• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 7
Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения
Може да срещнете тази книга и като Том 6 на Речника на Найден Геров

34232 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 14:59:41 | Hatshepsut
Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата. Издание от 1997г.

14792 Kb | 8 Views | 4 Downloads
Last accessed 02 October 2019, 14:50:39 | Hatshepsut
Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем. Издание от 1989г.

4630 Kb | 7 Views | 3 Downloads
Last accessed 19 October 2019, 08:17:40 | Hatshepsut
Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Архивът съдържа двете части на книгата на Асен Чилингиров "Размисли за българския език"

1881 Kb | 6 Views | 2 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 21:43:37 | Hatshepsut
Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век
Издание от 2003г. (EPUB Format)
Източник: https://zamunda.net/

361 Kb | 6 Views | 3 Downloads
Last accessed 08 October 2019, 11:51:46 | Hatshepsut
Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник. Том 4 (Минго - Падам)
Издание на БАН от 1995г.

15299 Kb | 17 Views | 30 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 22:35:23 | Hatshepsut
Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език. Издание от 1910г.

3478 Kb | 43 Views | 12 Downloads
Last accessed 12 October 2019, 20:59:36 | Hatshepsut
Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание ,,Българска реч" - книга 3, 2017г. Издание на факултета по славянски филологии към Софийския университет.

3492 Kb | 21 Views | 12 Downloads
Last accessed 11 October 2019, 10:18:48 | Hatshepsut
Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор. От "Известия на семинара по славянска филология", книга 3
Издание от 1911г.

4261 Kb | 34 Views | 20 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 22:03:54 | Hatshepsut
Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска. Издание от 2015г.

12755 Kb | 38 Views | 21 Downloads
Last accessed Today at 04:13:34 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 7