• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

25 May 2020, 16:37:51

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
10615 Posts

Шишман
1907 Posts

Panzerfaust
331 Posts

Лина
288 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
Stats
  • Total Posts: 14031
  • Total Topics: 1246
  • Online Today: 54
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 46
Total: 46

avatar_Шишман

Васил Иванов Кунчев - Левски

Started by Шишман, 18 August 2019, 19:05:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Шишман


Шишман

Петрич почете Левски. Малко подранили с 1 ден, ама догодина дано да знаят кога е деня.
Иначе добре са се представили, даже много.Шишман


Hatshepsut

Възпоменателно факелно шествие Ловеч 2020

Възпоменателно факелно шествие - #147годиниБЕЗСМЪРТИЕ - Ловеч 2020

7 години поред. Традиция която възпламенява Ловеч - буквално. Представете си стъпките на 3500 души, които крачат уверено по пътя на Голгота. Хиляди пламнали факли, които да осветят извървяването до онази височина, от която Апостола гледа своята революционна столица...

Възпоменателно факелно шествие - 147 години след онзи ден край София...  е събитие, за което може много да се изпише и всеки път ще е малко, за да се предаде чрез словото онова което се случва всяка година по улиците на Ловеч. Това е момент, който трябва да изживееш. Задължаващо е.

Защо е толкова безценно?
Защото е като делата на Апостола - "от народа - за народа". Събитието не се случва с подкрепата на една или друга община, една или друга политическа партия или формация, а въпреки тях. Събитието е гражданско. Финансира се със средства от дарения, които се събират всяка година. Защото така е редно. Така се кове независимост. Така се изграждат основите на Свободата. Когато уловиш съдбата и живота си в ръце. И поемеш пълен контрол за своите действия или бездействия.
Във Факелното шествие в Ловеч се включват хора от всички възрасти. Доказателство за обединителния образ на Левски. В шествието няма деление. Има усещане за единство. За сила. За МОЩ. За народност. За узряло граждански активно общество. Такова каквото липсва в много големи областни центрове.
В шествието участват клонове на реконструкторските клубове от НД "Традиция", читалищни самодейци, местни културни дейци. Гости от цялата страна.

Кой организира "Възпоменателно факелно шествие" ?

Зад всеки подвиг, защото това събитие е точно това, стоят младите хора, които знаят и могат да създават смисъл. Ловеч има привилегията да разполага с хора като "Ловчанци".  Те са местна, патриотична организация, създадена от граждани, приели издирването, съхраняването и популяризирането на българската история, фолклор, традиция и култура, за свой дълг.

Откъде идва името им? Така са били наричани гражданите на Ловеч по време на българското Възраждане. Името е избрано и в чест на славния 16-ти пехотен Ловчански полк, по-известен като ,,Ловчанци".
Те пазят и почитат националната културно-историческа памет; създават, търсят и предлагат идеи и инициативи за подобряване на градската и околната среда; помагат на талантливите хора в Ловеч; дават добър пример, чрез доброволчество и инициативност; създават и при това успешно, будно гражданско общество, което с разбиране да участва в социалния живот на града и устойчиво да се справя с трудностите и проблемите му.

Не на последно място трябва да отчетем и нещо велико! Шествието премина при изключителна организация, без провокации, без отклоняване от смисъла и тематиката, премина по начин, който буди възхищение и благодарност към организаторите.


Шишман

Яко българщината се възражда.

Шишман

25 March 2020, 09:46:34 #50 Last Edit: 25 March 2020, 13:07:42 by Hatshepsut Reason: Корекция на линка
Ще е неприятно за модернистите и палячовците , но трябва да се знае че : Левски не е приемал жени в комитетите си и не ги е заклевал. Ето защо и иследователите му са крайно скептични към сведенията давани за него от жени.
_________________________________________
При залавянето му две от заптиетата са били помаци !!! Как говорящата кръв за която стенят нацистите не им е заговорила не знам ?
Левски не е прескачал плет а врата , на която са му се закачили потурите. При схватката е бил одраскан от куршум над дясното ухо, а едно от заптиетата с нож почти му е отрязал и ухото.
Турците са откраднали и от парите дето е носел - една доста сериозна сума.
_________________________________________________
Боже спаси България - това са последните думи на нашия несравним герой.
Ако той е вярвал в бога и го е почитал, то какво трябва да почитаме ние ?
(4)
http://vlevskimuseum-bg.org/

Шишман

Хрумна ми идеята че: всяка година на 19-ти февруари може бг-националистите и чувстващите се българи да правят шествие от църквата, където е бил гроба на Апостола до паметника му.
Ще е добра проява на уважение.

Шишман

Ето какво казват за Левски хора които са го познавали: говореше тихо, спокойно, разбираемо и ясно.
Ето и спомен на хора яли заедно с него, когато дошло време да пият кафе Левски отказал, а те се сконфузили, тогаз Апостола им казал - Вие сте ... ученици , оглашени в бунтовното дело. На нищо да се не пристрастявате в живота си, освен на вода и хляб.
Помнете това добре, че много наши другари попаднаха в турски ръце, само защото обичаха да си попийваттова и онова, поради слабата им воля да не обуздават желанията си.
Тези думи се врязали в съратниците му, в мозъците и душите им.

Шишман

Из книгата на З. Стоянов за Левски.
Веднага набива на очи анти християнкото настроение  на автора, което в някои моменти предполагам е нанесло вреда на самото писание.
Ето и първите неща, които ми направиха впечатление.
Това относно чичото на Левски.
Иванъ Кунчевъ, виденъ карловски еснафъ-бояджия, братъ му Видулъ Кунчевъ е войвода на хайдутска чета и загиналъ като врагъ на робството.   
Сега за братята му.
Христо И. Кунчевъ е билъ четникъ при Филипъ Тотя, починалъ въ Букурещъ презъ 1870 г. отъ туберкулоза. 
 Петъръ И. Кунчевъ е единъ отъ карловцитѣ, които сѫ участвували въ Априлското въстание и следъ това е емигрантъ въ Букурещъ, откѫдето съ рускитѣ войски като опълченецъ въ Освободителната война минава въ България и се бие за поробеното си отечество. Въ войната получава много рани, които следъ освобождението не можали да зарастнатъ и той починалъ отъ тѣхъ.


http://www.kroraina.com/knigi/zs/index.html

http://www.kroraina.com/knigi/nk/index.html

Шишман

Още  моменти от книгата  за Левски.
-Ловечъ, за да спре предателството, а отъ друга страна кроелъ планове за да организира една дружина отъ тракийски съзаклетници, за да заварди софийския пѫть около Пазарджикъ и да освободи осѫденитѣ затворници, когато ги каратъ за Цариградъ.
-Гледайте какви българи е имало навремето само:За другарь презъ планината той е взелъ Никола Рѫженкова отъ Татаръ Пазарджикъ, който по собствено желание искалъ да отиде, понеже ималъ гръдна болесть и, като се чувствувалъ, че наскоро ще умре, казалъ, че предпочита да стане това умиране поне на вѫжето.
-Председательтъ на революционния комитетъ бѣше по това време попъ Кръстю [140] отъ Ловечъ, на когото комитетътъ, отъ признателность, бѣше му подпомогналъ да си направи една кѫща. Той бѣше лице твърде.
----- Тука З. Стоянов ни хвана за големи будали, както са викали по онова време. Този комитет бил направил къща на поп Кръстю - те да не са били от комитета  по подпомагане на нуждаещите се?
 - Следъ признаването си Левски казалъ следующето на пашата.
— Азъ съмъ Василъ Левски, мене казватъ Дяконътъ. Не съмъ хайдутинъ, както вие ме наричате, но човѣкъ като всичкитѣ ваши раи, съ тая само разлика, че обичамъ народа си, което не е грѣхъ за никого. Времената, теглилата на тоя народъ и нахлуването въ земята ни на различни европейски спекуланти, които малко по малко завладѣха вече отоманската империя съ желѣзници и фабрики; отъ тѣхъ се предпочитатъ доктори, инженери и прочее, когато толкова наши българи има достойни, но правителството ги презира — принудиха ме да тръгна измежду народа, за да му отвора очитѣ предъ пропастьта, която отдавна зѣе

    вече. Правителството, вмѣсто да ме подпомогне, захвана да ме преследва като разбойникъ и хайдутинъ. Отъ тамъ гоненъ, отъ тукъ преследванъ, малко по малко взеха ме на очи, станахъ човѣкъ опасенъ за всѣкиго, когато всѫщность азъ не правя никому зло; а само поискахъ да свѣстя народа си, докато не сѫ го купили хитритѣ европейци. Отъ най-напредъ имахъ намѣрение да излѣза предъ султана, да му кажа болкитѣ на народа, но щомъ ми излѣзе лошаво име, напуснахъ се отъ тая мисъль. Тази е моята цель, така мисли цѣлиятъ български народъ, а ако всичко това е престѫпление, то вамъ остава да се разпоредите!
10

Long time ago

По едно време из нета добре се коментираше,че ние българите сме свикнали някак си да споменаваме датите на загиване на своите герои от миналото. А не примерно рождението. И така за Левски също. Много са тези, които знаят кога е загинал Левски, но по-малко са тези, които знаят кога е роден. Постепенно е добре да се работи в такава посока.Най-вече с децата и преподаването на историята ни.

Шишман

Quote from: Long time ago on 13 May 2020, 10:42:36По едно време из нета добре се коментираше,че ние българите сме свикнали някак си да споменаваме датите на загиване на своите герои от миналото. А не примерно рождението. И така за Левски също. Много са тези, които знаят кога е загинал Левски, но по-малко са тези, които знаят кога е роден. Постепенно е добре да се работи в такава посока.Най-вече с децата и преподаването на историята ни.
Според мене е правилно да се отдава почин на датата на която е загинал или починал човека. То тогава се отслужва и панахида. Датата на  рождението е когато се ражда човека и толкова, а не когато извършва подвига си или загива, на рождената дата не може да се служи и панахида за успокоение на душата. Та това го правеха хора не познаващи българщината, сатанисти и соросоиди. Целта е проста : да подменят народната ни памет и обичаите ни.

Long time ago

Само,че почти винаги политически тъпаци се изцепват че е празник. Без да са пили алкохол. Какъв празник може да е една гибел?

Шишман

Quote from: Long time ago on 13 May 2020, 11:14:40Само,че почти винаги политически тъпаци се изцепват че е празник. Без да са пили алкохол. Какъв празник може да е една гибел?
МИ то и е тяхна работа-тяхната простотия. Нарича се годишнина, отбелязване и т.н. Би било много-тъпо да подменяме : обичаите, културата и българщината заради някакви тъпанари, понеже викали празник.

Long time ago

Мнението ми е,че повече е добре да се фокусира върху рождена дата. На Левски, на Ботев и на другите ни личности от историята. Не виждам какво небългарско има в това. Човек трябва да мисли постоянно, да не остава един папагал. Който само повтаря нещо машинално.
Agree Agree x 1 View List