Български Националистически Форум

България и Българите => България => Topic started by: Hatshepsut on 08 November 2018, 20:35:02

Title: Български общини сменят турските имена на местности
Post by: Hatshepsut on 08 November 2018, 20:35:02
Тази информация е от 2011г.

Сменят турските имена на местностите в Бургаско

В Бургас предстои масово прекръстване на местностите в общината. Общинските съветници настояват комисия от осем съветници трябва да извърши проучвания на съществуващите топоними на турски език и да предложи подходящ механизъм за смяната им.

350 от местностите носят екзотични турски имена. Други пък са странно звучащи гръцки топоними като Оникилика, например.

Според вносителя на предложението д-р Антонио Душепеев вакуумът с архаичните названия продължава вече 133 години и е време да бъде променен: ,,Тези наименования на местностите в община Бургас не позволяват на хората да се ориентират правилно за това къде отиват и какво смятат да правят там", заяви той.

Според него езиковата смяна ще направи именната система на географските обекти в региона по-лесно разбираема за населението.

http://news.ibox.bg/news/id_1929240861 (http://news.ibox.bg/news/id_1929240861)


Без турски имена на местностите в Бургас (https://www.vbox7.com/play:776544a9)
Title: Re: Български общини сменят турските имена на местности
Post by: Hatshepsut on 08 November 2018, 20:37:52
Предложения за новите наименования в община Бургас

съгласно принципите на географските наименования,
заложени в чл. 1, ал. 2 от Указ №1315/09.07.1975 г.


 Старо и ново наименование
 I. ЗЕМЛИЩЕ ГР.БУРГАС
 СИНДЖИРЛИ ГЕРЕ ВЕРИГИТЕ
 БАА ТАРЛА ЛОЗЯТА
 ВАСИЛЕВА КАБА ВАСИЛЕВА НИВА
 ГЕРЕНА МОЧУРА
 ГИЧИТА ПРОХОДА
 ГЮМЛЮКА ДЕЛЕНОТО
 ДОЛАП ТАРЛА ТЕПАВИЦАТА
 КАБАТА ЧЕРНОЗЕМА
 КАЛДЪРЪМА КАМЕНИСТИЯТ ПЪТ
 КАРААЧ ЧЕРНИЯТ БРЯСТ
 КЪШЛАТА КОШАРАТА
 КЕЛЕВА НИВА ГОЛАТА НИВА
 КЕШИШ ГЕРЕН ПОПСКА ЛИВАДА
 КУРТ ТЕПЕ ВЪЛЧИ ВРЪХ
 ЛЪДЖА ЙОЛУ ЗА БАНИТЕ
 МАЛТАРЛА СТОКАТА
 МУСКАТА ТАЛИСМАНА
 ОНИКИЛИКА ДВАНАДЕСЕТТЕ
 ПАПАЗ ТАРЛА ПОПОВА НИВА
 САРА ЙОЛУ ЦАРСКИ ПЪТ
 ТАБИТЕ ОКОПИТЕ
 УЗУН ПАРЧЕ ДЪЛГИЯ ДЯЛ
 ХАДЖИ ТАРЛА ХАДЖИЕВА НИВА
 ХАЙНЛЪКА ТЪМНОТО
 ЧАРДАК ТАРЛА НАВЕСА
 ЧАРДАК ТАРЛА 519 ТЕРАСАТА
 ШАРАП ЙОЛУ ВИНАРСКИ ПЪТ

 II. ЗЕМЛИЩЕ ГР.БЪЛГАРОВО
 АЙ ДЕРЕ ЛУННА ДОЛИНА
 АЛАФОРМА МЯРКАТА
 БАЛДАРАНА ПЛЕВЕЛИТЕ
 БАТАКА ТИНЯТА
 БРАДЕЛ КАЙРЯК МЪХНАТИЯ КАМЪК
 ВАЯ КАЙРЯК МОКРИЯ КАМЪК
 ИВАН ТЕПЕ ИВАНОВ ХЪЛМ
 КАВАК ДЕРЕ ТОПОЛИТЕ
 КАЙЛИЙСКИ ПЪТ КАМЕНАРСКИ ПЪТ
 КАНДЖИК ДЕРЕ КРИВИЯ ДОЛ
 КАРА БАИР ЧЕРНИЯ ХЪЛМ
 КАРАЯНА ЧЕРНА ЯНА
 КАЦАЛМАН БУРЕТО
 КУРУ ЧЕШМА СУХАТА ЧЕШМА
 ЛЪДЖАНСКИ ПЪТ БАНЕВСКИ ПЪТ
 МАРМАРА МРАМОРНО
 ОРТА ЧЕШМА СРЕДНАТА ЧЕШМА
 САТМА ЧЕШМА ПРОДАДЕНАТА ЧЕШМА
 СУФЛАРЕ СОФРАТА
 СЪРТА ХРЕБЕТА
 ТАШЛЪЦИТЕ КАМЪНИЦИТЕ
 ЧАИРИТЕ ЛИВАДИТЕ
 ГЕРЕН ТАРЛА МОЧУРА

 III. ЗЕМЛИЩЕ КВ.БАНЕВО
 БАХЧАТА ГРАДИНАТА
 БОСТАН ТАРЛА БОСТАНА
 ГЮМЛУКА ДЕЛЕНОТО
 ДЕРМЕН ТАРЛА ВОДЕНИЦАТА
 КУРБАРА ДЕРЕ ЖАБЕШКИЯ ДОЛ
 КУША ПТИЦАТА
 КЮМЮРДЖИЯТА ВЪГЛИЩАРЯ
 МАНАСТИР ТЕПЕ МАНАСТИРСКИ ХЪЛМ
 НАНЕЛИКА МЕНТАТА
 ОРТА БОРУН СРЕДЕН РИД
 ПАПАЗ КЪШЛА ПОПОВА КУШАРА
 ПЕТМЕЗ ДЕРЕ СЛАДКИЯ ДОЛ
 САЗЛЪ ДЕРЕ ТРЪСТИКОВ ДОЛ
 СУВАТ ДЕРЕ БРОДА
 СУ САМ ТАРЛА СУСАМЕНА НИВА
 ТАБИТЕ ОКОПИТЕ
 ШЕФ КАЙРЯК ГОЛЯМ КАМЪК
 КЪР ДЕРЕ БЕЛИЯ ДОЛ
 МАЛТЕПЕ БОДЛИВИЯ ХЪЛМ
 СТАРАТА КОРИЯ СТАРАТА ГОРА
 ДОМУЗ ОРМАН СВИНСКА ГОРА
 ЧАРДАК ТАРЛА НАВЕСА
 КАРТАЛА ОРЕЛА
 КАНДЖИК ДЕРЕ КРИВИЯ ДОЛ
 КРЪСТЕВА КАБА КРЪСТЕВА НИВА
 АЙКЪНА ЧЕРВЕНОТО
 АНДОНОВ БАИР АНДОНОВ ХЪЛМ
 АРМУДОВ КАБАЛЪК АРМУДОВА НИВА
 БАКАДЖИКА ГЛЕДКАТА
 БАХЧАТА ГРАДИНАТА
 БИК БАИР БИКОВИЯ ХЪЛМ
 БОАЗА ПРОХОДА
 БОСТАНЛЪКА БУСТАНА
 ГЕРЕНДЖИКА МОЧУРА
 ГЕЧИТА ПЪТЕКАТА
 ГЬОЛГЕЛИКА СЯНКАТА
 ГЬОЛДЖУКА ЛОКВАТА
 ДЕРВЕНТА ДЕФИЛЕТО
 ДЕРМЕН ИОЛУ ВОДЕНИЦАТА
 ИКЕНЛИК ДЕРЕ ХАЙДУШКИ ДОЛ
 ИНДЖЕОЛУ ТЕСНИЯ ПЪТ
 КАВАК ДЕРЕ ТОПОЛИТ
 КАЗЛАР БАИР ГЪШИЯ ХЪЛМ
 КАЯЛЪ БАИР КАМНИСТИЯ РИД
 КОВАНЛЪКА ПЧЕЛИНА
 КОМЛУКА ПЯСЪКА
 КОРИЯТА ГОРИЧКАТА
 КУЙРУК ДЕРЕ ОПАШАТАИЯ ДОЛ
 МАРИН ДЕРЕ МАРИНОВ ДОЛ
 МАЯБАИР ШУПНАЛ ХЪЛМ
 МЕНДЖИЛИ КАЙРЯК БАДЕМИТЕ
 МОЛЛОВ БАИР ПОПСКИЯ ХЪЛМ
 МУТЛИЯТА ЩАСТЛИВЕЦА
 ОРТАБАИР СРЕДНИЯ ХЪЛМ
 ПУНАР ХЕНДЕ ЯМАТА
 ПЪНАРДЖИКА ИЗВОРА
 САЛХАНАТА КЛАНИЦАТА
 СИВРИ БАИР ОСТРИЯ ВРЪХ
 СОНГУРА СОКОЛА
 СТАРАТА КОРИЯ СТАРАТА ГОРИЧКА
 СЪРТА БИЛОТО
 ФОТУЛ ДЕРЕ ГОЛЕМИЯ ДОЛ
 ХАСАН БАИР ОРЛОВИЯ ХЪЛМ
 ЧАЛЪ БАИР БОДЛИВИЯ ХЪЛМ
 ШЕХТАНА ШУМАТА
 ЯЗ. " КЕВЛИК ДЕРЕ" ЯЗ. "КЕВЛИК ДОЛ"
 ЯЗ. "МАРИН ДЕРЕ" ЯЗ. "МАРИН ДОЛ"
 ЯЗ. "ИЛАНЛЪКА" ЯЗ. "ЗМИЯРНИКА"
 ЯЗ. "КАВАК ДЕРЕ" ЯЗ. "ТОПОЛОВ ДОЛ"

 V. ЗЕМЛИЩЕ С. ДИМЧЕВО
 БОСТАН ТАРЛА ГРАДИНАТА
 ЕШМЕДЖИКА ОРНИЦАТА
 ЙОНЧОВА КАБА ЙОНЧОВА НИВА
 КАБА БАИР ВОДОЕМА
 КАЛЕ БОРУН СКАЛЕН МОСТ
 КОВАНЛЪКА ПЧЕЛИНА
 КОРУ ТАРЛА БУРЕНЛИВОТО
 КЬОСТЕРДЖИКА ЧЕШМАТА
 ОЗУНДЖАК КАЙРАК ДЪЛГИЯ РУЧЕЙ
 ТУМБАТА МОГИЛАТА
 ЯСАКА ВЪРШИЛОТО

 VI. ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРИНКА:
 АЛАТЕПЕ ЧЕРВЕНИЯ РИД
 БАХЧАТА ГРАДИНАТА
 БУРСУШКИТЕ ДУПКИ ЯЗОВИЧИ ДУПКИ
 КЛИНКА БУНАР КЛАДЕНЕЦА
 КЛИНКА БУНАР КЛИНКИТЕ
 ЯСАКА КАНАЛА
 ЧЕНГЕНЕ ЮРТ ЗАСЛОНА

 VII. ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ИЗВОР
 АР ЛИ АЗМАК ПОТОКА
 АТ ЧЕИР КОНСКА ПОЛЯНА
 ГРОБЛЕНСКИ БАИР ГРОБЛЕНСКИ ХЪЛМ
 ГЬОТВЕРДИЯТА ОБРАТНОТО
 ГЮЛЮБАИР РОЗОВИЯ ХЪЛМ
 ДЕРМЕН КУС ВОДЕНИЦАТА
 ДЕРМЕН ТАРЛА ВОДЕНИЧНИЯ КАМЪК
 ДЖЕРДЖИЯТА ТЪРГОВЕЦА
 ИМЕРДЖАТА ГЕРДАНА
 ИРИТКЕЛЕМЕ СЛИВАКА
 КАБАТА ГОЛЯМОТО
 КАВАЦИТЕ ТОПОЛИТЕ
 КАДЪНГЕЧИТ ЖЕНСКИ БРОД
 КАЙЛЪДЕРЕ КАМЕНДОЛ
 КАЛЕТО КРЕПОСТТА
 КАРАОРМАН ЧЕРНА ГОРА
 КАРАПЕТРОВ АЗМАК КАРАПЕТРОВИЯ РУЧЕЙ
 КАРАТОПРАКА ЧЕРНОЗЕМА
 КОРИЯТА ГОРИЧКАТА
 МАНДЪРЛЪКА БИВОЛАРНИКА
 ОСМАНБЕЕВА ЛЪКА ШИРОКАТА ЛЪКА
 ПАМУК ТАРЛА ПАМУКА
 САПДЕРЕ ГОРИСТИЯ ДОЛ
 СТАРАТА БАХЧА СТАРАТА ГРАДИНА
 ТАШМАДЕМА ПОРОЯ
 ТИКЛИТЕ ПЛОЧИТЕ
 ХРИСТАКИЕВА КЪШЛА ХРИСТАКИЕВА КОШАРА
 ХУРДЕРЕ БЪРЗИЯ ДОЛ
 ЧЕКЕЛИЯТА НОЖАРСКОТО
 ЮЧБУНАР ОСЕМТЕ КЛАДЕНЕЦА
 ЯСАКА РАЗДЕЛЕНОТО

 VIII. ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТВЪРДИЦА
 АРМУГ ТАРЛА НИВАТА
 ДЕРМЕН ОДЖА ВОДЕНИЦАТА
 КОВАНЛЪКА ПЧЕЛИНА
 ЛЮЛЕ БАИР БОЖУРИТЕ
 ЧЕКЕЛИЯТА ИЗВОРА

 IX. ЗЕМЛИЩЕ С. ДРАГАНОВО:
 АЛЧАКА ДЪЛБОКОТО
 АРНАУТ БАИР АЛБАНСКИ ХЪЛМ
 БАХЧАТА ГРАДИНАТА
 БОСТАНЛЪКА БУСТАНА
 ГЬОЛГЕЛИКА СЯНКАТА
 ДЕРВЕНИТЕ ПРОХОДИТЕ
 ЕНСОЛУКА СВЕЖЕСТ
 КАРТАЛКАТА ОЛБИ;АНА
 КЕРЕЗ БАИР ВИШНИТЕ
 КЕРЕН БАИР СЛАДИВ РИД
 КОРИИКАТА ГОРИЧКАТА
 КОРИЯТА ГОРАТА
 ЛЪДЖАТА БАНИТЕ
 ОРТА БАИР СРЕДЕН РИД
 ПАПАЗ ХЕНДЕ ПОПОВА ЯМА
 СЮЛЮКЛЮ ЧЕШМА ОХЛЮВА ЧЕШМА
 ЧУРУК ТАРЛА ДОЛЧИНКАТА

 X. ЗЕМЛИЩЕ С. ИЗВОРИЩЕ:
 АСМА ДЕРЕ ЛОЗЯТА
 БАШ БУНАР ГОЛЕМИЯ КЛАДЕНЕЦ
 БЕШИ КАЯ ПЕТТЕ КАМЪКА
 ГЕНЕРДЖИКА МОЧУРА
 ГОЛЕМИЯ БАИР ГОЛЕМИЯ ХЪЛМ
 ГЬОЛДЖУКА ЕЗЕРОТО
 ГЮНГЮРМЕС СЛЪНЧЕВО МЯСТО
 ДЕШЛИ БАИР ЗЪБЕРА
 ДОМУС ОРМАН ГЛИГАНА
 КАБАТА ГРАПАВА НИВА
 КАРАБАИР ЧЕРЕН РИД
 КЕЛЕМИТЕ ИЗОСТАВЕНИТЕ НИВИ
 КОРИЙКАТА ГОРИЧКАТА
 КУРБАРА ДЕРЕ ЖАБЕШКИ ДОЛ
 КУШПАЙ ПТИЧИ ДЯЛ
 КУША ВРАБЧЕТО
 ЛЪДЖЕНСКИ ПЪТ БАНЕВСКИ ПЪТ
 МЕЛИШ ДЕРЕ КОНСКИ ДОЛ
 ОРТА ГЕРЕН СРЕДЕН КЛАДЕНЕЦ
 ОСМЕН БАИР ГОЛЕМИЯ ХЪЛМ
 ПАПАЗ КАШЛА ПОПСКА КОШАРА
 ПЛЕТЕНИ МЕШИ ПЛЕТЕНИ ГОРИ
 СОВАНЛЪКА ЛУКОВА НИВА
 СУЛТАНСКА НИВА ЦАРСКА НИВА
 ТАШЕОЛУ КАМЪНАКА
 ТЪЗЛАКА СОЛНИЦИ
 ХАРМАН КАЯ ВЪРШИЛОТО
 ЧАТМА ПУНАР ЗАГРАДЕНИЯ ИЗВОР
 ЧОТОРА КРАТУНАТА
 ЮРДЕК ТАРЛА ПАЧА НИВА
 ЮРТА ЛАГЕРА
 КЮП ТАРЛА КУПИТЕ
 ТАУКОТО ПЕТЛЕТО
 ЗЕЛЕН БАИР ЗЕЛЕН ХЪЛМ
 СЪР ТАРЛА НАСИПА
 КАНАРА ДЕРЕ КАМЕН ДОЛ
 МАЛ ТЕПЕ ХЪЛМЪТ
 СУХОТО ДЕРЕ СУХИЯ ДОЛ

http://www.arhiv.vestnikataka.bg/archive.php?broi=1690&text=&fromDate=&toDate=&newsID=97273.


https://www.vbox7.com/play:c7a43b657e
Местностите в Бургас само с български имена
:bgflag:
Title: Re: Български общини сменят турските имена на местности
Post by: Hatshepsut on 08 November 2018, 20:41:30
Тази информация е от 2014г.

Стара Загора сменя турските имена на местности

Временна комисия от общински съветници ще готви цялостна стратегия по промяна на турско-арабските имена на местности в Старозагорско. Комисията има шест месеца да прегледа всички топоними и да обмисли кои от тях могат да бъдат прекръстени. Против гласува единствено съветникът на ДПС Юсни Ибрям, който изрази опасения, че това е начало на нов възродителен процес и може да ескалира в искане за смяна и на неговото собствено име. За негово успокоение колегите му го включиха в комисията, която ще предлага прекръстването на местности. "На територията на община Стара Загора 40% от топонимите на местности са турско- арабски имена, които са труднопроизносими и лишени от съвременно звучене. Тези имена са с непроизносими и чужди за нашата традиция и история думи като сюлюклюк, дамладжа, куруклуците и др.", аргументира предложението си Кристиан Петков от ВМРО.
В общинския съвет се чуха и мнения, че реформата може да се обезсмисли, след като готвената карта на националния кадастър ще включва само цифрено-буквени обозначения, а и хората трудно ще свикнат с новите имена.
Пример за това бил парк ,,Аязмото", който носи името ,,Митрополит Методий Кусев", но малко хора го употребяват. ВМРО вече предложиха прочутият парк да се нарича ,,лековит извор" или ,,животворен източник". Популярните местности Аи бунар и Беш бунар пък могат да бъдат преведени като Мечи кладенец и Петте кладенеца.

През 2011 г. общинският съвет отхвърли идеята за ,,възродителен процес" на местностите. Във Варна също имаше такава кампания, но на два пъти тя не успя да мине през общинския съвет.
Title: Re: Български общини сменят турските имена на местности
Post by: Hatshepsut on 08 November 2018, 20:46:09
Стара Загора смени турските имена на 838 местности

(https://www.dnevnik.bg/shimg/zx860y484_2870100.jpg)

Общинският съвет в Стара Загора е решил днес да преименува 838 местности, които сега носят турско-арабски имена. Решението е било прието с 39 гласа "за", 2 – "против", 4 – "въздържал се". Това съобщиха днес от ВМРО, чиито общинари заедно със съветниците от "Атака" и Националния фронт за спасение на България са инициатори на промяната. Срещу решението са гласували единствено представителите на ДПС в съвета.

Реакцията на главното мюфтийство не закъсня. В декларация оттам изразиха "сериозни притеснения" и обявиха, че това представлява "нарушение на достиженията на правото в съвременна Европа и демократизацията в България след размирните периоди и "студената война". "Това начинание е своеобразен "Възродителен процес", който този път засяга не имената на хората, а имената на обектите и географските местности. Това е политическо нахлуване в естествената територия на езика и има негативно отражение върху религиозната и етническата толерантност на мултикултурното общество в България", се казва в декларацията на мюфтийството.

Още през 2014 г. по предложение на общинските съветници от ВМРО и "Атака" общинският съвет в Стара Загора решава да бъдат преименувани всички местности с турско-арабски имена в 51 населени места на територията на общината. През миналата година временна комисия, включваща представители на ГЕРБ, НФСБ, "Атака", ВМРО и Реформаторски блок, започва работа по обследване на местностите и търсене на най-подходящи нови имена.

"В хода на работата си членовете на комисията са се натъкнали на множество неразбираеми за съвременниците наименования, част от тях се оказали смесица от турско-арабски и стари български думи. Сред тях например е словосъчетанието "съборената кюприя", което в буквален превод означава "събореният мост", се посочва в съобщението на ВМРО. Посочва се, че са запазени топонимите с корен от езика на траките, сред тях е и аязмо (лечебен извор). При изготвянето на списъците, които вече са предоставени на селските кметове, е "използвана експертизата на дългогодишни университетски специалисти – османисти", отбелязват националистите. Част от старите имена са преведени буквално, други са по аналогия, трети са изцяло нови.

Списъкът със сменени имена е от 116 страници и е публикуван на сайта на общината. Сред тях са например местността Чаплака, която вече ще се казва Голото, Халваджи бунар ще е Халваджийски кладенец, Калпазан баир ще бъде Ялов рид, Бейска кория ще бъде Чорбаджийска гора, Ахмед баир - Антонов рид. Карталско дърво ще е вече Орлово дърво, Сърдаревото ще е Пъдаревото. На практика

всички кории ще бъдат горички,
променя се дори популярната и на български дума баир с рид

"Периодичните опити на местните власти да променят географски наименования с мюсюлманско-турско изражение или асоциация с български е повод за сериозно безпокойство сред мюсюлманската общност в България", заявиха от Главното мюфтийство. Според тях официално изложените мотиви за промяната са "абсурдни и дори смешни", а трудното произношение на наименования не са основание за промяната им. "Всички знаем, че основният мотив е друг. А именно, че топонимиите са турско-арабски и те трябва да се заличават, не бива да има нищо, което да напомня исляма в територията на общината", смятат от мюфтийството.

"Независимо каква е религиозната и етническата принадлежности всички сме равна съставна част на това общество. Да се заличават имена поради небългарския произход на топонимиите и географските обекти не подхожда на държава като България, която се афишира в Европа и света като мултикултурна и многообразна страна, и по-важното - това е престъпление срещу съвместния начин на живот. Силно вярваме, че ще се върне от тази грешка", настояват от мюфтийството.

Те отбелязват, че повечето от тези географски обекти никога не са имали други имена в историята

"Наименованията не се считат и за чужди, както твърдят членовете на комисията. Те никога не са били чужди, те са наши - български, принадлежат на тези земи и общата ни история от векове наред. И точно тези особености на топонимиите отразяват богатството и красотата на българския език", се посочва в декларацията.

Според мюфтийството опитите на местните съвети да приемат "спорни решения по исторически въпроси, представлява избирателно четене на историята". Това също така означавало отричане и опит за заличаване на историята.

"Смяната на наименованията показва, че нивото на расизма и нетолерантността спрямо всичко, свързано с мюсюлманите, са в много критични стойности. Този процес е изключително опасен и може да провокира нова разделителна линия в обществото, което тепърва лекува раните си от така наречения възродителен процес", коментират още от ръководството на мюсюлманската вероизповедание.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/05/31/3187639_obshtinarite_v_stara_zagora_smeniha_turskite_imena_na/?ref=home_mainStory (https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/05/31/3187639_obshtinarite_v_stara_zagora_smeniha_turskite_imena_na/?ref=home_mainStory)