Български Националистически Форум

Родово наследство => Археология => Topic started by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:52:07

Title: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:52:07
Тази информация е от 2008г.

В Бургаско е открит надпис на кирилица от началото на Х век

https://www.vesti.bg/novini/nadpisyt-dokazval-prisystvieto-na-bylgarski-garnizon-v-krepostta-rusokastron-izgradena-predi-1500-godini-1249305

Надпис на старобългарското име Братон е открит при разкопките на крепостта "Русокастрон".

Надписът е от два реда, написан на кирилица и е от началото на Х век.

Това доказва присъствието на български гарнизон в крепостта, изградена преди 1500 години, съобщи за БТА н.с Цоня Дражева, ръководител на археологическите проучвания на "Русокастрон".

Това е единственият открит досега раннокирилски надпис в района, уточни Дражева.

Открити са още старобългарска керамика, оръжие и украшения от IX-X век.

Крепостта се намира на три км северно от бургаското село Русокастро.
Тя е изградена, когато към столицата на Византия - Константинопол нахлули аварите и опожарявали територията на Източна Тракия.

При разкопките на южната страна на крепостта са били открити части от двойната укрепителна система, състоящата се две каменни стени. Те са с дебелина от 1,6 и 2 м, изградени от добре подредени каменни блокове.

Многобройни са находките от различни железни, бронзови и костени оръжия и предмети, свързани с въоръжението на военния гарнизон и конструкциите на дървените врати, скари и бойни пътеки.

Проучени са и две жилищно-стопански сгради, долепени до вътрешната крепостна стена. Вероятно това са били казармите на военния гарнизон с конюшни, ковачници, кухненски и други стопански части, каза Цоня Дражева.

Археолозите са открили също водни съоръжения - щерни за съхраняване на вода.

Дражева посочи, че предстои аварийна консервация на разкритите крепостни съоръжения и сгради, както и реставрация на находките.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:53:17
Тази информация е от 2009г.

Таен тунел осигурил последната победа на българи над турци

Археолози разкриха таен проход, свързвал древната крепост Русокастрон (близо до Бургас) с близката река, информира бТВ.
Кулата, замаскирана като част от отбранително съоръжение, всъщност е снабдявала с вода жителите на крепостта. До нея водел таен проход, построен през V век.
"Това нещо е било под земята в голямата си част, с платформа отгоре, като по този начин отвън е било скрито. Самото съоръжение изглежда отвън като една малка крепост, която просто е куха, с таен проход вътре в нея и с кладенец", разказа археологът Милен Николов.
Според археолозите проходът е изграден върху пътека, използвана още от траките, които посещавали древното светилище на Богинята-майка в пещерата над него. Днес то е известно сред местните хора като Русината дупка.
Русокастрон, наричана още Червената крепост, тъй като е изградена от червени скали, е играла важна стратегическа роля, спирайки нашествията на варварските племена към Византия. По-късно става част от охраняемата граница между българската и византийската държави.
Крепостта продължава да съществува по времето на Второто българско царство като основен форт, пазещ на север и на юг - или съм сърцето на България, или към сърцето на Византия. Ето защо всички са се стремили да превземат Русокастренската крепост, обяснява Цоня Дражева, ръководител на разкопките. С крепостта е свързана и последната българска победа преди падането на страната под турско робство.
Въпреки че е паметник на културата, при военни учения през 1982 година е разрушена голяма част от Червената крепост. "Отгоре пускат БТР-и, с насочен взрив разрушават замъка на крепостта и църквата, която ние намерихме като един скелет", разказва Дражева.
Вандалските актове не спират и днес. Поради голямата й площ крепостта е трудно да бъде опазена. Сега надеждите на археолозите са с помощта на европейски фондове стените на Русокастрон да бъдат издигнати отново.

www.vestnikataka.com (http://www.vestnikataka.com)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:57:23
Тази информация е от 2010г.

Казимир Попконстантинов, откривателят на тленните останки на Свети Йоан Кръстител: Шансът да попаднеш на светите мощи е едно на сто хиляди

Интервю на Хенриета ГЕОРГИЕВА

Наистина може да имаме втори Ерусалим, тъй като отзвукът в световната преса е огроменКазимир Попконстантинов е роден през 1942 г. Завършва Духовната семинария в София и история във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". От 1996 г. е професор по археология във Великотърновския университет. Бивш декан на Православния богословски факултет и ръководител на катедра Археология. Преподавател в специалност теология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Името Казимир дължи на баща си, ерудиран свещеник, владеещ пет езика, поклонник на полската култура. Името носят поне 8 полски крале, както и светец, политици, учени.
Проф. Попконстантинов е член на Археографската комисия към НБКМ и на Международния съюз на славистите. Дългогодишен музеен работник и полеви археолог с големи приноси в областта на старобългарската епиграфика.
През 1985 г. е удостоен с Кирило-Методиева награда на БАН за принос в развитието на славистиката и старобългаристиката, а през 2000 г. - с Годишната академична награда на БАН в областта на хуманитарните науки за принос в изследването на средновековната българска култура. През 2004 г. е носител на Хердерова награда на Фондация "Алфред Тьопфер", Германия, и на Виенския университет.

- Поздравления за изключителната находка! Очаквана ли беше тя за вас, или изненада?

- Изненада е за другите. А за мен, както и за моя екип ­ доц. д-р Росина Костова от Катедра Археология във Великотърновския университет, н.с. Цоня Дражева, директор на Регионалния исторически музей в Бургас, находката е плод на целенасочено изследване.
През 2009 г., работейки в ранния храм - не манастирския от XIII век, а храма от края на IV и началото на V век, открихме там втори храм. Оказа се, че първият храм е бил разрушен някъде към края на VI век след нашествие на аварите в 586 г. - както по Черноморското крайбрежие, така и надолу към Константинопол. След разрушаването на този храм той е бил в забвение не по-малко от 200-300 години. Пак по инициатива на Константинопол храмът е възстановен и може би тогава е положено началото на манастира, който сега проучваме. Това е въпрос, на който ще дадем сигурен отговор в следващите години.
Проучвайки строителната история на храма, решихме да направим проверки там, където е мястото на олтарната маса в олтара. Закономерно е под стълба на светия престол да има мощехранителница или реликварий със светите мощи на светеца, на когото е посветен храмът. Така на 28 юли в 13.30 открихме реликвария. Тъй като обаче за останалите това ще бъде изтълкувано като изненада, въпреки че сме на остров, поканихме медиите, за да се документира още в самото начало изключително важният момент. Наистина е важен, защото по цялото Южно Черноморско крайбрежие - от нос Емине до Константинопол, не е откриван реликварий на място по време на археологически разкопки. Има един-единствен случай - в Поморие, в средата на миналия век. Този реликварий сега се намира в Музея за византийско изкуство в Атина.
И така, нашето откритие е изключително и важно не само за нас, археолозите, а и в областта на християнската и манастирската археология.
Затова решихме да бъде отворен реликварият пред журналисти и комисия, за да няма спекулации от рода: То нямаше нищо вътре, ама те са сложили там няколко кокалчета и сега обявяват чудеса!

- Как все пак ще отговорите на скептиците, които ще продължат да изказват съмнения дали това са наистина тленните останки на Свети Йоан Кръстител? Ще бъде ли направен въглероден анализ?

- Да, такъв анализ ще бъде направен. А що се отнася до скептиците - ако отделяме такова голямо внимание, за да убедим скептиците, това означава да си губим напусто времето. Ние работим не за скептиците, а за автентичната наука археология. Не да шарлатанстваме, както това се прокрадва сред някои колеги, без да споменавам имена, те са известни сред нашите среди. Тук веднага трябва да подчертая, че зад гърба си имам 42-годишен труд в проучването на 4 от най-първите манастири от Първото българско царство.
Бях поканен от проф. Божидар Димитров, в качеството му преди на директор на Националния исторически музей, да поема ръководството и да продължа проучванията на църквата "Свети Йоан". Колегата Димитров знае отлично какво съм направил досега - и аз, и членовете на екипа ми.
Така че ако скептиците не искат да повярват на нашия професионализъм, на нашата солидна подготовка, на археологическия материал и още по-точно на епиграфския материал - какви повече доказателства да им се дадат? Това е рядък шанс и за да не звучи преувеличено - 1 на милион, ще кажа 1 на 100 000 да се попадне на такава находка и на другата, която съпровожда реликвария и всъщност е "ключът" със своя надпис за разгадаване чии мощи са в този реликварий.
Ако трябва да бъда краен, но не искам да бъда - нямаме нужда от анализ с С 14, от всякакъв вид изследвания, защото археологическият материал е категоричен, надписът е още по-категоричен.

- Тоест вие нямате никакви съмнения, че това са тленните останки на Свети Йоан Кръстител?

- 300 на 100 съм сигурен, защото това се потвърждава от друга находка, която бе само на 1.20 м западно в същия пласт от реликвария, който открихме. Колкото ще и парадоксално да прозвучи за скептиците, май са прави мои колеги и от България, и извън България: Явно, Казимире, Господ е решил ти да направиш това и да ти поднесе допълнителния дар заради скептиците с надписа върху една малка каменна кутийка. Тя всъщност е също реликварий, в която са били част от светите мощи на Свети Йоан и които след това, когато са донесени тук, са поставени в реликвария. Защо съм убеден? Защото това е шансът - онова е благодарение на нашите познания (моите и на екипа), а тук е шансът. Това е изненадата - откриването на тази кутийка. Когато я вдигнахме от пръстта след внимателното документиране, оказа се, че върху кутийката има надпис. На дъното на кутийката от външната страна е отбелязано по посока на часовниковата стрелка на гръцки това, което ще предам на съвременен български: Господи, помагай на твоя раб Тома. Има отделни букви, които са отчупени, които ще възстановим в текст. Едната част е силно замърсена с пръст, която трябва да се почисти. От другата страна е отбелязано, че мощите на Свети Иван, на гръцки Агио Йоано, са пренесени на 24 юни, това е рождената дата на Свети Йоан Кръстител. И на това ли скептиците ще кажат, че не е доказателство?!

- Осигурена ли е надеждна защита на находката?

- Да, осигурена е. Беше само за ден в полицията, докато се уредят административно въпросите за съхраняването. Останките ще бъдат съхранени в храма "Свети Георги" в Созопол. А реликварият ще си остане в Созополския музей въпреки аспирациите, екипът ще отстоява това, да останат там, където са открити, където им е мястото.

- Наричате остров Свети Иван много приятен ребус. Очаквате ли нови изненади, нови големи находки там?

- Всяко година остров Свети Иван ни поднася изненади. Миналата година открихме в последните две помещения от манастирския скрипторий - място, където се пишат, превеждат и орнаментират книги, два бронзови щемпела, които се използват за нанасяне на украсата върху кожената подвързия на ръкописите от Средновековието. Това също може да бъде причислено към изненадите - знаем за съществуването на такива щемпели в средновековната българска археология, но досега не бяха открити. Нашият екип е първият, който попадна на такива щемпели. Така че всяка година има изненади.

- Ще направи ли находката България в център на поклонническия туризъм? Реална ли е възможността Созопол да стане българският Йерусалим?

- Не е преувеличено, Созопол наистина може да стане Йерусалим номер 2. Знаменателно е откриването на частици от мощите на Свети Йоан. Широката популярност на Свети Йоан Предтеча в целия християнски свят - в католическия Запад и православния Изток, ще помогне за популяризирането на поклонение пред светите мощи. За да стане Созопол притегателен център за поклонници, ще помогне и наличието на частица от светите мощи на апостол Андрей, частица от Светия кръст - три важни елемента, които могат да разпалят любопитството и у вярващите, и у любопитковците, и у скептиците.

- Умеем ли ние, българите, да използваме даденостите и съкровищата си?

- Веднага след оповестяването на находката у туроператорите възникнаха идеи за създаване на пакети и за поклоннически туризъм, което ще обогати и допълни досегашните маршрути, включващи предимно стария град в Созопол. Смятам, че умеем да вдигаме шум. Знам поговорката: Всяко чудо за три дни. Но отзвукът в световната преса е много силен - от Америка до Москва, да не говорим за Балканите - Гърция, Сърбия, Македония. Вселенският патриарх Вартоломей е силно впечатлен от находката и е помолил колегата Божидар Димитров да му изпраща цялата информация, за да следи развитието на нещата.

- Има ли нещо вярно в информацията, че находката ще пътува до борсата в Нови Сад наесен?

- О, изключено е излизането на светите мощи от границите на България, екипът има още работа върху тях. Без съгласието на откривателите това няма да стане, дори да звучи като ултиматум. Първо трябва да обработим всичко. При отварянето нямахме физическа възможност, ще го направим в близките дни. Не може за сметка на науката да се вдигне шумотевица и евтина слава.

- Не сте привърженик на евтината слава. Това ли е най-сериозното ви откритие досега?

- Навремето моят учител в областта на археологията проф. Станчо Ваклинов във Великотърновския университет казваше: Ще имате шанс, птичката на щастието ще ви кацне на рамото, използвайте го поне веднъж - то не се връща! Предизвикателно казвам: Птичето още не е отлетяло от моето рамо, защото в продължение на близо 40 години имам великолепни открития - манастирския скрипторий и книжовно средище при село Равна, Провадийско, преди 20 г., Княжеския манастир, манастира, в който ме хващате за този разговор - това е най-големият скрипторий в целия византийски свят, чийто ктитор е свети княз Борис. Скрипторият е с огромни размери - едното крило е 40 м, другото е близо 30 м. Към този списък ще прибавя манастира на чъргубила Мостич в Преслав, сега манастира "Свети Йоан", изследванията ми в областта на скалната манастирска архитектура и археология. Дори с това да приключа, ще ми е достатъчно за цял живот - това е черешката на тортата до този момент. Не на всеки се удава да открие мощи на светец. Няма степенуване на светци - пред бога всички сме еднакви, светците също. Но Свети Йоан е най-широко известен с това, че е предшественикът на Исус Христос и неговият кръстител. Толкова страни в света се борят за това, кой има повече свети мощи на Свети Йоан, понякога дори може да става въпрос за фалшификации, докато при нас истинността на находката е категорична ­ открита в земята. Реликварият е престоял в земята само на 30 сантиметра дълбочина от подовото ниво на храма близо 1500, а може и 1600 години.

- Кое помага на съвременния археолог най-много?

- На първо място солидната подготовка, познанието - точно това учим студентите в специалност Археология на Великотърновския университет. Това ги прави конкурентоспособни - няма музей в България, в който да нямаме поне един възпитаник.
Като добавка за признанието на изследванията, които провеждаме с доц. Росина Костова, през 2004 г. ми бе присъдена международната Хердерова награда. Тя се дава за заслуги във връзка с изследването на европейската култура. А тази награда на Виенския университет и на германска фондация не е както тук, при нас, се раздават наляво и надясно, а за избраници, които са проучвани в продължение на години. Смятам, че това е също достатъчен аргумент, за да ми се има доверие.

- Чувствате ли се като български Индиана Джоунс?

- О, не, не, изключено е. Това глупаво сравнение, което си приши самозванецът Николай Овчаров, пардон, но, както се изрази веднъж проф. Маргарита Ваклинова, директор на Националния археологически институт с музей към БАН - Индиана Джоунс е от женски пол, не от мъжки. Ако някой иска да си приписва женски пол, нека да си го пришие.

- Наистина ли скрипторият, който проучвате в момента, удивително прилича на описания в една от най-известните творби на Умберто Еко ­ "Името на розата"?

-Така е и не е така. Така е, доколкото читателите могат да си представят онова, което са видели във филма. Скрипторият в местността Караачтепе във Варна няма паралел до този момент.
Съпоставянето с описания от Умберто Еко скрипторий е дотолкова, доколкото дейността тук вече е онагледена от самия план - в тези съответно 40 и 30 м имаме отделни помещения без врати с размери 3 на 2.40 метра, широк коридор 5 м, където са разположени масите. Във всяко сепаре един чете, друг превежда, един пише, друг преписва, трети орнаментира.

- Какво си казва човек след такъв успех? Накъде повече?

- Човек винаги иска повече, но аз нямам какво повече да искам. Човек само трябва да върви напред и да е коректен - към останалите, към науката и към себе си. Да не гони евтината слава!

ПЛОВДИВЧАНИН ПРАВИ ЗЛАТНА УРНА
Временната урна за мощите на Йоан Кръстител е от пловдивския църковен магазин "Свети Стилиян" на Веселин Иванов. Премиерът Бойко Борисов прави ктиторски дар, като плаща с лични средства изработката на уникален реликварий от позлата и сребро. Докато той стане готов, мощите ще се пазят в подобна кутия от същия магазин.
Кутията, в която ще се пазят мощите на Йоан Предтеча, е позлатена, а библейските сцени, които са изобразени върху нея, са от чисто сребро. На капака є е старозаветната Света Троица. Отпред е представено Успение Христово, а на задната є страна - Успение Богородично. От двете страни на хранителницата има изобразени ангели и архангели, изработена е изцяло по канона.
Като размери кутията не е голяма - 25 на 20 сантиметра, висока е 16 сантиметра. Отвътре е подплатена с червено кадифе, в което ще бъде положена светинята от Созопол. Под капака има плосък стъклен похлупак, за да може миряните да виждат мощите и в същото време те да бъдат предпазени от запрашаване или друго физическо въздействие.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:58:30
Тази информация е от 2010г.

Проф. Казимир Попконстантинов: о. Св. Иван крие още тайни - Проф. Попконстантинов, освен с откритите мощи на св. Йоан Предтеча с какво като цяло манастирът "Свети Йоан" е важен за нашата история?

(https://dveri.bg/images/stories1/pola2/5___/orig_334943_bg.jpg)

- Манастирът наистина е ключов за нашата история и то в няколко посоки. На първо място това се отнася до датировката на човешкото присъствие на острова. Дълго време се дискутираше, дали там е имало светилище на бог Аполон. Ако това наистина е неговият храм, вече ни обяснява и защо манастирът е наречен на свети Йоан Кръстител. Под основите на храма, в който открихме мощите, се натъкнахме на следи от предходната епоха. Но никой не прави храм на пустинен остров - църква се строи за богомолци, а не за монаси. Така че най-логично е, че става въпрос за манастир, основан още в края на IV век.

- А защо е посветен именно на св. Йоан Предтеча?

- От Евангелието знаем, че той е и свидетел, и предшественик на Иисус Христос. Но същевременно е и покровител на византийските императори, техен застъпник пред Господа и посредникът, който пренася Божията благодат върху императорите. И не на последно място, той е и покровител на монасите, защото е и първият отшелник. На него още в IV век има посветени 32 църкви и 8 манастира в Константинопол. Така че не бива да ни озадачава, че светата обител е кръстена именно на него.

- Това ли ви дава убеденост, освен, разбира се, надписите, че мощите са именно на Предтеча?

- През 956 г. ръката на св. Йоан е пренесена от Антиохия в Цариград от Константин VII Багренородни. След около три века поклонникът Антоний от Новгород я вижда сред реликвите на дворцовата константинополска църква "Св. Богородица Форос" (означението е сгрешено; става дума за малкия храм "Св. Богородица на фара", построен в южната част на големия императорски дворец до кулата с фара, откъдето и името на храма - б. р.). През 1484 г. ръката е дадена на Ордена на хоспиталиерите, които тогава са базирани на остров Родос. През ХVI век те я връщат на Османската империя и сега може да се види в двореца-музей Топкапъ в Истанбул заедно с част от черепа на светеца.

- За него претендират и във Франция?

- През 1200 г. горната част на черепа заедно с косата се е съхранявала в църквата "Св. Богородица Влахернска" в Константинопол. Именно тази част е в Топкапъ заедно с ръката. А лицевата част, от която сега и ние имаме малка частица със зъб, е пазена в манастира "Свети Йоан Студиос" (известен като Студийския манастир - б. р.). Именно за нея се предполага, че кръстоносците са я подарили през 1206 г. на френския крал Луи IХ Свети и сега тя се пази в Амиен.

- Как попадат мощите в Созопол?

- Това едва ли е работа на император или патриарх. Това е дело на някой монах или по точно на група монаси, които са организирали това пренасяне на част от мощите на Кръстителя.

- Защо реликвариите бяха на две места?

- Този храм, в който открихме мощите, е върху част от самия храм, изгорен през 586 г. от аварите. След това е бил възстановен през IХ век и тогава се разширява на изток, където е изградена и по-голяма абсида. При тази реконструкция монасите пренасят реликвария от стария олтар в новия. А по неизвестни причини оставят на старото място малката каменна кутийка с надписите.

- Очаквате ли да откриете мощи на други светци на острова?

- В това отношение имам една догадка - дали неиндифицираните засега костици не са именно на други светци? Затова ще пледирам лично пред господин премиера Бойко Борисов да отпусне средства, за да се направи анализ с въглерод 14. Това за съжаление е скъп метод, който не се прави у нас.

- Къде са най-добрите лаборатории?

- В Германия, особено тази в Мюнхен.

- Вие откривате втори голям скрипториум след този край Варна. Защо тези наши средновековни "издателства" са край морето?

- Ще ви отговоря с едно изречение - край водата културата е по-богата. Но наистина, още през 80-те години заедно с колегата Павел Георгиев отрихме скрипторий край Равна, Провадийско. Там се натъкнахме на 330 надписа на 5 графични системи - руническа, гръцка, латинска, кирилица, глаголица и билингва - кирилица и руни. А това говори за невероятната ерудиция на работещите в този скрипторий. И най вече - че прабългарската писменост, руните, е била съхранена до късно и дори използвана в Църквата. Този скрипторий беше с дължина 30 метра - три помещения по 10 метра, точно като този в "Свети Йоан". А този край Врана, който проучваме сега заедно с доц. Росина Костова, ст. н. с. Валентин Плетньов и студентите от ВТУ, е 70 метра и с 13 помещения. Можете да си представите мащаба на работата, която е кипяла там по времето на княз Борис I и цар Симеон Велики.

- Къде според вас трябва да бъдат изложени мощите на Йоан Предтеча?

- В никакъв случай на острова, каквито идеи вече се подхвърлят! Освен че ще бъде трудно достъпно на поклонниците, мощите може да станат лесна плячка на всеки авантюрист. Най-удачното място е храмът "Св.  Кирил и Методий". Той е в центъра на Созопол, на един широк площад, където има място за паркиране.

http://dveri.bg/3khxr
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 13:59:27
Българското правителство разчита мощите на Йоан Кръстител да донесат спасение - от финансово естество, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл". Изданието коментира, че България, най-бедната страна в Европейския съюз, може да се възползва от икономическо чудо, пише Mediapool. Брутният вътрешен продукт на страната спадна с 5 процента миналата година и се сви с 3.5 на сто в първото тримесечие на тази, производството намаля, а безработицата нарасна, припомня "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Вестникът отбелязва, че за да помогне на страната да излезе от най-тежката рецесия от падането на комунизма там преди 20 години, българското правителство иска да насърчи туризма и шумната реклама на находката е част от плана. Финансовият министър каза, че иска да удвои финансирането за развитие на религиозния туризъм, "така че да направим тази история печеливша", отбелязва вестникът.

Религиозните поклонения са внушителен бизнес по света. Находката нарежда България сред страните, които твърдят, че притежават мощи от Йоан Кръстител, обезглавен по заповед на цар Ирод, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Според древната традиция, главата била погребана в двореца на Ирод в Ерусалим, но с времето части от предполагаемото тяло на Свети Йоан били пренесени на различни места в Европа, Близкия Изток и Южна Азия. Църква в индийския град Колката твърди, че пази част от ръката на светията. В катедралата в Аахен, Германия, казват, че съхраняват платното, в което било увита главата на Св. Йоан. Истанбулският дворец Топкапъ също претендира, че притежава части от едната ръка и главата на пророка. Присъствието на мощите на Йоан Кръстител не се е оказало златна мина за нито едно от тези места, но българските власти са оптимистично настроени, допълва "Уолстрийт джърнъл".

Изданието припомня, че останките, включващи парче от череп и зъб, бяха открити миналия месец при разкопки в манастир от четвърти век на остров Св. Иван на българското Черноморие. Те се намирали в запечатан реликварий, заровен до миниатюрна урна с името на Св. Йоан и рождената му дата. Властите в опасяващата се от рецесия страна смятат, че мощите ще дадат силен тласък на туризма, привличайки вярващи от съседните православни държави в близкото до находката курортно градче.

Десетки милиони долари вече бяха отделени за подготовка за очаквания наплив от посетители. Строителни екипи разширяват пристанището и строят голям паркинг. Туристическите наръчници бяха редактирани, подготвят се и нови указателни табели, които да насочват хората към мястото, на което се намират мощите.

Финансовият министър Симеон Дянков, каза, че не е религиозен, но мощите са първокласно откритие и потенциалните приходи за България са несъмнени, посочва вестникът.

Ръководството на Българската православна църква обяви находката за автентична. Това е свято откритие, то не е предмет на науката. Светите мощите на Св. Йоан излъчват чудотворна сила. Не мога да обясня това с думи, казва Сливенският митрополит Йоаникий.

Археологът Красимир Попконстантинов, който отговаря за откритието в Созопол и когото вече приветстват като национален герой, твърди, че находката е от същия ранг като Плащеницата от Торино, че е оригинална и е от голямо значение за целия християнски свят.

Изданието отбелязва обаче, че има и скептици, които се съмняват в произхода на мощите и потенциала им като източник на приходи. Според историка Михаел Хесеман, който помага на Ватикана да датира реликвите, мощите са автентични, но те нямат притегателната сила на по-известните религиозни обекти като Плащеницата. Римокатолическата църква пък смята, че въпросът трябва да бъде по-подробно проучен.

Новината за находката обаче вече привлича интерес. Посетителите в църквата, в която са изложени временно мощите, са се увеличили от стотина на около 3000 дневно.

http://bolgari.org (http://bolgari.org)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:00:13
Десет са запазените средновековни църкви в Несебър

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Bulgaria-Nesebar-04.JPG/1024px-Bulgaria-Nesebar-04.JPG)

Десет са запазените средновековни църкви в Несебър, каза за радио ,,Фокус"- Бургас Петя Кияшкина, директор на музей ,,Старинен Несебър". По нейните думи е популярна легендата, според която в черноморския град е имало над 40 църкви. Всъщност учените са преброили и могат да цитират поименно 27 средновековни църкви, от които запазени до наши дни са десет. Според Кияшкина най-добро е състоянието на църквата ,,Св. Стефан", чиято консервация и реставрация е завършена през 2009 година. ,,След 5-годишен процес на реставрация днес можем да кажем, че църквата е в отлично състояние, запазени са и стенописите от XVI век в нея", посочи тя. За църквите ,,Св. Апостоли Гавраил и Михаил" и ,,Света Параскева" има изготвен идеен проект за консервация и реставрация и се чака финансиране от фондация ,,Левентис". Миналата година община Несебър е финансирала изготвянето на идеен проект за реставрация и консервация на църквата ,,Св. Йоан Кръстител", с който ще се кандидатства по европейски програми за изпълнение. ,,Проблеми има около стенописите в църквата ,,Св. Спас", които се нуждаят от обновяване, тъй като не са реставрирани през последните 20 години. Общото състоянието на църквите е сравнително добро. Основната реставрация по тях е била извършвана 70 и 80-те години на XX век", разказа Кияшкина.

http://focus-news.net/?id=n1415209 (http://focus-news.net/?id=n1415209)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:01:44
Тази информация е от 2010г.

В Несебър отвориха гробница от IV век преди Христа

Разкопките в Некропола на древна Месемврия продължават

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201036/20100909.iiniraqove.jpg)

Изключително ценен артефакт на 24 века бе открит днес при разкопки в Некропола на древна Месамбрия. Предметът е много добре запазена бронзова хидрия, която бе намерена в гробница. Гробницата бе отворена в 11.30 часа пред медии, представители на общинското ръководство и граждани. Ахреолозите са категорични, че намереният артефакт в недрата на Несебър е сам по себе си паметник на античните художествени занаяти.

Хидрията е античен съд за съхраняване на течности - вино, вода, или смес от вино и вода. Намереният предмет е с три дръжки с изящна украса по детайлите и по дръжките. В тази хидрия са били положени останките от покойник, който преди това е бил кремиран. Т.е. хидрията е употребена като погребална урна. Археолозите заявиха, че тя е изключително ценна, именно защото е много добре запазена, почти не се нуждае от реставрационна намеса. Съдът от този вид е и първият, който се открива в града при разкопки. Чрез него може да бъде проучен погребалния ритуал на древните жители на Месамбрия.

,,Трябва да подчертая, че тези хидрии са рядкост в античния свят, те са дело на много изкустни майстори, обикновено са с апликации, и са притежание на най-големите световни музеи. Радваме се, че една такава хидрия ще постъпи и в музея в Несебър.", развълнувано каза доц. Анелия Божкова, съръководител на екипа, извършващ проучванията.

Много добре запазена апликация, която е стояла върху съда, но с времето се е отлепила, бе намерена след като хидрията бе извадена от гробницата. Апликацията е с висок релеф и на нея са изобразени мъжка и женска фигура с двете с крила. Археолозите предполагат, че фигурите са персонажи от гръцката митология. Предстои да бъдат уточнени кои са те.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.trud.bg%2FImages%2FCache%2FImage_605911_411.jpg&hash=351c5dbda9d34446bc111382e2a60292e46c15c3)

,,Откритието е изключително интересно и значимо, поради няколко причини. Първата от тях е обстоятелството, че кремацията, като погребален обред, е изключително рядко срещана в Некропола на Месамбрия, както и във всички останали древногръцки некрополи в Черноморската зона. В този смисъл, ние имаме шанс да проучим следите от един културно-обреден акт, извършван преди хилядолетия - IV век преди Христа, и да проследим всички етапи на неговото извършване. Втората е фактът, че съдът е използван за погребална урна, където са положени след кремация останките на покойника"., обясни доц. Божкова.

,,Изключително много ни радва, че за първи път имаме такъв тип бронзов съд. В музея имаме изложени три хидрии, но за първи път ние изследваме научно погребалния ритуал и имаме възможност да документираме този тип погребение. Както се вижда на шията на хидрията е нанизан погребален венец, който също е много добре запазен, с бронзови листчета с позлата и керамични плодчета. Надяваме се той също да бъде реставриран и да може да ескпонираме хидрията по най-добрия начин в музея.", сподели развълнувано Петя Кияшкина, съръководител на екипа от археолози, проучващ терена и директор на музея ,,Старинен Несебър". Минути по-късно екипът от археолози извадил хидрията от малката гробница, установи, че останките в съда са били на мъж по намерения вътре предмет - стригила. Това е принадлежност, която се е използвала от мъжете, за да си почистват тялото след физически упражнения.

,,Духовният път", за който говорехме вчера, при представяне на проекта за реставрация на църквата ,,Св. Йоан Кръстител", може да започне оттук, от тази местност, която е била Некропола на древна Месамбрия", каза кметът на Несебър Николай Димитров, който бе дошъл на разкопките, за да види новото безценно откритие.
Това е първият паметник от 1266-е гроба, които са проучени и документирани през последните 3 години в Некропола на древна Месамбрия с такова съдържание. Той е поредното доказателство, че в земята, върху която днес се издига Несебър, са скрити безценни, а много от тях и уникални, артефакти.

https://www.blitz.bg/obshtestvo/kultura/arkheolozi-v-nesebr-otvorikha-grobnitsa-ot-iv-vek-pr-n-e_news87258.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:03:16
Тази информация е от 2010г.

Крепостна стена пазела Бургаските минерални бани

Археолозите откриха бронзов печат, свързан с латинските рицари на Хенри Фландърски, пребивавали в региона през 1205 г.

В  миналото Бургаските минерални бани са били толкова важни, известни и посещавани, че край тях се е образувал цял град, заобиколен с крепостни стени. Това предположение на учените се потвърди от последните археологически открития. Подробности за работата на обекта тази година съобщи вчера н.с. Цоня Дражева, която ръководи разкопките там. "След три години проучвания най-после беше разкрита крепостната стена на града и северният й вход", съобщи Дражева по време на пресконференция в сградата на Историческия музей в Бургас. Така бяха потвърдени сведенията на византийския летописец Прокопий от трактата му за строителната дейност на император Юстиниян I (527-565 г.), където се споменава, че той за първи път защитил с крепостна стена града Акве калиде и прочутите му бани. Откритата крепостна стена е с дебелина 2,60 м , а при северния вход достига до 4,85 м. Тя е с монолитен градеж от обработени каменни блокове и редове от тухли, споени с хоросан [opus mixtum]. Стената ограждала крепостта от всички страни, но най-добре запазена е североизточната й част. Тази година близо до входа са открити пет оловни печата, с които са били подпечатвани документи от кореспонденцията на военни и административни лица през Х-ХI век. Разчитането на длъжностите им - императорски протоспатарий, хартуларий и генимат (чиновник, който събира държавните налози, данъци) показва, че крепостта е имала важно военно и административно значение. Тя се е намирала на главния път през Балкана (от север) към византийската столица Константинопол. Това се потвърждава и от исторически сведения на византийските хронисти. При разкопките е открит и малък бронзов печат с латински надпис, който вероятно е свързан с престоя в средновековната крепост и минералните бани към нея на латинските рицари на Хенри Фландърски през 1205 г.
Интересни резултати донесло пък разчитането на монетите, открити на мястото, 2/3 от които са автономни бронзови монети, сечени в близките антични градове: Аполония - Созопол и Месембрия - Несебър. Очевидно е, че въпреки честите военни спречквания между тях, гражданите им еднакво ценели лечебните извори на Аква калиде и почитали техните покровителки - Трите нимфи, поясни ръководителят на разкопките Цоня Дражева.

http://vestnikataka.bg
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:04:33
Тази информация е от 2011г.

Откриха крепостта на владетеля на Созопол

Находката е уникален паметник на средновековната архитектура

След археологическия бум миналото лято, когато на остров Свети Иван бяха открити мощите на Йоан Кръстител, Созопол продължава да поднася нови изненади. В неделя, при разчистване на терена до старото училище в града екипът на Фондация "Созопол" се натъкнал на комплекс от зидове и древен кладенец. При първата консултация с археолози се оказало, че тук са намерени останките от крепостната кула и дома на владетел на древния град. Екип на "По света и у нас" засне откритието и обяви новината.
Каменните зидове, оформящи основите на солидна кула и кладенец с характерната антична зидария, се разкрили пред работниците. След светкавична консултация с шефа на Националния исторически музей Божидар Димитров догадките се потвърдили. По повод на находката Божидар Димитров заяви: "Най-вероятно това е укрепеният замък или укрепената резиденция, или донжонът - казвам различни имена на малката крепост, вътрешна, която обикновено имат кастрофилаксите или феодалите, управляващи града. Надявам се, че след разкопки и последваща консервация и най-вече реставрация, Созопол ще се украси с още един забележителен паметник на средновековната българска и византийска архитектура." Според Божидар Димитров наименованието на комплекса, където през лятото археолози откриха частици от мощите на Св. Йоан Предтеча, е "Каструм Домини", т.е. крепостта на владетеля.
По първоначална оценка на хоросана и типа на градежа специалистите смятат, че става дума за крепост от началото на VI век. Тогава е кипяло голямо строителство, предприето от императорите Анастасий I [491-518 г.] и Юстиниан I Велики [527-565 г.], не само по Черноморието, но и по българските земи. А и мястото, където е открит комплексът, е стратегическо - оттук се наблюдава целият залив и подходите към Созопол, който в онези времена е бил основен доставчик на жито за византийската столица Константинопол.

http://vestnikataka.bg
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:05:38
Древен манастир откриха в Созопол

Светата обител била известна само по документи
и е търсена от половин век

По време на откриването на новия археологически сезон в Созопол, което се състоя в събота, директорът на Националния исторически музей съобщи за ново голямо откритие.

"Предишния ден при разчистване на терена, на който трябваше да започнем разкопките - на носа на Созопол, се откриха останките на търсения близо половин век, известен само по документи - древен манастир "Свети Апостоли". Там е мястото, където за пръв път е стъпил християнският проповедник свети Андрей, вероятно с още двама или трима апостоли от по-малко известните. Затова, когато християнството е станало официална религия, тук са издигнали величествен храм, около който в следващите векове се е завъртял голям аристократичен манастир." Това е заявил шефът на НИМ пред информационните агенции.

Този манастир за съжаление е унищожен от турците, но все пак са оцелели основите на неговите сгради макар и до 50 см, малко над земята. Именно тях са открили археолозите при разчистване на терена за официалното откриване на сезона. Божидар Димитров уточнява, че сега вече, освен манастирите на островите Св. Иван и Св. Кирик, освен крепостните стени на града, които също усилено се реставрират, освен откриването на мощите на Св. Йоан Предтеча, Созопол има още един голям обект, който през следващите години ще се превърне в обект на международния туризъм.

Новооткритият манастир се намира
в близост до крепостта Каструм Домини

"Каструм Домини стърчи много повече, няколко метра е запазената стена, и него ще превърнем в такъв обект, но аз мисля, че той вече е известен. По принцип разкопките започнаха заради него и се надявахме някъде около него да е манастирът, който щастливо излезе даже един ден преди официалното обявяване началото на разкопките", каза още историкът. Археолозите ще продължат работа и на остров Св. Иван, а и най-вероятно на о. Св. Кирик.

По думите на Димитров от есента ще започнат и разкопките в двора на църквата "Св. Кирил и Методий", където също има крепостна стена.

Созопол ще привлича туристи с масирана рекламна кампания в чужбина и ще стане целогодишна дестинация на нашенци и гости на страната ни. Тази цел си поставиха местните управници преди месец. Разработена е цялостна визия за развитието на туризма в района. Щом стъпят на територията на града, чужденците ще бъдат залети от оферти за исторически разходки. Идеята е още на влизане в града хората да се ориентират къде са мощите на светците в Созопол, къде са църквата, музеят, галерията, крепостната стена, манастирът.

Впрочем, откакто бяха открити мощите на св. Йоан Предтеча,
потокът от туристи се е увеличил

многократно дори през зимата, дори без специална реклама на чудото зад граница. В момента специалисти работят по възстановяването й в частта срещу църквата "Св. Св. Кирил и Методий", където след ремонт ще бъдат пренесени мощите на Св. Йоан Кръстител.

Според археолозите най-голяма нужда от финансова помощ имат разкопките на остров Свети Иван, които все още продължават. От централния храм на острова са запазени 4-5 метра стени и той може да се реставрира нацяло. "Смятам, че е важно това да се направи, за да могат туристите да видят как е изглеждал в миналото в пълния си блясък. Необходимо е също да се направят и пътеки до храма и манастира, за да може посетителите да минават спокойно, без да се спъват", заяви проф. Попконстантинов, откривателят на мощите на светеца.

При почистване на крайбрежната ивица при нос Скамни в Созопол в началото на януари т.г. бяха открити останки от зидове, които оформят цял комплекс. Това каза тогава Митя Димитров, ръководител на проекта "Старинен Созопол - Манастир "Йоан Предтеча" - културата през вековете". Направена бе консултация с министър  Божидар Димитров и той заяви, че наименованието на комплекса е "Каструм Домини", т.е. това е крепостта на владетеля на Созопол. Според Митя Димитров такава крепост има и в Несебър, но тя също не е проучвана.


Най-старият град на нашето Черноморие

(https://www.praznuvam.com/news/wp-content/uploads/2010/07/sozopol.jpg)

Созопол е най-старият град по българското Черноморско крайбрежие. Първото селище тук е възникнало в края на IV-III хилядолетие преди Христа. Подводните проучвания в акваторията на созополското пристанище разкриват останки от жилища, керамични съдове, каменни и костни оръдия на труда от бронзовата епоха. В созополския залив са открити и многобройни каменни котви, датиращи от II-I хил. преди Христа. Те свидетелстват за активно корабоплаване още от най-дълбока древност.

През 610 г. пр.н.е. на мястото на днешен Созопол е основана елинска колония ("полис") на милетски гърци под името Аполония Понтика. Името на града идва от бог Аполон, смятан за закрилник на колониите. Градът израства като важен търговски и пристанищен център. Поддържа активни връзки с големите центрове на Елада: Милет, Атина, Коринт, Хераклея Понтийска, островите Родос, Хиос, Лесбос и други. Търговското му влияние в Тракия се основава на съюз с владетелите на Одриското царство, възникнало през V в. пр. Хр. Котвата става емблема на Аполония и неизменен знак върху монетите, които тя сече още от края на VI в. преди Христа. Богатият град се превръща в център на високо развито изкуство. Съвременниците му го наричат Аполония Магна (Велика Аполония). В града се намирал голям храм на бог Аполон. Точното местоположение не е известно, вероятно на остров Кирик.

През 72 г. пр.н.е. градът е завладян и ограбен от римляните, а крепостната му стена - разрушена. Пълководецът проконсул Марк Лукул, който превзема града, отнася със себе си известна статуя на бог Аполон от светилището и я поставя на Капитолия в Рим. През IV в. градът  отново е в подем и вече е известен с името Созополис - "град на спасението". Традиционно византийски град и твърдина в хинтерланда на Константинопол, едва през 812 г. - при кан Крум - Созопол за кратко влиза в пределите на българската държава.

Созопол, заедно с Месамбрия (днес Несебър) пада през  1459 година - 6 години след падането на Константинопол, като една от последните византийски крепости под турско владичество.

От XVIII-XIX век са запазени църкви и множество къщи от дърво и камък, създаващи неповторимия архитектурен облик на днешен Созопол. Старинните икони и великолепните дърворезбени иконостаси представят забележителните постижения на художествените занаяти от това време.

Част от гръцкото население на Созопол се изселва през 20-те години на 20 век и основава село Созополи на Халкидическия полуостров, Гърция.

http://www.vestnikataka.bg
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:06:42
Тази информация е от 2011г.

Археолози откриха източната порта на древната крепост Аполония

Една близо 150- годишна археологическа загадка най-после беше разкрита. При разчистване на временни обекти в Созопол работниците се натъкнаха на източната порта на древната крепост Аполония.

Според специалистите находката ще хвърли светлина върху фортификационните съоръжения и ще помогне за попълването на археологическата карта на един от най-древните градове по българското Черноморие.

Търсенето на главната източна порта на Аполония е започнало още през средата на XIX век от френски археолози. С прекъсвания тук за последно са копали българските им колеги преди 15 години, но без да могат да открият входа към древния град.

Мястото дълги години бе заето от няколко капанчета и едва сега при тяхното разчистване се видя, че зад тях е била скрита митичната порта. Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров научи новината в Париж.

Божидар Димитров - директор на НИМ:
,,Трябва да се има предвид, че в Созопол се правят разкопки вече 150 години. Първи са започнали тези, при които се намирам в момента - французите, френският археолог Жорж Касьор. След него редица български и чужди учени, но нито един от тях не успява да открие входа на града."

Цоня Дражева - дир. на Регионалния музей Бургас:
,,Ще викаме ура, че най-после сме стигнали до истинския вход на крепостта Созопол, изграден още през средата на пети век и използван до 14 век, до опожаряването и разрушаването на крепостта от Амедей Савойски."

Портата е била с ширина 4 метра, а от двете страни е имало огромни кули, които през 15 век са доразрушени, а камъните са използвани при строежа на созополските къщи.

Проектът на фондация ,,Созопол", по който се прави разкриването на крепостната стена, сега ще продължи със спешни археологически проучвания с последваща консервация и реконструкция на портата и стражевите кули.

http://bnt.bg
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:07:55
Тази информация е от 2011г.

Археолози откриха древна църква в Созопол

(https://i.id24.bg//i/308146.jpg)

Само три дни, след като бе открит източният вход на крепоста Созопол, археолозите се натъкнаха на древна църква.

Северната стена и абсидата на православен храм от периода XII-XIV век са разположени на метри от крепостните кули, а за неговото съществуване досега няма известни писмени сведения.

Стената на средновековната църква е дълга близо 12 метра, дебелината й около 70 см, предполагаемата височина около 3-4 м. С това откритие практически коренно се променя пространството вляво от църквата Св. Св. Кирил и Методий, която през това лято съхраняваше мощите на Св. Йоан Кръстител.

Директорът на НИМ Божидар Димитров пристигна в Созопол часове след неочакваното откритие и само ден след завръщането си от Париж, където е договорил участие на френски археолози в разкопките в Созопол през следващия сезон.

http://news.burgas24.bg/308146.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:09:10
Тази информация е от 2011г.

Антични сгради под бургаските минерални бани

Вече е доказано, че около прочутите още през древността терми
е възникнал цял град, чиито останки лежат под земята


(https://m4.netinfo.bg/media/images/7313/7313456/655-402-antichni-sgradi-pod-burgaskite-mineralni-bani.jpg)

Антични сгради и крепостни стени, намиращи се под земята в района на бургаските минерални бани, са локализирали експерти от Националния археологически институт с музей при БАН.

Те са използвали специална техника - електросъпротивителния изследователски метод, съобщиха от пресслужбата на общината.

Геофизичното проучване на късноантичната и средновековна крепост "Аква Калиде" е поръчано от бургаския кмет Димитър Николов.

Изготвените компютърни модели ще позволят на археолозите занапред да планират работата си по-ефективно и да разкриват обектите последователно.

Проучени са четири отделни участъка, като във всеки от тях са регистрирани културни пластове, съдържащи археологически останки, обясни Николов за БТА.

Четири години поред общината отделя средства от бюджета си за подпомагане на археологическите изследвания при древния град Аква Калиде - Термополис.

Тя желае да превърне това място в туристическа атракция.

Вече е доказано, че около прочутите още през древността терми е възникнал цял град, чиито останки лежат под земята.

Според историческите извори минералните бани край Бургас са били посещавани от византийските императори Юстиниан I Велики (527-565) и Константин IV Погонат (668-685), от българския хан Тервел (700-721), латинските рицари от Четвъртия кръстоносен поход (1202-1204), султан Сюлейман I Великолепни (1520-1566), припомни директорът на Регионалния музей в Бургас Цоня Дражева.

В началото на юли 2008 г. започнаха първите разкопки на древния град от 30 години насам. Резултатите от археологическите проучвания надминаха първоначалните очаквания.

https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4342451
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:10:36
Тази информация е от 2012г.

Бурното море изрови древна постройкa в Сарафово

Снимка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1223715

(https://cache2.24chasa.bg/Images/Cache/812/Image_1223812_302.jpg)

Зидове от древна постройка са били разкрити по време на вчерашната морска стихия в почивната военна база в Сарафово, съобщиха от Община Бургас. Според шефа на НИМ Божидар Димитров явно става дума за римско градче, напълно неизвестно досега на науката.
 Ненадейното откритие е станало след като бурното море е свлякло част от земните маси в базата, похвалиха се от общината.
 Днес сутринта служителите на военното министерство се натъкнали на зидовете на римска сграда.

 Според кмета на Община Бургас Димитър Николов, който веднага е пристигнал на мястото, на терена освен зидовете, ясно се вижда изградената древна канализация, както и части от делви и грънци [правилната дума е керамика :whistle:].
 В района на новооткритата римска постройка е забелязан каменен саркофаг и необичайно едри животински кости.

 Кметът обеща да разкаже за находката на премиера Бойко Борисов и да разговаря за осигуряването на средства за археологически разкопки на терена.

 Остатъци от монументални антични сгради и улици, правилно обработени квадри, дебели плочи от улични настилки и колони е разкрило морето в бургаския квартал. Това обясни по-късно пред "Фокус" Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей. По думите му, явно става дума за римско градче, напълно неизвестно досега на науката.

 ,,При това със сигурност става дума за селище от градски тип (тъй като римските села нямат канализация, нямат храмове с колони, нямат сгради строени от няколкостотин килограмови квадри)", посочи той.

 ,,Най-куриозното е, че в съществуващите антични карти и лоции, няма нито едно споменаване на антично селище на това място. Това не е толкова голяма изненада, тъй като античните карти на брега са само две, толкова са и лоциите, а е известно, че те съдържат само имената на големи селища от типа на Анхиало, Аполония, Месемврия в тази част на бургаския залив. Селището не съществува и на археологическата карта на България", каза директорът на НИМ.

 "Първите сведения за него ни бяха съобщени от бургаския кмет Димитър Николов още след морската буря през септември миналата година. Разкопките на селището бяха предвидени в пилотния проект "Виа Понтика" на българското правителство за културно-исторически туризъм, обявен от министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Симеон Дянков на 4 януари в Бургас", добави той.

 Според плана, с министерско постановление ще бъдат отпуснати 120 хиляди лева за разкопки на неизвестното засега антично градче.
 За археолог е определен директорът на Археологическия институт с музей към БАН, проф. Людмил Вагалински.

 Разкопките ще започнат веднага след разтопяването на снега и подобряване на времето, тъй като съществува опасност следващата морска буря да отнесе още една част от античното градче в морето, каза Божидар Димитров.

http://dnes.dir.bg/news/burgas-razkopki-sarafovo-postroyka-10501025
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:11:38
Тази информация е от 2012г.

Откриха злато в Созопол

Намерен е масивен златен пръстен и златно листо от царски венец

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201204/20120402.wywwvrgsji.jpg)

Масивен златен пръстен и златно листо от царски венец откриха археолозите Цоня Дражева и Димитър Недев при разкопки, финансирани от Националния исторически музей пред крепостната порта в Созопол миналата седмица.
Пръстенът е с полускъпоценен камък и най-вероятно е от римската епоха (І-ІV век), съобщиха шефът на Националния исторически музей Божидар Димитров.

 Златният лист от венеца е от ІV-ІІІ век преди Христа. По това време Созопол се е наричал Аполония, бил е независима държава, но с демократична форма на управление и е било изключено държавните й ръководители да се кичат със златни венци.

 Както е известно, в гръцките градове-държави са се изработвали златни венци за тракийските царе, с които гърците от Черноморието са имали взаимно изгодни политически и икономически контакти. Така в един открит през ХХ век от археолози надпис от съседна Месамбрия (днес Несебър) се казва: ,,По време на Дионисиевите празници да се дарява ежегодно цар Садала, както се даряваха неговите прадеди Тарутин, Мопсюест, Медист и Котис със златен венец на стойност 50 статера".

https://www.blitz.bg/news/article/135292
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:12:29
Тази информация е от 2012г.

Антични еротични рисунки намериха в Созопол

(https://m3.netinfo.bg/media/images/7320/7320801/655-402-antichni-erotichni-risunki-nameriha-v-sozopol.jpg)

На фрагментите от ваза е представена еротична сцена - голи момчета и момичета правят секс по нетрадиционен начин, обясняват археолозите

Гръцка ваза с еротични мотиви откриха археолози на разкопките край крепостната стена в Созопол.

"На фрагментите от тази ваза е представена доста силна еротична сцена. Няколко голи младежи, момчета и момичета, правят секс по нетрадиционен начин. По нашите земи за първи път излиза такава сцена", коментира директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров пред Агенция "Фокус" (http://www.focus-news.net).

Откритието е направено на крепостната стена в Созопол и манастир ,,Свети Николай Чудотворец" в началото на стария град, където от октомври 2011 г. има разкопки.

Сцената е сравнително рядка, имаме намерени хиляди вази и фрагменти по нашите земи, но тази е първата с откровено еротични сцени. По нашите земи за първи път излиза такава сцена. В Гърция съм виждал подобни. Древните гърци са смятали секса за безплатен дар от боговете. Кое е грешно и кое не е грешно да се прави в секса, за първи път налага християнската църква.

Тя налага тотални ограничения, с изключение само на една поза между мъж и жена, не случайно наречена монашеска, докато всичко останало е забранено, смята се за перверзия. За добро или за зло, древните гърци не са мислили така", коментира Божидар Димитров.

Димитър Недев, директор на Археологически музей в Созопол, в интервю за "Фокус", обяснява, че фрагментите от вазата са от средата на VI век пр. Хр. Според първоначалния анализ автор на рисунките би трябвало да един от известните художници в стил Хекеура, източногръцка керамика, която учените свързват с първите заселници на древна Аполония.

"Картината включва седем фигури, сцената е еротична, с много добра стилистика, експресивност и с много пикантерия в нея. Самата сцена е изключително рядка. Аз се занимавам с проблематиката и иконографията на тази източно гръцка керамика от доста години. Има еротични сцени, но никога толкова големи и толкова експресивни, от толкова добър художник", казва археологът Недев.

Той допълва, че в същия пласт излезли няколко чернофигурни съда и фрагменти, в границата на 470-450 г. пр.Хр. "Пластът е много важен, дава много ценни сведения за икономиката на периода, за обичаите и точно тази вазичка казва, че няма нищо ново под слънцето. Предполагам, че ще придобие съответната известност, защото е изключително рядко произведение на гръцката вазопис. Много е интересно, за сега, до колкото ми е известно, без аналог."

Димитър Недев допълва, че за района на Созопол рисунките върху вази са най-различни - митологични, битови сцени, изпълнени в различни техники.

"Но точно тази керамика е разпространена изключително и само в Аполония, в очертанията на този ареал, който наричаме Понтийска Тракия и то в западно черноморската й част. Тази керамика я няма в Несебър, във Варна, в другите големи полиси. Това е обяснимо, защото Аполония е най-древният град в съвременните очертания на територията на България, с основаването на който, се свързва, разпространяването на градската култура по земите на древна Тракия", казва археологът Недев.

https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4746451
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:13:30
Тази информация е от 2012г.

Откриха древна винарна край Созопол

Ново голямо откритие на археолозите край Созопол. На едно от възвишенията българо-френският екип намери древно крайградско имение. Откритите многобройни амфори сочат, че тук се е намирал голям винарски център. Според учените, от такива места са се снабдявали с храна и вино древните градове по Южното Черноморие.

Откритото между градовете Анхиало и Инеада имение, където се е простирала древна Аполония, показва къде са били местата за земеделие. Там жителите са извършвали стопански дейности, от които са се изхранвали. Имението е разположено на едно от възвишенията край Созопол, откъдето се открива прекрасна гледка към морето.

Кръстина Панайотова - ръководител на разкопките:
- Имаме вода, имаме гори, мястото е защитено откъм морския вятър, виждате
колко силно пече, т.е. абсолютно удобно място и за живеене, и за производство - точно селско-стопанско производство...

Според археолозите, в неплодородната и солена земя до морето са оставяли място и за некропол. Разкопките в местността "Месарите" се извършват вече втора година от българо-френски екип.

Александър Барализ - археолог от университета в Екс-ан Прованс:
- Но сега започваме да имаме един голям комплекс - много важен, с много стаи, още не познаваме размерите.

Засега е ясно, че имението е от средата на V век преди Христа. Археолозите казват, че находката поставя началото на нов прочит на историята на древна Аполония и цивилизацията по нашите земи.

http://bnt.bg/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:14:35
Тази информация е от 2012г.

Изровиха вампир в Созопол

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.ibox.bg%2F2006%2F11%2F22%2F15177%2F430x277.jpg&hash=20e0460678170db5f7956fc40e0d99208f63732d)

Средновековен вампир изкопаха археолозите на пъпа на Созопол. Това е поредната сензационна находка в Стария град.
 Необичайното откритие е направено преди ден по време на разкопките на манастира "Свети Николай Чудотворец". На находката се натъкнал шефът на музея в града Димитър Недев. Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров лично разгледал артефактите, съобщи "Стандарт".

Родният Граф Дракула е бил открит в некропол непосредствено до полукръглата част на постройката. Погребението има белези на добре познатия ритуал срещу вампирясване. Починалият е прободен в гърдите с железен кол. Тази практика е използвана от хората навремето, които са имали страхове от зли възкръснали мъртъвци.

 Вампирът вероятно е бил знатна особа, защото е открит до абсидата на църквата. На това място според християнската традиция от средните векове са били полагани само знатни и благородни люде, обясняват археолозите.

Екипът специалисти бил смаян от намереното в гроба. В морския град това е прецедент, за първи път при разкопки излиза вампирско погребение. В съседство до вампирския некропол са открити още 5-6 погребения, които обаче не са проучени. Един от гробовете бил със значително по-малки размери и е възможно там да почива дете.

 Междувременно археологическият екип се е натъкнал на антична църква от IV век. Тя е в пласта под средновековния манастир, който е открит по-рано и датиран от Х в. Според Божидар Димитров под църквата най-вероятно има и още по-стар античен храм.

 Необичайните находки пред портата на Созопол отново провокираха интереса на правителството и министър Симеон Дянков е обещал, че ще отпусне още 270 хиляди лева за допълнителни проучвания, съобщи кметът на Созопол Панайот Рейзи. Освен за манастир "Св. Николай Чудотворец" парите ще отидат и за разкопки на северната кула на Созопол и за проучвания на нос Акин и нос Червенка.

http://dnes.dir.bg/news/sozopol-razkopki-vampir-11278342
http://news.ibox.bg/news/id_1026521701
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:16:04
Тази информация е от 2012г.

Откриха уникално съкровище в Созопол

(https://static.fakti.bg/news2012/41724/8112b2734c8ab4976a7f615bf8d1cc18_big.jpg)
Снимка: БНТ

Поредното голямо археологическо откритие беше направено в Созопол. Гърне пълно с 225 отлично запазени бронзови монети откриха археолозите при разкопки в местноста Буджака.

 Находката беше открита в района на некропола на древна Аполония, но извън очертанията на гроба, съобщи БНТ.

 Монетите са сечени тук и са от IV век пр. Христа. Според археолозите откритието е особено ценно защото монетите не са били в обращение като 75 от тях са с голям номинал.

 От едната им страна е изобразена типичната аполонийска котва, а от другата е фигурата на патрона на града-Аполон. Археолозите са категорични, че се касае за скрито съкровище, а не за погребален обряд.

"За първи път в некропола на Аполония се намира съкровище - монети, които не са поставени като ,,Харонов обол" в гроб, а те са събрани в тази каничка и скрити. Едно такова съкровище има много голямо значение за познанията ни върху монетосеченето на Аполония, защото монетите са аполонийски", заяви доц. д-р Кръстина Панайотова.

 Тя акцентира върху уникалността на находката: ,,25 години се занимавам с некрополите на Аполония, нямаме такъв случай, а и по принцип е много рядко в некропол да се открие такава находка", подчерта Панайотова пред Радио Фокус - Бургас.

 Познат е един такъв случай с намерен съд с монети в некропол в Румъния , но може да има и други. В България такъв случай няма. Съкровище е намерено със сребърни монети, но не и в некропол, а при разкопки в Пищерос, близо до гр. Септември.

http://fakti.bg/bulgaria/41724-otkriha-unikalno-sakrovishte-v-sozopol
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:16:59
Тази информация е от 2012г.

Археолози откриха подводен квартал край Черноморец

(https://m.netinfo.bg/media/images/7324/7324104/655-402-naposledyk-arheolozite-v-sozopol-se-radvat-na-chesti-otkritiia.jpg)

Откриването на подводен квартал не е изненада, тъй като от V в. пр. Хр. до наши дни Черно море се покачва, заяви Божидар Димитров

Подводен квартал откриха археолозите от екипа на доц. д-р Иван Христов, заместник-директор на Националния исторически музей, при разкопките на нос Акин край Черноморец.

Това съобщи за Агенция "Фокус" Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей.

"При разкопките по правителствената програма ,,Виа Понтика" на нос Акин, един от трите носа на град Черноморец, археологът доц. д-р Иван Христов, заместник-директор на Националния исторически музей, откри, освен мощни крепостни стени с две бойни кули на самия полуостров, и продължение на крепостната стена в морето.

Продължението на крепостната стена обгражда една голяма плитковина югозападно от носа.

Крепостната стена е запазена на доста голяма височина и поне засега, се виждат очертанията на голяма бойна кула с дължина пет метра и широчина три метра и половина", разказа Божидар Димитров.

По думите му археолозите вече са установили, че става дума за ранновизантийската крепост Кримна, която е била разположена на това място.

От началото на Първата световна война до преди няколко години, крепостта е била в чертите на военно поделение и не можеше да бъде изследвана от археолозите.

"Запазената на сушата територия на крепостта обхваща близо 40 декара. Крепостната стена е по-дебела дори от созополската.

Размерите на созополската са от 1,8 м до 2,2 м, а тази навсякъде е запазена на широчина 2,6 метра. Намерените монети показват, че стената е изградена от император Анастасий I (491-518) около 513 г., доукрепвана е от император Юстиниан I (527-565) през следващите десетилетия, и вероятно селището е унищожено при голямото аварско нашествие през 583–586 година, когато с аварите едновременно участват като съюзници и славянски, и български племена", каза Божидар Димитров.

Откриването на подводен квартал не е изненада, смята той.

"Известно е, че от V в.пр.н.е. до наши дни, в рамките на т.нар. новочерноморска трансгресия морето повишава нивото си с темп от 1,4 мм до 4 мм годишно.

По крайбрежието, част от което е и крепостта край град Черноморец, според един български академик, потъването е най-голямо – 4 мм годишно.

От построяването на крепостта до наши дни са минали около 1500 години, което означава, че в тази част на крайбрежието морето е повишило нивото си с 6 м досега.

Квартали на Несебър и Созопол също се намират под водата, но, за съжаление, в последно време бяха засипани за дамби, които да укрепват града откъм морето", каза Божидар Димитров.

Засега този новооткрит подводен квартал на един черноморски град, е единственият по Черноморието и би могъл да се превърне в прекрасен обект на културно-историческия туризъм, каквато е и целта на програмата "Виа Понтика", смята историкът.

https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4940471
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:19:20
Тази информация е от 2012г.

Златни накити открити в гробницата в Дебелт

(https://m5.netinfo.bg/media/images/7324/7324787/655-402-propukvane-na-pytnata-nastilka-dovede-do-razkrivane-na-grobnicata.jpg)

Специалистите са изненадани от богатите погребения, на които се натъкнали

Два златни медальона откриха археолозите в семейната римска гробница в Дебелт, съобщи "Стандарт".

Миналата седмица археолозите са започнали спасителни проучвания на гробницата, която бе открита след пропадане на улица в странджанското село в началото на месеца.

Специалистите са изненадани от богатите погребения, на които се натъкнали.

В едното помещение от двукамарната структура археолозите са попаднали на скелет на мъж. Заедно с това в гроба били открити бронзов балсамарий, желязна стригила за почистване на тялото. Антична златотъкана нишка и мънистал с които е била украсена дрехата на положения мъж, говорят за знатния произход на починалия, обясни археологът Красимира Костова.

В съседство бил намерен друг скелет, за който се предполага, че е на жена. Там били и великолепните два медальона, които са отлично запазени.

Предметите са украсени с полускъпоценни камъни. Върху тях личат изображения  на митичното съществото базилиск и на древноримския бог на слънцето - Сол Инвиктус. Около рисунките има надписи, които представляват кодирани послания и тепърва ще бъдат проучени.

Според Красимира Костова дамата е принадлежала към религиозното общество на гностиците и затова като гробен дар са й били сложени тези медальони реликви, които имат изключителна предпазваща сила.

Открити били още златна висулка, която се явява разделител на златните изделия, и две бронзови монети. За първи път подобни реликви, отнесени към движението "гностицизъм", чийто разцвет е именно през ІІ-ІІІ век, се откриват на територията на римската колония Деултум.

В интервю за Агенция "Фокус" днес Красимира Костова посочва, че средствата, които Община Средец е отпуснала за разкопките на некропола в село Дебелт са достатъчни.

Античната римска гробница беше намерена случайно, при пропукване на пътна настилка но 6 юли и там започнаха разкопки.

https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4979631
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:20:06
Тази информация е от 2012г.

Стенописи от XI в. откриха при разкопки в Поморие

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.ibox.bg%2F2012%2F08%2F18%2Fpomoriee%2F430x323.jpg&hash=857ee5d781b7662db58f7f9093a224340ed06c90)

Приключи петият сезон на археологическите разкопки в местността ,,Палеокастро" в Поморие. Екип от специалисти, ръководени от доц. д-р Сергей Торбатов и д-р Методи Даскалов проучваха и изучаваха района, съобщават от пресцентъра на крайморския град.

Откритието на тази година е депо с над 1000 фрагмента от стенописи. Стенописната украса е в два слоя. Ранният пласт, според специалистите е от края на X-ХI век, а по-късния датира от XIII век. Открити са изображения от светец, Богородица, части от одежди и рамки, части от надписи, ореоли.

Фактът, че в Средновековието некрополите са се развивали обикновено около църкви и намирането на преотложени стенописи, дава надежда, че в близките околности има християнски храм.

За петте кампании са разкрити 700 кв.м площ. Открити са части от уличната мрежа на римския Улпия Анхиалос, важни обществени сгради, за една от която се предполага, че е храмът на Изида и Серапис; голяма обществена постройка, чиито останки са запазени с много голяма височина - вероятно обществена баня.

 ,,Това е може би  най-представителният римски град по южното черноморие, който е основан на това място специално от римляни. Градът е изграден основно през II век на съвсем чисто място според всичките традиции на римското градостроителство. Създаден е на чисто място и нищо общо с колониите" , обясни д-р Методи Даскалов.

През Средновековието почти няма исторически извор, в който да не се споменава Анхиало като много важно пристанище и търговски пункт. Свидетелство за това е богатият нумизматичен материал и вносните стоки. 

Преди няколко години археолозите разкриват некропол с голяма концентрация на средновековни гробове. ,,Некрополът на Анхиало е един от много малкото в България, където проучването на човешките костни останки на място се извършва от специалист антрополог. За три сезона работа са разкрити 173 гроба с останки от над 500 индивида.

По-голямата част от намерените скелети са на деца от шестмесечна до тинейджърска възраст. Прави впечатление, че некрополът се развива на семейни парцели и че в един гроб са се извършвали до пет препогребвания. Това са гробове на заможни хора, свидетелство, за което са големият брой накити, предимно в гробове на жени - стъклени мъниста, гривни.

,,Интересен беше гробът на малко момиченце със сребърни наушници, върху главата на което е имало кърпа с ръчно бродирани златни нишки и наниз от мъниста", сподели д-р Даскалов. Събраната колекция от около 30 нагръдни кръста, носени приживе, говори, че хората са били ревностни християни и е доказателство за стриктно спазване на консервативен християнски погребален обряд.

http://news.ibox.bg/news/id_2036696690
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 14:21:39
Тази информация е от 2012г.

Анхиалско "чейндж" бюро и стенопис с Богородица - част от разкритията в Палеокастро

(https://poligraff.net/uploads/articles/big/PALEOKASTRO.jpg)

Анхиалско "чейндж" бюро и стенопис с Богородица са само част от разкритията при археологическите разкопките в поморийската местност "Палеокастро". Това съобщи ръководителят на проучванията д-р Методи Даскалов от Национален археологически институт  по време на пресконференция днес.

"В последните дни намерихме първото анхиалско чейндж бюро. В едно от помещенията имаше находка с разпръснати около 20 монети дребен номинал, ключ от касетката и едно рамо от късноантична везна. Това подсказва, че сарафите (чейнчаджиите) са въртели бизнес на това място", коментира д-р Даскалов . 

(https://i.imgur.com/8xkJ3.jpg)

Вече пети сезон продължават археологическите проучвания на античен и средновековен град Анхиало. Около 700 квадратни метра площ е изследвана до този момент на обекта. Разкрити са части от уличната мрежа на римския Улпия Анхиалос, важни обществени сгради, за една от която се предполага, че е храмът на Изида и Серапис; голяма обществена постройка, чиито останки са запазени с много голяма височина - вероятно обществена баня.

"Това, което може да се каже е, че именно Улпия Анхиалос е бисерът на Поморие. Това е град, изграден от римляните веднага след настаняването им на Балканите, I век след Христа. Градът е изграден по всички закони и правила на римското градоустройство. Цялата римска епоха е представена тук в целия си разкош и блясък. Това е създаден на чисто място град, нямащ нищо общо с колониите", коментира д-р Методи Даскалов.

По думите му почти няма исторически извор в Средновековието, в който да не се споменава Анхиало като много важно пристанище, търговски пункт... известни са печати на Анхиало, а и голяма част от търговията от XI век насетне е преминавала именно от тук. Свидетелство за това е богатият нумизматичен материал.

"Почти няма монетосечения на Балканите, които да не са представени тук в музейната сбирка, която за тези 5 сезона  достига около 1000 монети.  Почти няма производствен център във Византийската империя, чиято продукция да не е представена тук, говорим за керамични съдове. Това, което в последните години приковава нашето изследователско внимание е свързано с един много голям средновековен некропол. 173 са гробовете, а индивидите са над 500.  Попаднахме на участък с над 1000 фрагмента от стенописи. Те са разделени на няколко групи – по пластове, колорит и изобразителни особености. Има част от лице на светец,  ръце в молитвена поза, една богородица, ореол, части от одежди и  надписи. Стенописите датират от X-XI век. Много малко са местата у нас, където имаме стенописи от този период", допълни д-р Методи Даскалов. 

(https://i.imgur.com/rRiHa.jpg)

Засега разкопките на мястото се извършват с общински средства, но идеята на кмета Иван Алексиев е да включи местността ,,Палеокастро" в маршрута ,,Виа Понтика", за който правителството отпуска пари. Подобни археологически разкопки по този маршрут вече се финансират с по 150 хиляди лева.

https://www.poligraff.net/ (https://www.poligraff.net/статия/Анхиалско-чейндж-бюро-и-стенопис-с-Богородица-част-от-разкритията-в-Палеокастро/11175)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:35:31
Тази информация е от 2012г.

Некропол от древна Аполония откриха в Созопол

(https://i3.dir-i.net/CMS/2012/08/20/3a_budlzy.jpg)
Новите находки открехват една от най-ранните страници на древна Аполония и на Созопол
Снимка: БГНЕС

Некропол от древна Аполония разкриват археолозите в Созопол, съобщи директорът на Историческия музей в Созопол Димитър Недев, който и в момента работи на обекта.
 По думите му погребението е открито в северния дял на притвора на трикорабната базилика, под нивата и на двете църкви. ,,Ситуацията е: две църкви, една от VІ – VІІ век, с ранен период на изграждане, друга - от Х век, съществувала до ХVІІ в.

 "В очертанията на северния дял на притвора, в първичната пясъчна коса, сме открили началото на нивото на древна Аполония и то в съвсем ранния период. От вчера имаме разкрити два гроба и един елинистически, от ІІІ век. Открито е погребение на девойка, само с един съд за благовония, която е била бременна, най-вероятно - починала по време на бременността", обясни той.

 Днес е открито погребение на малко дете, може би на възраст до 3 години (антропологически се води от нула до 5 години), но експертите допускат, че е на около три, тъй като крачетата са много малки (около 10 см). Погребението е извършено в амфора от остров Самос, която се датира в началото на третата четвърт на VІ век преди Христа.
 "Това е същата тази хронологическа граница, която бяхме определили при съда с еротичните сцени; малко по-рано от този период. Съдовете са алабастрони, произтичат от Коринт (това е ранната фаза на къснокоринтския стил) и се датират в границите между 560 и 540 година", обясни археологът Димитър Недев.

 По думите му след 1974 г. професор Михаил Лазаров (един от известните изследователи на античния период на Аполония, на Месамврия, и на Одесос), който е бил уредник на созополския музей, за първи път археолозите откриват гроб от архаичния период.
 "Този гроб като дата предхожда този производствен комплекс от три металургични пещи и пещ за производство на керамика, датирани между 470 и 450 година, за които вестниците вече писаха", каза Димитър Недев.

https://dnes.dir.bg/news/sozopol-negropol-11886954
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:37:41
Тази информация е от 2012г.

Откриха 4 кг сребро от двора на владетеля на Странджа

Даниела Агре намери гърне с тракийски монети

(https://www.novinite.bg/media/images/2012-09/photo_verybig_20560.jpg)

Съкровище от края на III век пр. Хр. откри екипът на археолога Даниела Агре при разкопки край Синеморец. Известният изследовател проучва там резиденция на тракийски владетел на име Кортодзунтос от времето на елинизма. Той не е имал титлата цар, но е управлявал почти цяла Странджа.

Съкровището се състои от сребърни монети в много добро състояние с голям размер и номинал, които са били скрити в керамичен съд. Той пък бил поставен в друг и след това заровен между скали в близост до една от отбранителната кули на тракийския дворец. ,,Вероятно в момент на голяма опасност обитателите на резиденцията са решили да скрият парите", предполага Даниела Агре. Нашествията и войните са основна причина да намираме подобни укрити съкровища по нашите земи.

Археолози и нумизмати все още вадят монетите от керамичния съд. Когато всички те бъдат проучени, ще стане ясно кои от тях са най-нови и така ще се разбере докога е бил обитаван дворецът. Все още не е ясно и на кого са принадлежали парите. Сред тях има монети с лика на царе от епохата на елинизма като цар Лизимах, Антиох I, Селевк и Никомед, които са наследници на Александър Велики (336-323 г.пр.Хр.). Предполага се обаче, че съкровището е било трупано в продължение на много време и е заровено след царуването на тези владетели. На брой монетите са близо двеста и тежат 4 килограма. Те ще станат част от експозицията на историческия музей в Царево.

Освен съкровището в резиденцията на тракийския цар бяха намерени и съдове за съхранение на храни и вино, както и релеф на глава. През 2006 г. на 50 метра от новооткритото имане беше намерен гроб на знатна тракийка със златни накити. Тогава беше проучена и могилата на тракийския владетел и на неговата съпруга.

Разкопките на Даниела Агре са част от мащабните проучвания на Южното Черноморие по проекта ,,Виа Понтика" на Министерския съвет. Тази година благодарение на финансирането по този проект в региона бяха направени редица големи археологически открития, сред които потънал древногръцки град край Черноморец и скелетите на мъж и жена, които средновековните хора в Созопол смятали за вампири.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:38:18
Тази информация е от 2013г.

Археолозите са открили златна обеца от 4 век пр. Христа
при работата си на светилището на Посейдон в Созопол


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.focus-news.net%2F7298685902e7df26858361f9f1fc82e3.JPG&hash=a533f5ba5c0c648cccb3dbb298938d9d1fefdca3)

10 март 2013 | 16:03 | Агенция "Фокус"

Бургас. Археолозите са открили златна обеца от 4 век пр. Хр. при работата си на светилището на Посейдон в Созопол. Това съобщи за Радио "Фокус"-Бургас  ръководителят на разкопките и директор на Археологическия музей в Созопол Димитър Недев. ,,Откритата златна обеца не е първата на обекта, тъй като миналата година там бяха открити няколко листа от венец и златен пръстен, но това е първият артефакт от Предримския период с някакъв елемент на художествена стойност, въпреки че керамиката, която намираме тук на терена, е изключително рядка и много важна за археологичната наука и за изследването на Античната художествена култура. В момента работим около ранновизантийската баня, под чийто основи намираме храма, който като работна хипотеза продължава да се определя като светилище на Посейдон от 4 в пр. .Хр.",каза Недев. Разкопките продължават с по-бавни темпове, предвид несигурното бъдеще на програма Виа Понтика. Усилията основно се насочват към укрепване на разкопания терен от към пл. ,,Хан Крум" и ул. ,,Аполония", а също така и към проектантски дейности, свързани с устройството на зоната, с консервация във всичките му части - архитектурна, технологична и ВиК. Работата продължава и най-вероятно обектът ще е част от туристическите маршрути през настоящия туристически сезон. ,,Имаме амбициите това да бъде първият изцяло завършен проект по програмата Виа Понтика, която сега е с неясна съдба",посочи още археологът.

http://focus-news.bg/?id=n1758263
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:39:44
Тази информация е от 2013г.

Множество монети и керамика на разкопките в Аква Калиде

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1157748_227501837403220_329805501_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c47fc7512e07530cde9a90631a810f65&oe=5C30CC0B)

ФОТОГРАФ: ОБЩИНА БУРГАС

Към настоящия момент откритите движими находки надхвърлят очакванията на екипа, имайки в предвид извършваните разрушения и опустошения в проучвания участък
 18-ти ден протичат интензивни проучвания на възловия за община Бургас археологически обект Аква Калиде – Терма в Бургаските Минерални бани.
 Началото на системните археологически проучвания беше поставено през 2008г. от директора на Регионалния исторически музей в Бургас - археоложката Цоня Дражева. На шестата година след началото си, разкопките са концентрирани източно и южно пред банята на султан Сюлейман Великолепни, строена през средата на XVI век. Те са финансирани от Община Бургас вече няколко години, което създава възможност за пълни археологически проучвания на района.Археологическите проучвания се провеждат от РИМ Бургас с екип в състав ръководител на арх. проучване доц. д-р Димчо Момчилов, зам. ръководител Мирослав Класнаков (РИМ Бургас) и археолозите Стефан Бакърджиев и Явор Русев от РИМ Ямбол, участват и стажанти от бургаския университет ,,Проф. Асен Златаров", шуменския университет ,,Епископ Константин Преславски" и пловдивския университет ,,Пайсий Хилендарски".
 Независимо, че при изграждането на турската баня и последвалите разширения в началото и средата на XX век са изгребани големи количества земна маса, преизползвани са ценните строителни материали (обработвани каменни квадри), в момента на дълбочина 4,5 до 5,5-6,0м археолозите разкриват останки от първата баня, изградена през Римската епоха в началото на II век. Те изцяло са в синхрон с разкритията от миналата 2012г., когато за пръв път тук се разкри монументална римска архитектура, невиждана по Южното Черноморие.

 От няколко дни продължава разчистването на отводнителния канал на първата баня. Проучва се плътен горял пласт от най-значителния пожар в Баните от началото на XIII век (1206г.), свидетелстващ разрушенията на средновековната българска баня, нанесени от войските на брата на Балдуин Фландърски, Хенри, провеждал наказателен поход срещу българския владетел Калоян (1197-1207). В тези пластове се откриват множество керамика и монети от XI-XII век. В същото време се разчистват архитектурни структури от няколкото преправки, извършвани върху баните в Ранновизантийската епоха и Средновековието.

 Към настоящия момент откритите движими находки надхвърлят очакванията на екипа, имайки в предвид извършваните разрушения и опустошения в проучвания участък. Между тях могат да се обособят голямото количество разнообразна керамика не само от Римската и Ранновизантийкската епоха, доминиращата такава от XI-XII век, когато баните са във Византийско владения, а после и в пределите на Българската държава, както и късно средновековна керамика от Османската епоха.

(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q71/s720x720/1239519_227502007403203_1660076358_n.jpg)

 Сред находките са над 50 монети, между които силно представена е средата на IV век, анонимните фолиси от XI век и най-вече такива от XII-XIII век. Открити са множество бронзови пръстени и боздуган, сребърен медальон от XI век с изображение на Св.Георги, златна обица от Османския период, изящно украсен с перли.
 Археологическите проучвания на банята, просъществувала през Римската, Византинската и Българската епоха, както и провеждана частична реставрация на турската баня са част от амбициозната програма на Община Бургас за пълно експониране на този уникален за българските земи археологически обект.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.227501804069890.1073741962.179249492228455&type=1
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:42:55
Тази информация е от 2013г.

Мега богаташ от Анхиало изумява археолозите

Най-богатото жилище на антични, а по-късно и на средновековни жители на Анхиало /днешно Поморие/ е находката, с която се гордеят археолозите от Националния археологически институт с музей при БАН, водени от ст.н.с. д-р Сергей Торбатов този сезон. Ако можете да си представите къща, голяма най-малко 40х60 метра, това е била резиденция на изключително влиятелен и много богат човек, който обаче все още е неизвестен. Археолозите проучват южната периферия на римския град от 2007г. Тази къща вероятно е построена в началото на II век след Христа и е просъществувала с различни преустройства до края на VI век. За сега е открита част от нея и се предполага, че е заемала цял квартал между четири улици. ,,Римските градове са били устроени с точна планировка – прави улици и квартали между тях", каза д-р Торбатов. Там са открити 11 вида мраморни облицовки, внесени от Мраморно море – нещо, което много малко хора през античността и средновековието са можели да си позволят. Собственикът е имал и собствена изба от вносни вина. Там са открити много амфори, една от тях е единствената запазена цяла, които са доказателство за внос на вина от Централното и Източното Средиземноморие.

В началото на съществуването й в къщата е имало изключително красива мозайка, част от която е разкрита. Предполага се, че по време на земетресение тя е била полуразрушена и собствениците са я замазали с хоросан, за да изравнят нивото на пода. По-късно върху нея е строено и с тухли, но сега специалистите я разкриват под слоя строителни материали. Помещението с мозайката вероятно е било предназначено за гости и приеми.

Другата изключителна находка все още е само в един ъгъл на сградата. Археолозите предполагат, че това е храм на египетските богове Изида и Сарапис. Изида е вселенската богиня-майка, а Сарапис е считан за победоносец. Преди време там беше открита и една ара - посветителен   олтар с изображението на двамата, което със сигурност произхожда от този храм. Намерена е също и плоча с частично запазен надпис, която свидетелства за дарение на две хиляди денара - значителна сума за онова време, направено от жрец на храм. Датировката също е от средата на  втори век след Христа.  Според д-р Торбатов този храм е изграден по време на управлението на император Антонин Пий (138-161), т.е малко след основаването на Анхиало". Това е единственият храм на Изида и Серапис в цяла България.

Д-р Сергей Торбатов разказа и за друга находка, отнасяща се до разположението на сградите в римския град. Открит е част от комплекс, който се развива на изток и е с вид на пентагон – с тъпи ъгли. Такъв комплекс няма въобще в Римската империя. Това е още едно доказателство за писаното от римските пътешественици, че Анхиало е бил уникален, един от малкото градове, които са имали право да носят името на император Траян – Улпия Анхиало. Това го прави най-важен център в тази част на Черноморието.   

Десетки са находките, които д-р Торбатов показа в края на археологическия сезон. Много от тях са уникални не само за Поморие, но и за цялата страна и дори за останалите държави от региона. Една от тях е печат – също изключително рядък. Той е оловен и се предполага, че е на началника на дворцовата стража на императорския палат. Има и надпис с името на изпращача, от което се чете само края ...агес.

Археолозите са открили и митническа пломба. Отново изключително ценна – с лика на бог Хермес и надпис. Тя е датирана от първата половина на IV век и вероятно с нея е била пломбирана изключително важна пратка за богаташкия дом – от високо държавно ниво, а може би и от императора.

Още една изключителна за нашите земи находка е персийският фаянс, открит в къщата. Той е от XII век. В България само на няколко места, и то по Черноморието, са открити подобни фрагменти от такъв фаянс и археолозите са стигнали до извода, че тук е имало търговия с Персия, но стоките от там не са стигали до вътрешността на страната.

Сред находките има още нагръден кръст от средните векове и цял набор от антични керамични лампи, една от които е била и с капак – нещо рядко срещано до сега. Археологът показа и рапан от II век, с което доказва, че тези морски животни са си били в Черно море много преди да ги пренесат корабите ни от Япония. Още нещо – свързано с риболова уточни д-р Торбатов. Една от находките е оловни тежести за мрежи. Те са били явно много ценно притежание, тъй като са били скрити в къщата като специален предмет. 

,,Римляните са построили своя град върху пясъчните дюни, далеч от съществуващото селище, което е било само на полуострова. На тях им е трябвало пространство, в което да си разположат улиците и къщите, както са свикнали – с прави улици и площади", каза д-р Торбатов. Разкопки на това място са правени още от 1966г. , а южната периферия на римския град е разкрита през 2007г. От І до ХІV век не е имало прекъсване на живота в Анхиало. Градът е преживял потопи и земетресения, по време на които се предполага, че част от него е потънала в морето. Към края на VІ в. е имало аварско нашествие и тогава част от града е изоставена, но Анхиало отново се е възродил. Първите данни за съществуването му са от ХІХ в. в пътеписите на пътешественици. Сега мястото на разкопките е частна собственост и се води земеделска земя – т.е. там нищо не може да се строи. Собствениците са го предоставили на общината и на музея в Поморие и администрацията търси начин да ги овъзмезди. Тя е и тази, която финансира разкопките с идеята, след тяхното приключване и социализиране, да привлича повече туристи, каза зам.–кметът Илия Джингов.   

http://www.burgasnews.com/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:47:27
Тази информация е от 2013г.

Релеф на тракийски конник откриха в Несебър

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkmeta.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2F09%2F52a5aa98e001d.jpg&hash=cdeff8ab4b2ff1e317eb826080975119f4bb6af8)

Изключително добре запазен оброчен релеф на тракийски конник откриха в Несебър. Едва започнали, археологическите проучвания на северния бряг на полуострова, на ул. ,,Крайбрежна", зарадваха екипа на доц. Анелия Божкова и Петя Кияшкина с много важната находка. При сваляне на ребро, в насипа е открит релеф на тракийски конник с четириредов посветителен надпис на старогръцки език. След обичайната формула ,,На добър път" надписът продължава с името на посветителя Папиас, син на Хераклейдас. В четириъгълното дълбоко релефно поле е изобразен конник в ход надясно с развято наметало. Конят е повдигнал предния си ляв крак по посока на каменен жертвенник и дърво, около което се извива змия.

Паметникът датира от втори век и е доказателство за почитането на тракийския Херос в антична Месамбрия през римската епоха. Новооткритият релеф е в отлично състояние и в най-близко време ще намери своето място в археологическата експозиция на Музей ,,Старинен Несебър".

Това е първият релеф на тракийски конник, който се открива в рамките на самия античен град. Досега са известни няколко подобни паметници от района, но те са от землищата на Свети Влас, Кошарица и Горица.

Гореща археологическа есен започна в Община Несебър. Музей ,,Старинен Несебър" стартира археологическите проучвания на няколко обекта. Два от тях са в Стария Несебър и са по проекти, финансирани от Министерство на културата. Първият обект е на ул. ,,Крайбрежна", където и през 2006-2007 г. бяха проведени спасителни разкопки. Сега теренът е потънал в диворасла ниска растителност, а откритите при предишните проучвания структури се рушат. С отпуснатите от държавата 10 000 лв. се цели археологическо допроучване, за да може теренът да се освободи за благоустройство и археологическо експониране. Ръководител на проучването е доц. Анелия Божкова (НАИМ-БАН), а зам. ръководител – Петя Кияшкина (Музей ,,Старинен Несебър"). Именно тук е открит релефа на конника.

http://www.kmeta.bg/relef-na-trakijski-konnik-otkriha-v-nesebur
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:48:17
Тази информация е от 2013г.

На остров "Св. Анастасия" открили съкровище

(https://img.bg.sof.cmestatic.com/media/images/620x349/Jul2012/60985047.jpg)
Снимка: http://btvnews.bg/ (http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/ostrov-sveta-anastasiya-shte-posreshta-turisti-prez-sledvashtiya-sezon.html)

Части от златен кръст и ръкописна библия, както и десетки монети, са открити при ремонтните дейности на остров "Света Анастасия". Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов на презентационен тур на острова.
 Вещите са били скрити, заради пиратските набези. Някои от тях са били зад олтара в църквата. Част от тях ще бъдат показани в музея на острова.

 Ремонтните дейности вече са на финала си, а през пролетта на следващата година, когато е построен и катамаранът, островът вече ще е достъпен за туристи, обяви кметът 

 Предстои "Света Анастасия" да се почисти основно и всички строителни механизации да бъдат изнесени на сушата.

"Чакаме голям военен кораб, който да ни помогне с транспортирането и започваме подготовката за сезон 2014 г. Вече са назначени една част от служителите - това са служители на община Бургас, които ще обслужват функционирането на острова - както атракциите, така и заведенията" -  съобщи градоначалникът на Бургас, цитиран от "Фокус".

 Някогашният манастир е реконструиран, там ще се помещава музеят и хотелската част.

В музея ще се пресъздава историята на острова, различните му приложения през годините – като манастир, като затвор. Църквата на "Света Анастасия" е възстановена. Тя е от периода между XII и XIV в., реконструирани са и стенописите.

 По проекта е възстановена и манастирската лекарна, където ще се отглеждат лековити билки. Легендите говорят, че хора от сушата са идвали заради тинктурите на монасите.

 В ресторанта на острова "100 години назад" пък ще се приготвят стари, автентични рецепти от региона, основно с риба и морски продукти.

 Островът е възстановен почти до автентичния си вид - от сградите до настилката.

https://dnes.dir.bg/news/ostrov-sakrovishte-sveta-anastasia-15208378
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:49:19
Тази информация е от 2013г.

В Средец откриха стражева кула и лекар, погребан с инструментите му

(https://www.burgasinfo.com/uploads/images2013/dsc06308.jpg)

Златни обеци, зар за игра и лекар, погребан със съдовете, в които е държал инструментите си, са сред откритията в Националния  археологически резерват Деултум край Дебелт.  Най-ценната находка за лято 2013 е стражевата кула на Северната крепостна стена.

(https://www.burgasinfo.com/uploads/images2013/dsc06267.jpg)

,,Доц.  Людмил Вагалински успя да локализира Северната крепостна стена на византийския град Дебелт. До нея има и прекрасна трапецовидна кула. Крепостната  стена, която е изградена  през втората половина на 5 век,  ще стои като корона в експозицията на античния Деултум. Северът е бил проблемен, защото всички нашествия идват от  там – готи, хуни, авари, славяни и прабългари и е трябвало да се охранява. Затова във втората половина на 5 век, когато се строят крепостите стени на византийският Дебелт,  тук се изгражда масивна стена и трапецовидна кула", каза Красимира Костова – директор на Общинския исторически музей в Средец.

По нейни думи археологическият сезон в Деултум е бил изключително тежък, защото е започнал още на 1 март. В последната седмица екипът от археолози е попаднал на римски некропол южно от колонията. В него са разкрити 6 погребения от II – III век.  Един от гробовете е на момиче, като в него са намерени златни обеци, които са запазени изключително добре. Сред другите погребения е това на лекар, който е положен в земята със съдовете, в които е държал инструментите си, два ликита (съдове за благовония) и зарче за игра.

Според кметът на община Средец Иван Жабов сезонът е  бил изключително силен.

,,Много добре си партнираме с Историческия музей  както финансово, така и организационно. Това лято помогнахме с безплатен транспорт за студентската бригада, която работеше на територията на резервата. Настанихме ги в общинско общежитие. Изключително щастлив съм, че помощта ни се възнаграждава с  ценните находки, които откриват екипите.  Последната е стражевата кула, а по наша информация в страната няма друга толкова добре запазена", каза Иван Жабов.

Има предположение, че сред находките е и епископската резидензия на християнския Дебелт.

(https://www.burgasinfo.com/uploads/images2013/dsc06309.jpg)

(https://www.burgasinfo.com/uploads/images2013/dsc06304.jpg)

(https://www.burgasinfo.com/uploads/images2013/dsc06242.jpg)

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/42586


6 гроба в римски некропол са открили археолозите при разкопки в "Деултум - Дебелт"

Шест гроба в римски некропол са открили археолозите при разкопки в Националния археологически резерват "Деултум - Дебелт". Това съобщи Красимира Костова, директор на Историческия музей в Средец.

"Имахме един изключително интересен сезон, тъй като от седмица, разкрихме тези гробове в южната част на колонията. Излязоха шест гроба", обясни тя.

Единият е на лекар, открити са бронзови тубоси, в които има медицински инструменти. Това са скалпели, кюрети и едно зарче. "Вероятно докторът е обичал и хазартните игри", отбеляза Костова.

Открит е и един изненадващ за археолозите скелет, тъй като костната система е доста нагъната, обясни тя. "Това вероятно е свързано с артритите заболявания, от които са страдали хората в колонията II-III век, а и по-късно", посочи Костова.

"Към настоящия момент ни предстои започването на спасителни разкопки на римския некропол", допълни археологът.

"Това лято имахме един много усилен сезон. Ние сме на терен от първи март и правихме спасителни разкопки в територията на археологическата база във връзка с реализацията на проекта "Деултум - врата към загадъчната Странджа", каза Костова.

"Разкрихме една вила субурбана, която се е намирала до източната крепостна стена на римския Дебелт. С финансиране на министерството на културата работихме в античния град, термите. Разкри се едно прекрасно кръстовище от византийския Дебелт, края на IV - началото на V век, с колонада", обясни археологът.

"Разкрихме северната крепостна стена на византийския Дебелт с трапецовидна кула, която е запазена. На този етап се вижда на 3.5 м. - 4 м. в суперструкция, но все още не е достигнато подовото ниво. Вижда се, че северната крепостната стена е специално подсилвана, тъй като повечето опасности за града са идвали от север като имаме предвид и готи, и хуни, славяни, авари и прабългари", разказа Костова.

http://news.burgas24.bg/459348.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:50:26
Тази информация е от 2013г.

Римските терми в Деултум с канализация, достойна за 21 век

Археолозите, които това лято проучваха античните терми на Деултум се похвалиха с нова находка.

Те са успели да разкрият едно от кръстовищата, които най-вероятно са водели към форума на римския град. Ясно се виждат и мраморните блокове, където са били водопроводните шахти.

Канализационната система, която е била разкрита показва достижения, които и за нас в 21 век често се оказват проблем. Водопроводната и канализационната система са в прекрасно състояние, коментира директорът на Историческия музей в Средец Красимира Костова. В отлично състояние е и хипокаустът – отоплителната инсталация на римските терми.

Очакванията на археолозите са да успеят да разкрият перистилното помещение. Там е имало голям открит басейн със студена вода. Като истински СПА център на античния свят, термите са разполагали с помещения за гимнастически игри и масажи и с търговска част. Всичко това обаче ще се проучва следващото лято.

(https://www.gramofona.com/assets/galleries/351/p18754fij34vs14unnan11q7o37j.jpg)

Древният Деултум е основна през 70 год. от новата ера като римска колония. Въсщност първите му обитатели са бивши легионери, които след приключване на военната си служба са били обезвъзмездени със земи в района. Тази година на Деултум бяха открити и парчета от луксозна мозайка. За тях археолозите смятат, че са част от украсата в таверна.

https://www.gramofona.com/lyubopitno/rimskite-termi-v-deultum-s-kanalizatsiya-dostoyna-za-21-vek
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:51:21
Тази информация е от 2013г.

При разкопки край Приморско откриха древно дете и воин-оракул

(https://i.id24.bg//i/459736.jpg)

При разкопки на надгробна могила край местността "Ченгер" учени се натъкнали на детско погребение и на погребение на оракул-войн. Това стана ясно на среща, на която археолози оповестиха резултатите от археологическите проучвания през 2013 г. в община Приморско.

Открит е богат набор от гробни дарове, които свидетелстват, че погребаният жрец е заемал сравнително високо място в социалната йерархия. Наборът от магически предмети доказва, че през живота си той се е занимавал с предсказания, знахарство, магия и други дейности. В гроба на война-оракул са намерени още щит, нож, меч и копие.
Могилата на тракийския оракул се намира на по-малко от километър от светилището Беглик Таш. Археолозите предполагат, че той е един от жреците, изпълнявали там своите важни за обществото дейности.

(https://i.id24.bg//im/g/11241_4.jpg)

Според учените на това място е съществувало селище от ранно желязната епоха. Останки обаче могат да се открият само от неговите покрайнини, тъй като багери са разчистили всичко наоколо. Учените, съвместно с общината, имат идея да бъде създадена изложба до самата могила, която ще запознава туристите с този малко познат от историята период.

Археолозите, разкриха наличието на редица паметници по склоновете на връх Китка. Открити са и нови археологически обекти край резерват "Ропотамо", около село Ясна поляна, Писменово и местността "Силихляр", където иманяри са нанесли големи щети.

Кметът на община Приморско д-р Димитър Германов изказа благодарност на екипа археолози и изрази готовността на администрацията да продължи да работи в тази посока. Системното проучване на археологическите обекти край Приморско стартира през 2012 г. За това време са открити над 35 значими обекти от различни епохи.

"В рамките на 2 години намерихме ниша за финансиране по европейски проекти и в най-скоро време Приморско ще има музей, който ще събере всички археологически открития на територията на общината", каза още Германов.

http://news.burgas24.bg/459736.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:52:21
Тази информация е от 2013г.

Антична "винарна" на 2500 г. откриха в Несебър

(https://novinite.bg/media/images/2013-10/photo_verybig_53567.jpg)
Амфорите са на най-прочутите винопроизводители – от островите Хиос, Лесбос, Тасос. Снимка: БГНЕС

Склад за амфори от 5 в. пр. Хр. намериха археолози при разкопки в Несебър. Запазени са над 30 съда, използвани в Античността основно за пренасяне на вино, разказа ръководителят на разкопките доц. Анелия Божкова от Националния археологически институт с музей към БАН, съобщава БГНЕС.

Проучванията се извършват на северната част на несебърския полуостров.

"Имало е две постройки, които са разрушени през времето, но се е запазил дълбокият, подземен зимник, в който са складирани амфорите. Те са след употреба, обърнати са с гърлата надолу, правилно наредени и складирани", коментира Петя Кияшкина, директор на музея "Старинен Несебър".

Амфорите са на най-прочутите винопроизводители – от островите Хиос, Лесбос, Тасос.

"Така документираме най-ранното застрояване на полуострова, което отнасяме към 5 в. пр. Христа, а именно – времето непосредствено след гръцката колонизация и създаването на Месамбрия като гръцка колония", обясни доц. Анелия Божкова.

Сградите са били на второто поколение колонисти.

Според доц. Божкова, това показва, че градът е бил важен търговски център.

"Възможно е сградата, чийто зимник е разкрит, да е била на богат търговец", допълни тя.

Проучванията са финансирани от Министерството на културата, след спечелен проект на несебърския музей. Предстои те да бъдат реставрирани и впоследствие – изложени в него.

https://novinite.bg/articles/53567


Откриха амфори от остров Хиос в Стария Несебър

По време на обхожданията, които прави археологическият екип е открит още един обект във вътрешността на Стария Несебър на около 20-ина километра от Месамбрия. Там са открити амфори от остров Хиос. Имаме вече връзката между внос, търговия на амфори и крайните потребители- траките. Това каза доц. Анелия Божкова от НАИМ-БАН. Екипът е ръководен от доц. Анелия Божкова от НАИМ-БАН и Петя Кияшкина от Музей "Старинен Несебър". Проучванията се провеждат по проект на Музей "Старинен Несебър", финансиран от Министерство на културата.

По думите на доц. Божкова амфорите са особен керамичен, стандартен тип, който се различава в детайлите си за всеки производствен център. Това са съдове с две дръжки, удобни за хващане, имат издължена форма и много тясно краче, върху което обаче не могат да стоят изправени. Формата е удобна да бъдат складирани и поставени в определено положение в корабите. Веднъж пристигнали от корабите, стоката се пренася в други съдове, докато амфорите се складират, за да бъдат повторно и потретно използвани.

"Черноморието е важен пункт за презморска търговия за древните гърци. Черноморската област има сериозни ресурси за износ на жито, от което древногръцкото общество винаги е изпитвало нужда и недостиг. Изнасяйки жито от черноморската област, а именно от земите на траките и на скитите, гърците са се реванширали с вино и зехтин-стоки, които не са се произвеждали по тези земи. Стоките са били пренасяни в амфори. Черноморието като културна зона е един великолепен район въз основа, на който могат да се правят научни изследвания в тази посока. Става въпрос за едни от най-ранните амфори, внасяни в Черноморието. Ние ги датираме от средата на 5 век малко след основаването на старогръцката колония Месамбрия. Това говори, че веднага след колонизацията, след заселването на гърците тук започва много интензивна търговия, в която участват и тракийското население, които обитават земите на Месамбрия. Те са много сериозен консуматор на стоките в амфори", каза още доц. Божкова.

http://news.burgas24.bg/460103.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:53:15
Тази информация е от 2013г.

Уникални археологически разкрития край Козарева могила

(https://pomorie.bg/web/wp-content/uploads/2013/11/predmeti-Medium.jpg)

Успешен археологически сезон отчетоха изследователите на Козарева могила в Каблешково. Ръководителят на разкопките доц. д-р П. Георгиева и заместник-ръководителите М. Попова и В. Данов, заедно със студенти от Историческия факултет на СУ ,,Свети Климент Охридски" попаднаха на много интересни открития, свързани с бита и ритуалите през елинистическия и енеолитния период.

В близост до могилата е издигнат землен вал /укрепително съоръжение/, което е надграждано през различните епохи. Находките, намерени в него са от праисторията / енеолит и ранна бронзова епоха/ и античността – елинистическата епоха.

Проучванията в централната част на селищната могила разкриха южните части на две големи частично вкопани сгради от горелия късно- енеолитен хоризонт. В тях са намерени няколко цели керамични съда с различни размери –  оръдия от кремък и огладен камък, керамични модели на антропоморфна пластика. В една от сградите е открито изключително интересно съоръжение изградено от вертикално подредени пръти, привързани с въжета или пръчки и дебело обмазани с глина. В него са били поставени няколко керамични съда и две каменни чукалки. Предполага се, че съоръжението е било свързано с производството на съдове. В малкия по площ запазен участък от ранната бронзова епоха е открито обмазано с глина огнище, изградено на подложка от чакъл. Непосредствено под него са открити два големи керамични съда – плацина и амфоровиден съд от късния неолит.

До много интересни открития стигнаха археолозите и при разкопките край некропола. Те откриха единадесет гроба четири, от които антични / III в. преди Хр./  и седем енеолитни / V хил. преди Хр./. Костите в два от античните гробове са деформирани в следствие на заболяване от сифилис, но при проучването е установено, че смъртта не е настъпила в следствие на сифилиса, а в по-късен етап, което дава нови сведения за напредъка на медицината в тази епоха. При погребания в един от тези гробове е установена силна деформация при единия долен крайник, а под него са намерени железни скоба и шайба, което е още едно доказателство за напредналото нивото на медицината. Друга любопитна и рядка находка е откритата в устата на един от погребаните – дребна бронзова монета. Тя е на келтския владетел Кавар, управлявал между 219 и 200 г. пр. Хр. в Тракия.

През тази година за първи път, освен гробове от късния енеолит бяха  открити два гроба на деца от ранния енеолит /първата половина на петото хилядолетие пр. Хр/. На практика  некрополът при Козарева могила е единственият намерен досега некропол от времето на енеолита в района на Тракия и началото на проучването на гробове от ранния енеолит (по-стари с няколко стотингодини от досега откритите) го прави още по-интересен и важен.

(https://pomorie.bg/web/wp-content/uploads/2013/11/Tablo-1-Medium.jpg)

Сред проучените гробове от късния енеолит нова интересна информация за обредите от тази епоха дава друг от гробовете.  Погребаният там е бил положен свит настрани.  След вдигането на костите, при вдигането на фрагментирания череп се установи, че част от черепните кости от лявата страна липсват. Те са открити, погребани в друга по-малка яма.  Върху един от фрагментите има перфорирана след смъртта дупчица. Тази находка може да се свърже с находките на черепни амулети – рондели, открити в селището. Те са направени от изрязани с формата на кръг парчета от човешки черепи с пробити в центъра дупки за окачане. Обработени са много добре, което предполага, че са правени от свежа кост. Това са първите такива находки от България,  но подобни находки са известни от Западна и Средна Европа още от деветнадесети век. Един от проблемите на изучаването им е откъде са вземани черепите, от които са направени. Находката от този гроб дава нова информация в тази насока.  Не е ясно дали отделянето на част от черепа е било легално публично действие, част от древен ритуал, или е направено нелегално, скоро след погребението, но за първи път има едновременно черепна кост, от която са вземани части за амулет и целият индивид погребан до нея.

По време на разкопките бе направено кратко представяне на обекта и част от находките от него пред децата от детската школа по изкуства към читалището в гр. Каблешково. През октомври 2013 г. резултатите от проучването през последната година бяха докладвани на международната конференция по археология "Понтика", проведена в гр. Констанца – Румъния.

https://pomorie.bg/12443/ (https://pomorie.bg/12443/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%ba/)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:54:01
Тази информация е от 2013г.

Ценни археологически находки откриха при разкопки край с.Бродилово

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fglobusnews.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FDSC_8923-500x332.jpg&hash=faf4d0e0ef678ef3203e278bab4296ada1da5e3f)

Успешен археологически сезон отчитат от община Царево. От септември до началото на ноември се проведоха проучвания край с.Бродилово с ръководител Деян Дичев и научен консултант Даниела Агре от НАИМ при БАН.
,,Проучването на обекта отне около 40 дни. Потвърдиха се  първоначалните ни предположения, че става дума за владетелски тракийски дом. Тези предположения се базираха  на резултатите от  проведените през последните години разкопки на могили в района, при които беше открита единствената гробница със сводесто покритие в българската част на Странджа планина. Въпреки, че гробницата беше ограбена и силно разрушена при иманярска интервенция, ставаше ясно, че това монументално гробно съоръжение е предпоставка в района да се търси дома на влиятелен и богат тракийски владетел.
При проучванията ни през този сезон беше разкрит такъв дом. Той е с площ от 1,5 декара и е ограден от крепостна стена с дебелина от 2,40 м. Самата стена е запазена на 1-1.5м. височина. При разкопките е разкрита част от охранителната кула, която е разположена в най-достъпната част към обекта. Във вътрешността на обекта са били разположени жилищните и стопански постройки. В тях се откриха най-интересните археологически находки. Домът е бил опожарен най-вероятно при военни действия, тъй като цялата покъщнина е била затрупана под останките на срутените покрив и стени от жилищата. Запечатала се е една интересна ситуация непокътната над две хилядолетия. В едно от помещенията бе открит олтар (жертвеник). Около него се разкриха много керамични съдове местна изработка и голямо количество вносна гръцка керамика – кантроси, лекит, амфори; мегарски чаши с богата орнаментика от растителни мотиви и такива с изображения на хора и др. Някои от съдовете бяха пълни със зърно, жито, просо и др. На места са складирани купища от железни заготовки, явно за изработка на оръдия на труда и оръжия. Сред най-интересните находки от обекта са меч тип – махайра и един меч тип – ромфея (характерен тракийски меч използван в периода III-I век пр.н.е.). Мечовете от типа ромфея са сред най-рядко срещаните в Бйлгария, като до сега те се откриваха главно в Родопите.", разказа ръководителя на обекта Деян Дичев.

Според археолозите домът е съществувал от края на ІІ до началото на І в.пр.Хр., когато е опожарен и унищожен. Вероятно това са събитията около войните между Рим и Митридат VI, които се водят в тази част на Балканите. По това време се сформира и едно от най-мощните тракийски царства – това на астите, чиято история без съмнение е свързана и с новооткрития владетелски дом край Бродилово, както и с проучвания подобен дом край Синеморец. Тези два обекта са синхронни по време на живот и също така са загинали вероятно при едно и също военно събитие. И двата дома са били на много богати и влиятелни владетели. За това свидетелства откритото в дома край Синеморец изключително монетно съкровище.
,,Разкопките на обекта край Бродилово се осъществиха благодарение на Община Царево и международната фондация ,,Хоризонти". Всички открити находки постъпват в Общински исторически музей – Царево и след тяхната обработка ще бъдат изложени в експозицията му. Обектът има голям потенциал и заедно с дома край Синеморец да се превърнат в туристическа дестинация представяща живота на тракийските царе от Странджа планина" – заяви Деян Дичев, ръководител на обекта.
Поради значимостта на обекта, той ще бъде под видеонаблюдение.

http://globusnews.net/2013/87194
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:55:19
Тази информация е от 2013г.

Уникалната история на Мандренското езеро [под Бели връх]

Автор: Проф. д. и. н. Иван КАРАЙОТОВ

Мандренската лагуна с пълно основание може да се възприеме като истинска люлка на древната цивилизация. Нейното възникване е замъглено и се губи в  далечните геологически епохи от историята на нашата планета. Всеки, който се разхожда по брега на днешния язовир ,,Мандра" би могъл да се натъкне на вкаменени стволове от дървета, размити от повишението на водата след построяването на язовирната стена.

Геолозите приемат, че тези вкаменени дървета и тяхното преотлагане в геологическите пластове се датира в хронологическия диапазон отпреди 65 и 50 милиона години (според консултацията, която ми даде геолога Йордан Йорданов). Тогава на мястото на Мандренската лагуна се е била образувала дълбока долина и реките, които се вливали тук, предходници на днешните Средецка, Русокастренска, Изворска, Факийска и другите по малки рекички, постепенно запълнили дълбоката Мандренска падина.

Гледана от самолет, Мандренската лагуна се появява в илюминаторите, когато се лети над град Средец. Човек има чувството, че малко преди далечните очертания на морския бряг Средецката река просто се разширява. И езерото прилича на естествено продължение на реката. Можем да си представим колко дълбоко е било това корито, което се е сливало с коритата на реките. Техните наноси, измерени от геолозите достигат до дебелина 50 м, докато във Варненското езеро те са 43 м, а средните наслаги при другите черноморски езера са около 30 м.

Отпреди милиони години датират и металните залежи около Мандренското езеро. Под връх Шилото [Бели връх] и досега може да се види открит рудник, който според Дейвис е бил разработван през ранножелязната епоха Х - VІІІ в. пр. Хр., а в модерните рудници при село Зидарово са открити материали от ІV в. пр. Хр. Рудните запаси също са дали тласък върху развитието на цивилизацията около лагуната. Недалече от нея в горното течение на Русокастренска река, при село Черково е открит метален слитък с формата на опъната волска кожа и тегло 26 кг. Към това домонетно средство за размяна напоследък се добави една колективна находка от кухи бронзови брадви с малки отворчета за нанизване. Тя се състои от 4 екземпляра и беше намерена на северния бряг на езерото недалеч от Тракийското укрепление пред разклона за село Черно връх. Смята се, че тези брадви също са били употребявани ката домонетно средство за размяна от траките през късната бронзова епоха - ХІV - ХІІ в. пр. Хр.

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image002.jpg)
Бронзовите брадви, открити на северния бряг на Мандренското езеро

Има доказателства, че Мандренският лиман през праисторическите епохи, съответстващи на геологическия период холоцен отпреди 10 000 години е бил отворен залив, резултат от т. н. Новочерноморска трансгресия (повишаване на морското ниво с около 30 м над, но не над днешното, а над прадревното, което е било по-ниско). Впоследствие са се редували няколко повишавания (трансгресии) и понигавания (регресии) на морското ниво. Селища от ранната бронзова епоха (3 000 - 2 500 г. пр. Хр.) сега се намират на дъното на морето и останки от тях се откриват в акваториите на Рибното и Нефтеното пристанище в Бургаския залив. Археологически материали от същата епоха са открити и при удълбаването на пристанище Атия. Според нас потънало селище от ранната бронзова епоха може да се очаква и при Пода, а защо не и в твърдишкия Узунгерен? И през античността и Средновековието лиманът е бил естествено продължение на бургаския Златен рог, които сега достига до Пода. През III в. след Хр. това е намерило отражение в монетосеченето на римската колония Деултум, чийто останки се намират при днешното село Дебелт, Средецка община.

Върху опакото на една монетна емисия на римския император Гордиан III (238-244 г.), сечена в Деултум виждаме една оригинална и сложна композиция. Българският нумизмат проф. Димитър Драганов нарича тази композиция ,,географска карта". Естествено той пояснява преносния (метафоричния) характер на тази ,,карта". Тя не се състои от линии и знаци. При нея географската ситуация на Мандренското езеро е персонифицирана, въплътила се е в  човешки образи. Ние виждаме на монетата полугол мъж, речния бог на днешната Средецка река. Той държи стебло на тръстика и рог на изобилието и се е облакатил върху урна, от която се стича вода и се влива в съд с широко устие. Урната е символ на Средецка река, големият съд на лагуната, а Таласа, държаща платноход е персонификация на морето. Затова широкият съд е гравиран между Речния бог и голата женска фигура на богинята на морето. Следователно Мандренската лагуна като естествено пристанище е била гордост за гражданите на Деултум и това, макар и под формата на символи е достигнало до нас.

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image001.jpg)
Бронзова монета на Гордиан ІІІ, сечена в Деултум с персонификации на реките и морето

Но прадревният залив на мястото на Мандренското езеро е опасан с още по-стари, от колония Деултум поселения. Ние все още нямаме находки от новокаменната епоха, когато земеделци и скотовъдци от Мала Азия плъпнали към пределите на Европа и по Западния бряг на Черно море са ни оставили следи в селищните могили при град Каблешково и село Лъка. Но знае ли човек? Маже би тайната на новокаменните земеделски култури тук се крие в 50 метровите наслаги в коритата на древните реки, които са образували езерото. Значителните колебания на морското ниво в епохите след 10-тото хил. пр. Хр. подтикват някои учени да търсят останки от неолита далече навътре от съвременния Западен бряг на Черно море. Тези изследователи имат основание, но, за да направят проучванията си по-атрактивни, те ги свързват с популярните текстове от Стария завет на Библията, които ни разказват подробно историята на праотеца Ной, построил огромен дървен кораб, наречен на неговото име Ноев ковчег. Този библейски текст се използва доста спекулативно от някои днешни подводни археолози, защото изследванията под вода са скъпи, а Библията е популярна и в случая се явява примамка за привличане на спонсори, които с по-голяма охота биха инвестирали в проект ,,Ноев ковчег", отколкото в някое проучване с примитивното название ,,Неолитът по Западночерноморския бряг".

На много места по терасите около Мандра се откриват култови ями, в които има находки, започващи  от меднокамената епоха в 4-тото Хилядолетие пр. Хр. и достигащи да ранните фази на античната епоха. На последната спирка на автобуса в новата част на Квартал Меден рудник, при оформяне на терена бяха открити култови ями с материали от меднокамената епоха и амфорни печати от класическата античност - V - ІV в. пр. Хр. Благодарение на Ивайло Апостолов част от тези важни материали постъпиха в Археологически музей – Бургас.

През месец март 1981 г. в местността Костадин чешма при пристъргване на хумусните пластове на южния бряг на язовира Мандра се появиха петна от култови ями и погребения и изключително много фрагменти от древногръцки амфори. Пръв забеляза и оцени тези находки Димитър Сечанов от Дебелт. Той веднага информира Археологически музей – Бургас. Тези ями върху строителната площадка на Металургичния комбинат край Дебелт бяха подробно и прецизно изследвани от екип под ръководството на покойния н. с. д-р Стефан Дамянов. Ранната кончина на този неуморен изследовател възпрепятства цялостната публикация на тези материали, но трябва да изтъкнем, че най-старата керамика поставена в тях датира от меднокаменната епоха. Тук не липсват и находки от късната бронзова и от ранножелязната епоха, но особено изобилни са античните амфори, които са били продължително време начупвани и поставяни в ямите.

На много места около езерото има светилища от култови ями. Те имат многовековна история, но това, което в още по-голяма степен привлича вниманието ни са двете светилища на Аполон, разположени на двата срещуположни бряга. Светилището на Аполон Карсенос е било на връх Шилото [Бели връх] край Бургас, а светилището на Аполон Агнос се е намирало на брега на Узунгерен близо до село Твърдица.

Трудно е без разкопки да се определи какво е било съотношението между двете светилища на ,,Пречистия Аполон" и на ,,Аполон Карсенос". Кое от тях е по-ранно? Откриването на голямо съкровище от 120 сребърни драхми на Аполония Понтика с дата ІV в. пр. Хр. на връх Шилото [Бели връх] говори в полза на Карсенос, но веднага трябва да подчертаем, че недалече от Твърдишкото светилище, на около 500 м. южно в района на разсадника на Горското стопанство се натъкваме на тракийска керамика от ранножелязната и късножелязната епоха.

Ами ако и тукашното Аполоново светилище е функционирало дори по-рано от Карсенското. Дали уникалната тетрадрахма на Аполония, открита недалеч от близкото село Маринка на брега на микроязовира не е във връзка с култа към него в светилището на при Твърдица? На нея е изобразена статуята на божеството, която се е намирала при главния аполонийски храм. Без изследвания нищо не може да се твърди със сигурност. Все пак не можем да прескочим факта, че през 90-те години на ХХ век на връх Шилото [Бели връх] беше открита статуя на облечен Аполон с китара в ръка и с надпис на поставката от времето на тракийския цар Реметалк ІІ, царувал между 19 и 38 г. сл. Хр.

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image003.jpg)
Уникалната тетрадрахма на Аполония, открита при с. Маринка

Богът на хармонията е представен този път облечен в дълга, препасана дреха и тъй като статуята е фрагментирана, ще припомним, че същата иконография на божеството срещаме върху опакото на две монети на император Август, сечени в Месамбрия и върху три от последните автономни монети на същия град. Това говори за разпространение на Аполоновия култ около целия Бургаски залив.
На връх ,,Шилото" [Бели връх] е била открита и оброчна плоча на тракийски конник, която според надписа е посветена на ,,Аполон Карсенос". Макар и по-късна тя ни помага да локализираме абсолютно точна светилището на Аполон, почитан под местното тракийско име ,,Карсенос".

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image004.jpg)
Плочка на Тракийския конник с изображение на мида и надпис ,,На Аполон Карсенос" от ,,Шилото" [Бели връх]

Дълги години ние не знаехме къде се е намирало светилището на бог Аполон, носещ прозвището ,,Карсенос". Откриването на статуята на божеството на връх Шилото [Бели връх] даде основание на Петя Кияшкина да локализира това култово място именно на връх Шилото [Бели връх]. При тази локализация тя използва и оброчната плочка на тракийския конник. Върху горната рамка на този оброчен дар, направен от тракиеца Гайанос ясно се чете прозвището ,,Карсенос". Над главата на коня е изобразена мида и това ни дава основание да мислим, че Аполон Карсенос е бил тясно свързан с плавателната Мандренска лагуна и с морето.

В светилището недалече от Твърдица, на брега на Узутгерен в древността  Аполон, е наречен на старогръцки ,,агнос", което означава ,,чист", ,,непорочен".  Тук някога В. Христов, жител на  селото, е открил и предал в музея една мраморна плочка с изображение на бога на светлината, слънцето и мореплаването Аполон. Плочката е фрагментирана, но все пак е запазена горната част от изображението на Аполон, представен гол, с лира в ръка. И над божеството е написано ,,На пречистия бог..." Този епитет и самият образ ни говорят, че под плочата са били изписани имената на Аполон и на дарителя - древен предшественик на днешните жители на Твърдица. На същото място са намерени три оброчни плочки на Тракийския конник, който и в двете мандренски култови места е бил почитан като Аполон.

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image005.jpg)
Мраморната плочка, посветена на ,,пречистия Аполон" от Твърдица

В някои от древните светилища освен жертвеници и жилища за жреците е имало храмови постройки. Върху монетите на Деултум има седем типа храмове на Аполон. Напълно е възможно два от тях да ни представят култовите сгради от светилищата на ,,Аполон Карсенос" и ,,Аполон Агнос".

През раннохристиянско време върху Твърдишкото светилище явно е била построена базиликална църква. Тук проф. Иван Гълъбов е открил и средновековни материали. Нещо от езическите усещания на древните траки обаче все пак  е останало през вековете. Казахме, че епитетът ,,агнос" на старогръцки означава ,,чист", ,,пречист", ,,неопетнен". Самата дума има индоевропейския общ корен на нашето ,,огън",  санскритското ,,Агни". И това е естествено. Та нали открай време огънят и водата са били за древните основни пречистващи средства.

При християнизацията, въпреки силният отпор срещу езичеството и поголовното чупене на езически статуи и релефи, все пак нещо от старите култове е останало. ,,Аполон агнос" (,,пречист") естествено трябвало да изчезне. Но смисълът на епитета ,,агнос" оцелял. Ревностните християни, за да го обагрят с християнска нравственост го сменили с друга дума, която е на основата на старогръцкия глагол  ,,ахрайно" - ,,пречиствам" и това станало име на селището, което съществувало при днешна Твърдица. На османотурски то започнало да се произнася ,,Ахрянли" и впоследствие станало име на чифлик. Върху картата на Хайнрих Киперт то е изписано ,,Akrania", а Мандренското езеро е наречено ,,Akrania See".

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image008.jpg)
Картата на Хайнрих Киперт (1877 г.)

За ,,агнос", за пречистващия огън сега ни напомнят пламъците, извиващи се над главата на един жертвен кон. Това изображение виждаме под релефното поле на  Тракийски конник, открит пак край Мандренското езеро - в градището на древния Деултум. От двете страни на лагуната всички ниви, гори и пасища са принадлежали на гражданите на този град.

(https://friendsoftherainbow.net/images/Bratstvo/Burgas/image007.jpg)
Храм на Аполон върху монета на Деултум

Древните християни предпочели пречистващата сила на водата и затова променили епитета ,,агнос". Народното християнство в Странджа обаче съхранило спомена за пречистващата сила на огъня и сега тя се проявява в нестинарството. И когато нестинарите танцуват върху живите въглени, и до днес ние усещаме как Аполон Агнос ни намига съзаклятнически иззад иконните изображения на Св. Св. Константин и Елена. Християните забравиха, че император Константин почитал кръста, но огнения кръст. Той до последния си дъх останал верен на култа към Слънцето и това се помни от обективната история.

Брегове на Мандренското езеро също го помнят. Защото, както видяхме, те не винаги са били само царство на камъша и дивите патици. Тук наистина някога е процъфтявала великолепна цивилизация.

https://friendsoftherainbow.net/node/828
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2018, 21:56:29
Тази информация е от 2013г.

Уникална глинена лампа – сред находките от потъналия град край Ропотамо

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotolist.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FLampa.jpg&hash=706cc0c85725d6adc7c5882233b3506fe5069c92)

Уникален глинен светилник, украсен  с изображение на кръст е сред находките, открити по време на подводни проучвания на потъналия под водите на река Ропотамо град.

Земите край устието на реката  още през бронзовта епоха са били населени и там е имало голямо пристанище. Градът продължил да съществува през  Средновековието, чак до времето на Османската империя. Под водата са открити множество амфори, каменни котви, предмети от бита, разказва в своите изследвания по темата професор Иван Карайотов – един от най- добрите познавачи на историята на това място. За тази отминала слава днес свидетелстват единствено руини под водата, които са покрити с тиня и пясък и изследването им е излкючително трудно. През 1982 година тук е направена първата подводна експедиция, организирана от "Морско общество"- Бургас. Откритите находки са наистина впечатляващи – луксозни за онова време керамични съдове, които само богатите хора са можели да си купят, подноси, украсени с изображения на лъвове и зебри, раннохристиянска керамика. За някои от предметите е доказано, че са изработени от майстори в Сирия и Северна Африка, казва проф. Карайотов.


Изящна керамика пренасяли корабите, акостирали някога край Ропотамо

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotolist.pro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FRopotamo3.jpg&hash=580fba195b8fb6e58a41f564f4280256a10498f0)

Красиви керамични съдове са пренасяли древните мореплаватели на борда на своите кораби, акостирали някога край река Ропотамо. Това доказват находки, намерени по време на подводни проучвания в района. Купичка с очи  е един от уникалните артефакти, открити при разкопки в залива пред устието на реката.

http://photolist.pro/?p=2840
http://photolist.pro/?p=2860
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:31:45
Тракийската гробница край Поморие

(https://worldtodaybg.files.wordpress.com/2014/01/thracian-tomb-20883d2.jpg?w=750)

Могилата се намира на стотина метра от пътя за Поморие. Обозначена е като гробница, но по-скоро е мавзолей, който няма аналог. Няма нищо общо с гробниците край Казанлък, които са по-интересни със съдържанието си, отколкото с архитектурата. Поради тази причина не бях я посещавал досега, и както се вижда, е било голям пропуск.

На външен вид прилича на обикновена тракийска могила.
Дълъг коридор води неочаквано до кръгло помещение с куха колона.

В горния край на колоната има отвори, през които влиза свеж въздух и светлина.

Не ми го побира главата, как са построили нещо подобно в древността и какво е било предназначението му. До ден днешен няма яснота по въпроса.

(https://worldtodaybg.files.wordpress.com/2014/01/thracian-tomb-20812d2.jpg?w=750)

(https://worldtodaybg.files.wordpress.com/2014/01/thracian-tomb-20851d2.jpg?w=750)

(https://worldtodaybg.files.wordpress.com/2014/01/thracian-tomb-20865d2.jpg?w=750)

А в самата куха колона е имало стълби, които са водели нагоре, и се е излизало на върха на хълма, но тези вътрешни стълби вече са счупени и от тях са останали само кухините, в които са влизали гредите, макар че мисля че най-горе все още има няколко запазени стъпала.
Кухините по стените най-вероятно са служили за поставяне на предмети за обожание. Напоследък сред археоложките среди се говори, че там през 3 в. от н.е. е погребан може би последният тракийски владетел. Т.е. не че е погребан вътре, а че това е по-скоро обожествяващ го храм. Другото интересно е, че наоколо има много подземни тунели и някои и други помещения, за които само съм чувал.
И да, т.нар. от поморийци "кухата могила" няма нищо общо с тази в Казанлък, няма стенописи, няма икони, не е свързана непосредствено с християнството, а по-скоро с римската култура, и е единствената известна в страната подобна гъбообразен купол, преминаващ в централна колона, и то куха със стълби и отвори за проветряване (за светлина не знам), архитектурата е много интересна наистина.

http://evgenidinev.com/seen/thracian_beehive_tomb/


Подробна информация за гробницата: http://tomb-pom.hit.bg/


Антична куполна сграда - Поморие - виртуална обиколка:

Античната куполна гробница Кухата могила датира от III век. Намира се под насипа на надгробна могила и е със запазен дълъг коридор от 22 м, кръгла камера с диаметър 11,6 м и височина 5,5 м. Изградена е от камък и тухли, споени с хоросан. От вътрешната страна на поддържащата колона е съществувала вита каменна стълба. Смята се, че гробницата е била на богата фамилия. Петте ниши по една от стените вероятно са служили в тях да бъдат поставяни урните с праха на покойниците.
Работно време: 9-17 часа, от вторник до неделя (юни-септември)
Октомври-май - от понеделник до петък, само с предварителна заявка на тел. 0596 - 22008
Вход: 2 лв. за възрастни, 1 лв. за деца и пенсионери

https://www.youtube.com/watch?v=ScCMX7N44OA
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:35:14
Тази информация е от 2014г.

Античен некропол откриха в Созопол

Находката е от световно значение, твърди Явор Иванов от БАН
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fecon.bg%2Fpictures%2F157156_300_225.bmp&hash=cfe33dd91e72e651ad6c9e28aa640a84520a690f)

Античен некропол с гробни дарове с висока научна и културна стойност откриха археолози. Това стана при проучвания, съпътстващи изграждането на нов съвременен воден цикъл в черноморския град Созопол.

Въпросният воден цикъл се финансира по оперативна програма ,,Околна среда" и се очаква да реши проблема с пречистването на водите в региона.

При разкопките специалис­тите са се натъкнали на осем гроба от класическата епоха (470-430 г. пр.н.е.) и четири урни от Аполония.

Работата на експертите обаче е била затруднена, тъй като още от средата на миналия век созополци са използвали същия терен за гробище. Така между костите на древните хора се появявали и скелети от съвремието. Край античните гробове са открити над 30 запазени съда и керамични статуетки, украсявали домовете на жителите на Аполония. Те са били полагани като дарове.

Находките са уникални в световен мащаб, посочва ръководителят на спасителните проучвания Явор Иванов от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките, цитиран от в. "Преса".

Открити са чернофигурни и червенофигурни съдове, изключително рядък амфориск от смалтово стъкло с цветна декорация, седем глинени теракоти с изображения на петли, битови сцени и митологични същества.

Изключително ценна е статуетка, която представя битова сцена - жена пече хляб. Към момента подобен артефакт може да се види единствено в Лувъра. При разкопките е открита също и една интересна находка - тоалетна за обикновените граждани от римско време (края на I - началото на II в. сл.н.е.).

Античната тоалетна представлява питос (делва), свързан с отточна канализация, и П-образен каменен градеж около него. Тоалетната е далеч от блясъка на луксозните латрини (тоалетни) за елита, където се обсъждали важните държавни дела. Градежът и е от суха зидария, фугирана с хоросан.

http://econ.bg/ (http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_l.a_i.524697_at.1.html)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:38:08
Тази информация е от 2014г.

Уникален печат е открит при крепостта Порос

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cross.bg%2Fphoto_new_gallery%2F2014%2F03%2F20%2F9124fa81462d61d408a7587d89677336.jpg&hash=2929fe9104929a03b216f6f937b856d64e66c134)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cross.bg%2Fphoto_new_gallery%2F2014%2F03%2F20%2Fdc01537fc4b16dd7c3bf3cf3f4b8dce6.jpg&hash=76a442e3c16d20f2b08d7b49036b89144d3b0279)

Уникален оловен печат с лика на света Богородица е открит при разкопките на крепостта Порос, която се намира на полуостров Форос в бургаския квартал "Крайморие". Тази находка е първа за страната ни, а в света има още само три такива печата. На изображението на Богородица се вижда върху гърдите й Младенеца, а отстрани - кръстове. Има и надпис "TOY ФOTHNOY", което
в превод означава "На Фотинос". Печатът е датиран с монетно съкровище от 7 бронзови пари, най-късната от която е сечена по времето на император Фока (602-610 г.). Ценната находка е открита през 2013 година при проучване на района.
Археолозите са намерили още монети от IV до VI век, запазен бронзов фолис клас А2 на император Йоан Цимисхий, цяла амфора с гребенчата украса, изцяло запазена червенолакова купа, апликация от ризница, керамичен балсамарий, пръст от бронзова статуя, стъклени чаши, близо 200 монети - златни, сребърни, бронзови. "За първи път намираме керамикас африкански мотиви.
Такава е открита в Преслав, Несебър и Созопол", каза Милен Николов - директор на Регионален исторически музей Бургас и ръководител на археологическите разкопки на Форос. Проучването на терена там продължава и през настоящата година. Намерените находки ще бъдат експонирани в Археологическия музей в Бургас.
"Срещнахме изцяло съдействието на собственика на терена - Тодор Батков и на община Бургас по време на нашата работа", допълни още Николов.
Според досегашните исторически изследвания в района се локализира римска пътна станция Пудизо, известна от Певтингеровата карта още от IV век. Първото споменаване на топонима Порос е в един акт на Константинополската патриаршия от 1270 година. До средата на XVIII век Бургаския залив е отбелязван в картите като заливът на Порос. От средата на века заливът започва да се наименова и като заливът на Форос.
През 50-те години на XX век в западната част на полуостров Форос започва строителството на кравеферма, птичарник, селскостопански постройки на бъдещето ТКЗС в село Крайморие. Тогава са унищожени голяма част от крепостната стена и неизвестно колко сгради. При разкопките през миналата година са намери византийските сгради и римска постройка, които ще бъдат обстоятелствено проучени тази година.
"И през настоящата година общината е предвидила 65 000 лева за обектите на Аква калиде и на Форос", каза зам.-кметът по култура на община Бургас Йорданка Ананиева.

http://chernomorie-bg.com/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:40:06
Тази информация е от 2014г.

На нос Форос е имало монументален раннохристиянски храм

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2014%2F08%2F10%2Ftn%2F140767748430092.jpg&hash=45fd069a57e93679d24de50513d861c6c0a1141f)
Останките от раннохристиянската църква на нос Форос
         
При спасително археологическо проучване, започнало в края на април 2014 г. на територията на крепостта Порос, разположена на полуостров Форос край бургаския квартал Крайморие, бе открит монументален раннохристиянски храм. Поводът за разкопките там, осъществявани от екип на Регионалния исторически музей – Бургас с ръководител директора на музея Милен Николов, е реализацията на предстоящи инфраструктурни проекти в района. До момента археологическите проучвания на базиликата са финансирани от собственика на терена ,,Форос дивелъпмънт" АД, както и от бургаската община.

По план храмът представлява трикорабна едноапсидна базилика, като е напълно запазена оригиналната подова настилка от керамични плочи в притвора и отчасти – в централния кораб на църквата. Църковната сграда е изградена от големи, добре обработени камъни с калова спойка. Апсидата е от ломени камъни, дебело измазан с плътен слой розов хоросан. Въпреки че тук е имало съвременно строителство - стопански постройки и радиомачта, в апсидата бе открита почти напълно запазената реликварийна камера, вградена в основата на стълба, носещ олтарната маса. При изоставянето на храма камерата е разбита и реликвите от нея са били взети.

Установено е наличието на два входа на базиликата – централен от запад и по-малък при външната стена на южния кораб. Към страничните кораби са водели и вътрешни входове, които също са напълно съхранени. Стените на храма са сравнително добре запазени на височина до 90 см.
Западно от култовата сграда, непосредствено до входа й е разкрита голяма постройка, за която в хода на проучванията е установено, че е по-ранна от църквата. Тя е съставена от няколко помещения, най-голямото от които е с размери 9 м на 5.6 м. Сградата е била унищожена най-вероятно от пожар, след което останките й са били подравнени и преизползвани, като отчасти върху нея е изградена самата базилика.

На този етап от проучванията може да се каже, че храмът е построен в края на V - началото на VІ в., а сградата пред него е от ІV - V в.
При работата си на терена археолозите се натъкват на многобройни находки – керамични лампи, фрагменти от декоративна мраморна украса, цели керамични съдове, над 500 бронзови монети, мраморна колона със спираловидни канелюри, напълно запазен мраморен съд за светена вода. Всички намерени артефакти сега се съхраняват в РИМ - Бургас.

Предстои почистване на находките и тяхната консервация, както и осъществяване на аварийна консервация на храма.
Значението на новооткрития археологически обект е от най-високо ниво, особено за Бургас и бургазлии. На територията на община Бургас досега няма открит подобен паметник - християнски храм с толкова ранна датировка. Единствената църква, по-скоро параклис, разкрита до този момент, е тази при Сарафово, която е датирана като много по-късна – от началото на ХІІ в.

Базиликата добре илюстрира мащаба на крепостта Порос. Християнският храм е с големи размери и добре се вписва в общата картина, известна досега. Той е още едно доказателство за мащабите на укреплението през Късната античност и неговото голямо значение. Същевременно, този ранен християнски паметник определя Порос и територията на съвременния Бургас като християнско средище още от края на V - началото на VІ в.

В последните дни на проучванията е открита погребална камера пред олтарната част на храма. Първите предположения на специалистите са, че в нея е погребано духовно лице с висок ранг в църковната йерархия.

http://www.desant.net/show-news/30935/   
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:40:58
Тази информация е от 2014г.

Учени откриха тайнствен град край Черноморец

Смята се, че крепостта е била вдигната в края на V век по времето на император Анастасий

(https://static.economic.bg/news/4/33767/36743-632x358.jpg)

Археолози откриха огромен тайнствен град близо до град Черноморец. Древният полис е неизвестен на историците. До момента градът не е отбелязан върху нито една карта и не се споменава в историческите извори.

Екипът на доц. д-р Иван Христов се натъква на находката. Тайнственият град се намира на полуостров Хрисосотира край Черноморец. Останките подсказват, че той е бил стратегически византийски център.

По думите на доц. Христов древното селище е огромно и се простира върху 67 декара и шест пъти по-голямо от съседната крепост "Акра". Предполага се, че е носело името Хрисосотира, което в превод означава "Златния спасител".

Иван Христов още не е намерил отговор на загадката защо едно толкова голямо и очевидно ключово укрепление не се споменава до момента в писмените извори, пише "Стандарт".

Според археолозите мястото е било стратегическо в древността, но никой не знае кой и защо е построил крепостта Хрисосотира, и каква е била съдбата й. Смята се, че е била вдигната в края на V век по времето на император Анастасий [491-518].  Открити са и интересни находки още от VI век преди Христа, когато възниква и могъщата Аполония. Градът е бил защитен от дебела крепостна стена, а отвътре - плътно застроен със сгради.

До момента на мястото са открити интересни и редки керамични съдове, които говорят, че някогашните обитатели на полуострова са били истински богаташи.

https://economic.bg/news/33767/1/1/Ucheni-otkriha-tajnstven-grad-kraj-Chernomorec.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:43:04
Тази информация е от 2014г.

Открита е най-старата монета в България

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201409/20140909.ilenurgdmy.jpg)

На незначителна дълбочина от един метър на северния бряг на созополския полуостров водолаз видял на дъното малка златна монета и я предал на директора на НИМ Божидар Димитров, съобщиха от музея. Нумизматът д-р Владимир Пенчев, смята, че това е най-старата монета, откривана в България. Тя е от електрон (сплав от злато и сребро), сечена през втората половина на VІІ век пр. Хр. или преди 2650 години в държавата Лидия и тежи 0.63 грама. В Лидия са сечени първите монети в човешката цивилизация. До тази епоха хората използват като абстрактен символ на стоката метални слитъци с форма на бича кожа, стрели, камбанки, сърпове. На археолозите от НИМ засега не им е известно откриването на други лидийски монети в България. Иначе откриването на тази монета в Созопол не буди особено удивление. Градът е основан от преселници от Милет в 611 г. пр. Хр., а този град е разположен до Лидия. Нормално е преселник от този град да е имал в джоба си шепа златни монети.

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/nay-starata-moneta-otkrivana-u-nas-izvadikha-ot-moreto-kray-sozopol_news289412.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:47:06
Над 150 са археологическите артефакти открити на трите обекта около град Черноморец

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.focus-news.net%2F85208e3f53010d6e4b9cf26a86fb2dbc.jpg&hash=26e4f8533b7bdd28189d96391e9102cc0141b708)

Бургас. Разнообразни са археологическите артефакти открити на трите обекта около град Черноморец. Всеки е ценен по своему, тъй като дава представа за развитието на селището в различни исторически моменти и разкрива културата и бита на местното население. За Радио ,,Фокус" - Бургас ръководителят на проучванията - доц. Иван Христов, зам.-директор на Националния исторически музей /НИМ/ каза, че са открити цели и фрагментирани керамични съдове още от късно бронзовата епоха, тракийски съдове, ранно гръцка керамика, цели изключително добре запазени червенолакови римски паници, амфори, бронзови и златни монети, различни номинали на основните византийски парични единици от VI - V II век, дребни предмети на бита или части от мраморни статуи. ,,Това е един разнообразен материал, но по – значимото е архитектурата. Аз винаги се радвам и предпочитам да открия още една кула, отколкото някоя и дружа жълтица. Архитектурата и то добре проучена - съпоставена в стратеграфски план погледнато и разгаданата историята дава много повече информация. Освен множеството находки, които са вече над 150 и които ние даваме, за тези три години имаме и много добре запазена архитектура. Само за този сезон североизточната крепостна стена, която сме открили на Хрисосотира /Червенка/ е дълга повече от 100 метра. От нея имаме две прекрасно запазени кули, пет разкрити помещения от ранновизантийския период, огромни двуделни сгради от различни периоди. Има и една много масивна двураменна стълба, дълга 20 метра в основата със запазени по девет стъпала от всяко стълбище, които водят към бойната платформа на крепостната стена. Обектите, освен интерес за науката, имат потенциал за развитието на културно- историческия туризъм. Друг е въпросът как всичко това, което откриваме ще съумее да се използва, защото имаме лошия опит от 2012- 2013 година. Сега Акра е буренясала, пътят е лош и се чудя защо община Созопол не поиска разрешение от областния управител, спазвайки закона за културното наследство да поиска предоставяне правото за стопанисване за определен период от време. Така там вече ще може да се развива и някаква търговска дейност т.е. да се овладее все още стихийния туристически поток и хората да посещават това разкошно място", каза доц. Христов. Той допълни, че според него Акра има голям туристически потенциал, който не е развит. И ако се развие ще бъде страхотен шанс за град Черноморец. ,,Възможността е да се почистят и електрифицират старите военни подземни съоръжения и по някакъв начин да се направят атракции със старо армейско оръжие, което в момента ръждясват по военни складове и да се възродят тези бункери от Втората световна война. Това ще бъде невероятна атракция, която ще привлича страшно много туристи. Споделям тези идеи дано някой да се възползва от тях", каза доц. Иван Христов. Той допълни, че от разговори с директора на НИМ проф. Божидар Димитров са взели решение да продължат проучванията в този край. Има добре сработен екип специалисти, както и възможност да бъдат осигурени средства за проучванията. ,,Национален исторически музей поставя едно много добро начало за проучване на една такава зона, която беше бяло петно в археологическата карта на българското Черноморие и се надяваме за бъдеще да имаме късмет. Само преди два дни ние попаднахме на полуостров Хрисосотира на древен гръцки пласт от VI век пр. Христа т.е. освен ранновизантийската крепост с известно прекъсване, ние намираме едни по-ранни пластове, които показват, че елинските гърци не са заселили само на днешния созополски полуостров, а се разпрострели активно и стабилно на останалите места извън Созопол и са овладели стратегически пунктове по полуостровите, дори и на Атия. Но специално на Хрисосотира дори имаме наченки на древен гръцки храм. Отриваме останки от архитектура макар и преизползвана в крепостната стена, но някъде наблизо чака под земята нещо значимо, за да бъде открито", каза още доц. Иван Христов.

http://www.focus-news.net/news/2014/09/23/1969107/nad-150-sa-arheologicheskite-artefakti-otkriti-na-trite-obekta-okolo-grad-chernomorets.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:49:53
Тази информация е от 2014г.

При разкопки в Ахтопол откриха порта като тези в Преслав, Плиска и Дръстър

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/10557088_759471907457617_8185677745217490047_o.jpg?_nc_cat=0&oh=7fa1958b421367ad2381137a9d7ba63c&oe=5C3053B1)
Снимки © Булфото

При разкопки в средновековната крепост Агатополис в Ахтопол,археолози откриха порта като тези в Преслав, Плиска и Дръстър.  Това съобщиха от общината, предаде БТА.
Археологическите проучвания се правят в двора на т. нар. бивше гръцко училище в града. На площ от 330 кв. м  проучвателите са открили участък от крепостната стена с дължина 32 метра, две външни и две вътрешни кули и прохода на една от портите на античния град.
Според ръководителя на археологическото проучване д-р АндрейАладжов от Националния археологически институт с музей към БАН, най-близките аналогии на портата на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър.
По думите му това е свидетелство за голямото значение на Ахтопол за владетелите на Първото българско царство. При разкопките са открити още керамика и монети. Находките  ще постъпят във фонда на Историческия музей в Царево.

http://www.novini.bg/news/244593 (http://www.novini.bg/news/244593-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80.html)


Приключиха разкопките на антична и средновековна крепост Агатополис - 2014г. Археологическото проучване се ръководи от д-р Андрей Аладжов – НАИМ – БАН и беше финансирано изцяло от Община Царево. Работата на специалистите беше съсредоточена в двора на т.н. Гръцко училище и продължи един месец. Резултатите изненадаха и самите проучватели. На площ от 330 м2 те разкриха участък от крепостната стена с дължина 32 м, две външни и две вътрешни кули и най-неочаквано - прохода на една от портите на античния град. Наблюденията по време на разкопките и документирането на строежите им позволиха да възстановят цялостния облик на архитектурния ансамбъл.
През късноантичната епоха е бил издигнат първоначалният проход на северната порта с две правоъгълни кули , а през средновековието са достроени две вътрешни кули, като по този начин е бил оформен окончателният й вид.
Изследователите са категорични, че най-близките аналогии на така изградената порта на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол в очите на владетелите на Първото българско царство.
Откритата керамика е от късножелязната епоха до съвремието, а монетите учудват със своето разнообразие по номинали и периодика. Явно мястото е било интензивно обитавано през един дълъг период от време и е претърпяло множество катаклизми от различен тип. Находките ще постъпят във фонда на Исторически музей – Царево и ще бъдат експонирани в бъдещия музей на гр. Ахтопол. С финансирането на редовни проучвания в района местната власт работи за изграждането на цялостна стратегия за развитието на археологически резерват Агатополис.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759472094124265&id=227217947349685
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:50:47
Тази информация е от 2014г.

Голяма находка в Поморие! В квартал "Север" откриха саркофаг със 7 скелета, църква и некропол

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.burgas.utre.bg%2Fimages%2Farticles%2F2014%2F11%2F273413%2F%2F865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a87412785e42ee3c320551b452489958f8fc4.jpg&hash=854dc9b5b550f0f478c09f1a3b7dbb9b68bb4064)

Уникалните антики са открити по време на строителството на водния цикъл на града

Църква, некропол, саркофаг, част от крепостната стена на Улпия Палеокастро Анхиало и късноантична сграда бяха открити по време на строителните дейности по водния цикъл на Поморие в квартал ,,Север".
,,Саркофаг на Теофилакт Лагоматис" – тези думи са изписани върху каменния ковчег, който е разкрит на ул. ,,Гладстон". Саркофагът е поставен в северното предверие на църква и по палеографски данни надписът се отнася за не по-рано от IX в. – началото на средновековието. Според ръководителя на разкопките Никола Русев църквата вероятно също е от този период и продължава да съществува до X – XI в. По предварителни проучвания, в саркофага са положени костите на поне седем индивида, възрастни мъже и жени и поне три деца.

Отварян е многократно, костите са размествани, освобождавана е площ. Интересно е, че в него има само един череп, други два и част от костите са открити в близост до саркофага, което може би, ще даде сведения за непознат до сега погребален обичай. Около църквата е разкрит некропол, като до момента са намерени около 17 индивида. Всички тези гробове, както и църквата, са вкопани в заварен културен пласт. ,,За съжаление няма почти никакъв гробен инвентар, който да ни помогне в датирането, но това ще бъде анализирано въз основа на материалите, които са вкопани в пласта" – каза ръководителят на разкопките Никола Русев. В района е открит и бронзов реликварий, който предстои да бъде изследван.

Екипите по изпълнението на проекта за водния цикъл на Поморие се натъкват и на крепостната стена на Улпия Палеокастро Анхиало от римския или ранновизантийския период, на улиците ,,Оборище" и ,,Камчия", в кв. ,,Север". За по-голяма устойчивост срещу обсадна разрушителна техника, основите на стената са били положени върху дървени колове, разположени на разстояние и запълнени с трамбована пръст.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fburgas.topnovini.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fmain%2Fpublic%2Fsnimki%2F2014%2F11%2F05%2Fsarkofag6.jpg%3Fitok%3D6I9UqTde&hash=e94a08aa52c58aecb157cf6ad3ff73aeef2bba48)

На ул. ,,Славейков", в кв. ,,Север" екип, под ръководството на доц. Олег Александров, проучва сграда, която датира към V век. Археолозите са попаднали на керамични предмети, мраморни облицовки и колективна находка от 70бр. медни монети, които в момента се проучват.
Предстои да бъде направена проверка на обектите от комисия при Министерство на културата. След реставрация и  анализ на артефактите, те ще бъдат експонирани в Исторически музей – Поморие.

http://www.burgas.utre.bg/2014/11/05/273413-golyama_nahodka_v_pomorie_v_kvartal_sever_otkriha_sarkofag_sus_7_skeleta_tsurkva_i_nekropol
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:52:34
Тази информация е от 2014г.

Рядък печат на цар Петър открит край крепостта Русокастро

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.viapontika.com%2Fuploads%2Falbums%2Falbum240%2Fpechat-tsar-petar-1.jpg&hash=032033bbbe90367c0da43d9d16ad67df0e89e0c2)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.viapontika.com%2Fuploads%2Falbums%2Falbum240%2Fpechat-tsar-petar-2.jpg&hash=f8dbe03784a3b2122698c13e2083ed03f92792a0)

През октомври отново се проведоха археологически проучвания на средновековната крепост Русокастро в община Камено. През предходните две години те бяха преустановени поради липса на средства. Финансирането тази година е дошло от Министерството на културата, фондация ,,Русокастрон" и Община Камено. Разкопките са организирани от Регионален исторически музей - Бургас с научен ръководител бургаския археолог и директор на музея - Милен Николов.

Проучванията имаха за цел довършване на работата при укрепения проход и кулата-кладенец, които се разкриха през 2009 и 2010 г. Проучена беше цялата южна част на прохода, където се откри още една бойна кула с ширина 8.2 м., пред която посредством стъпала се е преодолявала голямата денивелация от Русокастренска река към северната стена на крепостта. Проучени бяха и двете стени на прохода-източна и западна до точката, където са били унищожени от взривовете на кариерите, добивали оттук чакъл за военното летище в с. Равнец през 60-те години на ХХ в.

Проучванията на кулата-кладенец в най-ниската част на прохода доведе до неочаквани открития. Стана ясно, че дебелината на стените й са цели 2.9 м. – едни от най-монументалните градежи в Южна България. Външните й очертания не са правоъгълни, както е вътрешността на самия кладенец, а са най-вероятно с петоъгълна форма, като челото на кулата опира буквално в главния път, водещ от с. Русокастро към с. Желязово.

Сред ценните находки от тази година са богата колекция от монети, керамика и няколко бронзови апликации от колани, които категорично се свързват с ранносредновековната българска култура.
Те потвърждават голямото значение на Русокастро не само през периода на Второто българско царство, но и през ІХ-Х в. Подобни апликации на колани се срещат често при разкопките на старите български столици Плиска, Преслав и изобщо в Североизточна България, но на юг се откриват единствено в Русокастренската крепост.

По време на археологическите проучвания в Русокастро, жители на с. Желязово са предоставили на специалистите множество находки, открити от тях при земеделската им работа. Една от тях е от особена важност. Тя е открита при обработка на градина на ок. 400 м. от кулата-кладенец. Става въпрос за оловен печат - моливдовул, на българския цар Петър (927-969 г.). На лицето на печата е изобразен Иисус Христос с ореол, в който е вписан кръст, а на опакото – българския владетел със съпругата си Мария. Печатът е един от най-добре запазените, открити изобщо до този момент, и първия, намерен в Тракия. Всъщност, на юг от Стара планина има открит само един печат – от крепостта Кракра при гр. Перник. На практика, в Южна България единствено Бургаският музей вече притежава подобна находка.

http://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=8614
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:53:33
Тази информация е от 2014г.

Домове на тракийски велможи в Синеморец и Бродилово разкриват тайни за живота в древността

Как са живели обитателите на Странджа в периода на късния елинизъм разкриват археолозите от експедиция ,,Странджа" с ръководител Даниела Агре от НАИМ – БАН, които проучват тракийски укрепен дом в м. ,,Голата нива"край Синеморец. Подобна находка има и в с. Бродилово. Там работи екип на Общински музей - Царево.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.viapontika.com%2Fuploads%2Fimages%2Ftsarevo%2FU1_brodil2.jpg&hash=34433f3e68d17d50d59f8aff1d94909e0b71cd09)
Основите на укрепения дом на тракийски богаташ в с. Бродилово

Разкопките на експедиция "Странджа" продължиха повече от месец и средствата за тях бяха осигурени от местната администрация.

Археолозите разкриха основите на изключително добре запазена църква във вътрешността на оградената площ.

,,Тя е еднокорабна, с дължина 18 м и ширина 9 м.. Изградена е от ломени камъни споени с хоросан. Конструкцията е била укрепена с дървени пояси – сантрачи. Покривът е бил двускатен, а покритието е с венециански тип керемиди. Подът на църквата е вкопан в здравия терен – характерен белег на много църкви, строени през османското робство.", заяви научният ръководител на обекта Даниела Агре.

Хармът е много близък по архитектура до църквата ,,Свето Възнесение Господне" в Ахтопол.

Голямо количество керамични и стъклени съдове, фрагменти от стенописи свидетелстват, че построяването на църквата следва да се отнесе към средата-втората половина на XVIII в., а използването й е продължило до началото на XX в.

Добрата запазеност на църквата позволява нейното реставриране и превръщането й в притегателно културно-историческо място, казват от община Царево. Екипът разкопаващ обекта подготвя том включващ резултатите от досегашните проучвания.

В Бродилово работят археологът Деян Дичев и екипът му. Те проучват масивната оградна стена и пространството южно от нея, открити по-рано през 2013 г. Всички разкрити структури и материали до момента се отнасят към периода на късния елинизъм, към който период се отнася и домът край Синеморец. Разкопките ще продължат до края на месец ноември.

http://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=8686
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:54:43
Тази информация е от 2014г.

Интересни находки от ,,Акве Калиде – Термополис"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2014%2F11%2F17%2Ftn%2F141622103529590.png&hash=6569774fad74d34837fc641de0ef9d563ac36679)

Изпод земята под археологическия комплекс ,,Акве Калиде – Термополис" край Бургаските минерални бани продължават да излизат интересни находки.

Знаковото място, посещавано в миналото от византийски и латински императори, от султани и номадски ханове,  предстои да бъде включено като ключов обект в туристическия пакет на региона.
В началото на ноември тук започна третият етап на проучванията, извършвани през настоящата година, който има за задача да провери пространството в най-западната част за наличието на археологически структури.

По време на досега извършените дейности, само за няколко дни са открити множество керамични фрагменти и съдове, преобладаващо от ранновизантийската епоха - от V-VІІ в., средновековни монети от бронз, сребро и една златна турска пара от ХІХ в.; пръстени, копчета и други метални предмети, както и две оловни пломби.
Продължава намирането на монети от ІV в., които дават най-добрата датировка за изграждането на ранновизантийската баня върху останките от римската. Средновековните монети пък дават информация за един от най-интензивните периоди от използването на термите и целия район – времето на византийското владичество. Засега по-скромно е намирането на монети от римския период.

Всички интересни находки ще бъдат експонирани in situ (на място) или в музейната част, която предстои да се изгради в комплекса ,,Акве Калиде – Термополис" едновременно с цялостното облагородяване на района и подобряването на инфраструктурата в него.

http://www.desant.net/show-news/31746/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:55:45
Тази информация е от 2014г.

Разкриха западния некропол на Улпия Анхиало

(https://pomorie.bg/web/wp-content/uploads/2014/11/grob-2l-Small.jpg)

Строителни дейности на частен терен в местността "Кротиря" разкриха нови артефакти, свързани с важни исторически факти от миналото на Улпия Анхиало. Спасителните разкопки бяха осъществени под ръководството на  Биляна Иванова – докторант от секция за антична археология към НАИМ – БАН.

Разкрит е западният некропол на римския град от II-III в. Проучени са повече от 2 дка. площ,  като на тази територия са регистрирани 85 гробни съоръжения – 1 зидан гроб, 82 погребения в обикновени гробни ями и две по-особени структури, съдържащи останки от препогребване.

Практикуваният погребален ритуал е трупополагане, без спазване на конкретна ориентация на погребаните индивиди, което е рядко срещано явление за некропол, функциониращ сравнително кратко време. Погребалният инвентар е твърде интересен и разнообразен. Почти всеки гроб съдържа по една монета, поставена обикновено в устата или върху горната половина на скелета – т.н. харонов обол. Според тогавашните вярвания покойниците е трябвало да заплатят на лодкаря Харон за превоза си през реката на забравата Лета в Царството на сенките.

Интерес представлява гроб на момче на възраст около 10 години, с поставени на куп 5 монети на Анхиало от едър номинал, отсечени през управлението на император Комод и два зара за игра върху тях.

Открити са около 35 стъклени балсамария за съхранение на благовонни масла(два от които цели) и стъклен лакримарий с костена игла (съд, в който са се събирали сълзите на хората, участвали в погребалната церемония), златна обеца, няколко цели керамични съда, две изцяло запазени бронзови стригили (инструменти служещи на атлетите да почистват телата си от полепналия пясък на спортната площадка), нанизи с разноцветни маниста, бронзов медицински тубус (кутия за медицински инструменти), бронзов пръстен, керамични лампи, оловно огледало, фибула (предмет за закопчаване и украса на облеклото) и др.

Открит е и детски гроб с останки от дървена кутийка, от която са запазени само железните скрепителни елементи, съдържаща наниз от щипки на морски раци и бронзова халка.

След реставрация и обстоен анализ, предметите ще бъдат експонирани в Исторически музей – Поморие.

(https://pomorie.bg/web/wp-content/uploads/2014/11/ALIM7589-Small.jpg)

(https://pomorie.bg/web/wp-content/uploads/2014/11/ALIM7743-Small.jpg)

https://pomorie.bg/19654/ (https://pomorie.bg/19654/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B0/)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:56:58
Тази информация е от 2014г.

Уникални римски постройки и средновековен некропол открити в Поморие

(https://poligraff.net/uploads/articles/big/arh2.jpg)

Културни пластове от две епохи бяха открити по време на археологическо проучване във връзка с изпълнението на проекта за водния цикъл на Поморие. Проучването се осъществи по Договора за сътрудничество между Община Поморие и Националния археологически институт при Българската академия на науките.

Археолозите изследваха трасето по ул. ,,П. Р. Славейков", при кръстовището с ул. ,,Мусала", което попада в Зона А от територията на недвижимата културна ценност ,,Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро". Екипът, който ръководи разкопките бе в състав: доц. д-р Олег Александров от Великотърновския университет – научен ръководител и Пламен Дойчев (докторант към катедра ,,Археология" на ВТУ) – зам. научен ръководител.

(https://i.imgur.com/ObolDUt.jpg)

Общата дебелина на проучения културен пласт е 2,50 м. Първоначално археолозите попадат на некропол от епохата на Средновековието. Проучени са общо 30 гроба с погребален обред според християнския канон. Гробовете бяха лишени от находки, като в запълнителя на гробните ями се откриваха отделни материали от периода Х – ХІ в. Под нивото на некропола са открити градежи от късната античност (ІV – VІ в.). Предстоят изследвания, но най-вероятно става дума за помещение от сложен комплекс. Подовото ниво, начинът на градеж, и като цяло подемният материал подкрепят тази теза. Приблизителната ориентация на помещението е север-юг. Засечени са източната и западната му стени, които са изградени  с ломени камъни.

Най-интересната част от проучваното помещение е наличието на многоцветна подова мозайка. Общата разкрита до този момент площ на помещението с подова мозайка възлиза на около 20 кв. м. За съжаление площта на мозайката е по-малка (около 15 кв. м), заради разрушенията, причинени от вкопаванията на гробове и ями от епохата на Средновековието. Тя е изградена от кубчета с приблизителни размери от 1 кв. см. Използвани за пет цвята. Композицията включва изцяло геометрични компоненти. Между пиластрите се забелязват триъгълници с различни цветове, а в южна и северна посока от тях се разгъват пана, ограничени от многоцветна рамка. Паната включват преплитащи се кръгове, листа, повеи, ромбове и други мотиви.

Разкрита е само част от композиционните пана, но може да се очаква, че мозайката се развива на метри в северна и южна посока. По-нататъшното проучване на този етап, обаче, е невъзможно в южна посока заради наличието на съвременно строителство, а в северна е силно затруднено заради наличието на високоволтова ел. мрежа в този участък. Датировката на мозайката е в края на ІV – V в. Предвид откритите находки, стратиграфска позиция, начин на изработка и сюжетна композиция, с голяма доза сигурност може да се каже, че е създадена при управлението на император Теодосий ІІ (408-450 г.).

(https://i.imgur.com/oHP2wGd.jpg)

Заради силната фрагментарност и практическа невъзможност за нейната експонация на място, Експертната комисия към Министерство на културата направи предписание откритата до този момент част от подовото покритие да бъде демонтирана от специалист-консерватор, реставрирана и експонирана в подходяща музейна среда. След извършения демонтаж, проучването продължи в дълбочина от още 1 м. В пласта се констатираха структури от римската епоха (ІІ – ІІІ в.), включващи разрушения от улица и сграда. Имайки предвид наличието на богата мраморна украса, архитектурни детайли и прозоречни стъкла, най-вероятно става дума за представителна сграда с обществени функции.

Благодарение на взаимодействието между археологическия екип и Община Поморие, към момента многоцветната подова мозайка от късноримската епоха е демонтирана от специалист-консерватор и пренесена в Исторически музей- Поморие за съхранение и последваща реставрация, експонация и социализация. Както римската сграда, така и по-късната подова мозайка са свидетелства за благоденствието и високата позиция, която заема Улпия Анхиало (дн. Поморие) в системата на Римската, а по-късно и на Византийската империя.

https://poligraff.net/ (https://poligraff.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5/24665)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 07:58:06
Тази информация е от 2015г.

80 нови археологически находки в Акве Kалиде

(https://nabrega.bg/wp-content/uploads/2015/03/ce6e67b9999796f8bdd01d26a38348f1.jpg)

Многобройни монети, използвани в търговията, фрагмент от древен надпис на мраморна плоча, антична мраморна статуетка, част от крепостна стена – това са малка част от изключително богатите и разнообразни находки, открити само в рамките на седмица работа на археологическия екип на Аква Калиде. В момента на територията на новоизграждащия се комплекс протичат засилени работни дейности. В пространството на паркинга на комплекса, пред чешмата, се извършват спасителни археологически разкопки във връзка с проекта за подмяна на канализацията на кварталите Банево и Ветрен. Археологическите дейности са на дълбочина до 3 метра. Вече са намерени около 80 находки от различни периоди, като 45 от тях са монети. Част от тях са корубести (скифати) от края на ХІІ в. – началото на ХІІІ в. на фамилиите Комнини и Ангели. Археолозите също откриват, на дълбочина от 2 метра, византийски монети датирани от VII век, преди създаването на българската държава. Може би най-ценната находка, поне в историческо отношение, е фрагмент от надпис на мраморна плоча от епохата на ранноимператорската епоха – І-ІІ век след Христа. Подобни мраморни надписи са намерени преди време, в същия район, на Манастир тепе. Археолозите са попаднали и на мраморна статуетка от II-III век сл. Хр. Останки от укрепленията на късноантичния и средновековен град Терме (Термополис) са открити в площта точно пред действащата чешма. След археологическите дейности са извадени и почистени много части от керамични съдове от ХІІ-ХІІІ век, стъклени гривнички, турски лули, две сребърни турски монети. В източната част на паркинга археолозите са разкрили средновековно помещение. Намерени са още два оловни печата, единият от тях е датиран от края на XI век.

https://nabrega.bg/ (https://nabrega.bg/80-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5-k%D0%B0.html)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:07:13
Тази информация е от 2015г.

Древни амфори от Африка откриха в Черноморец

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffaragency.bg%2Fpic%2Fhome%7EAOme3t%7EFaIrLT_j.jpg&hash=31048c45141fc1468697671d1321e416d67f8cf4)

Продължават разкопките на римската крепост, която се намира в Източната част на землището на Черноморец. Това каза в ефира на Радио ,,Фокус" – Бургас д-р Иван Христов от Националния исторически музей. ,,Хрисосотира означава ,,Златен спасител", но най-вероятно името произлиза от ,,Христос Спасител", каза Христов и допълва, че името възниква малко след като Аполония Понтика е променила името на Созополис – спасеният град. ,,Проучваме най-голямата извънградска крепост в бургаския залив. Тя се простира 63 дка", каза той и допълва, че все още проучванията не са установили каква част от крепостта е вътре в морето. Христов е категоричен, че предстоят и подводни проучвания. Запазена е крепостна стена, която се простира на 300 метра. Проучени са 4 кули от укрепителната система и се е поставило началото на проучванията на вътрешността на крепостта. Повече от 50 съда са открити в т.нар. сграда 8, която е с размери 13 на 6 м. Опитният реставратор от Националния исторически музей Жени Койчева работи по уникални съдове, които са запазени цели. Те са характерни за края на VІ и началото на VІІ в. Освен местните съдове, се откриват и такива, направени в Северна Африка, днешен Тунис, западното крайбрежие на Малаазия. ,,Това са съдове от късноантичната ,,червенолакова керамика". Откритията са съчетани с много добре запазен немизматичен материал, монети, които са открити на пода на сградата", информира Христов и допълва, че най-старите монети са от 614 г. Това е година, която се свързва с опустошителни битки между авари и славяни. Друга находка е зазидана в хоросана, случайно или не от строителите на крепостта, монета, която е изсечена преди реформата на император Анастасий от края на V в. Откритите находки, след реставрация ще бъдат изложени в Историческия музей в Черноморец, община Созопол.

http://faragency.bg/index.php?lang=bg&r=home%2FAOme3t%2FFaIrLT#.VX1WVFOffOM
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:08:13
Тази информация е от 2015г.

Археолози откриха неизвестна крепост в джунглата на Ропотамо

(https://novini.bg/statics/uploads/news_pictures/2015-27/big/arheolozi-otkriha-neizvestna-krepost-v-djunglata-na-ropotamo-312150.jpg)

В джунглата на Ропотамо, в близост до Приморско, е открита напълно неизвестна на науката крепост. На находката се натъкнал археологът от Националния исторически музей (НИМ) д-р Иван Христов, пише news.bg.

Крепостта заема площ от около 3 декара и е разположена на хълм над един от завоите на река Ропотамо. Стръмни урви заобикалят хълма. Това го прави трудно достъпен за нападател. Влиза се само по тясна пътека и точно там е издигната мощна кула, обясняват от музея.

Крепостта се явява античен предшественик на Приморско. Тя вече е обект на усилени археологически разкопки. От НИМ уточняват, че разкопките са резултат от договор за сътрудничество с общината, като разходите се поделят между двете страни. Засега те дават по 10 000 лв. всяка.

От музея посочват, че кметството дава и техника за изграждане на път до крепостта и изрязва дърветата върху обекта.

От Националния музей намират резултатите от първата седмица от разкопките за обнадеждаващи.

Разкрита е част от крепостната стена, жилища, покрити с керемиди и странен каменен кръг, в чиито център са открити странни тракийски керамични урни, украсени с релефи на бичи глави. Открити са сребърни монети на съседна Аполония и на Маронея - античен град държава на Мраморно море.

Историците намират за най-куриозното, че името на крепостта се е запазило до наши дни. Иван Христов е открил, че в стари карти на Горското стопанство, че крепостта се е наричала Фармакида. В превод от старогръцки името означава Лечител или Лечителка.

Подчертава се, че по Южното Черноморие култът към лечебни божества и светии е много силен. В Созопол Аполон е бил тачен като Иятрос, т.е. лекар. Света Анастасия носи името по икони в Поморие, Бургас и Созопол Фармаколития, т.е. Лечителка.

От НИМ подчертават, засега остава неясно кое точно божество е дало името на предшественика на Приморско. Историците се надяват разкопките да разкрият истината - включително и с какво точно и как това място, където комарите са големи като врабчета, е лекувало хората.

http://www.novini.bg/news/291370 (http://www.novini.bg/news/291370-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE.html)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:09:16
Тази информация е от 2015г.

Нови находки от Акве Калиде допълват историята на траките

(https://www.gramofona.com/assets/post/1cb0e4468f62b350f79d9f56a37da4b4.jpg)

Новите находки, които откриха археолозите на Акве Калиде са мраморна плоча с надпис на старогръцки език, бронзов печат с образ на Света Богородица и фрагмент от реликварий. Намерени са още 30 дървени гребени и печат на Алексий Комнин, от времето преди да стане византийски император.

Старогръцкият надпис е част от олтар от светилище на богинята Деметра. Той показва имената на трима последователни тракийски царе и династичната връзка между тях. Плочата датирана между 26-37 година от новата ера.

Кметът на Бургас Димитър Николов обясни, че ще се продължи усилено да се финансират разкопките, както и ще се засили охраната на обекта. Изграждането на Посетителския център също се предвижда да върви в по-бързи темпове. ,,Надписът запълва белите полета в историята на последните тракийски царе. Имайте предвид, че сме разкрили едва 10% от територията на Акве Калиде. След тази находка засилваме финансирането на разкопките и ускоряваме работата на обекта, защото очакваме да открием не само светилището на Деметра, но и голяма християнска църква, тъй като сред намереното е и част от реликварий", каза кметът Димитър Николов по време на представянето на последните открития на Акве Калиде.

https://www.gramofona.com/burgas-lyubopitno/novi-nahodki-ot-akve-kalide-dopalvat-istoriyata-na-trakite
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:11:26
Тази информация е от 2015г.

Наши археолози откриха гробница от V век

(https://m.netinfo.bg/media/images/29353/29353249/640-420-chudoto-v-novata-grobnica-na-ostrov-sveti-ivan.jpg)

Не едно, а две тела и цял овен са били положени в новооткритата гробница на остров Свети Иван, където преди пет години бяха открити мощите на Йоан Кръстител. Тленните останки на двете висши духовни лица бяха открити за по-малко от 15 дни, след като историците се натъкнаха при разкопки на древната гробница от 3 в.

Мъжете са погребани един след друг с разлика от около 15 години през 4-5 в. Има вероятност един от погребаните да е дори Тома и именно той да е положил в базиликата на древния остров костиците на Йоан Кръстител.

Чудните открития на созополския остров са свързани и с обредите, по които са извършени погребенията. На този етап те могат да се определят като феномен за българската археология и за християнския свят като цяло. Това сподели проф. Казимир Попконстантинов. Именно той, заедно със своя екип откри мощите на светеца в края на юли 2010 г.

"Това погребение няма аналог, както и включването на овен в него. Имаме такива примери в езичеството, като това е било и традиция при българите, преди покръстването. Но дори тогава са използвани само части на животни, но не и цели. Обикновено е включвало храна за отвъдния живот. Това прави разкритието ни много интересно и провокативно за археолозите", коментира проф. Попконстантинов.

https://dariknews.bg/regioni/burgas/chudoto-v-novata-grobnica-na-ostrov-sveti-ivan-1477931
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:12:10
Край Айтос е имало селище преди 8000 години

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffaragency.bg%2Fpic%2Fhome%7EeWob0U%7EIi08RR_j.jpg&hash=400315982f8b07427b381e06a6f8df375bde9ea7)

Повече от 10 години за българските археолози са приоритетни разкопките, свързани с големите инфраструктурни обекти - газопроводи, магистрали, железници. Понякога изследователите се натъкват на невероятни открития. Както в случая с разкопките близо до Айтос преди десет години.
Праисторическото селище е регистрирано от екипа на доц. д-р Красимир Лещаков "То попада в района на строеж на АМ ,,Тракия" и бе определено за спасителни разкопки, финансирани от ИА ,,Пътища". Проучени са над 30 жилища, някои само частично, защото излизат от подлежащата на спасителни разкопки площ. Преди самото застрояване на селището и в рамките на определената за това площ са изкопани канали в меката скала, които вероятно са отводнителни. В повечето случаи са съчетани с различни по дълбочина "септични" ями. Общата дължина на каналите надхвърля няколкостотин метра, Къснонеолитното селище е напълно сравнимо с Усое в долината на р. Камчия, от което отстои само на около 80-90 км. Явно пряката връзка през ниската тук Стара планина в района на Айтос-Руен е била използвана още през VІ-V хил. пр. Хр.", пише в доклада си след разкопките доц. Лещаков.

Преди десетилетие той и екипът му започват работа на терена на бъдещата магистрала ,,Тракия" недалеч от Айтос. За неизкушените от археологията теренът в местността Крушак би изглеждал като най-обикновена нива. Дори за специалистите лежащото под земята селище на близо осем хиляди години се оказало напълно непознато.
Теренът е съвсем плосък и само отделни фрагменти керамика известяват за древния живот. Те обаче са напълно достатъчни следи за доц. Лещаков - един от най-добрите български археолози праисторици. Разкопките започват и резултатите скоро удивяват научния свят. Само след две години работа учените са категорични, че са попаднали на огромно селище от първата половина на VI - началото на V хил. пр. Хр. - финала на новокаменната епоха /неолита/. То е с уникална площ от 30 дка, от които през 2005 г. успяват да разкрият цели 13 дка. Екипът извършва хоризонтален разрез и установява цялостната му структура.
С примитивните си сечива от кремък древните изкопават край селището дълбок ров. Следва яка крепостна стена, градена от обработени камъни със суха зидария. Тя е дебела до 2 м и се предполага, че е достигала 3-4 м височина. От там се излиза на централната улица, широка цели 9 м. По този предшественик на съвременните булеварди, стигаме централния площад. Когато разчистват тези съоръжения, археолозите са изумени: улицата и площадът са покрити с грижливо подреден паваж. Под него в скалата са издълбани дренажни канали за поемане на дъждовната вода. Те са дълбоки 70 - 80 см и са покрити с каменни плочи. А от булеварда встрани водят тесни улички. Наоколо се развиват малки квартали от по четири-пет къщи. Сградите са правоъгълни, с по няколко помещения и значителни размери. Доц. Красимир Лещаков се шегува, че са строени с ,,пълзящ кофраж".

Върху каменните основи древните строители постепенно издигали кофраж от дъски, който запълвали с глина. Покривите са от масивни дъски, обмазани дебело с глина. Всяка сграда си има ъглово огнище, дървени пейки за спане и каменни хромели за стриване на брашно. Най-голяма е къщата на вожда жрец, непосредствено до централния площад. Тя е с дървена веранда отпред и с внушителните размери 12/15 м. В основите й ритуално е вградена каменна брадва с невероятна изработка.
До къщата пък откриват два украсени скиптъра от еленов рог. Естествено, там археолозите намират най-много култови предмети. Общо в селището са извадени над 200 глинени идола, всички на жени с пищни форми, облечени в богати дрехи. Само в къщата на жреца е изваден мъжки идол, и то с мощно изправен член. Единствено той е цял, докато керамичните дами са съзнателно натрошени. За свещенодействията на жреците са служели и странни глинени дискове, от които археолозите намират над 500. Лещаков допуска, че са били предназначени за култови игри и за гадаене.
Част от съдовете са оформени като човешки фигури - на хора с вдигнати молитвено ръце, други пък седят или танцуват. Лицата са изваяни като клюнове на птици, което е някакъв своеобразен стил на епохата. Един такъв съд е по-особен и археолозите виждат в него първообраза на жената котка от ,,Батман". Всъщност става дума за най-ранната човешка религия, тотемизмът, когато хората вярвали, че предците им произхождат от различни животни.

Заключенията на екипа са потресаващи. Откритото селище е град, една от столиците на тайнствена култура на Балканския полуостров отпреди 8000 години. А тя самата е част от велика цивилизация, чиито паметници се простират от Близкия изток и Египет до Средна Европа. Древните обитатели на нашите земи търгуват между Карпатите и Мала Азия. Те обаче и често воюват помежду си. Тогава се появяват и първите племенни обединения, предшествали създаването на същински държави. За да се бранят от нападения, вождовете жреци строят крепости. Точно такова е укрепеното селище край Айтос.
Доц. Лещаков предполага, че от това селище е управлявана обширна територия край Черно море в днешна Югоизточна България. Просъществувало е около 300 години.

http://faragency.bg/bg/kray-aytos-e-imalo-selishte-predi-8000-godini/#.VdMqfuaff95
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:12:58
Тази информация е от 2015г.

Съкровище на Александър Македонски откриха в Приморско

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201509/20150903.myeasimsce.jpg)

Монетно съкровище беше открито във Фармакида - Града на лечителя в превод от гръцки, което е античното име на Приморско. Укрепеното със яка крепостна стена антично селище бе открито от експедицията на НИМ, ръководена от зам.директора доц. Иван Христов, в началото на лятото. Незабавно бяха организирани археологически разкопки, финансирани от община Приморско и НИМ.
Преди два дни, разкопавайки централната кула на крепостта археолозите започнаха да вадят монети от края на ІІ в. пр.н.е. – началото на І в. пр.н.е. Това са бронзови и сребърни монети на Аполония Понтика и монети на Александър Македонски, сечени след смъртта му, поради голямото търсене. Засега са открити 20 монети, но очевидно броя им ще стане много по-голям след като кулата бъде разкопана изцяло в следващите дни. Това е очевидно ,,касата" на управителя на крепостта, която при превземането й е останала в обхванатата от пламъци кула, за радост на археолозите, съобщиха от НИМ.

Това монетно съкровище бележи и края на живота на крепостта, за разлика от други подобни крепости тук той не е възобновен в следващите исторически епохи.

Датировката на монетното съкровище показва, че това е станало при похода на римския пълководец Марк Лукул в 72 г. пр.н.е. срещу понтийския цар Митридат VІ. Градовете и траките по южното ни Черноморие са били съюзници на Митридат. Той им изпратил на помощ пълководеца Епитинханон с войска. Но легионите на Марк Лукул разбили и понтийците и войските на Аполония и траките. Аполония била изравнена със земята. Очевидно със случая с Фармакида същото е сполетяло и тракийските градчета в околностите й.

https://www.blitz.bg/news/article/358913
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:15:26
Тази информация е от 2015г.

Дом на тракийски владетел откриха край Бродилово

(https://www.zonaburgas.bg/wp-content/imagescaler/73fdfc96d76cc99bb95971a79f985f65.jpg)

Владетелски тракийски дом е открит край село Бродилово, Община Царево. Ръководител на разкопките е Деян Дичев и научен консултант Даниела Агре от НАИМ при БАН. Проучването на обекта отнело около 40 дни, казват археолозите. Потвърдили са се първоначалните им предположения, че става дума за владетелски тракийски дом. Тези предположения се базирали  на резултатите от проведените през последните години разкопки на могили в района, при които беше открита единствената гробница със сводесто покритие в българската част на Странджа планина. Въпреки, че гробницата била ограбена и силно разрушена от иманяри, било ясно, че това монументално гробно съоръжение е предпоставка в района да се търси и дома на влиятелен и богат тракийски владетел.

И такъв дом бил открит. Той е с площ от 1,5 декара и е ограден от крепостна стена с дебелина от 2,40 м. Самата стена е запазена на 1-1.5м. височина. При разкопките е разкрита част от охранителната кула, която е разположена в най-достъпната част към обекта. Във вътрешността на къщата са били разположени жилищните и стопански постройки. Там са най-интересните археологически находки. Домът е бил опожарен най-вероятно при военни действия, тъй като цялата покъщнина е била затрупана под останките на срутените покрив и стени от жилищата. Запечатала се е една интересна ситуация непокътната над две хилядолетия. В едно от помещенията бе открит олтар (жертвеник).

(https://www.zonaburgas.bg/wp-content/imagescaler/60fb1a5671e8e02dd37e43bf85e0d139.jpg)

Около него се разкрили много керамични съдове местна изработка и голямо количество вносна гръцка керамика - кантроси, лекит, амфори; мегарски чаши с богата орнаментика от растителни мотиви и такива с изображения на хора и др. Някои от съдовете са били пълни със зърно, жито, просо и др. На места са складирани купища от железни заготовки, явно за изработка на оръдия на труда и оръжия. Сред най-интересните находки от обекта са меч тип - махайра и един меч тип - ромфея (характерен тракийски меч използван в периода III-I век пр.н.е.). "Мечовете от типа ромфея са сред най-рядко срещаните в България, като до сега такива са откривани главно в Родопите", разказа ръководителя на обекта Деян Дичев.

Според археолозите домът е съществувал от края на ІІ до началото на І в.пр.Хр., когато е опожарен и унищожен. Вероятно това са събитията около войните между Рим и Митридат VI, които се водят в тази част на Балканите. По това време се сформира и едно от най-мощните тракийски царства – това на астите, чиято история без съмнение е свързана и с новооткрития владетелски дом край Бродилово, както и с проучвания подобен дом край Синеморец. Тези два обекта са съществували по едно и също време и вероятно при едно и също военно събитие са били унищожени. И двата дома са били на много богати и влиятелни владетели. За това свидетелства откритото в дома край Синеморец изключително монетно съкровище.

,,Всички открити находки постъпват в Общински исторически музей - Царево и след тяхната обработка ще бъдат изложени в експозицията му. Обектът има голям потенциал и заедно с дома край Синеморец да се превърнат в туристическа дестинация представяща живота на тракийските царе от Странджа планина", заяви Деян Дичев, ръководител на разкопките. Поради значимостта на обекта, той ще бъде под видеонаблюдение.

https://www.zonaburgas.bg/ (https://www.zonaburgas.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8/)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:16:11
Тази информация е от 2015г.

Откриха съкровище от монети и накити край село Бродилово, Община Царево

(https://cache2.24chasa.bg/Images/Cache/230/Image_5082230_126.jpg)

Съкровище от сребърни тетрадрахми на Маронея, Одесос, Тасос, бронзови монети, сребърни гривни и обеци откриха археолозите край странджанското село Бродилово.

Това е най-ценната находка в третия сезон от проучването на археологическия обект в м."Пастич", където работи екипът от докторанти и студенти е ръководен от Деян Дичев и консултиран от Даниела Агре - НАИМ-БАН.

Там екипът проучва укрепен владетелски дом, в който вероятно е живял местен парадинаст, владеещ този район на Странджа. Домът е унищожен от пожар, който е спомогнал да се съхрани много важна информация и така да изясним последните моменти от живота на обитателите му, разказват археолозите. Огромното количество стенни мазилки, които са се срутили в помещенията, са ги консервирали в продължение на 2200 г. В отлично състояние са запазени над 100 керамични съда, оръдия на труда и оръжия.

Проучванията на този обект, както и владетелския дом край Синеморец, хвърлят светлина върху историята на Древна Тракия - периода ІІ-І век пр.Хр. В този период, на фона на военните конфликти между Рим и Понтийското царство, в Странджа се оформя едно от най-мощните и значими тракийски царства – Астейското, смятат археолозите.

Проучванията през сезона са финансирани от Министерство на културата, община Царево и международната фондация ,,Хоризонти". Находките ще постъпят във фонда на Общински исторически музей – Царево.

https://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5082227
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:16:59
Тази информация е от 2015г.

Откриха съкровища от времето на Астейското царство край Бродилово и Синеморец

Ценни накити и монетни съкровища са били открити край Бродилово и Синеморец по време на археологически проучвания, водени от Даниела Агре от НАИМ-БАН и Деян Дичев. През 2015 г. археолозите изследваха укрепените домове от късноелинистическата епоха край двете населени места.

Двата дома са разположени на естествено укрепени места в непосредствено близост до река Велека. В тях са живеели местни парадинасти, владеели тази част на Странджа. Домовете са оградени с масивна каменна стена, като дебелината на стената при обекта край с. Бродилово е около 2,40 м. В най-достъпната част и на двата обекта са изградени кули. И при двата обекта се откриват голям брой луксозни керамични съдове (гръцки импорт), както и керамични съдове местно производство. Вносните съдове са основно амфори и мегарски чаши с място на производство в района на Пергамското царство. При дома в Бродилово е открито голямо количество желязна шлака и железни заготовки.

Безспорно, като най-значим научен резултат през този сезон при обекта в Бродилово, е откриването на две изключително интересни монетни съкровища. В състава на първото съкровище освен сребърни тетрадрахми на Маронея, Одесос, Тасос, бронзови монети на Мостис, Садала ІІ Астейски и синът му Котис ІІ Астейски, влизат сребърни гривни и обеци.

Второто съкровище се състои от сребърни тетрадрахми на градовете Одесос, Месембрия, Атина, Маронея и на тракийския владетел Мостис. Без съмнение, с най-голямо значение е представянето на тракийския цар Мостис, който за втори път, след Синеморец, присъства в съкровище открито при археологически разкопки в тази част на Странджа планина.

При обекта в с. Синеморец е продължило разкриването на материали от двата хронологически периода на обитаването му – Късният елинизъм и Възраждането, когато там е изградена еднокорабна църква. В западната част е проучена много добре запазена керамична пещ, в близост до която е открита находка от бронзови-късноелинистически монети.

В едно от проучваните помещения, до пещта, е открит култов олтар-есхара, върху която са извършвани ритуали свързани с молбите към хтоничните божества. Аналогична есхара беше разкрита в дома край Бродилово, което показва изповядването на еднакви култове от обитателите и на двата дома.

Проучванията на двата владетелски дома край с. Бродилово и с. Синеморец, разтварят една от най-неясните страници от историята на Древна Тракия - периодът от ІІ-І век пр.Хр. В този период, на фона на военните конфликти между Рим и Понтийското царство, разиграли се на Балканите, в частност на територията на Странджа планина, се оформя едно от най-мощните и значими тракийски царства - Астейското царство, просъществувало до І в.сл.Хр., но за съжаление все още слабо проучено от съвременната ни историография и археология.

По богатството на материалите открити в Бродилово и съкровищата от Синеморец (златните накити от гробната находка и сребърните монети) виждаме, че тази част на Странджа е била изключително богата и е играела важна роля в политическото и икономическото пространство на Астейското царство.

Проучванията на двата обекта, край Бродилово и Синеморец, позволява да се изясни в голяма степен хронологията на тяхното съществуване. Най-вероятно тяхното построяване и обитаване започва в последната четвърт на ІІ в.пр.Хр., в периода на разцвета на царството на Мостис, а унищожаването им трябва да се отнесе към началото на втората четвърт на І в.пр.Хр. В този период двата дома са във владенията на Астейското царство управлявано от Садала І, който през този период е на страната на Митридат VІ Евпатор в коалиция със Западнопонтийските градове срещу Рим. През 72 г. пр.Хр. римският пълководец Марк Лукул води наказателен военен поход срещу Западнопонтийските градове и тракийските им съюзници в региона. Най-вероятно, именно при този военен конфликт са унищожени домовете край Бродилово и Синеморец.

http://burgas.topnovini.bg/node/646906
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:17:59
Тази информация е от 2016г.

Златна монета на император Юстин І откриха археолози в Ахтопол

(https://novini.bg/statics/uploads/news_pictures/2016-02/big/unikalna-zlatna-moneta-na-imperator-iustin-%D0%86-otkriha-v-ahtopol-350853.jpg)

Златна монета на император Юстин І (518-527) бе открита по време на археологически разкопки в курортния град Ахтопол, съобщи burgasdream.com. През археологически сезон – 2015 г. община Царево и Министерство на културата финансираха проучването на ,,Късноантична и средновековна крепост – гр. Ахтопол". Ръководител на екипа беше д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН, а участие в разкопките взеха множество доброволци от България, Холандия и Канада. Основната цел на археолозите беше цялостното проучване на северната порта на крепостта Агатополис.  В резултат на двумесечен труд специалистите разкриха външното лице на северната порта, вътрешността на двете фланкиращи кули, антична сграда от периода на Късната римска империя, некропол от Късното средновековие, както и опожарени сгради от началото на ХХ век.   Най-интересна за проучвателите се оказа каменна сграда, предшестваща укрепяването на града. Това опожарено късноримско жилище показва каква е била съдбата на римския Ахтопол в периода на Великото преселение на народите, когато хуни, готи, вандали и други народи започват да опустошават Източната римска империя, след средата на ІV век. Неслучайно след тези събития Ахтопол е укрепен с мощна крепостна стена. Сред най-интересните находки са глинени лампи, стъклени съдове, флакони за парфюми, луксозни блюда и множеството монети.  При разкопаването на западната кула се установи, че кулата е преправена. Характеристиките на градежа го датират в Късното средновековие. Този бърз ремонт вероятно е отглас от разрушителните нападения срещу Ахтопол от флота на Генуа през 1352 г. Доказателство за това са и множеството открити гюлета. Най-важният резултат постигнат през 2015 г. според археолозите е стратиграфският анализ, на базата, на който с голяма точност се датират строителните периоди на крепостта. Откритата монета е изключително добре запазена, не е била в обращение, тъй като все още е с производствения си гланц, което означава, че тя е отлично доказателство за изграждането на крепостта в началото на VІ век. Многобройните монети на императорите Юстиниан І (527-565) и Маврикий (582-602) са от втория строителен период - третата четвърт на VІ в. Последните ремонти и преправки на фортификационните съоръжения следва да се датират в средата на ХІV - началото на ХV век.

https://www.novini.bg/ (https://www.novini.bg/news/329371-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%86-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB.html)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:18:42
Тази информация е от 2016г.

Откриха нови части от древния защитен вал Еркесията

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.faragency.bg%2Fpic%2Fhome%7E8OthY7%7ESKhe8I_j.jpg&hash=91eadea083b12d6ec01fc6445447b473c059cf92)

Открити са нови части от защитния вал Еркесията, съобщи за ,,faragency" д-р Стефан Пейков, президент на Международния търговски и културен център ГЕОПАН. Това е станало по време на картирането на територии, граничещи със Странджа, проведено във връзка с подготовката на новата карта на планината.
Един от най-интересните обозначени в изданието обекти е така наречената малка Еркесия – част от защитено землено укрепление на Българската държава през VIII – X век. Представлява системата от укрепени валове, изградени преди повече от десет века във всички гранични и буферни зони по границата й. ,,Досега се считаше, че Еркесията стига до Дебелт. Но се оказа, че тя продължава чак до бургаския квартал ,,Горно Езерово". И това ние сме отбелязали в изследването си", заяви д-р Стефан Пейков.
По думите му с откриването и регистрацията на този допълнителен дял съоръжението може да бъде считано за най-дългия укрепителен вал в Европа. ,,Еркесията е национален културен паметник, но като такъв навремето са пропуснали да я картографират. В процеса на връщането на земеделските земи части от нея сега притежават хора, които по силата на това, че съоръжението е изграждано от българските ханове, би трябвало да се явяват преки техни наследници", обясни д-р Пейков. ,,В резултат на достъпа ни до един много ценен австрийски военен архив, успяхме да намерим този участък" разказа той.

http://www.faragency.bg/index.php?lang=bg&r=home%2F8OthY7%2FSKhe8I
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:19:51
Тази информация е от 2016г.

Монети от времето на Филип II и Александър Велики откриха в Акве Калиде

(https://i.id24.bg//i/652276.jpg)

Близо 70 късноантични и средновековни монети са открити при разкопките, които текат в момента на археологически комплекс Акве Калиде - Терма. Една част от тях са сечени в империята на Филип II Македонски и Александър Велики. Останалите монети са на римски императори и византийски василевси, монети на Латинската империя и късна Византия и на османските султани.
Сред находките има и фрагменти от средновековни стъклени гривни, метален пръстен с гема, бронзова закопчалка за книга, различни архитектурни детайли. Открити са още фрагменти от статуарна каменна пластика, които вероятно ще разкрият нови страници от живота на античния градски център и средновековната крепост Акве калиде - Терма.

В северна посока археолозите регистрираха зид с внушителни размери, чиято дебелина достига 3.60 м. Продължава проучването в дълбочина на терена около него. В източна посока продължава разкриването на масивни стени, изградени с представителен квадров градеж. Тези археологически структури се свързват с монументална административна сграда.

До момента са открити многобройни фрагменти от керамични съдове, които се разполагат в голям хронологически диапазон - от късните фази на ранната желязна епоха до XVII век. Между тях има и чернофирнисова керамика, изцяло запазена паница от римската епоха, паница със сграфито украса от XII век и много други. Най-горният пласт е наситен с керамика от късноосманския период - XVIII-XIX век.

Вече трета седмица продължават археологическите проучвания на Късноантичната и средновековна крепост Акве калиде - Терма в кв. Ветрен и по-конкретно в Източния сектор, като пред археолозите стои задачата за проучване на част от терена в дълбочина. Разкрит е каменен зид от V-ти век, северно и южно от който са разположени стопански помещения. Сградите са разрушени от силен пожар, като са запазени голяма част от руините на покривната конструкция. Предстои демонтиране и документиране на запазените останки в самите помещения.

Разкопките се финансират от Община Бургас, а ръководител на екипа е доц.д.н. Димчо Момчилов, със зам.-ръководител - ас. Мирослав Класнаков /РИМ-Бургас/. Освен археолози в проучванията участват и студенти от бургаските университети.

https://www.burgas24.bg/news/652276.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:22:55
Тази информация е от 2016г.

Откриха най-голямата базилика на Балканите в Черноморец

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kmeta.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F13%2F57786714-0e7f-0e01.jpg&hash=2b8ea8e63ac728601cfecea8375fe967c0faa47e)

Най-голямата базилика на Балканите откриха археолозите на нос Червенка в Черноморец, съобщи за BurgasNews проф. Божидар Димитров - директор на НИМ.


Находката е открита от Иван Христов, който работи по линия на НИМ. Става въпрос за голям строеж от късноримска епоха. Строена е при император Юстиниан Велики в средата на VI век и е била висока 70 метра и широка 40 метра - т.е. по-широка от Голямата Базилика.


Проф. Константин Тотев от Великотърновския университет е категоричен, че това е най-голямата базилика на Балканския полуостров. Археологът попаднал на входната й част и напредва към олтара, вероятно след седмица-две ще го открие. Предполага се, че е мраморен. Археолозите се надяват да не е натрошен на парчета. Очаква се да открият и мощи на светци, тъй като в тая епоха това е задължително - църква без мощи на светци не се прави. Очакват се големи находки. Крепостта на нос Червенка е най-голямата, откривана до сега у нас, каза още проф. Димитров. Тя е на площ от 63 дка, докато останалите са били на около 20-25 дка.


До скоро обектът беше военна зона и това е причината да не се е разкопавал до сега. Целият полуостров е обграден от мощна крепостна стена. За последен път крепостните стени на полуостров Червенка са използувани от руския флот при войната 1828-1829 г. Руснаците си устройват база и приемат в нея десетки хиляди българи от Странджа и Тракия, които с корабите са откарани да заселят Бесарабия, Таврия и Крим. Там бяха открити и останки на огромна отбранителна кула на входа на крепостта. Кулата е с необичайно големи размери – 6 на 5 метра и показва, че градът е бил граден с много пари.

Според проф. Димитров в древността по тези земи са живеели най-богатите хора и крепостите са показвали мощ и власт.

http://www.kmeta.bg/v-burgasko-otkriha-naj-golyamata-bazilika-na-balkanite
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:23:35
Тази информация е от 2016г.

Откриха 7-вековен калдъръм, по който е минавал цар Иван Александър

(https://2.bp.blogspot.com/-Z2U3IXHOruk/V7TfsOVlndI/AAAAAAAAELo/N-8T3Q8X4DgZvzhsrsVe9JDhM0PfhkPJgCLcB/s759/13920749_1432532666773420_3936208384123564288_n.jpg)

Изключително запазена пътна настилка-калдъръм от XIV век бе разкрит при археологическото проучване на крепостта Русакострo. Археолозите предполагат, че именно по този 7-вековен калдъръм е минавал българският цар Иван Александър, както и други царе и императори.

Археологическите разкопки се извършат от екип на Регионалния исторически музей в Бургас. Разкрити са част от входа на крепостта, западната стена и една от бойните кули, чиито монументален градеж е запазен на височина 3 м, съобщават още от РИМ Бургас. Археолозите ще концентрират работата си върху разкриване на централния вход, вътрешността на бойната кула и цитаделата на крепостта. 

От 2006 Бургаският музей системно проучва крепостта Русокастро, разположена на 2 км от едноименното село в община Камено. В резултат е разкрита най-голямата крепост в днешна Югоизточна България, с площ от 50 дка, укрепена с двойни крепостни стени и цитадела. Крепостта се споменава многократно в историческите извори от ХІІ-ХІV в.

http://www.rodnoto.bg/2016/08/7.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:24:13
Тази информация е от 2016г.

Край Созопол откриха късноантична амфора с палмово масло

(https://cdn.dnes.bg/d/images/photos/0314/0000314087-article2.jpg)

Изключително ценна находка е открил леководолаз край Созопол – късноантична амфора от V-VI век, пълна с палмово масло. Под водата край нашите брегове от началото на 60-те години на ХХ век, когато в България започна бурното развитие на подводния спорт, леководолази са открили хиляди амфори. Но само една, открита край Калиакра от американския изследовател Робърт Балард, е била със съхранен товар – солен паламуд. Амфорите са били универсалният корабен амбалаж през Античността и Средновековието, съобщиха от Националия исторически музей (НИМ).

Нареждани по определен начин те са запълвали плътно корабния трюм. Така се е използвал всеки кубически сантиметър на неголемите трюмни помещения, а товарът е ставал плътна маса, която не е позволявала разместване при вълнение на морето – една от честите причини за гибелта на кораби дори днес.

В амфорите са насипвали всичко, което може да тече – жито, вино, зехтин, риба, смоли, масло, дори фурми и пирони.

Любопитно е за какво са използвали древните жители на нашите земи наливното масло. Защото устни сведения на созополски рибари гласят, че при тралене на калкан са вадили десетки амфори с палмово масло. Носили са ги във фабрика за сапун в Бургас, там им го купували или им давали равностойността в калъпчета сапун.

"Дали древните траки са влагали, както някои днешни мандри, палмово масло в сиренето? Или са го използвали за производство на сапун? Науката засега няма отговор на този въпрос", коментира директорът на НИМ Божидар Димитров.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/08/30/amfora-s-palmovo-maslo-otkriha-krai-sozopol.314087
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:25:12
Тази информация е от 2016г.

Амулети от човешки черепи са се носели по нашите земи преди 70 века

(https://i.id24.bg//i/676702.jpg)

Кръгчета, изрязани от човешки черепи, са били използвани през 5-ото хилядолетие пр.Хр. от хората, които са населявали нашите земи по онова време. Странните находки с правилна форма и дупка в средата, които археолозите наричат рондели, са намерени в праисторическия обект Козарева могила край Каблешково. Броят им вече е 6, като последната е намерена при археологическите разкопки това лято. Обектът от години се проучва от екип под ръководството на доц. д-р Петя Георгиева от СУ "Св. Климент Охридски" и е изключително интересен не само защото са запазени праисторическо селище и некропол, а и защото хвърля нова светлина върху живота на населението от края на енеолита. Доц. Геориева обяснява, че всъщност ронделите не са нещо рядко, но не им е обръщано внимание. Първите находки на рондели са от XIX в. в Западна Европа, когато има бум на публикации и обсъждания. Най-много са намерени около мегалитите във Франция. Повечето са от 4-3-о хилядолетие пр.Хр. и тъй като става въпрос за кръгчета от човешки глави, възбужда тогава интерес, който след това се губи за дълго време. По-късно се откриват и в Източна Европа - в Унгария, Румъния и Сърбия има по едно съобщение за намерена рондела, както и една в Ракла, Варненско, описана от антрополог. И сега изведнъж в затворен комплекс в къщи от селищната могила край Каблешково са намерени 6. Първата находка на черепен покрив - горната част на черепа, отрязана като купичка, не е нещо рядко, но не им е обръщано внимание. От тях повече се интересуват антрополозите.
"Не е много ясно за какво са използвани, но има етнографски паралели. В Америка има археологически находки от две места. В гроб са открити 2 двойки орнаментирани рондели, връзвани една срещу друга с изпъкналата част, чиито отвори са били затваряни с кожа, връзвани са на пръчка и като се сложат камъчета, дрънчат. Такива дрънкалки са използвани главно за ритуални танци", казва доц. Георгиева.

Такава традиция съществува и в момента - да се поставят в гробовете такива дрънкалки, но не от човешки черепи, а от коруби на костенурка. В друга находка от частна колекция има рисунка на човек, който отрязва главата на друг и правят ронделата от това. При индианците, както всички смятат, свалянето на скалпове, рязането на черепи се прави с цел да бъде унижен противникът и да му бъде взета силата, пояснява специалистката по праистория и припомня, че тук също има такава традиция. Княз Светослав, който идва тук и покорява българите, после е убит от печенегите, които му отрязват главата и правят от нея чаша. Същото прави и хан Крум с главата на Никифор. Има етнографски паралели и с рондели, използвани като барабанчета, но горе-долу по същия начин - две изрязани кръгчета, обърнати с изпъкналата страна едно към друго, по средата вързани на пръчка и с конец с мънисто, което при разклащане удря ту от едната страна барабанчето, ту от другата.

"Ронделите са намерени в къщите, в които намираме и идоли, керамика, модели на масички, тесли, брадви - всичко на едно, т.е. тези хора, които са произвеждали керамика, са живеели в работилницата си", обяснява археоложката. Козарева могила се проучва с прекъсвания от 1990 г., но интересът се засилва, когато е намерана пещ, пълна със съдове, която не е за еднократна употреба - нещо нетипично за праисторията. После е открита втора пещ, а това лято - още една. През този сезон е започнало проучването на четвърта сграда от т.нар. горял хоризонт - културен пласт, който е запечатан от голям пожар и е запазен от човешка намеса от по-късните периоди.

"Интересното на Козарева могила е, че вероятно е бил керамичен производствен център Това показва, че едно много просто производство като грънчарството вече служи за размяна. Късният енеолит е време, когато се променя структурата на обществото, става по-сложно, започва търговия с керамика, а това доказва промени в обществото, защото с редки суровини е нормално да има обмен, а глина има навсякъде и когато ме питате дали това общество е на прага на цивилизацията, отговорът е положителен", казва доц. Георгиева. Не само обитателите на Козарева могила, а и в много други са стигнали до общество, в което има някой начело и върхушка. В този период освен възникване на производствата се увеличава количеството на оръжието и в некрополите има разделение на мъже воини с типов инвентар и жени с друг типов инвентар. Това означава, че щом има военни, има групово насилие, а то се ражда, когато се заражда цивилизацията. Над този горял хоризонт има друг, който е началото на преходния период към бронзовата епоха и самият финал на енеолита.

"Първоначално го обявих за хоризонт, оставен от хора, които са извършвали някакви ритуални действия, след като е избухнал пожар. Намират се един хубав съд, до него малка тесличка, модел на къща. По същия начин намираме 3 малки съда един до друг, както се поставят в гроба, но няма гроб. Реших, че са носели периодично някакви дарове", разказва доц. Георгиева.

Последните 2 г. обаче попада в този хоризонт на комплекси с повече керамика, в която има елементи на украсата и формите, които не се срещат в предходния хоризонт. "Дори да са принасяли там жертви заради това, че е горяло или по други причини, тези жертви са принасяни доста дълго време Това е времето, когато са си боядисвали съдовете в червено и от двете страни - явно не само за украса. Това ме кара да продължавам да мисля, че мястото е било превърнато в обредно по някакви причини", предполага археоложката.

https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Amuleti-ot-choveshki-cherepi-sa-se-noseli-po-nashite-zemi-predi-70-veka-676702


Праисторическото селище и некропол Козарева могила

Козарева могила край град Каблешково датира от началото на енеолита - V хил. пр. Хр. Разкопките на селищната могила са разкрили южните части на две големи, частично вкопани, сгради от късно- енеолитен период.  В тях са намерени много интересни и ценни предмети и съоръжения , за които се предполага че са използвани за производството на съдове.
До праисторическото селище е открит и некропол от ранния енеолит. В него са има единадесет гроба, четири, от които антични /III в. преди Хр./ и седем енеолитни /V хил. преди Хр./. Костите в два от античните гробове са деформирани в следствие на заболяване от сифилис, но при проучването е установено, че смъртта не е настъпила в следствие на сифилиса, а в по-късен етап.
Любопитен момент е, че в един от тези гробове е намерен скелет със силна деформация на единия долен крайник, а под него са намерени железни скоба и шайба, което е още едно доказателство за напредналото нивото на медицината.
Друга любопитна и рядка находка е откритата, в устата на един от погребаните,  дребна бронзова монета. Тя е на келтския владетел Кавар, управлявал между 219 и 200 г. пр. Хр. в Тракия.
Открити са също фрагменти от черепни кости, погребани в отделна яма. Върху един от тях има перфорирана дупчица, което се свързва с находките на черепни амулети – рондели, открити в селището. Те са направени от изрязани с формата на кръг парчета от човешки черепи с пробити в центъра дупки за окачане. Обработени са много добре, което предполага, че са правени от свежа кост. Това са първите такива находки от България,  но подобни находки са известни от Западна и Средна Европа още от XIX век. Не е ясно дали отделянето на част от черепа е било част от древен ритуал, или е направено нелегално, скоро след погребението, но за първи път има едновременно черепна кост, от която са вземани части за амулет и целият индивид погребан до нея.
По време на разкопките са открити още интересни предмети на бита – керамични съдове, метални находки, амфорни печати, каменен скиптър, кремъчно ядро, бижута от кости, миди и мрамор и фигурки на идоли и др. Намерените експонати от праисторическия период и античността (елинистическата епоха) и ще бъдат изложени в Исторически музей – Поморие и в НЧ ,,Атанас Манчев" – Каблешково.

http://poseti.guide-bulgaria.com/a/1204/prehistoric_settlement_and_necropolis_kozareva_mound.htm
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:26:12
Тази информация е от 2016г.

Приморско представи уникална археологическа находка

(https://primorsko.bg/wp-content/uploads/2016/10/muzei-zlato-039.jpg)

Уникално златно съкровище от времето на Александър Македонски, открито при провеждане на спасително археологическо проучване на тракийска надгробна могила в местността ,,Силихляр", бе представено в Приморско.  Находката е заслуга на археолозите доц. д-р Петър Балабанов и Даниел Пантов – директор на Общинския исторически музей в града.

Залата на музея се оказа тясна за всички, пожелали да видят с очите си  златната находка, датираща от края на IV и началото на ІІІ в. пр. Хр. Тя бе представена от директора на музея Даниел Пантов, който разказа за положените в продължение на пет години усилия, увенчани с щастието от момента на забележителното откритие.

Редом до археолозите при представянето на съкровището бе кмета на община Приморско д-р Димитър Германов, който изтъкна, че показаното е резултат от съвместната работа на музея и Общината. Градоначалникът увери присъстващите, че общинската администрация ще продължи да работи за попълване историята на Приморско и нейното популяризиране. ,,Ние тази история я имаме и тя може да се превърне в притегателен комплекс. Всичко това, което е на територията на общината, сме длъжни да го покажем", каза още кметът Германов.

Представеното официално днес съкровище представлява комплект от украшения (апликации) за ремъците от сбруята на главата на кон, които са били използвани от собственика му по време на тържествени шествия и празници. Находката е изключително рядка за известните на науката погребения на тракийски династи. Тя се състои от осем големи и двадесет и девет малки златни апликации. Начелникът представлява два кръгли щита с орнаментална украса и протоме – глава на орел, поставена на централно място. Малките апликации са били разпределени по ремъка на юздата.

Златните украси на главата на конете на тракийските династи са били използвани само при особено тържествени моменти от живота на траките. В гробовете им те са били полагани при жертвоприношение на коня, за да съпровожда своя господар в отвъдното, или като гробни дарове, символизиращи изпращането на свещеното животно при него.

(https://primorsko.bg/wp-content/uploads/2016/10/muzei-zlato-034.jpg)

Златната находка ще бъде изложена в специален трезор в музея на Приморско и ще бъде акцент на неговата експозиция.

https://primorsko.bg/ (https://primorsko.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB/)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:26:54
Тази информация е от 2016г.

Откриха злато и бойни предмети от времето на император Андроник ІІІ край Русокастро

Археолозите разкриха над 50 метра от основната крепостна стена на укреплението, както и много движими находки – монети, медна апликация с лъвско изображение, стрели, бойна брадва, позлатени копчета и мн. др.

Редовните археологически разкопки на крепостта Русокастро за 2016 г. приключиха. За три месеца бургаските археолози Милен Николов и Доротея Гюрджийска, заедно с работници от селата Зидарово, Желязово и Русокастро, разкриха над 50 метра от основната крепостна стена на укреплението. Освен тях са открити и съвсем нови, неизвестни до този момент елементи на фортификацията – три бойни кули кули и две крепостни стени. Две от бойните кули са от VІ в., а третата е от края на ХІІ-нач. на ХІІІ в. Новите крепостни стени също са от различни епохи. Първата от тях е средновековна и е изградена между двете кули, фланкиращи централният вход на крепостта. Тя е широка 3.45 м., иззидана грижливо с лица от камъни, споени с хоросан. Втората неизвестна до този момент стена е от VІ в. Тя е под средновековното ходово ниво. Направена е от каменни блокчета, споени с голямо количество хоросан. Именно при нея са разкрити и две правоъгълни кули.

Разчистени са и близо 40 м. от средновековния път. На няколко места много добре се виждат коловозите и улеите по камъните, оставени от колелата на средновековните волски коли.

Открити са и много движими находки – монети, медна апликация с лъвско изображение, стрели, бойна брадва, позлатени копчета и мн. др. Открита е и една златна монета на император Андроник ІІІ [1328-1341].

След разкопките е извършена теренна консервация на археологическия обект. Предстои проектиране на консервационно-реставрационни работи и експониране на разкритите през 2016 г. археологически обекти.

Проучванията са финансирани от Община Камено, Министерството на културата и с помощта на Национален исторически музей-София.

http://e-burgas.com/ (http://e-burgas.com/post/zlato-i-boyni-predmeti-ot-vremeto-na-imperator-andronik-otkriha-kray-rusokastro-6459)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:27:43
Откриха уникален подводен град край Приморско

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fretro.bg%2Fmedia%2F201707%2F810%2Fvodolazi.jpg&hash=61a44bd0e7532faf99d2bccdb8aeb4c467cdfe58)

Преди 6000 години в района на устието на река Ропотамо е съществувало селище. Това са открили учените от Черноморския археологичен проект Black sea MAP след първия етап на проучванията си през тази година.
 
Още по-интересното откритие на подводните археолози е, че на това място последователно са съществували селище от ранната бронзова епоха, тържища и пристанища от времето на най-ранната гръцка колонизация на Черно море, а след това и от ранновизантийската епоха, Средновековието и османския период.
 
Според д-р Калин Димитров, директор на Центъра за подводна археология в Созопол, морето постепенно е отнемало парчета от сушата. Откритите селища са били на сушата преди 6 хилядолетия, но повдигането на нивото на морето ги е поставило под водата впоследствие.
 
Морското равнище се е вдигнало постепенно с около 7-8 метра и поради тази причина подводните археолози са се натъкнали на ясно изразени пластове от различните епохи. Открити са и множество артефакти - главно луксозна керамика от различните епохи в района.
 
Според д-р Калин Димитров местното население е използвало залива пред устието на река Ропотамо, защото е пренасяло стоки откъм Меден рид в Странджа планина към пристанищата. Самите древни селища и тържища са се намирали по южния склон на нос Свети Димитър в резервата "Ропотамо".
 
Многопластовият археологичен обект се намира на 4-5 метра дълбочина и е открит случайно още през 1972 г. от бургаския археолог проф. Иван Карайотов. Проучван е частично през 1982 година. Д-р Димитров разказа, че подобни праисторически подводни обекти има в района на рибното пристанище на Бургас, на полуостров Атия, който обаче е военен обект, а също така около Созопол, в местностите Стамополо край Приморско и Урдовиза край Китен и в района на Ахтопол. Никъде обаче обектите не са запазени така, както в устието на Ропотамо, където никога не е имало голяма строителна дейност .
 
Експедицията откри 40 потънали кораба на дълбочини между 90 и 1700 метра, които бяха запазени идеално заради липсата на кислород (аноксия) на тази дълбочина в Черно море. Според д-р Димитров античните артефакти са се запазили отлично именно поради тази причина. Те ще помогнат на учените да очертаят както човешкото присъствие по българското крайбрежие в един огромен период от време, така и променящите се функции на района.

http://retro.bg/ (http://retro.bg/lyubopitno/otkrikha-unikalen-podvoden-grad-kray-primorsko_15039.html)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:28:12
Археолози откриха и рядка златна монета при разкопките на крепостта Русокастро

Става дума за солид на византийският император Фока. Златната монета тежи 4,5 грама

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2017%2F07%2F17%2Ftn%2F150029344947481.jpg&hash=da22d9d2fb0ee6d32eca875cb5cedc9b28718c26)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2Ffoka---2.jpg&hash=3073cdfd7639b58fd8d0462a0b15ed935cb083b6)

При разкопките на крепостта Русокастро е открита рядка златна монета – солид на византийският император Фока. Тя е с тежест 4,5 грама.

Император Фока е управлявал от 602 до 610 г. Той застава начело на бунт, чрез който е свален император Маврикий, който е убит заедно със синовете си.

Фока управлява Византийската империя по особено деспотичен начин, което бързо настройва срещу него голяма част от обществото. В армията е бил редови стотник, което допълнително създало брожения срещу управлението му.

В крайна през сметка, през 608 г., в Картаген избухва бунт срещу императора, който се оказва успешен. Водачът на бунта – бъдещият император Ираклий, лично обезглавява Фока и е коронован за византийски василевс.

Първото изграждане на крепостни стени на скалния хълм при Русокастро е през VI в. Откриването на монетата показва, че крепостта активно е функционирала до началото на VII в. Тя е била заселена отново от българско население през IX в.

През първата половина на XIII в. са построени нови крепостни стени и кули, вероятно при управлението на цар Иван Асен II.

Площта ѝ възлиза на 52 декара, което я прави най-голямата средновековна крепост в Южна България, от ранга на Царевец, Трапезица, Червен, Калиакра. Запазените стени са на височина над 5 м.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2Ffoka%25203.jpg&hash=2d3e28ed4a7caf5fdc193f98d9bf6a5e1482dabd)

Както "Десант" вече писа, крепостта се проучва от екип на Регионален исторически музей Бургас, ръководен от Милен Николов и Доротея Гюрджийска. През настоящата кампания се разкрива цитаделата на крепостта, като целта е след разкопките да се пристъпи към нейната консервация, реставрация и експониране.

Разкопките се финансират от Община Камено, Министерството на културата на Република България и Националния исторически музей.

http://www.desant.net/show-news/40706 (http://www.desant.net/show-news/40706)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:28:46
Бургаските археолози откриха елитна икона от слонова кост

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2017%2F07%2F25%2Ftn%2F150101194235214.jpg&hash=74903608687d014ca791e0e6af62999bd4f01ade)

Изключително рядък и елитен артефакт откриха археолозите при разкопките на крепостта Русокастро в близост до Бургас. Ценната находка представлява двустранна икона от слонова кост.

На лицевата й страна са изобразени архангел Гавраил и св. Василий Велики, като образите са били част от сцената ,,Благовещение". На гърба се виждат два кръста – напрестолен и процесиен.
Иконата се явява крило от триптих, който е бил използван като походен олтар.
Изящната вещ е изработена през Х в. в Константинопол, по поръчка на някой от византийските императори или на член от императорското семейство. Само те са имали възможност да се снабдяват с изключително скъпата за средните векове слонова кост, която по онова време е била много по-ценна от златото.
В целия свят при археологически разкопки са открити не повече от 15 подобни находки. В България се съхранява само един такъв предмет, намерен  при проучванията на царската цитадела Трапезица във Велико Търново. На него попада френският археолог Жорж Сьор в началото на ХХ в. и той представлява фрагмент от икона от слонова кост, изобразяваща сцената ,,Успение Богородично".
Находки от този елитен клас се съхраняват в най-големите музеи в света като Лувър, Британския музей, Метрополитън, а сега такава ще притежава и Регионален исторически музей-Бургас.
Редкостта на тези изображения е обусловена от факта, че са изработвани само за нуждите на византийските императори и хора от техния най-близък семеен кръг. Днес находки от този род се пазят и в някои църковни съкровищници в Западна Европа, където са достигнали след Четвъртия кръстоносен поход.
Тогава рицарите, превзели Константинопол, разграбват и византийската императорска съкровищница, в която са се съхранявали великолепните икони и други изделия от слонова кост. Впоследствие те ги даряват на някои от катедралите в големите западноевропейски градове.
Иконата от Русокастро е намерена сред руините на средновековния замък в крепостта, където в момента текат разкопки, осъществявани от Регионален исторически музей-Бургас. Те са ръководени от бургаския археолог Милен Николов и са финансирани от Община Камено, Министерството на културата на Република България и Националния исторически музей.

http://www.bgnow.eu/ (http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=94910)


Безценна находка е открита при разкопките на крепостта Русокастро

Намерената двустранната икона от слонова кост е изключително рядко археологическо съкровище

При археологическите проучвания на крепостта Русокастро, край Бургас е открита изключително рядка и елитна находка.

При разкопки е намерена двустранна икона от слонова кост с лицево изображение на архангел Гавраил и на св. Василий Велики. На обратната страна са изобразени два кръста - напрестолен и процесиен. Изображенията са част от сцената "Благовещение".

По същество находката представлява крило от триптих. Той е бил трисъставен и е ползван като походен олтар.

Находката е била изработена през 10 век в Константинопол, по поръчка на някой от византийските императори или на някой член от императорското семейство. Само те са имали възможност да получават изключително скъпата за средните векове слонова кост - тогава тя е била ценена повече и от златото.

В световен план при археологически разкопки са открити не повече от 15 подобни находки. В България се съхранява само един подобен предмет, открит при разкопките на царската цитадела Трапезица във Велико Търново. Той е намерен от френския археолог Жорж Сьор в началото на 20 век и представлява фрагмент от икона от слонова кост, изобразяваща сцената "Успение Богородично".

Находки от подобен елитен клас се съхраняват в най-големите музеи в света като Лувър, Британския музей, музея Метрополитън, а сега и в Регионален исторически музей Бургас. Тяхната рядкост се дължи на това, че са изработвани само за нуждите на византийските императори и на техния най-близък семеен кръг.

Днес подобни находки се съхраняват в някои църковни съкровищници в Западна Европа, където са достигнали след Четвъртия кръстоносен поход. Тогава рицарите, превзели Константинопол, разграбват византийската императорска съкровищница, в която са се съхранявали подобни изделия от слонова кост. Впоследствие те ги даряват на някои от катедралите в големите западноевропейски градове.

https://impressio.dir.bg/lyubopitno/beztsenna-nahodka-e-otkrita-pri-razkopkite-na-krepostta-rusokastro
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:29:12
Грънчарска работилница с голяма пещ откриха археолози в Козарева могила

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.bnr.bg%2Fgallery%2F9a%2F9a07347c0947252530f4a734fe6a869c.jpg&hash=6a3e1e2ec1779e7feca5375444e2818da6c328a5)

Работилница  за керамика са разкрили археолозите, които работят на Козарева могила край  Каблешково през това лято. Обектът представлява селище и некропол и е датиран  от началото на енеолита - 5 - то хилядолетие пр. Хр. От няколко години  проучваме един горял хоризонт, който е бил грънчарска работилница, каза доц. Петя Георгиева.
    ,,Това е  поредната сграда, която проучваме за трета година. Беше много интересно, защото  в нея има една добре запазена пещ в нея, още не сме я изкопали до края, която  може би ще даде ключ към конструкцията този тип пещи. Мисля, че тази пещ не е  грънчарска, а някакъв тип домакинска, но беше пълна със съдове, каквито пещи  имаме. Тук спецификата е, че преобладават големите съдове в сериозни количества,  защото са ги правили тука. В началото дори откривахме цели и добре запазени съдове".
   
  Намерени са  и много керамични форми и отново черепен амулет – рондела, като с него откритите  в Козаревата могила са вече 7. Археолозите са събрали и нови данни за конструкциите на сградите. Стените  тогава са правени от набити в земята колове, преплетени с пръчки и омазани с глина, но  особеното е, че тук е била използвана и много слама, което не се среща при постройките  в другите могили.     На обекта край  Каблешково това лято работят 20 студенти от специалност ,,Археология" от  Софийския университет, като проучванията за този сезон вече са към своя  финал.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.bnr.bg%2Fgallery%2Fdf%2Fdf6876538140479ba89bcfe7f1378cc6.jpg&hash=5a6783191cd5c1f183b450f53005da92b2f8ae57)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.bnr.bg%2Fgallery%2Feb%2Febfbe2fdbf71c784099dcd4692017bcf.jpg&hash=88a79296c384bd8cd66fe4375e0599e9f8350273)

http://bnr.bg/burgas/post/100863981/grancharska-rabotilnica-s-golama-pesht-otkriha-arheolozi-v-kozareva-mogila (http://bnr.bg/burgas/post/100863981/grancharska-rabotilnica-s-golama-pesht-otkriha-arheolozi-v-kozareva-mogila)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:29:53
В Рускастро откриха златна монета от времето,
когато Иван Александър сразява Андроник III


Находката е важно доказателство за активното обитаване на крепостта
през първата половина на XIV век


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2017%2F09%2F01%2Ftn%2F150424808433755.jpg&hash=96d219a8ef2983505d4c02dd7c2eb9a0de826387)

Край разкритото преди няколко дни монументално каменно стълбище, водещо до средновековния замък в крепостта Русокастро, тези дни бе намерена златна монета – перпера, отсечена в периода 1325-1328 г.

На лицевата  страна е представена св. Богородица с изобразени около нея крепостните стени и кули на Константинопол. А на обратната страна се вижда Исус Христос, който благославя византийските императори Андроник II и Андроник  III Палеолог.

Монетата вероятно е изтървана тук по времето на събитията от 1331 г., когато българският цар Иван Александър сразява безапелационно Андроник III. ,,Тя е доказателство за активното обитаване на крепостта през първата половина на четиринадесетото столетие" - уточнява ръководителят на разкопките Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей в Бургас.

Това е втората златна монета от първата половина на XIV в., открита при разкопки на могъщото укрепление край Бургас. През 2016 г., пред западната крепостна стена бе намерена и друга подобна перпера, отсечена в периода 1341-1348 г.

Освен двете златни находки, тази година археолозите попаднаха и на многобройни медни монети, сред които такива на българските царе Константин Тих и Иван Александър. Сред образците от сребро има и на цар Иван Александър, на Венеция и на Атинското херцогство. Детайлния анализ на монетите ще бъде изготвен, след като те бъдат почистени и консервирани в реставрационно ателие.

http://www.desant.net/show-news/41380 (http://www.desant.net/show-news/41380)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:30:32
Археолози откриха нови ценни находки в Хрисосотира край Черноморец

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2017%2F09%2F12%2Ftn%2F150520778219657.jpg&hash=fdcd250493844dcf6b5b6bb5e7350151978f19c0)

Хрисосотира е малък полуостров, разположен в източната част на землището на гр. Черноморец, Община Созопол. Екип под ръководството на проф. д-р Иван Христов за четвърта поредна година проучва една от най-големите крепости в района на Бургаския залив.

(https://s5.postimg.cc/8qms9rppz/image.jpg)
Teглилки

Констултант на проучванията е доц. д-р Людмил Вагалински (Директор на НАИМ при БАН). В експедицията участват д-р Маргарита Попова (зам.ръководител) , Антония Йорданова, работници от Черноморец и с. Маринка.

Разкопките се осъществяват със средства на Министерството на културата и Националния исторически музей. Те са част от голям научен проект на музея имащ за цел да се анализират археологическите и исторически сведения за крайморските крепости и пристанища в провинция Хемимонт за периода V-VІІ век.

Разположеното укрепено селище на площ 73 дка е получило своето име, вероятно при приеменуването на Аполония Понтика на Созопол след ІV век.

(https://s5.postimg.cc/vfbz9bro7/image.jpg)
Средновековна керамика

За разлика от древния полис, Хрисосотира има твърде кратка историческа съдба. От средата на V век до началото на VІІ век тук съществува гъсто заселено селище, което притежава строго уредена вътрешна планировка, представителна обществена сграда -седалище на висш духовник или управител, складови помещения, култови сгради.

Крепостната стена на полуострова се простира над 300 м,  в които са включени 4 мощни кули. Изброените елементи на поселищната система дават основание на проф. Иван Христов да твърди, че проучвания обект от НИМ всъщност е малък град - част от големия късноантичен мегаполис Созопол.

Разкопките са проведени на площ 1 дка. Проучени са 6 сгради от ранновизантийския период ( казармена постройка до една от кулите, жилищни сгради с  прилежащите улици и оградени дворни пространства).

Особен интерес предизвиква т. нар. ,,сарафска сграда". Назована е така от екипа на експедицията поради факта, че в нея са открити  7 бронзови теглилки за скъпоструващи стоки и златни византийски монети.

Всички те са предназначени за нуждите на локални стоково-парични отношения и то в зона, която определено е назована не само крайбрежна, но и пристанищна. В конкретния случай археолозите отчитат факта, че паметници притежават качеството на колективна находка в затворен археологически комплекс, който е добре датиран за началото на VІІ век.

(https://s5.postimg.cc/9g5km4ijr/image.jpg)
Метални и керамични находки

Разположението на сградата в непосредствена близост до пристанищната зона на крепостта Хрисосотира я превръща в своеобразен ponderarium – място в което се съхранявали комплекти от теглилки с различна номинална стойност.

При оглед на акваторията на полуострова е локализирана пристанищната зона на Хрисосотира. Тя е разположена от южната страна на обекта.

Под вода са забелязани останките на древен кей, както и основите на късноантични сгради, които в периода V-VІІ век все още не са били заляти от водите на Черно море. Екипът на проф. Христов вече подготвя подводна експедиция за следващия сезон, когато ще се търси потънал византийски кораб натоварен с амфори.

При разкопките това лято край Черноморец са открити 80 ценни движими културни ценности. Находките включват различни номинали бронзови монети, керамични съдове, лампи за осветление, накити(пръстени, коланни аксесоари, обеци и фибули), кандило, епиграфски паметник.

Интерес предизвиква вграден в един от зидовете на сграда от VІ век каменен блок, на който са врязани грижливо кръстове и криптограма с гръцки букви (ХМГ: Χ(ριστὸν) Μ(αρία) [γ(εννᾷ)]. ἀμήν."Мария ражда Христос. Амин").

До миналата година се смяташе, че Хрисосотира е превзета и опожарена от аварите през 614 г. Откритият под рухналия покрив на една от сградите фолис (вид бронзова византийска монета) на император Констанс ІІ (641-668 г. ) променя тази датировка. На лицевата страна на монетата  е изобразен императорът с неговия син Константин ІV Погонат.

Изглежда Хрисосотира, както и по-големите крепости като Созопол, Урдовиза и Ахтопол остояват на варварските нашествия и остават ,,гръцки" крайморски аванпостове на Константинопол през втората половина на VІІ век. С прекъсване от шест столетия Хрисосотира е заселена отново през ХІІІ век.

Откритите в повърхностните пластове десетки фрагменти от съдове с монохромна глазура доказват, че до идването на турците тук през ХV век съществува голямо селище.

По принцип сграфитото с жълта монохромна глазура е най-характерният тип трапезна керамика по черноморското крайбрежие и се среща във всички селища. Според специалистите на юг от Хемус точни аналогии и паралели на находки от Черноморец има в Ахтопол, Урдовиза и Созопол, както и сред най-късните находки от Палеокастро в Поморие и Акве Калиде, които според общата хронология на обектите могат да се отнесат към края на ХІІІ в.

На север от Стара планина сграфитото с жълта монохромна глазура доминира в пластовете от края на ХІІІ и ХІV в. във Варна, Кастрици и Калиакра. Малко изненадващо според специалиста по средновековна керамика Мария Манолова,  като общ комплекс съдовете от Хрисосотира имат най-точни аналогии в Кастрици, където подобни находки със сигурност се датират в жилищните хоризонти от ХІV в. Приликата със съдове от крепостта до Варна вероятно се дължи на морската търговия.

http://www.desant.net/show-news/41539 (http://www.desant.net/show-news/41539)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:31:13
200 килограмови саркофази открити край Созопол

(https://www.gramofona.com/assets/post/88f0fb4c056d22b28f28b7e04cb9acd4.jpg)

Редки керамични саркофази откриха археолози край Созопол, съобщи за Gramofona.com директорът на музея в града Димитър Недев. Находките са намерени в местността Месарите и са от последните два сезона. В проучвателния терен са открити и няколко десетки погребения, три от които извършени в керамичните саркофази.

,,Датират от началото на трети век преди Новата ера. В нашите земи от този период те са без аналог. Като структура са съвсем обикновени. Някои са с жлеб, а други без. Интересно е, че те показват умението на античните грънчари. Някои от тях са покрити с тухли", обясни Димитър Недев.

Интересни са намерените вътре в саркофазите находки като керамични съдове за балсам, тоалет, ножици и монети.

Недев допълни, че изработката на ковчезите е изключително трудна, а реставрацията им много тежка. За ваденето на всеки от земята били извикани по 8 души на саркофаг, тъй като тежат над 200 килограма. От намерените общо 4, три вече са реставрирани.

Интересно е да се посочи, че подобни саркофази има по целия свят, но за нашите земи са рядкост. Недев уточни, че такива има много в Гърция. ,,Това показва, че хората тук са били с по-добри възможности",

https://www.gramofona.com/ (https://www.gramofona.com/turizam/200-kilogramovi-sarkofazi-otkriti-kray-sozopol)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:32:12
През Средновековието край Русокастро са кръстосвали свирепи турове

Намерени при разкопките на крепостта кости от изчезналото древно животно дават нови сведения докога то се е срещало по нашите земи

Общо 662 кости, рога, копита и зъби на домашни и диви животни са извадени това лято при археологическите разкопки на средновековната крепост Русокастро. Животинските останки бяха изследвани от археозоолога д-р Георги Рибаров.

От неговия анализ става ясно, че през XIII-XIV в. жителите на града са консумирали месо от различни животински видове. Прави впечатление, че една четвърт от общия брой кости е от диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед, което показва, че за хората от Средновековието ловът е бил един сериозен поминък.

От особена ценност са намерените костици от изчезналото днес диво говедо – тур.
Неговият лов бил висш пилотаж – да се залови такова могъщо животно било опасно занимание. Прародителят на днешното домашно говедо бил опитомен преди хиляди години и от него са се развили многобройни домашни породи.

(https://jcmswordp.files.wordpress.com/2018/05/e382aae383bce383ade38383e382afe382b92.jpg?w=840&h=501)

Той населявал Европа, Северна Африка, Мала Азия и Близкия изток, като на много места бил изтребен още преди новата ера. В Централна Европа обаче продължава да се среща доста векове след това.

В каталога ,,Породи селскостопански животни в България" под общата редакция на доц. д-р Васил Николов - национален координатор по генетични ресурси в животновъдството по линия на ФАО и изпълнителен директор на ИАСРЖ, се твърди, че при разкопки на територията на страната са открити кости от плейстоценски тур, който живял в далечните праисторически времена на ледниковия период. Според този каталог, турът обитавал нашите земи до към ХII век.

Климентина Койчева пък в своя статия изтъква, че към 1400 г. това животно се е срещало вече само в горите на Полша, Белорусия и Литва. Тогава е взет под кралска защита и най-напред ловът му е бил позволен само за благородници, после право да го ловуват имали единствено членовете на кралското семейство.

Резултатите от изследванията на намерените в крепостта Русокастро кости, извършени от д-р Георги Рибаров, показват обаче, че турове са ловени в тази част на България и през XIII и XIV в. И това хвърля нова светлина върху датировката до кога реално този свиреп див звяр е кръстосвал нашите земи. Т.е. официално възприетата досега теза, че турове у нас се срещали до XII в., просто не отговаря на истината.

Освен турове, край Русокастро са били отстрелвани също благороден елен и дива свиня. Месото им е било обработвано кулинарно чрез печене – това става ясно от откритите по костите следи от нагар от прякото въздействие на огъня.

Намереният фрагмент от лакътна кост от лебед пък навежда на мисълта, че птицата е убита в някое от крайморските езера или в крайбрежната ивица на Черно море. Водолюбиви хвъркати е било най-лесно да се издебнат и отстрелят някъде из обраслите с водна растителност брегове на езерата, разположени недалеч от проучвания обект. Изглежда средновековните жители на Русокастро са ходили на лов именно край тези водоеми.

Сред изследваните животински кости са намерени и останки от черупката на морска мида. При това – на доста едър екземпляр. Това че те са обгорени и с останки от пепел свидетелства несъмнено, че мидата е печена пряко върху жарта. По всичко личи, че някогашните русокастренци са познавали добре този морски деликатес и често са прескачали до близките брегове на Черно море, за да събират миди.

Анализът на костите, намерени от археолозите край Русокастро, разкрива още, че обитателите на средновековния град са слагали на трапезата си най-вече домашни прасета, при това – предимно 6-8 месечни. От дребните преживни животни за храна употребявали повече овце, отколкото кози.

Тъй като в проучваната крепост са намерени останки само от едно куче, археозоологът предполага, че ако не всички чифтокопитни, то голяма част от тях не са отглеждани в укрепения обект, а са били доставяни от селища извън него, каквато практика е установена през XIII - XIV в. и в други укрепени населени места на средновековна България, включително и в столицата Търново.

От домашните птици са открити кости на гъска, следствие на което д-р Рибаров стига до извода, че най-вероятно на птицевъдството в Русокастро не се отдавало особено внимание.

Много важна информация е добита от изследването на конските кости. Става ясно, че те са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По своите показатели те се доближават до костите от коне, открити в крепостта Царевец – това са животни, отглеждани за войскови нужди, и които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства.

Друг интересен факт, на който се натъква археозоологът по време на анализа, е че някои от еленовите рога са отрязани близо до основата, както и в противополжната (горна) страна на фрагмента. Така обработени предварително, те вероятно са били използвани като суровина за изработка на оръдия на труда, оръжия или предмети за бита.

Припомняме, че разкопките на крепостта Русокастро се проведоха от юни до октомври от екип на Регионален исторически музей-Бургас с ръководител Милен Николов.

http://www.desant.net/show-news/42598 (http://www.desant.net/show-news/42598)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:33:03
Скелет на 4000 години и кинжал от Бронзовата епоха в гробна могила край Приморско

https://nova.bg/ (https://nova.bg/news/view/2018/07/18/222000/%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-4000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE/)

Скелет на 4000 години откриха археолози край Приморско. Археолозите започват археологическите разкопки, след като на повърхността излизат кости от иманярска инвазия.

,,Скелетът беше открит в местността Силихляр, която се намира на 5 км от град Приморско. В същата местност преди няколко години открихме златно съкровище и продължихме работата по надгробни могили", обясни за ,,Здравей, България" директорът на Историческия музей в Приморско Даниел Пантов.

,,Миналата година започнахме проучването на мащабна могила, която е висока 7 метра, а диаметърът й - около 100 метра. Първо попаднахме на големи изкопи. След разчиствавнето им, открихме гроб от Бронзовата епоха. В него имаше гробен инвентар, сред който открихме кана от Бронзовата епоха и кинжал. Очевидно гробът беше вторичен, защото беше в периферията на могилата", разказа директорът на Историческия музей в Приморско.

Интересното в случая е, че над гробната яма, е открита единична ръка, която по мнение на археолозите, вероятно е положена там след извършено погребение. От вътрешната страна гробницата била изрисувана с червена боя, което пък било отличителна черта за погребение на знатен покойник.

Според археолозите скелетът е бил на изключително здрав човек. Въпреки това костите ще бъдат подложени на изследване.

Повече по темата гледайте във видеото:

https://www.vbox7.com/play:ea2a153f7d
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:33:26
Археолозите откриха сребърно съкровище на Русокастро

(https://m.netinfo.bg/media/images/34646/34646796/991-ratio-m.jpg)

Археолозите откриха съкровище от седем сребърни монети при разкопките на крепостта Русокастро. Те са с номинал грош и са известни с името ,,торнезе".

Отсечени са в Ахейското княжество, известно като деспотство Морея, обрпазувано след IV кръстоносен поход. То се намира в Пелопонес (днешна Гърция).

(https://m.netinfo.bg/media/images/34646/34646797/991-ratio-m.jpg)

Всяка монета тежи приблизително по 9 грама. На лицето е представен равнораменен кръст, а на обратната страна – кула на католическа катедрала.

Съкровището е открито при проучването на монументална представителна сграда от дворцов тип с дължина 20 и ширина 8 метра.

https://dariknews.bg/regioni/burgas/arheolozite-otkriha-srebyrno-sykrovishte-na-rusokastro-2112644
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 August 2018, 13:33:51
Неизвестна крепост е открита под водата край остров Свети Тома

(https://frognews.bg/images/11111BGNES/sv_toma_bgnes.jpg)

Неизвестна крепост е открита в района на остров Свети Тома при подводна експедиция от екип на Националния исторически музей. Подводните проучвания са продължение на сухоземните проучвания на острова от месец юни тази година, при които бяха открити тракийско светилище, структури от късноантичната епоха и средновековен манастир.

 В рамките на подводните проучвания са извършени спускания от трима водолази, които на две места са открили фрагментирана керамика.

 Първата зона, в която са открити силно фрагментирани керамични съдове от първото хилядолетие пр.Хр., е разположена в югозападното продължение на острова. Там са заснети множество каменни блокове с прави стени и следи от обработка, някои с дължина и широчина един метър, разказват археолозите за БТА.

Те предполагат, че става дума за неизвестна до този момент крепостна стена, дело на древните траки. От южната страна на острова на дълбочина 9 метра е открита част от късноантична амфора и добре обработени варовикови блокчета, които са били предназначени за древен строеж на острова.

 Археолозите посочват, че островът Свети Тома в миналото е бил част от полуостров.

https://frognews.bg/novini/neizvestna-krepost-otkrita-pod-vodata-krai-ostrov-sveti-toma.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 19 September 2018, 22:07:02
Разкриха неизвестна досега крепостна стена и бойна кула край замъка в Русокастро

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2018%2F09%2F19%2Ftn%2F153736734263812.jpg&hash=66e374f546b68c3b1b5c2ecbc75f9f413ad1c0b4)

Това за пореден път показва мащаба на укреплението, което съперничи по размери на старопрестолен Царевец

Неизвестна крепостна стена, завършваща с кръгла бойна кула, откриха археолозите при проучванията на средновековния български град Русокастро. Тя се спуска от северния край на замъка на северозапад и охранява пътя, по който се е достигало до главния вход на крепостта, съобщават от Регионален исторически музей-Бургас, чийто екип извършва разкопките там.

Новоразкритата стена е широка от 2,5 до 2,9 м, и е запазена на височина 2,1 м. Тя е фундирана директно върху скалата и преодолява денивелациа от 4 м. Изградена е от каменни блокове с хоросанова спойка. Кулата е кръгла, плътна, с диаметър 5,3 м. Около нея са открити керамика от XIII-XIV в., както и две монети, които предстои да бъдат идентифицирани.

Това за пореден път показва мащаба на укреплението, което съпорничи по размери на старопрестолен Царевец.

Проучванията на крепостта Русокастро се ръководят от директора на бургаския музей Милен Николов и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България.

http://www.desant.net/show-news/46808
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 18 October 2018, 20:01:29
Уникално откритие в Приморско: НАЙ-СТАРОТО ЗЛАТО НА ЮГ ОТ БУРГАС

(https://www.primorsko24.bg/files/images/2018/10/ScreenHunter_1542-Oct.-18-19.00-655x440.jpg)

2000 ГОДИНИ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ЕЛИНИТЕ ПО ЧЕРНОМОРСКИТЕ БРЕГОВЕ, ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Е БИЛА ГЪСТО НАСЕЛЕНА.

Нашите далечни предци са имали високо развита за времето си икономика и стандарт на живот. Тук са открити останките на първите опитомени коне в Европа. Строени са мегалитни крепости, които по нищо не отстъпват на най-известните в света паметници от това време.
Преди няколко дни, при археологически разкопки на надгробна могила в местността ,,Силихляр", бяха открити изключително редки и ценни за науката експонати, които разширяват представите ни за богатството на обитателите на района през ранно бронзовата епоха 3200 – 2500г. пр.Хр. В гроба на млада девойка са били поставени личните й бижута: златни обеци и чифт сребърни висулки за плитки. Мощните каменни съоръжения в могилния насип ни дават представа за религиозните схващания на тогавашните хора. Те засвидетелстват култа към слънцето, както и сериозни астрономически познания.

Изделията от благородни метали изработени преди 5000 години показват, че още тогава в Странджа планина се е добивало злато и сребро. Вероятно това са хората, които първи разработват рудните находища в района на Медни рид. Предполага се, че това са предците на тракийското племе Скирмиани, които са се съюзили с персийския цар Дарий I.
В близост до могилите от ранно бронзовата епоха през 2016г. бе открито друго златно съкровище – 42 броя апликации от конска амуниция. То е около 2000 години по-младо от новото откритие, което доказва устойчивостта на традицията на местните златари.

https://www.primorsko24.bg/novini/unikalno-otkritie-v-primorsko-nay-staroto-zlato-na-yug-ot-burgas/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 October 2018, 21:17:42
Голямо съкровище от монети и накити откриха археолози в Ахтопол

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fe-burgas.com%2Fuploads%2F2018%2F10%2FAhtopol_sykrovi6te.jpg&hash=b8dba81f934e1b33fe96dc15d5e9d722c8f10300)

Голямо съкровище от монети и накити откриха археолози по време на проучванията на късноантичната и средновековна крепост Агатополис. Това съобщи по време на провелата се кръгла маса в морския град доц. Андрей Аладжов от Националния археологически институт. Той разказа, че находката е намерена във вътрешността на крепостната стена при проучване на османски жилища. Съкровището е било поставено в питос-голям керамичен съд за съхранение на жито. В него имало 854 сребърни и златни монети от средата на осемнадесети век. Те са свързани със султаните Мурад I и Мехмед III. Находката е била заровена в платнена торбичка и по монетите е имало отпечатъци от нишките на плата. Открити са още обеци, огърлици, колан и накити за коса, каза още доц. Андрей Аладжов. Той коментира, че това е най-голямото като обем и като брой предмети съкровище, намирано по Черноморското крайбрежие. "Лично аз бях изненадан, защото в Османския период тук парите са били в обръщение и не са се трезорирали. Това, че са закопани такова голямо количество монети, означава, че е имало или някакво голямо нападение или друго подобно събитие", обясни той.   

Археолози, историци, музейни специалисти и изследователи се събраха в Ахтопол, за да участват в кръгла маса на тема: ,, Историко-археологически проучвания в Черноморска Странджа – 2018 год." Срещата се организира от сдружение ,,Черноморски Странджа" и нейния председател инж. Петър Кънев за тринадесети пореден път. Тя се провежда под патронажа на г-н Вълчо Чолаков, областен управител на Бургаска област.

Преди началото на форума водосвет бе отслужен от Негово Преосвещенство Агатополски епископ Иеротей. Приветствие към всички присъстващи отправиха инж. Петър Кънев и Станислав Димитров, кмет на Ахтопол.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей, разказа за това как е било открито изключително интересното съкровище от нос Калиакра. Проф. дин Казимир Попконстантинов от Великотърновския университет говори за изследванията и археологическите проучвания, проведени в Патриаршеския манастир "Св. Йоан Предтеча" на остров Св. Иван". Проф. дин Иля Прокопов от Кръг Будител изнесе доклад на тема ,,Залезът на елинистическите монетосечения и появата на имитациите в монетната циркулация по Странджанското крайбрежие". За проучванията край Бродилово през 2018 година говори археологът Деян Дичев. Д- р Стефан Пейков представи темата ,,Кметовете на Несебър след 1876 год." Д-р Калин Димитров, директор на Центъра по подводна археология и Павел Георгиев, археолог в ЦПА, говориха за подводните археологически проучвания на Центъра за подводна археология през 2018 година, за изследванията във Варненското и Белославкото езера и за находките в залива пред устието на река Ропотамо.

На форума присъстваха още Иван Гранитски, Стоян Райчевски, проф. Даниела Агре, проф. Станислав Станилов, проф. Иво Христов, директорът на Археологическия музей в Созопол Димитър Недев и още много видни историци, археолози и общественици. Модератори на заседанията бяха Пламен Крайски и д-р Атанас Орачев.

http://e-burgas.com/post/golyamo-sakrovishte-ot-moneti-i-nakiti-otkriha-arheolozi-v-ahtopol-8171
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 05 November 2018, 19:21:57
Скъпи златни и бронзови късноантични предмети влизат във фонда на НИМ

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2018%2F11%2F05%2Ftn%2F154142747454444.jpg&hash=ca4ae6ab1e778f021861733790b423fcff279869)

Пета поредна година екип на Националния исторически музей (НИМ), под ръководстото на проф. д-р Иван Христов, проучва ранновизантийския град Хрисосотира, разположен на едноимения полуостров между градовете Созопол и Черноморец.

Експедицията се осъществява със средства на Министерството на културата и на НИМ и със съдействието на Главна дирекция ,,Инфраструктура на отбраната" към Министерството на отбраната.
През месец октомври археолозите разкопаваха структури, разположени в западния сектор на обекта. При разкопките бе изяснена планировката на голяма казармена постройка /220 кв. м/, разположена в непосредствена близост до една от кулите на западната крепостна стена.

(https://i.postimg.cc/NjpjPddy/image.jpg)

За първи път бе открит участък от южната крепостна стена. До този етап на проучванията не се споменаваше за наличието на такава стена и нейното съществуване бе игнорирано, включително и в публикациите за обекта.

Крепостният зид бе открит на южния морски бряг зад характерен скален пасаж, който изглежда е съхранил частта от стената. Тук крепостната стена е с дебелина 1,60 м и е запазена до 1 м височина. Изградена е от ломени камъни, обилно споени с бял хоросан, примесен със счукана строителна керамика. Стената е вкопана в пласт, в който се срещат разнородни материали от предримската и късноантичната епоха, както и от средните векове.

(https://i.postimg.cc/hj74vccx/18.jpg)

С откриването на този пасаж от стената се поставя и въпросът за оградената площ на Хрисосотира, за която до този момент се приемаше, че е заемала територия от 73 дка. Според проф. Христов, с откриването на тази част от южната стена се доказва, че обектът е на площ около 100 дка.

Най-успешният момент от дейността на музейните археолози е разкриването на сграда /с работна номерация 18/ в близост до морския бряг, на крепостна стена и на т. нар. пристанищна зона. Тя заема площ от 83 кв. м. Характерното за тази структура е, че е затворен комплекс, некомпроментиран през хилядолетията и запечатан от изгорелия и рухнал масивен покрив.

Сграда №18, със своя непокътнат инвентар, може да бъде раглеждана като стопанска част на по-голям комплекс, чието проучване предстои. Основание за тази теза са десетките цели и фрагментирани керамични съдове, складираните в северозападния ъгъл цели керемиди - за евентуален ремонт на покрива, откритите железни селскостопански инструменти и части от бронзов кантар.

(https://i.postimg.cc/HnDY7RkN/image.jpg)
Бронзова тежест за кантар

Внимателното разкриване на съдовете, макар в повечето случаи разстрошени от тежеста на рухналия покрив, позволява да се реконструира организацията на това помещение - на границата на късната античност и средните векове.

Предварителният анализ на керамичния материал подсказва, че в сградата са били съхранявани десетки амфори, гърнета, кани. Прави впечатление отсъствието на импортна керамика, с изключение на две северноафрикански амфори, тип Spatheion. Този тип амфори се датират в затворени комплекси по целия Западен Понт, в обекти в Турция, през периода 602-615 г.

(https://i.postimg.cc/CK9YWXkK/image.jpg)
Керамични съдове

Доказателства за датирането на опожаравянето на сградата са три колективни монетни находки, съдържащи близо 100 бронзови монети и 10 златни монети (7 солида и 3 тремиса). Златните монети са отлично запазени и носят ликовете на императорите Маврикий Тиберий, Фока и Ираклий.

От инвентара на сградата са открити и масивна бронзова лампа и бронзова тежест за кантар с антроморфна форма.

(https://i.postimg.cc/ZnxSvqg9/image.jpg)
Бронзовата лампа

Най-късните монети, както и по-голямата част от тях, носят лика на император Ираклий и на неговия син Ираклий Костантин. Предстои внимателно почистване на бронзовите монети, на чиито реверси са изписани годините на властване на императора - обстоятелство, което позволява да определим по-точно горната хронологическа граница във функционирането на постройката.

Твърде вероятно е постройката, а от там - и цялото укрепено селище, да е окончателно опожарена по време на големите аварски и славянски нашествия срещу столицата Константинопол. През 613-615 г., както съобщава Изидор Севилски (VII в.), славините отнели от ромеите Гърция, т.е. европейските владения на империята. Според Георги Пизидийски (VII в.) славините вече започнали да кръстосват Егейско море.

Известно е, че през 619 г. славините проникнали чак до Дългата стена, като на връщане опустошили много селища в Тракия. Едва през 620 г. византийците успели да сключат мирен договор с аварите, което им позволило да хвърлят всичките си сили в борбата срещу персите.
 
Както често се е случвало през VІІ век, мирът се оказал краткотраен. През 626 г., по време на разгара на византийско-персийската война, Цариград бил обсаден от две страни от авари, прабългари, славини и перси. Военните действия  продължили 10 дни, като този път голям брой славини се прехвърлили с лодки-еднодръвки в Златния рог и се опитали да атакуват града по море. Обсадата завършила без успех и съюзниците трябвало да се оттеглят.
 
Йоан Антиохийски пише по повод обсадата на Константинопол от 626 г., че хаганът на аварите ,,превърнал морето в суша" чрез ,,разбойнически кораби".

През 70-те години на VII в. Византия отново владеела цялото черноморско крайбрежие, но засега липсват данни Хрисосотира да е бил населяван след славяно-аварските нашествия.

За разлика от други археологически обекти, Хрисосотира е ограден по целия периметър на полуострова, охраняван е  целогодишно от лицензирана фирма, има видеонаблюдение, използват се и кучета.

http://www.desant.net/show-news/47417
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 November 2018, 18:53:56
Бургаски археолог представя съдове на 7 хиляди години

(https://i.id24.bg//i/831476.jpg)

"Ранно- и среднохалколитни антропоморфни съдове-хранилища от българското черноморско крайбрежие" представя музейната лекция тази събота - 1 декември. Лектор ще е археологът Мирослав Класнаков – специалист по праистория и ръководител на проучванията на Селищна могила Бургас в местността Солна нива (10-ти километър).

През пролетните месеци на 2008-2009 г. се провеждат първите археологически разкопки на праисторически паметник на културата в община Бургас. При сондажните проучвания са открити голямо количеството (цели и фрагментирани) антропоморфни съдове-хранилища. Върху тялото им пластично е оформен женски бюст, а в шията им са пробити по два отвора, изобразяващи очи. Съдове-хранилища с подобна форма, същото разположение на украсата и сходни орнаментални мотиви, са открити и в други праисторически обекти, разположени по българското черноморско крайбрежие.

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Burgaski-arheolog-predstavya-sudove-na-7-hilyadi-godini-831476
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 08 April 2019, 18:23:12
Деултум – най-старата римска колония по българските земи

(https://i.postimg.cc/3J1v0rjk/image.jpg)

Римската Colonia Flavia Pacis Deultensium, или Деултум, е най-старата римска колония по българските земи. Основана е в началото на 70-те години на I век, веднага след Юдейската война. Днес спомена за колонията пази Националният археологически резерват ,,Деултум-Дебелт" в покрайнините на село Дебелт, община Средец, Югоизточна България. Колонията е създадена до устието на днешната река Средецка, която се е вливала в Бургаския залив.

Колонията има чисто стратегическо значение. Тя е трябвало да служи като навигационна връзка между Дунавския и Малоазийския лимес. Създаването ѝ се свързва с пенсионирането на ветераните на VІІІ Августов легион, на които е дадена земя край днешното село Дебелт.

Заселените тук ветерани се ползват с висок статут и са освободени от преките данъци в Римската империя. Колонията е подчинена пряко на императора на Рим. По това тя се отличава от останалите градове в провинция Тракия. Предполага се, че много преди създаването ѝ е извършван оглед на мястото.

Изграждането на селището започва с полагането на двете централни улици – Декуманус Максимус (с посока изток – запад) и Кардо Максимус (с посока север – юг). Оттам се определят основните порти на римския град и се развива градоустройствената структура. Градът е разполагал с добра канализационна система.

(https://i.postimg.cc/MHDvBtQC/2.jpg)

Колонията много бързо набира сили и във втората половина на II– началото на III век бележи своя разцвет. Това е и времето, когато тя сече собствени монети, – отбелязва Красимира Костова.

Сред проучваните обекти на територията на резервата са термите, играли важна роля в ежедневието на римляните:

Това е огромна обществена сграда, която заема две инсули. Термите са изключително интересни като съоръжения, в които се е случвал социалният живот на колонията, – обяснява археологът. – Преди обяд са посещавани от жените, следобед от мъжете. Освен за къпане, римлянитеса отивали там и за срещи, игри на зарове и други развлечения.

(https://i.postimg.cc/jqQWBqFM/3.jpg)

Сред проучваните обекти в резервата е огромна обществена сграда, в която е открита бронзова глава от статуя на император Септимий Север, поставена тук при посещението му през 195 г. Предполага се, че градът е посетен и от семейството на император Филип I Араб. На постаментите с бронзови статуи, които сме открили в същата сграда, виждаме посветителни надписи на Филип I Араб, на неговия син и съпругата му, посочва Красимира Костова. Правени са и сондажни проучвания за северната кула от укрепителната система на ранновизантийския град Девелт, който в IV век става епископски център. Това е третият по големина град в провинция Хемимонт. Във втората половина на V век, след поредица от нашествия на готи, а по-късно и на хуни, се изгражда нова крепостна стена на града. Той се стеснява, тъй като и населението намалява.

На територията, обявена през 1988 г. за археологически резерват, могат да се видят и много други интересни обекти.

Тук се намира внушителен с размерите си защитен вал, известен като Еркесия – много добре запазената граница между България и Византия след 812 г., след превземането на тази територия от хан Крум. При подписването на мирния договор между България и Византия при хан Омуртаг имаме корекция на границата и южно от реката, на територията на днешния завод ,,Промет Стиил", се изгражда средновековна византийска митница, а в близост до нея –църква. Днес може да се види само средновековната църква, в която е държан архивът на митницата. Нека напомним, че по онова време България има огромна територия. Например Пеща тогава е била българска. Има предположение, че през 864 г. в средновековната църква се е покръстил княз Борис I Михаил.

В резервата могат да се разгледат и останките на ранновизантийска крепост, която през IX-X век се превръща в средновековния Девелт. Животът от територията на римския град се пренася южно от реката в тази малка крепост, предвид договора между България и Византия. А на територията на античния град се изгражда българският гарнизон. Селището Девелт функционира до края на XIII в., но сменя местонахождението си. След като тези земи падат под османска власт, то се премества в северните части на днешното село Дебелт и постепенно се превръща в аграрно селище. През 1881 г. братята Шкорпил локализират, че тук се намират руините на древната колония Деултум.

http://bnr.bg/post/101103874
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 25 July 2019, 16:47:46
Бронзово конче откриха при разкопките на замъка Русокастро

(https://i.postimg.cc/5NBm7MBJ/image.jpg)

Още в самото начало на археологическия сезон това лято екипът, който проучва замъка Русокастро, попадна на рядка находка.

При разкопки на монументалната сграда със зидани каменни стълбове, издигала се на територията на някогашната едноименна крепост, е намерена малка статуетка на кон в ход напред. Десният крак е вдигнат, сгънат в коляното, а главата е извита надясно. Гривата, главата и тялото на коня са изключително изящно оформени. Задните крака и част от опашката са отчупени, уточняват от бургаския музей.

Статуетката е лята и е много майсторски изработена. Тя е с дължина 5 и височина 4.8 см. Подобни артефакти се датират от II - III в. – периода на Римската епоха, били са дарове, оставяни в светилища и храмове.

Находката от Русокастро показва, че в непосредствена близост до крепостта има светилище от римско време, което тепърва ще се търси.

Разкопките в замъка Русокастро се провеждат от екип на Регионален исторически музей - Бургас, ръководен от директора на институцията д-р Милен Николов, и са финансирани за поредна година от Община Камено и Министерството на културата на Република България.

http://www.desant.net/show-news/50593
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 01 August 2019, 14:23:04
ЦЕННИ ВЕНЕЦИАНСКИ МОНЕТИ СА ОТКРИТИ ПРИ РАЗКОПКИТЕ НА КРЕПОСТТА РУСОКАСТРО

(https://i.postimg.cc/JnqkPJpj/rusokastro.jpg)

При разкопките на крепостта Русокастро са открити три сребърни венециански монети в много добро състояние. Това са грошове, известни с името ,,матапани". Две от тях са отсечени при управлението на венецианските дожове Раниеро Зено (1252 – 1268 г.) и Джовани Соранцо (1312 – 1328 г.). Третата монета е с налеп, което прави трудно да се определи при управлението на кой венециански владетел е отсечена.

От едната страна на монетите е изобразен Иисус Христос, седнал на трон, а от другата – св. Марко, покровителят на Венеция, и венециански дож, държащи знаме с дълга дръжка.
Монетите са открити при проучването на монументална сграда с все още неизяснена функция, която е локализирана през настоящия археологически сезон в Русокастро. В момента ценните монети се почистват в реставрационно ателие.

Разкопките на средновековния град Русокастро се ръководят от Регионален исторически музей - Бургас, и са финансирани за поредна година от Община Камено и Министерство на културата на Република България.

http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=article&id=716
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 07 August 2019, 22:46:48
Археолозите откриха два нови надписа в Акве калиде

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2019%2F08%2F07%2Ftn%2F156516851167064.jpg&hash=4d747993b41c2f35a5857ddefdd77b02e42418c1)

Измежду останалите находки отново доминират керамиката и монетите от ранновизантийската епоха и от ХІ-ХІІІ в

Приключи първият етап от проучванията на археологически обект ,,Акве калиде" за лято 2019. С него се постави началото на цялостна нова концепция в изследването на древните терми край Бургас.

Докато през 2018 г. са разкрити пространства, свързани с промяна в проекта за сграда музей – реплика на римска баня, през настоящата година усилията на археолозите са съсредоточени в североизточния край на баните. В него се намира откритият през 2012 г., но непроучен досега, североизточен аподитериум и пространството източно от него.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2F%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B52019_1.jpg&hash=b0bc6f6d4520a82aed1119397c53627e7e0efb9e)

Източно пред архитектурните структури екипът от проучватели отново установява, че средновековният пласт от ХІ в. се развива директно върху ранновизантийския. Според научния ръководител на обекта доц. д-р Димчо Момчилов това е видно от голямото количество находки – монети и керамика, датирани от същия период.

В североизточния аподитериум са разкрити няколко нива, включително най-късно използваното банско помещение от ХІІІ в. и свързаните трите отточни канала на юг и на изток-югоизток. Проследени са опожарявания и използване на помещението в различна строителна конфигурация с най-малко четири строителни преправки.

Безспорно най-интересните находки за тази година са два древни надписа върху преизползвани в зидовете ари от античен храм. Текстовете са съответно на гръцки и латински като в момента се очаква тяхното разчитане.

Археолозите се надяват, че от тях ще получат конкретни сведения за ранната история на мястото и неговото население. Измежду останалите находки отново доминират керамиката и монетите от ранновизантийската епоха и от ХІ-ХІІІ в. Ценна е и откритата домонетна форма на бронзова стрела-монета от VІ в. пр. Хр.

Проучванията в Акве калиде се осъществяват от Регионален исторически музей – Бургас и за поредна година са изцяло финансирани от бюджета на Община Бургас. В проучвателския екип на доц. д.н.а. Димчо Момчилов участват гл. ас. д.и.н. Мартин Гюзелев и техни студенти от Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров".

http://www.desant.net/show-news/50716
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 August 2019, 22:05:52
Откриха владетелска кула от XIII в. в крепостта Русокастро

(https://img-cdn.dnes.bg/d/images/slideshows/0000248022-middle.jpg)

Археолози откриха владетелска кула от XIII век в  средновековната крепост "Русокастро" край Дебелт, съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас.
Повече от месец екип от музея проучва монументална сграда, построена при най-високата точка на скалния хълм.

Именно там археолозите разкриват кулата, дълга 15 и широка 12 м, чиито стени са с широчина 1,9 м. Лицата им са били изградени от внимателно изработени квадри – камъни с формата на куб или паралелепипед, споени с хоросан.

По план кулата е хексагон – шестоъгълна, и не е свързана с крепостните стени на замъка. Подобни археологически обекти се наричат "донжони". Това са главните кули на замъците, които често са и домове на владетеля на крепостта или на неговия управител. Понякога под донжон се разбира и цитаделата, тоест най-укрепена част на средновековния град. На Балканския полуостров подобни обекти се наричат пиргове или самостоятелно отбраняващи се кули.

"По същество, това е владетелската кула, тук е резидирал местният владетел – кефалия или кастрофилакс, назначен от владетеля на държавата. Входовете на подобни кули са били поне на 3 м височина и до тях се е стигало по вървени стълби, които в случай на обсада се прибирали от защитниците. Кулите са били три-, четири-, пететажни.

Височината им е била от 1.5 до 2 пъти спрямо тяхната ширина. Тоест, кулата в Русокастро вероятно е достигала, а може би и надвишавала 20 м. В тях е имало складове за оръжия, хранителни припаси, спални, водохранилище. Така, в случай на обсада, дори градът и замъкът да бъдат превзети, последните защитници и местният аристократ със семейството си могат да се защитават още дълго време, докато пристигне външна помощ или докато свършат хранителните припаси", обясняват ръководителите на проучването д-р Милен Николов и Васил Мутафов.

Тепърва ще се уточнява хронологията на новооткритата кула в Русокастро, но засега се смята, че тя датира от XIII в.

В България и Балканите подобни свободно стоящи полигонални или многостенни кули са много рядко срещани. Пример за това е крепостта Цепина в Западните Родопи – столицата на деспот Алексий Слав докъм 1215 г., но тази кула е октагон, тоест осмоъгълна. Такава е и кулата в крепостта Платемон в Северна Гърция.

На този етап от проучванията, единствената шестоъгълна кула, която може да се даде като най-близък аналог до Русокастренската, е в крепостта Цареви кули, при дн. град Струмица, в Република Северна Македония.

За съжаление, изключително хубавият строителен материал – квадрите, са привлекли вниманието на много от местните жители още отпреди стотици години и те са били изнесени от обекта, като на място са останали дори няколко депа от тях. Запазени са част от вътрешните стени на владетелската кула, но външните почти напълно са разрушени и материалът, с който са били изградени – изнесен.

Предстои проучването на вътрешността на владетелската кула. То ще започне през последната седмица на август.
За поредна година, археологическите проучвания на средновековния български град Русокастро се провеждат от бургаския музей и са финансирани от Община Камено и от Министерството на културата на Република България.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2019/08/27/otkriha-vladetelska-kula-ot-xiii-v-v-krepostta-rusokastro.420979
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 31 August 2019, 22:07:59
Жилище от преходния период към бронзовата епоха изследваха археолози на Козарева могила

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.bnr.bg%2Fgallery%2Fcr%2Fmedium%2Fa77365582daedb925438ac8a66a5e5eb.jpg&hash=366453899609fef3bc4301dd91ad33419ed70135)

Жилище от преходния период към бронзовата епоха с части от керамични съдове са проучвали археолозите през това лято на Козарева могила край Каблешково. Те са изследвали голям ров, върху който било забелязано, че много бурно расте люцерната в района.

,,Това е отдавна известен метод в археологията, но не при всички растения дава резултат. При люцерната и нейното косене на няколко месеца това се вижда много добре и така бяха документирани няколко големи кръгови вкопавания. Тази година влязохме в едно от тях, нямаше гроб, както се надявахме, но пак се видя, че е стъпаловидно прокопано, пълно е с материали късни, ако това са ровове те са от ранното Средновековие", разказа доц. Петя Георгиева от СУ "Климент Охридски", ръководител на разкопките.

Енеолитната цивилизация, която е живяла тук е правила много керамични съдове за обмен. Тази година археолозите са изследвали пласта след нея и там се виждат съдове, които не съответстват на традициите на това общество. Това е времето когато започва да се променя местната културата, в резултат на климатичните промени и навлизането на скотовъдни племена.

Не може да се каже, че е имало вълна на заселване или по-скоро отделни популации са се вклинявали в местното общество, добави доц. Георгиева.

,,Може тези по-различни съдове да се правени от пленници или от почетна съпруга от различното племе, но с времето се вижда, че толкова се сменя културата, че се вижда че това население е много по-голямо. То променя облика много в Северна България и Тракия, те достигат на юг чак до Анатолия, другата страна на Черно море."

Намерен е много интересен керамичен съд от времето на каменно–медната епоха с любопитни изображения на него. Нарисувани са фигури на бикове, като тези от златните апликации от Варненския некропол, но до като тези от Варна нямам пол, тук те са с ясно различими полови белези. Краката им завършват със стъпала, което означава, че представят митично същество. На същия съд има и схематично нарисувани две фигури, мъжка и женска.

,,Аз се радвам на металните предмети, те рядко се откриват, антропоморфната пластика също е много хубава. Това което ми хареса е тази каменна стена която открихме за първи път на място от този период и догодина ще продължим проучването на това жилище."

Метална игла за коса, дрънкалка, кремъчни върхове на стрели и копия, главичка с нарисувани очи със зеници, човешки фигури, модели на пещи, модел на брадва от керамика, тежести от тъкачен стан - това са само част от малките, но интересни находки открити в Козарева могила през това лято .

В проучванията са участвали 20 студенти не само от специалност ,,Археология", но и от художествени специалности. Разкопките са били през целия август месец и ще продължат през следващата година.

http://bnr.bg/burgas/post/101161247/kozareva-mogila
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 08 September 2019, 09:22:08
Ценна находка разкрива историята на първите заселници на Аполония Понтика

(https://nws2.bnt.bg/p/3/2/3231-697035-810x0.jpg)

Археолозите, които изследват остров Кирик край Созопол, попаднаха на изключително ценна находка. Бронзова статуетка от 6 век преди Христа, която е донесена от основателите на Аполония. Тя е единственият подобен образец достигнал до наши дни.

Археолозите вече са стигнали до онзи пласт, който пази следите на първите аполонийци. Но хилядолетията живот тук са заличили доста от тях. Затова всяка находка от преди 2600 години си е истинско събитие. А намерената масивната бронзова статуетка граничи със сензация.

Доц. д-р Кръстина Панайотова - ръководител на археологическите разкопки, НАИМ, БАН: Тя беше намерена в края на тази ритуална яма, в която сега съм стъпила. И по-точно пред входа на тази цепнатина и в нея също имаше съдове. Т.е. първите поколения аполонийци са принасяли дарове на своите богове на това място.
Макар Аполония да е проучвана дълги години от десетки експедиции, до този момент бронзови предмети от това време не са намирани. Още повече - бронзът не се открива дори и в по-късните епохи, въпреки медните мини наблизо, експлоатирани от първите заселници.

Доц. д-р Кръстина Панайотова- Бронзът е метал, който е много преизползван, както знаем и 13 метровата статуя на Аполон, вероятно е била претопена за оръдия в следващите векове.

Овенът е жертвено животно и затова е принасян като дар за боговете. По всяка вероятност статуетката е донесена тук от Милет.

Доц. Кръстина Панайотова - Новодошли, все още не построили големите си храмове, в един от които се намираме като цяло те са изпълнявали своите ритуални действия и разбира се принасят дарове на боговете да ги защитават в новото им поприще, в новия им живот на това място.
Заедно с бронзовата глава, са намерени и много чаши и кани от фина керамика. Освен изработката, изрисуваните диви кози върху тях издават много точно времето и мястото от където идват първите заселници.

Гл. ас. д-р Маргарит Дамянов - Това е северно йонийско, характерно е, бил е ето толкова голям съд ... имаме и тази типична местна керамика на ръка, която е характерна за тракийския стил
Макар привлечени от медните мини и природните богатства на района, първите заселници в Аполония очевидно са работили и живели в съгласие с местните траки.

http://news.bnt.bg/bg/a/arkheolozi-otkrikha-unikalna-statuetka-kray-sozopol
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 18 September 2019, 17:57:59
Ценна находка край Дебелт предизвика огромен интерес на учените в Румъния и САЩ

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2FIMG_2729%25D1%258C.jpg&hash=d0c630e9b8a8fa8e451adb4296eb106f853c35e3)

Става дума за фрагмент от римска диплома, който вече е разчетен

Деултум е създаден като римска колония около 70-та година след Христос от император Веспасиан, който заселил тук ветерани, служили най-малко 25 години в VIII Августов легион. Тези, които по произход не били римляни, получавали при пенсионирането си военна диплома, която представлявала документ за гражданство.

Текстът е бил изписван върху две свързани бронзови плочки. Оттам идва и произхода на думата диплома (от старогръцкото diploo – "сдвоявам, прегъвам на две").

Досега обаче в античното селище такива артефакти не бяха намирани. Това прави последната находка от Дебелт, открита от екипа на директора на Националния археологически резерват ,,Деултум – Дебелт" Красимира Костова, толкова ценна.

,,Открихме фрагмент от римска диплома с големина 4 х 4 см на неочаквано място, в топлите помещения на термите. Предполагахме, че на това място ще открием коридор - входна част към самите терми, но се оказа, че топлите помещения заемат огромна по размерите си площ. Тепърва предстои да изясняваме техните функции. Точно в насипите, в разрушенията на термалните стени попаднахме на ценната находка. Запазеното парченце е малко, но си позволява да разкрием голяма част от обстоятелствата около издаването на документа", разказва Красимира Костова.

Дипломата от Деултум е съдържала извлечение от указ на римския император Адриан, издаден на 17 юли 122 г., с който се уволняват отслужилите войници от помощните части в римската провинция Долна Дакия (разположена в централната част на южна Румъния). По това време я ръководи провинциалният управител Кокцей Назон.

,,Тази информация се съдържа в запазената част от дипломата. Интересното е, че 50 години след основаването на колония Деултум, тук се заселват римски граждани, които поддържат духа и идентичността на Римската империя в една отдалечена от столицата среда, сред местно тракийско население, което живее тук, в колонията", разказва още Красимира Костова.

Ценната находка край Дебелт предизвиква и огромен интерес сред международната археологическа общност. Допълнителна информация за откритието вече са поискали от няколко места, включително и от Академията на науките в Румъния и от научни институти в САЩ. Каква е причината за този интерес?

,,Такива дипломи не се откриват често в археологическа среда. Това е втората, която се открива по Западно понтийския бряг", обяснява директорът на НАР ,,Деултум – Дебелт".

Фрагментът е бил разчетен за изключително кратко време от епиграфа Николай Шаранков. В момента находката се намира в София, където е на реставрация. Предстои до няколко месеца нейното официално представяне в научните среди.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2FIMG_2757%25D0%25B0.jpg&hash=6472cb699bbb28c2e3c900f1da8d0eede17a2c2a)

Още една интересна находка е намерена през този археологически сезон край известното с хилядолетната си история село Дебелт. Става дума за оловен печат на министъра на пътищата на Византия.

,,Въпросният печат е интересен с това, че е датиран от VIII век, в така наречените тъмни векове, за които нямаме много материал. Можем да го свържем с похода на Константин VI и Ирина, които по това време от Стара Загора, тогава Берое, минават през Дебелт и отиват од Месембрия. Имаме информация от писмените извори от края на 8 век за това тяхно пътуване и много е възможно този печат да е попаднал в града във връзка с тяхното посещение.

Този печат е скрепвал някакъв документ, той е оловен, върху него е изобразен Христос, а от другата страна има надпис във връзка с това, че е на логотета на дрома, т.е., на министъра на пътищата. Това, което разбираме от печата е, че той е бил висш византийски сановник, заемал е висши длъжности като протоспатарий във византийската империя, преди да стане министър на пътищата", казва още Красимира Костова.

http://www.desant.net/show-news/50972
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 08 October 2019, 20:44:17
Тази информация е от 2014г.

Созополската монета е най-старата в света

(https://static.standartnews.com/storage/thumbnails/inner_article/1415/4142/0747/38de22c949b2335bb41a783f4abe7ab4.jpg)

"За 40 г. съвместна работа съм виждал нумизмата ни д-р Владимир Пенчев да се усмихва само 3 пъти. Сега сияеше от радост и не можеше да повярва", шегува се директорът на НИМ проф. Божидар Димитров. Основания за бурна радост наистина има. Защото откритата в Созопол златна лидийска монета на възраст поне 2650 г. е най-старата не само у нас, но и в света, смятат специалистите. Намереният екземпляр ще бъде експониран във витрина върху черно кадифе в нумизматичната зала на НИМ. До нея ще има и лупа, за да се различават изобразеният на нея лъв от едната страна и свастика в квадрат от другата.

В Лидия - а не във Финикия, както е популярното убеждение - са сечени първите монети в човешката цивилизация. До тази епоха хората не са разбирали абстрактния символ на стоката и са правели монетите във форми, които могат практически да се използват - метални слитъци с форма на бича кожа, стрели монети, намирано е съкровище и от десетки сърпове монети. Имало е и камбанки монети, които са окачвали на овцете. "Тъкмо в Сарди - столицата на Лидия, за първи път в историята си човечеството сече търкалце, което не може да се използва за нищо друго освен за размяната му със стока", пояснява проф. Божидар Димитров.

И дотогава златото и среброто, разбира се, са били използвани като пари, но поради нестандартната големина на златните слитъци и пръстени хората трябвало да претеглят парите при всяко разплащане. За това свидетелства Старият завет - когато си купил земя, пророк Йеремия писал: "Претеглих му парите, седемнадесет сикли сребро." (Йеремия 32:9)
Така именно в Лидия открили нещото, предизвикало истинска революция в областта на финансите - стандартната монета с определена стойност. Това опростило всички видове плащания - в търговията, в събирането на данъците, в заплащането на войниците и на свободните наемни работници и т.н. Първите монети в Лидия, като откритата в Созопол, били направени от естествена смес от злато и сребро, известна като електрон. Знаменитият с богатствата си цар Крез заменил тези монети с други, които били направени почти изцяло само от един метал Ч злато или сребро. Или това, което наричаме днес биметална монетна система. По времето на Крез 12 сребърни монети се равнявали на една златна, а 12 бронзови - на една сребърна. Тази система обаче била застрашена от фалшиви златни монети, съдържащи примес от по-евтини метали. Търговците се нуждаели от лесен начин, по който да проверяват чистотата на златото.

Лидийците скоро установили, че един вид местен черен камък може да разреши техния проблем. Когато една монета била потърквана върху неговата равна, леко грапава повърхност, оставяла белег. Когато цветът на белега бил сравняван с цвета на белезите, направени от златни игли, ставало ясно какво е съдържанието на златото в проверяваната монета. Това откритие - проверката с "лидийски камък" - не само изваждало от играта фалшификаторите, но и избавяло владетелите от изкушението да секат непълноценни монети.

Копирано от standartnews.com
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 25 October 2019, 16:21:06
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА БИТКИ СРЕД НАХОДКИТЕ ОТ ДЕУЛТУМ

(https://i.postimg.cc/QdP0RZsG/image.jpg)

Ризници, оръжия и челюсти на големи стражеви кучета са между находките в края на археологическия сезон в римската колония Деултум край село Дебелт, община Средец. Екипът на доц. д-р Людмил Вагалински приключва работата по северната късноантична стена с интересни резултати и по отношение на архитектурата – проучени са ъглова кула със запазени до 4 м на височина зидове, както и потерна (малка врата, през която защитниците са правели внезапни контраатаки).
Сред новооткритите оръжия при разкопките в най-стария римски град на България (снован през 70 година сл. Хр. от ветерани от Осми Августов легион) има железни върхове на копия, използвани от защитниците, а също и триръби стрели (като тази на снимката) на нападателите авари, опожарили крепостта в края на VІ век. Тези стрели се изстрелвали с рефлексен лък – гъвкав и еластичен, направен от няколко части. Тетивата се окачвала непосредствено преди битката или лова. Такъв лък използвали не само аварите, но и други конни народи; употребата му изисквала много тренировки, но пък това оръжие било три пъти по-ефикасно от обикновения лък. Авари, хуни, маджари, както и прабългарите, често печелели битки срещу германи, римляни или византийци, засипвайки ги с дъжд от стрели с голяма пробивна сила. Жителите на Западна Европа имали дори молитва: "Боже, от стрелите на маджарите, спаси ни!"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276991135978540&id=811557715855220
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 31 October 2019, 08:45:35
Археологически находки от Созопол

(https://newsnet365.bg7.eu/wp-content/uploads/2019/10/screenshot339808-750x375.jpg)

Екип под ръководството на проф. д-р Иван Христов и д-р Маргарита Попова от НИМ проведоха 6-а експедиция в пределите на едноименния ранновизантийски град, просъществувал от средата на V до началото на VII век.

И през тази година разкопките край град Черноморец се финансират от Министерството на културата и Националния исторически музей.

Археолозите са проучили четири нови жилищни сгради в южния сектор на града.

(https://novini.bg/statics/uploads/content/2019-44/Screen%20Shot%202019-10-30%20at%2011.04.12%20AM.png)

Намерени са редки монети и керамични съдове от Късната античност.
Изненадата за екипа тази година е откритият пласт с материали от Архаичната епоха – VII – VI в. пр. Хр. Под подовото ниво на една от богатите византийски къщи са намерени десетки фрагменти от рисувани керамични съдове, дело на първите гръцки заселници в тази част на Черноморието.

Сред редките находки са и бронзови стрели-монети, предхождащи първите гръцки монети на Аполония Понтика, както и гръцка бронзова стрела от VII в. пр. Хр.

https://newsnet365.bg7.eu/339808/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 09 November 2019, 06:04:01
КОСТИ ОТ ЗУБЪР, КАМИЛА И ТУРУК СА ОТКРИТИ ПРИ РАЗКОПКИТЕ НА КРЕПОСТТА РУСОКАСТРО ПРЕЗ 2019 Г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.burgasmuseums.bg%2Fuploads%2Falbums%2Falbum322%2Frusokastro8765556789.jpg&hash=76d406c2ebaf99c84ddd88ac6b6f55dbde0fdced)

Камили са се разхождали между стените на крепостта Русокастро през Средновековието. Това става ясно от изготвения доклад за животинските кости, открити при разкопките през 2019 г. Автор на изследването е бургаският зоолог д-р Георги Рибаров.
Освен костите от тур, или диво говедо, които бяха открити през 2017 г., през това лято са намерени и останки от европейски зубър, известен още като европейски бизон. Той достига тегло до над 1 тон и дължина над 3 м.

Особено важни са намерените останки от камила, вероятно едногърба. Досега от периода на средните векове от България са известни подобни останки единствено от крепостта Туида при дн. град Сливен. От римския и късноантичния период са откривани кости от камили само в Кабиле, при дн. Ямбол, и Никополис ад Иструм, до дн. Велико Търново. Според д-р Рибаров откритата камилска кост в Русокастро показва значението на средновековния град като търговско средище, понеже през средните векове камили са се използвали единствено за керванна търговия и по-рядко – при пътуващите циркове.

От дивите бозайници са открити благороден елен, елен-лопатар, чакал, лисица, дива коза, вълк, дива свиня, див заек. Важни са останките от дивата коза – вид, който обитава високите части на планините и е особено труден за ловуване.
От дивите птици са открити кости от колхидски фазан, яребица, кеклик, голяма дропла, сив жерав, лебед, черноврат гмурец, патица лопатарка ,скален гълъб, голяма бяла чапла, обикновен мишелов. Костите от ястреб-мишелов вероятно трябва да се свържат с отглеждането им като животни, с които благородниците са ловували.
Домашните бозайници са представени с домашна свиня, овца, коза, кон, магаре, катър, муле, куче, котка, говедо, бивол. Най-много са костите от домашно прасе, следват тези от овца и от коза. Домашните птици са представени от кокошка, патица, гъска. Доминират, и то чувствително, костите от кокошки.

Особен интерес представляват останките от водните обитатели. Сред морските видове са есетра и паламуд, като последния е достигал до 2.5-3 кг. Освен тях, са открити и черупки от паури, зелен морски рак и четири вида морски миди.

От сладководните обитатели са документирани каракуда, шаран, сом, бяла риба, сладководна мида. Открити са и останки от два вида сухоземни костенурки, които са консумирани изпечени заедно с черупките.

Анализът на резултатите от проучването допринася особено много за възстановяването на природната среда, в която са живели средновековните хора. Прави силно впечатление, че през 2019 г. 32.2% от откритите кости са на диви животни – тоест, една трета от месната диета на обитателите на замъка е от дивеч.
Разкопките на крепостта Русокастро се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България.

http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=article&id=736
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 18 November 2019, 14:10:26
Сензационна находка в Деултум: Археолози откриха единствени по рода си ризници в България

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fnews%2F2019%2F11%2F18%2Ftn%2F157407173723709.jpg&hash=a72e9acf0ef132e7ff1afad71c1f33d2d9cec4cf)

никални бойни ризници, каквито досега не са откривани на територията на България, бяха намерени при разкопки в Националния археологически резерват Деултум - Дебелт в близост до Бургас. Откритието е направено малко преди края на археологическия сезон в северната част на резервата, която е била предмет на проучване тази година, съобщи за Десант директорът на НАР Деултум Красимира Костова.

Сензационната находка е била намерена в близост до северната стена на византийската крепост в резервата. Открити са запазени елементи от две или по всяка вероятност три бойни ризници, които имат уникална изработка.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2F20191115_121124.jpg&hash=c8c9b373426a7116b7717f3d20a0ff3db90c2c4f)

Пластините са от ковано желязо, с правоъгълна форма и са били прецизно прикрепяни върху кожа.

,,Тези неугледни на пръв поглед елементи се оказват изключителни интересни. Тепърва ще търсим паралели на ризниците от Деултум. Но на този момент нямаме други такива открити на територията на България. Напълно е възможно те да бъдат късноантични, а не ранновизантийски. Пред нас стои задачата да прецизираме датировката им, както и да уточним дали те са две или три на брой", разказва Красимира Костова.

Елементите ще бъдат дадени за реставрация на експерт в Ямбол, който, ако се наеме с прецизната работа, ще сглобява ризниците в продължение на поне 3 - 4 години, тъй като броят на намерените пластини е над 6 хиляди. Дали ще приеме предизвикателството, ще стане ясно тези дни, когато реставраторът се запознае на място с находката.

,,Това изисква изключително много работа, защото всяка една пластинка трябва да бъде изкарана, корозията почистена и да бъде възстановена върху кожа по начина, по който е изглеждала. Тези ризници са били подпрени на крепостната стена във вертикално положение и при срукването на стените са се набили една в друга. Кожата ги е придържала и затова се е получил специфичен релеф, който може да се види при ръкавите", обяснява Костова.

Върху част от елементите има полипи от дърво, което предполага, че ризниците са били в сандъци, вероятно приготвени за поправка.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.desant.net%2Ffiles%2Fimages%2Fvlcsnap-2019-11-18-10h58m46s091.png&hash=698b8eae93ed0e0cef49e71c15eb5e020f6bf026)

През тази година археолозите са разкопали североизточната кула на византийския град. В нея се наблюдават два строителни периода. Градът е стеснен в края на III век. В края на V век са подсилени крепостните стени след ужасните хунски нашествия. Проучена е потерната (вход) към североизточната кула.

Разкрита е голяма част от крепостната стена. От източната й страна са открити огромен зид с големи барабани. Предполага се, че това е сграда на храм.

Разкопките в Деултум ще продължат и през следващата година, когато екипът на Красимира Костова се надява на още по-вълнуващи разкрития.

http://www.desant.net/show-news/51493
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 22 November 2019, 19:57:29
Откриха съд с дионисиева сцена и парфюм от римско време при разкопки в Созопол

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.bnr.bg%2Fgallery%2Fcr%2Fmedium%2F98125869227886168729ea78ea6607cf.jpg&hash=19a9376cc3e0b0a0b21eb622a45ef4983fded407)

Впечатляващ съд с дионисиева сцена и парфюм от римско време са открили археолози по време на разкопки в Созопол. Там активни археологически проучвания се извършват от октомври. В момента в морския град се проучва некропол в Морската градина и останки от обществена сграда в близост до Пристанището.

Червенофигурният кратер, който в момента се реставрира, е открит в некропол, където са проучени 10 детски погребения и едно на жена от средата на IV век. Те са в периферията на некропола Калфата, които се изследва вече повече от 80 години, съобщи директорът на Археологическия музей Димитър Недев

,,Там са намерени много интересни дарове и погребални ритуали. На съда има изобразена дионисиева сцена. Надяваме се, че след реставрацията му той ще бъде показан на годишната изложба на археологическите открития през 2019 година, която се провежда през февруари в Националния исторически музей."

Разкопките тук са се водили от д-р Росица Христова, директор на Карнобатския музей.

В близост до този участък доц. Кръстина Панайотова е разкрила още няколко гроба, детски и на възрастни хора, които са датирани от V век.

Предстои анализ на направените проучвания, добави Недев.

Друга любопитна находка е стъкленият съд, наподобяващ малка колба, в който има течност във виолетов цвят, съобщи археологът.

,,Намерихме балсамарий, запечатан с т.нар. гръцка дъвка. Той е пълен с течност, вероятно римски парфюм от II век. С него са помазвани мъртвите в пътя им към отвъдното. Надяваме се при изследването му, да се установи природната съставка от която е направен и той може да е основа за някакъв нов артикул в парфюмерийната промишленост."

Археологическите разкопки в Созопол тук ще продължат до края на годината, ако времето не позволи да се работи проучвания ще се извършват и в началото на 2020 г.

http://bnr.bg/post/101195589/otkriha-sad-s-dionisieva-scena-i-parfum-ot-rimsko-vreme-pri-razkopki-v-sozopol
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 13 December 2019, 06:30:20
В Созопол: Откриха ценен лакримарий в гроба на момиченце

(https://m.netinfo.bg/media/images/41008/41008770/991-ratio-sozopol.jpg)

Стъкленица с благоуханно масло от римско време откриха археолозите при разкопките в Созопол. Находката - колбичка с карбонизирана субстанция, е намерена при изследването на некропол с три нива - ранно християнско, римско и елинистическо в района на морската градина. Това съобщи за DarikNews.bg директорът на Археологическия музей Димитър Недев.

,,Мястото е изключително интересно и концентрирано, и като находки, и като гробни съоръжения. Начинът на полагане на гробовете показва преливането от езически към християнски обреди.

(https://m.netinfo.bg/media/images/41008/41008772/991-ratio-sozopol.jpg)

Така например, последният открит гроб е ориентиран на запад, което показва християнския начин на погребване, а покойникът е положен с монета на Фаустина, с която той да плати преминаването през реката на скръбта на лодкаря Харон. Това илюстрира, че още във времето на Римската империя първите т.нар. криптохристияни живеят в мир с езичниците.

Без ексцесии - християните на Лъвовете или на Арените. Тук е постигнат един баланс. И не случайно Созопол е мястото, в което бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител", разясни Димитър Недев.

Предстои находките да бъдат изпратени за задълбочен анализ, след което ще бъде извършена реставрация и консервация. Стъкленицата е намерена в гроба на момиченце, датиран от II век след Христа.

Предположенията са, че е положена като дар, заедно с богато украсена керамична ваза. Директорът на Археологическия музей в Созопол има уверението за логистична подкрепа и от новата френска посланичка Флоранс Робин и се очаква догодина находките бъдат изпратени за изследване от експертите на Лувъра.

(https://m.netinfo.bg/media/images/41008/41008778/991-ratio-sozopol-arheologicheski-nahodki.jpg)

Преди месец стана ясно, че Созопол ще изпрати за детайлно изследване в Западна Европа и лакримарий, открит през 1987 г. на същото място. Все още не е ясно в коя страна ще бъде изследвана археологическата находка.

Любопитен детайл е, че тя е била запечатана с гръцка дъвка. ,,Водим разговори със специалисти в Германия и Франция. Причината е, че България не разполага с лаборатория за подобно изследване", коментира Недев.

Разкопките на некропола ще продължат до края на тази година. Скоро трябва да приключат и укрепителните дейности в района във връзка с частна инициатива. ,,А относно това кога ще изследваме откритието от 1987-а - казвам, че това ще може да се случи най-рано следващата година", поясни още директорът на созополския археологически музей.

https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-sozopol-otkriha-cenen-lakrimarij-v-groba-na-momichence-snimki-2202260
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 01 January 2020, 19:52:02
2019 през погледа на археолозите в Созопол

(https://www.gramofona.com/assets/post/3653fe3e53767b664f4a8630a85cb03e.jpg)

Наситена с интересни открития и изненадващи находки е отминалата вече 2019 година за археолозите, които работеха на терен в Созопол. Древният град е истинска съкровищница за специалистите. В началото на летния сезон се проведоха съвместни археологически разкопки, организирани от ,,Музеен център Созопол" и френския Лувър.

Изследователският интерес на международния екип бе насочен към цялостно проучване на античните пластове на Южната крепостна стена и средновековния манастир ,,Свети Николай Чудотворец", разположен в северната част на местността ,,Провлака". Разкопките се проведоха под ръководството на д-р Теодора Богданова, Димитър Недев и Александър Баралис – музей Лувър.

Проученият при предишни разкопки археологически комплекс, поднесе поредната изненада на изследователите. В малък участък между антично светилище – края на IV – началото на III век пр. Хр. и ранновизантийската баня VI – VII век (част от епископска резиденция), археолозите попаднаха на уникални за нашите земи археологически структури. Разкрито бе подовото ниво на стопанска сграда от V век пр. Хр., оформено с масивна хоросанова подложка с дебелина около 20 см., в южната част на което е оформен плитък дъговиден канал.

Фрагментът от античен керамичен тръбопровод, източно от сградата, минаващ под основите на светилището, дава основание за изграждане на научна хипотеза, че сградата е със стопански функции – зърно или водохранилище. През този ранен период хоросанът е скъпоструваща субстанция, с приложение в строителството на гробници, култова архитектура или при направата на стенописи и мозайки. Предвид мащабите на разкритата част от подовото ниво на сградата се предполага, че същата е имала важно обществено значение. До настоящият момент няма известни аналози в региона на Балканите на подобна археологическа структура от тази епоха.

Археологическите проучвания на остров Свети Иван през настоящата години бяха финансирани от Община Созопол и фондация ,,Благотворителност и милосърдие". Проучвателят на обекта и откривател на мощите на Свети Йоан - проф. дин. Казимир Попконстантинов през 2019 г. разкри ,,Светото аязмо" на средновековния манастир. Археологическата структура с обем около 100 м3 е изградена от тухли в хидрофобен градеж с вътрешна обмазка, върху която са открити графити с изображение на Светия Кръст. Изцяло бе изяснен археологическият контекст и начина на изграждане на този ,,Животворен източник", който през вековете осигурявал възможност за съществуването на Светата обител.

По време на разкопките бе разкрито съоръжение за каптиране, което осигурява свежа питейна вода за монасите. Каптажът и керамичният водопровод, довеждащ атмосферни води от водоснабдителното съоръжение е свързан с постянно водно стъбло от север. Цистерната е от типа на артезианските кладенци с полуцилиндричен свод и тухлена зидария от радиално разположени в псевдоаркада тухли по западната си фасада. Този начин на градеж осигурява надежността на конструкцията, изцяло съобразена с  конфигурацията на терена със силно изразен наклон на юг.

Резултатите доказват, че ,,Аязмото" е построено след средата на VI век.

След повече от три десетилетия на проучвания на територията на старата част на Созопол, едно археологическо откритие, опровергава наложилата се досега научна теза за упадъка на Аполония след превземането на града от легионите на римския консул Марк Лукул през 72 г. пр. Хр. За събитието разказват римските летописци Страбон и Апиан, които изрично споменават, че завоевателите отнасят в Рим, като ценен военен трофей колосалната бронзова статуя на бог Аполон – символ на града.

През есента на 2019 г. в непосредствена близост до съвременното пристанище при спасителни разкопки на екип с научен ръководител д-р Теодора Богданова и Огнян Лулев от ,,Музеен център" - Созопол, бе открита част от монументална сграда. Градежът е ордерен, оформен с варовикови блокове с висока степен на запазеност. Широчината на зидовете е около 1,2 м., които са допълнително укрепени със сантрачна система. В силуета на западната фасада личат конструктивни елементи (контрафорси), съобразени с наклона на терена. Разстоянието между тях е 5 м., което определя до голяма степен мащаба на сградата – между петнадесет и тридесет метра по надлъжната ѝ ос.

Южно от нея се намира, превърналата се в ,,градска легенда" – ,,Горуно Трипа" - (Свинска дупка), през която се счита, че римляните проникнали отвъд градските стени на Аполония и я превзели. Въпросният засводен отвор – вероятно римски канал е изобразен на една картина на местния художник Яни Хрисопулос от началото на XX век и е твърде вероятно да е свързан с архитектурата на новоразкритата археологическа структура.

Срадата се датира с няколко бронзови монети и червенолакова керамика от края на I – началото на II век. Най-вероятно е двуетажна и има стопански и търговски функции. Подобни сгради в римската архитектура, известни с термина ,,хореум" се изграждат на обществени места, където се развива активна търговска дейност. В случая това е Созополското пристанище, което продължава да има важна роля Западнопонтийската търговия.

Новоразкритите архитектурни останки предоставят нова информация за историята на града и ще бъдат изцяло съхранени в автентичен им вид в обема на новостроящото се на това място заведение.

Новоразкрит участък в периферията на античния некропол на Аполония (V – III век пр. Хр.) в местността ,,Калфата".

На място на старият кантон на Пътно управление Бургас в частен имот, под ръководството на д-р Росица Христова в началото на месец ноември се проведоха спасителни археологически проучвания. Регистриран и изцяло е проучен некрополен участък в който са открити 12 гроба, датирани с материали от края на втора – трета четвърт на IV век пр. Хр. Погребенията са извършени в обикновени гробни ями чрез инхумация или кремация. Регистрирани са скелетни останки на 11 деца и един възрастен индивид, вероятно от женски пол.

(https://www.gramofona.com/assets/post/6c6c226302001b303191553038adc46a.jpg)

Гробните дарове са богати и изключително разнообразни. Сред тях най-ценните са червенофигурен кратер, лекити за благовония и антични чаши. Открита е и бронзова монета на Аполония. Находките дават основание на изследователите да предполагат, че на това място е организиран участък за детски погребения.

Възрастта на индивидите е между две и седем години, като два от тях са в неонатална възраст. Няколко керамични фрагмента и част от скарабоид с изображения в негатив на полумитични същества, определят ранната граница на комплекса – трета четвърт на V век пр. Хр.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fgramofona.com%2Fassets%2Fpost%2F942ec2a1790df804529506e528256d00.jpg&hash=63f572aec548ad7329837356e7c38483f58e7736)

Тези предположения се потвърдиха при разкопките на съседния от юг имот, които се провеждат и в момента под ръководството на доц. д-р Кръстина Панайотова. Видната изследователката на Античния некропол на Аполония, разкри няколко гроба, датирани с находки от V век пр. Хр. Най-късният гроб от които датира през Римската епоха – II – III век.

Проучени са 5 гроба, най-ранният от които се датира във втората половина на V в. пр. Хр, а най-късният се отнася към  Римският период от историята на Аполония Понтийска (дн. Созопол) II - III в. сл. Хр.

Преобладава ритуала инхумация, засвидетелстван при четири от откритите гробове. Скелетите са положени по гръб с ориентация – глава на изток в обикновени гробни ями, три от които са оградени са оградени с ломени камъни и варовикови блокчета. Един от гробовете е покрит със стреховидно разположено керемидено покритие, като в последствие е бил затрупан с дребни ломени  камъни.

Сред откритите гробни дарове преобладават съдовете за благовония ( белогрундови лекити, алабастрон и унгвентарий). Изключително интересни са находките от астрагалоси (ашици), регистрирани в гробовете в гробовете датирани през класическата епоха. Те свидетелстват за занимателни или хазартни игри от това време.

Някои от откритите астрагалоси са обработени и маркирани с букви от древногръцката азбука, които представляват цифрени символи за резултата от тази забавна игра. Инвентарът на римският гроб, който по-скоро е изненада, като откритите  за тази зона, включва съдове за вино – чаша, кана и еднофитилна лампа с релефна украса ( изображение на овен), който би могъл да се датира през раннохристиянският период.

Финалът на археологическите проучвания за 2019 г. бе проведен в изключителна важна за резервата ,,Старинен Созопол" територия – ,,Провлака", свързващ Созополския полустров с континента. Първите мащабни археологически проучвания в тази зона са извършени през 1949 г. Още тогава на това място е регистриран некропол от елинистически, римски и ранновизантийски периоди. Територията има изключително важно значение за сухоземните комуникации на града  през историческото му развитие.

В края на 2019 г. след като теренът вече е частна собственост, спасителните археологическите проучвания в тази зона са отново възобновени. Това даде възможност на изследователския екип под ръководството на д-р Светла Петрова и Димитър Недев, да актуализират и обобщят резултатите от предишните изследвания. През месеците ноември-декември в непосредствена близост до сградата на Общината, са разкрити нови 55 гробни съоръжения. В девет от тях е засвидетелстван християнски погребален обряд и се датират раннохристиянският период (IV – V век), а 46 от погребенията са езически. Само едно от тях датира през елинистическия период (III век пр. Хр.), като останалите са от Ранноримската епоха (I – III век).

Християнските гробове се разкриват в контекста на римски езически некропол,  което е доказателство за религиозна толерантност през този ранен период. Това обстоятелство по археологически път доказва ранното и безконфликтно проникване на християнските идеи в Аполония. Съществуването на едно и също място на езически и християнски некропол, потвърждава историческите свидетелства, че Аполония е една от най-ранните християнски общини по Западното Черноморие. При гробовете от езическия период преобладава трупополагането в обикновени гробни ями, но се среща и ритуала кремация. В повечето от тях е открит гробен инвентар, свързан с вярванията за отвъдното. Най-интересните находки, датирани през II – III век са стъклени балсамарии, монети, керамични съдове, някои от които с релефна декорация. В два от стъклените балсамарии са открити запазени субстанции с органичен произход (течност с виолетов цвят – вероятно парфюм и кристализирал балсам с който са помазвали мъртвите). Засвидетелстван е и ритуала ,,Харонов обол", при който в устата на мъртвия се поставя монета с която да плати на лодкаря Харон, преминаването през реката Стикс в отвъдно царство. Тридесет процента от погребаните индивиди са на деца, единадесет от които в неонатална възраст. Това свидетелства за високата детска смъртност- обичайна за епохата.

Интересните находки и високата концентрация на археологически структури дава основание на проучвателите да очакват интересни и сензационни открития през 2020 г.

https://www.gramofona.com/lyubopitno/2019-prez-pogleda-na-arheolozite-v-sozopol
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 12 February 2020, 06:58:56
Главата на Септимий Север от Деултум
вероятно е част от композиция с императорското семейство


(https://www.archaeologia-bulgarica.com/wp-content/uploads/2020/02/Milceva-fig-1-800x445.jpg)

Последните резултати от разкопките изместват местоположението на най-внушителния храм в колонията

Нови анализи на бронзовата глава на Септимий Север от Деултум са сред акцентите в първия брой на сп. Archaeologia Bulgarica за 2020 г. В една от статиите д-р Румяна Милчева обосновава тезата, че забележителният портрет на императора е изработен в периода 196 – 200 г.; в друг текст проф. д-р Диляна Ботева аргументира предположението, че главата  е била част от тяло, включено в скулптурна композиция с членове на императорското семейство.

Д-р Милчева припомня, че откритата на части през 1987 г. бронзова глава е възстановена през 2011-а и пак оттогава е изложена в музея в Деултум – заедно с намерената на същото място дясна китка. Според новия анализ на формата и чертите на лицето, направен от авторката, става дума за втория потретен тип на императора, въведен след 195 г. като подражание на изображенията на Марк Аврелий, защото тогава Септимий Север опитва да легитимира властта си, като се обявява за негов осиновен наследник. Д-р Милчева прави връзка между главата от Деултум и монетните потрети в периода 196 –200 г. и добавя, че си личи как майсторът е работил по тях, а не по триизмерен първообраз.Това потвърждава хипотезата: императорската глава от Деултум (вероятно и цялата статуя), е правена в този период.

А дали статуята е била само една? Пак в бр.1/2020 на Archaeologia Bulgarica проф. д.и.н. Диляна Ботева аргументира с исторически факти предположението, че портретът е бил част от скулптурна композиция – на Септимий Север с неговия по-голям син Каракала, а може би и на цялото четиричленно семейство (заедно с императорската съпруга Юлия Домна и с по-малкия син Гета).

Откритите при разкопки в Деултум три леви крака (показани са на една от снимките тук) потвърждават хипотезата за скулптурна група. Интересен факт е, че те са намерени сред останките от сграда, за която доскоро се предполагаше, че може да е храмът на императорския култ. Съмненията – и на ръководителя на въпросния обект доц. д-р Христо Прешленов, идваха от недостатъчно представителните размери и план на зданието. И ето че резултатите от разкопките през 2019 г. , водени от доц. д-р Людмил Вагалински, дадоха основание за промяна в предполагаемото местоположение на императорския храм. Непосредствено пред късноантичната северна крепостна стена, частично застъпени от нея, бяха открити останките от по-ранна римска сграда с огромни колони (на другата снимка), поне метър в диаметър. След анализ на ситуацията доц. д-р Вагалински и доц. д-р Прешленов стигнаха до извода, че най-вероятно това е императорският храм, а бронзовата глава, дясната китка и трите леви крака са били открити сред руините на другата сграда от комплекса, защото и храмът, и скулптурната композиция са пострадали силно при вражеско нападение скоро след 268 г.

,,Статуите от бронз, кухи отвътре, сигурно са се пръснали като бомба заради нагорещяването при пожарите. След това буквално са били изринати по  наклон на 20-ина метра по-надолу, за да бъдат запечатани в ями и защитени от изградената впоследствие крепостна стена. Цяло чудо е, че точно лицето на император Септимий Север е открито сравнително добре запазено – то е важен ориентир за нас", допълни доц. д-р Вагалински.

https://www.archaeologia-bulgarica.com/ (https://www.archaeologia-bulgarica.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BC-%D0%B2/)
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 03 April 2020, 06:52:20
Археологически музей Бургас - зала "Праистория и древно корабоплаване в Бургаския залив"

https://www.youtube.com/watch?v=m-akWcCTec8
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 28 May 2020, 18:46:48
Откриха изящна керамика при подводните проучвания край Созопол

(https://static.bnr.bg/gallery/cr/8b2a51a20a257d12d1efbef5453ab4ce.jpg)

Изящна керамика от архаичната епоха на древна Аполония откриха специалистите от Центъра по подводна археология в Созопол. В продължение на 12 дни те проучваха на площ от близо 8 кв.м в акваторията на Старото пристанище на морския град. Дейностите се извършиха във връзка с проект на Общината за изграждане на плаващи понтонни кейове за рибарски лодки.
,,Този участък, който проучвахме никога до сега не е бил проучван и това , което се откри е е много дебел и плътен пласт с керамика от времето когато това е било историческото пристанище на Аполония Понтика и след това на средновековния и късно средновековния град. Надявахме се на материали от бронзовата и дори от халколитната епоха, но не открихме тук такива", каза д-р Калин Димитров от Център по подводна археология.

Водолазите са намерили керамика от класическия период, елинистическия, късноелинистическия, от римския, късната Античност, Средновековието , османския период, това показва, че пристанището на града е функционирало повече от 2 500 години.

,,Целият комплекс, който открихме е впечатляващ, особено този от късноархаичната и класическата епоха. Рядко се намират толкова богати материали на толкова малка площ в толкова добро състояние. Подобни са намирани на сушата, но като отделни фрагменти. Тук, морето съхранява находките.", разказа д-р Калин Димитров.

Според учените по цялата територия на пристанището има неизследвани площи, които трябва да влязат в дългогодишен научен археологически проект. До 1 – 2 месеца откритите находки ще бъдат проучени и експонирани в Археологическия музей в Созопол.

https://bnr.bg/burgas/post/101282838/otkriha-izashtna-keramika-pri-podvodnite-prouchvania-krai-sozopol-snimki
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 10 June 2020, 22:06:00
В Бургас откриха тракийско ямно светилище от V-IV век пр. Хр.

(https://i.postimg.cc/L4gV58kj/159179235934605.jpg)

Тракийско ямно светилище от V- IV век преди Христа бе разкрито в бургаския жилищен комплекс ,,Изгрев" при изкопаването на основите за нов жилищен блок. Голяма част от ритуалния ансамбъл е останал под построените вече околни кооперации, но и това, което е запазено от него, показва един внушителен мащаб на тракийското присъствие в тази част на Бургас.

Любопитното в случая е, че за малко и този обект да бъде заличен, ако не беше доблестната постъпка на бургаската журналистка Галя Тенева, която случайно забелязва, че от изкопите се изравят парчета от старинна керамика.  Дошлите на място археолози установяват, че се касае за останки от тракийска култура. Работата по строежа е спряна и започва археологическото проучване на терена.

То разкрива наличието на ямно светилище, в което преди хилядолетия са извършвани специфични ритуали. То се оказва част от огромен тракийски култов комплекс. Мащабът му говори за сериозно обитаване на тази територия в древността. Археолозите предполагат, че наблизо е имало селище от тази епоха, тъй като морето е съвсем близо, а където има вода, е имало и живот. Към момента обаче това са първите разкопки, които се извършват в този район на Бургас.

(https://i.postimg.cc/7Yvn2rXd/1.jpg)

Засега на строителното петно за бъдещата кооперация, което е с площ от близо 900 кв. м, са установени 14 култови ями, като напълно проучени са само 2. От намерената в тях керамика вероятно напълно ще бъдат възстановени една погребална урна и една амфора.

Археоложката Златина Петракиева споделя, че в урната най-вероятно е било извършено трупоизгаряне, за което свидетелстват намерените въгленчета. Очаква се с почистването й в дълбочина да се открият и част от горени човешки костици.

(https://i.postimg.cc/nhpK3Ky1/image.jpg)

По принцип, по думите на ръководителя на разкопките Мирослав Класнаков - археолог от Регионален исторически музей-Бургас, на терена е намерен интересен остеологичен материал, който предстои да бъде прегледан и анализиран.

В ямите се открива голям масив от фрагментирана керамика. 80% от нея е местно производство от живелите тук тракийски племена. 20% е делът на вносната керамика - предимно амфори, в които от Елада са били пренасяни вино, зехтин, насипни продукти, солена риба и пр.

(https://i.postimg.cc/Qt9cFf7j/image.jpg)

След като приключат археологическите проучвания, се очаква комисия от Министерство на културата да се произнесе за бъдещото ползване на този обект и дали ще продължи стоителството на жилищната сграда, предвидена да се изгради на това място. Но дотогава специалистите се надяват разкопките да разкрият пълната картина на това, което се е случвало в древността на територията на днешен Бургас.

В РИМ-Бургас засега се съхраняват фрагменти от керамични съдове, различни керамични и каменни находки, амфора, фрагмент от мраморна статуетка, намерени на територията на жк ,,Изгрев". Един от най-интересните експонати, открити досега в района, е надпис Гай Юлий Аполоний, стратег на тракийския цар Реметалк II, датиран от началото на I в.

http://www.desant.net/show-news/53327
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 10 July 2020, 07:50:49
Етапи на реставриране на керамика от новооткрития археологически обект в бургаския комплекс ,,Изгрев"

https://www.youtube.com/watch?v=2qS-3-y6f6w

https://www.youtube.com/watch?v=0nGzvet09Bs
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 20 July 2020, 18:52:13
Повече от 40 антични монети откриха археолозите в Акве Калиде

(https://i.postimg.cc/8Cgdd4Sw/Akve1.jpg)

Продължава работата на изследователите в археологическия комплекс Акве Калиде в Бургас, съобщи научният ръководител на обекта доц.д-р Димчо Момчилов. През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс.

"Идеята е, ако е възможно, през тази година да бъде завършен североизточния аподитериум /вестибюл/ на античната, ранно византийската и средновековна баня. След това да се пристъпи към проектиране, частична консервация и реставрация. В същото време продължава проучването и разчистването на насипите пред източния корпус на ранно византийската баня. Тенденцията е в бъдеще, след като се освободи пространство, пасарелките, подхода на туристите, да се развие в посока и към североизточната част на банята. За да може тази част да стане достъпна за посещение и оглед от туристи", разказа доц.д-р Момчилов.

"Използваме възможността да благодарим на Община Бургас и на Регионален исторически музей - Бургас. Финансирането на разкопките се осигурява от Община Бургас през РИМ - Бургас", каза още археологът.

Сред интересните нови находки от настоящия археологически сезон е една монументална стъпка, която носи покривна конструкция. Като цяло се повтаря вече известната информация за съществуването на ранни пластове тук.

(https://i.postimg.cc/zfwCxhDN/Akve4.jpg)

"Имаме строителство от римски период, намираме римска керамика. От началото на разкопките през това лято сме открили над 40 монети, повечето от които са от IV век, а също и много масов материала от IV век. Излизат археологически сведения за последният късен басейн от времето на Второ българско царство. Открихме една подложка, върху която е бил развиван басейна. Нашата цел обаче е да проучим най-ранните пластове, за да слезем до първичния строеж на банята. По него вече ще се правят възстановки, консервации и реставрация", информира научният ръководител на обекта.

"Желанието ни е да проучим шахта, която открихме източно от корпуса. Тя е от ранен период и е много интересна. Там са частично запазени водопроводи и ние ще се опитаме да я отворим през тази година. В нея имаше разнообразни материали, но едва след като я разкрия, мога да кажа, от какво време е със сигурност. При всички положения за мен тази шахта е свързана с ранната римска баня, а изграждането на цялата ранно византийска баня е било съобразявано с тази шахта", обясни още доц.д-р Момчилов.

Предвидено е разкопките в археологическия комплекс "Акве Калиде" да продължат до края на месец юли.

Историческите източници сочат, че Акве Калиде - Термополис възниква около топлите бургаски минерални извори още в тракийско време, през І-во хилядолетие преди Христа. Тогава траките превръщат горещия извор в почитано светилище на Трите нимфи. Комплексът на термите е с площ шест декара. В посока север-юг дължината му е 86 метра. Заради лековитите минерални извори Акве Калиде - Термополис е просъществувал без прекъсване векове наред. Заради постоянния интерес към лековитата вода, около банята е възникнал цял град. През късното средновековие Акве Калиде става известен като Терма или Термополис (от гръцки - топъл град). През VI век древното селище вече е с разширени бани и изградени крепостни стени. През ХVІ век султан Сюлейман Великолепни оценява лечебните качества на водата и изгражда тук модерна за времето си турска баня.

http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=article&id=788
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 21 July 2020, 18:59:20
Приключиха разкопките на тракийското светилище в бургаския жк "Изгрев"

(https://i.postimg.cc/brg39v0L/159532888332721.jpg)

Спасителните археологически разкопки на мястото стартираха на 26 май 2020 г. в зоната на строително петно за изграждане на бъдеща жилищна кооперация.

Приключиха археологическите разкопки на тракийското светилище в бургаския жилищен комплекс ,,Изгрев", които се проведоха от Регионален исторически музей - Бургас. На мястото са проучени 60 ритуални ями. В тях са намерени множество животински кости, на които ще бъде направен зооархеологически анализ и човешки кости, които ще бъдат подложен на антропологически и ДНК анализ. 

(https://i.postimg.cc/zfh7P7Sy/Izgrev-Bs5-1.jpg)

Сред артефактите, открити в археологическия обект са керамични съдове, фрагментирана керамика, фрагменти от амфорни печати и от бронзови фибули, острие от нож и урна, която е в процес на реставрация. Обстойното изследване на находките тепърва предстои, съобщи научният ръководител на археологическия обект асистент Мирослав Класнаков.

http://www.desant.net/show-news/53650
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 04 August 2020, 19:00:27
Археолози откриха монети от IV век при разкопките на "Аква Калиде" в Бургас

От началото на разкопките това лято в археологическия комплекс "Акве Калиде" в Бургас са открити над 40 монети, повечето от които са от IV век. Това съобщи пред БТА научният ръководител на обекта доц.д-р Димчо Момчилов.

През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс. Намерени са и над 50 печата, цяла колекция от гребени и много керамика.

Историческите източници сочат, че Акве Калиде - Термополис възниква около топлите бургаски минерални извори още в тракийско време, през І-во хилядолетие преди Христа. Намерените артефакти и всичко, което ще се реставрира се съхранява в РИМ-Бургас.


https://www.youtube.com/watch?v=74RJu7ANaAo
"Акве Калиде" – археологически сезон 2020

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/08/02/4098146_arheolozi_otkriha_moneti_ot_iv_vek_pri_razkopkite_na/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 19 August 2020, 14:54:38
Археолози разкриват тайните на неизвестен досега елинистичен обект
край бургаския квартал Крайморие


(https://i.postimg.cc/fypbqT49/159782117877669.jpg)

През юли завърши първият етап от разкопките на укрепен елинистически обект от II-I в. пр. Хр., разположен на нос Чироза в източната част на землището на бургаския квартал Крайморие. Разкопките са финансирани от Община Бургас, Националния исторически музей и Регионалния исторически музей Бургас, и са извършени от съвместен екип на двата музея. Проучванията са ръководени от проф. д-р Иван Христов от НИМ със заместници д-р Милен Николов, директор на РИМ – Бургас, и Маргарита Попова - НИМ.

Укреплението е имало площ от 800 кв. м. и е било защитавано от каменна стена и голям ров с дълбочина 1.3 м и широчина близо 4 м. Обектът е локализиран от проучванията на бургаския археолог Константин Господинов.

(https://i.postimg.cc/VL0vrMMB/1.jpg)

Датирането му е възоснова на намерения керамичен материал. При 260 обработени керамични фрагмента 40% са от тракийска керамика – съдове, работени на ръка, с пластична украса и излъскана повърхност.

(https://i.postimg.cc/8z85h5m8/image.jpg)

Останалите фрагменти са от амфори, дъна и стени на местни и вносни купи, червенолакова керамика с релефна украса. Сигурен маркер за датиране на обекта са дръжките, дъната от коски амфори и керамичните фрагменти с предполагаем произход от района на древен Пергам.

(https://i.postimg.cc/sgp2KrTM/image.jpg)

Откриването на рова и проследяването, макар и в първоначален етап, на каменния зид дават възможност на специалистите  да допуснат първо, че на нос Чироза е бил изграден поредният късноелинистически укрепен център, синхронен с вече известните такива при Приморско (м. Фармакида), с. Синеморец, с. Бродилово и с. Извор. Съществува вероятност обаче тесният зид и ровът да са маркирали теменоса на крайморско светилище.

В акваторията на носа проф. Иван Христов локализира античен обект, представен от разнородни материали с широка датировка. Благодарение на навременната намеса на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов и директора на РИМ-Бургас е осигурено финансиране за комплексно проучване на обектите както под вода, така и на сушата.

Така от 30 юни до 7 юли в източната и югоизточна акватория на нос Чироза са проведени подводни издирвания, финансирани изцяло от Община Бургас. В резултат са открити археологически структури и находки на площ от 2 декара, които са картирани.

Същевременно са извършени и геофизични проучвания и батиметрично заснемане на морското дъно, благодарение на подкрепата на Центъра за подводна археология (ЦПА) в Созопол.

От проведените подводни огледи и геофизични изследвания могат да бъдат направени следните предварителни заключения:

Върху подводна тераса, развиваща се източно от нос Чироза на дълбочина до 4 метра, са локализирани няколко разсипи от камъни. Водолазният екип успя да заснеме множество обработени каменни блокове с различна големина и форма. Прави впечатление откриването на голям брой фрагменти от гръцка строителна керамика (солени и калиптери), римски тегули и имбрекси, както и някои цели късноантични керемиди. При подводните огледи водолазният екип успя да събере от морското дъно около 100 керамични фрагмента, половин каменен гръцки щок от котва, каменна бойна топка, няколко сравнително добре запазени амфори.

Предполага се, на този етап на подводните проучвания, че обектът в подножието на нос Чироза е обхващал площ от 2000 кв м.

Представените подводни проучвания през 2020 г. се явяват вторите в района само за една година. В периода 17-23 февруари 2020 г екип под ръководството на д-р Найден Прахов проведе геофизично сканиране и 2 водолазни огледа в района на Рибарското пристанище в залива Ченгене скеле и при о. Св. Анастасия.

В средата на август започнаха и същинските подводни разкопки на подводния обект, финансирани изцяло от Община Бургас. Те се ръководят от проф. Христов и д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология към Министерството на културата и гл. ас. в НАИМ-БАН. За резултатите от тях широката общественост ще бъде информирана след приключването им.

Проучванията са реализирани като съвместен проект на РИМ-Бургас и ЦПА, в рамите на програмата им за сътрудничество при проучване на миналото на бургаското крайбрежие.

http://www.desant.net/show-news/53913
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 30 August 2020, 08:16:56
Синеморското съкровище

(https://i.postimg.cc/T1Cbc8B4/trakiyskoto-sakrovishte-otkrito-kray-sinemorets-03.jpg)

(https://i.postimg.cc/jdSPS570/trakiyskoto-sakrovishte-otkrito-kray-sinemorets-08.jpg)
Миниатюрна златна колесница с два коня и богинята на победата Нике, открита в могилата в Синеморец.
Предметът е голям само 2,5см и е изложен под лупа, за да могат посетителите да разгледат тази уникална част от диадема на жрица в детайли.
Малко ювелирни предмети, изработени дори в днешно време притежават такава деликатност на изработката

През 2006 год. уникално златно тракийско съкровище е намерено в могила над устието на река Велека.

Това станало след като две трети от надгробната тракийска могила в Синеморец била изгребана от багер, вкаран в нея от местен хотелиер. На 26 август 2006 г. Даниела Агре и нейни колеги археолози случайно минавали край разкопаната могила в Синеморец и видели в пръстта стърчащи златни предмети. Това дало началото на уникалните находки – златна огърлица с бича глава, сериозно повредена от изгорената на клада знатна тракийка, златни наушници във формата на колесници с богинята Нике, управляваща два коня. Само едната от тях е добре запазена. Другата се нуждае от сериозна реставрация.

Сред откритията са още златна пластина – плочка от диадема с надпис "Деметриус направи", сребърни дискове, които по всяка вероятност са били част от ритуално облекло, както и керамична антропоморфна скулптурка , която от едната страна изобразява мъжка фигура с подчертани мъжки полови белези, а от другата – с женски. Общо около 160 златни предмета и детайли са изровени от могилата.

Археолозите са на мнение, че в могилата е кремирана знатна особа и затова част от предметите са обгорени. Вероятно това е погребение на жрица с аристократично положение. Открити са и керамични плочки с изображение на богинята майка, почитана от траките. Намерените предмети са от III в. Пр. Хр

Могилата е била разработвана и преди – през 1995 г., но е обявена за безперспективна и е изоставена. Работите са били преустановени.

В момента находките от златното тракийско съкровище са изложени в Общинския исторически музей в Царево.

(https://i.postimg.cc/gjYRRcth/trakiyskoto-sakrovishte-otkrito-kray-sinemorets-07.jpg)

(https://i.postimg.cc/660CKRTf/trakiyskoto-sakrovishte-otkrito-kray-sinemorets-02.jpg)

https://www.tsarevo.info/zabelejitelnosti/trakiyskoto-sakrovishte-otkrito-kray-sinemorets/


Анализ на синеморското съкровище от Проф. Карайотов

(https://i.postimg.cc/Jn3ZGHxm/profesor-Ivan-Karayotov.jpg)
Иван Карайотов е един от най-видните археолози - изследователи на Бургаския регион

Иван Карайотов е един от най-видните археолози – изследователи на Бургаския регион. Роден е на 20 декември 1941 г. в с. Лозен, Хасковска област. Завършва гимназия в Бургас. Следва пет семестъра теология (от 1963 до 1965 г.) в Духовната академия "Св. Климент Охридски". През 1971 г. завършва специалност "Класическа филология" в СУ "Св. Климент Охридски", след което две години работи като археолог в Градския музей в Сандански. От април 1972 г. е завеждащ отдел "Археология" в ОИМ – Бургас. 1974 г. избран за научен сътрудник по антична археология. В 1985 г. защитава кадидатска дисертация, а в шест години по-късно и докторска. И двата му доктората са посветени на месамбрийското монетосечене. От 1996 г. старши научен сътрудник ІІ степен, от 2003 ст. н. с. І степен в Регионален Бургаски музей и от декември 2005 г. професор по антична археология в Шуменския университет ,,Епископ Константин Преславски", където чете лекции по класическа археология и други археологически дисциплини. Почетен гражданин на град Бургас.

При откриването на античните монети край Синеморец тази година, Даниела Агре се обръща към него за помощ при анализирането на съкровището. Ето какво казва професорът за находките:

На 27 септември 2012 г. екипът на колегата Даниела Агре, която ръководи археологическите проучвания на една резиденция на тракийски царе, разположена при село Синеморец, Царевска община, близо до устието на странджанската река Велека, се натъкна на голямо, сензационно монетно съкровище. То е било открито в близост до външните зидове на резиденцията, на малка дълбочина, укрито в гърне с капак.

Г-жа Агре потърси моята помощ за идентификация на тази изключително ценна, огромна монетна находка. Когато пристигнах в нейната импровизирана база, заварих членовете на екипа й и самата ръководителка да се занимават с отделянето на монетите, които през вековете се бяха слепили и образуваха топка с неправилна форма. Още като видях присъствието на тетрадрахми с голям диаметър и плоски ядра прецених, че се касае за късноелинистически сребърни монети. Няколкото, вече отделени монети, имаха белезите на тетрадрахми, сечени в Бизантион, подражание на типа Лизимахови монети от същия номинал.

С големи усилия ръководителката Агре и нейните помощници успяваха да отделят отделните екземпляри и да осъществят едно първично преброяване до 200 екземпляра със сигурност. Тези усилия се оказаха ползотворни и в общи линии сега можем да бъдем сигурни в състава на тази уникална и скъпа монетна находка.
Най-многобройни са тетрадрахмите на Бизантион. Те са може би над 150 екземпляра. На тяхната лицева страна е изобразен Александър Велики, представен в профил надясно и с овнешките рога на египетския бог Амон-Ра. На опакото виждаме богинята Атина, седнала на престол, подпряна на щит и държаща статуетка на богинята на победата Нике. Под престола е гравиран символът на Бизантион – посейдоновия тризъбец. Дори и без да бъдат прецизно анализирани, от пръв поглед е ясно, че те принадлежат на най-късния период в монетосеченето на този тип от монетарницата на града, разположен на европейския бряг на Босфора. Те датират от последната четвърт на 2 век и първото десетилетие на 1 век пр. Хр.

Най-ранна в съкровището е единствената монета на витинския цар Прузий II (182- 149 г. пр. Хр.). Тя има на лицето портрет на владетеля, а на опакото Зевс прав, гол до кръста, държащ жезъл с дясната ръка и увенчаващ с венец името ,,Прузиу", изписано в родителен падеж. В находката има няколко тетрадрахми на другия витински цар Никомед ІІ Епифан (149–128/127 пр. Хр.). Неговите монети също имат портрет на лицето и Зевс на опакото със същите стилови белези и с орел, кацнал на светкавица в лявото поле между фигурата на божеството и името на владетеля.

От западночерноморските градове в Синеморец присъстват само Одесос с един или два екземпляра, датиращи от последната втора фаза на неговото сребърно монетосечене, т. е. след 115/110 г. пр. Хр. Не е подмината и Месамбрия с една тетрадрахма от периода 150-125 г. пр. Хр. Одесоските и месамбрийската имат Херакъл на лицето и седнал Зевс на опакото и съответните белези на тяхното градско монетосечене – монограм на името за Одесос и шлем в профил за Месамбрия. Тук присъства и един екземпляр на Македония от времето на римската власт в тази антична област.

Най-значимо, уникално и сензационно е присъствието на голям брой съвършено редки сребърни тетрадрахми на тракийския цар Мостис (края на ІІ – началото на І век пр. Хр). Успях да преброя повече от 25 екземпляра, но след почистването във сигурност ще се окажат повече и могат дори да надминат 30 екземпляра.

Мостисовите монети също имат портрет на лицевата страна и като тези на Бизантион – седнала на престол Атина. От двете страни обаче четем титлата и името на владетеля в родителен падиж ,,Базилеос Мостидос". Под престола с букви е отбелязана година, но тези надписи ще се прочетат, когато находката бъде почистена. Върху колко от новоткритите тетрадрахми има надпис ,,Епи Садалу" (,,При Садала") ние сега не можем да кажем. А това е царско име и във всички публикации досега се спори каква функция е изпълнявала тази личност. Възможно е новата находка да хвърли светлина и при решаването на този проблем.

До 1991 г. в литературата бяха известни само 11 сребърни монети на Мостис, публикувани изчерпателно от варненския нумизмат Адолф Рогалски, пръснати в най-реномираните световни музей и колекции. От тогава насам колегата Евгени Паунов е успял да документира още три екземпляра. Те са отсечени с 4 лицеви печата и с 12 печата за опако. Можем да бъден сигурни, че Синеморското съкровище ще обогати този инструментариум, но това може да бъде установено само при бъдещия стилов анализ след почистването на находката. Паунов е установил, че последната мостисова тетрадрахма (виж снимката) е била продадена през 2004 г. за 5 000 евро.

В заключението на една своя статия проф. Калатай, на базата на изключителната рядкост на Мостисови тетрадрахми, изразява мнения, че това е епизодично, незначително монетосечене. Към тази посока на мислене го тласка и обстоятелството, че съществуват няколко късноелинистически тетрадрахми на Тасос и Месамбрия, препечатани върху тетрадрахми на Мостис. Синеморското съкровище обаче явно ще опровергае това негово заключение и ще ни представи този тракийски владетел в съвършено нова светлина.

Препечатана тетрадрахма на Мостис има и в съкровището от бургаското село Рудник. Тя е намерила място в моя корпус The coinage of Mesambrea, Vol I под № 764 и тук е мястото да отбележим, че бронзови монети на този тракийски владетел се откриват в стария град на Несебър, по долината на река Хаджийка, в Айтоско, а един екземпляр е открит сред развалините на тракийското укрепление, разположено на северния бряг на Мандренското езеро, недалеч от разклона за село Черни връх.

Досега датите, изписани върху известните тетрадрахми със старогръцки букви, започват с 13 и свършват с 38. Надписът ,,ЕПИ САДАЛА" върху досегашните тетрадрахми е гравиран върху екземпляри от 13-а и 14-а година и отново се появява при маркираните с датите 35-а, или 36-а година. Синеморското съкровище сигурно ще даде възможност и тези данни да се променят.

По повод на новата находка аз си спомних, че преди години за колекцията на Археологически музей Бургас откупихме две тетрадрахми. Едната от тях е с рядкото обозначение ,,Котюос Характер" (,,Печат на Котис") и принадлежи на по-късния тракийски цар Катис ??, царувал през втората половина на 1 век пр. Хр. в столицата Бизия, а другата е тракийски варваризат на тетрадрахмите на Тасос. Те са били част от съкровище, открито в една лъка на брега на река Резовска при пограничното село Сливарово, Малкотърновска община. Сега отново съжалявам, че Сливаровската находка се е разпръснала и това не ни дава уникалната възможност да сравним състава й със заровеното в началото на 1 век пр. Хр. Синеморско съкровище и да направим заключения относно монетната циркулация в Странджа през 2 – 1 век пр. Хр.

Натрупването на Синеморското съкровище и това от Сливарово сигурно е свързано с изключително развитата антична металургия в Странджанската област.

Обстоятелството, че новата находка се състои от монети, сечени в области от двете страни на Пропонтида (Витиния е на южния бряг, а Бизантион и царството на Мостис на северния бряг на Мраморно море), към които се добавят малкото екземпляри на западнопонтийските Одедос и Месамбрия, придава на тази сензационна монетна находка истински морски характер.

Открито на морския бряг, при устието на Велека и при едно село, което е наследило селището със старо име ,,Галанджа", идващо от старогръцката дума ,,галене" – време за благоприятно плаване на платноходите, новото съкровище ще обогати изведнъж младият музей в общинския център Царево и българската наука за нашата морска древност.

https://www.tsarevo.info/istoriq/analiz-na-sinemorskoto-sakrovishte-ot-prof-karayotov/
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 03 September 2020, 12:44:22
Владетелската кула в замъка Русокастро разкрива своите тайни

(https://i.postimg.cc/ZKs3BS89/159911594515146.jpg)

При тазгодишните разкопки на едноименната крепост бяха разкрити останки от  следновековна работилница за изделия от рог

В края на август археологически екип с ръководител д-р Милен николов, директор на Регионалния исторически музей в Бургас, изцяло проучи кулата донжон в замъка на средновековния град Русокастро. По план тя е шестоъгълна, а стените й са с внушителна ширина от близо 2 метра.

(https://i.postimg.cc/N0mrz2WT/2.jpg)

Според проучвателите владетелската кула е построена в края на XIII в., а през 70-те години на XIV в. е опожарена.

Кулата е била изградена от изключително добре издялани каменни блокове. Градежът е бил буквално съвършен. За съжаление, именно красивите каменни блокове са привлекли вниманието на местното население, което е ползвало руините на кулата като кариера в продължение на столетия. В резултат на това от външните лица на стените са останали едва няколко каменни блока.

Подът на кулата е бил внимателно измазан с хоросан. Тук, на първият етаж, вероятно се е разполагало мазето, в което са се съхранявали различни хранителни продукти.

Специалистите предполагат, че кулата е била висока около 15-18 м., на три или четири етажа.

Един от най-големите успехи на тазгодишните проучвания е локализирането на работилница за изделия от рог на един от етажите на кулата. При пожара част от продукцията се е свлякла в мазето и сега е открита от археолозите. Това са заготовки и полуфабрикати от рог на теле, елен лопатар и благороден елен.

(https://i.postimg.cc/d3H7y2yM/image.jpg)

Открити са и няколко напълно готови изделия – игли от рог, пластини за дръжки и една много ценна находка – почти напълно готова свирка. По етнографски паралели проучвателите предполагат, че тя е била вложена в дървена флейта.

(https://i.postimg.cc/NGp2ScPN/1.jpg)

За съжаление, почти до пода на кулата културният пласт е бил изчерпан и изхвърлен при ваденето на камъни – от иманяри и от направата на военен окоп, вероятно през  80-те години на ХХ в.

Археологическото проучване е финансирано за поредна година от Община Камено и Министерството на културата на Република България.

http://www.desant.net/show-news/54063


В крепостта "Русокастро" археолози са открили голяма шестоъгълна кула

За поредна година археолозите проучват средновековния български град "Русокастро". Най-интересният открит обект в рамките на този археологически сезон е една голяма свободно стояща шестоъгълна кула, която впечатлява с размерите си - 16 на 12 метра, каза д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей в Бургас и ръководител на екипа археолози, които работят на обекта. Кулата е свободно стояща, не е свързана с крепостните стени. Изградена е от много добре обработени квадри - камъни с формата на куб, споени с бял хоросан. На Балканския полуостров подобни обекти се наричат "пиргове" или самостоятелно отбраняващи се кули. В западната литература пък подобни археологически обекти се наричат "донжони". Кулата е била с височина поне 20 метра, като по всяка вероятност се е състояла от четири етажа, допълни още Милен Николов. Смисълът на тези укрепления в миналото е бил при едно евентуално нападение, навлизане на врага в средновековния град, местният аристократ заедно със семейството и приближените си да може да се оттегли в подобна кула и да се защитава, докато пристигне външна помощ или докато свършат хранителните припаси или водата. В този тип кули е имало складове за оръжия, за хранителни продукти, за вода, често и параклис, посочи още ръководителят на археологическия екип д-р Милен Николов. На този етап от проучванията, единствената шестоъгълна кула, която може да се даде като най-близък аналог до Русокастренската, е в крепостта Цареви кули, при днешния град Струмица в Република Северна Македония. За поредна година археологическите проучвания на средновековния български град "Русокастро" се провеждат от бургаския музей и са финансирани от Община Камено и от Министерството на културата на Република България.

https://www.youtube.com/watch?v=6UF_Ycic1tY
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 03 October 2020, 07:45:19
Откриха уникално стъклено съкровище, потънало в морето край Бургас

(https://faktor.bg/media/article_gallery/uploads/Images_3/S/sakrovishte.jpg)

https://faktor.bg/bg/articles/otkriha-unikalno-sakrovishte-kray-burgas

В морето край Бургас е открита част от най-голямото потънало стъклено съкровище по нашето Черноморие. Обектът е открит към акваторията на залива "Ченгене скеле" близо до нос Чироза.

Сред находките от морското дъно са десетки части от стъклени съдове с изключително качество. Няколко от тях бяха показани днес на пресконференция в двора на Етнографския музей в Бургас. Най-много са чашите за вино.

Археолозите не искат да спекулират, но предполагат, че те са произведени през 17 век, вероятно някъде в Италия. Работната хипотеза е, че стъкленото съкровище е пътувало с кораб, който се натъква на подводен риф и потъва близо до нос Чироза. Археолозите са на мнение, че ако проучванията под вода продължат, може да бъде локализиран и самият плавателен съд с още от неговата стока, каза пред БТА директорът на Регионалния исторически музей в Бургас Милен Николов.

От години археолозите знаят, че водолази са намирали тук подобни артефакти, но не и точната локация. Техните предположения се насочиха към акваторията на залива "Ченгене скеле", близо до нос Чироза. С подкрепата на Община Бургас бяха извършени проучвания както на брега, така и под вода, които завършиха с интересни открития, добави директорът на музея. Проучени са само 3-4 процента от територията в залива "Ченгене скеле".

Очакваме още интересни находки. Ще продължим да помагаме на археолозите финансово и логистично. Откритите предмети ще експонираме на място в рибарското селище "Ченгене скеле", където изграждаме етнографски комплекс. Имаме съмнение, че част от интересните находки от залива вече са извадени от водолази назад през годините. Затова призовавам хората, които държат такива предмети в домовете си, да ги върнат в музея, за да направим една внушителна експозиция.

Заявявам официално, че Община Бургас ще осигури средства за тяхното откупуване, заяви кметът Димитър Николов.

Освен стъклените предмети, има още неколкостотин находки, открити под водата, които ще попълнят фонда на Регионалния исторически музей в Бургас. Това е тракийска керамика - съдове, работени на ръка, с пластична украса и излъскана повърхност. Останалите фрагменти са от амфори, дъна и стени на местни и вносни купи, червенолакова керамика с релефна украса. Тези находки са отрити в подводен ров от каменен зид.

Допуска се, че на нос Чироза е бил изграден поредният късноелинистически укрепен център, подобен с вече известните такива в Приморско, Синеморец и др. В източната и югоизточната акватория на нос Чироза са проведени подводни издирвания.Там са открити археологически структури и находки на площ от 2 декара, които са картирани - голям брой фрагменти от гръцка строителна керамика, римски тегули и имбрекси, както и някои цели късноантични керемиди, поясни Милен Николов.

При подводните огледи водолазният екип е успял да събере от морското дъно около 100 керамични фрагмента, половин каменен гръцки щок от котва, каменна бойна топка, няколко сравнително добре запазени амфори.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 09 October 2020, 08:45:31
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АНТИЧНО СВЕТИЛИЩЕ НА ОСТРОВ СВЕТИ ПЕТЪР, АКВАТОРИЯ НА ГР. СОЗОПОЛ

(https://i.postimg.cc/pL4pz48z/ostrov-Sv-Petar-2.jpg)

http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=article&id=800

Остров Свети Петър е малък остров в българските териториални води на Черно море. Надморската му височина е до 9 м. Намира се на около петдесет метра източно от остров Свети Иван, близо до Созопол. Предполага се, че при покачване на морското ниво през последните две хилядолетия и съпътстващите геологически процеси се е отделил от остров Свети Иван. Островът не се споменава в писмените извори до втората половина на XIX в. Гръцкият историк Ламброс Камберидис допуска, че след като другите два острова в акваторията на Созопол (св. Иван и св. Кирик и Юлита) са кръстени на църковните постройки там, то вероятно и на Свети Петър е имало църква или манастир, а паметта за него е запазена в името. За наличието на основи на параклис на острова споменава и дългодишната директорка на музея в гр. Бургас Цоня Дражева.

До есента на 2020 г. на остров Св. Петър не са провеждани археологически проучвания. Липсват данни за постъпили случайно находки в българските музеи. Изключение прави един добре запазен каменен щок, открит южно от острова от водолази, които са го предали за съхранение в Националния исторически музей.
От 28.09 до 8.10.2020 г. са проведени първите редовни археологически разкопки на острова. Заложени са няколко сондажа на площ от 66 кв. м.

(https://i.postimg.cc/nLmMk2Y5/ostrov-Sv-Petar-3.jpg)

Положителни резултати от изследването на острова са постигнати в източния сектор на разкопките, където са локализирани две структури - ниски могили от натрупана привнесена пръст, затрупана с дребни камъни. В пръстта са открити фрагменти от амфори, купи, дебелостенни кухненски съдове. Намерени са и фрагменти от тънкостенни керамични съдове покрити с червен лак и черен фирнис. Интерес предизвиква и откриването на бронзов връх на триръба стрела.
От проведените разкопки и геологически проучвания извършени от гл. ас.д-р Стефан Велев (СУ ,,Св. Климент Охридски") могат да се направят следните обобщения:
1. На днешния остров св. Петър е съществувало крайморско светилище. Ритуалът е бил натрупване на малки могили от пръст, покрити с камъни. На базата на откритите находки светилището се датира от края на V в. пр. Хр. Липсват находки, които могат да се датират за други епохи.
2. На острова няма никакви останки и податки за съществуването на каменен градеж, който може да се свърже с предполагаем храм, параклис или по-голяма църква.
3. Според проведеното геологическо изследване от д-р Ст. Велев, може да се каже с голяма степен на сигурност, че преди 2500 години, днешните острови св. Иван и св. Петър са били един остров, разделен на две отделни части в много по-късно време.

Археологическите разкопки са проведени под ръководството на проф. д-р Иван Христов (Национален исторически музей - София) и д-р Милен Николов (Регионален исторически музей – гр. Бургас). Проучванията са финансирани от Министерство на културата на Република България.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 16 October 2020, 08:27:30
Успешен археологически сезон в "Деултум - Дебелт"

През тази година се отбелязват 40 години от началото на археологическите проучвания на "Деултум". Това е едно време на равносметка и независимо от превратностите на времето, мисля, че резултатите са добри от гледна точка на това, че имаме една прекрасна база, както и поставено начало на три емблематични обекта, каза в интервю за БТА Красимира Костова, директорът на НАР "Деултум - Дебелт" Красимира Костова, която проучва термите на античната римска колония. Освен нея, през този археологически сезон на отделни обекта от "Деултум" работиха доц. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Христо Прешленов. В единия от секторите през тази година е продължило проучването на домус, който се датира от края на III век. Той е изключително интересен, защото предполагаме, че заема две инсули (два квартала), обясни Красимира Костова. Тя допълни, че това е една много богата, много луксозна сграда, в която се открива една пищна декорация от пиластрови капители, като най-вероятно цялата сграда е била облицована в мрамор. Откриват се фрагменти и от надписи. Според Костова, освен като домус, тя е имала и обществени функции. Под въпросната сграда в по-ранни векове, вероятно във II век, са изградени и храмовете. Предполагаме, че това е Ареа Сакра на римската колония "Деултум", кварталът, в който са изградени храмовете, каза още Костова. Тя припомни, че точно в тези части в края на 80-те е открита и бронзовата глава на император Септимий Север. Директорът на НАР "Деултум - Дебелт" добави, че миналата година е стартирало проучването на североизточната кула на крепостта. След като вече е разкрита потерната, археолозите попадат на рядък пример на стълбище в самата крепостна стена. Предстои да се изясни дали то е водило към по-горен етаж на укрепителното съоръжение или до платформа на кулата. В рамките на тазгодишния археологически сезон се извършва и консервация на един от първите разкрити зидове на обекта, открит още през 1986 година. Той беше в много тежко състояние и имаше опасност да изчезне изцяло като обем, посочи още тя. Красимира Костова подчерта, че термите - обектът, който тя проучва - са един от важните акценти в археологическата експозиция на резервата. Като площ обхващат около 7 декара с топли, горещи, студени помещения, места за спорт, места за почивка, за разговори. Това са тези обществени сгради, които обединяват целия социален живот в колонията. Желанието ни е да съхраним обекта и да го представим по един интересен начин за нашите посетители, добави още Костова. В средата на октомври археолозите приключват поредния успешен сезон на археологическия обект, който има вече 40-годишна история. Със сигурност обаче и през следващите години римската колония ще разкрива пред археолозите много ценни артефакти и археологически тайни.

https://www.youtube.com/watch?v=HqfYCqRSQG8
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 19 October 2020, 06:32:41
Разкриха голяма кула и стълбище в крепостната стена при проучванията на Деултум

(https://static.bnr.bg/gallery/cr/medium/b6d4de769d2d6594f8ab9dab94c55257.jpg)

https://bnr.bg/burgas/post/101358555/golavma-kula-i-stalbishte

Голяма кула и стълбище, изсечено в крепостната стена на Деултум са сред откритията през този археологически сезон. Те са разкрити от екипа на доц. Людмил Вагалински. Той проучва фортификацията на единствената римска колония открита в българските земи край средецкото село Дебелт.

Стълбище в крепостната стена се среща много рядко, то е свързано с малка портичка, която осигурява връзката на стената с бойната платформа горе на зъберите, коментира археологът:

"Имам обяснение защо има потерна там, за да може защитниците на крепостта да бъдат много бързи и мобилни и да спират врага ако премине през портата, но е странно като решение, архитектурно и военно. Това са доста иновативни решения, говоря за около 300 година след Христа, когато правят късноантичната и късноримската нова крепост.  Много съм впечатлен от нестандартното им мислене! Очевидно са участвали инженери, архитекти, не само местни. Няма паралели на фортификацията на Деултум с други места по Средиземноморието и по света."   

При проучванията през септември е разкрита и част от източната крепостна стена. Там е намерена мащабна кула с размери - 8 на 9 метра, която е от времето на късен Рим и е запазена на височина от 3 метра над тогавашния терен.

При разкопките в Деултум през тази година продължиха и проучванията на Храма на императора и римските терми.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 20 November 2020, 06:02:17
Конска кост, намерена в крепостта Русокастро, разкрива неизвестен древен ритуал(https://i.ibb.co/gTsbphQ/DCIM-100-MEDIA-DJI-0077-JPG.jpg)

http://www.desant.net/show-news/54759

Проучванията на крепостта Русокастро приключиха в началото на октомври 2020 г. В резултат изцяло е разкрит донжонът на замъка, голям фрагмент от източната крепостна стена и съвсем нова правоъгълна кула.

Традиционно при процеса на проучване се събира всяка открита животинска кост. При анализа на тези, намерени в Русокастро, археозоологът  д-р Георги Рибаров се натъква на изключително интересна находка. Това е плешка от кон, открита в пласт от края на XIII – началото на XIV в.

Тя е била подложена на термична обработка – месото е изядено след печене, което добре се вижда от характерната промяна на цвета на костта. След това, върху едната повърхност на плешката на три места има ясни следи от горене. Почти сигурно е, че става въпрос за притискане на нагорещено желязо с кръгло сечение по повърхността на костта. По този начин са прогорени три кръга, на равно разстояние един от друг, в линия.

(https://i.ibb.co/WKBFkDc/Rusokastr-kost.jpg)

Подобен случай не е известен в научната литература и историческите извори. В българската традиционна култура конят е много силно, свещено животно, и подобни действия върху конски кости са твърде необичайни.

От етнографията е известно традиционното гадаене по Гергьовден по дясната агнешка плешка за това дали ще има берекет през годината. Но няма данни за подобни действия върху конска кост.

Затова и към настоящия момент работната хипотеза на проучвателите е, че става въпрос за ритуално действие – някакъв вид магия, която е напълно непозната като паралел в българската традиционна култура.

Не е изключена вероятността тази откритата находка да е свързана със съвсем чужда култура – възможно е татари или кумани да са извършили това документирано магическо действие. През средновековието те често присъстват по нашите земи било то като нашественици, било то като съюзници на Византия.

Тази теза тепърва ще стане ясно дали е адекватна или не. Но при всички случаи необичайната находка от Русокастро дава изключително ценна информация за бита и ритуалите на населението, което някога е обитавало крепостта.

Припомняме, че разкопките в Русокастро се изпълняват от екип на Регионален исторически музей – Бургас с ръководител д-р Милен Николов и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България. Проучванията тази година приключиха в началото на октомври. Изцяло бе разкрит донжонът на замъка, голям фрагмент от източната крепостна стена и съвсем нова правоъгълна кула.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 18 December 2020, 05:46:48
Нови находки са открити при проучването на крепостта Русокастро

(https://static.bnr.bg/gallery/cr/medium/1ce7fa670f522cba475c9067cc2aa07c.jpg)

https://bnr.bg/burgas/post/101390915/novi-nahodki-sa-otkriti-pri-prouchvaneto-na-krepostta-rusokastro

Две нови важни находки са открити през тази година при разкопките на крепостта Русокастро, съобщават от Регионалния исторически музей в Бургас. Това са дъна от чаши, изработени в техника ,,сграфито", на които са изобразени отделни монограми. Единият от тях е с името МИХАИЛ, а вторият е монограм на императорската фамилия ПАЛЕОЛОГ. Подобни находки се откриват в черноморските градове – Созопол, Несебър, Варна, Кастрици, Калиакра, и в градовете, намиращи се в близост до морето – Русокастро, Провадия и Шумен. Чашите са изработвани вероятно в Константинопол, и са доказателство за оживените търговски връзки между българските черноморски градове и Византийската столица. Подобни се откриват и в Егея, в гр. Солун, Родос и на о-в Тасос.

Монограмите са открити при проучването на замъка на средновековният град Русокастро.

Разкопките се изпълняват от Регионален исторически музей – гр. Бургас и се финансират от Община Камено и Министерството на културата на Република България.
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 22 December 2020, 19:33:52
Зубър и огромни диви свине са ловували обитателите на замъка на средновековния град Русокастро

(https://m.netinfo.bg/media/images/37140/37140075/991-ratio-r.jpg)

Сред събраните от археолозите кости се откриват останки от къдроглав пеликан, три вида кокошки, полска врана, миди и различни риби

Зубър, дива свиня, елен лопатар, благороден елен и сърна са ловували преди векове обитателите на замъка на средновековния град Русокастро. Това е установил археозоологът д-р Георги Рибаров след анализ на намерените по време на археологическите проучвания на крепостта общо 6036 костни останки, от които са определени 5724 бр.

Много от дивите свине са били с огромни размери – анализирани са костни останки от екземпляри с височина 94,2 см.;  94,3 см.; 95,9 см.; 99,2 см. и дори  и 101,3 см.!

Любопитни са дивите птици, ползвани за консумация от средновековните русокастренци. Новооткрити са костите от къдроглав пеликан, посевна гъска, лятно бърне, среден бекас, гривяк и полска врана.

Кости от полска врана са открити и при разкопките на Велики Преслав. Все още не е ясно дали враните са ползвани за храна, или са ловувани заради перата им – те са много красиви, синьочерни са на цвят и е възможно да са ползвани за украса.

Сред домашните животни най-голям е процентът кости от домашна свиня. Следват процентно кости от овце и агнета, говеда, кози и биволи. Една от свинете е била с огромни размери – височината й е била 98 см. – почти един метър.

Традиционно има и много кости от коне, но и от катъри и мулета. Открити са кости и от магаре в млада възраст, месото на което със сигурност е консумирано.

(https://i.postimg.cc/T1ntNjGH/image.jpg)

Многобройни са намерените от археолозите черупки от блатна мида, речна мида, два вида морски миди. Сред ловуваните риби са сом, един от които е тежал около 10 кг, шаран, каракуда, бяла риба. Една от белите риби е била с тегло около 5 кг.

Любопитни данни дават и останките от домашни птици. Сред тях, освен патици и гъски, има и поне три вида кокошки. Едната от тях е била с големи размери, и най-близките нейни представители днес са породата роудайлънд и плимутрок. Има и останки от малко по-малки по размер екземпляри, чиито днешни най-близки ,,роднини" са от породата легхорн. Последната, трета група, е съставена от малки по размер кокошки.

Археологическите разкопки на средновековният град Русокастро се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България.

http://www.desant.net/show-news/54929
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 27 December 2020, 08:58:52
Селище от каменно-медната епоха описва живота край устието на Ропотамо

Край устието на река Ропотамо в Черно море са живели хора още през V хилядолетие преди Христа, по време на каменно-медната епоха. Това сочат последните проучвания на учените от Центъра за подводна археология в Созопол. Находките показват, че в района е имало хора около 1000 години по-рано отколкото се смяташе досега.

"Откритието ни от тази година са материали от каменно-медната епоха, които изглежда са от селище, което тогава, когато е съществувало, се е намирало изцяло на сушата, тъй като бяха намерени в пласт, който има характер на сухоземна среда", казва в интервю за Свободна Европа Калин Димитров, археолог в Центъра за подводна археология Созопол и в Националния археологически институт на БАН.

Археологическият обект Ропотамо е открит случайно още в средата на 70-те години, а последвалите частични проучвания показват, че около VІ век преди Христа тук възниква пристанище. През 2017 г. Центърът за подводна археология възобновява проучванията край плаж Ропотамо, тъй като обектът е един от малкото от този тип, които са добре запазени и не са били разрушени при строителни дейности.

"Проучванията от 2018 г. до 2020 г. всъщност показаха, че под пристанищния пласт има останки от селище от ранната бронзова епоха, датиращи от времето на прехода между третото и четвъртото хилядолетие преди Христа, от съвсем началните фази на бронзовата епоха по българското крайбрежие", допълва Димитров, който води проучванията в района от 2017 г.

(https://gdb.rferl.org/79274c1a-1b81-4c0a-8b18-7c6ced112e31_w650_r1_s.jpg)
През 2020 г. подводните археолози се натъкват на материали, които показват, че преди 6000 години на това място е имало селище, което се е намирало изцяло на сушата

Но по време на подводните разкопки, проведени през септември месец тази година, археолозите се натъкват на материали от още по-ранната каменно-медна епоха. Според тях тук са живеели хора преди 6000 години, което е около 1500 години по-рано от построяването на Хеопсовата пирамида в Египет.

"За това селище в момента не можем да кажем много повече, освен това, че е съществувало някъде наоколо", казва Димитров, който планира да продължи проучването на района през следващите години.

Все пак информацията, която имат до момента учените вече разказва интересна история, свързана с промените в климата. Данните показват, че нивото на морето преди около 5000 години е било с около 5 метра по-ниско от днешното.

Така първото селище от каменно-медната епоха е било изцяло на сушата, докато през бронзовата епоха хората са изграждали постройките си край водата върху дървени стълбове. Тези колони са запазени под водата и до днес и свидетелстват за бързото покачване на нивото на морето.

(https://gdb.rferl.org/3c94e860-fa37-4647-ab65-ddcfb19f1593_w650_r1_s.jpg)
Дървените стълбове, върху които хората са строили сградите си, за да се предвазват от покачващото се ниво на водата, са все още запазени

Друг интерес за археолозите представлява и пристанището, съществувало край устието на река Ропотамо.

"То е функционирало в един много дълъг период от 5 век преди Христа до днешно време почти без прекъсване. Ако човек оцени материалите от различните епохи, много добре се виждат периодите на възход, развитие и богатство на този край, както и кризисните периоди, от които почти липсват материали", разказва Димитров.

Пристанището е било входната точка за долината на самата река Ропотамо, която е била много плодородна и богата област. Данните сочат и че античното пристанище край устието на река Ропотамо е било в територията, контролирана от древногръцката колония Аполония Понтика, която се е намирала на мястото на днешния Созопол. Пристанището край Ропотамо е следвало ритъма на развитие и упадък на Аполония Понтика, казват учените.

Подводните археолози ще продължават да разнищват историята на човешкото присъствие край устието на Ропотамо, продължаващо повече от 6000 години. Единственото подобно селище, за което имаме сведения до момента, се намира в акваторията на пристанището на град Созопол.

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30905017.html
Title: Re: Археологически находки в Бургаска област
Post by: Hatshepsut on 12 January 2021, 18:24:49
Находки от подводни проучвания при н. Чироза и от култови ями в бургаски квартал влязоха в изложба

(https://i.postimg.cc/593DfzwZ/161044033458469.jpg)

Най-представителните находки от едни от най-интересните археологически проучвания през изминалия сезон 2020 – на тракийското ямно светилище в бургаския квартал Изгрев и от разкопките на суша и под вода на н. Чироза, вече са експонирани в самостоятелно обособена изложба в залите на Археологически музей – Бургас.

При разкопките в бургаския квартал ,,Изгрев", в непосредствена близост до църквата ,,Св. Атанас", през май-юли 2020 г. е открито голямо тракийско ямно светилище.

Проучени са 60 култови ями, които се датират от VI в. пр. Хр. до IVв. пр. Хр. В тях са поставени като дарове керамични съдове – фрагментирани и цели, както и останки от различни животни. Най-многобройни са костите от коне.

В една от ямите е открит цял женски скелет.

Сред находките от обекта има голяма урна с излъскана украса, кратер за смесване на вино с вода, фрагменти от рисувана гръцка керамика, амфори и амфорни печати и мн. др. Намерена е и бронзова фибула за дреха.

(https://i.postimg.cc/vH2jVd2h/image.png)

Разкопките са ръководени от ас. Мирослав Класнаков (РИМ – Бургас) и Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново).

През юни-юли 2020 г. е извършено и редовно археологическо проучване при н. Чироза, на 1,8 км. югоизточно от кв. Крайморие. Открит е ров и каменна стена, ограждаща част от носа. Обектът се датира от II – I в. пр. Хр. В него са намерени фрагменти от щампована керамика от Пергам, както и тракийска и гръцка керамика от този период.

При проучване на крайбрежието на носа са открити разсипи от камъни и фрагменти от керамика непосредствено до морския бряг. Незабавно са организирани подводни археологически проучвания. Те са изпълнени от НИМ-София, Център за подводна археология – Созопол и РИМ – Бургас.

Сред находките преобладават амфори, покривни керемиди, купи, паници, каменни бойни топки, каменен щок. Установено е, че част от обекта на сушата е залят от морето, където са локализирани и постройки от дялани каменни блокове.

В залива при н. Чироза е открито и старо корабокрушение. При разкопките са извадени огромно количество изящни стъклени съдове от рисувано релефно стъкло – капаци, чаши, гарафи и др., произведени вероятно в някоя от стъкларските работилници в Италия през XVIII-XIX в. Единствените подобни експонати, и то само няколко на брой, се съхраняват в Националния исторически музей-София.

Разкопките са финансирани от Община Бургас и са ръководени от проф. д-р Иван Христов, гл. ас. д-р Найден Прахов, д-р Маргарита Попова и д-р Милен Николов.

http://www.desant.net/show-news/55050