• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Музика

Files in category "Музика"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 4
Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни. Издание от 1908г.

992 Kb | 17 Views | 11 Downloads
Last accessed 14 July 2019, 17:45:24 | Hatshepsut
Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка, която съдържа отбор от най-хубавите юнашки, войнишки, народни, смешни и любовни песни.

8494 Kb | 24 Views | 13 Downloads
Last accessed 17 July 2019, 20:42:07 | Hatshepsut
Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

"Българска народна песен. Тоналност, лад и методика" - книга на Петър Стоянов, 2006г.

36873 Kb | 47 Views | 19 Downloads
Last accessed 18 July 2019, 22:20:49 | Hatshepsut
Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици, 1955г.

13117 Kb | 50 Views | 36 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:54:49 | Hatshepsut
Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

"Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца от 4 до 14 годишна възраст" - дисертация на Бинка Добрева от 2012г.

484 Kb | 49 Views | 22 Downloads
Last accessed 16 July 2019, 23:52:11 | Hatshepsut
Високи сини планини

Високи сини планини

"Високи сини планини" - Българска патриотична песен по стихове на Младен Исаев (MP3 Format)

1828 Kb | 70 Views | 36 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:53:08 | Hatshepsut
Аз съм Българче

Аз съм Българче

"Аз съм Българче" - Българска патриотична песен, текст: Иван Вазов, музика: Емануил Емануилов (MP3 Format)

2083 Kb | 30 Views | 20 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:52:56 | Hatshepsut
Българе глава дигнали

Българе глава дигнали

"Българе глава дигнали" - Българска патриотична песен от Странджа, изпълнение на Сава Попсавов (MP3 Format)

3007 Kb | 44 Views | 28 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:41:32 | Hatshepsut
Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш (MP3 Format)

3210 Kb | 46 Views | 42 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:41:22 | Hatshepsut
Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

«Пей ти могъщи наш Балкан» - Марш на IV Преславска дивизия (MP3 Format)

2662 Kb | 37 Views | 23 Downloads
Last accessed 12 July 2019, 14:40:53 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 4