Български Националистически Форум

Downloads: Генетика

Recent files in category "Генетика"

Мат Ридли - Геномът
Uploaded by Hatshepsut
07 September 2019, 20:55:40
15 downloads
ДНК: Тайната на живота
Uploaded by Hatshepsut
06 December 2018, 19:27:36
91 downloads
Ваня Колева - Обща генетика
Uploaded by Hatshepsut
29 October 2018, 07:43:31
203 downloads

Files in category "Генетика"

Sort by: ID  |  Name:  |  Downloads  |  Last access  |  Created  |  Author
Pages: [1]
Мат Ридли - Геномът

Мат Ридли - Геномът

Мат Ридли - Геномът. Издание от 2010г. (EPUB Format)
Източник: https://chitanka.info/

444 Kb | 26 Views | 15 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:05:49 | Hatshepsut
ДНК: Тайната на живота

ДНК: Тайната на живота

"ДНК: Тайната на живота" - книга на Джеймс Д. Уотсън и Андрю Бери (EPUB Format)
Източник: https://chitanka.info/

16967 Kb | 259 Views | 91 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:05:15 | Hatshepsut
Ваня Колева - Обща генетика

Ваня Колева - Обща генетика

"Обща генетика" - учебник на Ваня Колева

4591 Kb | 114 Views | 203 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:16:21 | Hatshepsut
Сравнение на българската митохондриална ДНК, с тази на народите в Кавказ, Поволжието и Централна Азия

Сравнение на българската митохондриална ДНК, с тази на народите в Кавказ, Поволжието и Централна Азия

"Сравнение на българската мт-ДНК, с тази на народите в Кавказ, Поволжието, Централна Азия" - статия на Живко Войников

701 Kb | 108 Views | 69 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:15:16 | Hatshepsut
Геномната история на Югоизточна Европа

Геномната история на Югоизточна Европа

Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/1_2.htm

1329 Kb | 114 Views | 62 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:09:33 | Hatshepsut
Деси Каравеликова - Произход на българите според ДНК изследванията

Деси Каравеликова - Произход на българите според ДНК изследванията

"Произход на българите според ДНК изследванията" - статия на Деси Каравеликова

2211 Kb | 127 Views | 82 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:08:53 | Hatshepsut
Генетична структура на Българската популация

Генетична структура на Българската популация

"Генетична структура на Българската популация" - дисертация на Сена Карачанак-Янкова
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/1_2.htm

2472 Kb | 75 Views | 52 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:04:08 | Hatshepsut
Десислава Нешева - Генетични корени на населението по българските земи

Десислава Нешева - Генетични корени на населението по българските земи

"Генетични корени на населението по българските земи" - дисертация на Десислава Нешева
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/1_2.htm

2843 Kb | 110 Views | 65 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:03:00 | Hatshepsut
България - генетика и ДНК генеология

България - генетика и ДНК генеология

"България - генетика и ДНК генеология" - статия на проф.Иво Кременски
Източник: сайта на Живко Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/1_2.htm

1266 Kb | 152 Views | 64 Downloads
Last accessed 15 February 2020, 09:02:24 | Hatshepsut

Pages: [1]