• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Право

Files in category "Право"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 36
Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (включени са измененията до 14 февруари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

67 Kb | 7 Views | 0 Downloads
Last accessed 19 February 2020, 12:45:20 | Hatshepsut
Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (включени са измененията до 31 януари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

51 Kb | 7 Views | 1 Downloads
Last accessed 20 February 2020, 05:39:12 | Hatshepsut
Устройствен правилник на Министерството на отбраната

Устройствен правилник на Министерството на отбраната

Устройствен правилник на Министерството на отбраната (включени са измененията до 31 януари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

75 Kb | 5 Views | 1 Downloads
Last accessed 13 February 2020, 04:04:04 | Hatshepsut
Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (включени са измененията до 28 януари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

41 Kb | 11 Views | 4 Downloads
Last accessed 19 February 2020, 18:23:03 | Hatshepsut
Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт (НОИ)

Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт (НОИ)

Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт (включени са измененията до 28 януари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

54 Kb | 8 Views | 5 Downloads
Last accessed 19 February 2020, 12:03:02 | Hatshepsut
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (включени са измененията до 20 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

196 Kb | 18 Views | 6 Downloads
Last accessed Today at 01:10:55 | Hatshepsut
ЗАКОН за публичните предприятия

ЗАКОН за публичните предприятия

ЗАКОН за публичните предприятия (включени са измененията до 20 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

36 Kb | 11 Views | 4 Downloads
Last accessed 05 February 2020, 04:23:18 | Hatshepsut
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни

ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни

ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни (включени са измененията до 13 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

51 Kb | 19 Views | 4 Downloads
Last accessed 04 February 2020, 20:49:06 | Hatshepsut
ЗАКОН за промишления дизайн

ЗАКОН за промишления дизайн

ЗАКОН за промишления дизайн (включени са измененията до 13 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

59 Kb | 24 Views | 6 Downloads
Last accessed 18 February 2020, 16:37:19 | Hatshepsut
Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация (включени са измененията до 31 януари 2020г.)
Източник: https://www.lex.bg/

29 Kb | 25 Views | 5 Downloads
Last accessed 17 February 2020, 10:15:09 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 36