• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

21 September 2020, 15:29:15

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
11472 Posts

Шишман
3230 Posts

Лина
563 Posts

Panzerfaust
530 Posts

Long time ago
503 Posts

Theme Select

Members
Stats
  • Total Posts: 17247
  • Total Topics: 1283
  • Online Today: 59
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 36
Total: 37

Разликите между българските националисти

Started by Hatshepsut, 11 October 2018, 20:55:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Тази статия е от 2011г.

Авторът на статията е Калоян Иванов (пишещ в стария форум с ника Родозащитникъ)

Съ разпадането на СССР прѣзъ 1991 г. двуполюсния геополитически моделъ на противопоставяне между дветѣ суперъ сили САЩ (съ Западна и части отъ Централна Европа) и СССР (съ Източна и части отъ Централна Европа) привидно сѫщо рухна. Въ България национализмѫтъ отъ съветски типъ стана последното убежище на крайната комунистическа лѣвица. Гласоветѣ на малкото истински националисти бе заглушенъ отъ истеричнитѣ крѣсъци на разни "лѣви националисти", целящи завръщането на страната изцѣло въ руската сфера на влияние.

    Срѣдъ българскитѣ националисти има сѫществено раздѣление. Най-общо тѣ се дѣлятъ на два вида – европейски националисти (национал-консѣрватори) и евразийски националисти ("бѣли комунисти").

    Най-обобщено, различията между двата типа български националисти могатъ да се представятъ по следния начинъ:


Европейскитѣ националисти сѫ:1.  Православни християни.

2. Монархисти – правя задължителната вмѣтка (предназначена за разни "многознайковци"), че не става дума за възстановяване на монархията съ Симеонъ начело, а за привързаность къмъ традиционното за България държавно управлѣние, което ако е рекълъ Богъ единъ день отново ще възтържествува.

3.  Европеисти – интересува ги сѫдбата на Европа, отъ която България бе отдѣлена прѣзъ 1944 г., но се борятъ за възраждане на традиционнитѣ европейски ценности и ликвидиране на лѣвичарския характеръ на ЕС.

4. Симпатизанти на редица европейски национал-консѣрвативни партии и на консѣрвативното крило въ Републиканската партия на САЩ.

5.  "За" членство въ НАТО и "за" създаване на по-силна Европейска армия.

6.  Категорични противници на Русия.

7.  Категорични противници на Сърбия, Гърция и Турция.

8. Противници на ислямизирането на Европа и "за" борбата срещу радикалния ислямъ и международния тероризъмъ.

9.  Опозиция на тезитѣ за азиатски произходъ на българитѣ – независимо "тюркска" или "иранска ".

10. Дѣсни и въ икономически планъ – предпочитатъ "по-малко държава" въ икономиката, малъкъ държавенъ апаратъ и произтичащитѣ отъ него ниска корупция и бюрокрация; повече свобода за частната инициатива на дребни и срѣдни предприемачи. Противъ "социалнитѣ придобивки".

11.  Радикални антикомунисти и антилиберали.

12.  Скептични къмъ т. нар. "свѣтовни конспирации".

13.  Противъ мултикултурализма, смесването на нациитѣ и раситѣ по какъвто и да е признакъ.

14.  Противници на Иранъ и идеята за собствено ядрѣно орѫжие.

15.  Открити противници на Сталинъ и неговото управлѣние.

16.  Противници на емигрантитѣ въ ЕС отъ нѣевропейски прозходъ.

17. Противници на режима на Милошевичъ и привърженици на разпадането на Югославия.

18. Привърженици на силно изразения национализъмъ – защита на български символи, български традиции, обичаи, самобитность, български националенъ въпросъ, националенъ интересъ и пр.Евразийскитѣ националисти сѫ:1.  Панславиститѣ сѫ християни, преобладаващата часть – атеисти и езичници.

2.  Републиканци.

3.  Противници на ЕС и българското членство въ този съюзъ.

4.  Симпатизанти на разни интернационални скинхедъ движения, "неонацистки" руски партии и различни арабски организации, разпространяващи ислямъ и борещи се срещу Израеалъ. Подкрепятъ интернационалисти като Дейвидъ Дюкъ.

5.    Категорични противници на НАТО.

6.    Категорични приятели на Русия.

7.    Приятели съ сърбитѣ, противници на гърци и турци.

8.    Слабо заинтересовани от ислямизацията на Европа.

9.    Категорични привърженици на азиатскитѣ теории за произходъ на българитѣ.

10. Лѣво-центристки ориентирани въ икономически планъ – повече държавно участие, социална справедливость и пр.

11. Радикални антилиберали. Антикомунизмѫтъ имъ се ограничава до това дали нѣкой комунистъ е евреинъ или не.

12. Искрено вѣрващи въ свѣтовнитѣ конспирации, пришивайки имъ "нацистка" окраска.

13.  Противъ мултикултурализма, смесването на нациитѣ и раситѣ по какъвто и да е признакъ.

14.  Привърженици на Иранъ и управлѣнието на Ахмадинежадъ.

15.  Съ балансирано отношение къмъ Сталинъ и неговото управлѣние. Нѣкои дори го смѣтатъ за герой и борецъ срещу "свѣтовното еврейство"...

16.  Противници на емигрантитѣ въ ЕС отъ нѣевропейски прозходъ.

17. Привърженици на режима на Милошевичъ и противници на разпадането на Югославия.

18.  Привърженици на слабо изразения национализъмъ – преклонение предъ чужди символи, чуждъ национализъмъ, чужди водачи и пр. Привърженици на т. нар. "расовъ национализъм" – привързаность и призивъ за борба къмъ всички бѣли народи срещу общъ врагъ.

Копирано от блога на монархистъ-консерваторъ: http://monarchism.blog.bg/politika/2011/02/16/razlikite-mejdu-bylgarskite-nacionalisti.687583

Шишман

Всеки си има някаква своя истина и от тук разликите нямат край.