• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: 1 ... 4 5 [6]
Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език

Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език

"Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език" - издание на Института за Български език към БАН

1304 Kb | 96 Views | 58 Downloads
Last accessed 03 October 2019, 18:07:00 | Hatshepsut
Владимир Георгиев - Тракийският език

Владимир Георгиев - Тракийският език

"Тракийският език" - монография на акад.Владимир Георгиев, 1957г.
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com

16532 Kb | 59 Views | 35 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 15:59:29 | Hatshepsut
Румен Иванов - За българо-сръбската езикова граница

Румен Иванов - За българо-сръбската езикова граница

"За българо-сръбската езикова граница" - статия на Румен Иванов
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com

464 Kb | 67 Views | 35 Downloads
Last accessed 12 October 2019, 22:28:58 | Hatshepsut
Емил Георгиев - Люлка на старата и новата българска писменост

Емил Георгиев - Люлка на старата и новата българска писменост

"Люлка на старата и новата българска писменост" - книга на акад.Емил Георгиев
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com

3003 Kb | 68 Views | 30 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 15:59:20 | Hatshepsut
Ана Кочева - Българският език по света

Ана Кочева - Българският език по света

"Българският език по света" - статия на доц.Ана Кочева
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com

1212 Kb | 65 Views | 31 Downloads
Last accessed 24 September 2019, 13:31:41 | Hatshepsut
Доиндоевропейският лексикален субстрат в Европа

Доиндоевропейският лексикален субстрат в Европа

"Доиндоевропейският лексикален субстрат в Европа" - статия на Живко Войников

838 Kb | 73 Views | 30 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 15:59:15 | Hatshepsut
Иван Дуриданов - Езикът на траките

Иван Дуриданов - Езикът на траките

"Езикът на траките" - книга на акад.Иван Дуриданов (DJVU Format)

3685 Kb | 78 Views | 32 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 19:36:21 | Hatshepsut
Светлозар Попов ~ Българската писменост - известна и непозната

Светлозар Попов ~ Българската писменост - известна и непозната

"Българската писменост - известна и непозната" - книга на Светлозар Попов, 2009г. (EPUB Format)
Източник: https://chitanka.info/

256 Kb | 70 Views | 30 Downloads
Last accessed 17 September 2019, 01:06:53 | Hatshepsut
Ради Панайотов - Опитът да бъде заменена кирилицата с латиница

Ради Панайотов - Опитът да бъде заменена кирилицата с латиница

"Опитът да бъде заменена кирилицата с латиница" - книга на Ради Панайотов

1077 Kb | 87 Views | 147 Downloads
Last accessed 17 October 2019, 03:47:43 | Hatshepsut
Кирил Мирчев - Старобългарски език

Кирил Мирчев - Старобългарски език

"Старобългарски език" - учебник на проф.Кирил Мирчев

776 Kb | 73 Views | 38 Downloads
Last accessed 22 September 2019, 18:03:58 | Hatshepsut

Pages: 1 ... 4 5 [6]