• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Guest. Please login or sign up.

25 February 2021, 17:38:38

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12419 Posts

Шишман
4358 Posts

Panzerfaust
714 Posts

Лина
670 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 19890
  • Total Topics: 1321
  • Online Today: 92
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 78
Total: 79

avatar_Шишман

Васил Иванов Кунчев - Левски

Started by Шишман, 18 August 2019, 19:05:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Шишман


Шишман

 НАЧИНЪ НА КЛЕТВАТА 
         Новооглашениятъ ще се изправи предъ една маса, на която ще има сложено едно евангелие или единъ кръстъ, единъ ножъ и единь пищовъ, ще си тури лъвата рѫка на сърдцето, а дѣсната ще си вдигне нагоре и ще следва да дума следващитѣ думи
Заклевамъ се своеволно въ честьта си и въ отечеството си, предъ Бога и предъ честното събрание на съзаклятието, че отъ всичко, което ми се яви, нѣма да кажа и открия никому нѣщо, до смърть и до гробъ.
    Заклевамъ се и обещавамъ, какво ще работя съ всичкитѣ си способности за освобождение на отечеството си България.
    Заклевамъ се и обещавамъ, какво полагамъ за Светата тази щель животъ и имотъ.
   Заклевамъ се и обещавамъ безусловна покорность на законитѣ и заповѣдитѣ на Съзаклятия Тайния Централенъ Български Комитетъ, съвършено мълчание и тайность на дѣлата.
    А въ противенъ случай, ако бѫда предатель или престѫпникъ, съгдасявамъ се да блда прободенъ отъ орѫжието на това съзаклятие, което има длъжность да ме брани, а право — да ме сѫди.
 Заклевамъ се.
11
__________________________________


Шишман


Шишман

МАЛКО 3А ЙЕРОДЯКОНА ИГНАТИЙ
_________
24 ноември 2020 г., вторник. - 162 години от замонашването на Апостола
На  24 ноември 1858 г. послушникът Васил Иванов Кунчев бил заведен от вуйчо  си йеромонах хаджи Василий в Сопотския мъжки манастир ,,Св. Спас",  където бил постриган за монах под името Игнатий. Пострижението извършил  йеромонах Кирил, таксидиот на Рилския манастир в този край. Присъствали  всички близки и роднини на бъдещия Апостол. На следващата 1859 г. в  карловската църква ,,Св. Богородица" Пловдивският митрополит Паисий  ръкоположил младия монах за йеродякон, а вуйчото удостоил с  архимандритско достойнство. И двамата живеели в метоха на Хилендарския  манастир в Карлово и служели в църквата ,,Св. Богородица". ___________________________

Шишман

Продължаваме да ви показваме снимките, на които е доказано, че фигурира Васил Левски. Тази е направена през август 1867 г. в Белград, след преминаването на четата на войводата Панайот Хитов от България в Сърбия. Това е т. нар. байрактарска снимка на Левски. Фотографията е дело на българина Анастас Карастоянов - придворен фотограф в Белград.

_____________________________


Шишман


Шишман

Над какво ще се кълнят либералите и модернистите ? Предполагам над копие на истамбулската конвенция. Либерал родолюбец няма, без значение как са се облекли. Повечето естествено нямат и народни носии и не искат да имат.


__________________________


Шишман

  Прѣди екзекуцията турцитѣ позволѣватъ на Лѣвски да получи послѣдно причастие, така както повелѣва християнската религия.

Свѣщеникъ Тодоръ Митовъ му дава причастие и описва по-кѫсно самата екзекуция:

"Азъ отидохъ при Лѣвски и като го изповѣдахъ, почнахъ да чета отпуснатата за случая молитва. Като спомѣнахъ раба Божия Василий, Лѣвски ме прѣкѫсна и каза:
- Спомѣнувай ме въ молитвитѣ си, отче попѣ, съ името Иеродяконъ Игнатий. И слѣдъ малко мълчание прибави:
- Моли се , отче, не за мене, а за Отечеството България!
Слѣдъ като свършихъ обреда, Лѣвски бѣше вдигнатъ върху едно буре и окачено вѫжето. Прѣди да бѫде избутано бурето изподъ краката му, той извика:
- Боже, избави България!"       _______________________________________________


Шишман

АПОСТОЛА НЕ Е ЗАБРАВЕН !   


__________________________Шишман


Шишман


Шишман

   На днешната дата 22 януари 1873 г. турският султан Абдул Азис подписва ферман, подтвърждаващ смъртната присъда на Васил Левски...
Левски е отведен в София, където е предаден на съд. Апостола изгражда защитата си на основите на правата на християните според Хатихумаюна, за да не издаде някого и организацията.
Той подчертал няколко пъти, че е търсил законни пътища за изменение на живота в Империята.
Левски се разграничава от дейността на Димитър Общи, за да избегне криминални обвинения.
Очаквало се Великото везирство да освободи всички освен обирачите на пощата, защото политически процес не е в интерес на Турция и вреди на авторитета ѝ пред Европа. Комисията за процеса е: Али Саид паша, Шакир бей и Иванчо хаджи Пенчович. В инструкциите към съдиите е записано да се накажат строго само ръководителите.
В състава на съда са включени и българите: хаджи Мано Стоянов и Пешо Тодоров като представители на българската община в града. Включени са още мюсюлмани и евреи.
Смъртната присъда е издадена на 14 и е потвърдена на 21 януари 1873 г.
 Процесът завършва, а комисията е иззела функциите на съд, което е недопустимо по законите на самата империя. 60 подсъдими са осъдени на затвор и заточение и двама са обесени — Димитър Общи и Васил Левски.
Присъдите са потвърдени от султана по целесъобразност. За да не се навреди на турската дипломация, не са извършвани по-мащабни разследвания и гонения.
ПОКЛОН, Апостоле!           ___________________________


Шишман


Шишман


Шишман

Много им се искаше на някои - Левски да е бил бого-борец.   

_________________