• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Религия и митология

Files in category "Религия и митология"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Георги Флоровски - Източните отци

Георги Флоровски - Източните отци

Архивът съдържа двата тома на книгата на Георги Флоровски "Източните отци" - "Източните отци от IV век" и "Източните отци от V до VIII век".
Разархивирайте ZIP-файла и копирайте томовете в желаната от вас директория.

1629 Kb | 28 Views | 16 Downloads
Last accessed 08 September 2019, 17:15:29 | Hatshepsut
Стефан Тошев - Вечните истини из псалмите

Стефан Тошев - Вечните истини из псалмите

Стефан Тошев - Вечните истини из псалмите. Издание от 1937г.

12720 Kb | 32 Views | 32 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:34:51 | Hatshepsut
Мирча Елиаде - Образи и символи

Мирча Елиаде - Образи и символи

Мирча Елиаде - Образи и символи (Размисли върху магическо-религиозната символика)
Книгата е в EPUB Format. източник: https://chitanka.info/

345 Kb | 37 Views | 17 Downloads
Last accessed 13 October 2019, 16:15:53 | Hatshepsut
Мирча Елиаде - Сакралното и профанното

Мирча Елиаде - Сакралното и профанното

,,Сакралното и профанното" е едно от най-важните произведения на Мирча Елиаде (1907-1986), знаменития изследовател на религиите в света, философа и културолога, доказал, че познанието е равнозначно на прозрение, когато е получено от бистрия и дълбок извор на духовността...
Книгата е в EPUB Format. Източник: https://chitanka.info/

271 Kb | 30 Views | 16 Downloads
Last accessed 02 October 2019, 14:10:03 | Hatshepsut
Мария Шнитер - Молитва и магия

Мария Шнитер - Молитва и магия

Мария Шнитер - Молитва и магия. Издание от 2001г.

3424 Kb | 55 Views | 26 Downloads
Last accessed 14 October 2019, 19:42:37 | Hatshepsut
Лиляна Мавродинова - Иконография

Лиляна Мавродинова - Иконография

Лиляна Мавродинова - Иконография на 12-те големи църковни празника в средновековната стенна живопис в България (IX-XIVв.)
:warn: Страниците на книгата са снимани вертикално. Използвайте опцията Rotate clockwise на вашето PDF-приложение, за да четете книгата нормално.

4863 Kb | 34 Views | 21 Downloads
Last accessed 10 October 2019, 16:20:43 | Hatshepsut
Георги Трайчев - Манастирите в Македония

Георги Трайчев - Манастирите в Македония

Георги Трайчев - Манастирите в Македония. Издание от 1933г.

18376 Kb | 38 Views | 23 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 05:00:39 | Hatshepsut
Георги Атанасов - Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния изток през Средновековието

Георги Атанасов - Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния изток през Средновековието

Георги Атанасов - Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния изток през Средновековието. Издание от 2001г.

57833 Kb | 35 Views | 16 Downloads
Last accessed 10 September 2019, 15:12:05 | Hatshepsut
Петър Малицки - История на Християнската църква (том I)

Петър Малицки - История на Християнската църква (том I)

Петър Малицки - История на Християнската църква. Том 1. Издание от 2001г.
Източник: http://electronic-library.org/content/

343 Kb | 32 Views | 17 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:37:09 | Hatshepsut
Фридхелм Винкелман - История на ранното християнство

Фридхелм Винкелман - История на ранното християнство

Фридхелм Винкелман - История на ранното християнство. Издание от 2001г.
Източник: http://electronic-library.org/content/

172 Kb | 46 Views | 33 Downloads
Last accessed 13 October 2019, 17:00:18 | Hatshepsut

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 7