• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Право

Files in category "Право"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 35
ЗАКОН за промишления дизайн

ЗАКОН за промишления дизайн

ЗАКОН за промишления дизайн (включени са измененията до 13 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

59 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed Today at 05:46:55 | Hatshepsut
Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация (включени са измененията до 10 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

32 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed 10 December 2019, 18:47:50 | Hatshepsut
Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация

Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация

Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация (включени са измененията до 10 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

44 Kb | 3 Views | 0 Downloads
Last accessed Today at 04:44:07 | Hatshepsut
Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Наредба за студентските стажове в държавната администрация (включени са измененията до 10 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

99 Kb | 7 Views | 0 Downloads
Last accessed Today at 02:52:21 | Hatshepsut
ЗАКОН за безмитната търговия

ЗАКОН за безмитната търговия

Закон за безмитната търговия (включени са измененията до 6 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

31 Kb | 4 Views | 1 Downloads
Last accessed 08 December 2019, 17:52:01 | Hatshepsut
ЗАКОН за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

ЗАКОН за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

ЗАКОН за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (включени са измененията до 29 ноември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

61 Kb | 7 Views | 2 Downloads
Last accessed 10 December 2019, 08:46:00 | Hatshepsut
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой

ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой

Закон за ограничаване на плащанията в брой (включени са измененията до 29 ноември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

20 Kb | 7 Views | 3 Downloads
Last accessed 10 December 2019, 12:38:26 | Hatshepsut
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (включени са измененията до 10 декември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

151 Kb | 7 Views | 3 Downloads
Last accessed 10 December 2019, 18:29:25 | Hatshepsut
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (включени са измененията до 26 ноември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

41 Kb | 6 Views | 2 Downloads
Last accessed 07 December 2019, 12:02:30 | Hatshepsut
Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите (включени са измененията до 22 ноември 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

45 Kb | 6 Views | 3 Downloads
Last accessed 07 December 2019, 03:22:56 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 35