• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

May 19, 2019, 08:16 pm

Login with username, password and session length

Theme Selector

Members
  • Total Members: 33
  • Latest: cesar
Stats
  • Total Posts: 9144
  • Total Topics: 1101
  • Online Today: 22
  • Online Ever: 157
  • (May 17, 2019, 10:41 am)
Users Online
Users: 0
Guests: 6
Total: 6

Демографският проблем и неговото решаване

Started by Hatshepsut, Oct 04, 2018, 06:22 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Младите хора в България намаляват с около 40 000 на година


Броят на младите хора в България на възраст между 15 и 29 години е малко над 1 милион души, като тази цифра постоянно намалява. Това се посочва в годишните доклади за младежта за 2016 и 2017 г., приети от Народното събрание.

Данните показват, че броят на младите намалява с около 40 000 души на година. Страната ни следва общата за Европейския съюз тенденция на застаряване на населението, сочи докладът, цитиран от Агенция "Фокус".

Запазва се нивото на миграция на младите хора от малките населени места към градовете. Над 3/4 от младежите у нас живеят в градовете и само 1/4 в селата. Положителна статистика е, че безработните до 29-годишна възраст намаляват с почти 16%, но 54 на сто от тях не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си. Младежите, завършващи средно образование, които продължават да учат в България са 51%, а тези, които заминават за чужбина - 14%.

Докладът отчита още, че българските младежи нямат сериозни дефицити. 70% от тях смятат, че средствата, с които разполагат, са им достатъчни за пълноценно хранене, дрехи, обувки, лекарства и заплащане на електрическа енергия.

https://www.economic.bg/bg/news/11/mladite-hora-v-balgariya-namalyavat-s-okolo-40-000-na-godina.html

Hatshepsut

В края на 2018 г. населението в България е на ръба на 7 млн. души


аселението в България продължава да намалява и застарява, задълбочава се дисбалансът в териториалното му разпределение, средната продължителност на живота остава непроменена, а новородените са по-малко. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г., оповестени днес.

Населението на България е 7 млн. души, с 0.7% по-малко, отколкото през предходната. Мъжете са 48.5%, а жените - 51.5% - на 1000 мъже се падат 1060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години, а с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените.

По-висока смъртност при мъжете, отколкото при жените

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота им. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече години са 1.43 млн., или всеки пети.


През 2018 г. в страната са родени 62.1 хил. деца, с 2.7% по-малко от предходната. Броят на умрелите лица през 2018 г. е 108. 5 хил., а коефициентът на обща смъртност е 15.4%. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1.2%.

В резултат на всичко това средната възраст, която през 2001 г. е била 40.4, сега е 43.8 години.

Хората в трудоспособна възраст са 60% от населението

През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 48 хил. души до 4.2 млн. души, въпреки че възрастта за пенсиониране се увеличава. Една четвърт са в над трудоспособна възраст, а 15% - под нея.

Най-голям е делът на възрастните хора (на 65 и повече навършени години) в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.5%, и Варна - 18.9%. Делът на децата до 15 години е най-голям в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.6%.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/04/12/3418628_v_kraia_na_2018_g_naselenieto_v_bulgariia_e_na_ruba_na/