• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 

Downloads: Български фолклор

Files in category "Български фолклор"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1] 2 3 ... 11
Стефан Веркович - Веда Словена. Обредни песни от езическо време

Стефан Веркович - Веда Словена. Обредни песни от езическо време

Стефан Веркович - Веда Словена. Обредни песни от езическо време (EPUB Format)

265 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 21:50:17 | Hatshepsut
Жечка Янакиева - Сливенска народна шевица

Жечка Янакиева - Сливенска народна шевица

Жечка Янакиева - Сливенска народна шевица. Издание от 1978г.

14529 Kb | 2 Views | 0 Downloads
Last accessed 18 September 2019, 21:05:12 | Hatshepsut
Кузман Шапкарев - Български народни умотворения (част 1)

Кузман Шапкарев - Български народни умотворения (част 1)

Кузман Шапкарев - Български народни умотворения. Част 1 - Български народни песни (Самовилски, религиозни и обредни песни)
Издание от 1891г.

65513 Kb | 18 Views | 18 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 06:49:54 | Hatshepsut
Маргарита Василева - Димитър Маринов. Изследователят на живата народна старина

Маргарита Василева - Димитър Маринов. Изследователят на живата народна старина

Маргарита Василева - Димитър Маринов. Изследователят на живата народна старина
Издание от 1996г. Източник: http://www.spiralata.net/biblioteka/

16701 Kb | 19 Views | 15 Downloads
Last accessed 19 September 2019, 20:01:08 | Hatshepsut
Свети Илия в светлината на синкретичното християнство

Свети Илия в светлината на синкретичното християнство

Свети Илия в светлината на проблема за синкретичното християнство - статия на Милена Беновска-Събкова, 1993г.

1433 Kb | 25 Views | 9 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 03:26:09 | Hatshepsut
Христо Вакарелски, Д. Иванов - История на облеклото

Христо Вакарелски, Д. Иванов - История на облеклото

Христо Вакарелски, Д. Иванов - История на облеклото. Издание от 1942г.

14681 Kb | 27 Views | 35 Downloads
Last accessed 15 September 2019, 11:02:30 | Hatshepsut
Евгения Мицева - Невидими нощни гости

Евгения Мицева - Невидими нощни гости

Евгения Мицева - Невидими нощни гости. Издание от 1994г.

7295 Kb | 48 Views | 59 Downloads
Last accessed 21 September 2019, 06:51:38 | Hatshepsut
Маргарита Николова - Традиционни прически и забраждания в българския народен костюм

Маргарита Николова - Традиционни прически и забраждания в българския народен костюм

"Традиционни прически и забраждания в българския народен костюм" - монография на Маргарита Николова

612 Kb | 21 Views | 21 Downloads
Last accessed 17 September 2019, 14:54:35 | Hatshepsut
Цани Гинчев - По няколко думи за занаятите, билкарството и поверията на Българския народ

Цани Гинчев - По няколко думи за занаятите, билкарството и поверията на Българския народ

Цани Гинчев - По няколко думи за занаятите, билкарството и поверията на Българския народ
Издание от 1988г.

11488 Kb | 44 Views | 40 Downloads
Last accessed 20 September 2019, 01:40:03 | Hatshepsut
Местната култура в контекста на националната

Местната култура в контекста на националната

Местната култура в контекста на националната. Доклади от Втората научна конференция в гр.Средец, 2002г.

1457 Kb | 25 Views | 16 Downloads
Last accessed 14 September 2019, 10:30:21 | Hatshepsut

Pages: [1] 2 3 ... 11