Български Националистически Форум

Родово наследство => Генетика => Topic started by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:12:46

Title: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:12:46
Произход на българите според ДНК изследванията

Автор: Деси Каравеликова

Източник: http://history.rodenkrai.com/files/dnk_na_bulgarite.pdf

ВЪВЕДЕНИЕ

Сравнително отскоро в българската история започна да се дискутира въпроса за етногенезиса на съвременните българи. Старата теория на Златарски за ордата монголоидни тюрки, които се ,,вливат" в ,,морето от славяни" започна да дразни много нови изследователи поради наличието на няколко очевидни несъответствия, които поризхождаха от тази теория. Първият, който по моето знание би камбаната и изрази мнение, че прабългарите са с индо-ирански произход беше Петър Добрев. Разбира се, теорията му не беше добре приета сред университетските преподаватели в България, защото ако тя дори започнеше да се дискутира сериозно, това би означавало не просто да се пренапишат учебниците, но и да се признаят пропуски, грешки или откровени фалшификации в българската историческа наука.
Книгите на Петър Добрев добиха голяма популярност, дори и сред хората, които нямаха особен интерес спрямо историята на България. Мисля, че благодарение на него много други хора започнаха да ровят там, където според учените, не им е работата. Ако сега се разгледате сериозно интернет форумите и сайтовете за история на България ще откриете, че се дискутират следните тези:

1. Прабългарите са индо-европейци.
2. Прабългарите са тюрки.
3. Славяни няма, като терминът е измислен едва в средновековието. В античността срещаме термина склави, който означава роби и е название за социална принадлежност, а не e етническо наименование на народ.
4. Славяните всъщност са траки.
5. Днешните българи са наследници на траките.
6. Възможно е траки и прабългари да са сродни племена.

Без да коментирам всяка една теза поотделно (някои хора са посветили сайтове и блогове на една теза, няма как в една статия да разгледам всяка от тях подробно) ще спомена, че много от авторите и привържениците на новите теории възлагаха големи надежди на генетиката да подкрепи техните проучвания или ако не друго, поне категорично да ги отхвърли, за да може да се работи в нова посока. Съответно привържениците на траките започнаха да твърдят, че генетиката подкрепя техните твърдения, противниците пък изказват мнение, че тракоманите интерпретирали грешно генетичните изследвания, или пък се опирали само на излседването на IGENEA, чиито резултати били съмнителни. Затова реших да направя малко собствено проучване в интернет и да видя сама резултатите.
Разбира се тук, уважаеми читателю, трябва да имаш предвид, че авторът на тази статия не е специалист в областта и коментарите ще бъдат представени според скромните му възможности.

КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКАТА

За да установи произхода на човек, генетиката може да проследи мутациите на митохондриалната ДНК в човека или мутациите на ядрено-клетъчната У-ДНК. Първата е майчината линия (дъщеря-майка-баба-прабаба и т.н.), а втората – бащината линия (син-баща-дядо-прадядо и т.н.). Митохондриалната ДНК не може да служи за определяне на принадлежността на човек към определен етнос в древността, тя помага при анализ на по-големи времеви периоди. У-ДНК обаче може да определи дали двама души са роднини или дори дали даден човек е наследник на келтите, на славяните или на монголците, да речем. Това означава, че отсега нататък, ние ще говорим само за бащината линия, или за У-ДНК.

НАЛИЧНИ ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДОСТЪПНИ В ИНТЕРНЕТ

Най-систематизираните резултати аз открих в сайта www.eupedia.com (http://www.eupedia.com). Информацията, представена по-долу е базирана и извлечена именно от там. Всички останали сайтове, които намерих, предлагат платени услуги за ДНК анализ, които започват от 160 щатски долара нагоре. Ако си направите изследване чрез тях, те ви дават достъп до тяхната база данни. Данните, които те имат обаче, не могат да се нарекат представителни, най-малкото защото поръчките идват най-вече от предполага се образовани хора с финансовата възможност да платят таксата. И ако за държава като САЩ тази такса не е много, то за държави от Източна Европа, 160 долара не е сума, която средният гражданин би отделил за ДНК изследване. Не е ясно също така откъде тези фирми вземат данните за определяне на етногрупите. Предполага се, че правят запитване до университети и музеи, които са организациите, правещи в крайна сметка разкопки и днк анализ на човешки останки.
Как учените решават, че даден скелет носи да речем, келтско ДНК? В ДНК спиралата няма място, където да е записано ,,аз съм келт". Когато учените открият кости на хора, те вземат предвид в кой културен пласт са открити останките, според какъв погребален обичай е погребан човека, анализират какъв начин на живот е водил човека. После сравняват наличните данни с това, което знаем за всяка епоха и народ от изворите. И най-накрая сравняват ДНК с ДНК на други останки, за които се предполага, че принадлежат към даден народ, живял в определена епоха.
Да се върнем на данните, публикувани в интернет. За да бъдат сметнати за достоверни, те трябва да са статистически издържани. Поне за България аз не видях нито едно изследване, което да е направено от организация и в което да е отбелязано колко човека са били тествани, как се самоопределят те етнически, в кои райони на страната са родени тестваните индивиди. После – колко останки, намерени тук, са били тествани и като какви са определени въз основа на археология и антропология? Нали се сещате колко е лесно да тестваш 20 българи и 20 етнически турци без да споменаваш това и след това да твърдиш, че в генома на българина има тюркски гени? Без да навлизаме в темата за малцинствата в България, продължаваме нататък, защото проблемите на етногенетиката не свършват с представителността на извадките.

КАКВО Е ХАПЛОГРУПА И КАК ПРИНАДЛЕЖНОСТТА КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ХАПЛОГРУПА ПОМАГА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ЕТНОГЕНЕЗИСА

Генетиката е приела, че първите хора са живяли в Африка, след което мигрират в Азия, откъдето се разселват по света. С течение на времето минават поколения и техните гени претърпяват определени мутации. За да проследи мутациите във времето и на географската карта, генетиката причислява гените на хората към т.нар. хаплогрупи, означавани с букви и цифри. Тоест всяка хаплогрупа изразява мутация на генома, която се е появила в даден отрязък от време на определена територия. Ето изобразяване на мутациите на У-хаплогрупите, открити в населението на Европа:

Хронологично развитие на хаплогрупите на У-ДНК:

♦ K => преди 40,000 г (вероятно възниква в Иран)
♦ T => преди 30,000 г (около Червено море)
♦ J => преди 30,000 г (в Близкия Изток)
♦ R => преди 28,000 г (в Централна Азия)
♦ E1b1b => 26,000 г (в южна Африка)
♦ I => преди 25,000 г (на Балканите)
♦ R1a1 => преди 21,000 г (в Южна Русия)
♦ R1b => преди 20,000 г (около Каспийско море или Централна Азия)
♦ E-M78 => преди 18,000 г (в Североизточна Африка)
♦ G => преди 17,000 г (между Индия и Кавказ)
♦ I2 => преди 17,000 г (на Балканите)
♦ J2 => преди 15,000 г (в Северна Месопотамия)
♦ I2b => преди 13,000 г (в Централна Европа)
♦ N1c1 => преди 12,000 г (в Сибир)
♦ I2a => преди 11,000 г (на Балканите)
♦ R1b1b2 => преди 10,000 г (северно или южно от Кавказ)
♦ J1 => преди 10,000 г (на Арабския п-в)
♦ E-V13 => преди 10,000 г (на балканите)
♦ I2b1 => преди 9,000 г (в Германия)
♦ I2a1 => преди 8,000 г (в Сардиния)
♦ I2a2 => преди 7,500 г (в Динарските Алпи)
♦ E-M81 => преди 5,500 г (в Магреб)
♦ I1 => преди 5,000 г (в Скандинавия)
♦ R1b-L21 => преди 4,000 г (в Централна или Източна Европа)
♦ R1b-S28 => преди 3,500 г (около Алпите)
♦ R1b-S21 => преди 3,000 г (във Фригия или Централна Европа)
♦ I2b1a => преди по-малко от 3,000 г (във Великобритания)
:arrow:
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:16:17
 :arrow:
Карта на Y-хаплогрупите, които се срещат в Европа най-често

(https://s5.postimg.cc/jinzc9mqv/2018-08-14_141556.jpg)

Подробно описание на някои хаплогрупи, които касаят нашето изследване

Това описание може да го прескочите сега и да се върнете на него, след като видите генетичната карта на населението на Европа. За пригледност включвам тези данни в началото. Те са превод предимно от сайта на eupedia.com, а където липсва описание, то е взето от английската версия на сайта wikipedia.

C – най-вероятно има монголски произход. Среща се там, където е била империята на Чингиз Хан, макар че в Европа се среща само спорадично. В таблицата на Юпедия за Европа не е отразена въобще.

E1b1b възниква преди 26 000г в южна Африка. Представя последната голяма миграция от Африка към Европа.
E1b1b1a възниква преди 18 000г в североизточна Африка . Най-голяма концентрация на тази група в Европа има в северозападна Гърция, Албания и Косово. Тази група се разделя на 4 големи подгрупи:
E1b1b1a1 (E-V12)
E1b1b1a2 (E-V13)- възниква преди 10 000г на Балканите
E1b1b1a3 (E-V22)
E1b1b1a4 (E-V65)
E1b1b1b e характерна за берберите от Северна Африка. Среща се също в Иберия, Италия, Франция и южна Португалия

E1b1b1c е най-често срещана в Палестина и Ливан. Често се среща в комбинация с групите G и J2.

G възниква преди 17 000г между Индия и Кавказ.
G1 се открива най-вече в Иран, но също и в Централна Азия (Казахстан)
G2a – повечето европейци се числят именно към тази група
G2a3b – повечето западни и северно европейци
G2c почти всички европейски ешкенази евреи спадат към тази група. Тази група се открива и около Афганистан. Възможно е G2c да води началото си от там.

I възниква преди 25 000г на Балканите
I1 възниква преди 5 000г на Скандинавието
I2 възниква преди 17 000г на Балканите
I2a възниква преди 11 000г на Балканите
I2b1 възниква преди 9 000г в Германия
I2b1a възниква преди по-малко от 3 000г на Британските о-ви

J възниква преди 30 000г в Средния Изток.
J1 възниква преди 10 000 на Арабския п-в. Това е типично семитска хаплогрупа. Най-често се среща в Йемен (72% от населението). Голяма част от евреите носят J1 и J2, но все пак J2 е по-често срещана при тях. J1 се нарича Модален тип Коен, което значи, че около три четвърти от хората, наречени Коен (или пък имат някаква друга разновидност на това име) принадлежат към специфичната разновидност J1.
J2 възниква преди 15 000 в северна Месопотамия
J2a има най-голяма концентрация в Крит - 32% от населението. Има и високи стойности в Анатолия и Кавказ. J2a се среща и в Индия, особено сред висшите касти – при брамините /свещениците/.
J2b е разпространена предимно в Европа, но се среща и в Индия, като само незначителни стойности се забелязват в териториите между Европа и Индия.

P – от тази група възникват R и Q. Днес се среща много рядко, най-вече я има там, където е възникнала – в Централна Азия. В Европа е изключителна рядкост, вероятно е привнесена от миграциите на хуните или монголите.

R възниква преди 28 000г в Централна Азия
R1a1 възниква преди 21 000 в Южна Русия
R1b възниква преди 20 000 около Каспийско море или Централна Азия
R1b1b2 възниква преди 10 000г на север или юг от Кавказ
R1b-S28 възниква преди 3 500г около Алпите
R1b-S21 възниква преди 3000г във Фригия или Централна Европа

N възниква в югоизточна Азия преди около 30 000 г . (+- 20 000 години). N се среща сред уралоговорящите от Финландия до Сибир чак до Корея и Япония. Според една от теориите е възможно група N да е възникнала в СевероизточнаЕвропа, Урал или Кавказ.
N1c1 възниква преди 12 000г в Сибир.

T възниква преди 30 000г около Червено море. Среща се много рядко в Европа, под 1% от населението се числят към тази хаплогрупа. Т е една от най-старите хаплогрупи в Евразия. Най-често се среща в североизточна Африка и на западния бряг на Арабския п-в. Среща се също в южна Индия, Русия, Танзания и Камерун. В Европа има няколко области, където срещаме население от група Т: Италия, Португалия, Гърция, Македония, Сърбия и Естония . Разпространението на група Т е тясно свързано с разпространението на група E1b1b от Египет и Близкия Изток към Балканите и Дунава.

Q се среща най-вече в централен Сибир, централна Азия и индианците в Америка. Една от хипотезите е, че Q е донесена от хуните през V век в Европа. Възможно е и през късната античност или средновековието други миграции от Сибир и Азия да са донесли група Q в Украйна.

Разпределението на тези хаплогрупи в Европа:

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
 :arrow:
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:16:54
 :arrow:
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ В ДЕТАЙЛИ

Понеже таблицата на Юпедия е голяма, аз ви предлагам да извадим само информацията за България в отделна таблица, където нагледно да сравним кои хаплогрупи са представени у нас, кога и къде са се зародили и в кои други държави същите хаплогрупи имат най-високи стойности.


I1 Прото-германски, Северен
Възниква преди 5 000г на Скандинавието
В България 3%
Най-високи проценти: Швеция 42 Дания 35 Норвегия 18,5

I2a1 Сардински, Баски
Възниква преди 8 000г в Сардиния

I2а2 Динарийски, Дунавски
Възниква преди 7 500 г в Динарийските Алпи
В България (общо I1, I2a1, I2a2) 20%
Най-високи проценти: Босна-Херцеговина 50, Хърватска 42 Сардиния (Исп. ) 37 Сърбия 34,5 , Словения 22 Македония 18, Румъния 17,5

I2b Прото-келтско-германски
В България 1%
Най-високи проценти: Западна Германия 7, Норвегия 6 R1a Балто-славянски, Микенско гръцки, Македонски 18 Полша 56,5, Украйна 50 Беларус 49, Латвия 40 Словения 34,5, Чехия 34 Унгария 32, Хърватска 29 Норвегия 28 Австрия 26 Башкирия 26 Швеция 23, 5 Исландия 23 Румъния 22

R1b Италиански, Келтски, Германски, Хетски, Арменски
Възниква преди 20 000 около Каспийско море или Централна Азия
В България 18%
Най-високи проценти: Уелс 82 Ирландия 79 Шотландия 72,5 Испания 69 Англия 67 Франция 61 Белгия 60 Португалия 58 Холандия 53,5 Италия 49 Швейцария 48 Башкирия 47 Дания 44,5 Германия 44,5, Исландия 42 Австрия 23 Чехия 22

G2a Бяла раса (кавказка), Гръко-анатолийски
В България 1%
Най-високи проценти: Турция 11 Кантабриен (Исп. )10,5 Испания 10 Оверн(Франция) 9 Центр. и Ю. Ит. 8,5 Австрия 8 Тесалия (Гърция) 8 Ю. Германия 7,5 Крит 7 Португалия 6,5

J2 Месопотамски, Минойско-гръцки, Финикийски
Възниква преди 15 000 в северна Месопотамия
В България 20%
Най-високи проценти: Крит 44 Кипър 37 Сицилия 26,5 Румъния 24 Южна Италия 23,5 Турция 21 Центр. Италия 19,5 Тесалия 19,5 Албания 19,5

J1 Семитски (арабски и еврейски)
Възниква преди 10 000 на Арабския п-в
В България 0%
Най-високи проценти: Ирак 31 Сирия 30 Тунис 30 Ешкенази евр.в Европа 22 Египет 21 Сефарад. евр. в Европа 19 Ливан 13 Турция 12,5 Иран 10 Азербайджан 12 Сицилия 4 Южна Италия 5 Оверн (Фр.) 3,5

E1b1b Северно и Източно Африкански, Близкоизточен, Балкански
Възниква преди 26 000 г в южна Африка
В България 16%
Най-високи проценти: Тесалия (Гърция) 28 Сърбия 20,5 Южна Италия 18 Сицилия 17,5 Галиция (Испания) 22

T(+L) Близко-източен, Египетски, Етиоптски, Арабски
Т възниква преди 30 000 г около Червено море
В България 1%
Най-високи проценти: Сицилия 6 Италия 4 Кипър 5 Тесалия (Гърция) 4 Крит 3 Оверн-Франция 4,5 Македония 4 Естония 3,5

Q Възниква преди ок. 15-20 000 г в Центр. Азия. Най-разпространена сред кетите (Сибир), коренните индианци на Америките, селкупите (Русия)
В България 1%
Най-високи проценти: Украйна 5 Словакия 2,5 Румъния 2 Сев.Германия 2 Сардиния(Италия) 2

N1c1 Урало-фински, Балтийски, Сибирски N1c1 възниква преди 12 000 г в Сибир
В България 0%
Най-високи проценти: Финландия 58,5 Литва 42 Латвия 38 Башкирия 17
 :arrow:
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:26:52
 :arrow:
КОИ СА НАШИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РОДНИНИ?

От така представените данни виждаме, че България далеч няма толкова хомогенен състав, както някои други европейски държави, при които има стойности като 50 или 70 за някои хаплогрупи. Това надали е изненада за някого. Все пак се намираме на кръстопът. Наблюдавайки близки стойности за доста от хаплогрупите обаче отново трябва да вметнем, че не знаем какъв процент от населението е тествано и доколко извадките са статистически достоверни.
И все пак – нека за момент приемем на доверие стойностите в таблицата и да се опитаме да определим кои са нашите генетични роднини сред предполагаемите такива. Ще разгледаме таблиците за нашите географски съседи, а също и Украйна и Унгария. По-долу ще говорим само за тази таблица:

(https://s5.postimg.cc/rben4fnmv/2018-08-14_142004.jpg)

Изненадващо, България и Румъния имат по-близки стойности, отколкото България и Македония! Най-големите разлики с Румъния са при групите R1a, R1b, J2 и E1b1b. Как можем да ги обясним? E1b1b представя последната голяма миграция от Африка към Европа. Логично е по Средиземноморското крайбрежие да има по-високи стойности, отколкото навътре в континента. И наистина – в Гърция тази група има по-висока стойност. Интересно е също, че това важи и за Сърбия (в по-малка степен). J2 има най-висока стойност в Румъния. Тази група възниква в Месопотамия и понеже най-високата й концентрация в Европа е на Крит, може да се предположи, че е донесена в Европа от там. R1a и R1b бележат миграция на население от Азия през Кавказ и на север от Черно море към Европа. Това би обяснило по-високите стойности на хаплогрупите в Румъния и малко по-ниската стойност за България. Генетичната близост между България и Румъния се потвърждава и от следната графика, публикувана в изследването Y-Chromosomal diversity in Europe is clinal and influenced primary by geography, rather than by language (Разнообразието на хромозомата У в Европа е обусловено и повлияно по-скоро от географията, отколкото от езика):

(https://s5.postimg.cc/9y4cplfh3/2018-08-14_142647.jpg)

(С червената стрелка е посочено положението на България, а със сините стрелки са страните, които се намират най-близо)

Изненадващо, според горните графики, България се намира генетично много близо и до Грузия, но на този факт ще се спрем още веднъж по-късно. Арменците също се намират близо до българите според горните графики, но засега този факт няма да бъде обект на нашето изследване, като си запaзваме правото да коментираме допълнително или отделим време в друга статия.
Как стои въпросът с България и Македония? В Македония се наблюдава по-висока стойност на група I1, но по-ниска на група I2a и I2b. Група I2а е много интересна и е ябълката на раздора, понеже тя е ,,Балканската" хаплогрупа, тоест който има повече I е по-балканец. Ето тук eupedia.com вероятно е хвърлила сите македонци, българи и гърци в ужас. Защо ли? Ами вижте голямата таблица – най-голяма стойност на I имаме в Швеция и Дания, на I2a – в Босня и Херцеговина и Сърбия.
Тук можем да задълбаем още като разгледаме и сравним и останалите хаплогрупи, но идва времето, когато трябва да си зададем въпроса ИМА ЛИ СМИСЪЛ, при положение, че нямаме налични данни за по-скорошните мутации на гените или с други думи, за подгрупите на хаплогрупите? В крайна сметка, ако се връщаме назад във времето, всички идваме от едно място и дали сме дошли на Балканите от Кавказ и Средна Азия или от Африка и Мала Азия няма толкова голямо значение, когато говорим за периоди от преди 10 000 години. Освен това, ако разгледате описанието на хаплогрупите в таблицата, лесно ще забележите, че те не дават много голяма информация и сигурност за пътя на движение на хората. Науката все още не е в състояне да каже със сигурност дали първите хора на Балканите са дошли от югоизток или от североизток. Въз основа на така изнесените данни ние можем да кажем – да, в България има население, което е мигрирало от Кавказ или Азия, но не можем да определим етническия състав на това население. Това, което можем да кажем, е че това население е ИНДОЕВРОПЕЙСКО, но кога е дошло тук и в състава на какви племена е трудно да се каже въз основа на хаплогрупите, без да знаем принадлежността на подгрупите. Друг интересен факт е, че гените изглежда мутират по-скоро по географски принцип, а не по езиков. Тоест само езикът не може категорично да служи за определяне на произход. Още повече, че в последните няколко години учените с изненада установяват, че хората са мигрирали по земното кълбо и са установявали в последствие културни връзки много по-рано и много по-интензивно, отколкото се смяташе досега. Съответно мигрирайки и смесвайки се помежду си, някои племена приемат елементи от езика и културата на други.
 :arrow:
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:27:18
 :arrow:
Резултати от изследване на Familydna.com за България

Данните са взети на 25 март 2011 г. Всяка проверка след тази дата вероятно ще отчита разлика, тъй като хората, които вземат участие в проекта се увеличават. Участието в проекта е доброволно и е на база желание на всеки индивид да провери своя произход, а не на нарочно поръчано изследване от определена организация със статистически цели. Процентите са закръглени до първата десета.

Брой изследвани: 19
E1b1b1 – възниква в Източна Африка преди 22 400 г. , оттам се разпространява в Европа и Азия. В Европа се среща най-вече на Балканите и около Средиземноморието. Минимум 1/5 от ешкенази и сефарадските евреи също принадлежат към тази хаплогрупа.
% от всички изследвани за България: 21,5

Брой изследвани: 3
E1b1b1a2 - възниква преди 10 000 г на Балканите
% от всички изследвани за България: 3,4

Брой изследвани: 4
G – появява се в Близкия Изток преди 10-20 000 години
% от всички изследвани за България: 4,5

Брой изследвани: 3
G2a – спори се за времето и мястото на възникване на тази подгрупа
% от всички изследвани за България: 3,4

Брой изследвани: 1
G2a3b1 – често срещана в Европа на запад от Черно море и Русия, рядко се среща и в Турция.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
H - появява се в Индия преди 20-30 000 години.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
I1
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
I2b2 – подгрупа на I2 (появила се преди 15-17 000г в Югоизточна Европа)
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 13
I2a – появява се преди 8 000г.
% от всички изследвани за България: 14,8

Брой изследвани: 2
I2a2 – типична група за южно-славянското население на Европа, най-често срещана в Босна и Херцеговина.
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 2
J1 – дискусионен произход, спори се за средния Изток. Най-често се среща на Арабския полуостров. Често срещана сред евреите.
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 8
J2 - Най-висока концентрация има в Кавказ и Средиземноморието – Ингушетия, Кипър, Ливан, Ирак, Сирия, сред евреите ешкенази, кюрдите, Балкария, Армения.
% от всички изследвани за България: 9,1

Брой изследвани: 1
J2a
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
J2a4
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
J2b
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
L – появява се преди ок 30 000 г, асоциира се с Южна Азия.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 8
R1a1- дискусионен произход, спори се за района между Източна Европа и Южна Азия. Най-висока концентрация има в Източна Европа, Скандинавските д-ви, Централна Азия, Сибир и Южна Азия.
% от всички изследвани за България: 9,1

Брой изследвани: 2
R1a1a
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 4
R1b1a2
% от всички изследвани за България: 4,5

5 човека, самоопределили се като български турци
J1c3 1.1%
R1a1 1.1%
R1b1a2a - двама 2.3%
E1b1b1a2 1.1%

4 други
G 1.1%
I2 1.1%
E1b1b1 - двама 2,3%

Общо: 88 човека / 100%

Както можем да видим и от тази таблица, в България днес има гени, които говорят за миграции и от североизток, и от югоизток, а има и хаплогрупи, които показват местна мутация на ДНК, станала на Балканския полуостров. Напомням обаче, че това се е случило преди няколко хиляди години. Ясно е, че нито eupedia.com, нито familydna.com могат да ни отговорят на въпроса българите кого са наследили – прабългари ли, траки ли, славяни ли.
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:28:28
Учени изследват произхода на българите по ДНК

Автор: Велиана Христова

Ние сме "особени" славяни, нямаме нищо общо с тюрки и турци, "роднини" са ни северните гърци и италианци, установи международен научен екип

Българинът е типичен представител на източноевразийските популации, но с по-изразено влияние на източни популации, отколкото при останалите славянски народи. Генетично сме сродни със северните гърци и северните италианци, но нямаме нищо общо с тюрките и доста изненадващо - с турците. Това показва мащабно изследване на ДНК на т.нар. митохондриална хромозома при българите, която се предава по майчина линия. Резултатите са публикувани неотдавна в престижното научно специализирано списание "International Journal of Legal Medecine".
 Изследването е по съвместен проект на българо-италиански научен екип. От наша страна членове на екипа са проф. Драга Тончева от Катедрата по медицинска генетика при МУ-София и нейните две докторантки Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и известният антрополог чл.-кор. Йордан Йорданов също от БАН. Участници в проекта са 9-има учени от Катедрата по генетика и микробиология на Университета в Павия начело с проф. Антонио Торони и Алесандро Ачили от Катедрата по клетъчна биология на Университета в Перуджа. Идеята за проекта е на българския екип. Първоначалното финансиране с 300,000 лв. е отпуснато от Националния фонд "Нучни изследвания" в МОМН, по проект с ръководител чл.-кор. Йордан Йорданов и допълнено с финансиране от италиански фондации. ДНК анализите на хромозомите, които са изключително скъпи, са направени в Павия от член на българския екип.
 * * *
 България е на кръстопътя на народите, кой ли не е преминавал оттук, с много народ сме се омешали, затова сме си такива талантливи. Нали чувате непрекъснато подобни речи? Историческите и археологическите проучвания потвърждават сложното ни минало, а политиците обичат да експлоатират поединично ту славянската ни кръв, ту прабългарския ни ген, ту тракийската ни култура. Споменавам трите елемента, понеже по всичко изглежда, че генофондът ни наистина е съставен от три елемента: базисен и много древен с по-късни наслоения - славянски и средноазиатски. С българо-италианския проект за пръв път се прави мащабно научно изследване не за историческа, а за антропогенетична характеристика на българския народ. Първите резултати ни носят и някои изненади.
 Задачата ни е да потърсим

връзката между генетиката и произхода

на българите, обяснява проф. Драга Тончева. Тази връзка е предмет на много сложна наука, която се съсредоточава върху мънички елементи от митохондриалната ДНК, предавана чрез жените, и мъжката Y хромозомa, предавана от баща на син, които носят информация за генетични "събития", натрупвани за дълъг период от време с начало преди 200 000 години. Тези участъци са нещо като банка данни, която акумулира мутации, маркиращи дългогодишна история, обяснява проф. Тончева.
 Мутации в митохондриалната хромозома са възникнали преди 200 000 години, в т. нар. митохондриална Ева. Тази "Ева" е живяла в Африка и впоследствие в хромозомата са възникнали мутации, довели до оформянето на групи с различна генна характеристика, които са наричат хаплогрупи. Хаплогрупата е стабилна комбинация от мутации, която се предава на потомството. Според последната класификация (от 2009 г.) световната наука разграничава в човешкия геном общо 45 хаплогрупи, чиито носители сега живеят в различни краища на земята. Когато те бъдат проследени, се разбира как митохондриалната "Ева" се е разселила от Африка и на различни места е дала нови популации. Носители на хаплогрупа M например са мигрирали от Африка в североизточна посока по южното крайбрежие на Азия и са стигнали до Индия. Групата N върви на север и е определена като евроазиатска популация. Ние и изобщо - европейският генофонд, принадлежим именно към нея. Според обяснението на проф. Драга Тончева, когато анализираме честотата на тези хаплогрупи у съвременното население,

можем да разберем какви сме

Италианските учени в екипа имат голям опит в тази проблематика и изследват хромозоми от всичките 45 хаплогрупи на индивиди от различни райони на света. При подобни изследвания се доказва например, че влизането на индианците (представители на жълтата раса) в Азия е станало през Чукотка, а не с кораби, каквато теория има.
 Графиката (вж. графиката) изобразява резултата от изследването на българската популация, съпоставено с известните данни за населението на европейски и азиатски страни. Нашият научен екип се занимава с комплексно изучаване на антропогенетичната характеристина на българската популация. Както се оказва, подобни изследвания, но много по-семпли и върху ограничен брой българи, са правени у нас през 1996 г. и 2000 г., обаче главно от чуждестранни учени. Сега нашият екип е предприел едно от най-мащабните подобни изследвания за отделна държава - изследвани са 855 българи от цялата страна, като пробите са взети анонимно от кръвни банки в страната с помощта на ген. Стоян Тонев и д-р Румен Попов от Военномедицинската академия.   
 Интересно е, че анализът на пробите е поверен на Сена Карачанак, младата докторантка го е направила в лабораториите на Университета в Павия с помощта на италианските учени. Затова нейното име е поставено на първо място сред съавторите на статията. Заедно с резултатите от изследването на Y-хромозомата това всъщност ще е дисертацията, която Сена смята да защити скоро, въпреки постоянните грижи по новородената си дъщеричка. Тя очевидно е талантлив изследовател и разпалено се впуска да обяснява трудната материя. Изследването е сложно и много скъпо и италианците допринасят за реализирането на проекта, казва Сена. Това, разбира се, не е изненада, като знаем колко мизерно е финансирането на науката в България. Изследванията са по най-актуалните методи за анализ и класифициране на хаплогрупите, правят се трудно, на няколко етапа за всяка проба, казва Сена. И се опитва да ми обясни тънкости за молекулите на митохондриалната ДНК, аз учтиво ги отлагам "за после".
 И така,

какво показват резултатите

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fduma.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F1301-6_290811%2520copy.jpg%3F1314628153&hash=424bac95a10a8175a7ca3eae08cb59e3a8c7a1cf)

Сена Карачанак:

"Ако се разгледа хаплогрупният състав на българския генофонд, той наподобява на състава на други европейски популации. Основният сигнал в българския митохондриален генофонд, т.е. в характеристиката на сегашните българи, идва от палеолита и времето на заселването на континента след последния ледников период. Генофондът обаче носи и следи от по-близки събития, затова е направен анализ на компонентите на хромозомната ДНК, с който се проследяват генетичните връзки между повече популации. За да се определи мястото на българите сред останалите европейски и азиатски популации, същият анализ бе съпоставен с набор от 42 популации. Така се установи, че освен базисното влияние - вероятно от траките, българите търпят влияние от прабългарите и от славяните, но от последните са видимо леко отдалечени поради намесата на източните елементи.
 Наистина в графиката се вижда къде попадат българите сред останалите народи. Англосаксонската група се отделя ясно. По-отдалечени и обособени са баските. България е най-близо до славяните, до севервните гърци и до северните италианци. Но въпреки геграфската близост българите са много далече от турците, нямат общи генетични характеристики".

 В разговора се вмества акад. Ангел Гълъбов, за да подчертае, че понякога у нас има увлечение да се изкарат българите тюрки. Нищо такова няма, нищо общо няма произходът ни с тюрките, "тюркската" теория трябва да бъде забравена завинаги, казва проф. Гълъбов. И добавя, че според изследването българският генофонд е много хомогенен в страната, с висока честота на т.нар. западноевразийски елементи. По думите му българите са в междинна позиция между източноевропейската и средиземноморската популация. В публикуваната статия пише, че докато средиземноморската линия може да се припише на траките - народ, който първи заселява Балканите, източните приноси се дължат на протобългарите, произходащи от Средния изток. Славяните също са източен елемент, а прабългарите са индоевропейски народ, идващ от територии южно от Памир, нищо тюркско - повтаря ученият. Този тип изследвания водят до много важни заключения, които осветляват съществени моменти от историята, добавя той.

Ходят ли траки из София

Оказва се обаче, че екипът готви и друга изненада. Има и втора част на научния проект. Проф. Йордан Йорданов ще предостави за анализ на митохондриална ДНК останки на индивиди, намерени при археологически разкопки - от средновековни некрополи от VIII-Х в. от н.е. и тракийски от VIII-VI в. пр.Хр. Това изследване също е сложно, тъй като митохондриална ДНК може да бъде взета не просто от костен материал, а само от зъби чрез разпрашаването им, обясняват учените. Сравнителният анализ от това изследване ще покаже много точно различните влияния в българския генофонд. В тези антропогенетични изследвания активен участник ще бъде докторантката Десислава Нешева.     
 В момента проф. Йорданов събира материал от тракийския период, със Средновековието е по-лесно, казва проф. Драга Тончева. В крайна сметка целта на проекта е максимално точно да разберем какви са съвременните българи, обобщава тя.

http://www.duma.bg/duma/node/19716


Мотото на статиите е, че ние сме "особени" славяни, но от графиката е видно, че всичките славянски народи са вляво от вертикалната ос, а българите са отдясно. Дори населението в Северна Италия е по-близо до славяните, отколкото ние.  :cool:
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:29:50
Проблемът на тези изследвания е, че те са скъпи и се обхваща малка група хора. Колкото повече българи се изследват, толкова по-точни ще са данните.
Аз се надявам в близко бъдеще тези изследвания да станат достъпни като цена и да се извършват и в български лаборатории. Би трябвало всеки българин да знае своите Y-DNA и mtDNA хаплогрупи, така както знае своята кръвна група.
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:30:45
Вече никой не твърди, че сме произлезли от тюркска орда

Над половината съвременни българи са евроазиатци,
показват ДНК анализите
Българинът е типичен представител на източноевразийските популации. Генетично сме сродни със северните гърци и северните италианци, но нямаме нищо общо с тюрките и доста изненадващо - с турците. Това показва мащабно изследване на митохондриалната ДНК на българите. Резултатите са публикувани неотдавна в престижното научно специализирано списание "International Journal of Legal Medecine". Изследването е по съвместен проект на българо-италиански научен екип. От наша страна членове на екипа са проф. Драга Тончева от Катедрата по медицинска генетика при МУ-София и нейните две докторантки Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БА
 Сравнително отскоро в българската история започна да се дискутира въпросът за етногенезиса на съвременните българи. Старата теория на Златарски за ордата монголоидни тюрки, които се "вливат" в "морето от славяни", започна да дразни много нови изследователи поради наличието на няколко очевидни несъответствия, които произхождаха от тази теория. Първият, който по моето знание би камбаната и изрази мнение, че прабългарите са с индо-ирански произход, беше Петър Добрев. Разбира се, теорията му не беше добре приета сред университетските преподаватели в България, защото ако тя дори започнеше да се дискутира сериозно, това би означавало не просто да се пренапишат учебниците, но и да се признаят пропуски, грешки или откровени фалшификации в българската историческа наука.
 Днес продължават да се дискутират най-различни тези: Прабългарите са индо-европейци; Прабългарите са тюрки; Славяни няма, като терминът е измислен едва в средновековието. В античността срещаме термина склави, който означава роби и е название за социална принадлежност, а не e етническо наименование на народ; Славяните всъщност са траки; Днешните българи са наследници на траките; Възможно е траки и прабългари да са сродни племена и пр.
 Не е случаен фактът, че в динамичното ни съвремие, характерно с процесите на глобализация, все по-действен става стремежът на учените да познаят в дълбочина тайните на човека като биологичен дар на природата. На помощ идва

 новото направление в науката - генетичната генеалогия

 дава възможност да се проследи родословието на даден род стотици години назад. Звучи като твърдение от сферата на научната фантастика, но много от специалистите в тази област изказват мнението, че информационно-аналитичният ресурс на ДНК генеалогията гарантира най-точното, най-достоверното родословно дърво на всеки човек, при това с многохилядна времева граница назад. В това отношение е водещ международният проект на National Geographic - NGS Genographic Project, чиято цел e да открие чрез ДНК анализ човешките праотци от африканските родоначалници - около 60,000 години назад, до съвременното човечество. Участниците в проекта са събрали повече от 18,000 образци на ДНК от целия свят. Според "Family Tree DNA" нашето родословие е записано в ДНК, а тази информация е най-точната .
 България също се включи в световната тенденция на генно-генеалогичното изследване, макар и с два "центъра". Единият е създаден през януари 2008 г. към Genographic Project с наименованието Български ДНК-проект. Представен е от инж. физик Евгени Делев, със съдействието на Българо-Американска Асоциация - Чикаго:
 "Българският ДНК проект се стреми да натрупа база генетични данни за българи или за потомци на българи, чийто генетичен произход е български, катo при мъжете се проследява пряката мъжка линия (баща, дядо, прадядо и т.н.), както и пряката женска линия (майка, баба, прабаба и т.н.), докато при жените единствено пряката женска линия. Към този проект могат да се включат всички българи, живеещи извън територията на днешна България, като тези от Беломорска Тракия, Mакедония, Краище (западните покрайнини), северна Добруджа, Банатските българи, Бесарабските българи, българите, населяващи Украйна, Русия, както и емигрантите, живеещи в САЩ, в Австралия (гр. Аделаида) и др. Вторият център е в България - Националната генетична лаборатория, където от три години се работи по

 проект за изследване на митохондриалната ДНК на българите

 спонсориран от Министерството на образованието и науката (поради това и безплатен, за разлика от Genographic Project, където таксата за изследването е 100 долара). За съжаление научна кооперация между двата центъра не се осъществи.
 В разстояние на три години лабораторията е изследвала 500 мъже и жени, сред които са и десет души от Българската генеалогична федерация "Родознание". Какво показаха данните от 10-те ДНК-анализа?
 Хаплогрупа Н е Евроазиатска хаплогрупа. Честотата й е най-висока в Европа (между 40% и 60%), като се среща и в Сибир, Централна, Южна Азия, Северна Африка и Близкия Изток, но с по-ниска честота (5-30%).
 Предполага се, че е възникнала преди около 30,000 години в Близкия и Среден Изток, нейните представители достигат Европа преди около 20,000 години. По време на последния ледников период голяма част от заселниците в Северна Европа загиват, а други, мигрирайки на юг към Средиземноморието и Балканския полуостров, преживяват неблагоприятните условия. След края на ледниковия период (преди около 15,000 години), оцелелите представители на хаплогрупа Н отново населяват цяла Европа (т.нар. пост-ледникови експанзии в Европа).
 Хаплогрупа Н се свързва с разпространението на Граветската култура (преди около 20,000-25,000 години), която носи името на пещерата Ла Гравет във Франция. Характеризира се с изработка на инструменти от камък, предназначени за ловуване на големи животни (бизони, мамути, коне).
 Според данните на националния проект към хаплогрупа Н спадат 55,32% от българите .Н акад. Ангел Гълъбов и известният антрополог чл.-кор. Йордан Йорданов също от БАН.

Не сме славяни, идваме от Памир

 Теорията за индоевропейския произход на българите получи подкрепата и на ДНК анализа. Гените на българите са много близки до тези на народите в Памир. Това бе заключението на научната експедиция "Тангра", която събра генетични проби от жители на Афганистан и Таджикистан. Така към езиковите, антропологическите и археологически факти, теорията за индоевропейския произход на българите получи още едно потвърждение. Памир, а не западен Сибир, е прародина на българите - доказва "Тангра". С народите в Памир дори на пръв поглед си приличаме. И като лица и като бит, земеделски култури, фолклор. Но пък генетичните доказателства са най-неоспорими. Затова учените се постарали да вземат и проби за ДНК анализ в националната генетична лаборатория. Според учените хунският произход на българите от Сибир и Алтай е приет от официалната история съвсем хипотетично, без доказателства.

http://www.vestnikataka.bg/show_news.php?id=213289&cat=11
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:33:23
Ето още една статия за въпросното генетично изследване:

Генетично проучване доказа: Славяни сме, но не съвсем

Родеем се най-много с италианци, гърци и унгарци

(https://www.bulgaria-italia.com/bg/bg_news/images/mappa.jpg)
Схемата показва на какво разстояние сме от останалите европейски народи
според генетичните си показатели

Генетично българите са по-близко до италианците, северните гърци и дори унгарците, отколкото до останалите славяни. Това показва  представително проучване на наши и италиански учени, представено вчера в София. Те изследвали митохондриалната хромозома, която се предава по женска линия и почти не се променя. Заради това по нея може да се проследи пътят на човешкия вид от самата му поява. Все пак обаче мутации има и те именно разделят днешните хора на отделни групи, наречени хаплогрупи. Според проф. Драга Тончева, която е шеф на Национален геномен център към медицински университет в София и шеф на катедра по медицинска генетика, 45 от тези групи имат определена честота на разпространение в българската популация и чрез сравнението със същите групи в другите народи се определя и нашата позиция сред тях.

Изследването се прави вече 2 години и за него са проучени над 900 кръвни проби на хора, които се определят като потомствени етнически българи. За сравнение обаче са проучени и представителите на още 41 други популации в цяла Европа.

Досега ни нямаше на генетичната карта

с проучването се появихме и на нея, коментира проф. Тончева. Освен митохондриалната компонента са изследвали и Y хромозомата, която се предава по бащина линия, но резултатите все още не са обобщени.

Нашите генетични маркери се срещат на много места,

 както в Европа, така и в Азия. Трудно е да се каже, че всички сме дошли от едно и също място. Защото ние сме смесен народ, потвърждава проф. Тончева. Само че маркерите ни отдалечават значително например от турци и румънци. За сърбите обаче все още не са правени подобни изследвания и не може да се коментира.

Според преобладаващите компоненти българите не са от тюркски произход,

те са индоевропейци и без съмнение славяни

но с достатъчно добавени източни елементи. Според акад. Ангел Гълъбов историците трябва да ревизират част от теориите си понеже генетично сме доста далеч от тях. Древните българи принадлежат към т. нар. Западно евроазийска група, а не към тюркската, настоява той.

Освен това в гените ни са се намесили и траките. Именно източното влияние обаче ни изтегля встрани от големия масив славянски народи, признава и проф. Драга Тончева.

Впрочем и при останалите картината е не по-малко пъстра и изненадваща - словенците например са значително по-близко до шведите, отколкото до чехи и руснаци, а албанците по отчетените маркери са в една група с шотландците и австрийците.

Следи от първите човеци в Европа и у нас
При 8,5% от изследваните българи са открити следи на хаплогрупа Н, която ги свързва направо с хората, повторно заселили Стария континент през последния ледников период. Това твърди Сена Карачанак, която е един от основните автори на изследването. При почти толкова и дори малко повече хора са засечени и групите J и Т, които говорят за потомство на населението, обитавало земята през палеолита, или т. нар. Старокаменна епоха, която си остава най-неясната от цялата човешка история. Само в 1 от изследваните ни сънародници е открита и хаплогрупата L, която директно го свързва с първите човеци, прескочили от люлката на вида Африка и разселили се из останалите континенти.

http://www.monitor.bg/article?id=306413
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:34:27
Генетичният код на българина

Българска експедиция в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан доказа кои сме ние, българите, и откъде идваме.

Това стана ясно не от догми, предположения и тълкувания, а от най-чистия възможен език - този на собствените ни гени. Сравнението на нашето ДНК с това на хората, живеещи в древната ни прародина, развенча митовете, че сме див азиатски народ, дошъл тук и влял се в морето от славяни.

Оказа се, че 40% от гените ни за от народ, живял по нашите земи преди 7800 г. Това са хората, оставили Варненското съкровище - най-старото обработено злато в света.

Българи или славяни, тюрки или индоевропейци, скотовъди или земеделци са били нашите прадеди? Въпросът за националната ни идентичност напоследък съвсем се обърка в морето от стари и нови хипотези, мнения, предложения, лични и политически интереси.

Но ето че с методите на най-точния и достоверен език - човешката ДНК, най-накрая стана ясно от какво тесто са замесени съвременните българи.

Изследванията на генетичния ни код от екипа на проф. Иво Кременски изумиха с откритието, че славянското в кръвта ни едва се доближава до 20-те процента; че не подивели орди от воини на коне, а един цял народ от жени и мъже се е придвижвал от Изток към земите на Балканите.

 Според последните резултати поне 55% от преобладаващите у нас генетични комбинации са типично индоевропейски, докато характерните за азиатци и тюрки буквално липсват. Развенчаха и общоприетото клише, че сме хубави и умни, защото сме микс от всякакви екзотични народи, минали през кръстопътната ни територия.

 Оказва се, че наистина сме умни, хубави и добри, но съставени от само 3 основни части: 40% от гените ни са отпреди 7800 години, когато по нашите земи се е ширила мистичната и напреднала култура Варна, около 20% е славянската ни кръв, а останалите над 40% все още се проучват, но логично остават за индоевропейските по произход българи.

По пътя на разгадаване на генетичния код на древния ни народ ще тръгнем от самата зора на човечеството. Ще се срещнем с митохондриалната чернокожа Ева, която е дала гена си не само на белите българки, но и на всички до една жени по Земята днес.

Ще разберем как и кога са се обособили специфичните хаплогрупи - комбинации от групи гени, и как, макар че 99,9% от ДНК на всички хора са идентични, сме толкова различни помежду си.

 По списание "8" , д-р Славян Стоилов  -   С. М.

http://www.bolgari.net/genetichniiat_kod_na_bylgarina-h-403.html
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:35:49
Българската ДНК е на 7800 години

(https://i.actualno.com/actualno_2013/upload/news/2013/01/06/0552790001380569104_411939_600x458.jpg?time=424)

Носим ДНК на 7800 години. Това показва последното проучване на Националната генетична лаборатория. Българинът бил смесица от местно население и много други народности, които са минавали през земите ни.

 ,,Доскоро си мислехме, че сме смесица от прабългари и славяни. Но при изследванията открихме, че 22 на сто от мъжете у нас носят генни характеристики на мъже, които са живели по тези земи преди около 7800 г. Те нямат нищо общо със славяните, прабългарите и траките", казва пред "Монитор" шефът на лабораторията проф. Иво Кременски. По думите му, когато родните генетици получат информация и за женската ДНК, ще могат да установят с голяма точност каква е генетичната ни история.

 ,,ДНК-то ни е много добро. Българинът е оцелял толкова време и продължава да оцелява именно заради многообразието си от генетични комбинации. Трябва да се променят нещата извън нас. Защото богатите хора са и щедри, и здрави, и усмихнати. Затова мисля, че не трябва да пипаме гените, а да променим битието си", обяснява още проф. Кременски.

 Освен чрез гените, учените могат да получат подробна информация по състава на кръвта.

 ,,Неотдавна имаше едно изследване, което показваше, че по кръвта българите много приличат на французите. И то по-специално на хората, живеещи в Южна Франция. Това си има своето историческо обяснение - та нали кръстоносците са тръгнали от там и са минали през нашия регион. Няма как да не са оставили наследници", слага още един щрих към профила на българина доц. Андрей Андреев, директор на Националния център по кръводаряване. По думите му след още няколко века този състав може отново да се промени и да се окажем по-близки на някоя друга нация.

https://www.actualno.com/society/bylgarskata-dnk-e-na-7800-godini-news_411939.html
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:36:39
Кръвта вода не става или един разговор за генетичната история на българите

Когато стане въпрос за история, особено за нашата собствена, често изниква въпросът за произхода. От къде идваме? Колко стар е нашият народ? – Въпроси, за които няма точни отговори, а само теории. Едва ли някога ще узнаем със сигурност, но напредъкът в науката и нейните методи, ни позволява да надникнем все по – дълбоко в мъглата на миналото.
Най – сигурния начин да разберем кои сме, е да погледнем в нас самите... и то съвсем буквално.Телата ни носят в своята ДНК, генетичната памет на предците ни. Чрез нейното изследване, можем да добием представа за общия ни произход. Подобни изследваня, от генетична гледна точка, датират още от времето на Чарлз Дарвин, но модерният подход за изследване на ДНК става популярен едва през 90-те години на XX век. От тогава до сега проучвания в тази насока са правени в не малко европейски страни. От тази годинa и България е сред тях. Екип от БАН с ръководител Йордан Йорданов, наскоро публикува статия с интересни открития в тази област. Ние се срещнахме с тях и в следващите редове може да прочетете какво ни споделиха академик Ангел Гълъбов и Сена Карачанак на база на научни изследвания по някои много наболели за българската история въпроси. 

Какво представлява проекта и каква е целта му?

Проектът се нарича ,,Характеризиране на антропогенетичната идентичност на българския народ" и е договорен през 2009 година с фонд ,,Научни изследвания". Негов ръководител е Йордан Йорданов – един от водещите ни антрополози. Финансиран е от фонда, но за пълното му завършване са необходими още близо 100000 лева. Помощ при реализирането му оказаха и университетите в Павия и Перуджа (Италия). Идеята на проекта е да се види генетичния статус на съвременния български народ. За целта бе взет генетичен материал от 900 българи, разпределени равномерно по съвременната българска територия.

Кои стоят зад реализацията на проекта?

Професор Драга Тончева е ръководител на генетичните излседвания. Другата основна фигура е Сена Карачанак, докторант на проф. Драга Тончева. От италианска страна активно работеха професор Антонио Торони от Павия, който е един от европейските корифеи по митохондриална ДНК и професор Орнела Семино, която работи в областта на Y-хромозомата. В момента се работи върху антропологичната част на проекта като идеята е да се изследват 120 проби (60 от тракийския период и 60 от Първа Българска Държава(Аспарухова България)) от костно-зъбен материал.

По каква методика протече изследването?

Всеки човек е генетично различен от другите и целият генетичен материал, който носим е наследен от родителите ни. Има един участък от генетичния материал, наречен митохондриална ДНК, който винаги се наследява от майката. Има и един участък – Y-хромозомната, която се предава само по мъжка линия – от баща на син.(б.р. от целия генетичен код на човека, това са най – удобните за подобен анализ, места, които съдържат генетичен код с хронологично подредени мутации, за разлика от останалата част от ДНК, което подлежи на промени в следствие на смесване на майчиното и бащиното ДНК, което води до смесване и на мутациите. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че въпросните мутации са неутрални, с други думи не са значими за еволюцията.) Всичко това представлява един запис на миналото, който може да ни покаже генетичната история, на всеки отделен човек. Първоначално, преди близо 100 000 години, всички хора са живели в Източна Африка. С течение на тяхното разселване са възниквали различни мутации, които водят до различни генетични варианти. Така, ако днес се изследват вариантите в съвременни хора, може да се установи техният генетичен произход. На всеки от тези 900 души се изследваха индивидуално генетичните им варианти по майчина и бащина линия и след това се установи за всеки от коя хаплогрупа е.

Какви са резултатите от изследването?

По женска линия българите са най-близки с източноевропейските и средиземноморските популации. По мъжка линия пък най-близки до нас са гърците (по-специално Северна Гърция) и сме доста далеч от алтайските и тюркските популации. От това може да заключим, че както древните българи, така и съвременните нямат общ произход с алтайските и тюрските популации. Друг интересен резултат от изследването е, че няма разлика между хората от различните краища на България – дали са от Югоизточната или Северозападната част на страната. От всичко това може да заключим, че наблюдаваният образец на митохондриална ДНК показва, че българският митохондриален пул е географски хомогенен в страната и че се характеризира с една крайно висока честота на западно-евразийски тип. С други думи – българите се локализират между източно-европейските и средиземноморските популации, което е в съответствие и с историческите данни. От тях може да предположим, че средиземноморската така да се каже принадлежност може да се препише на траките, то източните приноси се дължат на древните българи, произхождащи от Средия изток и на славяните, мигриращи от Североизточна Европа.

(https://www.bulgarianhistory.org/wp-content/uploads/2013/07/journal.poneB_.jpg)
Българският народ спрямо африканските и евразийските народи

(https://www.bulgarianhistory.org/wp-content/uploads/2013/07/journal.poneA_.jpg)
Българите в контекста на европейските народи

Можем ли да кажем в такъв случай, че тези изслседвания са още едно доказателство, че тюркско-алтайския произход на българите е до голяма степен измислица?

Нека повторим отново какво ни казва науката – излседването на Y-хромозомните вариации на съвременния българин са представени от западно-евразийски хаплогрупи (хаплогрупата представлява всички генетични варианти, които споделят една обща мутация). Хаплогрупите пък, характерни за алтайския и централно-азиатски тюркски говореща популация са в пренебрежимо малка честота от 1,5%. Освен това трябва е хубаво да развенчаем още един мит – за славянското море, в което са се "удавили" българите скоро след идването си на Балканите. Да, славяноезичен народ сме, но твърдението, че славяните са успели бързо да претопят древните българи е далеч от реалните събития, случили се по нашите земи. На исторически език можем да кажем, че древните българите идват с култура и икономика на Балканите, което ярко контрастира с картината, показана ни във филма "Хан Аспарух" например. Там българите са представени като един номадски народ, живеещ в юрти, което е много далеч от истината. И до днес не са открити следи от юрти нито на нашите земи, нито в днешна Румъния. Друго доказателство, оборващо тезата за тюркско-алтайския произход на българите е, че новите анализи на протобългарските епиграфски източници (исторически надписи, "Именника на българските ханове) показва, че древният български език не принадлежи на тюрксата лингвистична група. Поради това водещите тюркозоли (главно американци и французи) не разглеждат българите като тюркски народ. Друго доказателство, което науката скоро откри бе цяла серия от непознати извори, написани на четири езика – старобългарски, гръцки, старогерманки и хедро-хазарски единодушно описват древните българи като един многоброен народ. Да не говорим за десетките градове, които оставят след себе си като Биляр и Болгар по Волга, Плиска, произведения на изкуството като Мадарския конник, които несъмнено няма как да се направят от един номадски народ. Археологичните изследвания пък, които са направени наскоро, показват че протобългарите представляват между 32% до 60% в ранната българска популация.

Споменахте, че трябва да се довърши излседването. Какво още трябва да се направи?

Трябва да се анализират такива варианти в митохондриалната ДНК в кости, за да може пряко да се види какви са били хората в миналото.

https://www.bulgarianhistory.org/ (https://www.bulgarianhistory.org/кръвта-вода-не-става-или-един-разговор/)
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:38:04
СЕНЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН ДОКАЗА: Не сме славяни, рода сме с италианците

Изследване показа, че сме много различни с руснаците, но македонците са едно цяло с нас

(https://static.blitz.bg/documents/thumbnails/730/201310/20131008.uynbgvtzlw.jpg)

Акад. Гълъбов, вие сте един от организаторите на Осмия европейски конгрес по микробиология, който се проведе във Велико Търново. Какви бяха основните теми, дискутирани на него?

 В конгреса участваха над 250 учени от Стария континент  България, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Франция, Англия, Италия, Германия. Дискутираните теми бяха много и изключително важни. Интересен доклад представи например проф. Анна Папа от Гърция за етиологията на западнонилската треска, която се пренася с комарите. През 1999 г. в Румъния са починали стотици хора от треската, а преди две години в Гърция също е имало сериозен взрив на заболяването. В България засега нямаме болни. Вероятната причина за това е, че при преминаването си от птиците върху комарите вирусът еволюира и отслабва. Проф. Жан-Клод Пифарети от Швейцария пък представи изследване на вариолата – едра шарка, която за щастие вече е победена. От наша страна проф. Стоян Грудев от Минно-геоложкия университет изнесе доклад за биохидрометалургията в България и представи нов метод за получаване на благородни метали чрез използване на микроорганизми. Проф. Жан Ромелер от университета в Хайделберг пък представи нов метод на лечение на рак чрез използване на животински парвовирус.

По какви въпроси се обединиха да работят членовете на балканските дружества по микробиология?

 Обединението на балканските дружества по микробиология ще работи по няколко теми, характерни за региона. Те са свързани с балканската ендемична нефропатия, с производството на чисти млечни храни и използването на ендемични растения за производство на лекарства. България например се славеше с нивалина, станал известен в цял свят за лечение на неврологични заболявания. Той се произвежда от блатното кокиче, но растението отдавна изчезна у нас и сега внасяме нивалин от Турция.

Имате революционна теория за произхода на българите, изградена на научната база на генетиката. Кажете в какво се състои тя?

 Това не е теория, а сериозно изследване. То е направено върху 1000 българи и продължи цели 3 години. В него взеха участие водещи наши генетици, антрополози и микробиолози, както и генетици от два италиански университета. Изследването беше извършено в два аспекта – първо, върху т.нар. митохондриална ДНК, която предава наследството от майката на децата, и, второ, изследване на мъжката Y-хромозома. В тези изследвания участваха 1000 души. Изрично бяха подбрани само българи и българомохамедани, а не хора с друга националност – без турци, роми, евреи, арменци и представители на другите етноси в България. И тези изследвания показаха, че българската съвременна популация генетично е най-близка до населението на Северна Гърция и Средна Италия и е леко встрани от някои славянски популации. Ние сме славяноезичен народ, но изследването категорично показа, че с руснаците сме много различни. Руснаци, беларуси, украинци, поляци – тези хора имат друг физически вид и друг манталитет. Не може автоматично да се отъждествява въпросът за езика с този за кръвта. Между другото в Македония също е правено едно подобно малко изследване от проф. Дума, шеф на катедрата им по съдебна медицина. Но те не смеят да обявят резултатите от него. Ние ги знаем неофициално. Защото тези изследвания показват, че българите и македонците сме едно и също. Сърбите и руснаците не са провеждали подобни изследвания. Хърватите горе-долу са близо до нас. Останалите европейски народи са ни далечни. Любопитно е, че турците, въпреки петте века робство, също се оказват генетически далеч от нас. Обяснението за това е, че въпреки съвместния живот между двата етноса смесени бракове не е имало и не са се допускали и от двете страни. Относно конкретните резултати от нашето изследване се смята, че траките са изиграли основна роля за нашата близост със средиземноморските народи. Това наше изследване обаче категорично оборва разпространяваната масово теория, че, видите ли, българите сме някакъв миш-маш от гени на различни племена и народи.

А откъде е тази наша близост до Италия?

 Причините са предимно исторически. От една страна, както казах, са траките. От друга – исторически знаете, че един от синовете на Кубрат – Алцек, с няколко хиляди души са се заселили в Италия. И там и днес има много фамилии като Булгари, Булгарели, потомци на онези Алцекови българи, дошли от Изток. Освен това след 9 септември се говореше и се втълпяваше, че прабългарите били една шепа, една дружинка и попаднали на Балканите, са се стопили в славянското море. Това е една долнопробна лъжа. В Дунавска България според изследванията на проф. Рашо Рашев и Божидар Димитров българите са били между 32 и 60% от населението. А това съвсем не е една шепа. И в историческите документи за българите се говори, че са били многобройни като пясъка в морето. Освен това прабългарите не са били някакви диваци и варвари с шатри и конски опашки. Това също не е вярно. Българите идват от Каракум, заселват се в Кавказ, а от там на запад достигат до Балканите. Те са познавали каменното строителство, просото, пшеницата, обработвали са коприната, знаели са да правят килими. Имали са страхотна армия и са били много добри воини. Преди да дойдат на Балканите, са изградили няколко силни държави. Аспарух побеждава страховитата 80-хилядна византийска армия. Докато славяните са живеели в сламени колиби, не са били воини, а земеделци, и един, общо взето, неорганизиран народ. Така че кой кого е претопил тогава и кой на кого е оказал влияние?

Разкажете и за други подобни официално налагани заблуди в историята?

 Мога да ви дам следния пример. Синът на Аспарух – Тервел, помага на византийския император Юстиниан и спасява Византия и цяла Европа от арабите, заради което в знак на огромна признателност е включен в църковния календар като св. Тривелий, получава титлата кесар, която е равна на цар, и областта Загоре. Има много запазени картинки, рисувани от византийските хронисти от онова време. На тях се виждат пратеници на Тервел при императора. И те са хора благородници, добре облечени, с бради. Няма никакви конски опашки. Това е някаква по-късно измислена дивотия. Малък отряд древни българи през IV  и V в. са влезли в състава на хуните и там, под тяхното влияние, може би са носели опашки, но основната маса българи са били съвсем други – цивилизовани, а не някакви диваци на коне. Така че голяма част от онова, което се преподаваше след 9 септември, просто не е вярно.

http://www.monitor.bg/
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:39:05
Акад. Ангел Гълъбов: Прабългарите, а не славяните са определили гените на народа ни

- Акад. Гълъбов, резултатите от първото изследване на генетичната характеристика на населението на България проверка на историята ли е?

- В известен смисъл е така. Много се говори, че съвременните българи били миш-маш от какви ли не гени. Приказки са, че всеки народ, който е минал по нашите земи, е променил генетичния ни произход. Считам, че това е невярна теза. Дори турското робство, продължило близо пет века, не е повлияло на генетичния статус на българите. Обикновените турци са живеели в отделни села и махали. Българи са ,,обогатявали" турския генофонд – чрез еничарството, отвличане на девойки, а не обратното. Извънбрачни деца не е имало, защото моралът се е поддържал от двете страни – особено от българска. Така че нямаме ,,генетични добавки" от робството. И не случайно изследването показва, че спрямо турците сме отдалечени и по мъжката (Y) хромозома в ДНК, и по женската (митохондриалната ДНК).

- Десетилетия учехме, че сме от тюркски произход, а гените доказаха, че не е така. Как се е стигнало до грешната теза?

- Още в края на XVIII в. западни историци твърдят, че основателите на държавата ни са тюрки. Така се е говорило за древните българи (прабългарите) въобще. След като близо два века в световната наука е битувала такава хипотеза, повечето наши историци са я поддържали, но при наличието на пълен информационен вакуум са,,стреляли" на тъмно и са съчинили началото на историята: дошла е дружина от тюрки, която взема властта, славяните се съгласили, за траките не се споменава – като че не съществуват.

- Някои историци твърдят, че подобно на траките прабългарите са се стопили ,,в огромното славянско море".

- Това е абсурд. Има твърде много данни в средновековните и по-нови източници, че значителна част от населението на ранна България се е състояла от прабългари. За Аспаруховите българи е било написано, че са многобройни като пясъка в морето. Основните български етноси,  славяните и прабългарите са дошли почти едновременно по нашите земи. Прабългарите са дали името България, те са носителите на държавността, на военната мощ, на цивилизованост, намерила място и в областта на стопанството и художествената култура. Докато славяните са нямали развита държавна и военна организация.

- Как посрещат историците новия ,,генетичен прочит" на историята?

- Някои от тях естествено са недоволни. Дори в последната енциклопедия на България (2011 г.) е написано от акад. Васил Гюзелев, че в Първата българска държава има два периода – на ханство (тюркско понятие) и царство България. Според науката при съвременните българи следите от тюрки, монголоиди и др. са колкото в другите европейски народи – около 1,5%.

- Какви сме ние тогава?

- Древните българи са били от европеиден тип. Ние сме славяноезични българи. Нека видим кого е наследила популацията. Грешна е тезата за прабългарите като една малка орда, наложила се над многоброен славянски народ. За да победиш неколкократно 100-хилядна византийска армия, всички древни българи трябва да са били около 1 млн. души. Според проф. Рашо Рашев през VII-VIII век древните българи въз основа данните на неутрални източници са били 30% от населението на България, а проф. Божидар Димитров твърди, че са 60% и съотношението е било 1,2 млн. прабългари и 800 000 славяни. Изводът е: древните българи са основна съставна част в съвременния български народ. Що се касае до езика ни – той се е развил на славянска основа. Българският език е славянски, но с тази особеност, че от всички славянски езици само нашият по структура е аналитичен (като френския език) – отсъстват падежите, обаче имаме определителен член и сложен глагол. Изводът е, че ние сме славяноезични, но до каква степен сме славяни по произход въпросът е дискусионен. Не може да се отъждествява въпросът за езика с въпроса за кръвта. Известно е, че генетиката се занимава с изясняване на произхода, а не на езика.
Странно е и че малко се говори за тракийски елемент в етногенезата на съвременните българи, въпреки че няма как да не е останал такъв. Траки са били Спартак (I в. пр. Хр.), но и византийският император Константин Велики (280-337 г.). Въпросът за траките е открит – за тях има много данни, главно езикови, но няма системни изследвания.

- Кога всичко ново ще влезе в учебниците по история?

- Има вече един такъв учебник за XI клас, на проф. Георги Бакалов, в който в значителна степен е отразено новото, а  има и учебник са V клас, в който ,,хановете" са ,,канове". Улиците също трябва да са ,,Кан Крум". Децата трябва да учат, че сме индоевропейци, че съвременният български народ е доста хомогенен, няма нищо общо с тюрките и не сме номадски народ. Дайте да не си подценяваме историята – древните българи са били знаменити хора, те са ни дали името и  даже не е редно да ги наричаме прабългари.

http://akademika.bg/2013/03/ (http://akademika.bg/2013/03/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5/)
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:40:44
Прабългарите са генетично европейци, а не татари

(https://i2.offnews.bg/events/2014/03/25/314530/1395746425_9.jpg)
Акад. Ангел ГЪЛЪБОВ

- Акад. Гълъбов, едно ДНК проучване на български археологичен материал стигна до сензационни резултати. Запознайте ни с тях.

- Изследването е проведено от екипа на проф. Драга Тончева – национален консултант по генетика, от нейния докторант Десислава Нешева в съдействие с проф. Давид Карамели от Университета във Флоренция. Лабораторията във Флоренция е един от най-престижните европейски центрове, специализиран за работа с древна ДНК. Анализът се извършва върху митохондриална ДНК, която се предава от майката на децата, и се изолира от раздробени до прах материали от зъби или от тръбни кости.

(https://offnews.bg/images/events/2014/03/25/314530/1395746455_6_310x290.jpg)
Българи посичат ромеи, миниатюра от Менологията на Василий II, XI век

- Какъв материал беше използван?

- Археологичният материал е взет от Антропологичния музей към БАН, създаден от чл. кор. акад. Йордан Йорданов. Изследванията са на точно доказани гробове. Това са находища на древни българи от VIII до X в. и на траки от V-III хилядолетие пр. Хр. Готвим публикация съвместно с археолози, проучили и идентифицирали гробовете, за които има доказателства, че са на прабългари. Главните находища на прабългарски кости са от Ножарево, Силистренско, а другите са от манастира на Мостич, кръстен на чъргубиля Мостич – висш държавен сановник при царете Симеон и Петър. Има малко находище на кости от областта Чеч, датирани към Х век.

- Какви са резултатите от изследването?

- Към момента са изследвани само няколко кости на тракийци от III хилядолетие пр. Хр., но първо искаме да завършим проучването при прабългарите. Получени са вече първите резултати, които са доста хомогенни. Имаме 13 категорични материала на прабългари и без изключение те показват, че генетично те са европейци, а не монголо-алтайци. В тях няма следи от източни народи. Доказано е, че древните българи са индоевропейци. Няма нито едно отклонение.

(https://offnews.bg/images/events/2014/03/25/314530/1395746489_7_310x290.jpg)
Прабългарските кости за изследване на митохондриална ДНК са взети от Антропологичния музей,
създаден през 2007 г.

- Как променя това прочита на историята?

- Тези данни отхвърлят тезата за хуно-татарския произход на българите, както е написано и в последната енциклопедия от 2011 г. Това означава категорично, че прабългарите са хора от бялата раса, заселила Европа, и нямат нищо общо с монголите и татарите. Българският народ има три европейски съставки - за траките и за славяните никога не е имало спор. И като начало крайно време е да се спре употребата на думата хан - това е от тюркски "предводител на кавалерията". Правилното е "кан" от "канас ювиги".

- Какви бяха първите реакции на новината?

- У нас политиката има отражение дори при научните новини. Когато се доказва убийство в съда, изследванията на ДНК се считат 100% меродавни. Въз основа на ДНК проучване и доказано родство хората отиват в затвора или са оправдани. Ето сега цяла Англия се интересува от костите на Ричард ІІІ, където също се изследва митохондриална ДНК. Това са данни, които не могат да бъдат оспорени. Можеш да съчиняваш каквито искаш истории и теории, но такова съвпадение не може да има.

(https://offnews.bg/images/events/2014/03/25/314530/1395746497_4_310x290.jpg)
Хрониките показват европеидните черти на българските владетели.
Канас ювиги Омуртаг (814-831) и византийски пленници в миниатюра от Мадридския ръкопис
на хрониката на Йоан Скилица, XI в.

- Другата ви новина е свързана със славяните и е също така шокираща.

- Подробен анализ на мъжката У хромозома (изследва се само от кръв) при съвременните хора установява, че славянското население не е еднородна група. Не може да сравняваме русите с българите – ние физически се различаваме. Прабългарите са били хора с кръгли очи – това се вижда от рисунки на пратеници на Тервел при василевса. Съвременното проучване установява, че хаплогрупите (генните комплекси) C, N и Q, характерни за монголо-алтайците, ги има най-много в народите на Китай, Монголия, Казахстан, Сибир, Япония, Корея, Камбоджа, Индонезия и др. Там между 5 и 70% от населението носи С и N наред с Q (2-7%). За Европейска Русия характерен е високият процент на насeлението с хаплогрупа N – от 6 до 80%, достигащ в Курск 92.5%, в Твер – 79%. Тази хаплогрупа се носи между 7 и 15% от населението на Белорусия, а 6.5% – в Украйна. В България едва 0,5% от населението носи такива гени. Населението на Република Македония ги има в същия процент, румънци и молдовани – 0,7-1.6%, а бошняци са с 0%. Това показва, че ние се различаваме генетично от руснаците, които дълго време са били под робството на монголите, наричани от тях татари.

https://offnews.bg/ (https://offnews.bg/news/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E_66/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_314530.html)
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:41:06
Акад. Ангел Гълъбов: Българите сме европейци по ген

Съвременните българи имат чисто европейска генетична структура. Нямат нищо общо с алтайско-монголските и хуно-татарските народи, както се твърдеше по-рано в различни исторически трудове.

Проведохме изследване на генетичната характеристика на населението на България. То беше осъществено от нашия световноизвестен, утвърден генетик и медик, завеждащ Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет професор Драга Тончева и нейния екип. Със съдействието на ВМА бяха изследвани 900 наши сънародници. Взехме кръвни проби от българи и българомохамедани от цяла България. В Европа са провеждани само три подобни изследвания - в Шотландия, Испания и Италия. Нашето проучване е по-голямо от тези в Русия, Полша, Франция и други европейски страни.

То е направено с много съвременни методи, като беше проведено върху две важни съставки, които осигуряват наследствеността. Едното е, което се предава от майката на децата – т.нар. митохондриална ДНК. Това е една структура в цитоплазмата, тя беше открита преди 30 години. Навремето, когато учихме медицина, изобщо никой не знаеше за тази митохондриална ДНК. Оказа се, че тя носи наследственост, която майката предава на децата си. И друго, което беше изследвано, бе мъжката хромозома - Y – хромозомата в ядрото в ДНК.

Установихме, че съвременните българи имат чисто европейска генетична структура. Те нямат нищо общо с алтайско-монголските и хуно-татарските народи, както се твърди в по-ранните изследвания. Така достигнахме до първия важен извод, а именно, че българите имат силна европейска структура. Вторият важен извод беше, че турците стоят много далеч от българите. Това е любопитно откритие, имайки предвид факта, че българите сме били близо 5 века под османско иго. Третият извод бе, че българите заемат специфично място и се различават генетически от някои славянски популации или по-точно казано славяноезични, тъй като понятието славянство не е свързано с кръвта, а с езика. Специално сме отдалечени от руснаците и от някои други славянски популации – словаци, чехи и т.н. По-близо сме до хърватите. Сърбите не са провеждали подобно изследване.

Беше установено, че имаме близост с румънците и населението на Северна Гърция, но това не е изненадващо. По-интересното беше, че в хода на изследването беше установена близост с популациите в Северна и Средна Италия, което очевидно говори за едно не малко присъствие на българи там. Ние сме един народ с европейска генетична структура, по-отдалечен от северните и западните европейски народи, като скандинавци, германци и англичани, французи, испанци и т.н. Но имаме много интересна близост с един от тези народи – италианския.

Наред с това, заедно с университета във Флоренция, започнахме изследвания за произхода на древните българи. Взетите проби от гробниците в Ножарево, южно от Силистра, в Западните Родопи и в Шуменския район показаха, че те са западни евразийци или европейци. Нямат нищо общо с монголо-алтайската и татарската, така да се каже, раса. Тези данни разбиват утвърдените от времето на професорите Константин Иречек и Васил Златарски концепции, че древните българи са били хуно-татари, което е един пълен абсурд.

http://news.bgnes.com/view/1207898
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:43:21
Ново изследване: Не сме славяни – гените ни са на траките и прабългарите!

(https://littlebg.com/wp-content/uploads/2016/08/Living_of_East_Slavs_by_Ivanov.jpg)

Едно научно изследване на генетичния код на българите е на път да заличи дълбоко вкореняваната у нас вяра за тюркско-алтайския ни произход. Неотдавна български и италиански учени се заеха да установят какво се крие в гените на съвременните българи и стигнаха до смайващи резултати. Но и до един риторичен въпрос – дали точната наука генетика със своите необременени от емоциите данни ще успее да пребори идеологическите наслоения в историята, съобщава БНР. За да съставят генетичната карта, според която сме наследници на траките и прабългарите, учените се връщат пет хилядолетия назад. Най-напред те вземат кости и зъби, намерени в тракийските некрополи. От нашето летоброене (VIII-X в.) пък датира генетичният материал от прабългарите. И след като сравняват пробите от миналото с тези на 900 съвременни българи, полученият резултат лаконично гласи: европейска популация, най-близка до унгарци, хървати и италианци. В мащабното проследяване на произхода на българите участват Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет в София, Институтът по микробиология, Институтът по антропология, Националният археологически институт с музей при БАН и Флорентинският университет ,,Ренци", чиято лаборатория изследва генетичния материал. "Ако погледнем генетичната карта, ще видим, че траките са по-отдалечени от съвременните българи и от прабългарите, докато прабългарите и съвременните българи са много по-близо разположени" – казва Десислава Нешева, генетик-специалист в Катедрата по медицинска генетика на МУ. – "Това се обяснява с голямата времева разлика при изследваните проби – траките са обитавали хилядолетието пр.Хр. и в новата ера данните за тях стават все по-оскъдни. Но все пак се вижда, че те са близки до съвременните българи и до прабългарите, а интересното е, че от гърците са по-отдалечени". "Установихме, че нямаме генетична връзка с тюркските и с алтайските популации. Нямаме генетична връзка и със съвременните турци, макар да се е смятало, че заради турското робство е имало смесване на генетичния материал. Дори прабългарите нямат генетична връзка с турците, както и с тюркско-алтайските популации. За съжаление, не успяхме да изследваме древни славяни, защото нямахме достъп до техен генетичен материал (прилагали са трупоизгаряне). Сравнявайки обаче съвременните славяни в световен мащаб, се вижда, че не сме близки с тях". Теорията, че основно сме славяни, плод на политическа конюнктура ли е или резултат от липсата на научни инструменти? "Може би и в двете насоки има някаква истина – предполага Десислава Нешева. – Знаете, че историята се пренаписва в зависимост от интересите. От друга страна, генетиката в последните десетилетия много напредна – ние използвахме най-добрата методология и тя даде прекрасни резултати. Така че може да се обсъжда, че по някакъв начин историята е била манипулирана и изопачена, докато генетиката е точна наука и дава точна информация. И тъй като вече е доказано, че носим у себе си нещо и от траките, добре е да знаем кои са били те – древна цивилизация, оставила богато културно-историческо наследство на Балканите. А виждаме, че и генетичното им наследство оказва влияние във формирането на съвременните българи", добавя Десислава Нешева. Очаква се резултатите от генетичното изследване да бъдат публикувани в авторитетно научно списание. А сега учените си мечтаят да намерят пари, за да се върнат този път в осмото хилядолетие пр.Хр. и да проучат още по-древните народи, населявали нашите земи.

Копирано от https://www.24chasa.bg/novini/article/5723545


,,Tpaĸитe ca пo-oтдaлeчeни oт cъвpeмeннитe бългapи и oт пpaбългapитe, дoĸaтo пpaбългapитe и cъвpeмeннитe бългapи ca мнoгo пo-близo paзпoлoжeни". Дo тoзи извoд cтигa нayчнo изcлeдвaнe нa гeнитe нa бългapитe.

Taĸa излизa, чe нe cмe cлaвяни, ĸaĸтo ни oбяcнявaт yчeбницитe пo иcтopия, a пo-cĸopo нocим гeнeтиĸaтa нa тpaĸитe и пpaбългapитe.

Heoтдaвнa бългapcĸи и итaлиaнcĸи yчeни ce зaexa дa ycтaнoвят ĸaĸвo ce ĸpиe в гeнитe нa cъвpeмeннитe бългapи и cтигнaxa дo cмaйвaщи peзyлтaти.

Зa дa cъcтaвят гeнeтичнaтa ĸapтa, cпopeд ĸoятo cмe нacлeдници нa тpaĸитe и пpaбългapитe, yчeнитe ce вpъщaт пeт xилядoлeтия нaзaд. Haй-нaпpeд тe взeмaт ĸocти и зъби, нaмepeни в тpaĸийcĸитe нeĸpoпoли.

Oт нaшeтo лeтoбpoeнe (VІІІ-Х в.) пъĸ дaтиpa гeнeтичният мaтepиaл oт пpaбългapитe. И cлeд ĸaтo cpaвнявaт пpoбитe oт минaлoтo c тeзи нa 900 cъвpeмeнни бългapи, пoлyчeният peзyлтaт лaĸoничнo глacи: eвpoпeйcĸa пoпyлaция, нaй-близĸa дo yнгapци, xъpвaти и итaлиaнци.

B мaщaбнoтo пpocлeдявaнe нa пpoизxoдa нa бългapитe yчacтвaт Kaтeдpaтa пo мeдицинcĸa гeнeтиĸa нa Meдицинcĸия yнивepcитeт в Coфия, Инcтитyтът пo миĸpoбиoлoгия, Инcтитyтът пo aнтpoпoлoгия, Haциoнaлният apxeoлoгичecĸи инcтитyт c мyзeй пpи БAH и Флopeнтинcĸият yнивepcитeт ,,Peнци", чиятo лaбopaтopия изcлeдвa гeнeтичния мaтepиaл.

(https://snaiper-bg.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/wp-content/uploads/2016/08/dn.jpg)
Десислава Нешева

,,Aĸo пoглeднeм гeнeтичнaтa ĸapтa, щe видим, чe тpaĸитe ca пo-oтдaлeчeни oт cъвpeмeннитe бългapи и oт пpaбългapитe, дoĸaтo пpaбългapитe и cъвpeмeннитe бългapи ca мнoгo пo-близo paзпoлoжeни", ĸaзвa Дecиcлaвa Heшeвa, гeнeтиĸ-cпeциaлиcт в Kaтeдpaтa пo мeдицинcĸa гeнeтиĸa нa MУ в интepвю зa БHP.

,,Toвa ce oбяcнявa c гoлямaтa вpeмeвa paзлиĸa пpи изcлeдвaнитe пpoби – тpaĸитe ca oбитaвaли xилядoлeтиeтo пp. Xp. и в нoвaтa epa дaннитe зa тяx cтaвaт вce пo-ocĸъдни. Ho вce пaĸ ce виждa, чe тe ca близĸи дo cъвpeмeннитe бългapи и дo пpaбългapитe, a интepecнoтo e, чe oт гъpцитe ca пo-oтдaлeчeни.

Уcтaнoвиxмe, чe нямaмe гeнeтичнa вpъзĸa c тюpĸcĸитe и c aлтaйcĸитe пoпyлaции. Hямaмe гeнeтичнa вpъзĸa и cъc cъвpeмeннитe тypци, мaĸap дa ce e cмятaлo, чe зapaди тypcĸoтo poбcтвo e имaлo cмecвaнe нa гeнeтичния мaтepиaл. Дopи пpaбългapитe нямaт гeнeтичнa вpъзĸa c тypцитe, ĸaĸтo и c тюpĸcĸo-aлтaйcĸитe пoпyлaции. Зa cъжaлeниe, нe ycпяxмe дa изcлeдвaмe дpeвни cлaвяни, зaщoтo нямaxмe дocтъп дo тexeн гeнeтичeн мaтepиaл (пpилaгaли ca тpyпoизгapянe). Cpaвнявaйĸи oбaчe cъвpeмeннитe cлaвяни в cвeтoвeн мaщaб, ce виждa, чe нe cмe близĸи c тяx."

Teopиятa, чe ocнoвнo cмe cлaвяни, плoд нa пoлитичecĸa ĸoнюнĸтypa ли e или peзyлтaт oт липcaтa нa нayчни инcтpyмeнти?

,,Moжe би и в двeтe нacoĸи имa няĸaĸвa иcтинa", пpeдпoлaгa Дecиcлaвa Heшeвa. ,,Знaeтe, чe иcтopиятa ce пpeнaпиcвa в зaвиcимocт oт интepecитe. Oт дpyгa cтpaнa гeнeтиĸaтa в пocлeднитe дeceтилeтия мнoгo нaпpeднa – ниe изпoлзвaxмe нaй-дoбpaтa мeтoдoлoгия и тя дaдe пpeĸpacни peзyлтaти. Taĸa чe мoжe дa ce oбcъждa, чe пo няĸaĸъв нaчин иcтopиятa e билa мaнипyлиpaнa и изoпaчeнa, дoĸaтo гeнeтиĸaтa e тoчнa нayĸa и дaвa тoчнa инфopмaция."

И тъй ĸaтo вeчe e дoĸaзaнo, чe нocим y ceбe cи нeщo и oт тpaĸитe, дoбpe e дa знaeм ĸoи ca били тe – дpeвнa цивилизaция, ocтaвилa бoгaтo ĸyлтypнo-иcтopичecĸo нacлeдcтвo нa Бaлĸaнитe.

,,A виждaмe, чe и гeнeтичнoтo им нacлeдcтвo oĸaзвa влияниe във фopмиpaнeтo нa cъвpeмeннитe бългapи, дoбaвяДecиcлaвa Heшeвa.

https://littlebg.com/ne-sme-slavqni-traki-sme/#
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 14 August 2018, 14:44:13
Истини и митове за българския ген

(https://images.webcafe.bg/2016/08/30/124141/618x395.jpg)
Десислава Нешева знае най-добре какво струва да се прави модерна наука в България... Както и какво означава пръв да установиш, че българите са отдалечени от другите славяни като генетичен профил, а прабългарите нямат нищо общо с татарите

"Какъв е генетичният произход на българите?", "Повече траки ли сме, повече славяни или повече прабългари по ген?". От няколко години тези въпроси периодично изплуват в медийното пространство, а причината да се заговори изобщо на тази тема е обширното изследване на голям екип български и италиански учени, започнало през 2009-та година.

Родните генетици, антрополози и историци обединиха сили и с помощта на Университетата в Павия и Флорентинския университет се стигна до осъществяването на мащабно съвременно изследване, което сравнява събрания генетичен материал от древните популации по нашите земи - основно от траки и прабългари - с ДНК-пробите на днешните българи.

Резултатите са изумителни и хвърлят ярка светлина върху миналото на българската популация, поставяйки я на точното място в големия пъзел на човечеството.

Обобщено накратко: генетичният профил на съвременните българи, както и този на прабългарите има сходство с генетичния профил на италианците и е близко разположен до този на унгарци, румънци, гърци и други европейски народи. Подобно на тях, българите са типична популация с евразийски характер.

Интересното е, че съвременните българи са по-отдалечени като профил от останалите славянски народи, което най-вероятно се дължи на наследството на траките и на прабългарите. И много по-отдалечени от съвременните турци.

Категорично се вижда и че траките нямат близост с тюркско-алтайските популации, а татарите нямат никаква генетична близост както със съвременните българи, така и с прабългарите...

Десислава Нешева е мoлекулярен генетик, специалист в катедра "Генетика" към Медицинския университет. Тема на нейния дисертационен труд за докторска степен към Медицинска академия е именно характеризиране на корените на населението по българските земи.

Затова тя изследва собственоръчно проби от античните популации на територията на страната - прабългари и траки. Деси анализира проби от фрагменти от фемур (бедрена кост), както и от зъби от останките, избрани от различни некрополи и гробници из България.

Пробите са взети от Института по антропология към БАН, като прабългарските са от периода 8-10 век, а тракийските - от 3 хилядолетия пр. Хр. - когато се смята, че е бил разцветът на тракийската цивилизация.

Приема се, че зъбите и големите фрагменти на фемура съхраняват най-добре митохондриалната ДНК, за която Деси уточнява, че е много специфична, защото се предава от майката на нейното потомство.

Митохондриалната ДНК на бащата не се предава, тъй като по време на оплождането остава извън яйцеклетката, но пък мъжете са носители на тази на майката - така че полът на хората, от чиито останки са пробите няма голямо значение за изследването. Ролята на бащата се отчита по анализ на Y-хромозомата.

Мащабният проект, чиито резултати бяха огласени публично, но който постоянно се разширява и допълва, изследва Y-хромозомата само в ДНК-то на съвременните българи - около 900 души.

Те са дали своето информирано съгласие и са дарили кръв след кратък тест, който цели да се установи доколко "чист" от научна гледна точка е техният произход - тоест дали знаят или си спомнят за предци и роднини, които не са били от български произход.

Резултатите им се обработват анонимно, съобразено с изискванията за този вид дейност.

"При съвременните хора се изолира доста по-лесно ДНК от самите лимфоцити в кръвта. Докато при античните проби е по-сложно, защото ДНК е деградирала и се накъсва. Налага се намножаване на фрагменти от митохондриалната ДНК, за да се стигне до анализ и след това до получаване на цялостна картина на всеки един фрагмент", обяснява Десислава.

Поради тази причина, а и поради факта, че в България за първи път се прави подобно изследване и методологията все още не е разучена добре, работата на Деси се оказва колосален труд, който има нужда от сериозно финансиране.

През 2009-та година проектът за антропогенетичния произход на българите получава финансиране от "Фонд научни изследвания". След 5 години, когато срокът на проекта изтича, учените се опитват да удължат финансирането, защото подобни изследвания - особено при работа с антични проби - изискват изключително много време.

От Фонда не дават повторно финансиране въпреки високите оценки на екипа, работил по проекта. Това се отразява и на Деси, защото тя не може да работи по дисертацията си почти две години.

Работата е възстановена благодарение на частни спонсори, както и на италианските учени и лаборатории, които финансират около половината от изследванията, проведени досега за този значим от гледна точка на обществения интерес проект.

Още в самото начало генетиците имат нужда и от помощ относно методологията, защото при работа с антични проби има много голяма вероятност от замърсяване. Те се нуждаят от специфична лаборатория с много високо ниво на стерилност, затова установяват контакт с Флоренция, където Деси отива да работи за една година.

"Лично аз изработих всички антични проби", разказва тя.

"160 проби пренесох с личен автомобил до Италия, като носех съответния документ за тях от Института по антропология и нямах проблеми по границите. Всяка една проба имаше номер и описание. През 2010-2011-та в Италия ме обучиха и ми показаха как те работят. След това аз успях да оптимизирам метода".

Когато се връща, тя публикува първата статия за резултатите от генетичния анализ на прабългарите.

Това е отразено по медиите и се вдига много шум, защото, както тогава казва академик Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология при БАН и един от ръководителите на проекта, "трябва да забравим, че прабългарите имат тюркски произход".

За първи път тогава се обявява, че пробите показват висока честота на западноевразийски елементи и е отречена теорията за какъвто и да е татарски произход на прабългарските племена.

Тази първа статия, която е базирана само на част от изследваните проби, е най-информативна и показва до кои популации българите имат генетично сходство. Вече са излезли и изследванията от ДНК-анализа на съвременните българи на Сена Карачанак - Янкова - другият докторант на професор д-р Драга Тончева - инициатор и ръководител на изследването - и резултатите са сравнени.

"Като продължихме изследването установихме, че сходствата са още по-силни и прабългарите още по-близко застанаха до съвременните българи", спомня си Деси.

През 2015-2016-та Десислава Нешева отново отива в Италия, защото там от 2014-та е въведен нов метод, чрез който може да се разчете целия митохондриален геном и по този начин се получават по-информативни и ясни резултати. Тя оптимизира този метод и разчита промени при пробите на траките.

"Реално дотогава нямахме данни за траките и сега разчетохме целия митохондриален геном на траките като материал и се получиха резултати, които тепърва ще бъдат публикувани. Те все още не са разгласени", казва Деси, която гарантира, че всичко, което ще се разбере за траките, е още доста вълнуващо, защото променя много от схващанията за тяхното историческо присъствие.

Тя се надява един ден на база на тези изследвания да бъде пренаписана историята за тракийските племена - история, която ни връща цели 5000 години назад.

"Разбирате, че това е много значимо изследване, защото ДНК много трудно пада от тези проби, тъй като те са много стари. Да получиш разчитане на генома на подобна проба е изключително постижение... Работата с антични проби е много затруднена поради големия риск от замърсяване и реално много проби отпадат. От всичките 160 сме получили информация от 60. Те са с най-висок процент на достоверност".

Десислава подчертава, че никой до момента не е публикувал изследване на толкова много проби в България и че тепърва ще има много проекти, които ще се пишат, за да продължи работата върху геномната карта на българското население, а оттам и на континента.

Това е много значимо не само за изучаване на нашето минало, а и защото спомага за разчитането на цялата история на Европа. Подобни изследвания се правят в много европейски държави - Франция, Великобритания, Италия, Испания, Турция, Германия, Русия, като първо се изследва съвременната популация, а след това се връщат към миналото, както прави и българският екип.

"Ако има финансиране ще можем да покрием и други периоди и да имаме повече материал, за да може да имаме още по-голяма база на сравнение".

За сходствата на съвременните българи с населението в Централна Италия, Деси предпочита да говорят историците, но споменава за хипотезата, според която една част от племената на древна Велика България са се насочили към Италия. Това са така наречените "Алцекови българи". Оттам вероятно са и сходствата в генетичния профил между популациите.

"Използваме и генетичния профил на италианците, за да сравним с нашия. Всяка една популация принадлежи към различни хаплогрупи. На базата на сбора на тези хаплогрупи, се получава генетичната структура, а сравнението между тях показва кои популации са най-близки една с друга. В зависимост от състава на хаплогрупите на другите популации, специфични за определени райони на света, можем да направим сравнения..."

Подобна методология е използвана и при сравнението на българите с другите славянски народи (за славяните няма данни спрямо древен материал, тъй като те са трупоизгаряли, а при изгорял материал няма как да се изолира ДНК).

"Понеже нямаме античен материал, гледаме съвременните проби. И не сме толкова близки до руснаци, до словенци, до типичните славяни..."

Генетичната отдалеченост между съвременните турци и българите също повдига доста интересни въпроси. По всичко личи, че османското иго в България не се е отразило генетично, защото дори да е имало някакво смесване, вероятно турците са взимали генетичен материал оттук, но не са оставяли своя.

На въпроса дали по някакъв начин тези резултати противоречат на историческата наука, Деси е категорична: "Историята може да се манипулира, а генетиката не".

В момента работата по изследването продължава, основно с анализиране на резултатите и с публикуване на статията за траките.

"Ако имаме финансиране, аз съм готова отново да замина, за да работя и да вадим нови и нови резултати. България е много богата на генетичен и антропологичен материал и може да се рови и още по-назад във времето...", мечтае Деси и добавя, че е имала шанса да се озове в лаборатория, в която се работи и с генетичен материал от неандерталци и кроманьонци.

"Всички българи могат да се гордеят с това наше изследване. Защото то показва, че има някакво развитие на науката. Трябва да се знае, че е много трудно без финансиране в България да правят такива неща. Тук нямаме подобни лаборатории, защото има много изисквания - за стерилност, за условия за работа, трябва скъпа апаратура.

Затова и прибегнахме към съвместна работа - едно, за да могат големите светила в науката по света да забележат какво правим и второ - за да оптимизираме методологията и да можем да работим спокойно.

Преди години нямаше как това да се получи. Трябваше да стъпим, да проучим. Те ни дадоха базата, но ние реално работихме съвсем самостоятелно".

https://www.webcafe.bg/webcafe/obshtestvo/id_1528553982_Istini_i_mitove_za_balgarskiya_gen
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 01 September 2018, 22:37:53
Операция: История: В днешните българи преобладава генът на Аспарух

https://www.youtube.com/watch?v=utWVTtTVCt0
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 27 January 2020, 20:41:26
Митохондриална ДНК разкрива западно-евразийски произход на древните (пра-) българи

(https://nauka.bg/wp-content/uploads/2019/07/1-4.jpg)
Фигура 1. Физическа карта на България, показваща местоположението на  трите некропола, от които са събрани човешки останки –
Ножарево (8-9-ти век), Туховище (9-10-ти век) и Манастира Мостич (10-ти век).

Автори:

–Д.В.Нешева -Институт по медицинска генетика, МУ – София

-Сена Карачанак – Янкова -Институт по медицинска генетика, МУ – София

-М.Лари-Институт по еволюционна биология, Лаборатория по антропология, Молекулярна антропология/Звено по палеогенетика, Университет на Флоренция, Италия

-Йордан Йорданов-Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките

-А.Гълъбов-Институт по микробиология ,,Стефан Ангелоф", Българска академия на науките

-Драга Тончева -Институт по медицинска генетика, София, ул."Здраве" 2, e-mail :dragatoncheva@gmail.com

-Давид Карамели-Институт по еволюционна биология, Лаборатория по антропология, Молекулярна антропология/Звено по палеогенетика, Университет на Флоренция, Италия, e-mail david.caramelli@unifi.it


Дълго време древните (пра-) българи бяха смятани за тюркско население. Обаче, доказателствата, намерени в последните 30 години показват, че това не е така. Досега тези доказателства не включваха анализ на древна митохондриална ДНК (мтДНК). За да се запълни тази празнота, ние събрахме човешки останки от 8- 10 в. от н.е. намиращи се в три некропола в България: Ножарево (Силистренска област), Манастира Мостич (Шуменска област) – и двата в Североизточна България, и от Туховище (района на Сатовча) – в Югозападна България. Филогенетичният анализ на 13 древни ДНК -проби (извлечени от зъби) идентифицираха 12 хаплогрупи , които след това ние класифицирахме в митохондриални ДНК хаплогрупи, намиращи се при съвременните европейски и западно-евразийски народи. Нашите резултати показват западноевразийски произход по майчина линия за прабългарите, както и генетично подобие между прабългарите и съвременните българи. Нашата бъдеща работа ще осигури допълнителни данни, които още повече ще изяснят произхода на прабългарите и така ще добавят нови следи за сегашното разбиране на европейската генетична еволюция.

Развитието на антропогенетиката и палеогенетиката, и увеличаването на тяхната роля в еволюционната наука дадоха подем на ново научно поле – анализ на древна ДНК .

Технологичните подобрения сега позволяват извличането на митохондриална ДНК от музейни експонати, археологически находки и остатъци от вкаменелости. Чрез секвенция (ДНК последователност) на митохондриални хиперпроменливи фрагменти от  древна ДНК, извлечена от останки на скелети, учените могат да класифицират мтДНК, която се предава  по  майчина линия според техните секвентни полиморфизми, създавайки по този начин хронологии, които свързват съвременните хора с техните предци (Adachia et al. 2004; Forster 2004; Yao and Zhang 3 2000; Yonggang and Yaping 2003). В това проучване ние използвахме древна митохондриална ДНК, за да проучим произхода на прабългарите.

Много са изследванията, които са фокусирани върху произхода на древните (пра) българи. Интересът най-вероятно е свързан с факта, че Дунавска България – прабългарската държава, създадена през 7-ми век е единствената древна държава в Европа, която е запазила името си и до наши дни. Древната българска държава официално е припозната от Източната римска империя (Византия) през 681 г., след като Кан* Аспарух, предвождайки армията си, победил 80 000 –ната армия на Източната римска империя през 680 г. По това време България се е разполагала по протежението на планината Балкан.

Една от концепциите за произхода на прабългарите ги определя като тюркско население, най-вече хуно-татарско (хуни монголи). Татари е руското наименование за монголите – потомци на Чингис Хан, който завладял Русия през 13 век. Тази хипотеза за първи път беше представена в ,,Dějiny národa bulharského" (История на българите) от един чешки историк, дипломат и славист , който работил като политик в България от 1879 до 1884 (виж Иречек 1878 и Иречек 1876 за английски и немски преводи). Тази идея била последвана от един виден български специалист по Средновековие (Slatarski 1918; Zlatarski 1914, 1918, 1970), и до днес има последователи, някои от които твърдят, че малката българска орда ,,потънала" в славянското демографско море.

Обаче, изследователи като  Петър Коледаров, Петър Добрев и Георги Бакалов отхвърлят идеята за хуно-татарския (тюркски) произход  на прабългарите (Добрев 1991, 1998 , 2005 ;Фол и др.2000), и в последно време броят на тези, които са съгласни с тях, се увеличава (напр: Даскалов 2011; Haefs 2009, Стаматов 1997). Тяхното отхвърляне на хуно-татарския произход се базира на археоантропологични, исторически, лингвистични и етнографски доказателства, които се увеличават през последните 30 години.

Тези изследвания показват, че през 2-ри век прабългарите създават 3 държави в Европа – Дунавска България, Волжко-Камска България и Стара Велика България в Северен Кавказ. Те също така строели градове-крепости, сформирали  мощни армии и развили цивилизации, икономики и изкуство.

Водещи тюрколози също са представили доказателства, че езикът на прабългарите не отразява тюркското лингвистично семейство; вместо това, то гравитира около памирските езици от източно-иранската група, която принадлежи към индо-европейския клон езици (Bazin 1974; Manchen-Helfen 1973; Мenges 1968; Pritsak 1955). Още повече, писмени източници от древногръцки, старонемски, старохазарски и прабългарски автори внушават, че прабългарите били многоброен народ (Бешевлиев 1993; Даскалов 2011; Дуйчев 1963; Петров и Гюзелев 1979), съставлявайки между 32 и 60 % от населението на Дунавска България (Димитров 2005; Рашев 1993). Тъй като в историята няма примери за напреднали, развити народи (каквито са били прабългарите), които да са били асимилирани от племена в нисък етап на социално развитие като балканските славянски племена, затова не е вероятно прабългарите да са били погълнати от такава група. В днешно време анализът на древна митохондриална ДНК от останки, намерени в България, липсва в литературата. Така, ние публикуваме първите данни от митохондриален филогенетичен анализ на древна ДНК, извлечена от човешки останки, намерени в българските земи. Ние описваме състава на митохондриалната ДНК, намерена в нашите проби и обсъждаме получените данни от генетична, антропологична и историческа гледна точка, за да разясним  произхода на древните прабългарски народи.

Материали и методи

За да ограничим до минимум възможните ,,ефекти на откривателя", анализирахме човешки скелетни останки, намерени в различни български земи, датиращи от различни периоди на Първата българска държава – Дунавска България ( 8-10 век). Населението на Дунавска България се състояло главно от прабългарски и славянски племена, които населявали земи , обитавани в античността от тракийски народи. Прабългарите практикували типични погребални традиции, докато славите използвали кремация (Йорданов и Тимева 2010 ; Рашев 2008, Рашев и др.1986, 1987, 1988, 1989г.). На основата на този факт и на исторически, и антропологични данни , анализираните останки са смятани за прабългарски.  Бяха събрани проби (зъби) от гробове в 3 некропола: Манастира Мостич (Шуменска област), Ножарево ( Силистренска област )  – и двата в Североизточна България , и от Туховище (Област Сатовча) – в Югозападна България (Фиг.1). Таблица 1 осигурява описание на анализираните мостри. Трите некропола са открити и изследвани в средата на 20-ти век.

Първият некропол – Манастирът Мостич е във външната югоизточна част на Велики Преслав, Шуменска област. Неговият монашески характер е основан на погребален надпис  за чиргу-боила Мостич, бивш военен и административен офицер, който по-късно станал монах. Той бил повторно погребан в гробница на северната страна на църквата. Тези гробници свидетелстват за погребални практики, типични за средновековните български манастири. Друга двустранна тухлена гробница, открита при западния портал на църквата, е принадлежала на знатния основател на манастира ( Георги , българският сингел ) и на неговите близки роднини (Попконстантинов и Костова 2010, 2011, 2012, 2013).

Ножарево – вторият некропол е ранен средновековен некропол, характеризиран като езически и биритуален. Повечето гробове са погребални със специфично позициониране на тялото и често с изкуствено деформирани черепи и кости (Йорданов и Тимева 2010; Рашев 2008; Рашев и др. 1986, 1987, 1988, 1989).

Третият некропол се намира близо до село Туховище – в ЮЗ Родопи, област Чеч. Каменните гробове са предимно погребални, но има и такива с кремации (Серафимова 1981 ).

Следвана  е традиционната методология от 3 основни стъпки :1)PCR амплификация (уголемяване) на няколко къси и застъпващи се целеви фрагменти, за да се възстановят по- големи HVS I райони; 2) извличане и секвенция на няколко клонинга за всеки амплифициран фрагмент и 3)подравняване и сравнение на секвенции от различни клонинги и застъпващи се фрагменти, за да се възстанови окончателната консенсусна последователност на целия разглеждан регион (Rizzi et al. 2012). Всички методи за подготвяне , извличане и анализ  на древна мтДНК следват стриктен протокол(Hofreiter, Jaenicke et al. 2001; Paabo et al. 2004). Зъбите са почистени и стрити на прах с ротационен инструмент и митохондриалната ДНК е извлечена чрез протокол на силициева основа(Caramelli et al. 2008; Hoss and Paabo 1993).

Ние анализирахме секвенции от хиперпроменливия сегмент HVS I (hypervariable segment HVS-I) , защото повечето мтДНК вариации принадлежат към този регион; това също така е регионът, най-често използван за проследяване на човешки произход . Следвайки стандартните процедури (Caramelli et al. 2008; Pilli et al. 2013), използвахме AmpliTaq Gold® Applied Biosystems®, за да извършим няколко стъпки на амплификация и количествено измерване на застъпващи се фрагменти,покриващи 360 bp от HVS-I.  Беше извлечено HVS-I от 3 застъпващи се фрагмента (L15995-H16132, L16107-H16261 and L16247-H16402).За всяка стъпка качеството и количеството на фрагментите беше проверено чрез електрофореза с агарозен гел. Амплифицираните фрагменти бяха клонирани със специфични компетентни клетки (Ешерихия коли)и със TOPO TA Cloning® Kit, Life technologies TM. Рекомбинантните колонии бяха наблюдавани чрез  PCR (Полимеразна верижна реакция)  и пречистени с  Microcon®, EMD Millipore® PCR purification. На продуктите беше направена секвенция по метода на Сангер, използвайки  BigDye® Terminator Kit, Applied Biosystems®.

Вариацията между пробите беше измерена чрез t-тестове, а секвенциите на пробите от отделните клонинги на различните ампликони бяха подравнени и сверени. Нуклеотидните промени , появяващи се на определени позиции в само един или 2 клонинга бяха смятани за амплификационни грешки или за грешки на клонинговата процедура . Обаче , заместванията , наблюдавани в мнозинството от клонингите , бяха смятани за истински мутации и бяха отчетени в окончателните консенсусни секвенции. Тези вариации на древна мтДНК бяха определени чрез подравняване  на мтДНК секвенциите към ревизираните Кеймбриджки еталонни секвенции (rCRS). Хаплогрупите HVS-I бяха класифицирани във възможни хаплогрупи и суб-хаплогрупи , използвайки HaploGrep (Andrews et al. 1999; Hofreiter, Serre et al. 2001; Van Oven and Kayser 2009; KlossBrandstaetter et al. 2011).

Извлечените хаплогрупни честоти бяха сравнени с тези на модерните евразийски населения , включително населенията от Волго-Уралския регион чрез Анализ на главните компоненти (PCA), извършен чрез Excel допълнен с XlStat.

Резултати и дискусия

От анализа на 228 секвенции на клонинги извлякохме мтДНК  HVS-I от 13 индивида, показващи 12 независими хаплотипа . След това те бяха класифицирани в 10 мтДНК хаплогрупи : H, H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3 (Табл. 2; Achilli et al. 2007; Karachanak et al. 2012; Richards et al. 2002; Soares et al. 2010; Torroni et al. 2001).

Сравнихме хаплогрупите от нашите древни проби с тези от пробите на съвременните българи, които бяхме анализирали преди това(Karachanak et al., 2012).

Основната хаплогрупа Н, преобладаваща при европейските народи има честота 41.9 % при съвременните българи(Karachanak et al., 2012) и се среща в 7 от 13 прабългарски проби (около 54 % ).

Останалата част от древната ДНК принадлежи на една от следните западно-евразийски хаплогрупи HV1, J, J1, T, T2 и U3. Те се срещат при съвременните българи със следната честота : HV1-0.2 %, J-7.9 % , J1 – 1.3 % , T – 10.6 % , T2 – 6.3 %  и U3 – 1.9 % . Не намерихме доказателства за източно-азиатски (F, B, P, A, S, O, Y или  M производни) или африкански (L) хаплогрупи . Така , нашите резултати  не подкрепят теориите за монголо-алтайски или хуно-татарски произход на прабългарите .

PCA – анализът на съвременните евразийски населения, включително волго-уралските и прабългарските, се базира на честоти от митохондриални ДНК хаплогрупи, зададени в Спомагателната таблица по-долу . Схемата на PCA( Фиг.2 ) показва, че от перспективата на мтДНК, прабългарите са позиционирани между югоизточните и източните европейски народи, вкл.съвременните български народи. Прабългарите са генетично отдалечени от северните и западните европейци  и от народите от Близкия изток и Кавказ. На най-далечно разстояние от прабългарите са волго-уралските и арабските народи. Следователно, нашите резултати предполагат, че прабългарите генетично са близки със съвременните българи  и с определени югоизточни европейци, както и с италиански народи. Бъдещите анализи на проби от човешки останки, открити на територията на България и датиращи от различни периоди (от 3 000 години пр.н.е.) ще разяснят допълнително генетичния състав на минали народи, населявали съвременните български земи.

Заключение

Обхватът на молекулярното антропологично изследване се увеличи в последните години, благодарение на задълбоченото изследване на произхода на съвременните народи и народите в миналото . Резултатите образуват карта на възможните предисторически човешки миграционни маршрути в различни времеви периоди и осигуряват подробна възстановка на предисторически и исторически събития по целия свят. Така, древните и съвременни данни създават картина на нашата история от появяването на съвременните хора преди 200 000 години в Източна Африка.

Тази работа върху древните български мостри надгражда върху генетичната картина на миналото, като представя първите данни от мостри на ДНК по майчина линия от индивиди , които са населявали сегашните български територии през 8-10 век. Нашите резултати показват, че хаплогрупите, открити в древните мостри, са преобладаващо западно-евразийски. Това откритие подкрепя концепцията за западно-евразийския произход по майчина линия на прабългарите и противоречи на монголо-алтайските и хуно-татарски теории. Сравняването на прабългарите и съвременното евразийско население, включително и това от района на Волгоуралието показва, че въпреки разстоянието на  времето от повече от 11 века, има генетична близост между пра- и съвременните българи (Карачанак и др. 2012). Филогенетичният анализ на допълнителни човешки останки ще помогне да се изяснят още повече постепенните  промени в състава по майчина линия на миналите населения, обитаващи днешните български земи.  Тези данни ще допринесат за по-дълбокото разбиране на българското генетично минало.

Принос

Това проучване беше направено с подкрепата на Националния научен фонд на България, проект  "Характеризация на антропо-генетичната идентичност на българите", договор номер DOO 2-110/22.05.2009. Получено на 22 декември 2014 ; ревизия, приета за публикация на 11 април 2015 г.

*За наименованието на титлата на владетел на прабългарите текат научни спорове (бел. на преводача).

Табл.1 Описание на пробите от 3 некропола в България

Проба Некропол Гроб Място/описание Период
NJ 50 Ножарево No 50 Североизточна
NJ 54 Ножарево No 54 България
NJ 77 Ножарево No 77 прабългари 8-9 век
NJ 84 Ножарево No84 Отделни гробове
NJ 125 Ножарево No 125
TUH 448 Туховища No 448 Югозападна България
TUH 449 Туховища No 449 С.Туховища
TUH 1649 Туховища No 1649 прабългари 9-10 век
TUH 1652 Туховища No 1652 Отделни гробове
TUH 1665 Туховища No 1665
ММ 1.2 Манастир Мостич No 5 Североизточна България/
ММ 1.3 Манастир Мостич No 25 Велики Преслав 10век
ММ 1.4 Манастир Мостич No 5 Прабългари
Отделни гробовеТаблица 2. Хаплотипове и хаплогрупи при прабългарите

Мостра Клонинги HVS-I хаплотипове Обхват на секвенциите Хапло-група Суб-Хаплогр. HaploGrep Качество

ММ 1.2 19 092 142 266 278 16024-16383 H1 H1t1a1 60
ММ 1.3 15 343 16225- 16383 U3 U3 100
ММ 1.4 19 069 126 16024 – 16281 J J 100
NJ 50 18 111 173 183 278 16024 – 16383 H1 H1r1 61
NJ 54 18 069 126 145 172 222 261 16024 – 16383 J1 J1b1a1 100
NJ 77 10 055 067 16024 – 16156;16225-16383 HV1 HV1 100
NJ 84 22 126 274 294 296 16024 -16383 T2 T2 91
NJ 125 14 CRS 16024 – 16281 H H2a2a1 0
TUH 448 11 148 256 16024 – 16281 H13 H13a2c1 100
TUH 449 22 304 16024 – 16383 H5 H5 100
TUH 1649 19 CRS 16024 – 16383 H H2a2a1 0
TUH 1652 18 126 294 16024 T T 100
TUH 1665 23 219 325 16024 H1 H1a2 69

(https://nauka.bg/wp-content/uploads/2019/07/2-2.jpg)
Фигура 2. Схема на Анализа на главните компоненти (PCA) , базиран на честота на мтДНК хаплогрупи при евразийски народи

https://nauka.bg/mitohondrialna-dnk-razkriva-zapadno-evraziiski-proizhod-drevnite/
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Шишман on 27 January 2020, 21:56:34
Мисля че останки на само 3-ма човека не са достатъчни. Статията по едно време излиза от всякаква научност и се започват едни древни Българии дето са локуми на локумите.
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Panzerfaust on 28 January 2020, 00:47:30
От три некропола, не на трима човека.
Във всяка наука изследванията се базират на представителност, изискванията варират, но никой не прави изводи само върху трима човека.
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Шишман on 28 January 2020, 12:36:19
Quote from: Panzerfaust on 28 January 2020, 00:47:30От три некропола, не на трима човека.
Във всяка наука изследванията се базират на представителност, изискванията варират, но никой не прави изводи само върху трима човека.
Не знам 3 некропола достатъчни ли са ?Те тези изследвания си ги нагласят, както си искат.
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 29 February 2020, 09:11:58
Не сме славяни. Имаме най-близки гени с унгарци и италианци

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1_28_09_18_7_45_19.jpeg)
Кан Пресиян - картина на Васил Горанов

Cлaвянcĸият пpинoc в гeнoфoндa нa cъвpeмeннитe бългapи e мaлъĸ пpoцeнт, ĸaзвa пpeд mоnіtоr.bg гeнeтиĸът oт Kaтeдpaтa пo мeдицинcĸa гeнeтиĸa в MУ Дecиcлaвa Heшeвa

(https://littlebg.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8.jpg)

Изcлeдвaнeтo

Peзyлтaтитe oт 8-гoдишнo изcлeдвaнe пoĸaзa, чe ĸaтo гeнoтип cмe oтдaлeчeни oт тpaĸитe, a cмe нaй-близo дo пpaбългapитe. Toвa пpeдизвиĸa интepec в oбщecтвoтo. Ho дaли щe ce нaлoжи дa ce пpeнaпишaт yчeбницитe ни?

Cпopeд Heшeвa ,,дoняĸъдe дa, нo дoняĸъдe нe, зaщoтo чacт oт дaннитe, ĸoитo пoлyчиxмe, пoĸaзвaт, чe cъвpeмeннитe бългapи, пpaбългapитe и тpaĸитe имaт зaпaднa eвpaзийcĸa гeнeтичнa cтpyĸтypa. Toвa пpeдoпpeдeля пoзициятa нa тpaĸитe, нa пpaбългapитe и нa cъвpeмeннитe бългapи. И в литepaтypaтa, и в иcтopиятa e пиcaнo зa тoзи зaпaднoeвpaзийcĸи пpoизxoд нa бългapитe. Taĸa чe тoвa, ĸoeтo ниe пoтвъpдиxмe, нe e гoлямa изнeнaдa. Изнeнaдвaщoтo oт пocлeднитe aнaлизи бeшe бaлĸaнcĸaтa пoзиция нa тpaĸитe, тoecт бaлĸaнcĸaтa лoĸaлизaция. Tpaĸитe гeнeтичнo ca paзпoлoжeни мeждy Зaпaднa Eвpaзия, Изтoĸa и Cpeдизeмнoмopиeтo. Oттyĸ ca минaвaли мнoгo пoпyлaции, ĸoитo ca пoвлияли въpxy гeнeтичния мaтepиaл нa нaceлeниeтo пo нaшитe зeми. Kaтo цялo идвa бpoнзoвaтa eпoxa, ĸoгaтo e възxoдът нa тpaĸийcĸaтa цивилизaция, тoвa дoвeждa дo фopмиpaнe и cлeдвaщитe мигpaции. Oщe пpeди гoдини cпoмeнaxмe, чe изcлeдвaниятa ни coчaт, чe нямaмe тюpĸcĸи пpoизxoд, нe cмe близĸopoдcтвeни дo тypци и aлтaйци."

Cъвpeмeннитe бългapи

Mнoгo мaлъĸ пpoцeнт e cлaвянcĸият пpинoc във фopмиpaнeтo нa cъвpeмeннитe бългapи. Πpeoблaдaвaщ e пpaбългapcĸият. Дo cъвpeмeннитe бългapи близĸи ca yнгapцитe, итaлиaнцитe, гъpцитe. Интepecнoтo e, чe yнгapцитe ce нaмиpaт в интepecнa пoзиция мeждy cъвpeмeннитe бългapи и тpaĸитe. Toecт тe ca в няĸaĸвa близocт дo тpaĸитe, нo и дo cъвpeмeннитe бългapи и пpaбългapи. Hиe дopи изгoтвиxмe гeнeтичнa ĸapтa, cpaвнявaйĸи инфopмaциятa oт тpaĸи, пpaбългapи и cъвpeмeнни бългapи. Ha нeя ce виждa гeнeтичнaтa пoзиция нa тeзи пoпyлaции. Oт нeя нaиcтинa излизa, чe дo cъвpeмeннитe бългapи ca близĸи yнгapцитe, пpaбългapитe и итaлиaнцитe. Дoĸaтo дo тpaĸитe – cлoвaцитe, чexитe, aвcтpийцитe. Toвa cъщo пoĸaзвa eвpaзийcĸия xapaĸтep нa тpaĸитe.

Изcлeдвaxмe пpoби oт ĸocти и зъби oт пpaбългapcĸи ocтaнĸи oт 8-10-и вeĸ и тpaĸийcĸи мaтepиaл. Taзи гoдинa зaвъpшиxмe aнaлизa нa тpaĸитe и пpaвим oбoбщeниe нa инфopмaциятa. Tpaĸийcĸитe пpoби ca мнoгoĸpaтнo aнaлизиpaни, пpoвepявaни, тe ca дaтиpaни в пepиoд нa 2-3 xил.пp. Xp. Дaннитe зa нeĸpoпoлитe, oт ĸoитo взexмe мaтepиaлитe, ca oпиcaни в литepaтypaтa. Hиe пo вcяĸaĸъв нaчин cмe yдocтoвepили, чe ca oт тoзи пepиoд – и тyĸ, и в Итaлия. Πoдpoбнo e oпиcaн вceĸи eдин cĸeлeт. B зъбитe нaй-дoбpe ce зaпaзвa митoxoндpиaлнaтa ДHK, ĸoятo извляĸoxмe, зa дa извъpшим aнaлизa.

Hиe cмe пpocлeдили yнacлeдявaнeтo пo мaйчин път и ĸaĸ ce e пpeдaвaлo нa пoĸoлeниятa. To e вpeмeвo – oт 2-3 xил. пp. Xp. дo нaши дни. Aнaлизиpaxмe пo ĸaĸъв нaчин ce e пoвлиявaлo въpxy гeнeтичния ни пpoфил paзвитиeтo нa пoпyлaциитe пo нaшитe зeми.

https://www.youtube.com/watch?v=64BT_y4VY9E
Десислава Нешева (МУ-София) | Датирахме тракийски проби от V хил. пр. Хр.

Toвa изcлeдвaнe зaпoчнa пpeз 2010 гoдинa ĸaтo тeмa нa диcepтaциятa ми зa пpaбългapитe и тpaĸитe. Toгaвa c ĸoлeги ce oпитax дa изoлиpaм и aнaлизиpaм митoxoндpиaлнaтa ДHK. Toecт иcĸax дa пpoвeдa тoвa изcлeдвaнe в Бългapия. Caмo чe зa cъжaлeниe ниe нямaxмe ycлoвиятa, зaщoтo изиcĸвaниятa зa paбoтa c aнтични пpoби ca мнoгo виcoĸи. Tpябвa дa имa мнoгo cтepилни ycлoвия, cepтифициpaнa и cпeциaлизиpaнa лaбopaтopия, ĸoятo e oбзaвeдeнa пo вcичĸи cтaндapти зa paбoтa. Taĸивa лaбopaтopии cтpyвaт oĸoлo 1 млв. eвpo. B тяx нe бивa дa ce paбoти cъc cъвpeмeннa ДHK, a caмo c aнтичнa. Toгaвa нямaxмe тaĸaвa лaбopaтopия и пpeцeниxмe, чe peзyлтaтитe нe ca дocтaтъчнo дocтoвepни, зa дa бъдaт пyблиĸyвaни. Зaтoвa пoтъpcиxмe лaбopaтopия нa eвpoпeйcĸo нивo.

Иcтopиятa ни нeпpeĸъcнaтo ce пpeнaпиcвa

Toвa изcлeдвaнe e вaжнo, изĸлючитeлнo знaчимo зa бългapcĸия нapoд. C нeгo ниe дoĸaзвaмe нeщa, ĸoитo ca пpeдпoлaгaни oт иcтopици, aнтpoпoлoзи. Дpyги нeщa пъĸ oтxвъpлямe, зaщoтo иcтopиятa ни нeпpeĸъcнaтo ce пpeнaпиcвa. Tyĸ вeчe гeнeтиĸaтa ce нaмecвa и пoтвъpждaвa няĸoи нeщa и oтxвъpля дpyги. Зa пъpви път изcлeдвaмe тpaĸийcĸи мaтepиaл нa 5000 гoдини. Дo мoмeнтa тoвa нe e пpaвeнo дopи нa Бaлĸaнитe. Hиe гo нaпpaвиxмe зa пъpви път oщe пpeз 2010 гoдинa. Πpeз 2015-2016 гoдинa пъĸ нaдгpaдиxмe peзyлтaтитe. Paзчeтoxмe цeлия митoxoндpиaлeн гeнoм нa тpaĸитe, изпoлзвaxмe нaй-нoвия биoфopмaтичeн coфтyep зa aнaлиз, въвeдeн oт тaзи гoдинa зa aнтични пpoби. Зaтoвa биx ĸaзaлa, чe бългapитe тpябвa дa ce гopдeят c тoвa oбxвaтнo изcлeдвaнe, ĸoeтo e oт бългapcĸи ĸoлeĸтив. Bĸлючeни ca и ĸoлeги oт paзлични oблacти нa нayĸaтa и paзлични cтpaни, зa дa ce изгpaди пълнa ĸapтинa, нo вce пaĸ paбoтaтa e въpxy нaши пpoби.

B мoмeнтa пoдгoтвямe cтaтия, ĸoятo ce нaдявaм дa излeзe в eлитнoтo издaниe Nаturе. Moя cтaтия бe пyблиĸyвaнa тaм и пpeз 2015 гoдинa. Лeтвaтa e мнoгo виcoĸa. Mнoгo мaлĸo бългapи имaт пyблиĸaции в тoвa издaниe, тaĸa чe и тoвa cи e пoвoд зa гopдocт. Cтaтиятa e caмo зa тpaĸитe и тяxнaтa cпeцифиĸa. Cлeд тoвa щe oбoбщим вcичĸи дaнни, ĸoитo имaмe, и тaзи cтaтия щe дaдe ĸapтинa нa тpaĸийcĸия гeнoфoнд, нa пpaбългapитe. Peзyлтaтитe ca cxoдни и нямa изнeнaди. Bcъщнocт дaннитe oт 2012 гoдинa ce пoтвъpждaвaт и ceгa. Щe пoĸaжeм гeнeтичнaтa пoзиция нa тeзи тpи гpyпи, ĸaĸ ca дoпpинecли зa фopмиpaнeтo нa cъвpeмeнния гeнoфoнд, нa бaлĸaнcĸия и eвpoпeйcĸия.

Tpaĸитe пoĸaзвaт eднa гeнeтичнa пoзиция мeждy Изтoĸa и Зaпaдa

Дoĸaзвaмe, чe Бaлĸaнитe ĸaтo цялo ca били мигpaциoнeн път, пpeз ĸoйтo ca минaвaли мнoгo пoпyлaции и ca пoвлиявaли пo няĸaĸъв нaчин въpxy гeнeтичнaтa ни cтpyĸтypa пpeз нaши дни. Taĸa чe пpeдcтoи oщe paбoтa. Πpoблeмът e, чe липcвa финaнcиpaнe. Hиe cмe oтвopeни зa нoви пpoeĸти. Beчe ce paзвивaмe и в нoви пocoĸи. B мoмeнтa paбoтим пo пpoeĸт зa cтoлeтницитe, нo oбpaбoтвaмe дaннитe и ce нaдявaм в нaй-cĸopo вpeмe дa имaмe peзyлтaтитe и дa ги пpeдcтaвим.

https://littlebg.com/imame-nai-blizki-geni-s-ungarci-i-italianci/
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Hatshepsut on 08 August 2020, 08:09:38
Изследване на генетици от Харвард и археолози от НАИМ за произхода на българите, първи резултати

https://www.youtube.com/watch?v=gLyzjU88f_E

Здравейте, казвам се Светослав Стамов, антрополог. Завършил съм в Университета Дюк в щатите, където съм и работил известно време като преподавател в бакалавърска степен. В момента работя към екипа на д-р Райх в Университета в Харвард, от България. И помагам в един друг екип, който е изцяло български, от български археолози към Националния институт по археология с музей в София.
Работим по един интересен проект, за който се надявам г-н Теодосиев да ме запита.

Да, аз съм наистина впечатлен как нещата се случват и че наистина България работи с толкова престижна научна организация като Харвард.
Ами да разкажете малко повече, как дойде идеята за това изследване и каква е ползата от него за науката, както и за нас като българи?


Първо трябва да изтъкна, че инициатор на изследването всъщност е списание "Българска наука", което вие издавате.и мога да кажа, че освен популяризация на науката, това списание участва в реализацията на много сериозен международен проект, при това в ролята си на инициатор. Като от този проект се очаква да адресира неотговорени въпроси, свързани с българската история и минало, които са останали отворени вече в продължение на два века, въпреки усилията на генерации български историци и археолози.

А именно – произходът на прабългарите, произходът на южните славяни и връзката между съвременните българи и популациите, живели преди нас на Балканския полуостров.
Този проект започна като една инициатива на вашето списание, за което огромни благодарности към вас и екипа, който издава списанието. Към проекта по-късно се включиха и българските археолози от Националния институт по археология и в крайна сметка по една инициатива се свързахме с Лабораторията по генетични изследвания на д-р Дейвид Райх от Университета в Харвард. Договорихме секвенирането на 500 генетични образци от българското минало, събрани от костен материал от различни епохи, които да изяснят, подробно, изцяло и веднъж завинаги, ако подобно нещо е възможно, произхода на съвременните българи, на прабългарите, на славяните и връзката на съвременните българи с античните популации на Балканския полуостров чак до Бронзовата епоха.

Изследването е изключително мащабно, а секвенирането на антично ДНК е сложен технологично и много скъп процес. От генетичната лаборатория на д-р Райх бяха изключително щедри като осигуриха изцяло финансиране за секвенирането, което разбира се ще бъде извършено от тях и ще струва приблизително 5 милиона долара. Всичко това е абсолютно безплатно за българската наука и мога да кажа, че така приносът на списание "Българска наука" към науката на България е много, много реален.

Трябва да кажа, че има известна предистория. Аз и д-р Тодор Чобанов направихме първоначалните стъпки на това изследване миналата година. Работихме изцяло доброволно, но генетичните материали бяха събирани от трети места, не от България и изследването ни беше публикувано преди няколко месеца.
То беше фокусирано върху връзката между прабългари от Първото царство и ранни сармати от Салтово-маяцката култура. Изследването ни беше публикувано в Proceedings of the Bulgarian Academy of Science, някъде в средата на тази година. По-скоро в това изследване всъщност успяхме да формулираме въпросите. Тоест първата част от него беше да разберем какво не знаем и какво искаме да знаем, горе-долу това успяхме да формулираме. Втората част обаче вече трябваше да са отговори на въпросите. Тук участва практически целият състав на института по археология, начело с директора му д-р Христо Попов и разбира се имаме подкрепата на д-р Дейвид Райх и лабораторията му в Харвард, както и желанието му да помогне на българската история и археология, да постави своите позиции пред целия свят в едно много силно изследване, което да потърси публикация в най-високите медиуми на разпространение на научни съобщения. Имам предвид списание Science (ваш съименник) и списание Nature.

Вече има ли някакви резултати, изпратени ли са, какво се случва?

Да. Значи първите резултати са налице, те са само от снетият материал от два скелета. Единият – от края на Първото царство, от времето на Симеон Велики. А вторият образец, който е изпратен, е от началото на Второто българско царство, от времето на Калоян и на куманите.
Така че  вече имаме първия резултат от секвениран българин от времето на Симеон, но тъй като всичко е още под публикация и под изследване и очакваме още резултати, няма да влизам в подробности за тези първи резултати, с изключение на един детайл. Установихме Y-хромозомната хаплогрупа, която се предава по бащина линия, и тя е доста изненадваща донякъде. Абревиатурата, под която върви, e Q2A1A2. Това е дефиниция на мъжката хромозомна хаплогрупа, която се предава от баща на син във всички генерации. За разлика от аутозомното ДНК, тя ни казва само малка част от историята, но ни казва и нещо, което не знаем, обаче българските историци и археолози са го подозирали от много дълго време.

Първо да уточня, че скелетът е от с. Самоводене, от вторично погребение в неолитен некропол, който обаче е бил използвал за гробница и по време на Първото царство. С радиокарбонно датиране от Харвард установиха, че годината на смъртта на този човек, с точност +/- 20 години – между 880 и 900 г., или края на управлението на Борис и началото на управлението на Симеон (Златният век). Той е бил най-вероятно войник или високопоставен военачалник, не сме напълно сигурни, но това е милитаристично погребение, да го наречем така.
Хаплогрупата му произхожда много далеч от България – района на езерото Байкал. Което дава подкрепа на идеята, че оригиналните прабългари, или по-точно техните предшественици, някъде преди много векове или по-скоро хилядолетия, са тръгнали насам от района на Байкал. Това е хаплогрупа, която не се среща в Европа и много ясно подсказва, че на територията на България в ранното Средновековие се е появил нов народ. Вероятно става въпрос за прабългарите, без да сме напълно сигурни, защото в това време когато е живял този човек, България вече е присъединила останките от Аварския хаганат към себе си, а същата хаплогрупа беше идентифицирана и от унгарски учени при погребение от епохата на Аварския хаганат при аварски курган. Така че няма гаранция, че човекът е прабългарин, но ние ще секвенираме още между 200 и 500 образеца и тогава ще придобием доста по-пълна картина.
Но първоначалните резултати от това проучване потвърждават старата хипотеза на В. Златарски за далекоизточен произход на поне част от хората в прабългарското племе. А колко точно е далекоизточен, така в рамките на абсурда, мога да ви кажа, че първият индианец, който е идентифициран на територията на Америка, от културата Кловис, е от същата хаплогрупа. Тя буквално не се среща западно от Байкал, а само източно от него и в Америка, това е палеосибирска популация. 92% от северните кети, една малка и оцеляла по чудо енисейска група, са от тази хаплогрупа. Като хаплогрупата или всъщност елементите на кетския език, са установени и в старата империя на сюнну, която си съперничи с Китай и лежи в територията северно от него. Така че тя може да е свързана пряко или косвено в някаква степен с бъдещите европейски хуни.

Има голяма дискусия в България за произхода на прабългарите – дали са прототюрки, езикът им казва, че са прототюрки, културата им показва, че са иранци и по-точно сармати. Докато хаплогрупата ни казва нещо трето. Поне в началото те са били палеосибирска група, тъй като тази хаплогрупа не се среща нито при тюрките, нито при прототюрките, среща се при по-древни народи, които са още по-източни от тях и са по-свързани с американските индианци отколкото с европейските групи.
Знам че звучи абсурдно, но това е първият резултат, който придобиваме – групата е от източния бряг на Байкал, там се е зародила през бронзовата епоха.
За митохондриалното ДНК имаме два резултата – това, което се предава по майчина линия е хаплогрупата на митохондриалното ДНК – U5A2A. Това е хаплогрупа, която се среща във всеки втори скитски курган в Евразия. В античността дотук каквото има секвенирано на хора с тази хаплогрупа, те са само от скитски кургани и от никъде другаде. Хора от тази група са откривани от Пазирик в Алтай до Глиное, което се намира в Молдова.
Тук искам да се спра на Глиное, което е една стара скитска култура в Молдова, която формално е изчезнала, унищожена е в края на 2 в. пр.н.е. Тя е подозрително близко и стои на пътя на аспаруховите прабългари, а също е и в обхвата на Стара велика България. Има секвенирани от нея 11 души, от тях 6 са от абсолютно същата хаплогрупа, която ние идентифицирахме и в Първото и във Второто българско царство. Още веднъж да подчертая, че тази хаплогрупа разбира се се среща и днес в България. Тя е изцяло свързана с миграцията на скитските групи още от много древни времена, от 1500 г. пр. н.е. до към 2 в. пр. н.е.

Та такива са първите резултати, но трябва да направя трета уговорка – това е човек от края на Първото Българско царство. Можем да говорим за него като за човек с потенциален прабългарски произход, но може да се окаже и славянин от тези живеещи на територията на Аварския хаганат, като евентуално е с баща или прадядо авар, които евентуално са били с далекоизточен произход. А тази хаплогрупа, скитската, се среща и при много от съвременните славянски етноси, така че не мога да изключа в момента, да говорим всъщност за скелет на славянски воин, или поне човек от славянската етническа група от двете основни съставки на Първото Българско царство.

Това е супер интересно, колко нови данни могат да излязат и колко нови въпроси можем да започнем да си задаваме, какво се е случило наистина и как българи имат общо с индианците в Америка.

Няма да го харесат автохтонците изобщо. *Смях*

Да, абсолютно. Но точно това дават и новите технологии – нови отговори, след които ще задаваме със сигурност и още повече въпроси. Но според вас, като специалист, колко нови проби трябва да се направят за да придобием горе-долу някаква нормална картина за това какво се е случило с прабългарите, или поне да имаме яснота откъде идват прабългарите на тази земя тук, колко са племената и т.н.?

 

Ами колкото повече, толкова по-добре, то се предполага да е така. Но мисля, че от порядъка на това, което сме договорили с Харвард ще бъде достатъчно, между 200 и 500 проби.
Сега, искам да уточня, че изследването няма да се занимава само с прабългарите, макар че те са изключително централен въпрос. То ще се занимае и с произхода на балканските славяни и с приноса на античните групи, които живеят на Балканите, като траки, илири, пеони, македонци и дори безименните групи от Бронзовата епоха, които също са изключително интересни. За тях всъщност вече също имаме първи резултати. Дотук това беше прабългарската секция, имаме първи резултати и за секвенирани траки и за секвенирани евентуално хетски погребения и троянски погребения от територията на България.
Но резултатите са все още непубликувани и читателите на Българска наука, практически сега първи научават за тях. Те са много интересни и в момента съм в голямо колебание каква част от тях да споделя, защото няма публикация и в момента работим много интензивно по въпроса. Но имаме резултати от културата Езеро, от Югоизточна България, която е от ранната Бронзова епоха и, която изглежда, че свързва хората от тази култура с бъдещите хети и троянци. Това е потвърдено и от археологията многократно и се знае поне от половин век насам. Но сега вече виждаме и генетичните паралели между двете. Нещо от тези древни групи от Бронзовата епоха по един или друг начин е оцеляло до днес у нас българите, тъй като ние също носим определено количество кръв и гени от същите тези хора, може би от порядъка на между 5 и 10%, което ни свързва с хетите, антична Анатолия и троянците.

Предстои огромна обработка на резултатите преди да бъдат публикувани, но сред тях отсега се наблюдават огромни куриози. Един от тях е от некропола в Меричлери от раннобронзовата епоха и в още един некропол в Цариброд (по-старият от двата), това са курганни некрополи от културата Ямна в Прикавказието, на хора, които са мигрирали тук в България и са се свързали помежду си. Те излязоха от хаплогрупа R1A и то Z-93, което е хаплогрупата отново на скитските, но повече на индоарийските племена, бъдещите индоарии, които по-късно завладяват Индия. Но едно от племената на културата Ямна изглежда се е отклонило и е пристигнало на Балканите, вместо да отиде в Индия. И така по една случайност, тъй като археолози и генетици са избирали между 260 могилни погребения от този период, те са избрали само 3-4 и са попаднали точно на тази изключително древна група, която е от времето още преди индоевропейската група да се раздели на иранци, индийци и славяни, те все още са били един народ по това време с еднакви геноми. И да, една от тези групи е попаднала измежду това, което наричаме тракийски племена, но това не са траки. Имаме резултати и от ранножелязната и от къснобронзовата епоха, които евентуално са тракийски, но тях ще ги запазя в тайна на този етап, тъй като не искам да предизвиквам спекулации.

От среднобронзовата епоха имаме също много интересни резултати, които пък свързват популациите на днешната територия на България с бъдещите микенци. България през Бронзовата епоха е една съкровищница от гени, както е и съкровищница от археологически материали. От генетическа гледна точка тук можем да видим траекториите на много интересни популации, най-абсурдната е индоариите, но и микенските гърци, които все трябва да са пристигнали в Микена отнякъде. Възможните им траектории са или през Мала Азия, или през Балканите. На този етап изглежда, че са минали през България, живели са тук няколко века, след което са слезли на юг, където са се смесили с хората от Минойския Крит, за да създадат Ахейската и Микенската култура и първата цивилизация, говореща на гръцки език в района на Егея.
Има още много резултати, но както казах големия фокус е върху прабългарите и славяните. Още нещо, което забравих да добавя – имаме и още един секвениран прабългарин, който обаче е от алцековите българи в Унгария. И тук бързам да кажа, че е в известно противоречие с хаплогрупата от Байкал, но този човек е на 90% идентичен със съвременните българи и е свързан с аланите от Салтово-маяцката култура, което ни подсказва, че това прабългарско племе е тръгнало изключително отдавна от Байкал. Ние дори не знаем дали са тръгнали оттам с етнонима българи или някакъв друг. Но в Прикавказието се е смесило с алански, сарматски и дори кавказки групи и сърцевината, ядрото на прабългарите, поне ако съдим по този скелет на алцеков българин, тая сърцевина не е от Байкал. Там има един нюанс, който не може да бъде сбъркан, защото ни свързва с индианците. Но да речем така – 9/10 от популационната история на това племе е минала в района на Кавказ, в сармато-аланско и кавказко обкръжение. За мен най-интересното беше, че този човек е почти неразличим от съвременните българи, което подсказва, че или прабългарите са се смесили със славяни и в Унгария или те всъщност са много по-голям компонент от съвременната българска народност отколкото си мислим, че са били някакво малко племе. А като гледам един прабългарин от 6 или 7 век, колко близък е до съвременните българи като популационна генетика, това ми подсказва, нещо в което и много други вярват, че прабългарите са с много съществено генетично влияние в съвременните българи и ние сме на първо място прабългари. Но това е нещо много предварително и не е потвърдено от резултатите от Първото Българско царство, това е от Унгария. Ние още не сме анализирали аутозомното ДНК от тука, което аз очаквам лично да каже същото, но първо трябва да го видим.

Много интересни неща, действително отговарящи на въпроси, които всеки си е задавал, когато е учил в училище или университета, но тук вече идва съвременната наука, която има капацитета да отговори на наистина много въпроси. Аз ви благодаря за подробните отговори, въпреки че все още има много материали, които трябва да бъдат обработени. Кога да очакваме първите големи публикации в Science, Nature?

2021 г. ще бъде най рано. Но мога да ви уверя, че вие ще ги научите преди това и живот и здраве ще можем да ги коментираме още преди да са се появили в Nature и Science.
Аз ви благодаря за интервюто и искам да използвам възможността оттук да се обърна към българските археолози и българските любители на историята. Имаме нужда от помощ, това е едното. Второто, което е – българската история е пълна с нерешени въпроси, свързани с различни популации и исторически събития. Приятели и съграждани, ако някой от вас има нерешен въпрос, който иска да адресира, сега е моментът да го направи. Обстановката е изключително благоприятна да разрешим максимално много въпроси от гледна точка на популационната генетика. Секвенирането на един античен геном струва 10 000 долара, лабораторията, като част от проекта, ще ги направи безплатно, стига да има с какво да работи. Ако някой има идея или концепция за нещо, което може да бъде доказано със средствата на генетиката, моля ви свържете се с Петър Теодосиев (petar@nauka.bg) или с мен за да обсъдим нещата. Знам че в България парите на никого не му стигат, но ако някой счита, че е в състояние да помогне за финансирането на проекта от българска страна – повече финансиране означава повече секвениране на скелети от България и повече отговорени въпроси. Не се колебайте да го направите, това е един прозорец на разположение, който е отворен от едва три месеца и е удължен до Нова година, докогато могат да се правят секвенции. През това време можем да секвенираме общо взето всичко, което някой поиска от Античността, което обаче да адресира конкретен исторически проблем.

Вярвам, че има много историци и археолози, които разполагат с данни, къде има скелети и как трябва да бъдат взети проби от тях, какво се е случило и кои сме ние, откъде идваме, защо сме тук. И вярвам, че тези въпроси много хора си ги задават и биха могли да използват този прозорец, който Харвард дава сега.

Повтарям отново – това сега е единствената ни възможност, която имаме! Надявам се, че ще се възползваме от нея максимално. Защото пробите ще бъдат направени и това, което сега се събере ще бъде анализирано от българските историци и археолози в течение на много години и върху него ще се публикува с десетилетия, надявам се.
Аз съм виновникът, нескромно казано, естествено и списание Българска наука, което поде инициативата да се свържем с лабораторията на д-р Райх. И разбира се, добронамереността на самия д-р Райх и разбирането му, че си струва да помогне, а и че самият той има много какво да научи за нашата история, която е изключително интересна.

https://nauka.bg/text-izsledvane-genetici-harvard-arheolozi-naim-proizhoda-balgarite/
Title: Re: Произход на българите според ДНК изследванията
Post by: Panzerfaust on 08 August 2020, 12:20:13
Чакам с нетъпрение излизането на пълните резултати и анализа на данните!