• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи

Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи

Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи. Въведение и списък на източниците

3377 Kb | 56 Views | 511 Downloads
Last accessed 11 October 2019, 01:08:00 | Hatshepsut
Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо

Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо

Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо. Издание от 2009г.

12552 Kb | 28 Views | 18 Downloads
Last accessed 13 September 2019, 23:19:00 | Hatshepsut
Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление

Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление

Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление. "Македонската" азбука и книжовна норма са нелегитимни
Издание от 2003г.

1995 Kb | 32 Views | 26 Downloads
Last accessed 20 September 2019, 15:48:44 | Hatshepsut
Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония

Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония

Благой и Екатерина Шклифови - Български диалектни текстове от Егейска Македония. Издание на БАН, 2003г.

2771 Kb | 32 Views | 145 Downloads
Last accessed 07 October 2019, 16:42:53 | Hatshepsut
Богдан Богданов, Румен Стефанов - Старогръцки език

Богдан Богданов, Румен Стефанов - Старогръцки език

Богдан Богданов, Румен Стефанов - Старогръцки език (учебник)

39268 Kb | 30 Views | 20 Downloads
Last accessed 11 October 2019, 08:30:58 | Hatshepsut
Състояние и проблеми на българската ономастика (том 13)

Състояние и проблеми на българската ономастика (том 13)

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 13. Издание от 2013г.

9691 Kb | 36 Views | 80 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 22:13:40 | Hatshepsut
Състояние и проблеми на българската ономастика (том 12)

Състояние и проблеми на българската ономастика (том 12)

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 12. Издание от 2012г.

6327 Kb | 39 Views | 44 Downloads
Last accessed 12 September 2019, 09:21:42 | Hatshepsut
Райко Сефтерски - Културата на прабългарите в светлината на прабългарския език

Райко Сефтерски - Културата на прабългарите в светлината на прабългарския език

Райко Сефтерски - Културата на прабългарите в светлината на прабългарския език (сп."Проблеми на културата" бр.6, 1979 г.)
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/

2392 Kb | 45 Views | 15 Downloads
Last accessed 03 October 2019, 23:01:24 | Hatshepsut
Лилия Илиева - Българският език в предисторията на компаративната лингвистика и в езиковия свят на ранния европейски модернизъм

Лилия Илиева - Българският език в предисторията на компаративната лингвистика и в езиковия свят на ранния европейски модернизъм

Лилия Илиева - Българският език в предисторията на компаративната лингвистика и в езиковия свят на ранния европейски модернизъм. Издание от 2011г.
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/

1676 Kb | 34 Views | 18 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:01:02 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

Найден Геров - Речник на Българския език. Том 5 (Р–Я)

,,Речник на българския език" е най-важния труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва ,,из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни... Речникът е смесен - тълковен, диалектен, преводен и синонимен. Няма стилови бележки и антоними.

64330 Kb | 49 Views | 24 Downloads
Last accessed 11 September 2019, 18:01:39 | Hatshepsut

Pages: 1 [2] 3 4 ... 6