• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Музика

Files in category "Музика"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 4
Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни. Издание от 1908г.

992 Kb | 62 Views | 35 Downloads
Last accessed 13 February 2020, 22:51:57 | Hatshepsut
Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка, която съдържа отбор от най-хубавите юнашки, войнишки, народни, смешни и любовни песни.

8494 Kb | 67 Views | 89 Downloads
Last accessed 18 February 2020, 12:31:12 | Hatshepsut
Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

"Българска народна песен. Тоналност, лад и методика" - книга на Петър Стоянов, 2006г.

36873 Kb | 100 Views | 67 Downloads
Last accessed 20 February 2020, 14:42:46 | Hatshepsut
Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици, 1955г.

13117 Kb | 159 Views | 179 Downloads
Last accessed 20 February 2020, 04:43:31 | Hatshepsut
Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

"Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца от 4 до 14 годишна възраст" - дисертация на Бинка Добрева от 2012г.

484 Kb | 102 Views | 37 Downloads
Last accessed 19 February 2020, 14:47:00 | Hatshepsut
Високи сини планини

Високи сини планини

"Високи сини планини" - Българска патриотична песен по стихове на Младен Исаев (MP3 Format)

1828 Kb | 192 Views | 112 Downloads
Last accessed 18 February 2020, 15:10:09 | Hatshepsut
Аз съм Българче

Аз съм Българче

"Аз съм Българче" - Българска патриотична песен, текст: Иван Вазов, музика: Емануил Емануилов (MP3 Format)

2083 Kb | 56 Views | 63 Downloads
Last accessed 12 February 2020, 18:41:11 | Hatshepsut
Българе глава дигнали

Българе глава дигнали

"Българе глава дигнали" - Българска патриотична песен от Странджа, изпълнение на Сава Попсавов (MP3 Format)

3007 Kb | 68 Views | 53 Downloads
Last accessed 19 February 2020, 21:22:46 | Hatshepsut
Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш (MP3 Format)

3210 Kb | 72 Views | 75 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 10:03:54 | Hatshepsut
Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

«Пей ти могъщи наш Балкан» - Марш на IV Преславска дивизия (MP3 Format)

2662 Kb | 56 Views | 62 Downloads
Last accessed 12 February 2020, 19:17:51 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 4