• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Военно дело

Files in category "Военно дело"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 19
Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г.

Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г.

Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г.
Издание от 1961г.

49346 Kb | 22 Views | 13 Downloads
Last accessed 18 October 2019, 20:44:55 | Hatshepsut
Димитър Кацев-Бурски - Грижа за увековечаване на паметта на загиналите по бойните полета

Димитър Кацев-Бурски - Грижа за увековечаване на паметта на загиналите по бойните полета

Димитър Кацев-Бурски - Грижа за увековечаване на паметта на загиналите по бойните полета. Издание от 1939г.

5164 Kb | 14 Views | 11 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:46:22 | Hatshepsut
Георги Кокеров - Военно-теоретичната мисъл в България до 1944г.

Георги Кокеров - Военно-теоретичната мисъл в България до 1944г.

"Военно-теоретичната мисъл в България до 1944г." от полк.Георги Кокеров
Източник: https://www.bulgari-istoria-2010.com/

519 Kb | 17 Views | 9 Downloads
Last accessed 22 September 2019, 20:04:56 | Hatshepsut
Константин Соларов - Психологически основи на войната (Част II)

Константин Соларов - Психологически основи на войната (Част II)

Константин Соларов - Психологически основи на войната. Част II. Издание от 1942г.

31849 Kb | 12 Views | 9 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:46:26 | Hatshepsut
Ив. Николов - По войната на Балканите в 1941 година

Ив. Николов - По войната на Балканите в 1941 година

Ив. Николов - По войната на Балканите в 1941 година. Издание от 1942г.

9540 Kb | 16 Views | 13 Downloads
Last accessed 01 October 2019, 00:12:28 | Hatshepsut
Георги Вазов - Кратко упътване за действие против крепостите и атаката им

Георги Вазов - Кратко упътване за действие против крепостите и атаката им

Георги Вазов - Кратко упътване за действие против крепостите и атаката им. Издание от 1909г.

1971 Kb | 16 Views | 9 Downloads
Last accessed 15 September 2019, 12:17:07 | Hatshepsut
Участието на България в Първата световна война 1915-1918 г. Библиография

Участието на България в Първата световна война 1915-1918 г. Библиография

Участието на България в Първата световна война 1915-1918 г. Библиография
Издание от 1994г.

6055 Kb | 23 Views | 21 Downloads
Last accessed 07 October 2019, 11:25:14 | Hatshepsut
Милен Семков - Пътят към Голямата война

Милен Семков - Пътят към Голямата война

Милен Семков - Пътят към Голямата война. Дипломатическа подготовка на Втората световна война.
Издание от 1970г. (DJVU Format)

4030 Kb | 20 Views | 10 Downloads
Last accessed 17 October 2019, 21:54:54 | Hatshepsut
Списание „Военна История“ - брой 19, 2017г.

Списание „Военна История“ - брой 19, 2017г.

Списание ,,Военна История" - Брой 19 (Юли - Декември 2017)

11278 Kb | 17 Views | 9 Downloads
Last accessed 07 September 2019, 16:46:39 | Hatshepsut
К. Попов - Бележки от войната

К. Попов - Бележки от войната

К. Попов - Бележки от войната (Балканската война). Издание от 1913г.

3143 Kb | 28 Views | 11 Downloads
Last accessed 07 October 2019, 11:25:44 | Hatshepsut

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 19