• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Музика

Files in category "Музика"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 4
Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни

Н. Блажев - Музикална библиотека за деца и възрастни. Издание от 1908г.

992 Kb | 32 Views | 19 Downloads
Last accessed 08 September 2019, 13:58:07 | Hatshepsut
Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка

Иван Божинов - Песнопойка, която съдържа отбор от най-хубавите юнашки, войнишки, народни, смешни и любовни песни.

8494 Kb | 37 Views | 30 Downloads
Last accessed 15 September 2019, 13:02:53 | Hatshepsut
Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

Петър Стоянов - Българска народна песен. Тоналност, лад и методика

"Българска народна песен. Тоналност, лад и методика" - книга на Петър Стоянов, 2006г.

36873 Kb | 70 Views | 33 Downloads
Last accessed 17 September 2019, 15:42:21 | Hatshepsut
Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици

Борис Цонев - Учебник по български народни хора и ръченици, 1955г.

13117 Kb | 82 Views | 67 Downloads
Last accessed 14 September 2019, 08:21:57 | Hatshepsut
Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца на определена възраст

"Модел на обучение в областта на Българския песенен фолклор за деца от 4 до 14 годишна възраст" - дисертация на Бинка Добрева от 2012г.

484 Kb | 68 Views | 29 Downloads
Last accessed 08 September 2019, 23:02:09 | Hatshepsut
Високи сини планини

Високи сини планини

"Високи сини планини" - Българска патриотична песен по стихове на Младен Исаев (MP3 Format)

1828 Kb | 98 Views | 45 Downloads
Last accessed 15 September 2019, 22:14:58 | Hatshepsut
Аз съм Българче

Аз съм Българче

"Аз съм Българче" - Българска патриотична песен, текст: Иван Вазов, музика: Емануил Емануилов (MP3 Format)

2083 Kb | 37 Views | 24 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 09:33:37 | Hatshepsut
Българе глава дигнали

Българе глава дигнали

"Българе глава дигнали" - Българска патриотична песен от Странджа, изпълнение на Сава Попсавов (MP3 Format)

3007 Kb | 51 Views | 32 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 09:33:39 | Hatshepsut
Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш

Бащин завет - Български боен марш (MP3 Format)

3210 Kb | 53 Views | 46 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 09:32:44 | Hatshepsut
Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

Марш «Пей ти могъщи наш Балкан»

«Пей ти могъщи наш Балкан» - Марш на IV Преславска дивизия (MP3 Format)

2662 Kb | 44 Views | 28 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 09:33:45 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 4