• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Музейно дело

Files in category "Музейно дело"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2
Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей - София

Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей - София

Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей - София. Обн. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2019г.
Източник: https://www.lex.bg/

23 Kb | 23 Views | 8 Downloads
Last accessed Today at 00:49:06 | Hatshepsut
Вера Бонева - Музеи и туризъм в България

Вера Бонева - Музеи и туризъм в България

Вера Бонева - Музеи и туризъм в България. Издание от 2011г.

1476 Kb | 48 Views | 39 Downloads
Last accessed 24 February 2020, 12:07:58 | Hatshepsut
Вера Бонева, Руско Русев - Регионалните музеи в културната инфраструктура на България

Вера Бонева, Руско Русев - Регионалните музеи в културната инфраструктура на България

Вера Бонева, Руско Русев - Регионалните музеи в културната инфраструктура на България. Издание от 2017г.

2323 Kb | 50 Views | 50 Downloads
Last accessed 23 February 2020, 17:21:54 | Hatshepsut
50 години музейно дело в Източните Родопи

50 години музейно дело в Източните Родопи

50 години музейно дело в Източните Родопи. Материали от научна конференция от 2015г.
Издание от 2017г.

15316 Kb | 42 Views | 54 Downloads
Last accessed 24 February 2020, 13:20:12 | Hatshepsut
Известия на музеите в северозападна България (том 8)

Известия на музеите в северозападна България (том 8)

Известия на музеите в северозападна България. Том 8, 1983г.

37264 Kb | 57 Views | 32 Downloads
Last accessed 20 February 2020, 21:46:48 | Hatshepsut
Известия на музеите в северозападна България (том 4)

Известия на музеите в северозападна България (том 4)

Известия на музеите в северозападна България. Том 4, 1980г. (DJVU Format)

4465 Kb | 58 Views | 45 Downloads
Last accessed 23 February 2020, 18:46:53 | Hatshepsut
Известия на Народния музей Бургас (том 5)

Известия на Народния музей Бургас (том 5)

Известия на Народния музей Бургас. Том 5. Издание от 2015г.

49483 Kb | 49 Views | 35 Downloads
Last accessed 23 February 2020, 21:37:27 | Hatshepsut
Известия на Народния музей Варна 1998-1999г.

Известия на Народния музей Варна 1998-1999г.

Известия на Народния музей Варна 1998-1999г.
Издание от 2003г. (DJVU Format)

9863 Kb | 46 Views | 45 Downloads
Last accessed 26 February 2020, 05:46:26 | Hatshepsut
Известия на Народния музей Варна 2009-2010г.

Известия на Народния музей Варна 2009-2010г.

Известия на Народния музей Варна 2009-2010г.
Издание от 2018г.

29010 Kb | 43 Views | 43 Downloads
Last accessed 25 February 2020, 14:44:11 | Hatshepsut
Майкъл Горман - Библиотеките през XXI век

Майкъл Горман - Библиотеките през XXI век

Майкъл Горман - Библиотеките през XXI век. Издание от 2006г.
Източник: http://electronic-library.org/content/

310 Kb | 62 Views | 66 Downloads
Last accessed 25 February 2020, 09:14:53 | Hatshepsut

Pages: [1] 2