• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Езикознание

Files in category "Езикознание"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 7
Египетско-английски речник (Част 1)

Египетско-английски речник (Част 1)

Египетско-английски речник от Е. А. Уолис Бъдж. Част 1. Издание от 1920г.
Източник: https://zamunda.net/

43326 Kb | 7 Views | 1 Downloads
Last accessed 18 November 2019, 18:28:02 | Hatshepsut
Ст. Младенов и др. - Учебник по старобългарски език

Ст. Младенов и др. - Учебник по старобългарски език

Ст. Младенов, Тома Атанасов, Ст. Василев - Учебник по старобългарски език. Издание от 1930г.

4368 Kb | 10 Views | 5 Downloads
Last accessed 12 November 2019, 09:23:31 | Hatshepsut
Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения

Найден Геров - Речник на Българския език. Допълнения
Може да срещнете тази книга и като Том 6 на Речника на Найден Геров

34232 Kb | 13 Views | 6 Downloads
Last accessed 18 November 2019, 14:47:12 | Hatshepsut
Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата

Васил Йончев - Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата. Издание от 1997г.

14792 Kb | 13 Views | 6 Downloads
Last accessed 18 November 2019, 14:47:56 | Hatshepsut
Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем

Георги Армянов - Жаргонът, без който (не) можем. Издание от 1989г.

4630 Kb | 13 Views | 5 Downloads
Last accessed 18 November 2019, 04:34:17 | Hatshepsut
Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Асен Чилингиров - Размисли за българския език

Архивът съдържа двете части на книгата на Асен Чилингиров "Размисли за българския език"

1881 Kb | 12 Views | 4 Downloads
Last accessed 17 November 2019, 03:03:26 | Hatshepsut
Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век

Владко Мурдаров - Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век
Издание от 2003г. (EPUB Format)
Източник: https://zamunda.net/

361 Kb | 12 Views | 5 Downloads
Last accessed 12 November 2019, 05:47:56 | Hatshepsut
Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник (том 4)

Български етимологичен речник. Том 4 (Минго - Падам)
Издание на БАН от 1995г.

15299 Kb | 23 Views | 41 Downloads
Last accessed 13 November 2019, 21:20:04 | Hatshepsut
Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език

Лазар Силяни - Кои са днешните албанци и техния език. Издание от 1910г.

3478 Kb | 49 Views | 13 Downloads
Last accessed 18 November 2019, 04:18:12 | Hatshepsut
Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание „Българска реч“ - книга 3, 2017г.

Списание ,,Българска реч" - книга 3, 2017г. Издание на факултета по славянски филологии към Софийския университет.

3492 Kb | 25 Views | 13 Downloads
Last accessed 16 November 2019, 01:13:58 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 7