• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 7
Лучия Антонова-Василева и др. - Речник на българските говори в южните Родопи, Драмско и Сярско

Лучия Антонова-Василева и др. - Речник на българските говори в южните Родопи, Драмско и Сярско

Лучия Антонова-Василева, Георги Митринов - Речник на българските говори в южните Родопи, Драмско и Сярско
Издание на БАН от 2011г.

37284 Kb | 25 Views | 36 Downloads
Last accessed 26 February 2020, 14:32:54 | Hatshepsut
Йордан Заимов - Заселване на българските славяни на Балканския полуостров

Йордан Заимов - Заселване на българските славяни на Балканския полуостров

Йордан Заимов - Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия
Издание от 1967г.

22949 Kb | 16 Views | 23 Downloads
Last accessed 18 February 2020, 10:19:11 | Hatshepsut
Египетско-английски речник (Част 1)

Египетско-английски речник (Част 1)

Египетско-английски речник от Е. А. Уолис Бъдж. Част 1. Издание от 1920г.
Източник: https://zamunda.net/

43326 Kb | 32 Views | 15 Downloads
Last accessed 28 February 2020, 11:41:31 | Hatshepsut
Ст. Младенов и др. - Учебник по старобългарски език

Ст. Младенов и др. - Учебник по старобългарски език

Ст. Младенов, Тома Атанасов, Ст. Василев - Учебник по старобългарски език. Издание от 1930г.

4368 Kb | 37 Views | 47 Downloads
Last accessed 26 February 2020, 14:33:32 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения
Може да срещнете тази книга и като Том 6 на Речника на Найден Геров

34232 Kb | 39 Views | 31 Downloads
Last accessed 28 February 2020, 10:37:31 | Hatshepsut
Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата. Издание от 1997г.

14792 Kb | 35 Views | 115 Downloads
Last accessed 25 February 2020, 02:28:03 | Hatshepsut
Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем. Издание от 1989г.

4630 Kb | 30 Views | 173 Downloads
Last accessed 21 February 2020, 19:41:35 | Hatshepsut
Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Архивът съдържа двете части на книгата на Асен Чилингиров "Размисли за българския език"

1881 Kb | 32 Views | 20 Downloads
Last accessed 16 February 2020, 09:31:41 | Hatshepsut
Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век
Издание от 2003г. (EPUB Format)
Източник: https://zamunda.net/

361 Kb | 29 Views | 11 Downloads
Last accessed 25 February 2020, 12:48:27 | Hatshepsut
Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник. Том 4 (Минго - Падам)
Издание на БАН от 1995г.

15299 Kb | 51 Views | 112 Downloads
Last accessed 16 February 2020, 12:06:01 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 7