• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 7
Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник. Том 4 (Минго - Падам)
Издание на БАН от 1995г.

15299 Kb | 18 Views | 30 Downloads
Last accessed Today at 15:37:29 | Hatshepsut
Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор. От "Известия на семинара по славянска филология", книга 3
Издание от 1911г.

4261 Kb | 35 Views | 20 Downloads
Last accessed Today at 15:01:55 | Hatshepsut
Светлозар Попов ~ Българската писменост - известна и непозната

Светлозар Попов ~ Българската писменост - известна и непозната

"Българската писменост - известна и непозната" - книга на Светлозар Попов, 2009г. (EPUB Format)
Източник: https://chitanka.info/

256 Kb | 71 Views | 30 Downloads
Last accessed Today at 14:59:28 | Hatshepsut
Правописен речник на Българския език

Правописен речник на Българския език

Правописен речник на Българския език (Мария Пашова, Петър Пашов), 2000г.
Източник: http://zamunda.net/

24857 Kb | 55 Views | 25 Downloads
Last accessed Today at 10:56:07 | Hatshepsut
Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония

Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония

Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония. Издание на БАН, 2003г.

2771 Kb | 33 Views | 145 Downloads
Last accessed Today at 08:40:59 | Hatshepsut
Владимир Георгиев - Траките и техният език

Владимир Георгиев - Траките и техният език

"Траките и техният език" - монография на акад.Владимир Георгиев, 1977г.

15386 Kb | 58 Views | 92 Downloads
Last accessed Today at 04:15:43 | Hatshepsut
Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска. Издание от 2015г.

12755 Kb | 38 Views | 21 Downloads
Last accessed Today at 04:13:34 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения
Може да срещнете тази книга и като Том 6 на Речника на Найден Геров

34232 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 14:59:41 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

64330 Kb | 50 Views | 24 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 14:54:05 | Hatshepsut
Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език

Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език

"Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език" - издание на Института за Български език към БАН

1304 Kb | 97 Views | 58 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 13:07:32 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 7