Български Националистически Форум

Българска култура и духовност => Култура и изкуство => Topic started by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18

Title: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18
Блогът на Секирата

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?cat=14


Постингите, публикувани в тази тема от cekupamasekirata (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=profile;u=32) ще ги премествам в нейния блог.


Съдържание на блога

Публикация №1 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=175)
Публикация №2 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=176)
Публикация №3 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=177)
Публикация №4 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=215)
Публикация №5 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=216)
Публикация №6 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=217)
Публикация №7 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=218)
Публикация №8 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=219)
Публикация №9 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=220)
Публикация №10 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=221)
Публикация №11 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=222)
Публикация №12 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=243)
Публикация №13 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=244)
Публикация №14 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=245)
Публикация №15 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=246)
Публикация №16 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=247)
Публикация №17 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=248)
Публикация №18 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=249)
Публикация №19 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=250)
Публикация №20 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=256)
Публикация №21 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=257)
Публикация №22 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=258)
Публикация №23 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=259)
Публикация №24 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=260)
Публикация №25 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=261)
Публикация №26 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=262)
Публикация №27 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=263)
Публикация №28 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=264)
Публикация №29 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=265)
Публикация №30 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=266)
Публикация №31 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=267)
Публикация №32 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=268)
Публикация №33 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=269)
Публикация №34 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=270)
Публикация №35 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=271)
Публикация №36 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=272)
Публикация №37 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=273)
Публикация №38 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=275)
Публикация №39 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=276)
Публикация №40 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=277)
Публикация №41 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=278)
Публикация №42 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=279)
Публикация №43 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=280)
Публикация №44 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=281)
Публикация №45 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=283)
Публикация №46 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=285)
Публикация №47 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=286)
Публикация №48 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=287)
Публикация №49 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=288)
Публикация №50 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=289)
Публикация №51 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=290)
Публикация №52 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=291)
Публикация №53 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=292)
Публикация №54 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=293)
Публикация №55 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=294)
Публикация №56 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=295)
Публикация №57 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=296)
Публикация №58 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=297)
Публикация №59 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=298)
Публикация №60 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=299)
Публикация №61 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=300)
Публикация №62 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=301)
Публикация №63 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=302)
Публикация №64 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=303)
Публикация №65 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=304)
Публикация №66 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=305)
Публикация №67 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=306)
Публикация №68 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=307)
Публикация №69 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=308)
Публикация №70 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=309)
Публикация №71 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=310)
Публикация №72 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=311)
Публикация №73 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=312)
Публикация №74 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=313)
Публикация №75 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=314)
Публикация №76 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=315)
Публикация №77 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=317)
Публикация №78 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=318)
Публикация №79 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=319)
Публикация №80 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=320)
Публикация №81 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=321)
Публикация №82 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=322)
Публикация №83 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=323)
Публикация №84 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=324)
Публикация №85 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=325)
Публикация №86 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=326)
Публикация №87 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=327)
Публикация №88 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=328)
Публикация №89 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=329)
Публикация №90 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=330)
Публикация №91 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=331)
Публикация №92 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=332)
Публикация №93 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=333)
Публикация №94 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=334)
Публикация №95 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=335)
Публикация №96 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=336)
Публикация №97 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=337)
Публикация №98 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=338)
Публикация №99 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=339)
Публикация №100 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=340)
Публикация №101 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=341)
Публикация №102 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=342)
Публикация №103 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=343)
Публикация №104 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=344)
Публикация №105 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=345)
Публикация №106 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=346)
Публикация №107 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=347)
Публикация №108 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=348)
Публикация №109 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=349)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=350)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=351)
Публикация №112 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=352)
Публикация №113 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=353)
Публикация №114 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=355)
Публикация №115 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=356)
Публикация №116 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=357)
Публикация №117 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=358)
Публикация №118 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=359)
Публикация №119 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=360)
Публикация №120 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=361)
Публикация №121 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=362)
Публикация №122 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=363)
Публикация №123 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=364)
Публикация №124 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=365)
Публикация №125 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=366)
Публикация №126 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=367)
Публикация №127 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=368)
Публикация №128 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=369)
Публикация №129 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=372)
Публикация №130 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=373)
Публикация №131 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=374)
Публикация №132 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=375)
Публикация №133 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=376)
Публикация №134 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=377)
Публикация №135 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=378)
Публикация №136 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=379)
Публикация №137 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=380)
Публикация №138 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=381)
Публикация №139 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=382)
Публикация №140 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=383)
Публикация №141 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=385)
Публикация №142 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=386)
Публикация №143 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=387)
Публикация №144 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=388)
Публикация №145 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=389)
Публикация №146 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=390)
Публикация №147 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=391)
Публикация №148 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=392)
Публикация №149 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=393)
Публикация №150 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=394)
Публикация №151 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=395)
Публикация №152 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=396)
Публикация №153 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=397)
Публикация №154 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=398)
Публикация №155 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=399)
Публикация №156 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=400)
Публикация №157 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=401)
Публикация №158 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=402)
Публикация №159 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=403)
Публикация №160 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=404)
Публикация №161 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=406)
Публикация №162 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=407)
Публикация №163 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=408)
Публикация №164 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=409)
Публикация №165 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=410)
Публикация №166 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=411)
Публикация №167 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=412)
Публикация №168 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=414)
Публикация №169 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=415)
Публикация №170 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=416)
Публикация №171 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=417)
Публикация №172 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=418)
Публикация №173 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=419)
Публикация №174 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=420)
Публикация №175 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=421)
Публикация №176 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=422)
Публикация №177 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=423)
Публикация №178 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=424)
Публикация №179 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=425)
Публикация №180 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=426)
Публикация №181 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=427)
Публикация №182 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=428)
Публикация №183 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=429)
Публикация №184 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=430)
Публикация №185 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=432)
Публикация №186 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=433)
Публикация №187 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=434)
Публикация №188 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=435)
Публикация №189 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=436)
Публикация №190 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=437)
Публикация №191 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=438)
Публикация №192 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=439)
Публикация №193 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=440)
Публикация №194 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=441)
Публикация №195 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=442)
Публикация №196 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=443)
Публикация №197 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=444)
Публикация №198 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=445)
Публикация №199 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=446)
Публикация №200 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=447)
Публикация №201 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=448)
Публикация №202 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=449)
Публикация №203 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=450)
Публикация №204 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=451)
Публикация №205 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=452)
Публикация №206 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=453)
Публикация №207 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=454)
Публикация №208 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=455)
Публикация №209 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=456)
Публикация №210 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=457)
Публикация №211 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=458)
Публикация №212 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=459)
Публикация №213 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=460)
Публикация №214 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=461)
Публикация №215 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=462)
Публикация №216 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=463)
Публикация №217 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=464)
Публикация №218 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=465)
Публикация №219 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=466)
Публикация №220 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=467)
Публикация №221 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=468)
Публикация №222 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=469)
Публикация №223 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=470)
Публикация №224 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=471)
Публикация №225 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=472)
Публикация №226 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=473)
Публикация №227 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=474)
Публикация №228 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=475)
Публикация №229 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=476)
Публикация №230 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=477)
Публикация №231 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=478)
Публикация №232 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=479)
Публикация №233 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=480)
Публикация №234 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=481)
Публикация №235 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=482)
Публикация №236 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=483)
Публикация №237 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=484)
Публикация №238 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=485)
Публикация №239 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=486)
Публикация №240 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=487)
Публикация №241 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=488)
Публикация №242 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=489)
Публикация №243 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=490)
Публикация №244 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=494)
Публикация №245 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=495)
Публикация №246 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=496)
Публикация №247 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=497)
Публикация №248 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=499)
Публикация №249 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=500)
Публикация №250 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=501)
Публикация №251 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=502)
Публикация №252 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=503)
Публикация №253 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=504)
Публикация №254 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=505)
Публикация №255 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=506)
Публикация №256 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=507)
Публикация №257 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=509)
Публикация №258 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=511)
Публикация №259 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=512)
Публикация №260 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=513)
Публикация №261 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=514)
Публикация №262 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=515)
Публикация №263 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=516)
Публикация №264 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=517)
Публикация №265 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=518)
Публикация №266 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=519)
Публикация №267 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=520)
Публикация №268 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=521)
Публикация №269 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=522)
Публикация №270 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=523)
Публикация №271 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=524)
Публикация №272 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=525)
Публикация №273 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=526)
Публикация №274 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=527)
Публикация №275 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=528)
Публикация №276 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=529)
Публикация №277 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=532)
Публикация №278 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=533)
Публикация №279 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=534)
Публикация №280 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=535)
Публикация №281 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=536)
Публикация №282 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=537)
Публикация №283 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=538)
Публикация №284 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=539)
Публикация №285 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=540)
Публикация №286 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=541)
Публикация №287 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=542)
Публикация №288 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=543)
Публикация №289 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=544)
Публикация №290 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=545)
Публикация №291 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=546)
Публикация №292 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=547)
Публикация №293 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=548)
Публикация №294 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=549)
Публикация №295 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=550)
Публикация №296 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=551)
Публикация №297 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=552)
Публикация №298 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=554)
Публикация №299 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=555)
Публикация №300 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=556)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:39:24
:arrow:
Публикация №301 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=557)
Публикация №302 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=558)
Публикация №303 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=559)
Публикация №304 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=560)
Публикация №305 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=561)
Публикация №306 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=562)
Публикация №307 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=563)
Публикация №308 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=564)
Публикация №309 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=565)
Публикация №310 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=567)
Публикация №311 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=568)
Публикация №312 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=569)
Публикация №313 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=570)
Публикация №314 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=571)
Публикация №315 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=572)
Публикация №316 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=573)
Публикация №317 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=574)
Публикация №318 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=575)
Публикация №319 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=576)
Публикация №320 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=577)
Публикация №321 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=578)
Публикация №322 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=579)
Публикация №323 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=580)
Публикация №324 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=581)
Публикация №325 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=582)
Публикация №326 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=584)
Публикация №327 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=585)
Публикация №328 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=586)
Публикация №329 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=587)
Публикация №330 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=588)
Публикация №331 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=589)
Публикация №332 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=590)
Публикация №333 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=591)
Публикация №334 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=592)
Публикация №335 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=593)
Публикация №336 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=594)
Публикация №337 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=595)
Публикация №338 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=596)
Публикация №339 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=597)
Публикация №340 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=598)
Публикация №341 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=599)
Публикация №342 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=600)
Публикация №343 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=601)
Публикация №344 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=602)
Публикация №345 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=603)
Публикация №346 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=605)
Публикация №347 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=606)
Публикация №348 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=607)
Публикация №349 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=608)
Публикация №350 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=609)
Публикация №351 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=610)
Публикация №352 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=611)
Публикация №353 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=612)
Публикация №354 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=613)
Публикация №355 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=614)
Публикация №356 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=615)
Публикация №357 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=616)
Публикация №358 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=617)
Публикация №359 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=618)
Публикация №360 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=619)
Публикация №361 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=620)
Публикация №362 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=621)
Публикация №363 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=622)
Публикация №364 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=623)
Публикация №365 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=624)
Публикация №366 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=625)
Публикация №367 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=626)
Публикация №368 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=627)
Публикация №369 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=628)
Публикация №370 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=629)
Публикация №371 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=630)
Публикация №372 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=631)
Публикация №373 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=632)
Публикация №374 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=633)
Публикация №375 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=634)
Публикация №376 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=635)
Публикация №377 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=636)
Публикация №378 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=637)
Публикация №379 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=638)
Публикация №380 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=639)
Публикация №381 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=640)
Публикация №382 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=641)
Публикация №383 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=642)
Публикация №384 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=643)
Публикация №385 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=644)
Публикация №386 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=645)
Публикация №387 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=646)
Публикация №388 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=647)
Публикация №389 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=648)
Публикация №390 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=649)
Публикация №391 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=650)
Публикация №392 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=651)
Публикация №393 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=652)
Публикация №394 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=653)
Публикация №395 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=654)
Публикация №396 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=655)
Публикация №397 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=656)
Публикация №398 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=657)
Публикация №399 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=658)
Публикация №400 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=659)
Публикация №401 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=660)
Публикация №402 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=661)
Публикация №403 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=662)
Публикация №404 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=663)
Публикация №405 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=664)
Публикация №406 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=665)
Публикация №407 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=666)
Публикация №408 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=667)
Публикация №409 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=668)
Публикация №410 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=669)
Публикация №411 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=670)
Публикация №412 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=671)
Публикация №413 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=672)
Публикация №414 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=673)
Публикация №415 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=674)
Публикация №416 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=675)
Публикация №417 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=676)
Публикация №418 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=677)
Публикация №419 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=678)
Публикация №420 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=679)
Публикация №421 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=680)
Публикация №422 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=681)
Публикация №423 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=682)
Публикация №424 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=683)
Публикация №425 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=684)
Публикация №426 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=685)
Публикация №427 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=686)
Публикация №428 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=687)
Публикация №429 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=688)
Публикация №430 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=689)
Публикация №431 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=690)
Публикация №432 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=691)
Публикация №433 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=692)
Публикация №434 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=694)
Публикация №435 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=695)
Публикация №436 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=696)
Публикация №437 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=697)
Публикация №438 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=698)
Публикация №439 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=699)
Публикация №440 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=700)
Публикация №441 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=701)
Публикация №442 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=702)
Публикация №443 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=703)
Публикация №444 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=704)
Публикация №445 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=705)
Публикация №446 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=706)
Публикация №447 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=707)
Публикация №448 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=708)
Публикация №449 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=709)
Публикация №450 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=710)
Публикация №451 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=711)
Публикация №452 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=712)
Публикация №453 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=713)
Публикация №454 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=714)
Публикация №455 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=715)
Публикация №456 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=716)
Публикация №457 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=717)
Публикация №458 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=718)
Публикация №459 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=719)
Публикация №460 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=720)
Публикация №461 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=721)
Публикация №462 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=725)
Публикация №463 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=726)
Публикация №464 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=727)
Публикация №465 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=728)
Публикация №466 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=729)
Публикация №467 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=730)
Публикация №468 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=731)
Публикация №469 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=732)
Публикация №470 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=733)
Публикация №471 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=734)
Публикация №472 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=735)
Публикация №473 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=736)
Публикация №474 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=737)
Публикация №475 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=738)
Публикация №476 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=739)
Публикация №477 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=740)
Публикация №478 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=741)
Публикация №479 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=742)
Публикация №480 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=743)
Публикация №481 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=744)
Публикация №482 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=745)
Публикация №483 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=746)
Публикация №484 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=747)
Публикация №485 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=748)
Публикация №486 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=749)
Публикация №487 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=750)
Публикация №488 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=751)
Публикация №489 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=752)
Публикация №490 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=753)
Публикация №491 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=754)
Публикация №492 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=755)
Публикация №493 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=756)
Публикация №494 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=757)
Публикация №495 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=758)
Публикация №496 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=759)
Публикация №497 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=760)
Публикация №498 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=761)
Публикация №499 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=762)
Публикация №500 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=763)
Публикация №501 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=764)
Публикация №502 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=765)
Публикация №503 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=766)
Публикация №504 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=767)
Публикация №505 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=768)
Публикация №506 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=772)
Публикация №507 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=773)
Публикация №508 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=774)
Публикация №509 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=775)
Публикация №510 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=776)
Публикация №511 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=777)
Публикация №512 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=778)
Публикация №513 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=779)
Публикация №514 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=780)
Публикация №515 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=781)
Публикация №516 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=782)
Публикация №517 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=783)
Публикация №518 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=784)
Публикация №519 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=785)
Публикация №520 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=786)
Публикация №521 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=787)
Публикация №522 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=788)
Публикация №523 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=789)
Публикация №524 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=790)
Публикация №525 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=791)
Публикация №526 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=792)
Публикация №527 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=793)
Публикация №528 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=794)
Публикация №529 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=795)
Публикация №530 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=796)
Публикация №531 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=797)
Публикация №532 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=798)
Публикация №533 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=799)
Публикация №534 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=800)
Публикация №535 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=801)
Публикация №536 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=802)
Публикация №537 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=803)
Публикация №538 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=805)
Публикация №539 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=806)
Публикация №540 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=807)
Публикация №541 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=808)
Публикация №542 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=809)
Публикация №543 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=810)
Публикация №544 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=811)
Публикация №545 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=812)
Публикация №546 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=813)
Публикация №547 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=814)
Публикация №548 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=815)
Публикация №549 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=816)
Публикация №550 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=817)
Публикация №551 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=818)
Публикация №552 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=819)
Публикация №553 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=820)
Публикация №554 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=821)
Публикация №555 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=822)
Публикация №556 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=823)
Публикация №557 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=824)
Публикация №558 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=825)
Публикация №559 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=826)
Публикация №560 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=827)
Публикация №561 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=828)
Публикация №562 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=829)
Публикация №563 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=830)
Публикация №564 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=831)
Публикация №565 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=832)
Публикация №566 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=833)
Публикация №567 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=834)
Публикация №568 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=835)
Публикация №569 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=836)
Публикация №570 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=837)
Публикация №571 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=838)
Публикация №572 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=839)
Публикация №573 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=840)
Публикация №574 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=841)
Публикация №575 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=842)
Публикация №576 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=843)
Публикация №577 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=844)
Публикация №578 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=845)
Публикация №579 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=850)
Публикация №580 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=851)
Публикация №581 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=852)
Публикация №582 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=853)
Публикация №583 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=854)
Публикация №584 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=855)
Публикация №585 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=856)
Публикация №586 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=857)
Публикация №587 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=858)
Публикация №588 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=859)
Публикация №589 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=860)
Публикация №590 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=861)
Публикация №591 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=862)
Публикация №592 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=863)
Публикация №593 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=864)
Публикация №594 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=865)
Публикация №595 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=866)
Публикация №596 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=867)
Публикация №597 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=868)
Публикация №598 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=869)
Публикация №599 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=870)
Публикация №600 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=871)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 22 April 2019, 09:48:29
:arrow:
Публикация №601 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=872)
Публикация №602 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=873)
Публикация №603 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=874)
Публикация №604 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=875)
Публикация №605 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=876)
Публикация №606 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=877)
Публикация №607 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=878)
Публикация №608 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=879)
Публикация №609 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=880)
Публикация №610 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=881)
Публикация №611 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=882)
Публикация №612 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=883)
Публикация №613 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=884)
Публикация №614 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=885)
Публикация №615 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=886)
Публикация №616 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=887)
Публикация №617 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=888)
Публикация №618 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=889)
Публикация №619 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=890)
Публикация №620 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=891)
Публикация №621 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=892)
Публикация №622 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=893)
Публикация №623 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=894)
Публикация №624 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=895)
Публикация №625 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=896)
Публикация №626 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=897)
Публикация №627 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=898)
Публикация №628 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=900)
Публикация №629 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=902)
Публикация №630 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=903)
Публикация №631 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=904)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 May 2019, 14:16:50
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi642%2F1204%2Fa2%2F7760520293b2.jpg&hash=9b50c9b6edab0d53c788c3dbe74592a8)

ЦВЕТНИЦА - ПЪСТЪР И ОБИЧАН БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК И ПРОЛЕТЕН ОБИЧАЙ!

В гама от цветя днес грея,

искам,искам да се смея,

че животът е един,

розов не е,нито син!

Тук на горната Земя,

да пея искам, да творя,

по човешки да живея,

да ухая, не съм фея.

Жена искам да остана

цветна,в краски,добра,пряма,

със цветята да танцувам

и на воля да лудувам,

по поля,гори да тичам.

Цветя, колко ви обичам!

На венец цветя днес вия

и не мога аз да крия

цветето в душата моя,

откъсни го ако можеш,в тоя

цветен и усмихнат ден,

прегърни цветето, мен!

Ще ти подаря усмивка-

цветна,топла,слънчева

и ще ти покажа път

цял осеян със цветя!

Ще ти подаря и любовта!

Ще се обичаме деня,нощта!

Обичай ме и ти! Сега.

И нека лястовица бяла

животът ни да посети,

по пътя цветен зряла,цяла

ще следвам своите мечти.

 

Радост,сладост от живота пожелавам,

със цветя и плодове дарявам,

вас, приятели добри,

вярна, истинска оставам!

Живейте цветно! Светли дни!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi600%2F1204%2F5d%2F1527600788bf.jpg&hash=37d8f689d3693849655c4bf121e689f8)

Душата ми е тъй богата !

Поздравявам ви днес всички,

мъже красиви и женички,

момчета и моми щастливи,

поетеси не злобливи,

хора истински призвани,

добри човеци, здрави, прями...

Мили, хора! Със цветя

празника днес честитя !

Искам да сме все така

весели, добри, красиви

и любими, не злобливи !

Накичете се сега,

с клонки върбови, цветя,

и пред Бога се молете,

свещ църковна запалете

за добро, мир, красота

в нашата мила страна

и за здраве, и любов,

щастие, и устрем нов !

Българското ще пребъде !

България ще я бъде !

 

Минзухар стихът ми срича,

казва ми, че ме обича,

теменуга лилавее,

като мен и тя копнее...

Карамфил ми се усмихва,

пеперуда кръжи, литва.

Детелината красива

четирилистна,горделива

кима ми и зеленее,

кукурякът с нея пее.

Цвят бадемов, виолетка,

великденче, жасмин, зюмбюл,

лилия царствена -кокетка,

люляк бял и нарцис мил.

Роза бяла и червена,

амарилис, хризантема,

мимоза, момина сълза,

кокиче, клонка върба,

ирис, маргаритка бяла

и магнолия закопняла,

ходжово лале, иглика,

крем, циклама, трепетлика,

далия и анемония,

еделвайс, лале, бегония.

Всичките цветя красиви,

на мен, на вас, на Бога мили,

прегръщам в този цветен ден .

Пейте с мен!

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3k9neBWxWCrhupXFjkGKzVKX0qDRgnUofLuZ-fg83nxMSqVJCHg)

Цветница е, цвете кича

от върбово клонче, тича

моме по ливада,

искам да съм вечно млада!

Името ми не е цветно,

не обличам се кокетно,

но на Цветница цъфтя,

закичена в коси с цветя!

Не съм цветарката Анюта,

не съм и Баба Марта люта,

Анита съм, макар секира

романтика от мен извира

в стиховете ми чудесни

мои разкази и песни!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fe-79.com%2Fimages%2Fnews%2F159%2F0088159%2F88159-cvetia-za-mama.jpg&hash=ab5511bec2eca42a4d65c4704dd63aac)

С усмивка ме прегръща трепетлика,

нарцис нежно ме целува,

герберът ме мами, вика,

а тинтявата мъдрува

как приятелка да стане

на цветарката Анита

и как вярна да остане

на минзухаря, как да пита

кукурякът що жълтее

и бледнее, и немее?!

Маргаритка ми намига,

люлякът се перчи, стига

с клонките си липов цвят

и потъвам в цветен свят

с теменужен аромат!

Еделвайсът ми е брат,

а пък розата сестра,

ирисът по малък брат,

братовчедка ружата.

Приятелче ми е зюмбюла,

а божура,трендафила,гюла

с тях мечтая до захлас,

за градина цветна, в нас

всичките цветя да имам,

от Андите и азорела да заимам!
ТИ ЦВЕТЕ СИ, НО ЩО БОДЕШ?
 
Ти цвете си, но що бодеш?

Не си ти роза, таралеж

ли си или бодил?

Защо от мене си се скрил?

Заболя ме ще призная,

но аз няма да се мая.

Щом решил си да бодеш

и не можеш да се спреш,

с ръкавици ще те пипам,

няма вече аз да хлипам,

а със устни нежни, мили

ще целувам други ..."сливи" .

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flechitel.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25BF%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB-nb33584.jpg&hash=748bc3618eeb8b2fc1b11610e7369c64)

https://www.youtube.com/watch?v=b4-pAuATo0Q

 sekirata Cvetnica

 https://www.youtube.com/watch?v=s4b-ox5jLEo

 sekirata Chestita da e cvetnica

 https://www.youtube.com/watch?v=MCa5xShfT54

 sekirata Cvetno mi e

 https://www.youtube.com/watch?v=UaPx0Oq7PcY

 sekirata Cvete milo cvete bialo

 https://www.youtube.com/watch?v=DRBISjt1EGc

 sekirata Cveten den

 https://www.youtube.com/watch?v=Jw0whuFAq1k

 sekirata S cveteto v men

https://www.youtube.com/watch?v=JhX37cFZGn8

sekirata Luda obich

 https://www.youtube.com/watch?v=RNlnfGG9YXc

sekirata Cvetiata na Bulgaria

Цвeтницa e пъcтъp, тaчeн и oбичaн oт бългapитe oбичaй. Toй ce пpaзнyвa oт мнoзинa нoceщи имeнaтa нa цвeтя и винaги нocи paдocт нa млaди и cтapи, oтивaщи pитyaлнo дo близĸият им xpaм и нoceщи вeнeц oт въpбoвa ĸлoнĸa зa здpaвe. Цвeтницa винaги e в нeдeлeн дeн, нaй-блaгия дeн oт ceдмицaтa. Toвa e дeнят нa ceмeйcтвoтo, нa Бoгa и нa вяpaтa. Tя винaги нacтъпвa cлeд дpyг тpaдициoнeн бългapcĸи oбичaй - Лaзapoвдeн. Kaтo, чe ли c нacтъпвaнeтo нa Цвeтницa, нacтъпвa и пpoлeттa, вpeмeтo ce зaтoпля, пъпĸитe нa дъpвeтa paзцъфвaт и пpиpoдaтa ce cъбyждa зa нoв живoт, cлeд дългия зимeн cън.

  Cпopeд цъpĸoвния ĸaлeндap тoзи cвeтъл пpaзниĸ винaги e eднa ceдмицa пpeди Beлиĸдeн. Heзaвиcимo oт дaтaтa нa Poждecтвo Xpиcтoвo и мecтeнeтo й вcяĸa гoдинa, цвeтния пpaзниĸ e винaги пpeднaтa нeдeля. Tyĸ пpaвocлaвния cвят e oбeдинeн, зaщoтo и изтoчнo пpaвocлaвни, и зaпaднo пpaвocлaвни, ĸaĸтo и пpoтecтaнти пpaзнyвaт пpaзниĸa. Moжe oщe дa гo cpeщнeтe пoд имeнaтa Kyĸлeн дeн, Bpъбницa или Цвeтнa нeдeля.

(https://www.sharenacherga.com/wp-content/uploads/2017/02/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01-300x200.jpg)
Иcтopиятa зa Цвeтницa, ĸaтo oбичaй

  Иcтopиятa нa тoзи oбичaй или пpaзниĸ пo cĸopo ce ĸopeни oщe в Xpиcтoвo вpeмe. Tя e диpeĸтнo cвъpзaнa c иcтopиятa oт Библиятa, в ĸoятo  Ииcyc Xpиcтoc влизa пpeз пopтитe нa Йepycaлим, тoчнo в днитe пpeди гoлeмият пpaзниĸ Πacxa. Имeннo тoгaвa xopaтa ca xвъpляли в ĸpaĸaтa нa млaдeнeцa cпacитeл пaлмoви ĸлoнĸи и цвeтя. Paзбиpa ce, днec тpaдициятa ce e пpoмeнилa лeĸo и нaмecтo ĸлoнĸи oт пaлмa ce изпoлзвaт въpбoви тaĸивa, нo цвeтятa ca ce зaпaзили, ĸaтo cимвoл нa пpaзниĸa. Te ca извop нa вяpa, нa пpepaждaнe, нa нaдeждa и cпaceниe. Bъpбoвитe ĸлoнĸи зa пpaзниĸa ca нaбpaни пo тpaдиция тoчнo нa Лaзapoвдeн, зa дa бъдaт зaнeceни в xpaмa и ocвeтeни cъc cвeщeнa вoдa.

  Πoвepиятa пo нaшитe зeми глacят, чe зaвитoтo нa вeнeц въpбoвo ĸлoнчe, ce пocтaвя нa вxoднaтa вpaтa нa дoмa, зa дa гo пaзи oт злитe cили и зли oчи. Πo тaзи cъщaтa тpaдиция и вeнчeтaтa oт въpбoви ĸлoнĸи ce пocтaвят нa дeтcĸитe глaвичĸи, зa дa ca здpaви дeцaтa. Oбиĸнoвeнo вceĸи вяpвaщ нocи в цъpĸвaтa цвeтя и ги пocтaвя нa иĸoнaтa нa cвeтa Бoгopoдицa и млaдeнeцa. Πocлe cи взимa ocвeтeнa въpбoвa ĸлoнĸa и цвeтe, и бивa блaгocлoвeн oт cлyжитeля в xpaмa. Oтивaйĸи cи вĸъщи, пocтaвя ocвeтeнитe цвeтя нa иĸoнaтa нa Бoгopoдицa, a въpбoвия вeнeц нa вxoднaтa cи вpaтa.

(https://www.sharenacherga.com/wp-content/uploads/2017/02/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B02-300x225.jpg)

Цвeтницa и oбичaят ,,Kyмичeнe"

  Toзи oбичaн бългapcĸи пpaзниĸ и oбичaй ce cвъpзвa c oбичaя ĸyмичeнe, ĸoйтo дoняĸъдe e пpяĸo cвъpзaн и c Лaзapoвдeн. Имeннo нa Цвeтницa лaзapĸитe пycĸaт cвoитe вeнци oт въpбoви ĸлoнĸи, дa плyвaт пo тeчeниeтo нa peĸaтa.    Beнeцa нa лaзapĸaтa, ĸoйтo излeзe нaй-oтпpeд пpeд дpyгитe, дaвa пpaвoтo нa пpитeжaтeлĸaтa cи дa бъдe нapeчeнa ,,ĸyмицa". Tя бивa пoчитaнa и yвaжaвaнa oт дpyгитe лaзapĸи, ĸaтo тe тъpcят мъдpитe и cъвeти пpeз гoдинaтa.    Зaдължeниe нa ,,ĸyмицaтa" e дa нaпpaви пpaзничнa вeчepя зa ocтaнaлитe cи дpyжĸи в дoмa cи. Toзи oбичaй ce пpaĸтиĸyвa и дo днec пo няĸoи бългapcĸи ceлa, нo ĸaтo цялo тpaдициятa мy e лeĸo пoзaбpaвeнa зa cъжaлeниe.

  Цвeтницa e пpaзниĸ нa цвeтятa, нa бoжиятa любoв и e oбвитa в cимвoлиĸaтa нa вeчнaтa и нeпpeĸъcнaтa пpoлeт в Paйcĸaтa гpaдинa. Bcичĸи нoceщи имeнa нe caмo нa цвeтя, нo и нa paзнooбpaзни pacтeния пpaзнyвaт нa пpaзниĸa. Πoвepиятa coчaт, чe вceĸи чoвeĸ нoceщ имe нa цвeтe или pacтeниe, нocи и чacтицa oт нeгo в xapaĸтepa cи. Taĸa, чe внимaвaйтe, пoняĸoгa xopaтa c имeнa нa цвeтя ca oпacни.

поезия,клипове А.Х.Т sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 May 2019, 13:40:45
ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я - ПОД САТЪРА, А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА, КАК НЕ ВИ Е СРАМ НЯКОЛКОТО ОТ БЛОГБГ?!

 http://allvin.blog.bg/politika/2010/10/04/zaguben-prost-narod-quot-anita-trifonova-sekirata-quot.615554#last_comment
ЕТО , НЕ СИ ИЗМИСЛЯM, УБЕДЕТЕ СЕ САМИ, ЧЕ ЗА МЕНЕ ИМА ЦЕНЗУРА И ЗАБРАНА НИКОЙ ДА НЕ МЕ ЧЕТЕ И ХАРЕСВА И НАЙ ВЕЧЕ В БЛОГБГ - такива екземпляри - творци има в болгбг и се разпореждат ...

Клипове, потребител, пост...всичко в девета глуха, allvin е принуден да редактира или друг е редактирал от профила му, а защо ли?! А  клиповете изобщо ги няма макар че фигурират в youtube.com  и други музикални сайтове?!

ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=z3o1beazPN4
sekirata Zaguben prost narod kak da te obicham

04.10.2010 21:52 - ,,Загубен,прост народ"-Анита Трифонова-,,Секирата"
Автор: allvin Категория: Политика
Прочетен: 1520 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 30.06.2011 23:38
www.vbox7/play:ba9b2ef7
АНИТА ТРИФОНОВА - ,,СЕКИРАТА" - ,,ЗАГУБЕН , ПРОСТ НАРОД"

ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я  - ПОД САТЪРА,
А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА,КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

поезия клип автор Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 May 2019, 15:49:33
МОКРОВ, ЗЕЛКА И КАРТОФ...ЗЕЛЕНЧУК СУРОВ

Каза морковът на зелка -
Ти си моята зелена лелка.

Ще ме слушаш и ще изпълняваш

и с листата твои ще ме сгряваш,

защото в тези времена

избуява само трева...

- Морков горчив, дългокрак

я опитай се ти пак

тон да ми държиш такъв,

в зеленчука не си пръв!

Днес на почит е картофа

на бати Бойко и  във кофа

го събира и сега,

и то не само във Банкя. :)))

 https://www.youtube.com/watch?v=3wdd6roe5B8

https://www.youtube.com/watch?v=RuAszrks3_Y

(https://d.radikal.ru/d26/1905/fc/ce51e73a5892.jpg)

Сега и зеленчуци, чак пък плодове няма да ядем, освен ако не си ги внесе, нали това е целта да нямаме наше, да внасяме чуждите отрови - давайте с градушките и чуждите самолети в небето наше, какво ли още ЩЕ НИ ПУСНАТ, че ни е малко това от пустинята - праха, пясъка, отровите, радиацията....

Аз не съм играчка!
Не искам да чувам ЗА НИКАКВИ ИЗБОРИ, ЗА НИКАКВИ ПАРТИИ - СЛУГИ СА ВСИЧКИТЕ !
ДУПЕДАВЦИ И ГЪЗОУГОДНИЦИ!

към поетите и поетесите от интернета -неканени -навлеци в профилите ми за мизерии

  Но никой не ме чува и тези които трябва също.....   
Няма как да ме убедите,че този човек Апостол Апостолов apostapostoloff е само астролога и че няма гръб,за да си пише каквото му скефне НЕОБЕЗПОКОЯВАН почти в целия интернет! НЯМА ДА МЕ ПРЕДИЗВИКАТ, ЗНАЕТЕ КОИ!
Няма да стане, нито онези няколко бабички тук и хакера, нито няколкото "мацки", та и тези от чужбина платени драскачи в мъжки и женски род в блогбеге. Все тая -АЗ СЪМ СИ АЗ, НЕЗАВИСИМО КЪДЕ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА МИ ПОСЯГА ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ, ЗНАЕТЕ ГО ДОБРЕ.

"Всеки човек е строго определена индивидуалност"

И ДА ВИ ПРЕЧА ЖИВА СЪМ !
ЧАКАМ ДА ВИДЯ КАК ЩЕ МЕ УБИЕТЕ, ВЕЧЕ ОПИТАХА...а минусите изобщо не ми действат , нито Вашата Първа тук, ни категории, платени душици? Играчка няма да стана! Хайде, вземете ми и гласа на изборите , няма да го сторите само с мене, ЗНАМ! Но и народа знае, НО СИ ТРАЕ, Я ДА ВИДИМ ДОКОГА?!

ЕТО ВИЖТЕ КАКВО СТАВА ТАМ blog.bg -
pompadurpredator - аз те напомпих. луд съм по теб.   
23.05 15:58
аз те напомпих.
луд съм по теб.

https://www.youtube.com/watch?v=T0jET9u1RsQ   

в песента се пее -трети път гласувам...

...ама АЗ вече НЯМА ДА ГЛАСУВАМ! Никакви партии, аман ПАРТИИ, от ЛЕШОЯДИ!

(https://a.radikal.ru/a21/1905/9c/4829ea8d80c3.jpg)

"Аз не прощавам.
Аз не забравям.
Очаквайте ме.
Аз съм легион."

Ама хич, хич не ми пука ако ще и гвардия да сте с цялото там народно събрание! Всеки ще си плаща греховете.
Аз съм с чиста съвест и независима, не поддържам никакви партии - лешояди!
Народ бере душа, а те трупат пари, няма осъдени политици досега, а защо, лешояди?!
Тровят ни, дори и климата пипнаха!
Европа чака и ни гледа сеира КАК НИЕ САМИ ЩЕ СЕ УНИЩОЖИМ КАТО НАЦИЯ!
Аз поне няма да съм жива тогава, то е почти дошло ако не стане чудо...

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 June 2019, 22:34:45
(https://d.radikal.ru/d27/1905/1b/e498a2940c36.jpg)

СВОБОДАТА МИ Е СКЪПА, БАТ БОЙКО!

Бойко Борисов доскоро бе смятан за българският Супермен. За много дами бе секссимвол /възможно е да не е само за дами ;)/. След хленчещото му интервю пред сънародниците ни в Чикаго реномето му рязко спадна.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://cdn3.banker.bg/uploads/2017-07/271567/full_tablet_c9556094-8301-4712-9d1a-fc53364e33f5.jpg&key=ef0ee5a8e3421902187d9ab273aec4a23aea2264d88004c462461dca8a3d375e)


(https://images.webcafe.bg/2010/03/25/9009/618x346.jpg)

1. Всъщност не съществува глобално затопляне, просто Бат Бойко му стана студено и усили Слънцето.   

2. Разпространено схващане е че Исус Христос е бил дубльор на кръста в момента на разпването, просто защото пироните не могат да пробият кожата на Бат Бойко. 

3. В древен български ръкопис срещу думата "жертва" пише като определение - лице, което е застанало на пътя на Бат Бойко.   

4. На въпроса дали си играе на Господ, Бойко Борисов е отвърнал ,,Игрите са за деца!!!"   

5. Какво си мисли човек погледнат лошо от Бат Бойко? Никой не знае. Мъртвите не говорят!   

6. Бат Бойко не обича, той просто ви оставя жив.   

7. В акт на изключителна щедрост, Бойко Борисов направи дарение на медицинска академия в размер на 6000 трупа за изследвания.   

8. Бат Бойко решил да пусне на пазара урината си в канчета, днес този продукт е познат под марката REDBULL.   

9. Някои хора спят с пижами на Супермен, Супермен спи с пижама на Бат Бойко.   

10. Бат Бойко не признава периодичната таблица. Той признава само елемента на изненада.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.flagman.bg/news/2017/06/25/149839864966292.jpg&key=7b91b42586917a0300761c0835a5b0932d26925db72c56aa66b57d6bd5f236ef)

Циркът с ЧЕЗ продължава! Кака Нуши ...остава!

(https://avantage.bg/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg)


Бат Бойко цепи мрака за 28 лева!

(https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0106/0000106787-article.jpg)

Циганчетата: БатБойко дай малко локум!

(https://www.periscop.bg/wp-content/uploads/2016/01/0f597c772f890f86635f670eec728e88.jpg)

...и искаме още и още...

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVmIYc8-bVURq3iAVRaz9yuMUY7Fqy50ZlLlf8b3v-Hjdsypfj)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2017/09/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B3-e1504345544588.jpg&key=1b9ddeab475f902ceb5ebd5fd31fd6be3c887556477f5710500f5dac50f6fd61)

Дори и паметник на Бойко Борисов да се появи , той и свитата му пак не ще да се смути!   

https://www.youtube.com/watch?v=NV_C1ptsMv4

https://www.youtube.com/watch?v=3wdd6roe5B8

https://www.youtube.com/watch?v=jNuUUvGCanc

Гафове, смях и чужди езици с Бойко Борисов
от срещата на европейските лидери с Реджеп Ердоган.

 

ПИТАМ ТЕ, БАТ БОЙКО,

НО НЯМА ДА МИ ОТГОВОРИШ?!

СЪС ВСЕКИГО НЕ СПОРИШ.

ГОЛЯМА РАБОТА ТИ СТАНА ,

БЕРЕШ БЕЗПЛАТНО ДИНИ ОТ "БОСТАНА"!

ДОКОГА?

БАНКЯ МАЛКА ЛИ ТИ СЕ ВИДЯ?!

https://www.youtube.com/watch?v=T0jET9u1RsQ

https://www.youtube.com/watch?v=30I5cwhVnzM

(https://www.kazanlak.com/common/images/20121203-BQSAJYOIJGX-1354559103.jpg)

Бойко Борисов подарява на Обама маската на Терес 03.12.2012г... Казанлък.

С какво право?!

 

А на тебе, малко човече - потребител,

тук не си читател,  зрител,

чужди поръчки изпълняваш,

непознати хора нагрубяваш!

Лесно ти е анонимно

да се "лееш" тук безпирно.

На твоята поръчителка, на теб

една покана за танц - степ,

че днес е празник 24 май,

а ти, човече, пак обиден коментар извай?!

 

Заради Бат Бойко ме обиждаш, нали

и мръсен коментар ми сътвори,

нали блокирала съм те, защо си тук,

n......, нали за тебе съм б......к?!

И последователката твоя -

http://nikyniky.blog.bg/poezia/2016/03/20/za-edna-mente-poetesa-recenziia-ot-milena-kirova.1438437?reply=4869487

20.03.2016 19:41 - За една менте поетеса- рецензия от Милена Кирова

Тази статия не е моя! Няма място за сръдня, но не ми дотягайте в коментари,

г-жо поетесо, с този престъпник, мутра и мафиот  ББ и ментето, като него избори 26 май 2019.

(https://www.kaldata.com/forums/uploads/monthly_2019_05/bbbbbbbbbbbbbbbbbopers-anonymous.jpg.0807367a4190929ec8edf24565cf426c.jpg)

(https://trakiaworld.com/trakimg/orig/1509903962ostrovnastabilnosta.jpg)

БАЙ ГАНЬО ГЛАСУВА! 26 май 2019

ИЗБОРИ НА УМРЕЛИТЕ !

На дупедавците и гъзоугодниците!

Върви, народе заблудени! ...към гибелта си ти вървиш           

Болката ми е голяма,но и това ще превъзмогна,защото съм умна и не съм от продажната ПАПЛАЧ, ЦЪРВУЛ НА ОНЗИ ПАЛАЧ... Глупав народ сме , поне тези които са се замогнали по нечестен път и държат със сила властта и парите, богатствата на България. Умните и кадърните, младите са навън, видяха че ще ги избият тук в родината им и нямат бъдеще. Горко ни. Толкова много западни държави и Америка чакат като лешояди гибелта на България. Жалко -меко казано. Дано не видя тоталния крах на България, дано умра вече съм стара .

Това ли е демокрацията Ви ? Европата Ви кирлива, вмирисана на негри и араби, цигани и турци?!

ПОСЛЕДНИ СМЕ В ЕВРОПА ПО ВСИЧКО ОСВЕН ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ВЕЧЕ НЕ САМО В ЕВРОПА ЗА КАКВО ТЪРЧИМ И СМЕ ТАМ ТОГАВА?

ЗА КАКЪВ ХАЛ НИ Е ЕВРОПА, СЛЕД КАТО СМЕ НА ДЪНОТО И НИ МАЧКАТ И ОКРАДОХА?! УНИЩОЖАВАТ НИ НАЦИЯТА БАВНО И ХИТРО -ТРОВЯТ, ИЗБИВАТ , НО НЕ И ЦИГАНИТЕ, И ТУРЦИТЕ -ТЕ СИ ЖИВУРКАТ.

Защо да е силно казано, нима не виждаш накъде сме тръгнали, то няма накъде вече сме на дъното, а

сега ще ни обърнат и пола на децата, досега само дрогират и проституират, тровят и не лекуват! Чак пък образование и култура.

Свястното , умното е навън ,емигрира и тях изтеглиха ...

Имали хората пари?

Лъжа е . Не съдя само по себе си, тези бабички дето хвърляли пари от терасите ...ЛЪЖА Е , ГОТОВИ СЦЕНАРИЙ, КАКТО И МНОГОТО ПАРИ НА ШЕПА ИЗРОДИ, КАТО БАЛЕВИ, АРАБАДЖИЕВИ, БРАТЯ ГАЛЕВИ...КЪДЕ СА , А КЪДЕ ГИ СКРИХА ...УБИЙЦИТЕ СЪЩО - МАФИЯ , ПЛЮЯ НА ТАЗИ ПАПЛАЧ.

ПЪК И ДРАПАТ ЗА КОНВЕНЦИЯТА И НЯМА КАК БЪЛВАТ ПОСТОЯННО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ И УБИЙСТВА, ТА ТО И ПРИ БАЙ ТОШО ГИ ИМАШЕ, ДРАГИ! ВИНАГИ Е ИМАЛО И ПОВЕЧЕ ОТ СЕГА ДАЖЕ.

А НАРОДА ДА СИ РЕВЕ, КАТО ТЪРПИ, АЗ ВЕЧЕ СЕ ИЗРЕВАХ! ОТМИНАВАМ...

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 July 2019, 00:16:16
КОИ ГОВОРЯТ ЗА ЛЮБОВТА? В ГЪРДИ СА С ТОПКА ЛОЙ, А НЕ СЪРЦА!

ДОБРОТО ЗЛОТО ЕДИН ДЕН ПРЕОБРЪЩА


Защо ли говорите за любовта,
когато с мръсотия и смърт се храните
и чужди семейства, домове палите?!
О, презрени, злощастни, ......ри,
Хасковски  ....ви, убийци, *****,
Асеновградски турци и роми,
та чак пък творци, Пайнерски "моми"....
Нима не знаете,че всичко се връща?
Доброто злото един ден преобръща
и моля се Богу аз да съм жива
да видя смъртта  на тази Годзила,
която погубва всички деца.
О, чуй ме, Господи, о, небеса!
Не ще се крия, ще спра да вия,
не ще да плача, не ще се влача,
че днес по небето звездите умряха,
майки горят в домове и горяха....
Няма -дано, няма да чакам,
няма да спра, не ще се оплаквам,
който посегне на майчина кръв,
който деца ми тегли със връв,
нека получи си това от Бога,
каквото реши той,не съм строга,
ти, leif  проклетнико, Пайнер безумни
и вий празноглави, и слабоумни
жени друговерки -злобни, крадливи,
Плевенски ....ви, жени завистливи,
Галена, Азис, Малина, Джена
и баба Глория -най злобна жена,
сред таз долна челяд чалга певици,
рападжии гнусни, боклук политици,
сред тази паплач не ще умра,
с нокти ще драпам, ще се добера,
до слънцето горе, до звезди сияйни,
ще следвам пътища Божии, безкрайни!
Какво ми остава, едничко тогава,
освен да се боря, да вярвам -не става,
да вярвам в възмездието на лошите хора,
които на Дявола са изгора,
да вярвам ...но ще продължа,
да се боря докрай за истината,
която тук на Земята я няма,
а има само завист голяма,
злоба, омраза, сеч, измама...
Не става, друг път няма да хвана!
Не ще да вия, не ще се крия,
лице си чисто не ще да мия,
ще полетя с секира в ръка,
макар че отнемат ми...дръжката
и нека тежи сечиво омразно,
стоманено нека е, а не желязно.
Отгоре правда аз ще раздавам,
Бог ще слушам, ще се изповядам,
така ще мога да се преборя...
и вече няма да прося, да моля!
Не ще спра дотук, там ще възкръсна,
стомана горяща аз ще разпръсна,
огън, искри, жупел и плам,
в човека Дявола ще изгоря ....знам.
Аз ще се жертвам щом няма кой!
Спиш робски народе мой!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=r5WUhIqqTm4
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 05 July 2019, 01:58:21
МЛАДОТО НИ ПОКОЛЕНИЕ...

05.10-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ


Детето ли е агресивно

или поведението пасивно

на родители не зрели

за парички пощурели?!

Те децата си забравят,

на улицата ги оставят

да ги учи,образова,

после гледат им позора.

За парите си треперят,

търсят ,искат да намерят

повече пари и слава,

та дори в друга държава.

Родителите са виновни

във тези дни за нас съдбовни,

децата знаят си правата

дори и тяхната заплата.

За смях учителят е станал

и всички болести прихванал,

от чуждите деца умира,

за своите време не намира.

Родителите тъй добри

Във къщи имат две и три

най много и не ги боли,

слугуват,глезят ги дори.

Във клас по тридесет са в час,

учителите всеки час

са възпитатели добри

и бодигарди лоши,зли.

За урока няма време,

на децата не им ,,дреме",

че неуки ще останат

и без професия останат.

Държавата ли е виновна

или съдбата ни тъжовна,

но младото ни поколение

е агресивно за съжаление!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.monitor.bg/web/files/articles/152173/gallery/049ffa2efd3655cadab04be7487c93c3.jpg)


(https://i.pik.bg/news/521/660_d0170ab3ef5a94931a79153beb12c17a.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 July 2019, 10:50:38
ИСТИНА БЕЗ СКОБИ
"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

cekupama

 

Тук в тази моя статия пусната в един сайт, мой блог , който сега е спрян заради един келеш се вижда заплахата и само след седмица имах наистина неприятности с компа, а срещу Нова Година 2011 ми спряха сайть , в който бях заплашена-прочетете! И за какъв демократичен интернет да говорим тогава, за какви ученици, за какви учители, учителки -колежки, колеги, за какви родители и за какъв Народ ....? ! Изобщо нямам думи, пълна отврат!

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши.....

 

ШЕПА ПОДДУЧЕНИ душици.....

....ВИЛНЕЯТ В ИНТЕРНЕТА СЛЕЩУ МЕН И МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

ПОВЕЧЕТО МЕ ОБИЧАТ,

ЕТО ФАКТИТЕ

 
https://www.youtube.com/watch?v=FCh2x8n5Kkk

4 яну 10, 11:29

nepoznat: Много Ви обичат тез деца госпожо. Кажете рецептата.

3 яну 10, 16:28

Петя 5-ти а калс: 5-ти а съм не 5-ти в

3 яну 10, 16:27

Петя 5-ти в калс: Не са подмазвачи да ти е ясно ако не ти е ясно ще ти се изястни не и се подмазваме ами си обичаме Г-жа Анита Христова

3 яну 10, 14:24

anonimen: ЗПОДМАЗВА4И!!!

2 яну 10, 16:05

Богомила от 6 ,,Б" ЧНГ: Страхотен клип сте направили за новата год.Много хубави стихове имате, госпожо! Повечето хора, които Ви мразят, просто ви завиждат! Знайте, че Вие сте уникална певица и преподавате много добре Музика!

2 яну 10, 13:47

raq 7v: gospojo klip4eto za koleda e super! 4estita nova godina

1 яну 10, 21:48

ot 5 v klas: Chestita nova godina! Gospojo vie ste syper

1 яну 10, 16:57

приятeл: как е Полина какъв подарак и подарихте за коледа

31 дек 09, 17:53

anonimen: kak

28 дек 09, 00:52

БРСЈАКОТ: Приятелко, ти моя най-добра

28 дек 09, 00:48

жена, която целия българс: дух и вяра

28 дек 09, 00:21

emmy 777: цялото ви творчество е невероятно .

24 дек 09, 20:33

Хриси: Госпожо, честита Коледа!

22 дек 09, 18:34

ьхдхспех: super ste!!!

14 дек 09, 17:21

No Name: Казвате, че много хора Ви мразят...! Може и така да е незнам...но то омаразата ще да е породена от завист...или просто, защото сте права..!

14 дек 09, 17:17

No Name: Продължавайте все така...! Браво на Вас...! Вие сте супе продължавайте да ги дръстите...заслужават си го...все трябва някой да ги постави на място...

4 дек 09, 15:55

Богомила от 6 ,,Б": Полина - Фатален петък Госпожо, това е любимата ми песен на Полина...

4 дек 09, 15:51

Богомила от 6 ,,Б": Искам да кажа, че снимките са Ви хубави!

3 дек 09, 19:17

ornelia ot 6b: gospojo vie ste supr! ne slushaite golemite kakvo prikazva i samo napred

3 дек 09, 17:52

anonimen: polina e strahotna

 

 

 

djani 6v: BLAGODARQ ZA KRASIVIQT KLIP GOSPOJO HRISTOVA!!!

28 ное 09, 17:26

http://polinafolk.hit.bg: Благодаря,милички!Не знам откъде тази злоба и завист от една групичка големи ученици, та и чалгари,изчерпани поетеси?!Защо се ровят в личният ми живот та и на децата ми?Що за БОЛЕСТ КОМПЛЕКСАРСКА?!

28 ное 09, 17:12

за Джани и Милица 6в:

28 ное 09, 10:43

5-ти ,,б" клас: Госпожо,Христова целия 5-ти б клас ви обича

27 ное 09, 18:40

simona 5v: g0sp0j0 vie ste mn0g0 hubava i d0bra u4itelka 😃

27 ное 09, 18:37

hrisi 5a: gospojo strahotna ste Ne im obrushtaite vnimanie .Te vi zavijdat.

20 ное 09, 01:14

Ах, каква жена-изкуствена: viewtopic.php?f=4&t=99

19 ное 09, 22:49

Gabriela VII a klas: gospojo strahotna ste!!! Pi6ete ynikalni stihove! Produljavaite v su6tiq dyh !

18 ное 09, 19:24

an0nimen:: Gospojo produljavaite napred ..

16 ное 09, 19:42

stefani 6b klas: davaite v sa6ia dux ! samo taka .

16 ное 09, 19:13

stefani 6b klas: mnogo ste pe4ena gospojo!!!

16 ное 09, 13:42

valio hristov 5b: gospojo mnogo ste gotina

14 ное 09, 15:54

Ивана Илчева 5Б: Това стихотворение за Глория е много яко. Госпожо, Вие сте много красива и добра учителка. Тези, които са против Вас много грешат!!!

6 ное 09, 12:14

Lora 6v: Istina e

6 ное 09, 09:55

sekirata: Благодаря,милички! Няколкото лидера на 8а-А,К,Ш,С,М,не са на същото мнение - шантажират ме и провокират в часовете по музика, дори заплашват! Имат си учители-по големите, като Гривишкия от 12 клас.

5 ное 09, 21:15

neli 6a: davaite gospojo.dobroto pobejdava zloto

5 ное 09, 16:42

joana spasova 5Б: gospojo koito smqtat 4e ste lo6a-gybqt vie ste izklu4itelen profesionalist!decata kazvat 4e ste lo6a za6toto ne im pozvolqvate da pravqt kakvoto si pojelaqt!vie ste nai-dobrata gospoja

3 ное 09, 19:09

djani 6 v klas: Vsichko napisano i kazano ot g-ja Hrist0va e vqrn0!!! Brav0 g0spoj0... vsichk0 vashe e krasiv0!!!

3 ное 09, 16:38

sekirata: Рекетират ме навсякъде чрез най милото-децата ми! Дори в интернета!

3 ное 09, 14:33

anonimen: gospojo vie ste mnogo silna prodaljavaite v sashtiq duh sreshtu zloto.Tezi koito vi obijdat sma4kaite gi kato hlebarki.A vie kato ste dobra zloto iska da vi premaje no vie(dobroto) shte gi unishtojite

3 ное 09, 13:25

milica 6 v klas: tozi klip e mnogo xubav i ste pava

31 окт 09, 13:08

hrisi 5a: gospojo strahotna ste

30 окт 09, 18:50

5 "A"клас: ,,Невероятно,добра и срахотна госпожа!Който не я харесват-ГУБЯТ!!!"

30 окт 09, 18:50

didto 5b: kakto kazvat moite sao4enici ot 5b ne obra6taite vnimanie na drugite ne se obra6taite nikoga nazat

30 окт 09, 18:22

mimity: gospojo polina ima mnogo xubavi pesni

30 окт 09, 15:21

lora yanachkova 5Б: gospojo vi ste mnogo dobra daje nai-dobrata,kakto joana kazva ne slu6aite glupavite hora koito ne vi uvajavat!Vie ste edna ot nai-dobite u4itelki,zznaite ,4e az vi uvajavam,kakto i celiq 5Б klas.

29 окт 09, 21:34

joana spasova 5Б: gospojo vie ste nai-dobrata!nqma smisul da se zanimavate s glypacite koito vi obijdat!I pomnete 4e 5Б klas mnogo vi yvajavat i obi4at

28 окт 09, 20:49

ivelina: gospojo stihotvoreniqta sa vi mnogo 4uvstveni

28 окт 09, 20:39

mihaela 5a: gospojo ne slu6aite tezi koito vi obijdat.stihovete sa mn hubavi

27 окт 09, 23:23

petq: vie ste na vurxovnata gospoja koqto poznavam prosto nqmam dumi mnogo xubavi stixove i razkazi vie ste nomer edno zavinagi

27 окт 09, 22:59

petq: gospojo vie ste mnogo xubava gospoja i ne slushaite drugite kakvo govorqt za vas vajno e kavo vie mislite za sabe si vie ste chudesna gospoja

27 окт 09, 19:27

gabriela V a: gospojo vie ste nai gotinata gospoja v tova u4ili6te mnogo ste gotina i vi jelaq mn uspehi i kusmet

27 окт 09, 18:48

kristina 5 a: gospojo straxotni stixove

27 окт 09, 18:47

kristina 5 a: gospojo Vie ste varxa mnogo ste gotina

27 окт 09, 17:51

milica: mn qka i gotina gospoja mn ni kefite

27 окт 09, 17:17

desi staneva 5 a: nqma druga kato vas gospojo

27 окт 09, 17:16

desi staneva 5 a: i koito istriva na Anita Hristova rabotite da spre za6toto ako na vas vi pravat taka nqma da vi e priqtno apak i tq e po umna ot vas

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi snimki imate ot svadbata na sina vi

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi stihove i razkazi imate

27 окт 09, 17:12

desi staneva 5 a: gospojata e mn qka i mn dobra gospoja.vie ste nai pe4enata gospoja.nezaslojavate takova otno6enie ot tezi tapi hora koito vi obijdat.nie 5 a klas sme vinagi sas vas.5 a vinagi 6te sas vas ne sre6tu va

27 окт 09, 15:37

hrisi 5a: super ste gospojo nqma druga kato vas

27 окт 09, 15:24

mimity: nai dobrata gospoja na sveta e Anita Hristova

27 окт 09, 15:21

gergana 5a: gospojo vie ste nai pe4enata gospoja koqto ni zabavlqva nai dobre abe napravo ste super NOMER 1 STE SI i 4e nqkoi vi misli za losha tova ne e vqrno

27 окт 09, 15:19

mimity: mnogo dobra gospoja

27 окт 09, 00:07

26 окт 09, 18:47

didito 5b: gospoji vie ste mn dobra i vajnoto e 4e ste stroga i ne da ste mila da vi se ligavat prodaljavaite vav sa6tiq du obi4am vi

24 окт 09, 20:35

hrisi: Gospojo tuk me ima i mene. Blagodaria vi!

23 окт 09, 16:49

petq ot V a klas: mnogo mi e muchno za polina ne se podmazvam a se draznq che nqma mn svestni hora kato polina i maika i za6toto ako gi poznavahte nqma6e da kazvate 4e polina.......ama maikata na polina......

23 окт 09, 16:42

petq ot V a klas: не слу6аите другите какво говорчт важното е вие да не се васприемате като такава

23 окт 09, 15:33

anonimen: nm gotina gospoja mn ni kefite v 4asovete u4ite ni na qki raboti

23 окт 09, 14:19

lora: izpratih Vi snimkite

22 окт 09, 19:10

Бетина 5а: и вашият саит е варха!!!

22 окт 09, 19:09

Бетина 5а: госпожо Анита Христова вие имате прекрасен глас и вашата дъщеря Полина има прекрасен глас и прилича многооо на вас!!!

22 окт 09, 19:07

deska 5 a: pozdravleniq za celiq Vi sait

22 окт 09, 19:03

deska 5 a: polina ima mn hubav glas

22 окт 09, 15:14

v a /Kristina/: da6terq vi ima mnogo xubav glas

22 окт 09, 14:59

Бояна 5 а клас: Госпожо Христова,дъщеря ви пее много хубаво и прилича многоо на вас!!

17 окт 09, 14:30

xyz: http://vbox7.com/play:985c5715

16 окт 09, 23:13

anonimen: i u4ite samo na qki n6

16 окт 09, 23:13

anonimen: vie ste mn dobra

16 окт 09, 18:30

sladyr4eto67: zdraveite gospojo az sam ot 5 g klas i vi pozdravqvam za xubavite stixotvoreniq

8 окт 09, 21:53

nakoi: mnogo mi beshe priqtno na rod sreshta

4 окт 09, 11:08

izabela V|a klas: gospoja Anita Hristova e nai gotinata y4itelka

2 окт 09, 23:16

Найден: Поздравления, Ани! С надежда за щастливо семейство!

27 сеп 09, 01:35

desi: I MENE nqkoga me e ychila tazi gospoja uvajavaite si q zashtoto go zaslujava

27 сеп 09, 01:31

ot 5 v klas: gospojo vie ste syper

17 сеп 09, 22:47

22.08.09 -ЧЕСТИТО!: Небе,простор,искри,звезди,любов и палещи лъчи,нека ви светят в живота ваш! Обичайте се и бъдете, верни един на друг останете! на Мариана и Владимир Лазарови от мама

14 сеп 09, 23:26

6 a klass: 4estit parvi u4eben den

11 сеп 09, 03:50

Дирята на сърцето: http://vbox7.com/play:a38c407d

11 сеп 09, 03:50

Не гледай назад:

5 авг 09, 13:11

kalin-svishtov: bravo pozdravleniq za saita

4 авг 09, 21:36

ЯНКО: УСПЕХ

30 юли 09, 18:16

Anita: http://ingiara.blog.bg -Blagodarq!

24 юни 09, 23:18

iskren 6v: ne ne ne tq che e pechena gospojata e pechena ama ako razbera koi e pisal ot moe ime she my 4ypa zubkite...

15 юни 09, 01:36

borqna 7b: vie ste varha prodaljavaite da pi6ete!!

11 юни 09, 22:02

Cenko 6v: ГОСПОЖАТА Е МНОГО ДОБРА КОГАТО НЕ Я ЯДОСВАТЕ

3 юни 09, 13:00

milica 5v klas: gospojo paskazat za plovkinqta me razplaka molq vi prod1ljeta razkaza

3 юни 09, 12:51

milica 5v klas: gospojo vie ste super prodaljavaite vse taka

31 май 09, 00:53

g_99: gospojo syper ste produljavaite da pi6ete vse taka

30 май 09, 11:32

hi: nahalnici

30 май 09, 11:22

hi: gspojo qko ste gi potredili tez

24 май 09, 15:22

anita: Честит празникна всички истински българи!Пазете езика ни,борете се за България!Благодаря!

24 май 09, 11:29

ivelina5a: Честит празник

15 май 09, 13:28

jo: zdr

13 май 09, 22:50

ot 6 d klas: br samo taka evala

18 апр 09, 17:26

razruha: OBICHAM TE ! I NEKA CQLATA VUBOV NA VSELENATA TE BRANI OT NEGATIVIZMA NA TOZI SVQT !!!

27 мар 09, 23:42

stefani 5b: ooooo gospojo vie ste nomer 1 edin savet pravete taka 4e drugite da si misliat 4e ne vi puka i 4e te nomer 11111111111111 kakto si e de!!!!!!!!!!!E tva e super ste!!!

27 мар 09, 21:35

lora 5b: da ne vi puka ot nikoi

24 мар 09, 21:57

stefani 5b: Vie ste nai iakata i nai dobrata gospoja.Davaite samo tak!!! Vie ste nomer 1111111111111111111111

24 мар 09, 21:56

stefani 5b: Nomer one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one..

21 мар 09, 16:53

milen6g: е госпожата си е суспер добра,тези които са против нея трябва да са бати тъпаците

21 мар 09, 14:19

stefani 5b: pravete taka 4e da ne vi puka ot nikoi i ot vsi4ki

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: poviarvaite mi 6e pomogne

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: ne se vpe4etliavaite na gluposti kluki i drugi glamotii!!!

8 мар 09, 14:57

Joro: 4estit 8-mi mart

1 мар 09, 22:36

приятел: Честита Баба Марта!!! Да си жива и здрава! И все така хубава!

1 мар 09, 18:00

ionity 5g: 4estita baba marta gospojo

1 мар 09, 12:40

anita: ЧБМ! Бели и червени, весели засмени, здрави и красиви, добри, сговорчиви!

27 фев 09, 20:00

nana: br gospojo mn hubavi razkazi i stihove!!vie ste istinska bulgarka!!

27 фев 09, 12:43

anita: "ЧЕЗ" това не са чужди, а наши мошенници! Крадат и ТЕЦ И ЧЕЗ и самите хора се крадат помежду си, но данните от електромерите ги разбираме и записваме, а тези за парното нищо не им разбираме

 

ЕТО ПРОВОКАЦИЯ...ПАК ОСВЕН ДЕНОНОЩНОТО МИ ОБЛЪЧВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ОТ ЛОШИ ХОРА ОКОЛО МЕН!

 

Петък, 2008, Ноември 7 13:40:30 EET

 

"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

Cekupama

Петър Петров

24 Ноември 2010, 17:49 не пиши...писането ще ти създава проблеми, както виждам...))

 

ЕТО ДОКЪДЕ СТИГНАХА ЗЛОБНИТЕ И НЕКАДЪРНИ ДУШИЦИ-ЖУРНАЛИСТИ ДА ПИШАТ ОТ ИМЕТО НА ДЕЦА, НО БЛОКИРАНЕТО НА БЛОГА МИ ВЪВ WORDPRESS.COM И КОМПА МИ НЕ Е РАБОТА НА ДЕЦА! НЕЩАСТНИЦИ !

 

Коментари

 

Warning: We have a concern about some of the content on your blog. Please click here to contact us as soon as possible to resolve the issue and re-enable posting.

Проверка на опашката за спам

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

95.43.113.211

Submitted on 25.10.2010 at 3:56 pm

 

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши..

0 #

Denislav Petkov

sekirata.wordpress.com/

kaknia@abv.bg

212.233.194.153

Submitted on 06.10.2010 at 7:24 am

 

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

kaknia@abv.bg

Denislav Petkov

http://sekirata.wordpress.com/

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ДРУСАН ИНТЕРНЕТ -.........ЕТ!

0 #

Анонимен

95.43.196.226

Submitted on 11.06.2010 at 12:03 am

 

gtgfvsaxdwrtyuion

gtgfvsaxdwrtyuion

trash

Бомба сте!

 

05 юли 2019.,Плевен

Анита Христова Трифонова

Един въпрос без отговор,защото знам че няма да го получа, поне адекватен от хората които се имат за голямата работа.Не конкретно към някой или някоя -всичките са един дол дренки ,точно като нашите политици боядисани.

Как са се чувствали Христо Ботев, Н.Й.Вапцаров, Петя Дубаров,която просто не изтрая съвременниците си и обществото гнило и още, и ОЩЕ гениални, които изобщо не са изкарвали пари с творбите си, демек не са правили БИЗНЕС С ЧУВСТВАТА СИ?

 И  ПАК СА ВЕЛИКИ - СЛЕД ГОДИНИ , МНОГО ГОДИНИ!

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 July 2019, 22:26:57
(https://b.radikal.ru/b33/1907/7e/8247989a6edb.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:25:47
(https://d.radikal.ru/d14/1907/5c/35cc5c920782.jpg)


ЩАСТИЕ ЛИ Е ТОВА ИЛИ ИЛЮЗИЯ ЕДНА?

В КУПЛЕТИ


Щастлива съм, когато си до мен,
колко хубав и щастлив е този ден!
Обичай ме, дъхът ми спирай,
с любов и нежност ме заливай.
В леглото любовта лежи,
прегърнала телата ни
и няма болка, имам теб,
и тез куплети са за теб.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:27:02
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея,да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани,пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро,ново!
Обезверена,огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.chudesa.net/wp-content/uploads/2014/10/fate-300x452.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:28:21
ВЪН ПЕЧЕ, А В МЕН ВАЛИ

Вън пече, а в мен вали,
душа плаче, сърце боли.
Казват, че то не боляло,
не би, ако бе умряло
и чувството в мен за вина.
Къде си мой Господ, светлина?
Няма да плача, няма да вия,
няма да бягам, да се крия,
няма,това не заслужава
моята душа, която страда.
Страда за теб, рожбо мила,
страда за теб, държаво гнила,
страда за теб, сърчице бедно,
страда и знае, че не е редно
туй и онуй дето става сега.
Къде си мой ангел? И досега
никой не чува моя зов,
зли сенки ме дебнат,ров
е зинал и цяла яма
пред мене зее.Истина няма.
Била съм тъжна,унила,печална,
представяла съм се за многострадална...
Неспокойна душа съм,борбена,силна,
докога ще водя борба непосилна,
вятърни мелници докога ще гоня?
За предатели жалки сълзи не роня.
Цяла гвардия наемни войници-
голяма пасмен, жени с парици,
като пиявици в мене са впити,
но дишам,живея с юмруци свити.
"Търпи, ще си спасиш душата."
Аха,но где си, истино свята?
Свят неспокоен създаден погрешка,
кат цирей гноен,не цар,а пешка
върти и разбива моите мечти.
Не се предавам!Нека боли.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:29:27
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftonus.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2F92.jpg&hash=52c80069a7ce4f0f03c34c58df790d98)

ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ

Любовта ми нека е силна,
нека пенлива е като вино,
което опива,което измива
тъга и болка,сълза горчива!
Животът трябва да се живее,
моето сърце за тебе копнее,
славейче мило за нас нежно пее,
песен любовна в душа се лее!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:04
НАРОДЪТ СИ ЧАКА СВЕТЛИНКА ДА ПРОБЛЕСНЕ В МРАКА ама с чакане не става

Тук пиша тъжно и страшно,
да те боли е ужасно,
да ти се къса сърцето,
да плаче с тебе морето,
птица в небе да не пее,
народ заблуден да блее!
Ако искате ме четете,
някои лъжат, простете
с таквиз аз не ще да споря,
народът български е в неволя,
послушно влачи хомота
и подарил  си  живота
на шепа чужди и наши,
крадци, убийци, апаши...
помощ от нейде чака,
светлинка да проблесне в мрака!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s003.radikal.ru/i204/1405/47/ce5650aae8f8.gif&key=8a0636d76319b0b1ae406f838fa31d18a6c7a2a582f346a653c0a976d53661d2)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:59
(https://m.tialoto.bg/media/tialoto/files/articles/451x572/6bfb75a4fa54f58e41ef30ff5a5986bf.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ!

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:33:18
СОНЯ ГРЪЦКА - СОНЯ НЕМСКА

Пускам телевизия Планета
и какво да видят моите очета,
имаме си "нова" фолк певица,
май на любовта е жрица.
Жадна за пари и слава,
с нос голям се отличава!
Талантлива ли била,
но май след БМК,
в "Пайнера" се тя навря-
нахална и фуклива,
с красивите певици заядлива.
Организаторка и лидерка добра
е тя на групичка една
в Планета център София.
Там аплодисменти чака
с дрехите от хоремака.
Има публика голяма -
зарибени фенчета от мама.
Букли, рокли, бюстиета -
мода от 65-та!
С тези букли, грим в очите,
мила Сонче, кой преби те,
пияният от "Сряда вечерта"
или друг си ти избра?
Произношение тя няма,
но връзкарка е голяма.
С Кукос, с bruni са тандем.
Боже мой, мъжки харем!
Милата щом глас извие,
всеки гледа да се скрие,
вие кат вълчица бясна,
май за всички е опасна.
С красота на Носолина,
с наградите за миска се размина.
Да го кажа най накрая.
Искам да и пожелая-
"Мила моя русокоса,
къде си тръгнала боса?
За певица не ставаш,
нищо че пари даваш.
Я по добре замълчи,
повече не се мъчи.
Явно имаш хубав род,
но звезда във друг живот.

поезия сатира  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2012/09/nemska.jpg&key=f9407501d9fedb42f7b826f20adc284fa9ea058e2a42cbc0fe1366c2e497079e)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:34:48
(https://c.radikal.ru/c01/1907/64/7ab5a8557caa.jpg)

АХ, ТАЗИ ЛЮБОВ!

Любовта ми се оглежда
във сърцето ти добро,
във душата ти красива
и усмивката ти мила.
Пърха, като малкa птичка,
гали със крилца и пее,
и тази нощ не съм самичка,
любовта във мен живее!
Ти си болката моя!
Ти крадеш ми покоя!
Ти си лъч, светлина!
Ти си моя мечта!
Нарисувай ме с устни
и с пръсти изкустни
докосни ме в нощта.
Целуни ме! Сега!
Ще открадна мига
и в теб полудяла
ще убия страха,
от любов онемяла
сърцето си мое
на тебе ще дам.
Друга те иска?
Не искам да знам!

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=0S-vVKS74UY

sekirata Ah tazi liubov

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:36:03
НА ВСИЧКИ ДЖЕНДЪРИ И МЕРАКЛИИ ЗА ТАКИВА -ДЖЕНДЪРМЕРИЯ :wink:

МЪЖ ИЛИ ЖЕНА

сатира


Главата ти голяма е със таз прическа,

но важното е мозък не достига,

вижда ти се туй гротеска,

но продължаваш и окото ти не мига.

Кои души способни на това са,

кои мъже , коя класа?

Отрудени или просто хаймани ,

или просто мъже - жени?!

сатира поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1907/13/ab2bdb938c03.jpg)

(https://dama.bg/uploaded/img/men-looks-04.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:34:29
(https://b.radikal.ru/b20/1907/3d/dde54fc658b8.jpg)

СЪС ТЕБ НЕ ВЛИЗАМ В СПОР,
С ПАРИ И ВРЪЗКИ СИ, ЗА ТЕБ ПОЗОР!


Със теб да споря, не ми е интересно,
за мен си никоя, известно
ли ти е че всичко зная
и няма вече да си трая?!
Ти не разбра ли -Не вървиш!
И недей мен да кориш.
Некадърна си жена,
съпруга, поетеса зла!
Стой във  твоето владение,
ти човешко си падение!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:47:16
(https://d.radikal.ru/d36/1907/5e/6f670c14c0a4.jpg)


СЪРЦЕ СИ ЗА ЛЮБОВ ОТВОРИ И НЕДЕЙ МЕ СЛЕДИ


Ако те налегне дрямка.

Ако все така я караш под нечия сянка.

Ако ровиш във пръстта, като къртица

и като Пайнера лансираш цица.

Ако на любовта си жрица.

Ако песента ти е изпята.

Ако се правиш на поетеса непризната.

Ако не спиш нощта, деня.

Ако от злоба освирепя.

Ако не вярваш в Господ ти.

Ако гонят те вампири зли.

Ако съпругът ти изневерява

и любовта ти не признава.

Ако мислиш ден и нощ за слава.

Ако щастието те отминава.

Какъв човек си ми кажи?!

В стадото върни се ти

и.....овца бъди!

Тревичка си паси,

от вълка не се плаши

и блей си песента

на Ахат за Черната овца.

Ако ли пък не,

вземи се в две ръце

живот си промени,

мераци забрави.

Не допускай да си сянка.

Недей остава самка.

Със хората живей

и пей, не блей!

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-mi5ZKTZM

sekirata Zlobata choveshka ne ena Gospod greshka

https://www.youtube.com/watch?v=g-o-pIQPfDo

sekirata Budi

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 July 2019, 21:37:29
ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ


ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ ПО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ". ПРЕДСТАВЯМ СИ ДНЕШНИТЕ НАШИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ
ОТ ИЗМИСЛЕНИТЕ ИМ ПАРТИИ БЕЗЧЕТ ПО ГОЛИ ДУПЕТА НЕ,A В КАЗАНА НА ДЯВОЛА!

 
Пустите пари, не стигат!

Колко хора ги мори

страшната им власт

и кой пак не е в час,

и не разбра как днес парата,

бавно, сигурно руши душата,

и всичко ценностно убива,

честта, достойнството затрива?

 


ПАРИТЕ НА ВЛАСТВАЩИТЕ  У НАС -ТРЪНКИ И ГЛОГИНКИ! ХИЧ НЕ ИМ ПУКА. ЗОРЪТ ПРИ ТЯХ Е ДА СЕ ДОКОПАТ ДО ВЛАСТТА И ПАРИТЕ, И ПОСЛЕ В НАЙ ЛОШИЯТ СЛУЧАЙ ДА СЕ СМЕНЯТ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ, НО ТАКА ЧЕ ПАК ПОСЛЕ ТЯХНИЯТ РЕД ДА ДОДЕ И ТАКА ДО БЕЗКРАЙНОСТ, А НАРОДЪТ МЪЛЧИ И ТЪПЕЕ! КАТО ЗОМБИРАН ИЛИ ОТ ПРОСТОТИЯ?!

секиро, НЕ СЕ КОСИ, ЩЕ ДОЙДЕ И ТУК ДЕНЯТ НА ИСТИНАТА НА "ВСЕНАРОДНАТА ЛЮБОВ" ДА ГИ НАТЪПЧЕ НА ЕДИН СТАДИОН ГОЛИ...ВСИЧКИ, НЕНАПЛЮСКАЛИ СЕ, НЕНАКРАЛИ СЕ! АКО ТРЯБВА И ДО ТАМ ЩЕ СЕ СТИГНЕ!

 ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ  МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ НО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ...ДОКАТО ОТГОРЕ И ОТДОЛУ НЕ ВЪРНЕ ВСИЧКО НАКРАДЕНО-Постът е редактиран на 29.12.2009 21:20

Малко за другарката Насралова

 Нашата родна олигархия

/Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите.

Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!"

Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях.

Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели.

От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях.

А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

Малко за другарката Насралова 😉 Нашата родна олигархия /Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите. Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!" Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях. Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели. От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях. А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

https://www.youtube.com/watch?v=k3kBiSeHsqI

sekirata cekupama Pari pari

автор А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:25:42
РАЗЛЮТИХ СЕ СЛЕД ЕДИН ПОСТ В blog.bg И ЕТО -

"Не може да им се отрече, те са осъзнали, колко е страшно да си нищо! Те няма как да се примирят, че са това, което са. И за това ползат блога да пищят отчаяно, та белки ги признаят за нещо.Тази мъчителна борба за самоутвърждаване и идентификация е ежедневната им мъка и денонощно терзание.Те са всичко, което вие не сте, а вие сте виновни за това, че като се погледнат в огледалото, няма отражение.Те искат да станат това, което сте вие, или поне да им завидите за това което са те.Но кой от вас би завидял на магнетофонна лента, глас повтарящ до втръсване чужди текстове, на вмирисан псевдо учен от покрайнините на града, на събирач на колички по паркинг на супермаркет, на дрен, пък дори и "леси", или на абна японска ножка? И на няколкото бездомни никове, в чиито блогове вие самотата и пустотата и от тях, иде неистовото желание да се присъединят  към някой, да си отъркат руното в напомпЕните приятелчета.Та тез всички ползват интернета за

 
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i011.radikal.ru/1405/d4/8d2fe0e819f5.jpg&key=46893ba5689fd094d430e322a339a47d9b4c0712bfd212529f36b35f79bcfa01)


 Автоматична, крачна ........ка с *****, с диференциално дразнещо действие!


 "Брала мома къпини-


(https://i.ytimg.com/vi/L6SIwv57sxA/hqdefault.jpg)


https://skafeto.com/забавление/японци-изпълняват-брала-мома-капини/10452/

Хит в японските дискотеки -

 https://www.youtube.com/watch?v=53epn_MdsGo

https://www.youtube.com/watch?v=rRrj1gLvFSY


Та така, не може да се отрече,че този "творец" не е осъзнал колко  е зависим и потънал в пошлост и всичко не ценностно, всичко му е през призмата на тесногръдието и неотлъчно е с мисълта за секс казано по културно,та и картинка си е турил и то на машинка-явно при него отдавна се използват разни "уреди"за тази цел.Защо всичко се свежда до е....то?!Защото на българинът нищо друго не му остана ,освен този вид удоволствие,та то не е и удоволствие щом се гледа на него -животински и то от хора,които претендират и критикуват другите.Ами вижте се себе си в огледалото и сами преценете кое е по първичното -да си направите кефа "автоматично"както го пишете или анонимно да се излагате и изпразвате с такива статии, а всъщност критикувате точно тези хорица,които от скука какво ли не пишат в интернета ни!?  Боже, колко мъка има по този свят! Не  е моя мисълта, но е мое становището,че по сайтовете има хиляди повече хора,които са за да си предават важности и критикуват отколкото да творят - каквото и да  е то.Стигнахме до това какво  е то,че било едно нищо и преповтаряне,ами това кого бърка-ясно кого .Плагиати и крадци в интернета. Пример ще Ви дам с издадените книги-проза от един уж художествен сайт.ГОЛЯМА РАКЛАМА НА РАЗКАЗИ ПРЕВЕЖДАНИ И КРАДЕНИ ОТ ИНТЕРНЕТА НАЙ ВЕЧЕ, НО С ДРУГИ АВТОРИ.Така е дори и с рецептите за сладкиши по сайтове в интернета , та и с продаваемите се девойки -почти деца,както и момци. А толкова е просто...

Тези самотни хорица,не са чак толкова самотни след като намират сили в това "блато"- интернета да издържат.Те просто нямат друга Родина, други съграждани , а едни порно читатели и бизнесмени на чувства! Нищо стойностно, нищо ценностно!Духовно, чак пък-просто едно интересчийство  и то дори в най съкровените чувства на едно живо същество наречено човек!

 Голям резил са и сами си вярват  и ... пляскат!

Колкото до "Брала мома къпини" изобщо не е подходяща още повече , че повечето висящи и и гонещи Михаля в интернета са мъжете!

От мен - А.Х.Т.sekirata cekupama


коментари:

1. bbbb2 - Словото ти е огнено.   
20.05.2014 14:33
цитирай
2. sekirata - Блогът си е мой   
20.05.2014 20:01
и правата ми в него са си мои. Колкото до мръсни думи и снимки огледайте вашите блогове- Вие, няколкото, повечето уж мъже, които ме плюете и гонкате , жалвате се по другите сайтове от мене.

От стрината, какиното!
цитирай
3. born - Абсолютно сте права, но какво да се ...   
20.05.2014 22:30
Абсолютно сте права, но какво да се прави : " Едно от големите неудобства на демокрацията е, че хората са свободни да бъдат глупави. Глупостта е естествено и неотменимо човешко право."
ИСТИНАТА-ГОЛАТА ИСТИНА   
22.05.2014 00:18
АЗ СЪМ НА НИЧИЯ СТРАНА - НА МОЯТА СТРАНА СЪМ СИ.
ИСТИНАТА- ГОЛАТА ИСТИНА!

ИЗОБЩО НЕ СЪМ МИСЛИЛА ОТ КОГО Е И ЗА КОИ Е ТОЗИ ПОСТ, който цитирах, но ме възмути не само по брутален език и това че на лични ме нарича стрина и каква ли не. Не понасям такъв тип уж човешки същества главозамаяни , а се е опитало и музика да включи освен снимка на една никаква машина.Какво е сътворило то - това е потребител с колко ли профила? И аман от хакерски трикове в ТОЗИ НАШ ИНТЕРНЕТ, в този  blog.bg - фалшиви дори и брой на прочити и гласове. Жалко, няма как да блокирвам в този сайт.
Лека вечер!

А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c26/1907/e7/089ff6521a71.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:27:26
ПЛЯЧКА СМЕ НЕ РАЙ

Как да Ви го кажа
вече аз не знам,
в рима или не,
но ще е със плам
и огън във очите,
болка във гърдите?!
Поставени лица
избират от народа,
продадени сърца
търсят днес изгода!
Маши, братя, не ставайте
и не се продавайте,
че утре и за Вас
ще дойде тежък час!
Казах и отсякох-
Черта на тез до тук!
И себе си посякох,
но жива съм напук!
Като обработка
на тежък, лек метал
с други имена и цвят, боя, и кал,
,,новите" ще дойдат,
ще ни пометат,
с чуждицата от вън
ще ни заличат!
Америка, Русия,
Турция, Китай,
все към нази гледат,
плячка сме - Не Рай!

поезия А.Х.Т sekiarta cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:30:32
(https://a.radikal.ru/a25/1907/5b/e783ec0a670d.jpg)

ВТОРИ ФЕВРУАРИ, ДВОЕН ПРАЗНИК ИЛИ...

ПЕТЛЬОВДЕН ДА ВИ Е ЧЕСТИТ, МЪЖЕ!


Българската православна църква чества на 2 февруари Сретение Господне, един от 12-те велики празници през годината. На четиридесетия ден след рождението си Иисус бил занесен в Йерусалимския храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По същото време Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици, както Законът изисква.

Втори февруари е също и български народен празник - Петльовден, обичай с регионално разпространение. Чества се главно в източнобългарската етническа територия - от Одринско и Лозенградско, до Добруджа.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден. Празникът е познат под различни имена, което се дължи на съвпадането на датата на неговото честване с датата на християнския празник, почитащ паметта на Св. Евтимий Търновски. Петловден кат Бабинден, ама са коли петел и на бабата са носи къделькя. Петльовден е свързан със събирането на най-тежкия за нашия народ данък - кръвния, взимането на малки момчета.

Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела еркечанка (с.Еркеч; дн. с. Козичино, Бургаско) скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Еркеч. От тогава та до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.

От друга страна този ден винаги е бил повод за пиперливи закачки по повод мъжествеността на българина . Както и да го празнувате, весел да ви е момчета! И макар жена да създава закачките за Вас, вярвам напълно в мъжествеността и силата на българина. Да си мъж не е само сексуална ориентация, а духовна сила, интелект, носене на отговорност. Всичко това го притежавате.

Вие добре знаете защо носите панталони

Но и с поли да сте, пак ще сте истински мъже - ПОВЕЧЕТО!

А някой да каже, че всъщност Петльовден е възникнал по време на Турското Робство. И семействата са клали петли и рисуали кръстове на вратите, за да може да заблудят еничарите, че вече са минали от там и са взели еничарския данък (млади момчета). А?

Българска кухня от турски произход : "Миш Маш". Така и стана днешната дискусия. Нито съм твърдял, че еничарството е "хуманно", нито, че е нямало турско робство, нито, че ние българите не сме били подложени на зверства, изнасилвания и гонения. Статията е за "празника", "традицията" "петльов ден" и твърдя, че нито е "празник", нито има нещо общо с еничарството. Твърдя, че е езически обичай в отделни райони с явни признаци на развилняли се бесове : колене , жертвоприношения на петли, кръстове от кръв и т.н. и т.н. Твърдя, че днес е ГОЛЯМ ПРАЗНИК И ТОЙ Е : СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ !

https://www.youtube.com/watch?v=gzZgr931bVs

Петльовден - празник на мъжката челяд


(https://b.radikal.ru/b39/1902/5f/acc31d7d435c.jpg)


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.manager.bg/sites/default/files/styles/large/public/mainimages/petel.jpg?itok=447uGv5g&key=43347b08d72673cdcbb5d8b06e41ca0c5aa05799b5a1e4fcad0bfb59709f364b)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s014.radikal.ru/i329/1702/8d/758341d9b099.jpg&key=fba274ede59a39094595e37774003d38bc4309d49391bab8ea7047138db3575e)


Световен ден на влажни зони,

оцеляване на мъжка сила, гони

днес втори февруари,

който нас жените в смях дави!

Петльовден да ви е честит, мъже,

спасението мъжко лъже,

от Добруджа до Лозенградско

всичко мъжко селско, градско,

плодовити, да сте сити,

задоволявайте жените,

за които тъй копнеете,

в тях муза търсите, не смеете

да си признаете сега,

че мъжката ви сила отмаля.

Ду Бала със Жерар Пике,

Боян Табаков....футболистите,

както и другите по неизвестни

мъжете не спортисти, с песни

нека Шакира ви зарадва,

рожден ден и е и тя се радва!

Днес зимата със пролетта се среща,

а аз към вас с любов гореща,

ръце протягам за помирение,

но пак секира си оставам в бдение!

 

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

 

На 2 февруари, според народните вярвания се празнува Петльовден, а заради разликата в Грегорианския и Юлианския календар - някъде и на 20 януари по нов стил.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден, а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци.

 

С този празник се отбелязва спасението, оцеляването и съхраняването на мъжката сила. На него народът ни отдава чест и възхвала на мъжката челяд, на която се е крепяло семейството и мира.

 

Празнично облечени момчета излизали насред селото и през целия ден били в центъра на вниманието. Били оглеждани от старейщините кой за какво става: за овчар, за дюлгерин, за даскал или за писар.

 

Знаейки този български обичай, по време на турското робство, еничарите минавали точно на този ден и отвеждали в еничарския корпус най-хубавите и най-здравите момчета. Домовете са огласявали от плач, проливали се сълзи и кръв. От която къща вземали момче, турците поставяли кървав знак на портата. Ето защо тази жестока традиция е наречена кръвен данък.

 

Намерили се обаче умни жени, които откъсвали главите на петли и с кръвта рисували по вратниците зловещия знак. Еничарите, като го видели, си отивали с убеждението, че други преди тях са минали и са взели живия данък.

 

Колко време са били заблуждавани с тази хитрост не се знае, но празникът продължил под друго име - Петльовден. Съдържанието обаче не се променило, мъжката челяд се изкъпвала, обличала нови дрехи и се събирала за песни и разкази за мъжки подвизи.

 

Основна традиция на този ден е да се заколи петел във всяка къща, в която има момченца, където са само момиченца - за курбан отива някоя ярка. Жертвената птица се заколва на прага, като стремежът е кръвта и да изпръска наоколо. С кръвта на закланата птица по челата на момчетата се прави кръстен знак, за да бъдат живи и здрави. Главата на птицата се оставя на портата, а перата се запазват и използват при болести на децата. Закланият петел се сготвя, от него се раздава на съседи за здравето на момчетата - продължители на рода.

 

Къща без петел не бива - ще запустее. Той я прави недосегаема за зли духове със събуждането си рано сутрин, когато ги прогонва и съобщава на стопаните, че могат да излизат.

 Традиционната храна за празника са т.н. тиганици, кравайчета, пресни питки, зелник или пък сготвен петел със зеле, ориз и каша.

https://www.youtube.com/watch?v=Xwwg-ssQPJE

Стамболка Гусева -Марко иде от Солуна града

Имен ден празнуват: ЕВТИМ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМ, ЕВТИМА, ЕВТИМИЯ, ЕВТА, ЕВТИМИЯ, ЕВТИХИЯ

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:00:58
(https://c.radikal.ru/c01/1907/b1/dd7633dde365.jpg)

КАФЕТО, СИНЕ Е БЕЛЯ!

Чаша ароматно кафе
пием с теб в зори,
чаша ароматно кафе,
струва  си пари.
В тези времена
трудни съм сама,
ти не се сърди,
а ми говори
за хубави неща,
да тъжа не ща.
Животът  е един,
а ти си мой син,
майчица една
имаш на света,
не я пренебрегвай
и не я погребвай,
докато е жива
и ти дава сила.
Кафето ти горчи,
много искаш ти
от живота днес
предлагащ болка, стрес.
Бъди оптимист,
бъди напорист,
парите са беля
макар и нужни, да,
без тях не съществуваш,
но с тях пък колко струваш?

https://www.youtube.com/watch?v=_uO8HRIy5jE

sekirata Kafeto sine e belia

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b15/1907/52/36394902239d.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:04:16
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://inews.bg/pictures/661430_375_282_4x3.jpg&key=8dfa9e0fbb40ff2d713bcb52e48f7cae68b3b797342721206607b2808c76587c)

НАМЕРИ СИ ДРУГА


Ти целият си прах и мъгла,
и то на своя територия
окапал си още от сега,
ще ти отидат два три профила,
за да излъжеш някоя жена.
Но мене не.
Ще ти стане много зле.
В гората теб ще заведа,
да плашиш мечките, горилата
и ако животни няма,
беда не е голяма.
Тебе в клетка ще заключа,
от дяволиите твои
ми дойде до гуша.
Имаш лошо поведение,
направи си заключение,
не можеш ме излъга,
намери си друга!

поезия клип А.Х.Т  sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:07:17
(https://a.radikal.ru/a00/1907/81/8f542227267f.jpg)

НЕ ИСКАМ АД, ИСКАМ РАЙ!

Болка е да се родиш,
болка е и да търпиш
туй сърце ти що не трай!
Не искам ад,
а искам рай!
С живот си всеки разполага,
устройва го как му приляга,
всяка намеса чужда, гнила,
всяка душа отрова пила,
потъва в своите грехове
и дава своите плодове!
Спасете ни, о , Богове! 

поезия клип А.Х.Т .sekirаta cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:19:51
ПЪТЯТ Е ЗА НАС

Мъка и тъга в живота суров,
аз ще заменя с радост и любов.
Острие съм аз, лъскаво, красиво,
болката голяма в желязото съм скрило!
Вий не ме корете, човек съм, като вас,
с мене вий тръгнете, пътят е за нас!
Той е труден, дълъг, но желан, любим,
дайте си ръцете напред  да вървим!

 поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 July 2019, 00:10:57
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Vapcarov_Varna.jpg)

КРАСИВИЯТ И НЕОТРАЗИМ ПОЕТ Н.Й.ВАПЦАРОВ- У КОГО СА "ЗАКЛЮЧЕНИТЕ СТИХОВЕ" НА ПОЕТА

 
(https://b.radikal.ru/b17/1907/25/6094355ca9c8.jpg)

Да убиеш Н.Й.Вапцаров, означава да убиеш вярата в доброто и човечността!


ВОЙВОДА ОЖЕНИЛ Н.Й. ВАПЦАРОВ НАСИЛА ЗА БОЙКА

(https://c.radikal.ru/c26/1907/d7/d496e3373797.jpg)

Животът и любовта на Вапцаров са белязани от три знака свише, които предопределят съдбата му. Когато е съвсем мъничък, родителите му го водят на гости при княз Фердинанд, с когото са близки приятели. Царят бил чест гост в Банско, веднъж дори довел германския кайзер Вилхелм Втори. Но когато върнали визитата в двореца, малкият Кольо заспал в стола на монарха, което според легендите се наказвало със смърт. Вторият знак съдбата му праща във Военноморското училище. Тогава Вапцаров е обикновен моряк, но при посещението си цар Борис Трети го кани на обяд в ,,Евксиноград", понеже го познава от дете. Никола изяжда първо своя хляб, а после и филията на монарха. Третата поличба описва сам в своите стихове ,,Дебне враг, в ръката с парабел..." Това разказва племенницата на поета Мая Вапцарова. Тя намира езотеричен момент и в стихотворението му ,,Прощално":

 
https://www.youtube.com/watch?v=ew1OXC8qS1c

Цветана Манева - Прощално


Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и неискан гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя -

вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,

ще вперя поглед в мрака да те видя.

Когато се наситя да те гледам -

ще те целуна и ще си отида.

И тук се стига до едно от скритите семейни скърцания. Съпругата на Вапцаров - Бойка, се опитва да замени думата ,,неискан" с ,,далечен", докато кръвните роднини на поета държат на оригинала и се отнасят хладно към нея. ,,Тя може би е била много привлекателна за него, била е една невероятна красавица. Но, от друга страна, чувственото, интелектуалното ниво, ценностната система е била различна", добавя в интервю Мая Вапцарова. Майката на поета Елена публично не казва лоша дума за снаха си, но и нищо добро. Разделят се мненията и дали стихотворението ,,Прощално" има посвещение ,,На жена ми", или то е добавено от Бойка допълнително, а всъщност е писано за актрисата Иванка Димитрова.

Родната къща на Вапцаров в Банско днес е музей

Като поетична и романтична натура Вапцаров често се влюбвал и изливал чувствата си в стихове. Но, както казват, първите любови са репетиции за голямата. А тя може би наистина е Боя, както поетът наричал жена си. Иначе в Разложката гимназия ученикът в шести гимназиален клас Никола се влюбва за първи път в две години по-малката Кина Рупова. Той е председател на ученическото въздържателно дружество, а тя е в контролната комисия. На Кина той посвещава първите си малко неумели любовни стихове:

Ти помниш ли любимото ни място?

На пролет тиха розова градина

и старата протегната камина,

където ние се срещахме тъй често.

Ти помниш ли? Аз няма да забравя

когато ти за пръв път ми се врече,

но всичко туй е толкова далече

и всичко се измени оттогава.

Рупова обаче отива да учи право в София, а Кольо се колебае дали да не замине при двамата си чичовци в Америка и пътищата им се разделят. През една от отпуските си като курсант във Военноморското училище във Варна на излет в Пирин Вапцаров се запознава с Анна Мицова от Горна Джумая (Благоевград - б.а.). Родителите му одобряват красивото, свенливо и ученолюбиво момиче. Срещат се повече от две години в Банско, София, Варна, Русе, но разстоянията и дългите раздели си казват думата. Вапцаров написва:

... Иди си!... Ти си толкоз светла,

   толкоз нежна

и твоя млад възторг добре разбирам,

и любовта, която ще изчезне...

Не виждаш ли, крилата ми сломени,

забравих всичко, даже моите спомени,

които сам се мъча да презирам.

Когато през лятото на 1932 г.  среща Бойка Димитрова, поетът вече се е ,,специализирал" в любовта от пръв поглед и романтичното идеализиране. Двамата се запознават на събор. Тя е студентка по математика в София, ,,светлоока, височка и тънка, мило усмихната девойка" както я описва биографката на Вапцаров Мария Радонова. По онова време Никола работи във фабриката на братя Балабанови и живее в село Бараково. Избухналата любовна стихия рязко променя живота и на двамата. Бойка напуска университета, за да бъде близо до любимия си. Времето е размирно и смутно. Във ВМРО има междуособици и бащата на поета - Йонко, е отвлечен от крилото на Ванче Михайлов. Единствената утеха на Никола са разходките с Бойка в гората над Горна Джумая. Наслаждават се на чувствата си, търкалят се в снега, рецитират любовни стихове. Веднъж влизат да се постоплят в една барака в местността Баларбаши. Там ги сварват трима въоръжени мустаклии. Бойка разпознава страшилището Барбата, местния войвода на ВМРО, близък приятел на баща Ӝ. Уставът на организацията бил безкомпромисен и към отношенията между мъж и жена. Ако уличат дама в ,,неморално поведение", я наказват с 50 тояги на голо. За мъжа е същото плюс солидна глоба. Ако няма пари, тоягите стават 100. Барбата свъсва вежди към Вапцаров: ,,Или се венчавате веднага, или с тебе ще се разправяме по друг начин." Родителите на Бойка, и без това разгневени от напускането на университета, отказват да дадат дъщеря си на бунтар с неясно бъдеще. Още на другата вечер обаче Никола спира файтон пред дома на любимата си и съпроводена от неистовия плач на майка си, Бойка му пристава. Сватбата също не минава безпроблемно. Вапцаров е убеден атеист, но в кръщелното му пише ,,протестант". (Майка му Елена е една от ученичките на мис Стоун, завършила е  протестантския колеж и говори перфектен английски - б.а.). За да има мир, Никола отива в Банско и взема разрешение от протестантския пастор да приеме източноправославната вяра. Проблем има и с кръщелното на Бойка - годината на раждане в него не съвпада с датата от църковната книга. Тя се води още малолетна. Неврокопският митрополит като приятел на баща му Йонко се намесва и оправя неточността. Дава благоволението си за венчавката, като по изключение разрешава 40-те молитви по три пъти на ден, които задължително се четат преди сватбата, да се отложат за след нея. На сватбата в село Бараково на 17 февруари 1934 г. идва само майката на Вапцаров, баща му още се води в неизвестност. Идилията свършва! Уволняват Никола от мукавената фабрика в Кочериново. Останало без препитание, младото семейство заминава за София. Бойка не си е представяла семейния живот като безработица и мизерия. На 4 януари 1936 година се ражда синът им Йонко. Но след седем месеца детенцето заболява и умира от недохранване. През 1941 г. Бойка ражда преждевременно втората им мъжка рожба, но бебето живее само няколко часа. По онова време отношенията им са изтънели драматично. Нелегалната дейност, която Никола крие и от жена си, доразрушава брака им. Интернират го в Годеч за няколко месеца. На 4 март 1942 г. го арестуват в жилището им в София. Старото приятелство на Йонко Вапцаров с цар Борис Трети не е достатъчно, за да спаси Никола. Разстрелват го на  23 юли 1942 г. В нощта преди смъртта си поетът написва ,,Прощално".Официалната версия е, че посвещението е ,,На жена ми". На 23 юли 1953 г. обаче журналистът Атанас Тончев успява да разговори Елена Вапцарова, която споделя  съкровената тайна за последната любов на поета и разбива мита за щастливия му брак: ,,Той беше много чувствителен и обичлив, но  и лесно раним. Когато обикнеше някого, чувствата му бяха безрезервни, от цялото му сърце и ако не срещнеше същото отношение към себе си, страдаше дълбоко. А разочарованията му и в тая насока бяха повече от сполуките. От книгите, които четеше, бе си изградил един идеален образ на жената и любовта. За такава жена и такава любов жадуваше душата му", казва пред Тончев майката на Вапцаров. Според нея отначало Бойка внася голяма радост в сърцето му. След сватбата обаче разбира, че са от два различни свята. ,,Нейната нагласа бе твърде практическа и нямаше нито мисловните криле, нито духовния полет на Никола. В това е разликата им, която той все по-ясно виждаше и се измъчваше. Защото чувствата му към нея не бяха угаснали", казва баба Лена, както всички наричат майката на Вапцаров, и обяснява: ,,По онова време разводът сред македонците се смяташе за неморално нещо. Пък и Бойка вече чакаше бебе. След смъртта на дечицата Никола се сви в себе си и потърси утеха в поезията и в борбата за сбъдване на идеалите си. И тогава се появи тя - голямата любов на живота му. Само че много късно... това беше Иванка Димитрова. Впоследствие актриса в Народния театър. Но не беше само артистка. Бе замесена от неговото тесто, с неговите идеали и участваше активно в антифашистката съпротива. Тя окрили Никола и осмисли по-пълно живота му, признава Елена Вапцарова. Иванка Димитрова е подсъдима по процеса на Никола - наказателно дело № 585/1942 г. Партийната деятелка Мара Междуречка, която е била с нея в съседна на поета килия, разказва, че двамата общували с почукване на стената чрез Морзовата азбука. Според проф. Чавдар Добрев Междуречка била натоварена от партийното ръководство в затвора да им каже да крият чувствата си Когато чул какво го съветват, Вапцаров възкликнал, че това е непосилно за него. ,,Ти била ли си истински влюбена" - запитал я поетът. Иванка Димитрова, която изпитвала същите чувства, отвърнала, че сърцето не и позволява да се държи отчуждено и привидно студено към ,,толкова милия и нежен Никола". Според Мара Междуречка любовта между двамата си остава неосъществена. Иванка Димитрова никога не признава открито връзката им. Може би за да пощади чувствата на Бойка Вапцарова, или понеже пази любовта им като нещо съкровено в сърцето си. Седмината други арестувани в килията на поета свидетелстват, че при морзовото общуване през стената ,,позивната" му към любимата Иванка била ,,жена ми". Така че за коя от двете е посвещението на стихотворението ,,Прощално", остава под въпрос. Крият стиховете му под въглища . През 1962 г. Бойка Вапцарова разказва пред Радио София как пазела стихотворенията на мъжа си в специално скривалище, в единия от ъглите на мазето - под въглищата. Сложила ги била в тенекия със сирене, в нея порцеланово гърне, а в гърнето - ,,платно, да не ги изяде влагата". Листчето с ,,Предсмъртно..." и ,,Прощално"  Бойка твърди, че непрестанно носела в себе си. След екзекуцията на поета тя ги преписва в няколко екземпляра и ги раздава на близки и роднини. Поезия в сейф. Осем абсолютно неизвестни стихотворения на Никола Вапцаров се пазят в банков сейф. Собствениците на касетката са пожелали анонимност и са допуснали единствено племенницата на поета - Мая Вапцарова, да ги види, и то за половин час. ,,Чакаме разрешение от притежателите им, за да ги публикуваме. Стиховете са писани малко преди смъртта му в затвора. Виждала съм ги само веднъж. Това е уникална лирика. Той не пише за това, което му предстои - за страха и смъртта. Те драстично се различават от популярния текст на ,,Прощално". От тях разбрах какво означава неговото връщане - ,,Понякога ще идвам в съня ви, като нечакан и неискан гост. Не ме оставяйте на пътя, вратата не залоствайте." Виждате, че стиховете са в множествено число, не както се смяташе, че са адресирани до жена. Той се обръща към хората, към обществото", разказва племенницата на поета през 2008 г. Оттогава ,,заключените стихове" тънат в неизвестност по желание на притежателите им.


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://classa.bg/media/k2/items/cache/d83e6d67baf5584a32079bf6be38da3a_M.jpg&key=0abd62e744b700c007abb4ba0f534cf48feff0c5f755319df566399960226ded)

"Та казвам аз,
понеже няма
олио
и хлябът е 
от мъката по - чер,
един е лозунга:
-Терора долу!
Съюз със СССР!"

ЕДИН ОТ НАЙ -ГОЛЕМИТЕ ПОЕТИ, ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЧОВЕЦИ -Н.Й.ВАПЦАРОВ  бил държавен предател и терорист, а дали е ВЕЛИК ПОЕТ за вкусове не се спори!
Аз лично му СВАЛЯМ ШАПКА не само като велик поет, но и като мъж. Въпреки, че от женска злоба и завист към Иванка тогавашната любовчийка в пъшкащите си  стихове  Елисавета Багряна и поетесата пишеща за зайчета, тревички, цветенца...Дора Габе му завидяха и Вапцаров загуби делото , в което бе обвинена и любовта му Иванка, и така  Вапцаров бе разстрелян! Цитирам -

-,,Вие двете сте в министерството , кажете става ли за поет подсъдимия , че да го оставим доживотно в килията, па да  си пише там?

-Той е драскач, не е поет, разстреляйте го. И неговата Иванка..."

(https://d.radikal.ru/d37/1907/ca/2ba53611f5b1.jpg)

 Всички знаем каква поетеса е Елисавета Багряна,

(https://a.radikal.ru/a00/1907/c1/09b5fe0918ba.jpg)

Елисавета Багряна завършва живота си в старчески дом , но живяла доста години, а защо ли? image

поетеса под чаршафите!


(https://a.radikal.ru/a16/1907/ae/8b08366246c4.jpg)
 

 Както и Дора Габе- със сладникавите си детски стихчета, какъвто е днес и Недялко с мазната си рима и още , и още... Но Радой Ралин беше и е голямата работа.

 
https://www.168chasa.bg/article/7571534


https://www.168chasa.bg/article/7571808

https://www.168chasa.bg/article/7571400


 23 юли 2019.,Плевен

стихове за Н.Й.Вапцаров от Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 July 2019, 01:32:56
БЪЛГАРИ БЪДЕТЕ!

Мойта констатация за нашта ситуация


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnewsbp.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fandrea01.jpg&hash=cb79bc73cf7886318dd4fd697909857a)

Каква певица е Андреа,
да кажа че не струва смея,
некадърна, простовата,
влюбена във всяка кака.
Каква певица е Емануела,
синият екран превзела,
цялата е в силикон,
надута е, като балон,
всякаква любов тя прави,
легна си дори със Слави.
Даже моята Роксана,
пост им пусна, гадост голяма,
те не пеят, помислете,
порно правят, разберете.
Компа работата върши
и Галена тъй я кърши,
обиграни са злояди,
от кич и пошлост ми се гади!
Що излъгаха детето,
че е плитко там морето,
около Димитровград,
"Ара", "Съни"...в всеки град
няма музика, култура,
всичко кич е и халтура.
Що зарибиха детето
и други мамят днес,небето
ще се разтвори разберете,
таз музика я погребете.
Металисти, рападжии
и вашето е кич, и плява,
купонджии, сеирджии,
крещите,и вдигате врява.
Текстовете ви са мръсни,
пошли, гнусни и безвкусни,
музика не е това,
от нея боли глава.
Побъркахте народа вие,
кога хоро наше се вие
долу в село на мегдана,
защо ви вазе липса хвана?
Свестете се и опомнете,
от чуждото се откажете,
героите наши си спомнете
Българи бъдете!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 July 2019, 17:08:53
(https://c.radikal.ru/c32/1907/07/2d470875dc9f.jpg)

СЪРЦЕТО НА СЛЪНЦЕТО

На слънцето сърцето днес ме грабна,
за слънчеви лъчи съм жадна,
очите ми от него пият жар,
в сърцето ми гори пожар!
Късам топлина, любов,
път светъл гоня, път нов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:14
ПАТ И РЕМИ С ТВОРЧЕСТВОТО МИ

От профила sekirata Анита ми изчезват стихове,
а от другият ми - А.Х.Т. sekirata cekupama клипове?!
Това не е за мене възход нито пат,
защо ли някой си прави майтап?
Пат обикновено води до реми,
моля не трийте стихотворенията ми!

 стихове споделено А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b39/1907/90/c7f6b18ffaca.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:49
СПИ НАРОДА

Спи народа сън мъртвешки
приспан от своите болежки!
Триглавата ламя не спи,
кой нея ще обезглави?!
Няма кой. Пустош. Жива
остава тук там някоя "горила"!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/03/NAROD1345.jpg&key=b57cb3e9090d1b82b37ef60bdac090cbee1c81997b3fb5c86f4047c55b185b75)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:34:16
НЕ СИ КРАЯ НА СВЕТА
ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ И ДОКОГА, ЖИВОТЪТ МИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВСЕ ТАКА?!


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0250285/img_250285_1682706_l.jpg&key=97af50aef2d54254238c104b34bf1bef154f5fab63daac7c03e4e34b6f892003)

http://vbox7.com/play:bf23e78260

sekirata Izmama

https://www.youtube.com/watch?v=VtwDYQieuSI

sekirata Izmama

Ами бяха спряли в youtube.com звука?!

Било съдба, било карма, било магия ,клетви - Не вярвам!

Само в себе си вярвам!
https://www.youtube.com/watch?v=mRAd8_UeYDw

sekirata Ne si kraia na sveta

https://www.youtube.com/watch?v=SbsVc-X6lII

https://www.youtube.com/watch?v=ElHPYGl7VoQ

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

...и този клип са ми заключили вследствие жалби на злобарии завистници.

https://www.vbox7.com/play:4b808365

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s019.radikal.ru/i615/1203/69/a73abea34527.jpg&key=a875edf24a1eab4b12c7d506d91fe8bce42b28c53c4487ad9701c648b2d029c1)

 
поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:38:13
ИМА ЛИ ГО НЯКЪДЕ ТОЗИ ЦИРК?

КОЙ ЩЕ ГО ВЗЕМЕ ВАШИЯ ГЛАС?


КАКВИ  СТАВАТ В blog.bg, а аз се чудя за неприятностите и с моите профили там!

Троли на тролите.

Или троли на квадрат.

Фейкове на тролите.

Пример.

мистерия вечна е трол

мистерия течна и мистерия млечна са фейкове на трола

И тролът валдор си има даже 3 фейка.

Лудницата е пълна.

(https://c.radikal.ru/c06/1908/14/817c54deb06f.jpg)

споделено А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:39:16
БОЙКОТ

ОТ НЕ ЕДИН РОБОТ


В някои сайтове бойкот ми правят,
вий не виждате, но аз да,
искат някои да ме оставят
огорчена, сам сама.
Нима не знаят, че се връща
в домовете им това,
дето злоба ги прегръща
и ми пречат да творя?!
Цяла гвардия, армада
е скочила днес срещу мен
да беше Злата/esen/поне млада,
и лидер infinity - супермен.
А те лисички са от сой
със цял взвод зли копои!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:43:33
(https://d.radikal.ru/d26/1908/c8/e67c5515a42a.jpg)

УСМИВКА

Усмивка слънчева, красива,

подари ми  моя мила,

усмивката ти ме плени,

завинаги с мен остани.

Гръб на миналото дай,

твой съм аз от днес и в рай

да превърнем дните наши.

Нека вдигнем пълни чаши!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1908/d3/c7fdd097fde6.gif)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:32:00
НЕ ИСКАМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ЛЮБОВ!


(https://i.ytimg.com/vi/a_XchsPiMlo/maxresdefault.jpg)


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:43:14
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F2494%2FVicky_III_by_borissov.jpg&hash=b5432320597679c6cf9b514b079a9ec9)

СИ

Дива самодива си за мен
със очи небесно сини!
Дива си, със поглед изумен
аз отвръщам ти със сетни сили!
Диво гледаш ме и ме опиваш,
дълбоко в мен си и попиваш!
Бяла си, като лавина!
Страстна си! Над мен премина
и остави луд копнеж,
ненаситност, сласт, летеж!
Мираж не си, не си илюзия,
небесно синя си прелюдия!

http://youtube.com/watch?v=FHk0c4h-B6Q

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 August 2019, 14:27:48
(https://b.radikal.ru/b27/1908/91/7a6915712f93.jpg)

ПРАХ В ОЧИТЕ

Хвърляха прах в очите на простосмъртните.
Така те наричаха останалите хора,
хората без власт и пари.
Мислеха се за богоизбрани,
избиваха се помежду си
оставяйки хиляди,милиони
на роднините и любовниците си.
Някои фалирваха,просто се сриваха,
но рядко от тях посягаха
сами на живота си.
Някои ги наричаха мутри,дебели вратове,
хора от подземния свят,
бизнесмени,политици,перверзници,
но никой не ги наричаше честни трудови хора.
Всъщност това нямаше значение кой как ги наричаше,
по важното е,че всяваха страх и безпокойство.
И самата държава я наричаха всякак-
циганска,мутренска,абсурдан,кучешка,
но не и цивилизована.Това също нямаше значение,
никой не го интересуваше държавата.
Важното беше да му е пълен хладилника,
да крадне и да кръшне от половинката си.
Ако пък я нямаше, то да живне, да живее
ама така ,че мъртъвците да му завидят.
Под живот се разбираше да се не спираш
пред нищо.Живей за мига!
Хората от другите държави
гледаха на българите,
като гостоприемен народ,
но крадлив,страхлив и търпелив.
Тази държава за тях беше държава на крадци,
мошеници,убийци,престъпници и проститутки!
Не ги интересуваше дали сме цигани или българи.
Те знаеха и си плащаха да стоят циганите у нас,
за да ни довършат.Няма нужда да използват други
средства за унищожаване на нацията ни,други средства,
които биха отровили така красивата ни природа
и плодородна почва.Чуждите държави
предпочитаха да плащат,
не ги интересуваше дали парите стигаха
до нашите цигани,малцинства
или ги присвояваха онези горе
по етажите, от властта.
Харесваха и харесват все още само нашата природа,
която благодарение на южните ни съседки
най вече горите всеки изминат ден се унищожаваха
Културата и образованието ни отдавна ги нямаше -продадени!
За съдебна власт и дума да не става,
нали с това най много критикуваха навън българите,
корупцията и пагубната здравна и съдебна система в България.
Показваш лекарство,а в аптеката и ти казват,
че щом нямаш пари да го купиш пий старото с изтекла годност.
Нямало нищо страшно. Един вид и другите уж годни са негодни!
В съда просто е пазарене, като на пазара.
Имаш ли много пари печелиш делото,
а дела се водят от хора с много пари,иначе просто гориш.
Но големите пари се дават от големите хора,
за да не се стига до съд. Каквото крали крали,
минало свършено,няма да го връщат я!
Такава е психиката българска-По добре да платя,
да напълня гушите на тези,онези,че да има и за мен,
отколкото да ме съдят и да върна всичко на държавата.
А за дребни суми и дела нека лежат по затворите другите-
простосмъртните.
Храната. Много е важно да има в магазините нещо.
Какво от това,че е направо отрова за организма,но да се казва-
Вижте че няма глад в България, магазините са пълни.
Но цените, цени на стоки освен със стара годност
преправени разбира се растяха,всеки ден не,
всеки час.Тези които ги качваха мълчаха,
купувачите също мълчаха, траеха си.Тънки, прости
и елементарни сметки. Заплатите се качваха
на милиметри,а цените на километри!
Митничарите, лекарите и.т.н. взимаха много пари,
но все не им стигаха. Защо ли? Защото съзнаваха,
че без тях не може. Народът се трови,
дори минералната вода е от маркучите
и му трябва лечение, стабилно лечение,
което отдавна го нямаше в България.
Грешките на лекарите са в гробищата.
Доцент, професор...но това не го бърка
да зарови вече няколко трупа свои пациенти
единият съвсем елементарен случай-перитонит да речем.
При това пари плащаш яко, няма осигуровки.
Тези пари били недостатъчни. Тогава защо
в България ги има и двата "смукача"?
Хем осигурен, хем плащаш, доплащаш.
Защо гледаме от другите държави за всичко,
а за това не, както и за доходите ни?
В чужбина е така,но хората там имат
стабилни доходи и не чак такава безработица,
като у нас. Дори на мързеливите гъркини за Великден
им подариха по триста евро. А българките,
които са робско,циганско племе, те не били народ.
И кой е виновен за тази наша реклама? Само циганите ли?
О,не!Племето ни е такова. Злобно,завистливо,алчно и крадливо!
Знам че ще бъда засипана с примери на български мозъци,умове
в разни сфери дори и на български деца.Знам че българите най умеят
да фалшифицират пари, да прекарват дрога,проститутки,
да интпригантничат, да крадат...Това са все таланти,
но какви и как биха използвани,
дори и талантите ни в компютърната сфера?
Българпите бягат,продават се на дребно,
държат се като слугувници не само заради парите.
Как бе казало момчето на Първанов -
Аз г-н президент в САЩ имам условия за работа, да творя,
да се развивам без да мисля вечерта какво ще има на масата,
дали ще ми стигнат парите за месеца за храна, облекло, наем.
Пък и защо да стоят младите тук, за какво да раждат?
Няма развитие, работа.Какво бъдеще предлага България на рожбите си,
на младото поколение? Проститутки,сервитьорки, хамали и гейове.
Дори за бодигардове предпочитат старците в тази потънала държава,
на дъното не, ами още по и по...А те старите,
пенсионерите хем не искат осигуряване,
хем нямат претенции за заплащане,нощен труд и.т.н.
Старецът си взима пенсийката и работи като бодигард да речем,
защото като млад бил военен и можел или просто има връзки.
А младите да духат супата или да бягат в чужбина.
О,не , те младите пробирали работата.
Какво да пробират,та то тях самите ги подбират!
Ако е младо момиче всеки работодател гледа да я гътне,
а ако е момче ...защо ли не пак същото.Така се убива нацията.
Младото поколение -болнаво,гладно,обречено поколение.
Старите да работят,докато се сринат и започват да се напикват
на работните си места.И да не се возиш в автобус
с шофьор над шейсетте,защото не знаеш къде ще те изсипе,
още повече,че самите автобуси са от времето на Тодор Живков.
Стоиш и чакаш безропотно на опашката пред лекарския кабинет
или където и да е другаде, и не смееш да се обадиш. Само гледаш
и търпиш как те прережда най малкото.Знаеш че като влезнеш
ще ти видят сметката ако си си търсил правата.Мълчиш и когато
си обиждан и наричан на какво ли не от ближните, от колегата дори,
защото знаеш че началникът ти е показал,
че не държи на теб,това да прави и той.
Да проявиш солидарност с шефа си,само и само да му се харесаш
и да запазиш работата си в това трудно време. Ама талант, красота и.т.н
Нямаш ли пари никой не си.Тогаз умри!В краен случай или не-умри!
Конкурси, състезания,дори мачове всичко това се купува и манипулира.
В какво да вярваш тогава, как да живееш и да наричаш народа си добър,
интилигентен,културен, умен,честен,народ със здрава психика и физика?
Как? Не става!Защото има приказка-"Какъвто народа,такива му и управниците".
Обратното или не, все тая е .Не се живее постояно в стрес, заплахи и унижение.
Не се живее и без пари,но защо те погубват всичко ценностно у нас?
Защо позволяваме? Защото не сме нация истинска,защото сме племе.
И малкото умни и свестни българи избягаха,купиха ги.
не били свестни щом се продават таланта си,всичко,но защо?
Знам защо и вие също знаете.Защото толкова века вече
българите не доказаха,че могат да променят нещо.
И това от векове.Всичко си е същото, напротив.
Обрана държава, обран народ,болен,разсипан,
с болни деца без бъдеще.Това не се променя.
Името ни, семката ни е такава.Защо тогава
големите български мозъци да не се спасяват навън?
Но това е малък процент.Повечето хора у нас гинат,
затъват в мизерия,а работят къртовски.Тези,които
си намират някаква работа все още.А другите...Амин!
Минаваш покрай запустяло, полуразрушено училище
и се чудиш къде ли са децата,децата на България.
По стените на сградата какви ли не рисунки,
дори и на полови органи.
Навсякъде водата не е за пиене,
дори в парка"Кайлъка"-Плевен
водата вони на хлор и какво ли не!
А тази от чешмата е мръсна и ако я изчакаш да се утаи
отгоре и плуват масла, а може би нефт
от Ясенските и Долнодъбнишки сонди.
В река Вит какво ли не хвърлят,дори умряли животни.
Пречистване-вятър и мъгла!За София река Искър е същата.
"Винаги тъпъл и евтин хляб".Нима е хляб?
А топлият хляб нали беше нездравословен?!
"Храната която обичате".Аз отдавна не обичам и не само аз,
а ядем това,за което стигат парите ни.
"Кауфланд!Тук си на правилното място".
Ха,ха ...!А къде е неправилното...място?!
"Винаги красива и млада".
Ееее...как да стане при тази химия
навсякъде в храна,вода,въздух, при този стрес?
"Дава се под наем","Разпродажба"...Да ти писне!
"Пази пешеходеца".
Кой да го пази? Тези,които си купуват шофорските книжки?
Та и с дипломите е така.Особено лекарите с купена диплома.
Опазил те Бог такъв лекар да те лекува.
-Този ковчег,мила, е що годе с поносима цена.
Няма как да хвърлиш трупа в контейнера.
Аз съм убедена,че както е тръгнало един ден и това ще стане.
"Грабни отстъпка до 10ст/л". Защо да грабне стотинка,
докато му е по лесно направо да крадне?
"Осмели се да направиш нежен подарък с Милка"
И какво му е нежното? Кравата или "кравето" мляко,
а може би какаото,шокото в"шоколада",
защото цената му определено е солена?!
-Дай някоя ститинка,како!Да си ми жива и здрава!
И ти да си жива и здрава,но иди пред кметството,
не пред църквата.
-Ами от там ни гонят и не дават.
-А помощите ви? Не са ли и те от нашите заплати?
-Ми те колко са тези помощи!
"Пари на заем от ИЗИ кредит?
Но защо с този въпрос,нима е проблем?

проза А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=itLBmGdld70

sekirata Aman
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:25:24
ДАЛИ

Дали ще бъда някога щастлив?

Дали ще пропътувам дните

на обич и любов към теб?

Дали в сърцето си усетих стих?

Дали прозрях , че ти си стих

и ромол нежен във нощта?

За мен си всичко на света!


поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:26:06
НАМЕРИ МЕ

Намери ме отвъд дъгата красива,
 намери ме, направи ме щастлива.
 Там горе високо проблеми няма,
 там горе няма лъжа, измама.
 На красива звезда ме намери,
 със сладка целувка ме събуди,
 ако е сън, нека се сбъдне,
 Земя и небе да ни прегърне.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:33:03
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея, да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани, пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро, ново!
Обезверена, огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d35/1908/d4/7f4a8c0b71c8.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:36:20
КЪДЕ СИ СВЯТ РЕАЛЕН?

Гледам и не виждам,
около мен тъма
и прах красив, небесен
посипва ме сега.
Усещам и поглъщам
звездички аз безброй
в представите си мои.
Търся, без очи
останах и боли
раненото сърце.
Не съм вече дете.
В приказка една
живея не сама,
обичана, желана
истинска, разбрана.
Каква заблуда!
Сън кошмарен,
а будна съм.
Къде си свят реален?

поезия клип музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama


МОЛИТВАТА НА СЕКИРАТА

https://www.youtube.com/watch?v=9zFQFRsMXww
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:38:02
БЕЗ ТЕБ

Огряна от луната и звездите
и тази нощ до теб заспах,
в съня си гонех аз мечтите
и не изпитвах болка, страх.
И само ангелите бели
над мен и тебе онемели,
събираха сълзите ми
и галеха косите ми.
Прегръщаха и мен, и теб,
не пожелаха мен, а теб.
Останах аз сама в нощта,
сама със бледата луна.
До сутринта звездите мили,
целуваха ме и красиви
мечти раздаваха крилати,
кодираха чувства познати.
Събудих се и....жива бях!
До мене ти лежеше, прах
небесен покриваше лицето ти,
онемяло бе сърцето ти!

поезия и клип А.Х.Т.sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 21:39:53
НАТРУПАХТЕ КЪМ МЕН КУП ГРЕХОВЕ, О, ЗАБЛУДЕНИ ДЪЩЕРИ И СИНОВЕ!

О, вие блудни синове
и дъщери на таз земя,
натрупахте куп грехове
към мен, към своята сестра!
Животът кръвен данък взима
и не прощава подлостта,
не сте един ни двама,трима,
водител ви е завистта!
Към него -старият герой,
който пише се приятел мой,
а просто чужда е маша
на греховна, зла жена,
обръщам се със тез слова-
Искаш ново?
Ето ти го, драги,
но клип за всичко се не прави!
Що следваш чужди интереси,
на завистливи поетеси,
на пола си и на нагона,
аз виждам гони те хормона!
Страх те е от силата във мен,
ти, некадърен, незадоволен
от себе си предимно в тоз живот!
Тогаз бъди и остани си...роб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b06/1908/24/7b1934dbbe27.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 22:08:51
БОЛКАТА ОТЛЯВО СПРИ!

Болката никога не спира...спира да ти пука, че те боли!
И как да стане?!

(https://d.radikal.ru/d37/1908/dd/0143c6ad3d98.jpg)

 Изпитвали ли сте душевна болка - болка, която усещаме някъде в гърдите, болка, която ни раздира...Искаме да я изтръгнем, а не можем...иска ни се да крещим, искаме да забравим, да не мислим, а нищо не помага...

Най-често усещаме душевна болка, когато сме загубили близък човек, когато загубим любовта, когато се е случило нещо непоправимо и сме безсилни, когато ни преследва споменът от преживян кошмар и т. н.

Няма ли лек за душевната болка?

Хората обикновено казват: "времето лекува". Да, времето лекува, но понякога си мислим, че сме заровили болката дълбоко и сме я заключили, a тя си стои там вътре и расте...А и дори някога след време да бъдем добре, ние искаме болката да може да се намали сега, да престане да ни боли така силно...

Какво можем да направим?
Изживейте болката.
Ако трябва плачете, крещете, разкажете на приятел, напишете писмо, в което да изразите гнева, мъката, страха, отчаянието. Лао Дзъ казва: "За да се намали една сила, първо трябва да се увеличи". Отдайте се на страданието. Няма смисъл да се залъгвате, че нищо ви няма. Себе си не можете да излъжете.
Приемете случилото се.

Обикновено изпитваме болка, когато се противим, когато отказваме да приемем това, което е вече факт. Когато си казваме: "Защо на мен, само да не беше се случило това, само ако бях направил онова, само ако беше станало иначе", това е неприемане. Но колкото повече отказваме да приемем случилото се, колкото повече обвиняваме себе си, другите, света, съдбата и т. н. , толкова по-силна става болката и толкова по-безсилни се чувстваме. Истината е, че добиваме сила, когато приемем - тогава можем да видим и възможности, пътища, да открием смисъл. Тук е много на място тази молитва, която аз много харесвам и съм споделяла и друг път:

,,Боже, дай ми решителност да променя това, което мога да променя; Дай ми сили да понеса това, което не мога да променя и мъдрост, за да различа едното от другото."
Не се идентифицирайте с болката.

Тя не е вашето лице, тя не си ти. Тя е само усещане, емоция, която ни съпътства в някои периоди от живота. Пуснете я да си иде. Вие дори не съзнавате, че се държите за нея, защото смятате, че болката сте вие.
Променете своето отношение.

Както често се случва, точно когато бях започнала да пиша тази статия, една жена сподели за болката, която изпитват тя и нейни приятелки заради смъртта на любимия и пишат в един форум, където се събират хората с подобни проблеми. Но вместо да им помага, настроението там е тягостно, болката си остава...

Моя приятелка, оперирана от рак, също ми е споделяла как се събират хора с нейното заболяване, пишат по форуми и т. н. , но лошото е, че се говори само за болката, мъката, отчаянието.

Това ме накара да се замисля и да вмъкна нова част към тази публикация:

Когато сте изстрадали болката и сте приели случилото се, престанете да мислите и обсъждате само това.

Нали вече сте го приели? То вече е факт. Хубаво е да споделяте, особено с човек, които би ви разбрал, но не превръщайте общуването в постоянно оплакване, мърморене и забиване все по-надълбоко в мъка. Вечните коментари от рода на: "колко е зле, не мога да живея без него/нея", няма смисъл. Вайкането, че не можете да върнете времето е отново неприемане. Вие сами се затваряте в едно малко общество, където има само мъка и не се допуска радостта.

Как очаквате да изчезне болката, ако непрекъснато се съсредоточавате върху това колко ви боли?

Как очаквате да видите радостта, като сте се вкопчили в страданието?

Как очаквате да се почувствате по-силни, като непрекъснато казвате, че няма смисъл?

Променете отношението си - не гледайте на случилото се като на нещо трагично, ужасяващо. Мислете за хубавите моменти, когато сте били с този човек и бъдете благодарни за тях. Освен това аз смятам, че смъртта не е край, изчезване. Извън обозримото не означава извън живота. Норман Винсънт Пийл в книгата си "Силата на положителното мислене" говори за смъртта като за нещо прекрасно, преход към ново ниво:

"Прекарал съм твърде много време в разговори с хора, които са били на "прехода" и са хвърлили поглед отвъд - и всички те говорят за невиждана красота и покой, така че нямам никакви съмнения."

Всеки има свой път. Пътят на човека, които си е отишъл е бил такъв, а сега може би е на друго място - по-добро и продължава своя път.

А твоят път какъв е? Да страдаш ли? А нима той би искал това?

Огледайте се - вероятно имате деца, приятели, роднини. Огледайте се и вижте възможностите, които ви се предлагат, вижте пътищата, които могат да направят живота ви пълноценен и полезен.

Може би това изпитание идва да ви научи нещо - да се справяте сам, да откриете своята сила и да дадете своя принос на света.

Има един откъс от "Как се каляваше стоманата", който съм си записала и в трудни моменти си го припомням:

"А опита ли се да победиш тоя живот?

Всичко ли направи, за да разкъсаш железния обръч?
 Опитай се да живееш и тогава, когато животът става непоносим. Направи го полезен."
Започнете нещо ново - работа, бизнес, спорт.

Намерете си хоби, движете се, пътувайте, запознайте се с нови хора, говорете за това, което ви радва и ви носи удоволствие. Не зацикляйте на едно място - животът непрекъснато тече и се променя. Движението, промяната е живот. Влезте в него и вземете нещата в свои ръце.

Силата е във Вас. Както казва Луиз Хей:

"Силата, която търсим "там навън" е същевременно вътре в нас и винаги ни е на разположение, за да я използваме по положителни начини...Ние сме своя спасител, ние сме Силата, която сме търсили."

....като не ви харесва някъде - не сте дърво - преместете се... Не помня кой го беше казал, ама... си е истина.

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 00:57:58
СЪКРОВЕНО

Гледаш ме с безжизнени очи,

восъчно красива, мила,

музика около теб звучи,

а си тъй печална, горделива!

Гледаш ме и питаш ме защо

този свят е устроен така,

отговор не мога да ти дам,

той е в твоите очи аз знам.

Две сълзи се стичат по лицето,

горда си, но плачеш, за което,

аз вина във себе си намирам-

не намерих сили да позирам

някога, когато бе по малка,

когато би те циганката Галка!

Бях със тебе чиста, откровена,

споделях всичко с тебе, съкровена

истина и клюки зли,

а сега сърцето ме боли!

Но сърце ми не можа да трае

и да гледа как се разпореждат,

истината то изплаква, вае

не търпи да му нареждат.

Ръце протягаш, зов далечен,

звезди безброй и лунна песен,

богат и беден свят голям,

с теб щастливи ще сме ако не тук - там...

 

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

посветено

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sladkotojelanienap.blog.bg/photos/148347/original/DSCF0028.jpg&key=9ec9b746cb855f1ad3c47493378fa0a34f9aab82a6150f1d888dc550aec34837)

 ПОЛИНА - Тежка клетва

 https://www.youtube.com/watch?v=hpZ3dpIvmJI

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 01:22:47
Зараза www.blog bg  блогбеге прихвана донесе я deliormana

https://www.youtube.com/watch?v=zDgd7DheVNw

Зараза www.blog bg  прихвана донесе я deliormana - поезия сатира авторово А.Х.Т.  sekirata cekupama

И етo на друго място, където уж са засегнати от поста ми - ( ! Очаква одобрение) ЗА ТЕБЕ blog.bg, ПСИХИЧЕСКИЯТ ТИ ТОРМАЗ КЪМ МЕН ДА СПРЕ!
не го трият, дори е със значка , a тук е  с удивителна и не го пускате, калдата, защо?
02.04.2013 12:12 - И така заради трите ми критикарски поста, клип за хора от този сайт ме свалиха дори от активни -тогава, а сега профилът ми е окастрен и в девета глуха, качвам  с триста зора!
автор: sekirata категория: Поезия   
прочетен: 2369 коментари: 1    гласове: 11
последна промяна: 27.04.2013 12:04
Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 02:02:50
НЕ ИСКАМ, ИИСУСЕ, ЛЮБОВ!

(https://d.radikal.ru/d10/1908/0f/2991f143c7d3.jpg)

поезия  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 09 September 2019, 18:42:45
(https://c.radikal.ru/c05/1909/4c/906340f660b7.jpg)

СЪЕДИНЕНА РАЗЕДИНЕНА, БЪЛГАРИЙО!

България храни чуждите не мен,

не празнувам в този ден!

България ограбва ме,

краде от мен,

дава го на чуждите

и в този ден!

Не признавам аз сега

такваз фалшива свобода!

От днес не вярвам на България,

която чуждото днес дави я!

Не мислете,че не ме боли.

Кой ми замени смеха с сълзи?!

Може да са шепа идиоти,

но ний защо търпим,горко ти,

Ани и народ страхлив,

унижен и смазан,търпелив!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi503%2F1309%2F50%2F59e6ed1d96bd.jpg&hash=39bfaec27fb92521944c3b491c752729)


Някога пишех така и правих такива клипчета...някога,

 

вече не вярвам!!!

 

Родината ме предаде,народът ми също! Болшинството.

 

 

Военен преврат на шести септември

 

и подкрепен от княз Александър

 

обтяга отношенията наши с Русия!

 

Чия ли е тази орис,месия?

 

Голямо Конаре,Пловдив,Николов,

 

горещи са точки на тези дни,

 

след които започва войната ни с Сърбия,

 

победа край Сливница известява мълния!

 

Кържалийско и Тъмръшки села,

 

Османска империя-мръсни дела!

 

БТЦРК...Стамболов,Коста Паница,

 

Стоянович,Стоянов,Андонов,Чардафон,

 

капитан Николов и други лица,

 

Мутруков,Гешов,Преславски,фон

 

не става България мила-

 

Родина,майка,любов,закрила!

 

Князът търпи наказание от Русия,

 

България да е послушна, в робия,

 

дарена, продадена и наречена,

 

в черно облечена, на гибел обречена!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi038.radikal.ru%2F1309%2Fee%2Fef1a032f889c.jpg&hash=07b2e3c73c7e25638fea5db3721ad080)
 

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdedenze.blog.bg%2Fphotos%2F117172%2F502%25281%2529.jpg&hash=a949647941bdf8e9ee8d4f44acf1d4b8)1885-та годината на Съединението,

а кога е разединението?

Защо мълчите, чебурашки?

Знам, на чичо Сам сте прашки!

Ближете и гушете се,

за сметка на народа си,

крадете, но пазете се!

Що лъжете народа си?

Народ, каква порода си?!

 
https://www.youtube.com/watch?v=EQLVeU271dI

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3I_lrmdMrGagommpc2vTfmI7Cu7doJm3ahNXLvqTD-WcWi61jog)

https://www.youtube.com/watch?v=WonXzaFM4gs

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu4rEeFpfMP-H8JTJsKpkgxOeeKZqzrew6Fe17f52blHXIVWqZmQ)


а тази таблица нима е лъжа?!


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.omda.bg%2Fpublic%2Fbulg%2Fnews%2Farchcoment%2Fgraf6b.JPG&hash=f864527c590add8edd5e8b40836df0a7)

 Българското общество редовно е политически рекетирано със заплахи срещу социалния мир, а мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност.     Хората на Костов: Етническа партия командва държавата  image   Този циганин изгони майка ми на улицата, а тя беше последен стадий рак,просто и взе жилището,за да угоди на подчинения си Пламен Иванов от Кържалийското ДПС! Кърджалийски зет! Цялата къща остана на майчето на Пламен и е раздадена на фирми, свличат се маса пари,на центъра на Плевен е. Този Костов наречен има да връща пари на България и не само той,но........НИКОГА НЯМА ДА ГИ ВЪРНАТ.В БЪЛГАРИЯ  "За кокошка няма прошка, за милиони няма закони".   СЕГАШНИ И СТАРИ ВСЕ СТЕ М А С К А Р И!   Това се казва в анализ на изследователското звено "Лаборатория управление на рискове" към Нов български университет, чийто ръководител е бившият премиер Иван Костов.     "Така нареченият ,,български етнически модел" се различава от европейската мултикултурност с това, че мюсюлманското малцинство е капсулирано в паралелна общност, организирана от собствена партия. В нея срещу облаги влизат и представители на мнозинството, докато междувременно тече агресивно ислямизиране на други етнически групи", пише още в анализа.     Според експертите българският етнически модел е родствен на комунистическите практики политически и интелектуален елит да се формира чрез привилегии, корупция и атеизъм.     Подобно на случая в други европейски държави, и у нас мнозинството е враждебно към опитите за пълноценно включване на етно-религиозните общности, като откупува социалния мир чрез незаработени пенсии, незаслужени помощи, здравеопазване за неосигурени и т.н., се допълва в анализа.     Според оценките в него фундаменталното различие обаче е, че българското общество политически се изнудва и рекетира редовно със заплахи срещу социалния мир.     "По този начин мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност: може да манифестира връзки с мафията; може да атакува съдебната власт, заради присъди над имами, които проповядват радикален ислям; ,,обръчът" й от фирми може да получава обществени поръчки и европейско финансиране в нарушение на европейските правила; дори може да си позволи безнаказано да организира нападение и фалит на четвъртата по големина банка в страната и да участва в разграбването на нейните активи", пишат още Костов и колегите му.     От лабораторията допълват, че МВР, МО и МВнР и специалните служби са политически блокирани и не противодействат, а има ,,основателни съмнения", че действията на прокуратурата, Върховният административен съд и ДАНС се управляват от посочената партия.     Те очакват засилване на екстремизма, особено в най-уязвимите страни от ЕС. И изтъкват, че социалната и стопанска деградация на крайграничните райони и навлизането на нелегални имигранти могат да превърнат България в предмостие и ,,мека цел" за тероризма.     В същото време, войните с тероризма ще доведат до нови напрежения между малцинства и мнозинства, ,,ще създават своите мъченици и герои, а те ще мотивират все повече лица с крайни възгледи за участие в тероризъм и нови провокации".     Решения     Бившият лидер на ДСБ и останалите анализатори излизат и с конкретни идеи за промяна на управлението на риска от тероризъм. Те са категорични, че войната срещу тероризма трябва да бъде спечелена посредством елиминиране на радикалния ислям като политическа идеология.     ,,Елиминирането следва да започне като най-авторитетните в света религиозни водачи на мюсюлманите направят мирен прочит на Корана, за да не могат повече неговите сури да се интерпретират срещу светската държава и да обслужват идеята за Халифат", се допълва в анализа.     Според експертите трябва да се отхвърлят всички опити от страна на малцинствата да настояват за промяна на чуждите им традиции, свободи и култура на мнозинствата. Демокрацията е власт на мнозинствата, които уважават малцинствата, но не дотам, че да променят себе си, пишат още от Лабораторията.     "Необходимо да се изостави представата за интеграция на малцинствата като консумиране на права за безплатно образование и здравеопазване, за социална и пенсионна издръжка и евтини общински жилища, като вместо това трябва да се работи с цел приносът на всеки представител на малцинствата да има сравним принос със средния на останалите граждани", обобщават анализаторите.

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi639%2F1709%2Fd1%2F12e4ae1c703a.jpg&hash=96e25ed3dfba08e731be423f38421c69)


 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi642%2F1709%2Fc1%2Fd7e862116081.jpg&hash=95b34796514378c01d07b72eb0661656)

 
Силата на един народ зависи от самия народ, а не от такива....

 

06.09-ДЕН КАТО ДЕН ИЛИ НАПРОТИВ?! АЗ СЪМ ПРОТИВ!

  

Съединение ли, разединение

 

се получава днес?!

 

В Южна, Северна България

 

всички българи са в стрес!

 

Потурчени ли са южняците-

 

поциганени и циглаците

 

превземат ни със бой, и кръв,

 

а отвън ни пускат стръв?!

 

Шести септември бил велик,

 

велик бил нашият войник,

 

било, да, всичко е било,

 

но Отечество мило

 

задушаващо се в дим

 

на пожари, днес горим

 

и в обири, и в престъпления,

 

и разни чужди изпълнения!

 

А днес на Малка Богородица,

 

всички майки плачат

 

и днес на Малка Богородица

 

теглото свое влачат!

 

Що ли не съм оптимист?

 

Няма изгледи такива,

 

макар че не съм червей,глист,

 

а работлива,лъскава секира.

 

Борбата хич не ми е чужда,

 

но имам от подкрепа нужда.

 

 И кво, признава ли им някой днес това, и ако не защо?!

 

Я ми кажи месечко мой,

 

къде е той милият мой,

 

милият мой, братец  рожден

 

и дали мога аз някой ден

 

да го намеря и разпозная,

 

докога аз така ще гадая?

 

Кой еничарин го взе и открадна?

 

Голямо тегло на нас се падна.

 

Майка ми черна, почернена плаче,

 

а той е някъде клето сираче,

 

баща ми клетви кълне, не спира,

 

горкият, за кой ли път умира,

 

а аз съхна млада, зелена,

 

без мойто братче съкрушена.

 

 http://zazz.bg/play:b9a77e64 ---------------------------------------

 

http://zazz.bg/play:a258eb80

 

http://zazz.bg/play:01071df0

 

http://zazz.bg/play:0466c941

 

http://zazz.bg/play:23eb78ba

 

http://zazz.bg/play:4996de59

 

http://zazz.bg/play:f2541e8e

 

Предлага се закон Българският Език да не е задължителен!!! Подпиши се ако не ти се говори турски!

 http:...........AMA НЕМА ОТ ВЪН НЕ НИ ДАВАТ ДА СИ

 

...МАЛЦИНСТВАТА, А ПЪК ТУРЦИТЕ СЪВСЕМ. ЧИЯ Е ТОГАВА

 
(https://d.radikal.ru/d42/1909/e6/4a9036ca10d6.jpg)

Силата на един народ зависи от самия народ!

 https://www.youtube.com/watch?v=nfkqwK1wnHs

МОЯТА РОДИНА И СИРАК ЛИ СЪМ, ТЯ МОЯ МАЩЕХА?

https://www.youtube.com/watch?v=nQJhPiMRxfw

 поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama