• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

64330 Kb | 50 Views | 24 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 14:54:05 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 4 (буква П)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 4 (буква П)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

41665 Kb | 61 Views | 28 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 18:36:49 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 3 (Л–О)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 3 (Л–О)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

44576 Kb | 83 Views | 33 Downloads
Last accessed 11 October 2019, 00:43:25 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 2 (Е–К)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 2 (Е–К)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

47314 Kb | 154 Views | 45 Downloads
Last accessed 17 October 2019, 10:47:01 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 1 (А–Д)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 1 (А–Д)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

46305 Kb | 73 Views | 30 Downloads
Last accessed 30 September 2019, 15:15:56 | Hatshepsut
Иван Кочев - Лингвистични студии за Македония

Иван Кочев - Лингвистични студии за Македония

Иван Кочев - Лингвистични студии за Македония. Издание от 1996г. (DJVU Format)

23592 Kb | 45 Views | 20 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 04:47:26 | Hatshepsut
Иван Илиев - Кратка история на кирилската азбука

Иван Илиев - Кратка история на кирилската азбука

"Кратка история на кирилската азбука" - очерк от Иван Г. Илиев

6204 Kb | 39 Views | 37 Downloads
Last accessed 12 September 2019, 11:36:56 | Hatshepsut
Иван Александров - Българското писмо и средновековния изток

Иван Александров - Българското писмо и средновековния изток

Иван Александров - Българското писмо и средновековния изток. Издание от 1986г.

22762 Kb | 40 Views | 24 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:01:30 | Hatshepsut
Ани Добрева - Иранизми в българския език

Ани Добрева - Иранизми в българския език

"Иранизми в българския език" - монография на Ани Добрева, 2008г.

1940 Kb | 53 Views | 25 Downloads
Last accessed 09 October 2019, 08:33:37 | Hatshepsut
Емил Георгиев - Нашето Аз-Буки Веди

Емил Георгиев - Нашето Аз-Буки Веди

"Нашето Аз-Буки Веди" - книга на акад.Емил Георгиев, 1981г.

30503 Kb | 43 Views | 24 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 20:03:53 | Hatshepsut

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 7