• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Археология

Files in category "Археология"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 25
Людмил Гетов - Stephanos Archaeologicos in honorem

Людмил Гетов - Stephanos Archaeologicos in honorem

"Stephanos Archaeologicos in honorem" - сборник в чест на проф.Людмил Гетов, 2005г.

14379 Kb | 73 Views | 156 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 09:18:07 | Hatshepsut
Иван Христов - Светилище на тракийския конник край Состра

Иван Христов - Светилище на тракийския конник край Состра

"Светилище на тракийския конник край Состра" - монография на Иван Христов, 2013г.

7173 Kb | 59 Views | 99 Downloads
Last accessed 30 September 2019, 11:14:44 | Hatshepsut
Атанас Попов - Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област

Атанас Попов - Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област

Атанас Попов - Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област, 1982г.

9976 Kb | 77 Views | 85 Downloads
Last accessed 13 October 2019, 19:55:49 | Hatshepsut
Ана Балканска - Тракийското светилище при Демир Баба теке

Ана Балканска - Тракийското светилище при Демир Баба теке

"Тракийското светилище при Демир Баба теке" - монография на Ана Балканска, 1998г.

15423 Kb | 63 Views | 83 Downloads
Last accessed 01 October 2019, 16:19:30 | Hatshepsut
Борис Борисов - Керамика и керамично производство през XI-XII век от територията на днешна Югоизточна България

Борис Борисов - Керамика и керамично производство през XI-XII век от територията на днешна Югоизточна България

"Керамика и керамично производство през XI-XII век от територията на днешна Югоизточна България" - книга на Борис Борисов, 2002г.

13511 Kb | 59 Views | 78 Downloads
Last accessed 07 October 2019, 20:05:07 | Hatshepsut
Венцислав Динчев - Ранновизантийските крепости в България и съседните земи

Венцислав Динчев - Ранновизантийските крепости в България и съседните земи

"Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите Тракия и Дакия)" - монография на Венцислав Динчев, 2006г.

5273 Kb | 57 Views | 77 Downloads
Last accessed 26 September 2019, 23:15:58 | Hatshepsut
Костадин Рабаджиев - Елински мистерии в Тракия

Костадин Рабаджиев - Елински мистерии в Тракия

"Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит" - монография на Костадин Рабаджиев, 2002г.

2129 Kb | 61 Views | 74 Downloads
Last accessed 07 October 2019, 15:50:52 | Hatshepsut
Рашо Рашев - Българската езическа култура VII-IX век

Рашо Рашев - Българската езическа култура VII-IX век

"Българската езическа култура VII-IX век" - монография на проф.Рашо Рашев, 2008г.

45923 Kb | 291 Views | 71 Downloads
Last accessed 16 October 2019, 23:08:32 | Hatshepsut
Владимир Славчев - Варненският халколитен некропол

Владимир Славчев - Варненският халколитен некропол

"Варненският халколитен некропол" - сборник, съставител Владимир Славчев, 2008г.

7719 Kb | 50 Views | 67 Downloads
Last accessed 04 October 2019, 13:14:52 | Hatshepsut
Валери Йотов - Оръжие и снаряжение през Късната Античност и Средновековието IV - XV век

Валери Йотов - Оръжие и снаряжение през Късната Античност и Средновековието IV - XV век

"Оръжие и снаряжение през Късната Античност и Средновековието IV - XV век" - материали от международна научна конференция в гр.Варна през 2000г. Съставител: Валери Йотов. Издание от 2002г.

15313 Kb | 31 Views | 64 Downloads
Last accessed 20 September 2019, 18:45:20 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 25