Български Националистически Форум

България и Българите => Основи на Националната държава => Topic started by: Hatshepsut on 10 October 2018, 17:49:40

Title: Гражданското общество
Post by: Hatshepsut on 10 October 2018, 17:49:40
За гражданското общество се е писало много и аз не смятам, че ще бъда нито новатор, нито изчерпателен в тази, на пръв поглед злободневна тема. Но виждам, че въпреки цялото ни говорене за съпричастност, за солидарност между хората, за Национално единение, Българите си оставаме някъде вътре в собствената си тясна черупка и рядко поглеждаме на другия или ако погледнем, не е за да помогнем, а от любопитство или още по-лошо – да попречим. За да не ме обвинят в черен нихилизъм, ще кажа, че народът ни има добри примери, в които е показал съпричастност, единение и е действал като осъзната група с ясно определени цели и интереси. Задругата, тлъката, помощтта на комшията, комшулуците, общото прибиране на реколтата са съпътствали Българина през почти целия му исторически опит. Общото споделяне на трапезата по радостни поводи, взаимопомощта при мъчнотии в живота и до днес е наша народопсихологическа черта. Но стига ли това? Или как от частните случаи да стане възможно зараждането на истинското гражданско общество?
                       Нека се спрем на определението:  Гражданското общество е онази форма на обществото, в която частният интерес и личната сфера на човека са основата на системата от отношения. Частната собственост е материалната субстанция на гражданското общество, а свободата - духовната. Социални регулатори в гражданското общество са правото и моралът, като важна роля играе моралът. Заедно с държавните институции в свободното гражданско общество действат освободени от държавна опека организации на гражданите, изразяващи техните интереси.
                       Но тук изниква един въпрос. Чий морал и чие право? Моралът е различно понятие за различните хора. За някои например е въпрос на чест да оспорват правата на всеки, който има власт над тях, като обществена даденост, не избор. Докато за други - всяка власт е от бога дадена. А и трябва ли да материализираме и хвърляме на ,,либералния пазар" опитите за единение, ако сляпо следваме определението?
                       Ето какво мисля аз:                     
- Гражданското общество се състои от нормални хора - от плът и кръв с плюсове и минуси.
- То се състои от ВСИЧКИ членове на дадената естествено обособена на определена територия нация.
- Функции:
    . да бъде КОРЕКТИВ на избраното от него управление, ако е нужно и чрез гражданско неподчинение.
    . да действа солидарно и общонационално при обществена нужда.
    . да избира и сваля управлението, което то самото е избрало, но не по принципите заложени от сегашната демокрация, а като се използва докрай ресурса на ,,пряката" демокрация, т.е. референдума.                                                                                                                                                                                                                                    .да противостои на всички прояви, които застрашават целостта и единението му.
 - Обществото да се води от принципите на Българския морал и традиции.
                       Начинът за създаване на ново гражданско общество у нас са все още проблем, но аз се надявам, че преодолявайки лидероманията и индивидуализмът, ще осъзнаем, че сме достойни да организираме сами живота и държавата си, да определим сами нови правни и обществени норми, че ще бъдем един достойни наследници на нашите прадеди.

Иван Иванов