме брани, а право — да ме сѫди.
 Заклевамъ се.
11
__________________________________


Шишман


Шишман

МАЛКО 3А ЙЕРОДЯКОНА ИГНАТИЙ
_________
24 ноември 2020 г., вторник. - 162 години от замонашването на Апостола
На  24 ноември 1858 г. послушникът Васил Иванов Кунчев бил заведен от вуйчо  си йеромонах хаджи Василий в Сопотския мъжки манастир ,,Св. Спас",  където бил постриган за монах под името Игнатий. Пострижението извършил  йеромонах Кирил, таксидиот на Рилския манастир в този край. Присъствали  всички близки и роднини на бъдещия Апостол. На следващата 1859 г. в  карловската църква ,,Св. Богородица" Пловдивският митрополит Паисий  ръкоположил младия монах за йеродякон, а вуйчото удостоил с  архимандритско достойнство. И двамата живеели в метоха на Хилендарския  манастир в Карлово и служели в църквата ,,Св. Богородица". ___________________________

Шишман

Продължаваме да ви показваме снимките, на които е доказано, че фигурира Васил Левски. Тази е направена през август 1867 г. в Белград, след преминаването на четата на войводата Панайот Хитов от България в Сърбия. Това е т. нар. байрактарска снимка на Левски. Фотографията е дело на българина Анастас Карастоянов - придворен фотограф в Белград.

_____________________________


Шишман


Шишман

Над какво ще се кълнят либералите и модернистите ? Предполагам над копие на истамбулската конвенция. Либерал родолюбец няма, без значение как са се облекли. Повечето естествено нямат и народни носии и не искат да имат.


__________________________


Шишман

  Прѣди екзекуцията турцитѣ позволѣватъ на Лѣвски да получи послѣдно причастие, така както повелѣва християнската религия.

Свѣщеникъ Тодоръ Митовъ му дава причастие и описва по-кѫсно самата екзекуция:

"Азъ отидохъ при Лѣвски и като го изповѣдахъ, почнахъ да чета отпуснатата за случая молитва. Като спомѣнахъ раба Божия Василий, Лѣвски ме прѣкѫсна и каза:
- Спомѣнувай ме въ молитвитѣ си, отче попѣ, съ името Иеродяконъ Игнатий. И слѣдъ малко мълчание прибави:
- Моли се , отче, не за мене, а за Отечеството България!
Слѣдъ като свършихъ обреда, Лѣвски бѣше вдигнатъ върху едно буре и окачено вѫжето. Прѣди да бѫде избутано бурето изподъ краката му, той извика:
- Боже, избави България!"       _______________________________________________


Шишман

АПОСТОЛА НЕ Е ЗАБРАВЕН !   


__________________________Шишман


Шишман