• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: История

Recent files in category "История"

Балканите и светът
Uploaded by Hatshepsut
16 October 2019, 18:01:10
2 downloads
Мехмед Нешри - Огледало на света
Uploaded by Hatshepsut
16 October 2019, 17:55:24
0 downloads

Files in category "История"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 62
Драгомир Лалчев - Исторически обекти и лингвистична хронотопия на исихазма в Източна Тракия

Драгомир Лалчев - Исторически обекти и лингвистична хронотопия на исихазма в Източна Тракия

"Исторически обекти и лингвистична хронотопия на исихазма в Източна Тракия" - монография на Драгомир Лалчев, 2012г.

10374 Kb | 46 Views | 110 Downloads
Last accessed Today at 12:21:12 | Hatshepsut
Окупационен фонд основан за създаването на руско-дунавска област

Окупационен фонд основан за създаването на руско-дунавска област

Окупационен фонд основан за създаването на руско-дунавска област. Издание от 1993г.

14458 Kb | 14 Views | 8 Downloads
Last accessed Today at 12:19:20 | Hatshepsut
Христо Шалдев - Македония и копнежът ѝ по свободата

Христо Шалдев - Македония и копнежът ѝ по свободата

Христо Шалдев - Македония и копнежът ѝ по свободата. Кратък географско-исторически очерк, 1943г.

14558 Kb | 60 Views | 24 Downloads
Last accessed Today at 12:00:51 | Hatshepsut
Атлас по Българска история

Атлас по Българска история

Атлас по Българска история. Издание на БАН, 1963г.

32522 Kb | 45 Views | 42 Downloads
Last accessed Today at 10:45:55 | Hatshepsut
Борис Геров - Романизмът между Дунав и Балканът

Борис Геров - Романизмът между Дунав и Балканът

Борис Геров - Романизмът между Дунав и Балканът. Издание от 1949г.

3008 Kb | 34 Views | 39 Downloads
Last accessed Today at 10:42:08 | Hatshepsut
Иван Венедиков - Военното и административното устройство на България през IX и X век

Иван Венедиков - Военното и административното устройство на България през IX и X век

Иван Венедиков - Военното и административното устройство на България през IX и X век. Издание от 1979г. (DJVU Format)

2953 Kb | 30 Views | 18 Downloads
Last accessed Today at 10:40:26 | Hatshepsut
Димитър Страшимиров - История на Априлското въстание (том 1)

Димитър Страшимиров - История на Априлското въстание (том 1)

Димитър Страшимиров - История на Априлското въстание. Том 1 - Предистория
Издание от 1907г.

16619 Kb | 26 Views | 17 Downloads
Last accessed Today at 10:39:03 | Hatshepsut
Геза Фехер - Военното дело на прабългарите

Геза Фехер - Военното дело на прабългарите

Геза Фехер - Военното дело на прабългарите. Издание от 1938г.

4909 Kb | 36 Views | 36 Downloads
Last accessed Today at 10:37:39 | Hatshepsut
История на Българите в осем тома. Том 2 - Късно средновековие и Възраждане

История на Българите в осем тома. Том 2 - Късно средновековие и Възраждане

История на Българите в осем тома. Том 2 - Късно средновековие и Възраждане. Издание от 2004г.

23165 Kb | 43 Views | 34 Downloads
Last accessed Today at 10:35:19 | Hatshepsut
Стою Шишков - Тракия преди и след Европейската война

Стою Шишков - Тракия преди и след Европейската война

Стою Шишков - Тракия преди и след Европейската (Първата световна) война. Издание от 1922г.

10140 Kb | 54 Views | 73 Downloads
Last accessed Today at 10:09:54 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 62