• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Археология

Files in category "Археология"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 18
Александра Димитрова-Милчева - Антични геми и камеи от Националния археологически музей в София

Александра Димитрова-Милчева - Антични геми и камеи от Националния археологически музей в София

Александра Димитрова-Милчева - Антични геми и камеи от Националния археологически музей в София
Издание от 1980г. (DJVU Format)

5591 Kb | 7 Views | 5 Downloads
Last accessed 18 July 2019, 23:31:13 | Hatshepsut
Александър Бонев - Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура

Александър Бонев - Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура

Александър Бонев - Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура
Издание от 2003г. (DJVU Format)

48940 Kb | 6 Views | 3 Downloads
Last accessed Today at 11:08:20 | Hatshepsut
Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда

Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда

Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда. Сборник под редакцията на Милена Тонкова и Алексей Гоцев

8194 Kb | 10 Views | 5 Downloads
Last accessed 19 July 2019, 19:22:10 | Hatshepsut
Татяна Шалганова - Първа експозиция на Музея на НБУ «Богатства от музейната мрежа»

Татяна Шалганова - Първа експозиция на Музея на НБУ «Богатства от музейната мрежа»

Татяна Шалганова - Първа експозиция на Музея на НБУ «Богатства от музейната мрежа». София 2010, Изд-во на НБУ (Каталог на изложба)

6348 Kb | 8 Views | 4 Downloads
Last accessed 19 July 2019, 17:27:39 | Hatshepsut
Иван Маразов - Играта на ашици, rатанка, гадаенето

Иван Маразов - Играта на ашици, rатанка, гадаенето

"Играта на ашици, rатанка, гадаенето" - статия на проф.Иван Маразов, 2007г.

790 Kb | 6 Views | 4 Downloads
Last accessed 14 July 2019, 17:19:09 | Hatshepsut
Studia Archaeologica (том 1)

Studia Archaeologica (том 1)

Studia Archaeologica (том 1) - Сборник в памет на д-р Петър Горбанов. Издание от 2003г. (DJVU Format)

50590 Kb | 17 Views | 8 Downloads
Last accessed 16 July 2019, 19:29:11 | Hatshepsut
Соня Георгиева, Велизар Велков - Библиография на българската археология (1879-1966)

Соня Георгиева, Велизар Велков - Библиография на българската археология (1879-1966)

Соня Георгиева, Велизар Велков - Библиография на българската археология (1879-1966)
Издание на БАН от 1974г.

46106 Kb | 14 Views | 6 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:47:04 | Hatshepsut
Маргарита Харбова - Укрепеният български средновековен град XIII-XIV век

Маргарита Харбова - Укрепеният български средновековен град XIII-XIV век

Маргарита Харбова - Укрепеният български средновековен град XIII-XIV век. Издание от 1979г.

10620 Kb | 14 Views | 13 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:46:15 | Hatshepsut
Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура

Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура

Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф.Станчо Ваклинов - Велико Търново, 2001г.
Издание от 2005г.

18151 Kb | 11 Views | 5 Downloads
Last accessed 15 July 2019, 13:00:27 | Hatshepsut
К. В. Керам - Най-древният жител на Америка

К. В. Керам - Най-древният жител на Америка

К. В. Керам - Най-древният жител на Америка. Издание от 1971г. (EPUB Format)
Източник: https://chitanka.info/

13614 Kb | 13 Views | 8 Downloads
Last accessed 17 July 2019, 01:37:41 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 18