• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Recent files in category "Езикознание"

Н. Якимова - Охридският говор
Uploaded by Hatshepsut
07 May 2019, 07:22:33
14 downloads

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 6
Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник. Том 4 (Минго - Падам)
Издание на БАН от 1995г.

15299 Kb | 8 Views | 5 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:46:55 | Hatshepsut
Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език. Издание от 1910г.

3478 Kb | 16 Views | 5 Downloads
Last accessed 17 July 2019, 04:15:41 | Hatshepsut
Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание ,,Българска реч" - книга 3, 2017г. Издание на факултета по славянски филологии към Софийския университет.

3492 Kb | 10 Views | 8 Downloads
Last accessed 15 July 2019, 02:55:47 | Hatshepsut
Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор

Н. Якимова - Охридският говор. От "Известия на семинара по славянска филология", книга 3
Издание от 1911г.

4261 Kb | 21 Views | 14 Downloads
Last accessed Today at 20:17:48 | Hatshepsut
Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска

Веселин Кандимиров - Писмеността от Мурфатлар и Плиска. Издание от 2015г.

12755 Kb | 24 Views | 12 Downloads
Last accessed 16 July 2019, 14:49:43 | Hatshepsut
Иван Дуриданов - Топонимията на Първомайска околия

Иван Дуриданов - Топонимията на Първомайска околия

Иван Дуриданов - Топонимията на Първомайска околия. Издание от 1958г.

24979 Kb | 21 Views | 14 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:40:25 | Hatshepsut
Сборник на Пловдивския университет. Езикознание, 2015г.

Сборник на Пловдивския университет. Езикознание, 2015г.

Паисиеви четения. Езикознание, 2015г. Сборник на Пловдивския университет.

16652 Kb | 21 Views | 14 Downloads
Last accessed Today at 14:20:01 | Hatshepsut
Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи

Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи

Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи. Въведение и списък на източниците

3377 Kb | 28 Views | 35 Downloads
Last accessed Today at 22:02:25 | Hatshepsut
Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо

Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо

Живко Войников - Алано-древнобългарското писмо. Издание от 2009г.

12552 Kb | 20 Views | 11 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:38:52 | Hatshepsut
Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление

Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление

Благой Шклифов - За разширението на диалектната основа на Българския книжовен език и неговото обновление. "Македонската" азбука и книжовна норма са нелегитимни
Издание от 2003г.

1995 Kb | 18 Views | 12 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:38:44 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 6