• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Право

Files in category "Право"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 33
Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България

Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България

Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България. Издание от 2014г.

2505 Kb | 6 Views | 1 Downloads
Last accessed 19 September 2019, 16:48:33 | Hatshepsut
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (включени са измененията до 23 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

96 Kb | 9 Views | 4 Downloads
Last accessed 19 September 2019, 21:14:45 | Hatshepsut
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (в сила от 20 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

73 Kb | 7 Views | 3 Downloads
Last accessed 09 September 2019, 08:06:22 | Hatshepsut
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите

ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите

ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите (включени са измененията до 13 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

103 Kb | 8 Views | 5 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 09:34:40 | Hatshepsut
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (включени са измененията до 9 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

167 Kb | 12 Views | 5 Downloads
Last accessed Today at 02:19:53 | Hatshepsut
Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов - Българските конституции и конституционни проекти

Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов - Българските конституции и конституционни проекти

Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов - Българските конституции и конституционни проекти
Второ издание, 2003г.

6650 Kb | 16 Views | 11 Downloads
Last accessed 19 September 2019, 06:54:07 | Hatshepsut
Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (включени са измененията до 2 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg

134 Kb | 12 Views | 4 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 23:44:32 | Hatshepsut
Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца (включени са измененията до 30 юли 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

228 Kb | 11 Views | 3 Downloads
Last accessed 09 September 2019, 21:13:50 | Hatshepsut
Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (включени са измененията до 9 август 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

130 Kb | 20 Views | 11 Downloads
Last accessed 12 September 2019, 03:49:08 | Hatshepsut
ЗАКОН за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

ЗАКОН за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (включени са измененията до 23 юли 2019г.)
Източник: https://www.lex.bg/

83 Kb | 9 Views | 9 Downloads
Last accessed 09 September 2019, 20:28:45 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 33